Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

antologi flere sprog

Sprog: fleresprog

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Samling antologi: Samling af lærerige og opbyggelige Materier. uddragne af fremmede Skrifter. Første-Tredie Aar. Til en nyttig og fornøielig Tidsfordriv oversatte og udgivne af Diderik de Thurah. 1768-70. ♦ Kbh. (1768-70, samling) BD4:sp160
oversat af Diderich de Thurah (1704-1788)
 Dramatik antologi: Skuespil til Brug for den danske Skueplads. [Den Gyldendalske Samling]. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendals Forlag, 1775-89. Bind 1-12 (1775-89, dramatik) BD4:sp289 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hvert skuespil med egen paginering i de tre første bind. De enkelte skuespils titelblad er uden årstal.
 note til titel Første Bind, 5 upaginerede sider: Til Læseren [signeret: Kiøbenhavn, d. 4 September 1775, Gyldendal].
 note til titel Tolvte Bind, [side 476], P.M.: Jeg slutter hermed denne Samling, som nu bestaaer af 12 Bind, der indeholde 62 Skuespil, hvilke alle, paa et Stykke nær, nemlig Adjutanten, som slutter foregaaende Bind, ere, og endnu for det meste aarlig blive opførte paa vor danske Skueplads. Prisen paa hvert Bind er 72 Skill. paa Trykpapiir, og 1 Rdlr. 16 Skilling paa Postpapir. Skulde Omstændighederne herefter bestemme mig til at udgive flere Skuespil i Samling, vil jeg begynde den under en anden Titel, og nu anbefale mig og mine Bestræbelser til det gunstige Publikums Yndest og Bifald. Kbh. den 24. Octobr. 1789, Gyldendal.
kollaps Indhold

[1a] Beaumarchais: Eugenie. Et Skuespil i fem Acter [oversat af T. C. Bruun]. 108 sider (1775, dramatik)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Tragédies [2d] 1. udgave: Eugénie. Drame en 5 actes en prose. ♦ Copenh., 1771
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 31-1-1775.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1b] Destouches: Den Ærgierrige. Tragi-Comedie i fem Acter [oversat af Chr. Fr. Jacobi]. 120 sider (1775, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, start på pdf-side 125) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1c] Goldoni: De nysgierrige Fruentimmer. Comedie i tre Acter [overs. af Oluf Müller]. 120 sider (1775, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Oluf Müller
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 245) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[1d] Hume [i.e.: Voltaire]: Caffe-Huset eller Skotlænderinden. Comedie i fem Acter af Hr. Hume [oversat af A. C. Teilmann]. 89 sider (1775, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
kollaps Noter
 note til titel Den franske original foregiver at være oversat af Voltaire efter M. Hume,.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 365) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2a] Saurin: Beverlei. En borgerlig Tragoedie i fem Acter [bearbeidet] af Monsr. Saurin [efter Edward Moores: The gamester], paa dansk af Reersløw. 84 sider (1776, dramatik)
originaltitel: Béverlei, 1768
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
af Edward Moore (1712-1757, sprog: engelsk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2b] Voltaire: Den ryggesløse eller forlorne Søn. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken [ved Bolle W. Luxdorph] efter Msr. Voltaires L'Enfant Prodigue. 96 sider (1776, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5c] 1. udgave: L'enfant prodigue. Comédie en 5 actes et en vers dissyllables. La Haye, 1747
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 99) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2c] Des Touches: Den givte Philosoph eller Ægtemanden, som blues ved at være det. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken efter Msr. Des Touches Le Philosophe Marié. 130 sider (1776, dramatik)
originaltitel: Le philosophe marié, 1727
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Frederik de Løvenørn (1715-1779)
kollaps Noter
[2d] Regnard: Dobleren. Comoedie i fem Acter af Regnard. Oversat til Brug for den danske Skueplads [af Did. Sekman efter: Le joueur]. 132 sider (1776, dramatik)
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
1725 1. udgave: Comoedie om Dobleren. Oversat til Det Danske Theatri brug efter det bekandte franske Stykke Le Joueur. ♦ Kjøbenhavn, 1725
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 325) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[2e] Engel: Den taknemmelige Søn. Comoedie i een Act, efter Herr Engels tydske Original af F[r.] S[chwarz]. 42 sider (1776, dramatik)
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 457) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3a] Beaumarchais: Barberen i Sevilla eller den unyttige Forsigtighed. Comoedie i fire Acter. Oversat efter Msr. de Baumarchais franske Original af F. Schwartz. 130 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Le Babier de Séville
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1861 Senere udgave: Barberen i Sevilla. Lystspil i 4 A. Overs. af A. L. C. de Coninck. ♦ Wroblewsky, 1861
1961 Senere udgave: Barberen fra Sevilla eller Forgæves forsigtighed. Komedie i fire akter. Overs. fra fransk af Povl Ingerslev-Jensen. ♦ Hans Reitzel, 1961. 95 sider
1972 Senere udgave: Barberen fra Sevilla eller Forgæves forsigtighed. Komedie i fire akter på prosa. På dansk ved Povl Ingerslev-Jensen. Tegninger: Erik Werner. ♦ Poul Kristensen, 1972. 137 sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3b] anonym [Romanus, Karl Franz]: Crispin som Fader. Comoedie i tre Acter. Oversat efter det nye Stykke: Crispin als Vater [af Andr. Charl. Teilmann]. 100 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Crispin als Vater, 1761
af Karl Franz Romanus (1731-1787, sprog: tysk)
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 131) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3c] Lessing, Gotthold Ephraim: Emilie Galotti. Tragoedie i fem Acter. Oversat af det Tydske efter Hr. Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti [af Charlotte Dor. Biehl]. 136 sider (1777, dramatik)
originaltitel: Emilie Galotti, 1772
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1828 Senere udgave: Emilie Galotti. Sørgespil i 5 Acter [Oversat af Charlotte Dor. Biehl. ♦ Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 1)
1947 Senere udgave: Emilia Galotti. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1947. 92 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 221) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [28-12-1825] læste der min Emilie Galottis 1 ste Act.
[3d] Engel: Pagen. Comoedie i een Act. Efter Hr. Engels Tydske Original oversat for den Danske Skueplads [ved D.C. Biehl]. 50 sider (1777, dramatik)
af Johann Jakob Engel (1741-1802, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 357) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3e] Dancourt: Søe-Havnen. Comoedie i een Act af Hr. Dancourt. [Oversat af C.D. Biehl]. 48 sider (1777, dramatik)
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 407) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[3f] anonym [Chamfort, de]: Den unge Indianerinde. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [af C.D. Biehl]. 34 sider (1777, dramatik)
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 455) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s001] Monvel, de: Den butte Elsker. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Mr. de Monvels L'Amant Boureu af Peder Topp Wandall. Side [1]-88 (1778, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s089] Goldoni: Huuset i Oprør. Comoedie i tre Acter. [Oversat af Chr. Fr. Jacobi]. Side [89]-260 (1778, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Staal (sprog: tysk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske oversættelse af Staal: Die häuslichen Zwistigkeiten.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s261] Moliere: Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360 (1778, dramatik)
originaltitel: Don Juan ou le festin de pierre, 1665
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1c] Senere udgave: Don Juan
1844 Senere udgave: Don Juan eller Steengjæstebudet. Comedie i fem Acter af Molière. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Schubothe, 1844. 23 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 152)
1869 i: Lystspil [2b] Senere udgave: Don Juan
1890 Senere udgave: Don Juan eller Marmorgæsten. Lystspil i 5 Akter. Oversat af Carl Michelsen. ♦ Mackeprang, 1890. 96 sider
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 25-4-1749.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s361] Sedaine: Væddemaalet. Comoedie i een Act. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] efter Herr Sedaines La Gageure [imprévue]. Side [361]-426 (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[4s427] Boindin: De tre Friere. Comoedie i een Act. Oversat efter Monsieur [de la Mottes og] Boindins Les trois Gascons af Lars Knudsen. Side [427]-72 (1778, dramatik)
originaltitel: Les trois Gascons, 1702
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
af Nicolas Boindin (1676-1751, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[4s473] Desportes: Den coqvette Enke. Comoedie i een Act. Oversat efter Monsieur Desportes La Veuve Coquette, af Lars Knudsen. Side [473]-516 (1778, dramatik)
originaltitel: La veuve coquette, 1732
af Cl. F. Desportes (1695-1774, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[5s001] Cailhava: Den bedragede Formynder. Comoedie i fem Acter efter Cailhava's le Tuteur dupe, af Frideric Schwartz. Side [1]-82 (1779, dramatik)
originaltitel: Le tuteur dupé
af Jean François Cailhava d'Estandoux (1731-1813, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5s083] Regnard: Menechmi eller Tvilling-Brødrene. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Msr. Regnards Les Menechmes, ou les Jumeaux til det danske Theaters Brug [af Did. Sekman og Falck, revideret af L. Holberg]. Side [83]-212 (1779, dramatik)
originaltitel: Les ménechmes ou les jumeaux, 1706
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel Premiere på Det kongelige Teater 19-7-1752.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5s213] Diderot, D.: Faderen. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Diderots le Pere de Famille af Lars Knudsen. Side [213]-376 (1779, dramatik)
af Denis Diderot (1713-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [2c] 1. udgave: Le père de famille. Comédie en 5 actes et en prose. Copenh., 1769
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[5s377] Marivaux: Mødrenes Skole. Comoedie i een Act. Efter Monsr. Marivaux's l'Ecole des Meres. Oversat af Reersløv. Side [377]-426 (1779, dramatik)
af Pierre C. de Chamblain de Marivaux (1688-1763, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
kollaps Noter
[5s427] Le Grand: Hver Mands Ven. Comoedie i een Act. Efter Monsieur Le Grands l'Ami de tout le Monde. Oversat af Reersløv. Side [427]-68 (1779, dramatik)
originaltitel: L'ami de tout le monde, 1724
af M. A. le Grand (1673-1728, sprog: fransk)
oversat af Lorentz Reerslev (1716-1770)
kollaps Noter
[6s001] Goldoni: Cavalieren og Damen. Comoedie i tre Acter. Af Herr Goldoni. Oversat af L. Knudsen. Side [1]-182 (1780, dramatik)
originaltitel: Il cavaliere e la dama, 1752
originaltitel: Der Cavalier und die Dame, 1755
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Karl August Suabe (sprog: tysk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[6s183] Des Touches: Det sære Menneske. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Hr. Des Touches L'Homme Singulier [ved C.D. Biehl]. Side [183]-340 (1780, dramatik)
originaltitel: L'Homme singulier, 1757
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
[6s341] Des Touches: Den forstilte Taabelige eller Landsbye-Poeten. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Herr Des Touches la Fausse Agnes ou le Poete Compagnard [ved C.D. Biehl]. Side [341]-488 (1780, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Comédies [4a] 1. udgave: La fausse Agnès ou le poète campagnard. Comédie en 3 actes et en prose. Copenh., 1772
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[6s489] Moliere: Det tvungne Givtermaal. Comoedie i een Act. Af Monsr. Moliere [Overs. af Eenev. De Falsen]. Side 489-532 (1780, dramatik)
originaltitel: Le mariage forcé, 1668
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
1854 Senere udgave: Det tvungne Giftermaal. Comedie i 1 Act af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1854. 11 sider
1869 i: Lystspil [2a] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s407] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på teatret i Bergs hus, Læderstræde, 22-9-1747.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[7s001] anonym [Patrat]: Den fornuftige Daare. Comoedie i een Act. [Oversat af C.F. Jacobi]. Side [1]-54 (1782, dramatik)
originaltitel: L'Anglais ou Le fou raisonnable, 1781
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
fejlagtig tillagt: Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til forfatter I Bibliotheca Danica fejlagtigt tillagt Goldoni.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[7s055] Grosmann: Kun sex Retter. [Comoedie i 5 Acter]. Oversat efter Grosmanns tydske Original af Friderich Schwarz. Side [55]-248 (1782, dramatik)
originaltitel: Nicht mehr als sechs Schüsseln, 1786
af Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann (1746-1796, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [8-1-1782] Læst Nicht mehr als sechs Schüssel og derved ikke just gandske forspildt min Tiid.
[7s249] Stephanie den Yngre: Den velbaarne Frue. Comoedie i fem Acter. Efter Stephanie den Yngres Die Wohlgebohrne. Oversat af Friderich Schwartz. Side [249]-376 (1782, dramatik)
originaltitel: Wohlgeborne die
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[7s377] Cailhave: Det standsede Bryllup. Comoedie i tre Acter af Monsieur Cailhave. [Oversat af Chr. Fr. Jacobi]. Side [377]-438 (1782, dramatik)
af Jean François Cailhava d'Estandoux (1731-1813, sprog: fransk)
oversat af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[7s439] anonym [La Fontaine og Champmêle]: Florentineren eller den Hildede i sin egen Snare. Comoedie i een Act. [Oversat af Bolle Willum Luxdorph]. Side [439]-72 (1782, dramatik)
originaltitel: Le Florentin, 1675
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Charles Chevillet Champmesle (1645-1701, sprog: fransk)
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 6-6-1749.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s001] Stephanie den Yngre: Hververne. Et Skuespil i fem Akter [efter Farquahr]. Oversat efter Stephanie den Yngres tydske Original, ved J[oach.] D[aniel] Preisler. Side [1]-148 (1783, dramatik)
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af J.D. Preisler (1755-1809)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s149] Stephanie den yngre, G.: Raptussen eller den eene har for meget, den anden for lidet. Komedie i tre Akter. En Efterlignelse af Herr Stephanies Der Spleen [ved C.D. Biehl]. Side [149]-242 (1783, dramatik)
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s243] Voltaire: Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314 (1783, dramatik)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2f] 1. udgave: Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 3-11-1773.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s315] Moliere: Mændenes Skole. Komedie i 3 Akter. Oversat efter Hr. Molieres l'Ecole des Maris [ved Didrik Seckman]. Side [315]-80 (1783, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
1813 i: Udvalgte Skuespil [1b] Senere udgave: Mændenes Skole
kollaps Noter
[8s381] anonym [Ayrenhoff, Corn. Herm. v.]: De noble Passioner. Komedie i to Akter. Oversat af det Tydske ved Frederich Schwartz. Side [381]-470 (1783, dramatik)
originaltitel: Der Postzug oder die noblen Passionen, 1769
af Cornelius Hermann von Ayrenhoff (1733-1819, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[8s471] anonym [Carmontelle ie: Carrogis, Louis de]: Træe-Husaren. Komedie i een Akt. Efter den franske l'Abbé de Platre. Oversat af Friderich Schwartz. Side [471]-512 (1783, dramatik)
originaltitel: L'abbé de plâtre, 1779
af Louis de Carrogis (1717-1806, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s001] Gemmingen: Den værdige Fader eller Familien. Komedie i fem Akter. Oversat efte Geheimeraad v. Gemmingens Tydske Original ved Friderich Schwarz. Side [1]-112 (1784, dramatik)
originaltitel: Der deutsche Hausvater oder Die Familie, 1780
af Otto Heinrich von Gemmingen-Hornberg (1755-1826, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s113] Stephanie den Yngre: Deserteuren af sønlig Kierlighed. Et Lystspil i 3 Akter. [Oversat af Knud L. Rahbek]. Side [113]-210 (1784, dramatik)
originaltitel: Der Deserteur aus Kinds-Liebe
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s211] Stephanie den Yngre: Den Nysgierrige. Et Lystspil i fem Akter. Oversat efter Stephanie den Yngres der Neugierige. Side [211]-332 (1784, dramatik)
originaltitel: Die Neugierige
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s333] anonym [Marsollier des Vivetieres, Benoit Jos.]: Den Tienstfærdige. Komedie i tre Akter. Oversat af det Franske [ved Schack]. Side [333]-416 (1784, dramatik)
originaltitel: L'officieux
af Benoît Joseph Marsollier des Vivetières (1750-1817, sprog: fransk)
oversat af Hans Schack, f 1735 (1735-1796)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[9s417] Goldoni: Den butte Velgiører. Komedie i tre Akter. Efter Goldonis Le bourru bienfaisant, ved F. Schwarz. Side [417]-508 (1784, dramatik)
originaltitel: Le bourru bienfaisant, 1771
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på fransk.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s001] Goldsmith: Feiltagelserne. Komedie i fem Akter. Oversat efter Dr. Goldsmith's The Mistakes of a Night ved Friderich Schwarz. Side [1]-138 (1786, dramatik)
originaltitel: She stoops to conquer, 1773
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1838 Senere udgave: Feiltagelserne. Ved N. V. Dorph. [Kbh., 1838]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 98)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s139] Gozzi: Juliane von Lindorak. Et Skuespil i fem Akter. Efter Gozzi. [Oversat af Michael Rosing efter Schrøder og Gotters tydske bearbejdelse]. Side [139]-232 (1786, dramatik)
originaltitel: Juliane von Lindorak, 1779
af Carlo Gozzi (1720-1806, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
bearbejdelse: Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing (1756-1818)
1790 Senere udgave: Juliane. Et Skuespil i fem Akter, oversat af J.L. Keller. ♦ Kbh., [ca. 1790]. 98 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s233] Garrick, [David]: Den løgnagtige Tiener. Komedie i to Akter. Af det Engelske efter Garriks The Lying Valet ved Friderich Schwarz. Side [233]-96 (1786, dramatik)
originaltitel: The lying valet, 1741
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s297] Patrat: Ægteskabet ved Feiltagelse. Skuespil i een Akt. Oversat efter Patrat's L'heureuse Erreur, ved Friderich Schwarz. Side [297]-362 (1786, dramatik)
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1803 Senere udgave: Nytaarsgaven eller Den heldige Feiltagelse. Comedie i een Act. Frit oversat af N. T. Bruun. ♦ 1803. 40 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s363] Capacelli, Francesco Albergati: Natten. Komedie i een Akt. Af Marq. Francesco Albergati Capacelli. Oversat ved Adam Gottlob Thoroup. Side [363]-424 (1786, dramatik)
af Francesco Albergati Capacelli (1728-1804, sprog: italiensk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke opført.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10s425] Molière: De latterlig peene Jomfruer. Komedie i een Akt. Oversat efter Molieres: Precieuses Ridicules [af Knud L. Rahbek]. Side [425]-74 (1786, dramatik)
originaltitel: Les précieuses ridicules, 1660
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1790 i: Prosaiske Forsøg [2a] Senere udgave: De latterlig Følsomme. Lystspil i een Act efter Molieres Les precieufes ridicules
1874 Senere udgave: Les Précieuses ridicules. Komedie i 1 Act, m. Anmærkn. ved C. Sick. ♦ Høst, 1874.
1917 Senere udgave: De Zirlige Damer. Oversat af Poul Reumert. (Trykt i 325 nummererede Ekspl.). ♦ Hage & Clausen, 1917. 76 sider, illustreret
1967 Senere udgave: De ziirlige Damer
kollaps Noter
[11s001] Brandes, [Joh. Chr.]: Mediceerne. Komoedie i fem Akter. Af Hr. Brandes. Oversat af M. Rosing. Side [1]-80 (1787, dramatik)
originaltitel: Die Mediceer, 1776
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing (1756-1818)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s081] anonym [Pilon, Fred.]: Den døve Elsker. Komoedie i to Akter. Oversat af Rosing [efter Schröder tydske Bearbejdelse af Pilons The deaf lover]. Side [81]-142 (1787, dramatik)
originaltitel: Der taube Liebhaber
originaltitel: The deaf lover
af Frederick Pilon (1750-1788, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Michael Rosing (1756-1818)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s143] Moliere: Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234 (1787, dramatik)
originaltitel: Les fourberies de Scapin, 1671
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1841 Senere udgave: Scapins Skalkestykker. Lystspil i 3 Acter af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Schubothe, 1841. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 135)
1870 i: Lystspil [3d] Senere udgave: Scapins Skalkestreger
1888 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Dr. S. Schandorph. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 136 sider
1931 Senere udgave: Scapins Gavtyvestreger. Skuespil i 3 Akter. Overs. af Sofus Schandorph. ♦ Dansk Skolescenes Kontor, [1931]. 109 sider
1974 indgår i antologien: Fra Aischylos til Ionesco [s179] Senere udgave: Scapins rævestreger. Komedie i tre akter. Side 179-[87]
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere i Gjethuset (Tjærehuset) 28-2-1748.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s235] Hauteroche, [Noel de Breton Sieur de]: Crispin Lakei og Doktor. Comedie i tre Akter. Oversat af det Franske efter Hauteroches Crispin Medicin [ved Falck]. Side [235]-328 (1787, dramatik)
af N. Hauteroche (1617-1707, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
1813 Senere udgave: Crispins Forvandlinger. Comisk Syngestykke i tre Acter. Tildeels efter Hauteroches Crispin medecin og til Musik af Mozart, Mehul og Pær ved N. T. Bruun. ♦ 1813. 134 sider
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [3s193] Senere udgave: Crispin Médecin. Side [193]-256 + 2 tavler
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 22-9-1751.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s329] Sedaine: Den virkelige Viise. Et Skuespil i fem Akter. Oversat efter Sedaines: Le Philosophe sans le Savoir ved Friderich Schwarz. Side [329]-416 (1787, dramatik)
originaltitel: Le philosophe sans le savoir, 1766
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[11s417] anonym [Brömel, W.H.]: Adjutanten. En Komedie i tre Akter. Oversat af det Tydske. Side [417]-92 (1787, dramatik)
originaltitel: Adjutant, 1780
af Wilhelm Heinrich Brömel (1754-1808, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ikke opført.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[12s001] Schrøder, Frederik Ludevig: Fændriken eller den falske Mistanke. Et original Lystspil i tre Optog paa Tydsk af Frederik Ludevig Schrøder. Oversat ved Friderik Schwardtz. Side [1]-112 (1789, dramatik)
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[12s113] anonym [Farquhar og Schröder]: Ringen. Et Lystspil i fem Optog. Oversat af Tydsk ved F. Schwarz. Side [113]-268 (1789, dramatik)
af George Farquhar (1677-1707, sprog: engelsk)
bearbejdelse_teater: Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1792 i: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [3e] Samhørende, fortsættes af (2. del): Ringen eller Det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter, Fortsættelse af Lystspillet Ringen, [efter Farquahrs: Sir Harry Vildair] oversat ved [Fr.] Schwarz
1868 Senere udgave: Ringen. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 194)
kollaps Noter
 note til titel bearbejder efter Farquahrs: The constant couple or a trip to the jubilee.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 125) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[12s269] Colman [den Ældre, George, og Garrick]: Den skinsyge Kone. Et Lystspil i fem Akter. Af Colmann. [Overs. af K.L. Rahbek]. Side [269]-420 (1789, dramatik)
originaltitel: The jealous wife, 1761
af George Colman, f 1732 (1732-1794, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1850 Senere udgave: Den skinsyge Kone. Comedie i 5 Acter af G. Colman, oversat af N. V. Dorph. ♦ Schubothe, 1850. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 169)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 281) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[12s421] anonym [Pont de Veyle, Ant. Ferriol Grev De]: Somnambulus eller Frieren som gaaer i Søvne. Komoedie i een Akt. Oversat af Fransk ved W. [i.e.: Thom. Chr. Walter]. Side [421]-75 (1789, dramatik)
originaltitel: Le somnambule, 1739
af A. F. de Pont de Veyle (1697-1774, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 433) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Samling antologi: Samling af endeel gudelige Betragtninger som et Anhang til de udi Aarene 1768, 69 og 70 udgivne Samlinger af lærerige og opbyggelige Materier. Oversatte af fremmede Sprog ved Diderik de Thurah Aar 1776. ♦ Kbh. (1776, samling) BD4:sp160
oversat af Diderich de Thurah (1704-1788)
 Dramatik antologi: Syngespil for den Danske Skueplads. [Den Gyldendalske Samling] (1776-90, dramatik) BD4:sp293
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Favart, [Charles Simon]: Soliman den Anden. Comoedie i 8 Acter [oversat af C. B. Biehl]. [Musik af Sarti.] Med nye Arier forøget, hvortil Musiken er sat af Thom. Chr. Walter (1776, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
1763 1. udgave: Soliman den Anden
[1b] Marmontel: Skovbyggeren. En lyrisk Comedie i 1 Handling efter: Le silvain. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1776, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5i] 1. udgave: Silvain. Comédie en un acte meslée d'ariettes. La musique est de Gretry. ♦ Copenh., 1771
[1c] Favart: Bondepigen ved Hoffet. [Le caprice amoureux ou Ninette à la cour, italiensk Libretto: La cantadina in corte]. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Duny, til samme Musik oversat af N.K. Bredal (1776, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[1d] St. Foix: Deucalion og Pyrrha. Comedie [oversat af Caroline Thielo], med Arier forøget af N.K. Bredal, hvortil Musiken er sat af [Jos.] Sarti (1776, dramatik)
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
[1e] anonym [Chamfort]: Kiøbmanden i Smyrna. Comoedie i 1 Act, med Arier. Musikken af [Karl David] Stegmann. Til samme Musik oversat af Ped. Topp Wandall (1776, dramatik)
af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
[1f] St. Foix og Gellert: Oraklet. Et Syngespil i to Handlinger. [Musik af Scalabrini.] Indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske af Saint Foix og det Tydske af Gellert. [Oversat af P. T. Wandall]. ♦ 1776. 44 sider (1776, dramatik)
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
musik af Paolo Scalabrini (1719-1806)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
se også: L'oracle
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [ Rolleliste].
 note til oversat titel Side [2] også: Musiken er af Hr. Kapelmester Scalabrini.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Library of Congres
[2a] Collé, [Charles]: Henrich den Fierdes Jagt. Comoedie i 3 Acter. Oversat af L[ars] Knudsen. (1777, dramatik)
af Charles Collé (1709-1783, sprog: fransk)
[2b] Sivry, [Charles Poinsinet] de: Aglae eller Støtten. Comedie i een Act af Hr. de Sivry, Medlem af Videnskabernes Selskab i Lothringen. Oversat af det Franske [ved Cl. Fasting] og forøget med Arier [af Ad. Gotth. Carstens], hvortil Musiqven er sat af Hr. Sarti. ♦ 1777. 50 sider (1777, dramatik)
af Ch. Poinsinet de Sivry (1733-1804, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
sange af Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1774 1. udgave: Aglae eller Stytten
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Library of Congress
[2c] Dancourt, [Florent Carton]: Det uventede Møde. Et lystigt Syngestykke i 3 Acter, taget af: Pillegrimene fra Mekka. Musikken af [Joh. Cph. Willib. v.] Gluck, til samme Musik oversat af P.T. Wandall (1777, dramatik)
af Florent Carton Dancourt (1661-1725, sprog: fransk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
[2d] Marmontel: Vennen af Huset. Lyrisk Comedie i 3 Handlinger, Musiken af [André] Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1773 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5b] 1. udgave: L'ami de la maison. Comédie en 3 actes et en vers, mêlée d'ariettes. La musique est de Gretri. Copenh., 1773
[2e] Marmontel: Zemire og Azor. En lyrisk Comedie i 4 Handlinger. Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1772 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5k] 1. udgave: Zémire et Azor. Comédie-ballet en vers et en 4 actes, mêlée de chants et de danses. La musique est de [André] Gretri. Copenh., 1772
kollaps Noter
[3a] Sedaine: Desertøren. En lyrisk Tragi-Comoedie i 3 Handlinger. Musiken af [Pierre Alex.] Monsigny. Til samme Musik oversat ved N.K. Bredal (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[3b] anonym [Framery, Nicolas Etienne]: Colonien eller den nye-byggede Øe, en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, i det Franske parodieret af den Italienske Original: l'isola d'Amore, med Musik af [Antonio Maria Gasparao] Sacchini, til samme Musik overesat ved N.K. Bredal (1778, dramatik)
af N. E. Framéry (1745-1810, sprog: fransk)
[3c] Sedaine: Den forstilte Tvistighed. Efter den Franske: Rose og Collas. Et comisk Synge-Spil i 1 Handling, Musiken af Monsigny, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[3d] Favart, [Charles Simon]: Arsène. Comedie i 4 Acter, oversat og i Musiqve forfærdiget af T[hom.] C[hr.] W[alter] (1778, dramatik)
originaltitel: La belle Arsène, 1773
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
oversat af Thomas Christian Walter (1749-1788)
1781 Senere udgave: Den skiønne Arsene. Et Syngetykke i 4 Handlinger, med Musik af M*** [ie: Monsigny, Pierre Alex.], til samme Musik oversat af Adam Gottlob Thoroup. [Kbh., 1781]
[3e] anonym [Sedaine]: Kongen og Forpagteren. Et Syngestykke i 3 Acter. [Musik af Monsigny.] Oversat af det Franske og til samme Musik af Charlotte Dorothea Biehl (1778, dramatik)
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
[4a] anonym [Favart, Charles Simon]: Venskab paa Prøve. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger, tagen af Marmontels Fortællinger, Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[4b] anonym [Pezay, Masson Marquis de]: Rosen-Bruden i Salenci. Et Syngespil i 3 Acter. Oversat af det Franske til Gretrys Musiqve af Charlotte Dorothea Biehl (1781, dramatik)
af Masson de Pezay (1741-1777, sprog: fransk)
[4c] anonym [Marmontel]: Lucile. Et Syngestykke i 1 Handling, Musiken af André Gretri. Til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[4d] Quetant: Grovsmeden. Et Syngestykke i 2 Optog. [Musik af Franç André Danican, kaldet Philidor]. Til samme Musik oversat af Joh. Herm. Wessel (1781, dramatik)
af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[4e] anonym: Laurette. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat efter det andet forbedrede Franske Oplag til Merauxs Musik af C. D. Biehl (1781, dramatik)
af anonym fransk (sprog: fransk)
[4f] anonym [Marmontel]: Vildmanden. Et Syngespil i to Optoge. Oversat [efter: Le Huron] til Gretrys Musik af C. Pram (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
1769 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [3g] 1. udgave: Le Huron. Comédie, en 2 actes et en vers, mêlée d'ariettes. Par Mr. ***. La musique par André Gretrie. Copenh., 1769
kollaps Noter
[4g] anonym [Audinot, Nic. Médaed]: Bødkeren. Et lystigt Synge-Stykke i 1 Handling oversat til den franske Musik af Gram (1781, dramatik)
af Nicolas Médard Audinot (1732-1801, sprog: fransk)
[5a] anonym [Brandes, Joh. Chr.]: Ariadne paa Naxos. Et Duodrama [i 1 Act]. [Musik af Geo. Benda. Oversat af Benj. Geo. Sporon] (1781, dramatik)
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
[5b] Falbaire, [Charl. Geo. Fenouillot de]: De tvende Giærrige. En lyrisk Comoedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik overs. ved N. K. Bredal (1781, dramatik)
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
1774 1. udgave: De tvende Giærrige. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat i det Danske ved N. K. Kredal. ♦ Kbh., 1774
[5c] Coltellini, M.: Armida. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Skrevet paa Italiensk med Musik af Antonio Salieri. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1781, dramatik)
af Marco Coltellini (1719-1777, sprog: italiensk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
1773 1. udgave: Armida. Et musikalsk Skuespil til at opføres paa den kgl. Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1773 [oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Ant. Salieri]. ♦ Kbh., u.A.
[5d] anonym [Marmontel]: Det foregivne Hexerie. en lyrisk Comedie i 1 Handiing, Musiken af Gretry, til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
oversat af Niels Krog Bredal (1732-1778)
[5e] Anseaume: Det talende Skilderie. Et Syngestykke i 1 Act. Oversat til Gretrys Musik af Joh. Herm. Wessel (1781, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[5f] Monvel: De tre Forpagtere. Et Syngestykke i 2 Acter. Musiken af D.Z. [ie: Dezèdes]. Oversat af J.H. Wessel (1781, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
musik af Nicolas Dezède (1740-1792, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[5g] Goldoni, C.: De forliebte Haandverksfolk. Et Syngespil i 3 Acter, hvortil Musiken er componeret af Florian Gasman. Oversat af Lars Knudsen (1781, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
musik af Florian Leopold Gaszmann (1729-1774, sprog: tysk)
1770 1. udgave: Haandværksfolkene. Et lystigt Synge-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten i Aaret 1770. Oversat paa Dansk af Rasm. Soelberg. ♦ [1770].
[6a] anonym [Mabille]: Cecillia. Et Syngespil i 3 Optog, med Musik af Dezèdes. Til samme Musik oversat af C. Pram (1783, dramatik)
af Mabille (sprog: fransk)
[6b] Guichard, [Jean Franc.]: Skovhuggeren eller de tre Ønsker. Et Syngespil i een Act, hvortil Musiken er componeret af [Franç-André Danican, kaldet] Philidor. Oversat af Lars Knudsen (1783, dramatik)
af J. Fr. Guichard (1731-1811, sprog: fransk)
musik af François André Danican Philidor (1726-1795, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[6c] anonym [Favart, Charles Simon]: Feen Ursel eller hvad der behager Damerne. Et Syngestykke i 4 Acter til [Egidio Remualdo] Duny's Musique. Oversat af J.H. Wessel (1783, dramatik)
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [3h] 1. udgave: La fée Urgèle ou qui plait aux dames. Comédie en 4 actes, mélée d'ariettes. Copenh., 1770
kollaps Noter
[6d] Marmontel: Hyrdinden paa Alperne. Et Syngespil [i 3 Acter], skrevet paa Fransk. Musikken af Kohault og [Joh.] Hartmann [den Ældre]. Oversættelsen af [Chr.] Pram (1783, dramatik)
originaltitel: La bergère des Alpes, 1766
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af Joseph Kohaut (1738-1777, sprog: fransk)
musik af Johann Hartmann (1726-1793)
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
[6e] anonym [Livigni og Paisiello]: Landsbye-Pigen. Et Syngespil i 3 Acter. Musiken af Giovanni Paesiello. Oversat af Lars Knudsen (1783, dramatik)
af Filippo Livigni (f. 1750, sprog: italiensk)
musik af Giovanni Paisiello (1740-1816, sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
1776 1. udgave: Landsbye-Pigen fra Frascati. Et lystigt Synge-Spil, til at opføres paa den kgl. Skueplads. Oversadt paa Dansk af R. Soelberg. [Musiken af Joh. Paisiello]. ♦ Kbh., 1776. 143 sider
kollaps Noter
[6f] Monvel: Julie. Et Syngestykke i 3 Acter. Oversat til D.Z. [ie: Dezèdes] Musique [af J.H. Wessel] (1783, dramatik)
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[7a] anonym [Piccini, Jos. Maria]: Den foregivne Lord. Et Syngestykke i 2 Akter. Oversat af det Franske [ved C.D. Biehl] til [Nicola] Piccinis Musik (1785, dramatik)
af Giuseppe Maria Piccinni (1758-1826, sprog: fransk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
[7b] D'Hèle, [Théod. Hales, kaldet]: De uventede Tilfælde. Et Syngespil i 3 Acter. Musikken af [André] Gretry. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
af Thomas Hales (1740-1780, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[7c] anonym [Desboulmière, Jean Auguste Julien, kaldet]: Anton og Antonette. Et Syngestykke i 2 Akter, med Musik af [Franç.Jos.] Gossec. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik)
af Jean-Auguste Jullien (1731-1771, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[7d] [Le] Monnier, [Pierre René]: Den besnærede Cadi. Et Syngespil i 1 Act. Musikken af [Pierre Alexandre] Monsigny. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
originaltitel: Le Cadi dupé, 1766
af Pierre-René Lemonnier (d. 1796, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[7e] Rozoi, de: De samnitiske Ægteskaber. Et Syngestykke i 3 Handlinger. Med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1785, dramatik)
af Barnabé Farmian Durosoi (1745-1792, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[7f] Anseaume: Friskytterne og Melkepigen. Et Syngespil i 1 Act. Musikken af Duny. Oversat af Lars Knudsen (1785, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
[8a] Gotter, F. W. v.: Medea. [Musik af Geo. Benda.] Oversat efter den Tydske Original af Frid. Schwartz. ♦ Kbh., 1790. (1790, dramatik)
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
musik af Georg Benda (1721-1795, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1781 1. udgave: Medea. Ein mit Musik vermischtes Drama. [Musik af Geo. Benda]. ♦ Flensburg, 1781.
[8b] des Fontaines [ie: Fouques-Deshayes]: Lehnsherrens Ret. Et Syngestykke i 3 Handlinger med Musik af [Jean Paul Égide] Martini. Oversat til samme Musik af Adam Gottlob Thoroup (1790, dramatik)
af Francois-Georges Fouques-Deshayes (1733-1825, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
[8c] Anseaume, L.: Soldaten, som kan hexe. Et Syngestykke i 1 Act. Musikken af [Franç. André Danican kaldet] Philidor. Oversat af Lars Knudsen (1790, dramatik)
af Louis Anseaume (1721-1784, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
kollaps Noter
[8d] anonym [Casti, Giambattista]: Trophonii Hule. Et Syngestykke i 2 Akter. Musiken af [Ant.] Salieri. Til samme oversat af C.D. Biehl (1790, dramatik)
af Giovanni Battista Casti (1721-1803, sprog: italiensk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
[8e] Monvel: Stephen og Lise [Blaise et Babet] eller Fortsættelse af de tre Forpagtere. Syngestykke i to Akter af Herr Monvel. Med Musik af Dezedes. Til samme Musik oversat af J. H. Wessel. ♦ 1790. 72 sider (1790, dramatik)
originaltitel: Blaise et Babet, 1783
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
[8f] anonym [d'Hèle, Th.]: Den falske Formodning eller den Skinsyge Elsker. Et Syngestykke i tre Akter med Musik af Gretry. Oversat til samme Musik af J. H. Wessel. 72 sider (1790, dramatik)
af Thomas Hales (1740-1780, sprog: fransk)
oversat af Johan Herman Wessel (1742-1785)
kollaps Noter
 note til titel Denne titel mangler i indholdsoversigten over bind 8 i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 296 (medtaget i Det kongelige Biblioteks online katalog, Rex), opført som separat tryk spalte 393.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse L.Eft. 1790, side 711.
 Dramatik antologi: Nye Samling af Skuespil. Opførte paa den Kongelige Danske Skueplads. 1-2. D. Kbh., 1787-88 (1787-88, dramatik) BD4:sp296
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Hippel: Manden efter Klokkeslettet eller den ordentlige Mand. Komedie i 1 Act. Oversat af I[ver] H[esselberg] Urberg (1787, dramatik)
af Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796, sprog: tysk)
oversat af Iver H. Urberg (f. 1744)
[1b] Beaumarchais: De to Venner eller Kiøbmanden i Lyon. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat fra Fransk [af Ulr. Fr. Cortin] (1787, dramatik)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Ulrich Frederik Cortin (1760-1793)
[1c] Bech, Bernh. Henr.: Det unge Menneske efter Moden eller De mange Venner. Original Comedie i 1 Akt (1787, dramatik)
af Bernh. Henr. Beck (1748-1797)
[1d] Gotter: Den sorte Mand. Et Lystspil i 2 Akter. Oversat af Søren Sønnichsen (1787, dramatik)
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Søren Sønnichsen (1765-1826)
[2a] Iffland, W. A.: Jægerne. Comedie i 5 Acter [overs. af C.D. Biehl] (1787, dramatik)
originaltitel: Die Jäger, 1785
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
[2b] anonym [Spieß, C.H.]: General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i 4 Acter. Oversat af det Tydske (1788, dramatik)
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1788 1. udgave: General Schlenzheim og hans Familie. Et Skuespil i fire Acter. Oversat af det Tydske. ♦ Kiøbenhavn, Paa Sønnichsens Forlag, 1788. 111 sider. (Trykkeri: Trykt hos Directeur P.M. Høfffner)
[2c] L'Affichard: Familien. Komedie i 1 Act efter L'Affichard. Oversat af Lars Knudsen (1788, dramatik)
af Thomas d' Affichard (1698-1753, sprog: fransk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
 Dramatik antologi: Nye Samling af Syngespil. Opførte paa den Kongelige Danske Skueplads. 1. Deel. Kbh., 1787 (1787, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] anonym: Den sværmende Philosoph. Et Syngespil i 2 Akter, oversat af Lars Knudsen [efter Musik af Giov. Paesiello] (1787, dramatik)
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
musik af Giovanni Paisiello (1740-1816, sprog: italiensk)
1784 1. udgave: Den sværmende Philosoph. Et Syngespil i 2 Akter, hvortil Musikken er componeret af Giov. Paisiello, oversat af Lars Knudsen ♦
[1b] anonym: Italienerinden i London. Et Syngespil i 2 Akter [med Musik af Domenico Cimarosa], oversat af Lars Knudsen (1787, dramatik)
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Domenico Cimarosa (1749-1801, sprog: italiensk)
oversat af Lars Knudsen (1736-1818)
1785 1. udgave: Italienerinden i London. Et Syngespil i 2 Akter, hvortil Musiken er componeret af Domenico Cimarosa. Oversadt af Lars Knudsen. ♦ Kbh., 1785.
[1c] Goethe, J. W.: Claudine af Villa bella. Et Syngestykke i tre Handlinger, oversat af N.H. Weinwich. [Musiken af Cl. Schall] (1787, dramatik)
originaltitel: Claudine von Villa Bella
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet har: ... opført første Gang paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag, d. 29. Jan 1787 [for Christian den 7., men forestillingen foregik først dagen efter, den 30-1-1787].
[1d] Goethe: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i 1 Akt, oversat af N.H. Weinwich. [Musik af Joh. André] (1787, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
1786 1. udgave: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i een Handling. Til J. Andrés Musik oversat af N[iels] H[enr.] Weinwich. ♦ Kbh., 1786
 Dramatik antologi: Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] (1792-94, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Beaumarchais, P. A. C. de: Figaros Giftermaal eller Den gale Dag. Et Lystspil i 5 Acter. Oversat og indrettet til den danske Skuepladses Brug af Rahbek (1792, dramatik)
af Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1785 1. udgave: Figaros Bryllup eller den gale Dag. En Komedie i 5 Akter [oversat af Carl Cph. Kalnein?]. Kbh., 1785
[1b] Iffland: Forbryderen af Ærgjerrighed. Skuespil i 5 Optog [oversat af Cl. Pavels] (1792, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Claus Pavels (1769-1822)
1788 ff 1. udgave: Forbryderen af Ærgjerrighed. Et Skuespil. Oversat af det Tydske [af Claus Pavels]. Kbh. 1788
[1c] Mercier: Ædikemanden og hans Hiulbør. Et Skuespil i 3 Acter, oversat efter: La brouette du vinaigrier ved Rahbek (1792, dramatik)
af Louis Sébastien Mercier (1740-1814, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1787 1. udgave: Æddikemanden og hans Hjulbør
[1d] Brandes, Joh. Chr.: Grev von Olsbach eller Retskaffenheds Belønning. Et Skuespil i 5 Optoge. Oversat [af M.F. Liebenberg] (1792, dramatik)
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
1788 1. udgave: Grev von Olsbach eller Retskaffenheds Belønning. Et Skuespil i 5 Optoge. Oversat af det Tydske [ved M.F. Liebenberg]. ♦ Kbh., 1788.
[2a] Ko[t]zebue: Menneskehad og Anger. Comedie i 5 Acter. Oversat ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1790 1. udgave: Menneskehad og Anger
[2b] Babo, J. M.: Streli[t]zerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal (1792, dramatik)
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
1790 1. udgave: Strelitzerne. Et heroisk Skuespil i 4 Optog efter en russisk sand Tildragelse. Oversat af D.F. Staal. ♦ Kbh., 1790.
[2c] Florian, [Jean Pierre Claris de]: De to Sedler. Et Lystspil i 1 Optog. Oversat af [Ditl. Flindt] Staal (1792, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
[2d] Wall, Anton: Stammetræet. En Fortsættelse af de to Sedler i 1 Act. Oversat af [D.F.] Staal (1792, dramatik)
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
[2e] Storm, Edvard: Erast eller Den bedragne Varsomhed. Comedie i 5 Acter (1792, dramatik)
af Edvard Storm (1749-1794)
[3a] Destouches, P. N.: Taknemmelighed og Utaknemmelighed. Lystspil i 3 Acter, efter Destouches l'ingrat af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber (1792, dramatik)
af Philippe Néricault Destouches (1680-1754, sprog: fransk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
[3b] Jünger, J. Fr.: Reversen. Et Lystspil i 5 Acter, oversat af P.D. Faber (1792, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1756-1797, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
[3c] Dumaniant: Den aabenbare Krig eller Høg over Høg. Comedie i 3 Akter efter: Guerre ouverte ou ruse contre ruse, ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af Jean André Bourlain (1752-1828, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
1789 1. udgave: Den aabenbare Krig
[3d] Lessing og Rahbek: Matronen af Ephesus. Et Lystspil i 1 Optog af Lessing og Rahbek. Overs. af D. F. Staal (1792, dramatik)
originaltitel: Die Matrone von Ephesus. Lustspiel in einem Aufzuge von G.E. Lessing. Ergänzt durch K.L. Rahbek. Manheim, 1790
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
bearbejdelse: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
[3e] anonym [Farquhar]: Ringen eller Det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter, Fortsættelse af Lystspillet Ringen, [efter Farquahrs: Sir Harry Vildair] oversat ved [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
andet: George Farquhar (1677-1707, sprog: engelsk)
1789 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [12s113] Samhørende, 2. del af: Ringen. Et Lystspil i fem Optog. Oversat af Tydsk ved F. Schwarz. Side [113]-268
1792 Senere udgave: Ringen [Nr. 2] eller det af Delicatesse ulykkelige Ægteskab. Et Lystspil i 4 Acter. Fortsættelse af Lystspillet Ringen. Oversat ved Schwarz. ♦ Kbh., 1792
[4a] Beck, Henr.: Hiertet beholder sine Rettigheder. Et Skuespil i 5 Optog, oversat af det Tydske [ved Mich. Fr. Liebenberg] (1792, dramatik)
af Heinrich Beck (1760-1803, sprog: tysk)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
1791 1. udgave: Hiertet beholder sine Rettigheder. Et Skuespil i fem Optog. Oversat af det Tydske [af Mich. Fr. Liebenberg]. ♦ Kbh., 1791. 88 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Bibliotheca Danica er forfatteren anført som: Bech.
[4b] Cumberland, [Richard]: Den naturlige Søn. Et Skuespil i 5 Optog, efter Cumberlands the natural Son ved F[r.] Schwarz (1792, dramatik)
originaltitel: The natural son, 1785
af Richard Cumberland (1731-1811, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[4c] Iffland, Wilh. Aug.: Myndlingerne. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat af [Fr.] Schwarz (1792, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[4d] Jünger, J. F.: Bortførselen. Comoedie i 3 Akter [oversat af Fr. Schwarz] (1792, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1756-1797, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[5a] Iffland, Wilh. Aug.: Den værdige Kone. Et Lystspil i 5 Optog. Oversat af [D.F.] Staal (1794, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Femte Bind, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[5b] Florian, J. P. C. de: Det gode Ægteskab. Comoedie i 1 Act. Oversat ved Schwarz (1794, dramatik)
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[5c] Kotzebue, A. v.: Papagøjen. Skuespil i 3 Akter. Oversat af P.D. Faber (1794, dramatik)
originaltitel: Der Papagey
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel Findes på Det kgl. Bibliotek også indbundet separat. På titelbladet med blyant anført 1791.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[5d] Jünger, J. F.: Den aabne Brevvexling. Lystspil i 5 Akter, oversat ved [Eiler Cph. Kaasbøl] Munthe (1794, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1756-1797, sprog: tysk)
oversat af E. Munthe (1759-1814)
1793 1. udgave: Den aabne Brevvexling
 Bog antologi: Zulma, Sylphen, Matilda, Donna Eleonora og Don Juan eller Spansk Elskov, Ismael og Zora og Prøven. Sex Fortællinger, tilligemed en lille Afhandling om Forskiønnelses-Driften hos det smukke Kiøn. Ogsaa en Nytaarsgave for Damer. ♦ Kbh., 1796 [ie: 1795]. 80 sider. Pris: 3 Mk. 8 sk. (1796, roman) BD4:sp439
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom 1795.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Samling antologi: Poetiske og prosaiske Blandinger. Uddragne af forskjellige Maanedsskrifter. Kbh., 1797 (1797, samling) BD4:sp161
Detaljer
kollaps Indhold

[s037] Buchholm, Magdalena Sophia: Brev fra en Pige til hendes Elsker paa Bryllups-Dagen. Side 37-? (1797, digte)
[s041] Buchholm, Magdalena Sophia: Brev fra en anden Pige til hendes Elsker paa Bryllups-Dagen. Side 41-? (1797, digte)
 Bog antologi: Erato's Alter. En Samling af Fortællinger. [Overs. af Johs. Nic. Høst. 1-3. Offer.] (1799, roman) BD4:sp439
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
 Tekster antologi: Moralsk-historisk Læsebog især for Ungdommen, saavel paa Landt som i Stæderne. Udgiven ved Thom. Rud. Thiele. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt og trykt af Joh. Rud. Thiele, 1801. xiv + 306 sider (1801)
Detaljer
udgiver: Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]: Deres Excellence Højvelbaarne Hr. Ernst Henrich Græve af Schimmelmann, Ridder af Elephanten, Stats-Finants- og Commerce-Minister, Geheimeraad, Kammerherre etc. underdanigst tilegnet.
 note til titel Side [v]-x: Forerindring [Signeret: Kiøbenhavn, i Maj 1801, Forfatteren].
 note til titel Side xi-xiv-: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog antologi: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner. Af fortrinlige Forfatteres Skrifter. En Samling til Nytte og Fornøjelse. ♦ 1801-05. Bd. 1-2, 526 + 102 + 212 + 90 sider (1801-05, roman) EMP 1 BD4:sp439
Detaljer
oversat af Christian Jacob Theophilus de Meza (1756-1844)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1: Overs. og udg. af C.J.T. de Meza.
 note til oversat titel Tilegnelse til: Kammerherrinde A.M. sal. Kleist [af "Udgiveren"].
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af udgiveren].
kollaps Indhold

[1:1] Starke, G. W. C.: Blomsterelskeren i Friby (1801, novelle(r))
originaltitel: Der Blumenfreund in Venstädt, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
 url Skannet af Google Books. Link til ekstern webside books.google.dk
[1:2] Starke, G. W. C.: Moderkiærlighed (1801, tekster)
originaltitel: Mutterliebe, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:3] Starke, G. W. C.: Emilie Storman (1801, tekster)
originaltitel: Emilie Storrmann, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:4] Starke, G. W. C.: Testamentet efter Pebersvenden Landau (1801, tekster)
originaltitel: Vermächtnitz der Hagestolzen Landau, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:5] Starke, G. W. C.: Arven (1801, tekster)
originaltitel: Die Erbschaft, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:6] Starke, G. W. C.: En Tiggers Morgentanker (1801, tekster)
originaltitel: Morgengedanken eines Bettlers, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:7] Starke, G. W. C.: Manden med det blide Gemyt. En Tale (1801, tekster)
originaltitel: Der Mann mit fröhlichem Sinne, 1793-98
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Originalen indgår i: Gemählde aus dem häuslichen Leben und Erzählungen, 1. Sammlung.
[1:8] Ludvig, Madame C. S.: Austæds Beliggenhed (1801)
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
af Christine Sophie Ludwig (1764-1815, sprog: tysk)
[1:9] Ludvig, Madame C. S.: De tre Veninder (1801)
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
af Christine Sophie Ludwig (1764-1815, sprog: tysk)
[1:10] anonym: Majnattens Drøm (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1:11] anonym: Huulen paa Antiparos (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1:12] anonym: Antonie. En Hovedstads hemmelige Historie (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1:13] Sattler, J. P.: Om Bagtalelser og om at udsprede onde Rygter (1801)
originaltitel: Morgenstunden eines Einsiedlers, 1799
af Johann Paul Sattler (1747-1804, sprog: tysk)
[1:14] Starke, G. W. C.: Anekdote af Nushirvans Levnet (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Orginalwerke der Deutschen, 1789-99
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bibliothek kleinere Orginalwerke der Deutschen, 1-7.3-7 indeholder G.W.C.Starke: Gemälde aus dem häusl. Leben und Erzähllungen, 1-4.
[1:15] anonym: Moazim eller den trøstede Fader (1801)
originaltitel: Amusements periodiques
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af: Amusements periodiques.
[1:16] Starke, G. W. C.: Eginhards og Emmas Tildragelse (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
[1:17] Sattler, J. P.: Et Kapittel om Hunde (1801)
originaltitel: Morgenstunden eines Einsiedlers, 1799
af Johann Paul Sattler (1747-1804, sprog: tysk)
[1:18] anonym: Selomon. En Idylle (1801)
originaltitel: Oeuvres melees
af anonym fransk (sprog: fransk)
[1:19] anonym: Natur-Elskeren. En Idylle (1801)
originaltitel: Oeuvres melees
af anonym fransk (sprog: fransk)
[1:20] Starke, G. W. C.: Lord Kinsborough og Doktor Goodmann. En Samtale over Nytaars-Ønskninger (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
[1:21] Ludvig, Madame C. S.: Hvo som giver paa en venlig Maade giver dobbelt (1801)
originaltitel: Erzählungen von guten und für gute Seelen, 1799
af Christine Sophie Ludwig (1764-1815, sprog: tysk)
[1:22] anonym: Fordommens Styrke (1801)
originaltitel: Auswahl kleiner sittlichen Erzählungen
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1:23] Starke, G. W. C.: Den angstfulde Eftermiddag (1801)
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
[1:24] Sattler, J. P.: Naturen og Mennesket (1801)
originaltitel: Morgenstunden eines Einsiedlers, 1799
af Johann Paul Sattler (1747-1804, sprog: tysk)
[2a] Primon, Carl Fridrich: Forvexlingerne eller Frands Wilburg. En dansk original Roman (1805, roman)
[2b] Laun, Friderik: Manden paa Frierie (1805, novelle(r))
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
[2c] Laun, Friderik: Faddergildet (1805, novelle(r))
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
1805 indgår i: Frieren og Faddergildet [b] 1. udgave: Faddergildet
[2d] anonym: Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman (1805)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Johan Christopher Testman (1761-1841)
1805 Senere udgave: Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman, jun. ♦ 1805. 90 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [udgør] "Andet Binds fjerde Hæfte" [Også udgivet særskilt].
[2db] anonym: Sophie af M*** (1805)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2dc] anonym: Bjerg-Luthen (1805)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog antologi: Læsning for det smukke Kjøn (1802, roman) EMP 2 BD4:sp439
Detaljer
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
kollaps Indhold

[a] Herder: Eloise. Af Herder, overs. ved J.K. Høst (1802, tekster)
af Johann Gottfried Herder (1744-1803, sprog: tysk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
[b] Lafontaine: Moderen eller den ædle Hævn af Lafontaine, overs. ved C.G. Høst (1802, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
[c] Huber: Lais's Spejl. Af Huber, ved samme [ie: C.G. Høst] (1802, tekster)
af Therese Huber (1764-1829, sprog: tysk)
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
[d] Leopold: Kræet eller de tre tunge Ord. Græsk Fortælling af Leopold, ved J.K. Høst (1802, tekster)
af Carl Gustaf af Leopold (1756-1829, sprog: svensk)
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til forfatter EMP angiver forfatteren til at være Georg August Julius Leopold, tysk forfatter, 1755-1827.
 note til forfatter Mere sandsynligt er dog den svenske Carl Gustaf af Leopold, der har skrevet en novelle ved navn Kräket.
[e] Saint-Joir: Sybilla. Af Saint-Joir, ved C.G. Høst (1802)
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Christen Georg Høst (1776-1826)
 Dramatik antologi: Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling]. Første Bind. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp298
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Duval, A.: Domherren i Milano eller de uventede Giæster. Syngestykke i 2 Acter. Lyrisk omarbeidet af N.T. Bruun. Musiken af [Cl.] Schall. Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Alexandre-Vincent Pineux (1767-1842, sprog: fransk)
[1b] Skjöldebrand, And. Fr.: Herman von Unna. Drama i 5 Akter med Chore og Balletter. Oversat af Svensk ved Thom. Thaarup. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834, sprog: svensk)
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
1800 1. udgave: Herrmann von Unna. Et Skuespil. Efter den svenske Original i Udtog ved Niels Chr. Øst. ♦ Trykt paa Udgiverens Forlag, 1800. 44 sider. (Trykkeri: hos P.H. Höecke)
[1c] anonym [Hoare, Prince]: Min Bedstemoder. Syngestykke i 2 Akter. Oversat og tildeels omarbejdet efter den engelske Original af E[nev.] Falsen. Musiken af [Aemilius] Kunzen. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik)
af Prince Hoare (1755-1834, sprog: engelsk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
[1d] anonym: Den lille Matros. Et Syngestykke i 1 Optog. Musiken af [Pierre] Gaveaux. Oversat af Joh. Werfel. Kbh., 1801 (1802, dramatik)
af Charles Antoine Guillaume Pigault Lebrun (1753-1835, sprog: fransk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
[1e] Kotzebue, A. v.: De pudseerlige Arvinger. Lystspil i 1 Akt. Efter [Aug. v.] Kotzebues: Die Unglücklichen, oversat af Tr[uels] L[yng] Cron. Kbh., 1801 (1802, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[1f] Dejaure, J.-C.-B.: Moderen eller hun kan ikke vælge. Et Lystspil i 1 Akt. Oversat af J[oh.] C[ph.] [v.] Westen. ♦ Kbh., 1795 (1802, dramatik)
af Jean Claude Bédéno Dejaure (sprog: fransk)
oversat af Johan Christopher von Westen (1769-1841)
[1g] Pettoletti, Joh.: La clé d'or. [Pantomime] (1802, dramatik)
af Joh. Pettoletti (sprog: fransk)
 Bog antologi: Nytaars-Gave. Indeholdende smaae Fortællinger af Lafontaine, Schilling o.fl. Samlede ved H.G.N. Nyegaard. [1807]. 388 sider (1807, roman) EMP 3 BD4:sp439
Detaljer
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
kollaps Indhold

[a] Schilling, G.: Slotskjelderen. Af G. Schilling (1807)
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
[b] anonym: Eremiten. Overs. af det Engelske (1807)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[c] Lafontaine, August: Pigen paa Frierie. Af August Lafontaine (1807, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
[d] anonym: Ali. En østerlandsk Fortælling (1807)
af ukendt (sprog: ukendt)
[e] anonym: Sjeleadel. En italiensk Novelle fra det femtende Aarhundrede (1807, tekster)
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
[f] anonym: Huslig Lyksalighed eller: Denne Gang havde Onclen ikke lidet taget feil (1807)
af ukendt (sprog: ukendt)
[g] Lafontaine, A.: Brødrene. Af A. Lafointaine (1807, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
 Bog antologi: Snorrepiberier. Julegave for 1813. Ved N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, J.R. Galls Forlag, [1813]. viii + 168 sider (1813, roman) EMP 4 BD4:sp439
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-vi: En glædelig Juul! Et glædeligt Nytaar! [af udgivere].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[a] Delandine: Leerskaalen. Fortælling af Delandine (1813, novelle(r))
af Antoine-François Delandine (1756-1820, sprog: fransk)
[b] Parny, Evariste: Amors Vinger. Overs. efter Evarist Parys Efterligning af det Græske (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)
[c] Parny, Evariste: Det Leucadiske Forbierg. Af Evariste Parny (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)
[d] Halley: Scythisk eller Tartarisk krigssang ved Stammernes Ældste. Af Halleys Reise (1813, tekster)
originaltitel: A collection of voyages chiefly in the southern Atlantick Ocean, 1775
af Edmund Halley (1656-1742, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Måske fra: A Collection of voyages chiefly in the southern Atlantick Ocean. Published from original M.S.S. by Alexander Dalrymple, 1775.
[e] Sherlock: Om den qvindelige Følelse. Af Sherlock (1813, tekster)
formodet af Thomas Sherlock (1678-1761, sprog: engelsk)
[f] Parny, Evariste: Strømmen. Persisk Idy. Af Evariste Parny (1813, novelle(r))
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)
[g] anonym: Om nogle komiske Høitider ved fyrstelige Indtog. Af den Göttingske Lommebog for 1809 (1813, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[h] Grosse [ie: Grose]: Kierlighed og Moderømhed. Sand Tildragelse, af Englænderen Grosses ostindiske Reise. Fortalt i Kotzebues Misceller (1813, tekster)
af John Henry Grose (1750-1783, sprog: engelsk)
andet: August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[i] anonym: Om en i vore Dage meget gængs Landeplage: de ubeskrevne Reisende. Af en afdød berømt Mands Brevtaske (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[j] Delandine: En Scene fra Fængslerne i Lyon. Af Delandine (1813, novelle(r))
af Antoine-François Delandine (1756-1820, sprog: fransk)
[k] Kotzebue [?]: Det store Kastanietræ. Af Kotzebues Misceller (1813, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[l] Pitou: En Dag og Nat i Cayenne. Af Pitous Reise (1813, novelle(r))
af Ange Pitou (1767-1842, sprog: fransk)
[m] anonym: Om Romernes Overdaad. Af L'Esprit des Journaux (1813, tekster)
af anonym fransk (sprog: fransk)
[n] anonym: Om Kiønnet. Af Thomas (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[o] anonym: Anecdoter (1813)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[p] Parny, Evariste: Madagascarske Sange. Findes overs. paa Fransk i Evarist Parnys samlede Værker (1813, digte)
af Evariste-Désiré de Forges Parny (1753-1814, sprog: fransk)
[q] Bufflers: Aline, Dronningen af Golcanda. Skiømtsom Fortælling af Boufflers (1813, novelle(r))
af Stanislas-Jean Boufflers (1738-1815, sprog: fransk)
 Dramatik antologi: Almanak for Selskabstheatre [1815]. Nytaarsgave for 1815. Ved N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af H.G. Ludewig, 1815. (1815, dramatik) BD4:sp300
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hvert stykke med separat paginering.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, [A. v.]: Hvem veed, hvad det er godt for! Oversat ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[b] Patrat: Uglspilstreger og et godt Hierte eller Pudsenmageren. Comedie i 2 Acter efter: L'espiegle. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
af Joseph Patrat (1733-1801, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[c] Kotzebue, [A. v.]: Sparebøssen. Comedie i 1 Act. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[d] Demoustier: Skilsmissen. Skuespil i 2 Acter, frit ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
af Charles Albert Demoustier (1760-1801, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[e] Kotzebue, [A. v.]: Drengene fra Auvergne. Skuespil i 1 Act. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[f] Schröder: Ugebladet. Comedie i 1 Act, frit efter: Die Heyrath durch ein Wochenblatt. Ved N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1815 (1815, dramatik)
originaltitel: Die Heyrath durch ein Wochenblatt
af Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog antologi: Blomsterkrandsen. Smaae Romaner overs. af Jens Kragh Høst. ♦ 1815. 232 sider (1815, roman) EMP 5 BD4:sp439
Detaljer
oversat af Jens Kragh Høst (1772-1844)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til Balthasar Bang og hans Hustru, signeret J.K.H.].
kollaps Indhold

[a] Florian: Leocadia. En spansk Fortælling efter Cervantes af Florian (1815, novelle(r))
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
andet: Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
[b] Brede: Albrecht af Lorri. Af Brede (1815, novelle(r))
af Ph. Fd. Brede (d. 1807, sprog: tysk)
[c] Caro, Doro: Avisen. Af Doro Caro [ie: A.S. Gerber] (1815, novelle(r))
af August Samuel Gerber (1766-1821, sprog: tysk)
[d] Becker: Kjerligheds Skytsaand. Af Becker (1815, novelle(r))
af Wilhelm Gottlieb Becker (1753-1813, sprog: tysk)
[e] Langbein: Den Uforsonlige. Af Langbein (1815, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
 Dramatik antologi: Theaterstykker. Første-Tredie Samling ... Kbh., 1815 (1815, dramatik) BD4:sp299
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Kotzebue, [A. v.]: Hustruen. Skuespil i 3 Acter. Efter: Die deutsche Hausfrau. Ved K.L. Rahbek (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[1b] Kotzebue, [A. v.]: Det deelte Hjerte. Lystspil i 1 Act. Oversat af K.L. Rahbek (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[1c] Contessa, [C. W. S.]: Gaaden. Lystspil i 1 Act, paa Vers. Ved K.L. Rahbek. Efter Contessas tydske Original, [der er en Oversættelse af Marie Joseph Pains: Rien de trop] (1815, dramatik)
originaltitel: Das Räthsel, 1808
bearbejdelse: Wilhelm Contessa (1777-1825, sprog: tysk)
af Marie Joseph Pain (1773-1830, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
[1d] Babo: Pulsen. Comedie i 2 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik)
af Franz Josef Maria v. Babo (1756-1822, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[2a] Kotzebue, Aug. v.: Ubaldo. Et Sørgespil i 5 Optoge. Oversat af G.T. Bang (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
1810 1. udgave: Ubaldo
[2b] Lafontaine, Aug.: Naturens Datter. En Familieskildring i 3 Akter. Oversat af H[ans] C[hr.] Lund (1815, dramatik)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af H.C. Lund (1765-1846)
1803 1. udgave: Naturens Datter. En Familie-Skildring i 3 Akter. Oversat af H. C. Lund. ♦ Kbh., 1803.
[2c] Auguste [Augustin, Fr.]: Frokosten. Syngestykke i 1 Akt. Oversat til Nicolo Isoards Musik ved N.T. Bruun (1815, dramatik)
af Auguste François Creuzé de Lesser (1771-1839, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[3a] Wycherlye og Garrick: Pigen fra Landet. Comedie i 5 Akter. Ved N.T. Bruun (1815, dramatik)
originaltitel: The Country Girl
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af David Garrick (1717-1779, sprog: engelsk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[3b] Kotzebue, [A. v.]: Brud og Brudgom i een Person. Comedie i 2 Akter. Oversat af N.T. Bruun (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[3c] Kotzebue, [A. v.]: Illuminationen. Skuespil i 1 Akt. Ved. N.T. Bruun (1815, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
1814 1. udgave: Illuminationen
 Dramatik antologi: Almanak for Selskabstheatre [1816]. Nytaarsgave for 1816. Ved N.T. Bruun. Kbh. (1816, dramatik) BD4:sp300
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Jünger: Markskrigerne. Comedie i 3 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1816, dramatik)
af Johann Friedrich Jünger (1756-1797, sprog: tysk)
[b] Gotter: Sladdersøstrene. Lystspil i 3 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1816, dramatik)
af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
[c] Burkhard [ie F. G. J. B. Roller]: Digteren og hans Familie. Skuespil i 5 Acter. Oversat af N.T. Bruun (1816, dramatik)
originaltitel: Die Dichterfamilie, 1794
af Friedrich Gottlieb Julius Burchard (1767-1807, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til forfatter BDsp301 har: Burkhard [ie F. G. J. B. Roller], men WorldCat har udgivet under pseudonymet Max Roller [ie: Friedrich Gottlieb Julius Burchard].
 Bog antologi: Eventyr af forskiellige Digtere. Sammendragne og oversatte, med Bemærkninger, af Adam Oehlenschläger. Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1816. 1.-2. Deel, (xxxii + 319) + (xxxxii + 297) sider (1816, roman) EMP 6 BD4:sp439
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Ny udgave udkom i Christiania, Johan Dahls Forlag, 1847-48. xxii + 233 + xxii + 222 sider.
 note til titel Udgaven 1847-48 også med titlen: Oehlenschlägers samlede Værker. 1.-2. Supplement-Bind.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Musæus: Den stumme Kiærlighed. Side 1-57 (1816, tekster)
originaltitel: Stumme Liebe
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1840 i: Folkeæventyr [1d] Senere udgave: Stum Kjærlighed
1861 indgår i antologien: Tvær Smásögur [63] Senere udgave: Þöglar ástir. Side 63-108
1865 i: Folkeæventyr [4a] Senere udgave: Stum Kjærlighed
1896 indgår i: Æventyr [s001] Senere udgave: Stum Kjærlighed. Side [1]-79
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[1b] Tieck, Ludvig: Den blonde Ekbert. Side 58-87 (1816, tekster)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[1c] Musæus: Rübezahl og Gieldsbrevet. Side 88-105 og 106-117 (1816, tekster)
originaltitel: Legenden vom Rübezahl, 1783
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1840 i: Folkeæventyr [2a] Senere udgave: Legender om Rübezahl
1865 i: Folkeæventyr [2a] Senere udgave: Legender om Rübezahl
1888 Senere udgave: Legender om Rübezahl. Overs. af J. Johansen. ♦ [1888]. 123 sider. (Dansk Folkebibliothek, 69)
1896 indgår i: Æventyr [s081] Senere udgave: Historier om Rübezahl. Side [81]-179
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[1da] Grimm, Brødrene: Enebærtræet Side 118-131 (1816, tekster)
originaltitel: Von dem Machandelboom, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s212] Senere udgave: Enebærtræet. Side 212-23
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s113] Senere udgave: Historien om Enebærbusken Side 113-18
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s144] Senere udgave: Enebærtræet. Side 144-51
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Van den Machandel-Boom.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[1db] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone Side 132-140 (1816, tekster)
originaltitel: Vom Fischer und seiner Frau, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s090] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s340] Senere udgave: Fiskeren og hans Hustru. Side 340-46
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s069] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. (Ved Øhlenschlæger). Side 69-78
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s006] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Efter Grimm ved Øhlenschlæger. Side 6-10
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s048] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone Side 48-52
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s062] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 62-66
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ b] Senere udgave: Fiskeren og hans kone
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s005] Senere udgave: Konen i Muddergrøfte. Side [5]-12
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s068] Senere udgave: Konen i Muddergrøften. Side [68]-73
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s009] Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Side 9-14
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s174] Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Side 174-[80]
1967 Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Af brødrene Grimm. Ill. af Lars Bo. Forord af Erik Dal. ♦ Kolding, S. Winklers Eftf. A/S [ikke i boghandlen], 1967. [27] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von den Fischer und siine Fru.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[1dc] Grimm, Brødrene: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der gestohlene Heller, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1835 i: Julegave for Børn [1] Senere udgave: Den stiaalne Skilling
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s052] Senere udgave: Den stiaalne Skilling. Side 52
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den stjaalne Skilling
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s349] Senere udgave: Den stjaalne Toøre Side 349
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s250] Senere udgave: Den stjaalne Toøre. Side 250
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von dem gestohlenen Heller, i senere udgaver: Der gestohlene Heller. KHM 154.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[1e] Fouqué, Friedrik de la Motte: Undine. Side 143-209 (1816, novelle(r))
originaltitel: Undine, 1811
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1818 Senere udgave: Undine. En Fortælling. Overs. af A.C. Rasmussen. 1818. 171 sider
1858 Senere udgave: Undine. En Fortælling. Frit overs. efter ...s tydske Original. ♦ 1858. 138 sider
1861 indgår i antologien: Tvær Smásögur [1] Senere udgave: Úndína. Side [1?]-63
[1f] anonym [Naubert, B.]: Det stille Folk. Efter "Neue Volksmärchen der Deutschen". Side 210-245 (1816, novelle(r))
originaltitel: Das stille Volk, 1789
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1g] Fouqué, Friedrik de la Motte: Galgemanden. Side 246-86 (1816, tekster)
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[1h] anonym: Velents Saga. Episode fra Vilkinasaga. Side 287-319 (1816, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2a] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79 (1816, novelle(r))
originaltitel: Michael Kohlhaas, 1810
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1871 indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [b] Senere udgave: Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder
1871 Senere udgave: Michael Kohlhas. Af den tydske Forfatter H. v. Kleist paa Grundlag af virkelige Begivenheder. Overs. af F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1871, 108 sider. (Særtryk af »Folkelæsning«, 49)
1889 Senere udgave: Michael Kohlhas. Historisk Fortælling. Overs. af J.C. Fledelius. ♦ [1889], 149 sider. (Dansk Folkebibliothek, 93)
1897 indgår i: Michael Kohlhas [a] Senere udgave: Michael Kohlhas
1933 Senere udgave: Michael Kohlhaas
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s125] Senere udgave: Michael Kohlhaas. På dansk ved Hans Povlsen. Side [125]-[227]
1972 Senere udgave: Michael Kohlhas. Fr. Winkel Horns overs., rev. af Willy Andersen. ♦ Mikro, [1972]. 95 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1, 1810. Første del af fortællingen tidligere trykt i tidsskriftet: Phöbus, 1808-09.
[2b] Kosegarten: Den store Christopher og Syvsoverne. Efter Legenden von Kosegarten. Side 80-86, 87-96 (1816, novelle(r))
af Gotthard Ludwig Theobul Kosegarten (1758-1818, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2c] Tieck, Ludvig: Runebierget. Side 97-126 (1816, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2d] Musæus: Det ranede Slør. Side 127-68 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der geraubte Schleier (oder das Märchen à la Montgolfier)
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1840 i: Folkeæventyr [2d] Senere udgave: Det røvede Slør. (Eller Æventyret à la Montgolfier)
1865 i: Folkeæventyr [3b] Senere udgave: Det røvede Slør
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[2e] anonym: Ridderkielderen paa Kyffhauserborgen og Hakelnberg og Tud-Osel ved Bundløse-Kiær. Efter Ottmars Volksagen. Side 169-72, 173-86 (1816, novelle(r))
af Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
Børneeventyr. Side 187-98
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2fa] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 187-90 (1816, novelle(r))
originaltitel: Daumerlings Wanderschaft, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s203] Senere udgave: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s108] Senere udgave: Tommeliden paa Vandring Side 108-10
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s138] Senere udgave: Tomling paa rejse. Side 138-40
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s030] Senere udgave: Tomling paa Rejse. Side 30-34
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.
 note til titel [Må ikke forveksles med det eventyr der i senere oversættelser har fået titlen: Tommeliden].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[2fb] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 190-93 (1816, novelle(r))
originaltitel: Das tapfere Schneiderlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s097] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 97-106
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s059] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 59-67
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s127] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Efter Grimm ved C. Molbech. (Med Billede). Side [127]-34
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s025] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Side [25]-42
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s052] Senere udgave: Syv i et Hug. Den tapre Skrædder. Side 52-56
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s005] Senere udgave: Den tapre lille Skræder. Side [5]-13
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s067] Senere udgave: Den tapre lille Skrædder. Side 67-72
1912 indgår i: Eventyr [s120] Senere udgave: Den tapre Skræder. Side 120-28
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [m] Senere udgave: Den tapre Skrædder
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s012] Senere udgave: Den tampre lille Skrædder. Side 12-20
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s018] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Side [18]-24
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s114] Senere udgave: Den tapre skrædder. Side 114-21
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s181] Senere udgave: Den tapre skrædder. Side 181-[86]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von einem tapfern Schneider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[2fc] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s338] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik Side 338-40
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side [1]-4
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s012] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side 12-16
1918 indgår i: Eventyr [s020] Senere udgave: Prinsessen og Frøen
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s038] Senere udgave: Den forvandlede Frø. Side [38]-41
1945 Senere udgave: Frøkongen og Jern-Henrik. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1968 Senere udgave: Frøkongen. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,20
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[2g] Tieck, Ludvig: Alferne. Side 199-227 (1816, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2h] Neubert, Madame: Den korte Kaabe. Side 228-97 (1816, novelle(r))
originaltitel: Der kurze Mantel, 1789
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog antologi: Blomsterbedet. Samling af Smaaromaner, Anekdoter og Misceller. Udg. af C.V.P. Birkerod. 1817. Hefte 1, 64 sider (1817, roman) EMP 7 BD4:sp440
Detaljer
oversat af C.V.P. Birkerod (1795-1820)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Broderhævnen. (Et elsasisk Sagn. Oversat). - Kriglisten. (Oversat). - Karl Millner. (En Fortælling fra Revolutionskrigen. Oversat). - Det rædsomme Ord. (Oversat).
 Bog antologi: Noveller. Samlede og oversatte ved Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, i den Gyldendalske Boghandling, 1818. 1-2. Bind, xii + 369 + 219 (1818-19, roman) EMP 8 BD4:sp440
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, side iii-xi: Fortale [af J.L. Heiberg].
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Til Læseren [af J.L. Heiberg].
kollaps Indhold

[1a] Kleist, Heinrich von: Tvekampen. Side 1-64 (1818, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[1b] Tencin, Madame: Greven af Comminges Historie. Nedskreven af ham selv [1735]. Side 65-146 (1818, novelle(r))
af Claudine-Alexandrine Guérin de Tencin (1681-1749, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[1c] Musäus: Licentiat Walther. Side 147-214 (1818, novelle(r))
af Johann Karl August Musäus (1735-1787, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[1d] anonym: Den ulykkelige Lighed. Efter Maria, eine Novelle fra Taschenbuch für das Jahr 1806, der Liebe und Freundschaft gewidmet. Side 215-56 (1818, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[1e] Hoffmann, [E.T.A.]: Ignatius Denner. Side 257-366 (1818, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[2a] Bandello: Kjærligheds Luner. Side 1-60 (1819, novelle(r))
af Matteo Bandello (1485-1561, sprog: italiensk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
[2b] Hoffmann, [E.T.A.]: Majoratet. Side 61-218 (1819, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Dramatik antologi: Thalia, dramatisk Nytaarsgave for 1819. Efter adskillige Originale bearbeidet og samlet [af Gjødert Therkelsen Bang]. ♦ Kbh. (1818, dramatik) BD4:sp301
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Friedrich, T. H.: Studenterløier. Et Lystspil i tvende Optoge. Oversat af G.T. Bang. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik)
af Theodor Heinrich Friedrich (1776-1819, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
[b] Friedrich, T. H.: De lysegule Haarlokker eller den fædrelandskt sindede Pige. Et Skuespil i 1 Optog, oversat af G.T. Bang. Kbh., 1818 (1818, dramatik)
af Theodor Heinrich Friedrich (1776-1819, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
[c] Kotzebue, A. v.: Forklædningerne. Et Lystspil i 2 Optoge. Oversat af G.T. Bang. Kbh., 1818 (1818, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
[d] Körner, Th.: Gadevægteren. Et Lystspil i 1 Optog, oversat af G.T. Bang. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik)
af Carl Theodor Körner (1791-1813, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
 Samling antologi: Venners Minde eller en udvalgt Samling af Vers og Prosa, passende for Stambøger og ved andre Lejligheder ... samt de fortrinligste svenske, tyske og engelske Digte. ♦ Kbh., 1818 (1818, samling) BD4:sp161
 Dramatik antologi: Dramatisk Almanak af Kotzebue, Soden og Andre. Ved N. T. Bruun. Förste Aargang. ♦ Kjöbenhavn, Trykt og forlagt af Gerhard Bonnier, 1820. (1820, dramatik) BD4:sp301 👓
Detaljer
redigeret af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold [forfatteren af de enkelte stykker fremgår kun af indholdsfortegnelsen].
 note til oversat titel Hvert stykke med separat titelside/titelblad og paginering.
 note til oversat titel De enkelte stykker også solgt separat, jævnfør annonce fra Bonnier i Berlingske Tidende 26-1-1824, side 5. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a] Steigentesch, Baron von: Den, der søger, finder ogsaa, hvad han ikke søger. Lystspil i een Act. [Oversat af N.T. Bruun]. ♦ 1820. 63 sider (1820, dramatik)
originaltitel: Wer sucht, der findet auch, was er nicht sucht
af August Ernst von Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen efter titlen: Lystspil i een Act af General Baron von Steigentesch, oversat efter den nyeste Udgave af hans samlede Værker, udkommet i Leipzig og Darmstadt 1819. (Ausgabe lezter Hand).
 note til titel Titelside på pdf-side 10.
[1b] Steigentesch, Baron von: Ægtestandstegnene. Lystspil i tre Acter. [Oversat af N.T. Bruun]. ♦ 1820. 87 sider (1820, dramatik)
originaltitel: Die Zeichen der Ehe
af August Ernst von Steigentesch (1774-1826, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen efter titlen: Lystspil i tre Acter, af Samme, efter samme Udgave.
 note til oversat titel Titelside på pdf-side 74.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Digitale Sammlungen der Universität zu Köln
[1c] Kotzebue: Den lystige Fætter. Comedie i 3 Acter efter Kotzebue ved N.T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, paa G. Bonniers Forlag, 1820. [3] 149 sider. (Trykkeri: Trykt ... hos C. Bording) (1820, dramatik)
originaltitel: Pagenstreiche
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Personerne.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [Signeret: N.T. B.].
 note til oversat titel Uddrag af forerindringen: Originalen af nærværende Stykke er i fem Acter. Disse har jeg sammensmeltet til tre, uden derfor ganske at bortskaffe de to Acter.
 note til titel Titelblad på pdf-side 162.
 url Fuld tekst af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[1d] Soden, Julius Grev von: Den lange Næse. Lystspil i een Act. [Oversat af N.T. Bruun]. ♦ 1820. 43 sider (1820, dramatik)
originaltitel: Die lange Nase, 1818
af Friedrich Julius Heinrich von Soden (1754-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen efter titlen: Lystspil i een Act af Julius Grev von Soden.
 note til titel Titelside på pdf-side 320.
[1e] Kotzebue: Carolus Magnus, eller Comedien i Ravnekrog. Lystspil i 2 Acter. Efter Kotzebue. [Omarbeidet af N.T. Bruun]. ♦ 1820. 76 sider (1820, dramatik)
originaltitel: Carolus Magnus, oder Krähwinkel, 1806
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen efter titlen: Lystspil i to Acter, omarbeidet efter Kotzebue.
 note til titel Titelside på pdf-side 364.
 Bog antologi: Udvalgte Fortællinger af fortrinlige og yndede Forfattere. Ved J.C. Lange. ♦ Kjøbenhavn, paa C. Steens Forlag, 1820-21. [1]-2. Samling, [5] 149 [1] + 174 sider. Pris: 64 sk. (Trykkeri: Trykt ... hos C. Bording) (1820-21, roman) EMP 9 BD4:sp440
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til oversat titel [1. samling, 2 upaginerede sider:] Forerindring [af J.C. Lange].
 note til oversat titel [1. samling], upaginet side: Indhold.
 note til oversat titel [1. samling, to indskudte titelblade, dels før side 1 og dels mellem side 52-53].
 note til oversat titel [1. samling] side [151]: Anmærkning: At Forfatteren i dette lidet Skrift har betjent sig af den almindelige Skrivemaade og ikke brugt den han i flere Aar har vedtaget, er skeet paa Forleggerens Anmodning, og ikke fordi han er overbeviist om at denn er rigtigere end hans.
 note til oversat titel [2. Samling, 2 upaginerede sider:] Fortale [af J.C. Lange].
 url Fuld visning af bogen (1. samling, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for 1820, No. 51, side 813.
kollaps Indhold

[1s001] Brachmann, Louise: Ardennerskoven eller den gjenfundne Elskte. Side [1]-34 (1820, novelle(r))
originaltitel: Der Ardennerwald
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den gjenfundne Elskte af Louise Brachmann.
 note til titel Upagineret side, Titelblad: Ardennerskoven eller den gjenfundne Elskte. Fortælling efter Louise Brachmann ved J. C. Lange. Kjøbenhavn, 1820. Trykt paa C. Steens Forlag, hos C. Bording.
 note til titel Også solgt separat, 24 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1s035] Lopes de Vega: Skinsyge indtil Døden. Side 35-52 (1820, novelle(r))
originaltitel: ?
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Skinsyge indtil Døden af Lopez de Vega.
 note til oversat titel Også solgt separat, 12 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
[1s053] Langbein: De tvende Prøver. Side 53-83 (1820, novelle(r))
originaltitel: Die drei Proben
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: De tvende Prøver af Langbein.
 note til oversat titel Upagineret side indskudt mellem side 52 og 53, titelblad: De tvende Prøver. Fortælling efter Langbein ved J. C. Lange. Kjøbenhavn, 1820. Trykt paa C. Steens Forlag, hos C. Bording.
 note til oversat titel Også solgt separat, 24 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1s085] Laun: Dameskoene. Side 85-97 (1820, novelle(r))
originaltitel: Die Damenschuhe, 1813
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Morgenblatt für gebildete Stände, 1813.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Dameskoene af Laun.
 note til oversat titel Også solgt separat, 16 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1s099] Langbein: Det straffede Praleri. Side 99-109 (1820, novelle(r))
originaltitel: Bestrafte Ruhmredigkeit
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Det straffede Praleri af Langbein.
 note til oversat titel Også solgt separat, 12 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1s111] Genlis, Madame de: Den hældige Forstillelse. Side 111-49 (1820, novelle(r))
originaltitel: L'heureuse hypocrisie
af Félicité de Genlis (1746-1830, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den hældige Forstillels af Madame de Genlis.
 note til oversat titel Også solgt separat, 32 sk. [jævnfør Dansk Litteratur-Tidende, No. 30, side 480].
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[2a] anonym: Postvognen. Fortælling efter det Tydske ved Udg. (1821, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2b] Laun: Hemmeligheden. Efter Laun ved Udg. (1821, novelle(r))
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
[2c] anonym: Friderike Sommerfeld eller saaledes opofrer en barnligsindet Datter sig for sin Familie. Overs. ved P. (1821)
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Pseudonym og undersøges
[2d] Langbein: Den straffede Galan. Efter Langbein ved Udg. (1821, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
[2e] Stein, Carl: Den fremmede Lord. Efter Carl Stein ved Udg. (1821, novelle(r))
af Karl Stein (1773-1855, sprog: tysk)
[2f] Schilling: Vor Herre lever endnu. En Fortælling af Schilling, overs. ved A. Jacobi (1821, novelle(r))
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
oversat af Alexander Jacobi (1792-1875)
[2g] Kind, Friedrich: Friderike Sommerfeld. Efter Fiedrich Kind ved Udg. (1821, novelle(r))
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
 Samling antologi: Nytaarsgave for 1821. Udg. af Albert Borch. [Samlet og overs. af Th.H. Erslew]. ♦ Aalborg, 1821. 96 sider (1821, samling) EMP 10 BD4:sp161
Detaljer
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder også oversatte digte.
kollaps Indhold

[a] Meissner, A. G.: Kjerligheds Oprindelse. Skizze (1821, novelle(r))
af August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[b] Ch.: Amor, Musernes Lærling. En Mythe af Ch. (1821)
af Pseudonym og undersøges
[c] Kotzebue, A. v.: Gravhøien. Fortælling (1821, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[d] Mahlmann, Aug.: Agathos og Kalli. Fortælling fra den gyldne Tidsalder (1821, novelle(r))
af August Mahlmann (1771-1826, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[e] Halem, G.A. von: Saint-Didier og Adelhaide af Claustra (1821, novelle(r))
af Gerhard Anton von Halem (1752-1819, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[f] Richter, Jean Paul Fr.: Dobbelt Kindrødme,: og kjerlighed (1821, novelle(r))
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[g] Halem: Idyller. (Forsoningen. Æblet. Melisse. Pans Fest) (1821, novelle(r))
af Gerhard Anton von Halem (1752-1819, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[h] Schreiber, A.: Rosen,: og Forglem mig ei (1821, novelle(r))
af Aloys Schreiber (1761-1841, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
[i] Starcke, G.W.C.: Julegaven (1821, novelle(r))
af Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
 Bog antologi: Udvalgte Oversættelser af det franske, tydske, engelske og italienske Sprog ved Johan G. Lund. Aarhuus, 1821. 253 sider (1821, roman) EMP 11 BD4:sp440
Detaljer
oversat af Johan G. Lund (1793-1860)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret J.G.L.].
kollaps Indhold

[aa] Goldoni, Carolo: Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250 (1821, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
oversat af Johan G. Lund (1793-1860)
1821 Senere udgave: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250]
 Bog antologi: Læsning for blandede Kredse. Original, halvoriginal og oversat. Ved J.C. Lange. 1822. 84 sider (1822, roman) EMP 12 BD4:sp440
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Indhold

[b] Pouqueville og Dr. Bran: Tyrkernes og Grækernes Characteer, Sæder, Levemaader og indbyrdes Forhold. Efter Poqueville og Dr. Bran ved Udg. (1822)
af François-Charles-Hugues-Laurent Pouqueville (1770-1838, sprog: fransk)
af Friedrich Alexander Bran (1767-1831, sprog: tysk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Bog antologi: Fortællinger og Idyller. efter fremmede Forfattere. Ved. J.C. Lange. ♦ 1823. 110 sider (1823, roman) EMP 13 BD4:sp440
Detaljer
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1816 1. udgave: Sydfrugter. En Samling af Fortællinger og Idyller efter fremmede Forfattere. ♦ Kbh., 1816
kollaps Indhold

[a] pseudonym [Lindau, W.A.]: Alvaro og Isabella. En spansk Fortælling af Forf. til Heliodora (1823)
af Wilhelm Adolf Lindau (1774-1849, sprog: tysk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[b] Petigny, Mad.: Drømmen. Idyl, ved B. (1823)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[c] Petigny, Mad.: Fødselsdagen (1823)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[d] Petigny, Mad.: Bengali-Fuglen (1823)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[e] anonym: Azemi eller Det underfulde Belte. Sidestykke til Cendrillon (1823)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
andet: Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
[f] Vega, Lopez de: Den dobbelte Overraskelse (1823)
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Bog antologi: Eros. En Samling Noveller og Fortællinger af Tieck, Joh. Schoppenhauer, Laun, Fouqué og Byron. Udgiven af A.P. Liunge. 1824. 158 sider. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1824. [1] 158 sider (1824, roman) EMP 14 BD4:sp440 👓
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Oplysninger om oversætterne er anført i indholdsfortegnelsen.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Tieck, Ludvig: Elskovs-Fortryllelse. Novelle, overs. af Udg. Side [1]-43 (1824)
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[s044] Schopenhauer, Johanna: Fyrstens Yndling. Fortælling oves. af Louise -n. Side 44-93 (1824, novelle(r))
af Johanna Schopenhauer (1766-1838, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[s094] Laun, Fr.: Blændværk. Novelle. Side 94-125 (1824)
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[s126] Fouqué, de la Motte: Daniel og hans Blomster. Novelle, overs. af *-*. Side 126-42 (1824, novelle(r))
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s143] [Hunt, Leigh]: De Elskende i Florents. Novelle af Byrons Tidsskrift: "The Liberal", ved Udg. Side 143-58 (1824, novelle(r))
originaltitel: The Florentine lovers, 1822
fejlagtig tillagt: Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
af Leigh Hunt (1784-1859, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
del af: Harpen
del af: Brevduen
del af: Læsefrugter
 note til titel På engelsk trykt i: The Liberal, Nr. 1 (15-10-1822). Udgivet i bogform i samlingen: Tales, 1891.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Harpen, nr 11 (14-3-1823) og nr 12 (21-3-1823).
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Brevduen, nr. 26 (25-6-1823), med tilføjelsen: (Efter Lord Byron) [og signeret: Adrian].
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Maanedsskrivt for underholden Æmner, bind 4 (1830), side 187-99.
 note til oversat titel På dansk publiceret i: Læsefrugter, bind 60 (1833), side 86-96.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik antologi: Nyeste Samling af Skuespil til Brug for den Kongelige Danske Skueplads og for Privat-Theatre. ♦ Kiøbenhavn, Den Gyldendalske Boghandling, 1824-25. 1.-2. Deel, 241 + x sider (1824-25, dramatik) BD4:sp301 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel har fortløbende sidenummerering. Anden Deel har separat sidenummerering.
 url Fuld visning af bogen (Første Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen (Anden Deel, kun de to første stykker) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1s001] Lebrun, C.: Den frivillige Landstorm. Lystspil i een Act. Oversat [af Ad. Engel-Brecht Boye]. Side [1]-48 (1824, dramatik)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
[1s049] Lebrun: Skuespiller-Selskabet eller en Dag paa Theatret. Lystspil i fem Acter. Fordanskning af Lebruns: Die Schauspieler [der er en Oversættelse af Casimir] og Delavignes: Les comediens. Med en [oprindelig ikke til Stykket hørende] Prolog. Side [49]-180 (1824, dramatik)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
[1s181] Picard, Wafflard og Fulgence: Braun & Compagnie. Lystspil i 3 Acter. En Oversættelse af: Les deux menages [ved Jonas Collin]. Side [181]-241 (1824, dramatik)
originaltitel: Les deux menages
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
af A. J. M. Wafflard (1787-1824, sprog: fransk)
af Joseph-Désiré Fulgence de Bury (d. 1845, sprog: fransk)
oversat af Jonas Collin (1776-1861)
[2a] Ziegler, F. W.: Laurbærkrandsen eller Lovenes Magt. Skuespil i fem Optoge. Fordansket [af Joh. Chr. Ryge] til Brug for det kongelige Theater. 136 sider (1825, dramatik)
originaltitel: Der Lorbeerkranz oder Die Macht der Gesetze, 1799
af Friedrich Wilhelm Ziegler (1759-1827, sprog: tysk)
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
kollaps Noter
[2b] Zahlhas, J. B. v.: Marie Louise af Orleans. Skuespil i fem Acter. Oversat efte den tydske Original [af Casp. Johs. Boye]. 120 sider (1825, dramatik)
af Johann Baptist Ritter von Zahlhas (1787-1870, sprog: tysk)
oversat af C.J. Boye (1791-1853)
[2c] Carmouche, Poujol d. Æ og Boirié: De to Galeislaver eller Møllen ved St. Aldervon. Drama i 3 Acter med Chor og Dands af Carmouche, Poujol og Boirié. Oversat [af Julius Liebe] efter Theodor Hells Bearbeidelse af den franske Original (1825, dramatik)
af Pierre François Adolphe Carmouche (1797-1868, sprog: fransk)
af Alphonse-André-Véran Poujol (sprog: fransk)
af Eugène Cantiran de Boirie (1785-1857, sprog: fransk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
bearbejdelse: Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775-1856, sprog: tysk)
[2d] Scribe og Mélesville: Bedstefaderen. Lystspil i 1 Act, oversat efter Castellis Bearbeidelse [af J. Liebe] (1825, dramatik)
originaltitel: Der groszpapa
originaltitel: Le bon papa
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
af Anne Honoré Joseph Duveyrier (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Georg Liebe (1788-1845)
bearbejdelse: Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Samling antologi: Samling af Afhandlinger og Smaastykker over forskjellige Gjenstande,. deels originale, deels med Anmærkninger oversatte. Af J. C. Lange. ♦ Kbh., 1824. Bind 1 (1824, samling) BD4:sp161
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
 Tekster antologi: Nytaarsgave for 1825 (1825)
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Annonceret i Aalborg Stiftstidende 24-1-1825 side 4 [sælges for nedsatte priser, måske fordi det er restoplag af tidligere separate udgivelser, men med nyt samlet titelblad?].
kollaps Indhold

[a] Jünger, J. F.: Aalborg Marked. Et Skuespil i 3 Akter. Oversat efter: Die Badekur. ♦ 1825. 60 sider (1825, dramatik)
originaltitel: Die Badekur
af Johann Friedrich Jünger (1756-1797, sprog: tysk)
formodet af P.D. Faber (1768-1847)
kollaps Noter
 note til titel I Bibliotheca Danica kun anført som separat udgivelse men uden trykkested og år.
[b] Faber, P. D.: Svend Poulsen. En Fortælling fra Krigens Tid (1825, roman)
af P.D. Faber (1768-1847)
1820 i: Rørdrummen [2] 1. udgave: Svend Poulsen, Bonde i Sjælland. ♦ Kbh., 1820. vi + 72 sider
 Bog antologi: Syllegon. Morskabsbog for dannede Læsere, eller Noveller og Fortællinger. Overs. af H.C.F. Klüglein. ♦ 1825. Hæfte 1-2 , 269 sider [fortsat paginering] (1825, roman) EMP 15 BD4:sp440
Detaljer
oversat af H.C.F. Klüglein (d. 1860)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Ernst Henrich, Greve af Schimmelmann", signeret "Oversætteren"].
kollaps Indhold

[1] Mosengeil, Friedrich: Kunstens Seier, Kunstnerens Belønning (1825, tekster)
af Friedrich Mosengeil (1773-1839, sprog: tysk)
[2] Streckfuss, Karl: Falken. Prosaisk bearbeidet af Oversætteren (1825, tekster)
af Karl Streckfuss (1778-1844, sprog: tysk)
[3] anonym: Victor v. K*** eller Kierligheds Rænker paa Maskeraden (1825)
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel [Mit gæt at den er oversat fra tysk].
[4] Rauschnick, G. P.: Den beskæmmede Mistillid. Udaf: Kauschnicks Päonien, 2ter Theil, 2te Ausg. Mainz, 1825 (1825, tekster)
af Gottfried Peter Rauschnick (1779-1835, sprog: tysk)
[5] Prätzel, K. G.: Julegaven. Fortælling (1825, tekster)
af Karl Gottlieb Prätzel (1785-1861, sprog: tysk)
[6] Walpole, Horace: Anekdoter og Fortællinger af den engelske Historie. Af Horace Walpole's Memoires of the last ten Years of the Reign of George the Second. London 1822 (1825, tekster)
af Horace Walpole (1717-1797, sprog: engelsk)
[7] Lebrun, C. og Georg Lotz: Et Brudstykke af Karl XII Levnet. Efter det Engelske fortalt af C. Lebrun, i: Georg Lotzes Originalien [tidsskrift], Hamb. 1823 (1825, tekster)
andet: anonym engelsk (sprog: engelsk)
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
[8] Pappe: Lord Byron i Venedig. Af: Pappes Lesefrüchte, Hamb. 1825 (1825, tekster)
af Johann Joseph Christian Pappe (1768-1856, sprog: tysk)
[9] anonym: Det hemmelighedsfulde Bud. Af: Morgenblatt für gebildete Stände. April 1825 (1825, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog antologi: Verden som den er. En Samling Fortællinger og virkelige Tildragelser ved berømte Forfattere. Samlede og udgivne af Simon Peder Poulsen. ♦ 1825. vi + 208 sider (1825, roman) EMP 16 BD4:sp440
Detaljer
udgiver: Simon Peter Poulsen (1757-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel [2 upaginerede sider:] Forerindring [af forlæggeren S.P. Poulsen].
 note til oversat titel Bogen består af optryk af anekdoter og enkelte større fortællinger (De tvende Brødre, En Kammerpiges Historie) fra "Ugebladet Morgenposten", udgivet af S.P. Poulsen 1786-93.
 note til titel Indhold: De tvende Brødre som Medbeilere, eller Retskaffenhed seirer. Indbildningskraftens Styrke. Ædel Charakter. La misreicorde du jour. En fransk Dragons ædle Aands Raskhed. Fragment af en Ægteskabs-Diskurs. Bedre at være Slave, end en ond Kones Mand. Om Duellerne (En Anekdote af Ruiters Levnet). Bidrag til de runde Hattes Historie (En sand Inqvisit Tildragelse). En Kammerpiges Historie. Døden ved Chiromantie (En sandfærdig Tildragelse). De Reisende. Petronelle von Salem. Al lykke bestaar i Indbildningen. Vee den, der betager os den (En dialogiseret Anecdote). Hvem veed, hvad det er got for. Beretning om en Kongemorderske under Dronning Elisabeths Regiering i England. Et Rivsomkring. Beklagelse over forfeilet Elskov, i et Brev fra Miss L. til Lady Diana C. Adel, Haandværkere, Insekter, Soldater og Jøder. Afrisning paa en gift Mand. Jørgen Leidenfrost. Anekdote.
 Bog antologi: Ny Samling af Fortællinger og interessante Smaastykker. Udg. af F.M. Lange. Hæfte [1]-2. 1826. 80 + 80 sider (1826, roman) EMP 17 BD4:sp440
Detaljer
udgiver: F.M. Lange (1792-1845)
kollaps Indhold

[1a] Hoffmann, E. T. A.: En gammel Malers Mindeskrivt (1826, tekster)
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
[1g] Lydeke: Om Tyrkernes gamle Frygt for en Krig med Persien. Efter Businello, i Anhanget til Lüdeke. Ved Samme [ie: J.C. Lange] (1826)
af Christoph Wilhelm Lüdeke (d. 1805, sprog: tysk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[1i] Schilling, G.: Juledagen i Kirken. Efter G. Schilling (1826, novelle(r))
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
[2b] Persien. Ved J.K. Høst (1826)
af Jens Kragh Høst (1772-1844)
[2c] Scott, Walter: Smeden Wayland. Brudstykke. Af Walter Scott: Kenilworth (1826, roman)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1824-25 Smeden Wayland [uddrag] 1. udgave: Kenilworth. Roman. ♦ 1824-25. Deel 1-4, 168 + 176 + 218 + 292 sider
[2f] Morgan, Lady: Om Neapels Regjering og Folk. Ved Samme [ie: J.C. Lange] (1826, tekster)
af Sydney Morgan (1776-1859, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
[2h] Kind, Frederik: Aftenstjernen. Et østerlandsk Sagn. Efter Frederik Kind (1826, novelle(r))
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
[2j] Müller, Christian: Italienske Nationers Characteristik. Ved Samme [ie: J.C. Lange] (1826)
af Christian Müller (f. 1786, sprog: tysk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Bog antologi: Smaa Romaner og moralske Fortællinger. Overs. og udg. af C.J. Klæstrup. ♦ 1826. Hæfte 1-2, 248 sider [fortsat paginering] (1826, roman) EMP 18 BD4:sp440
Detaljer
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
kollaps Indhold

[1a] Schefer, Leopold: Lenore di San-Sepolcro (1826, roman)
af Leopold Schefer (1784-1862, sprog: tysk)
[1b] Feretto, Robert: Æresordet (1826, roman)
af Otto Ferber (d. 1831, sprog: tysk)
[1c] anonym: Brudstykker af Hr. Balthasars Liv og Levned. En sand Begivenhed (1826)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[2a] Schefer, Leopold: Lenore. (Afsluttet) (1826, roman)
af Leopold Schefer (1784-1862, sprog: tysk)
[2b] anonym: Den ubegribelige. En sand Begivenhed (1826, roman)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2c] anonym: Onclen i Schwarzwald. En sand Begivenhed (1826, roman)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2d] anonym: Misdæderen og hans Skrivtefader. Efter Löven (1826, digte)
af Johann Friedrich Löwen (1727-1771, sprog: tysk)
 Bog antologi: Hebe. En Samling af nyere Fortællinger. Overs. og udg. af L. Heiden (1827, roman) EMP 20 BD4:sp440
Detaljer
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
kollaps Indhold

[a] Lessmann, Daniel: David Linkowsky (1827)
af Daniel Lessmann (1794-1831, sprog: tysk)
oversat af L. Heiden (f. 1786)
[b] Lessmann, Daniel: Den ædle Forræder (1827)
af Daniel Lessmann (1794-1831, sprog: tysk)
oversat af L. Heiden (f. 1786)
[c] Lessing, Caroline: Det dyre Kys (1827)
af Karoline Lessing (1779-1834, sprog: tysk)
oversat af L. Heiden (f. 1786)
 Samling antologi: Moerskabs-Læsning af blandet Indhold. Udg. af P. Obel. ♦ Aalborg, 1827. 137 sider (1827, samling) EMP 19 BD4:sp161
Detaljer
udgiver: Peter Obel (1775-1857)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kun fiktionsprosa er indekseret.
kollaps Indhold

[a] anonym: Den Usynlige (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: KierkegaardsBetragtninger eller Skribentæren efter Døden (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] Kotzebue: Smaaetingene (1827, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[d] anonym: Niarotha og Helamin. En Østerlandsk Fortælling (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[e] Herder: Kejser Peter den Store (1827, tekster)
af Johann Gottfried Herder (1744-1803, sprog: tysk)
[f] anonym: En ægteskabelig Tildragelse. Af Versuch einer Caracteristik des weiblichen Geschlechts. Bd. 1 (1827, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[g] anonym: Den sagtmodige Kone. Af det Engelske overs. (1827, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[h] anonym: [Anekdoter] (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[i] anonym: Noget for gode Sjele (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[j] anonym: Ædelmodighed (1827)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog Rahbek, K. L.: Dansk og norsk Nationalværk eller Almindelig ældgammel Moerskabslæsning. Paa ny udgivet og gjennemseet, samt forøget med historisk-litterariske Noticer af K. L. Rahbek. ♦ Kjøbenhavn, Beekens Forlag, 1828-30. 3 bind (1828-30, roman) BD4:sp497 👓
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Bind 3: sluttet af Fr. Thaarup.
 note til titel Hver folkebog med separat paginering i bind 1-2, bind 3 fortløbende paginering.
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1a] Rahbek, K. L.: Krønike om Keiser Carl Magnus. xvi + 192 sider (1828, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[1b] Rahbek, K. L.: Kong Olger Danskes Krønike. 341 sider (1828, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Christiern Pedersen (1480-1554)
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-8: (Fordanskeren Christen Pedersens) Fortale paa denne Bog.
 note til titel Side 308-342: [Note, signeret K.R.].
[1c] Rahbek, K. L.: Her begynder en lystelig Historie om John Præst, og af hans store Rigdom og Magt. Side 342-48 (1828, roman)
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2a] Rahbek, K. L.: En skiøn og lystig Historie om Keiser Octaviano, hans Huusfrue og to Sønner. 272 sider (1829, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[2b] Rahbek, K. L.: Flores og Blantseflor. 82 sider (1829, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[2c] Rahbek, K. L.: En smuk lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guld-Hjulet. 132 sider (1829, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656
[2d] Rahbek, K. L.: Historie om den dyrekjøbte Isabella. 70 sider (1829, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
[3a] Rahbek, K. L.: Griseldis. Side 1-53 (1830, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Side 53-54: [Note signeret K.R.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
[3b] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den skiönne Magelone, en Kongedatter af Neapel, og en Riddder, som blev kaldet Peder med Sölvnöglen, en Grevesøn af Provence. Side [55]-126, 130-83 (1830, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel Side 127-130: Noticer til det foregaaende.
 note til titel Side 183-88: [Noter signeret K.L. Rahbek].
[3c] Rahbek, K. L.: En meget smuk Historie om den ædle og tappre Tistran, en burgundisk Hertugsøn og den skiønne og dydige Indiane, Keiserens og store Moguls Datter af Indien. Side [189]-298 (1830, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Side 298-304: Noticer [usigneret].
[3d] Rahbek, K. L.: En lystig Historie, om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat. Side [305]-489 (1830, roman)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
kollaps Noter
 note til titel Side 490-94: Efterskrift [usigneret].
[3e] Rahbek, K. L.: Historien om Ridder Reymund og Prindsesse Melusine,. en Kongedatter af Albanien, tilligemed en kort Beskrivelse over deres 10 Sønner, hvoraf de fleste vare Vanskabninger. Side [495]-520 (1830, roman)
af Jean d'Arras (sprog: fransk)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: Fr. Thaarup (1766-1845)
1667 1. udgave: En smuck lystig Historie, om Melusina, dog saare ynckeligt oc bedrøffveligt paa det sidste at læse. ♦ U.St., 1667
kollaps Noter
 note til titel Side 521-24: Literarisk Underretning om Melusines Historie [usigneret].
 Tekster antologi: Ny Moerskabsblomster. Af berømte Forfattere. Kbh., 1828 (1828)
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
 Samling antologi: Nytaarsgave for Aaret 1828. Udg. af L. Heiden. ♦ 1828. 200 sider (1828, samling) EMP 21 BD4:sp161
Detaljer
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også andet end fiktionsprosa.
kollaps Indhold

[16612_AD] Laun, Fr.: Masken. Fortælling (1828, novelle(r))
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
[16612_AD] Friedrich, T.H.: Den stumme Spanier eller Inqvisitionens Rædsler. En Skildring af Religions-Forfølgelsen i det syttende Aarhundrede (1828, tekster)
af Theodor Heinrich Friedrich (1776-1819, sprog: tysk)
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
 Dramatik antologi: De danske dramatiske Selskabers Repertoire. No. 1-6. Kbh., 1829. Udgivet af [Lor.] Beeken (1829, dramatik) BD4:sp304
Detaljer
udgiver: Jens L. Beeken (1786-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] anonym: Her er Værelser tilleie. Lystspil i 2 Akter. Efter det Tydske (1829, dramatik)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[2] anonym: Eventyret eller Sværmeri og Skinsyge. Originalt Lystspil i 4 Acter (1829, dramatik)
af ukendt (sprog: ukendt)
[3] anonym: Indbydelseskortet eller o. A. s. d. Lystspil i 1 Act. Efter det Tydske (1829, dramatik)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[4] anonym: Doctoren og Apothekeren. Lystspil i 4 Akter (1829, dramatik)
af Gottlieb Stephanie den yngre (1741-1800, sprog: tysk)
[5] anonym: Point d'honneur eller: Kjerlighed og Äre. Skuespil i 3 Acter (1829, dramatik)
af ukendt (sprog: ukendt)
[6] Kotzebue, [A. v.]: Epigrammet. Lystspil i 4 Akter. [Oversat af N.T. Bruun] (1829, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Samling antologi: Nytaarsgave for Aaret 1829. Udg. af L. Heiden. ♦ 1829. 188 sider (1829, samling) EMP 22 BD4:sp161
Detaljer
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også andet end fiktionsprosa.
kollaps Indhold

[16613_AD] Sellen, Gustav: Pagen. En historisk Novelle (1829, tekster)
af Ludwig von Alvensleben (1800-1868, sprog: tysk)
udgiver: L. Heiden (f. 1786)
 Tekster antologi: Gnidia. Ny Samling af interessante Fortællinger. [Udg. af A.P.L.]. ♦ Kjøbenhavn, Paa Hofboghandler Beekens Forlag, 1830. 1.-2. Bind, 380 + 380 sider. (Trykkeri: trykt hos Jacob Behrend) (1830) EMP 23 👓
se også: Hertha
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Gnidia Første Bind identisk med Hertha, 1828, bind 2. Gnidia Andet Bind identisk med Hertha, 1828, bind 2.
 note til oversat titel Første Bind, side 81-85: En engelsk Beeffteak-Spiser.
 note til oversat titel Første Bind, side 85-96: Et Besøg paa Newstead i 1828.
 note til oversat titel Første Bind, side 97-101: Et Besøg ved Byrons Grav.
 note til oversat titel Første Bind, side 102-111: Brougham. (En biographisk Sizze).
 note til oversat titel Første Bind, side 118-28: Nogle eenstydige Ord.
 note til oversat titel Første Bind, side 238-47: Scener af en Skrædders Liv.
 note til oversat titel Første Bind, side 247-56: Guadelupe Vittoria.
 url Fuld visning af bogen (bind 1, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s001] Fouqué, Caroline de la Motte: Det røde Taarn. Novelle af Caroline de la Motte Fouqué, oversat af Caroline -n. Side 1-76 (1830, novelle(r))
originaltitel: ?
af Karoline de la Motte Fouqué (1773-1831, sprog: tysk)
oversat af Caroline -n (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Hertha
 note om føljeton Trykt i Hertha, April 1828.
[1s077] Scott, Walter: Den skotske Digter Burns. Skildret af Walter Scott. Side 77-81 (1830, tekster)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
andet: Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
del af: Hertha
 note om føljeton Trykt i Hertha, April 1828.
[1s111] pseudonym: Mosen ved Stavreby. (Efter et dansk Folkesagn). Side 111-18 (1830, digte)
af A.F. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Hertha
 note til titel Efter digtet: A.F.
 note om føljeton Trykt i Hertha, April 1828.
[1s129] Achim, Ludvig Achim von: Hollandske Liebhaberier. Fortælling, af Ludvig Achim von Arnim. Side 129-98 (1830, novelle(r))
af Achim von Arnim (1781-1831, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[1s199] anonym [Vergil]: Æneidens fjerde Sang. Side 199-231 (1830, tekster)
af Vergil (-70--19, sprog: latin)
oversat af Oluf Worm (1757-1830)
kollaps Noter
 note til titel Side 199-203: Indledning [Signeret: Salem dat, qui thura nequit, et litat nihilominus. O. Worm].
[1s231] Mitford, Mary Russell: Pindseaftenen. En Skizze af Mary Russell Mitford. Side 231-38 (1830, novelle(r))
originaltitel: Whitsun-Eve [fra Our Village, 3. bind, London], 1828
af Mary Russell Mitford (1787-1855, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note side 231: Fra: "Our Village," vol. III. London 1828.
[1s257] Manzoni, Alessandro: Napoleons Død. Af Alessandro Manzoni. Side 257-61 (1830, dramatik)
originaltitel: ?
af Alessandro Manzoni (1785-1873, sprog: italiensk)
bearbejdelse: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
del af: Hertha
 note til oversat titel Note side 257: Efter Adelbert von Chamissos tydske Bearbeidelse.
 note til oversat titel Efter teksten: A.F.
 note om føljeton Trykt i Hertha, Juni 1828.
[1s262] Weisflog, C.: Sebastian, Konge af Portugal. Historisk-romantisk Fortælling, af C. Weisflog. Side 262-355 (1830, novelle(r))
af Karl Weisflog (1770-1828, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
del af: Maanedsroser
del af: Hertha
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, Aprilheftet, 1824.
 note om føljeton Trykt i Hertha, Juni 1828.
[1s356] Steffens, Henrik: De fire Nordmænd. (Af Henrik Steffens). Andet Brudstykke. Side 356-80 (1830, novelle(r))
af Henrich Steffens (1773-1845)
oversat af Anonym
kollaps Noter
del af: Hertha
del af: Hertha
 note til titel Note side 356: See Martsheftet af Hertha 1828.
 note om føljeton Uddrag trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 296-331, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke.
 note om føljeton Uddrag trykt i Hertha, 1828, 2. Bind, 6. Hæfte, side 356-80, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke.
[2s001] anonym [Sedgwick, Catharine Maria]: Den unge Søemands Eventyr. En Fortælling, af Forfatterinden til Redwood [ie: Sedgwick, C.M.] (1830, tekster)
originaltitel: Modern chivalry, 1826
af Catharine Maria Sedgwick (1789-1867, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1839 i: Vinterblomster [1c] Senere udgave: Den ridderlige Matros
kollaps Noter
del af: Hertha
 note til titel På engelsk trykt i: The Atlantic Souvenir, 1827 [ie: 1826], side 5-47, under titlen: Modern chivalry. Udgivet i bogform i samlingen: Lights and Shadows of American Life, bind 3, 1832.
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Tales and Sketches, 1835, under titlen: The chivalric sailor.
 note om føljeton Trykt i Hertha, 3. bind, 1828, 1. Hæfte, side 1-48. Fuld visning af oversættelsen på: Internet Archive.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[2s048] anonym: Byroniana (1830)
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
[2s067] Oehlenschläger: Hendes Kongelige Høiheds Prindsesse Caroline Amalias Fødselsdag (1830, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[2s069] anonym: Et Blad af min Autobiographie (1830)
af Anonym
[2s087] Hoffmann: Et Brev (1830)
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s093] Uhland: Sangerens Forbandelse. Efter Uhland af A.P.L. (1830)
af Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s102] Galt, John: Rebecca Swarth. Et historisk Anekdoton efter John Galt (1830, novelle(r))
af John Galt (1779-1839, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s107] Buckingham: Karavanen i Ørkene. Scene af en utrykt Reisejournal (1830, tekster)
af James Silk Buckingham (1786-1855, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s129] Scott, Walter: Clement Cleveland, Søerøveren. Et Fragment efter Walter Scott's The Pirate, ved A.E. Boye (1830, tekster)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1822 Clement Cleveland, Søerøveren [uddrag af kapitlerne 31-42] 1. udgave: Sørøveren. 1ste Deel. Oversat. ♦ Kbh., 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel tidligere trykt i Aftenbladet 1823 [31-1-1823, 7-2, 15-2, 21-2, 14-3, 28-3, 4-4, 11-4 og 18-4-1823].
 note til oversat titel derefter med må sproglige ændringer trykt i Hertha, 3. bind, 1828, side 129-205.
[2s205] Monçada: Søestaden Gallipolis Forsvar af to Tusinde Amazoner i Aaret 1302. Efter Monçada (1830)
af Francisco Moncada (1586-1635, sprog: spansk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s255] Uhland: Smaadigte. Efter Uhland af A.P.L. (1830, digte)
af Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s257] Spindler, C.: Det stille Huus. En Students Eventyr. Efter C. Spindler (1830)
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s303] Hermann, A.: Ludvig den Ellevte. En historisk Skildring (1830)
af August Leberecht Hermann (1783-1847, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[2s373] Southey: Armods Klage. Efter Southey, af A.F. (1830, digte)
originaltitel: The complaints of the Poor
af Robert Southey (1774-1843, sprog: engelsk)
oversat af A.F. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Hertha
 note om føljeton Trykt i Hertha, 3. bind, 1828, side 373-75.
 Bog antologi: Høvlspaaner. Amalia, den hvide Due og Dampskibet m. fl. Smaafortællinger udgivne af Frederik Christensen, Stud. theol. ♦ Kjöbenhavn, 1832. 71 sider (1832, roman) EMP 24 BDsupp:sp805 👓
Detaljer
udgiver: Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel [Titelbladets bagside:] De i dette lidet Skrivt optagne Fortællinger have vel forhen været læste paa Dansk, men adspredte i Tidskrivter og mange Gange afbrudte. Udgiveren troer derfor, at de samlede ville læses med Behag.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1] anonym: Det rædsomme Malerie i en vild Bjergegn i Stejermark (1832, roman)
af Anonym
[2] anonym: Den overordentlige Duel (1832, roman)
af Anonym
[3] anonym: Den stakkels Kok (1832, roman)
af Anonym
[4] anonym: Høflig mod Alle, fortrolig mod Faa (1832, roman)
af Anonym
[5] Weisflog, C.: Høvlspaaner (1832, roman)
af Karl Weisflog (1770-1828, sprog: tysk)
[6] anonym: Amalie eller Hvo blev den Lykkeligste? Af det Tydske (1832, roman)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[7] anonym: Den hvide Due. En norsk Fortælling (1832, roman)
af Anonym
[8] anonym: Dampskibet (1832, roman)
af Anonym
 Bog antologi: Minerva. Nytaarsgave for 1833. Udg. af J. D. C. Hanson. ♦ Roeskilde, [1833]. 140 sider (1833, roman) EMP 25 BDsupp:sp805
Detaljer
udgiver: Johan David Christian Hanson (1800-1860)
kollaps Noter
 note til titel 4 upaginerede sider: Subscribenter.
kollaps Indhold

[a] Kruse, L.: De gamle Venner. Novelle (1833, novelle(r))
af Lauritz Kruse (1778-1839)
[b] Lembert: Den strenge Dom. Novelle (1833, novelle(r))
af Wenzel Tremler (1770-1851, sprog: tysk)
udgiver: Johan David Christian Hanson (1800-1860)
 Bog antologi: Interessante Fortællinger. Samlede og udg. af Ferdinand Bræmer. ♦ 1834. 147 sider (1834, roman) EMP 26 BDsupp:sp805
Detaljer
udgiver: Otto Bræmer (1806-1883)
kollaps Indhold

[a] Stolle, Ferdinand: Min Fætter Taanvægteren (1834, novelle(r))
af Ferdinand Stolle (1806-1872, sprog: tysk)
[b] Meynert, H.: Den dræbte Dyrlæge (1834, novelle(r))
af Hermann Meynert (1809-1895, sprog: tysk)
[c] anonym: Sandalerne (1834)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[d] Schefer, Leopold: Faderskuddet. Brudstykker af Napoleons Feldttog (1834, novelle(r))
originaltitel: ?
af Leopold Schefer (1784-1862, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen i Lommebibliothek for Morskabslæsning, side 107: Fra Penelope, Taschenbuch für 1833.
 note om føljeton Trykt i Lommebibliothek for Morskabslæsning, 1832, Første Bind, side 107-21, under titlen: Faderens Skud. Af Leopold Schefer.
[e] Laun, Fredrik: Ebersteins Beleiring. En historisk-romantisk Skildring (1834, roman)
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
[f] Reinbeck, Georg: Spiller-Skjæbne. Et Malerie (1834, novelle(r))
af Georg Reinbeck (1766-1849, sprog: tysk)
[g] Marryat, Capitain: Tvende Engellænderes eventyrlige Flugt af franskt Krigsfangenskab. Efter det Engelske (1834, novelle(r))
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
 Dramatik antologi: Melpomene. En udvalgt Samling af Comoedie-Arier tildels af de nyeste Syngestykker samlet Selskabs-Sange. Saml. og udg. af I. Lund. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp784
udgiver: uidentificeret
 Tekster antologi: Freia eller underholdende Lecture for begge Kjøn. Udg. af P. Obel. ♦ Roeskilde, 1837. 156 side (1837) EMP 27
Detaljer
udgiver: Peter Obel (1775-1857)
kollaps Indhold

[a] anonym: Seracolitnationen ved Senegal, Giraffer, Løver, Flodheste, Krokodiller. En Abehistorie (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: Mine Skrupler over Selvmords Moralitæt og over dets Straffældighed efter de borgerlige Love af J.J.G., med Forøgelse af Forfatteren (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] Blicher: Den svenske Major. Original Fortælling (1837, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
[d] Wolff, O. L. B.: Den smukke Florentinerinde. En historisk Novelle (1837, novelle(r))
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
[e] Heim, Dr.: En Times gjennemvarende rasende Afsindighed. Mania furibunda (1837, novelle(r))
af Ernst Ludwig Heim (1747-1834, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel [forfatterangivelse:] Geheimeraad Dr. Heim i Berlin.
[f] anonym: Hvad kan en Kone ikke gjøre for sin Mand naar hun elsker ham oprigtigt! (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[g] anonym: Laasen og Ringen. Efter noget splitternyt Tydsk (1837, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[h] Ballensted, J. G. J.: Jordens høie Alder og dens forestaaende Ende (1837, novelle(r))
af Joh. Georg Just Ballenstedt (1756-1840, sprog: tysk)
[i] Blaquire, E.: Christne Slavinders ynkelige Tilstand i Tunis. Af E. Blaquire. Optagne i Neue Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreibungen, hrsg. v. Berturk, 26ter Band 1821 (1837, tekster)
af Edward Blaquière (sprog: engelsk)
andet: Friedrich Justin Bertuch (1747-1822, sprog: tysk)
[j] anonym: Lidt homoristisk om Astrologien (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[k] anonym: Fragment (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[l] anonym: Forskjellen paa Sjæls og Legems Arbeider (1837)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[m] anonym: Fiskeren. En Fortælling efter det latinske (1837, tekster)
af anonym andre (sprog: andre)
 Dramatik antologi: Lommebibliothek for Skuespilyndere. Udg. af C[arl] E[mil] Wiberg. Kbh., 1837 (1837, dramatik) BDsupp:sp784
Detaljer
udgiver: C.E. Wiberg (1807-1860)
kollaps Indhold

[1] Bayard, J. F. A.: Pariserdrengen. [Overs. af Eug. Bidoulac]. Kbh., 1837 (1837, dramatik)
originaltitel: Le gamin de Paris
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Louis Emile Vanderburch (1794-1862, sprog: fransk)
oversat af Emil Bidoulac (1814-1866)
1878 Senere udgave: Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter, frit efter Bayard og Vanderbruch. 2. Udg. ♦ Høst, 1878. 81 sider
kollaps Noter
[2] anonym [Nestroy]: Lumpacivagabundus (1837, dramatik)
originaltitel: Der böse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, 1833
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
1850 Senere udgave: Lumpacivagabundus. Tryllefarce med Sang i 3 Acter. Fri Bearb. efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Gandrup, 1850. 25 sider
1878 Senere udgave: Lumpacivagabundus eller Svirebrødrene. Hexefarce med Sange i 3 Akter. Frit oversat. ♦ Høst, 1878. 77 sider
 Bog antologi: Samlinger til Moerskabslæsning. Redig. af J. Schmidt. Kbh., 1837. Nr. 1-3 (1837, roman) BDsupp:sp805
redigeret af J. Schmidt
 Bog antologi: Fire Noveller. Overs. af Ferd. Bræmer. Kbh., 1839. 166 sider (1839, roman) EMP 29 BDsupp:sp806
Detaljer
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
kollaps Indhold

[a] Blume, Robert [ie: Blum, Rober]: Mantuas Erobring. Novelle (1839, novelle(r))
af Robert Blum (1807-1848, sprog: tysk)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
[b] anonym: Brønden (1839)
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
[c] anonym: Et Eventyr med en Amerikaner (1839)
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
[d] anonym: Ridder Vampyr og hans Skyhest. Et morgenlandsk Eventyr (1839)
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Otto Bræmer (1806-1883)
 Bog antologi: Fire Noveller. Af forskjellige Forfattere. Udg. af Ludv. Philip. ♦ Kbh., 1840. 224 sider (1840, roman) EMP 30 BDsupp:sp806
Detaljer
udgiver: Philip Ludwig (1620-1689)
kollaps Indhold

[a] Lewald, Aug.: Forbrydercolonien. Novelle. Overs. af R. (1840, novelle(r))
af August Lewald (1792-1871, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[b] anonym: Gallegoen. Efter det Tydske af L. Philip (1840, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
[c] Dumas [æ], Alexander: Cherubino og Celestini. Fortælling, overs. af L. Philip (1840, novelle(r))
originaltitel: Cherubino et Celestini, 1835
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
[d] anonym [Postl, K. A.]: Barnerøveren. Efter "Transatlantiche Reiseskizzen" overs. af R. (1840, novelle(r))
originaltitel: Transatlantiche Reiseskizzen, 1834
af Karl Postl (1793-1864, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
antologi: Novellesamleren. Udg. af Heinrich Ludv. Jordan. ♦ Kbh., Jordan, 1840. Bd. 1 (1840, periodicum) EMP 31 BDsupp:sp805
Detaljer
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Indhold

[a] anonym: Napoleon i Lejren ved Boulogne (1840)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: Johann Hergott (1840)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] Soulié: En Laterna magica (1840, novelle(r))
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
[d] Dick: Værelset i Gothersgade. Novellette (1840, novelle(r))
af Carl Peter Dick (1818-1863)
[e] Dickens, Ch.: Et Hôtel-garni (1840, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
 Bog antologi: Roser. Fortællinger og Noveller af Charles Dickens og andre udmærkede Forfattere. ♦ L. Jordan, 1845. 224 sider. Pris: 64 Sk.. (Fremmede Belletrister, 12) (1845, novelle(r)) EMP 32
serietitel: Fremmede Belletrister, 12
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Dickens, Charles: Lampepudserens Historie (1845, novelle(r))
originaltitel: The lamplighter's story, 1841
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1863 indgår i antologien: Lampepudserens Historie [a] Senere udgave: Lampepudserens Historie. Side 1-26
1865 i: Samtlige Værker [27c] Senere udgave: Lygtetænderens Fortælling
1894 i: Samlede Værker [29c] Senere udgave: Lygtetænderens Fortælling
1920 i: Samlede Værker [21d] Senere udgave: Lygtetænderens Fortælling. Side [327]-46
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i bogen: The pic nic papers, 1841, bind 1, side [1]-32, og baseret på et skuespil (The Lamplighter) som Dickens skrev 1838.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[b] Hitzig, Dr. og W. Alexis: Justitsmordet. Efter Dr. Hitzig og W. Alexis [ie: W. Häring] (1845, novelle(r))
af Julius Eduard Hitzig (1780-1849, sprog: tysk)
af Wilhelm Häring (1798-1871, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[c] Termo, R.: Skibsbranden (1845, novelle(r))
af Karl Rudolf Bromm (1804-1860, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[d] Gerstäcker, F.: Hurricanen (1845, novelle(r))
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[e] Brunold, F.: Forsmaaet Kjærlighed (1845, novelle(r))
af August Ferdinand Meyer (1811-1894, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[f] anonym: Den retfærdige Sultan (1845)
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Bibliothek for Smaafortællinger. ♦ E.L. Thaarup, 1847-48. No. 1-3, 146, 83, 91 sider (1847-48, novelle(r)) EMP 33
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Hvert bind også udgivet separat.
kollaps Indhold

[1] Reybaud, Ch.: Felise. En Klosterhistorie. Af Ch. Reybaud. Fra det Franske ved N. Hee. ♦ E.L. Thaarup, 1847. 146 sider. (Bibliothek for Smaafortællinger, 1) (1847, roman)
originaltitel: Les anciens couvents de Paris Clémentine et Félise
af Henriette Étiennette Fanny Reybaud (1802-1870, sprog: fransk)
oversat af Niels Hee (f. 1801)
kollaps Noter
del af: Locomotivet
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, 1848. Trykt i bogform i 1850.
 note til oversat titel På dansk oprindelig som føljeton i Locomotivet.
[2] Blanche, August: Jernbæreren. En Begivenhed for Folkelivet. Fra det Svenske [ved Chr. Thaarup]. ♦ Thaarup, 1847. 83 sider. (Bibliothek for Smaafortællinger, 2) (1847, roman)
originaltitel: Järnbäraren, 1845
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Christen Thaarup (1795-1849)
1868 Senere udgave: Lastdrageren. Efter August Blanche. ♦ 1868. 97 sider
kollaps Noter
del af: Locomotivet
 note til titel Oprindelig som føljeton i Locomotivet.
[3a] anonym: Varinka (1848)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
[3b] Onkel Adam [ie: Witterbergh]: Klokken. Miniature af Alexis. Udgiven af Onkel Adam (1848, novelle(r))
originaltitel: Klockan
af Carl Anton Wetterbergh (1804-1889, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i bogform i samlingen: De fyra signaturerna, 1843.
 note til oversat titel Den danske oversættelse oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[3c] anonym: Galeislaven. Fra det Tydske (1848, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 Bog antologi: Samling af underholdende Fortællinger. ♦ Schubothes Boghandling, 1848. 141 sider (1848, novelle(r)) EMP 34
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] anonym: Procuratoren og Fanden (1848)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: Den lille Landsby og det store America (1848)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] anonym: Drengen, som stjal Jettens Klenodier (1848)
af anonym andre (sprog: andre)
[d] anonym: Niels Ebbesen og hans Tid (1848)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[e] anonym: Kusciuszko (1848)
af anonym andre (sprog: andre)
 Bog antologi: Udmærkede Digterværker. Oversatte af Oehlenschläger. ♦ Kbh., H.J. Bing & Søns og F.H. Eibes Forlag, 1848 [ie: 1847]. 351 sider (1848, digte)
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[a] Shakespeare: En Skiærsommernats Drøm. Side [1]-84 (1848, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
[b] Goethe: Götz von Berlichingen. Side [85]-209 (1848, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1803 1. udgave: Götz von Berlichingen med Jernhaanden. Et Skuespil af Göthe. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af E.M. Cohen, 1803. 168 sider
[c] Goethe: Mikkel Ræv. Side [211]-351 (1848)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Reineke Fos, fra 1806, som her kaldes Mikkel Ræv, er en Omarbeidelse fra først til sidst.
 Bog antologi: Fabel-Bog. Indeholdende halvtredsindstyve udvalgte Fabler efter Bidpai, Æsop og Phædrus. ♦ Bing, 1849. 50 sider (1849, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet som 4. del af: Viisdoms-Bog for Børn i Hjemmet og Skolen, 1849.
 Bog antologi: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849. Udgivet og forlagt af Eduard Meyer. ♦ Kjøbenhavn, 1849. 86 sider (1849, digte) EMP 35 👓
Detaljer
udgiver: Edvard Meyer (1813-1880)
redigeret af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Julie Overskou (1825-1900)
kollaps Noter
 note til oversat titel Har også et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou.
 note til oversat titel Efter indholdfortegnelsen et titelblad med: Syv udvalgte Eventyr. Samlede af Th. Overskou.
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: Supplement, bind 2, side 608: [Julie Overskou] Har oversat "Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge", der udgik, under Th. Overskou's Navn, som Nytaarsgave fra "Flyveposten" 1849.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

Syv udvalgte Eventyr for Gamle og Unge. Samlede af Th. Overskou. [Oversat af Julie Overskou]
af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Julie Overskou (1825-1900)
[s001] Brass, August: De tre Ønsker. (Fortalt af August Brass). Side [1]-20 (1849, novelle(r))
originaltitel: Die Geischichte von den drei Wünchen, 1842
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
1852 i: Blandede Fortællinger og Digte [2n] Senere udgave: De tre Ønsker. Et Eventyr
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ost und West, Mährschen aus dem Morgen- und Abendlande, 1842.
[s021] Bechstein: Kongen i Badet. (Af Bechsteins "Märchenbuch"). Side [21]-24 (1849, novelle(r))
originaltitel: Der König im Bade, 1845
af Ludwig Bechstein (1801-1860, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsches Märchenbuch, 1845.
[s025] Hauff, Wilhelm: Den selvgjorte Prinds. (Fortalt af Wilhelm Hauff). Side [25] (1849, novelle(r))
af Wilhelm Hauff (1802-1827, sprog: tysk)
1843 i: Eventyr [2f] 1. udgave: Eventyret om den falske Prinds
[s039] Souvestre: Ellefolket. (Localiseret efter Souvestres Fortælling). Side [39]-46 (1849, novelle(r))
originaltitel: Les Korils de Plauden, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3b] Senere udgave: Ellefolket. Et Eventyr, fortalt af Souvestre, localiseret af Th. Overskou
1885 indgår i: Folkesagn fra Bretagne [s001] Senere udgave: Dværgene fra Egesletten. Side [1]-11
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le foyer breton, bind 2.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s047] Souvestre: Den lykkelige Mao. (Fortalt af Souvestre). Side [47]-54 (1849, novelle(r))
originaltitel: L'heureux Mao, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
1885 indgår i: Folkesagn fra Bretagne [s067] Senere udgave: Den lykkelige Mao. Side 67-78
[s055] Souvestre: Fanden som Præst. (Fortalt af Souvestre). Side [55]-65 (1849, novelle(r))
originaltitel: Le Diable devenu recteur, 1844
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le foyer Breton, contes et récits poulaires, bind 2, 1844.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s064] Brass, August: Det solgte Navn. (Fortalt af A. Brass). Side [64]-86 (1849, novelle(r))
originaltitel: Die Geschichte von dem verkauften Namen, 1842
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ost und West, Mährschen aus dem Morgen- und Abendlande, 1842.
 Bog antologi: Blandet Morskabslæsning. Udg. af G. Hansen. ♦ 1850. 54 sider (1850, novelle(r)) EMP 36
Detaljer
udgiver: Georg Hansen (1796-1876)
kollaps Indhold

[a] anonym: Alpehyrdinden. Fortælling, frit efter det Franske (1850, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Georg Hansen (1796-1876)
[b] Brydone: Brydones Reise paa Ætna. Overs. af det Tydske (1850, tekster)
originaltitel: A tour through Sicily and Malta, 1773
af Patrick Brydone (1736-1818, sprog: engelsk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Georg Hansen (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivet på engelsk i: A tour through Sicily and Malta, in a series of letters to William Beckford, Esq., of Somerly in Suffolk, 1773.
 note til oversat titel Forfatteren rejste (som præceptor) sammen med en lille gruppe til Sicilien og Malta i 1770.
 note til oversat titel Kun et uddrag af bogen er oversat.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)
[c] Hansen, G.: Letsind og Lykke. Novelle af Udgiveren (1850, novelle(r))
af Georg Hansen (1796-1876)
 Bog antologi: Fortællinger for Store og Smaa. Overs. og bearbeidede af H.P. Holst. Nytaarsgave for 1850. #Bind & Søn, 1850. 309 sider (1850, novelle(r)) EMP 37
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Indhold

[a] anonym: Whittington og hans Kat. Efter en engelsk Folkebog: Whittington and his cat (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[b] Dumas, Alexandre: Djævlebroen. Af A. Dumas: Impressions de voyage (1850, novelle(r))
af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Rejseberetning.
[c] anonym: Prinds Li-Bu. Efter: The childs own book [tidsskrift] (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[d] anonym: Robin Hood. Efter samme Bog [ie: The childs own book] (1850, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[e] anonym: Hyrdelivet i Pyrenæerne. Efter Les enfants peints par eux-mêmes (1850, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
[f] Masson, M.: Skildtet. Af M. Masson: Les contes de l'atelier (1850, novelle(r))
af Michel Masson (1800-1883, sprog: fransk)
[g] Scribe: Tredive Miil med Extrapost. Af Scribes: Proverbes et nouvelles (1850, novelle(r))
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
[h] Marie, Madame Clémence: Spilleren. Efter: Récit du coeur, par Madame Clémence Marie (1850, novelle(r))
af Clémence Marie (sprog: fransk)
[i] Foa, Eugenie: General Foy. Af Madame Eugenie Foa: Le livre de la jeunesse (1850, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)
[j] Foa, Eugenie: Wilhelm Dupuytren. Af samme Bog [ie: Le livre de la jeunesse] (1850, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)
 Samling antologi: Blandede Fortællinger og Digte. Udg. i Forening med "Vestfyenske Avis", af Chr. Karup. ♦ Assens, 1852-55. Bd. 1-6, 200 + 204 + 228 + 200 + 200 + 200 sider (1852-55, samling) EMP 38
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Bille, H.V.: Julen (1852, digte)
[1b] anonym: Ti Aar derefter. Efter "Europa" ved Chr. K. (1852, tekster)
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Christian Karup (1814-1881)
[1c] Steffens, Henrich: Linieskibet "Kong Georg". Fortalt af Steffens (1852, tekster)
af Henrich Steffens (1773-1845)
[1d] Karup, Vilh.: Serenade (1852, digte)
af W.I. Karup (1829-1870)
[1e] Godkjær, Frederik: En Soldats Hjem. En national Skizze fra Krigens Tid (1852, digte)
[1f] anonym: Himmelhjemmet (1852)
af anonym andre (sprog: andre)
[1g] anonym: Fæstebonden. En Skildring af det danske Folkeliv. Original Fortælling. Side 52-170 (1852, novelle(r))
af Anonym
[1h] anonym: Patrouillen. Af Berl. T. (1852, digte)
af Anonym
[1i] Dickens, Charles: Fiskeren. Fortælling (1852, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
[1j] Karup, Vilh.: Den underfulde Himmel (1852, digte)
af W.I. Karup (1829-1870)
[1k] Andersen, H. C.: Moderen med Barnet. [Hist, hvor Vejen slaaer en Bug] (1852, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
[1l] Mallet, G.: Skizzer. (Nullernes Betydning. Fattig og rig. Morgen og Aften. Smuk og styg) (1852)
af George Mallet (1787-1865, sprog: fransk)
oversat af Anonym
[2a] Møller, Poul: Glæde over Danmark. [Rosen blusser alt i Danas Have] (1852, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
[2b] Kruse: Faddergaven (1852, novelle(r))
af Lauritz Kruse (1778-1839)
1803 indgår i antologien: Eros [h] 1. udgave: Faddergaven. En prosaisk Fortælling
[2c] Aarestrup, Emil: Torsten og Trine (1852, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
[2d] Andersen, H. C.: Aften-Landskab (1852, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
[2e] Dickens [er af: Howitt, William]: Familien Warilow (1852, novelle(r))
af William Howitt (1792-1879, sprog: engelsk)
1852 i: Fortællinger [1s145] 1. udgave: Familien Warilow af Welland eller Den forlorne Søn i vore Tider. Side [145]-81
[2f] Baggesen, Jens: Ja og Nei eller Den hurtige Frier. Rimet Fortælling (1852, digte)
af Jens Baggesen (1764-1826)
[2g] Auerbach: Krigspiben. En schwarzwaldsk Landsbyhistorie (1852, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1850 indgår i: Udvalgte Landsbyfortællinger [b] 1. udgave: Krigspiben
[2h] anonym: Et østerlandsk Vers. [Digt] (1852)
af anonym andre (sprog: andre)
[2i] Holst, H. P.: Bonden fra Lemvigh (1852, digte)
af Hans Peter Holst (1811-1893)
[2j] anonym: Smaavers (1852)
af anonym andre (sprog: andre)
[2k] anonym: Jule-Messen (1852)
af anonym andre (sprog: andre)
[2l] Aarestrup, Emil: Fjeldspringet (1852, digte)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
[2m] anonym: Den Gjerrige. Novelle efter det Tydske (1852, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
[2n] Brass, August: De tre Ønsker. Et Eventyr (1852, novelle(r))
af August Brass (1818-1876, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1849 indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849 [s001] 1. udgave: De tre Ønsker. (Fortalt af August Brass). Side [1]-20
[2o] Hertz, Henrik: Købmands-Betjenten. En Fortælling. Dansk Folkek. (1852, novelle(r))
af Henrik Hertz (1798-1870)
[2p] Herlossohn, C.: En Pebersvends Juleaften. Humoristisk Skizze (1852, novelle(r))
af Karl Borromäus Herlossohn (1802-1849, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[2q] L., Rasmus: En Episode fra Felten. Fortalt af Rasmus L. i Berl. T. (1852)
af Pseudonym og undersøges
[3a] anonym: Et Reise med Dampskibet Zephyr (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
[3b] Souvestre: Ellefolket. Et Eventyr, fortalt af Souvestre, localiseret af Th. Overskou (1853, novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
1849 indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1849 [s039] 1. udgave: Ellefolket. (Localiseret efter Souvestres Fortælling). Side [39]-46
[3c] Bagger, Carl: Børnevise. [Naar kommer Vaaren vel?] (1853, digte)
af Carl Bagger (1807-1846)
1866 i: Samlede Værker [2s257] Senere udgave: Mindre Digte. Side [257]-525
[3d] anonym [St. John, Percy B.]: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
originaltitel: A dinner in the Palais-Royal, 1851
af Percy Bolingbroke Saint John (1821-1889, sprog: engelsk)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1a] Senere udgave: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 35-38.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[3e] Dickens [er af: Jewsbury, Geraldine Endsor]: Den unge Jøde i Tunis (1853, novelle(r))
af Geraldine Endsor Jewsbury (1812-1880, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1852 i: Fortællinger [1s077] 1. udgave: Den unge Jøde i Tunis. Side [77]-90
[3f] Dickens [?]: De falske Tærninger (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1c] Senere udgave: De falske Tærninger
[3g] Dickens [fejl, er af Mrs. Hoare]: Fader og Søn (1853, novelle(r))
af Mary Anne Hoare (1818-1872, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1852 i: Fortællinger [1s091] 1. udgave: Fader og Søn. Side [91]-110
[3h] anonym: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1e] Senere udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
[3i] Dickens [?]: Mine vidunderlige Eventyr i Skitzland (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1f] Senere udgave: Mine vidunderlige Eventyr i Skitzland
[3j] Dickens [fejl]: Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1g] Senere udgave: Barmhjertigheds Magt
[3k] anonym: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1h] Senere udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
[3l] Auerbach, B.: En Kamp paa Liv og Død (1853, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1i] Senere udgave: En Kamp paa Liv og Død
[3m] anonym: Den Livegne i Pobereze (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1j] Senere udgave: Den Livegne i Pobereze
[3n] anonym: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1k] Senere udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
[3o] anonym: Uhret med Brillanter (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1l] Senere udgave: Uhret med Brillanter
[3p] Dickens [?]: Det gamle Træ paa Kirkegaarden (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1m] Senere udgave: Det gamle Træ paa Kirkegaarden
[3q] anonym: Keiseren og den Vise (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1n] Senere udgave: Keiseren og den Vise
[4a] anonym: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r))
originaltitel: The bear-skin, 1851
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2a] Senere udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 131-35.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[4b] anonym [Russell, William]: En Politi-Embedsmands Erindringer. I. Mary Kingsford. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
originaltitel: Recollections of a Police-Officer. Mary Kingsford, 1851
af William Russell (1805-1876, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [2b] Senere udgave: En Politi-Embedsmands Erindringer. I. Mary Kingsford. Af Edinb. Jour.
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i Chambers' Edinburg Jounal, 3-5-1851, medtaget i samlingen: Waters (pseudonym for William Russell): Recollections of a Police-Officer, 1856.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The Westminster Detective Library (McDaniel College)
[4c] Foa, Mad.: Den stjaalne Frugt. Efter Mad. Foa (1854, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2c] Senere udgave: Den stjaalne Frugt. Efter Mad. Foa
[4d] anonym: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2d] Senere udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
[4e] anonym: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2e] Senere udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
[4f] anonym: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2f] Senere udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
[4g] anonym: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2g] Senere udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
[4h] anonym: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
originaltitel: Little Cripplegait, the Miser, 1853
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2h] Senere udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Nys Historic Newspapers
[4i] anonym: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2i] Senere udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
[4j] Paludan-Müller, Fr.: Gjensyn. [Digt] (1854, digte)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
[5a] anonym: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3a] Senere udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
[5b] Görling, Adolph: Den nye Moses. Paynes Minaturalmanach für 1854 (1854, novelle(r))
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3b] Senere udgave: Den nye Moses. Paynes Minaturalmanach für 1854
[5c] Dickens [?]: Den unge Advocat (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
[5d] Görling, Adolph: En Malerihandel. Paynes Minaturalmanach für 1854 (1854, novelle(r))
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3d] Senere udgave: En Malerihandel. Paynes Minaturalmanach für 1854
[5e] anonym: Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3e] Senere udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
[5f] Kuhn, G. J.: Jacob Skomager. Overs. af A. K. (1854, novelle(r))
af Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3f] Senere udgave: Jacob Skomager. Overs. af A. K.
[5g] anonym: Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3g] Senere udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
[5h] Görling, Adolph: Indianerne (1854, novelle(r))
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3h] Senere udgave: Indianerne
[5i] anonym: De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3i] Senere udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
[5j] anonym: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3j] Senere udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
[5k] Drenkhahn: Lykkeskillingen. I Steffens Volkskalender. Overs. af A. K. (1854, novelle(r))
af F. Drenkhahn (sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3k] Senere udgave: Lykkeskillingen. I Steffens Volkskalender. Overs. af A. K.
[5l] anonym: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3l] Senere udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
[5m] Andersen, H. C.: Holger Danske. Et Sagn [digt] (1854, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
[5n] Bøgh, E.: Smaating. [Digte] (1854, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)
[6a] anonym: De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4a] Senere udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
[6b] anonym: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4b] Senere udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
[6c] anonym: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4c] Senere udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
[6d] anonym: Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4d] Senere udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
[6e] anonym: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4e] Senere udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
[6f] anonym: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r))
originaltitel: Confessions of an attorney. Jane Eccles, 1851
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4f] Senere udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 118-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[6g] Ingemann, B. S.: Børnenes Julesang. [Julen har bragt] (1855, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
[6h] Rosenhoff, Claudius: Hvad skal Du først lære din Søn? [Digt] (1855, digte)
af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
[6i] Birch-Pfeiffer, Charlotte: En Historie om Bonden, som fandt Skatten (1855, novelle(r))
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Elleve Fortællinger. af forskjellige Forfattere. ♦ 1853. 170 sider (1853, novelle(r)) EMP 39
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: En dristig Forudsigelse. Efter Charles Dickens household words (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
[b] anonym: Drankerens Datter. En amerikansk Fortælling (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
[c] Hood, Thomas: Skiorte-Sangen. [digt] (1853, digte)
originaltitel: The song of the shirt, 1843
af Thomas Hood (1799-1845, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Hans Christian Knutsen (1840-1890, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret anonymt i Punch, 16-12-1843.
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 260 (24-6-1877), side 13-14, under titlen: Sangen om Skjorten. Af Thomas Hood. Oversat af H. C. Knutsen.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The victorian Web
[d] Souvestre, Emil: Juleaften (1853, novelle(r))
originaltitel: Le soirée de Noël, 1852
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1856 indgår i: Syv nye, udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: En Juleaften
[f] anonym [Howitt, Anna Mary?]: Den Rette. Efter household words (1853, novelle(r))
formodet af Anna Mary Howitt (1824-1884, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1852 i: Fortællinger [2s121] 1. udgave: Den Rette. Side [121]-42
[g] Hackländer, F. W.: Blot naturlig. Efter F. W. Hackländer (1853, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[h] Rank, J.: Menneskehjælp. Efter J. Rank (1853, novelle(r))
af Josef Rank (1816-1896, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[i] Gutzkow: Det hvide Slør. Efter Gutzkow (1853, novelle(r))
originaltitel: ?
af Karl Gutzkow (1811-1878, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[j] Guntram, C.: Fra Bjergene. Novelle efter C. Guntram [ie: Wagner v. Freynsheim] (1853, novelle(r))
af Kamilo Wagner von Freynsheim (1813-1896, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[k] anonym: Candidat Fabian (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
[l] Kossak, E.: Skildringer af en Berliners Levnet. Efter E. Kossak (1853, novelle(r))
af Ernst Kossak (1814-1880, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[m] Nieritz, Gustav: Peter og Pauls-Dagen i Rom (1853, novelle(r))
af Karl Gustav Nieritz (1795-1876, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Morskabslæsning for Hvermand. En Samling Fortællinger af Dickens, Auerbach o.fl. Udg. af Joh. Rasmus Dein. ♦ Mariebo, 1853-55. Bd. 1-4, 188 + 200 + 198 + 198 sider (1853-55, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 anført med "overs. af J. R. Dein", selve bogen har "Udgivet af Joh. Rasmus Dein".
 note til oversat titel Trykt hos Chr. Karup i Assens.
kollaps Indhold

[1a] anonym: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3d] 1. udgave: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal
[1b] Dickens [er af: Jewsbury, Geraldine Endsor]: Den unge Jøde i Tunis (1853, novelle(r))
af Geraldine Endsor Jewsbury (1812-1880, sprog: engelsk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1852 i: Fortællinger [1s077] 1. udgave: Den unge Jøde i Tunis. Side [77]-90
[1c] Dickens: De falske Tærninger (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3f] 1. udgave: De falske Tærninger
[1d] Dickens [fejl, er af Mrs. Hoare]: Fader og Søn (1853, novelle(r))
af Mary Anne Hoare (1818-1872, sprog: engelsk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1852 i: Fortællinger [1s091] 1. udgave: Fader og Søn. Side [91]-110
[1e] anonym: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3h] 1. udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
[1f] Dickens: Mine vidunderlige Eventyr i Skitzland (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3i] 1. udgave: Mine vidunderlige Eventyr i Skitzland
[1g] Dickens [fejl]: Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3j] 1. udgave: Barmhjertigheds Magt
[1h] anonym: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3k] 1. udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
[1i] Auerbach, B.: En Kamp paa Liv og Død (1853, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3l] 1. udgave: En Kamp paa Liv og Død
[1j] anonym: Den Livegne i Pobereze (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3m] 1. udgave: Den Livegne i Pobereze
[1k] anonym: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3n] 1. udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
[1l] anonym: Uhret med Brillanter (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3o] 1. udgave: Uhret med Brillanter
[1m] Dickens: Det gamle Træ paa Kirkegaarden (1853, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3p] 1. udgave: Det gamle Træ paa Kirkegaarden
[1n] anonym: Keiseren og den Vise (1853)
af anonym andre (sprog: andre)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3q] 1. udgave: Keiseren og den Vise
[2a] anonym: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4a] 1. udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
[2b] anonym: En Politi-Embedsmands Erindringer. I. Mary Kingsford. Af Edinb. Jour. (1853, novelle(r))
af William Russell (1805-1876, sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4b] 1. udgave: En Politi-Embedsmands Erindringer. I. Mary Kingsford. Af Edinb. Jour.
[2c] Foa, Mad.: Den stjaalne Frugt. Efter Mad. Foa (1854, novelle(r))
af Eugénie Foa (1796-1853, sprog: fransk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4c] 1. udgave: Den stjaalne Frugt. Efter Mad. Foa
[2d] anonym: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4d] 1. udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
[2e] anonym: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4e] 1. udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
[2f] anonym: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4f] 1. udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
[2g] anonym: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4g] 1. udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
[2h] anonym: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4h] 1. udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
[2i] anonym: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4i] 1. udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
[3a] anonym: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5a] 1. udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
[3b] Görling, Adolph: Den nye Moses. Paynes Minaturalmanach für 1854 (1854, novelle(r))
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5b] 1. udgave: Den nye Moses. Paynes Minaturalmanach für 1854
[3c] Dickens: Den unge Advocat (1854, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3c] 1. udgave: Den unge Advocat
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3c] Senere udgave: Den unge Advocat
[3d] Görling, Adolph: En Malerihandel. Paynes Minaturalmanach für 1854 (1854, novelle(r))
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5d] 1. udgave: En Malerihandel. Paynes Minaturalmanach für 1854
[3e] anonym: Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5e] 1. udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
[3f] Kuhn, G. J.: Jacob Skomager. Overs. af A. K. (1854, tekster)
af Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849, sprog: tysk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5f] 1. udgave: Jacob Skomager. Overs. af A. K.
[3g] anonym: Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5g] 1. udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
[3h] Görling, Adolph: Indianerne (1854)
af Adolph Görling (1820-1877, sprog: tysk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5h] 1. udgave: Indianerne
[3i] anonym: De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5i] 1. udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
[3j] anonym: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5j] 1. udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
[3k] Drenkhahn: Lykkeskillingen. I Steffens Volkskalender. Overs. af A. K. (1854)
af F. Drenkhahn (sprog: tysk)
udgiver: Johan Rasmus Dein (1814-1891)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5k] 1. udgave: Lykkeskillingen. I Steffens Volkskalender. Overs. af A. K.
[3l] anonym: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5l] 1. udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
[4a] anonym: De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6a] 1. udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
[4b] anonym: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6b] 1. udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
[4c] anonym: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6c] 1. udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
[4d] anonym: Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6d] 1. udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
[4e] anonym: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6e] 1. udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
[4f] anonym: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6f] 1. udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
[4g] Birch-Pfeiffer, Charlotte: En Historie om Bonden, som fandt Skatten (1855, novelle(r))
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Fortællinger og Sagn. Originale og oversatte. Udg. af H.P. Holst. ♦ Bing & Søn, 1854 [ie: 1853]. 342 sider (1854, novelle(r)) EMP 43
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse opført under forfatternavnet: Holst, H.P. og med årstallet 1853.
kollaps Indhold

[a] anonym [Wiwel, Niels Peter]: Broder Rus paa Esrom. Et nordsjællandsk Folkesagn (1854, novelle(r))
af Niels Peter Wiwel (1818-1874)
1856 indgår i: Nordsjellandske Sagn og Fortællinger [s001] Senere udgave: Broder Rus paa Esrom
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 40 (17-2-1852) til No. 42 (19-2-1852), efter undertitlen er anført: fortalt af "-". Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[b] Pavie, Theod.: Rosita. En peruansk Fortælling (1854, novelle(r))
originaltitel: Rosita, histoire péruvienne, 1851
af Théodore Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: A.C. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, Nouvelle période, tome 11, 1851, side 773-805.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende No. 51 (1-3-1852) til No. 58 (9-3-1852). Efter sidste afsnit: (Efter det Fransk ved A.C.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[c] L., Rasmus: Svend Kat. En Skizze fra Felten af Rasmus L. (1854, novelle(r))
af Rasmus L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende No. 278 (27-11-1852) til No. 282 (2-12-1852). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
Tre Fortællinger
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
[d1] Souvestre, Emil: En Priis Tobak (1854, novelle(r))
originaltitel: La prise de tabac, 1852
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Sous la tonnelle, 1852.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 213 (14-9-1853) til No. 215 (16-9-1853). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[d2] Souvestre, Emil: Den lille Coloni (1854, novelle(r))
originaltitel: La petite colonie, 1852
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Sous la tonnelle, 1852.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 216 (17-9-1853) til No. 218 (20-9-1853). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[d3] Souvestre, Emil: Den uopdragne Onkel (1854, novelle(r))
originaltitel: Un oncle mal élevé, 1851
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Au coin du feu, 1851.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, fra No. 218 (20-9-1853) til No. 220 (22-9-1853). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[e] anonym: Marquisen af Aurebonne. Novelle, bearbeidet efter det Franske af Udg. (1854, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog antologi: Noveller af Scarron, v. Miltitz, Jean Paul og L. Tieck. Oversatte af Christian Winther. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1854. 236 sider (1854, novelle(r)) EMP 44
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Indhold

[a] Scarron: Lige for Lige. Novelle (1854, novelle(r))
af Paul Scarron (1610-1660, sprog: fransk)
[b] Miltitz, C. B. v.: Pellegrin. En Fortælling (1854, novelle(r))
af Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845, sprog: tysk)
[c] Paul, Jean: Forlovelsen i Muffen. Episode af "Palingenesien" (1854, novelle(r))
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
[d] Tieck, Ludvig: Pokalen. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
[e] Tieck, Ludvig: Malerierne. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Bog antologi: Pepina. Og syv Fortællinger. ♦ [Odense], [mellem 1854-58]- 270 sider. (Miniaturbibliothek, 9) (s.a., novelle(r)) EMP 42
serietitel: Miniaturbibliothek for Noveller,, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Titlen er omslagstitel.
kollaps Indhold

[a] Gutzkow, K.: Peber-Matthes (s.a., novelle(r))
originaltitel: ?
af Karl Gutzkow (1811-1878, sprog: tysk)
[b] Moddie, Mrs. [ie: C.G.F. Gore]: Straffet Skadefryd (s.a., novelle(r))
af Catherine Grace Frances Gore (1799-1861, sprog: engelsk)
[c] anonym: Appelsinerne og Achilles's Spyd (s.a.)
af anonym andre (sprog: andre)
[d] anonym: En preussisk Historie fra Nutiden (s.a.)
af anonym andre (sprog: andre)
[e] anonym: Mor (s.a.)
af anonym andre (sprog: andre)
[f] Wagner, [Moritz]: San Salvadors Ødelæggelse, Paaskedags Nat 1854 (s.a., novelle(r))
af Moritz Wagner (1813-1887, sprog: tysk)
[g] anonym: Trompeter-Selskabet. En Fortælling efter det Tyske (s.a., novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[h] Musset, Paul de: Pepina. Fortælling (s.a., novelle(r))
originaltitel: ?
af Paul-Edme de Musset (1804-1880, sprog: fransk)
[i] Birch-Pfeiffer, Charlotte: Om den Skat som Bonden fandt (s.a., novelle(r))
af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
[j] anonym: David Swan. Originalen engelsk (s.a., novelle(r))
originaltitel: David Swan, 1837
af Nathaniel Hawthorne (1804-1864, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i tidsskriftet: The Token and Atlantic Souvenir. Boston: Charles Bowen, 1837, pp. 147-55, medtaget i samlingen: Twice told tales, bind1, 1837.
 url Fuld visning af engelsk udgave (1879, samlet udgave af de 2 bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog antologi: Tre Fortællinger. Et Børsspil, Heltinden i Hulvejen og Afgrunden. Udg. af R. Jørgensen. ♦ V. Pio, 1855. 96 sider (1855, roman) EMP 51
Detaljer
udgiver: Rasmus Jørgensen, f 1810 (1810-1871)
kollaps Indhold

[a] Mirecourt, Eugene de: Et Børsspil. Overs. af P. V. Grove (1855)
af Eugène de Mirecourt (1812-1880, sprog: fransk)
oversat af P.V. Grove (1832-1893)
[b] Mirecourt, Eugene de: Heltinden i Hulvejen. Episode fra Badene. Overs. af E. A. G. (1855)
af Eugène de Mirecourt (1812-1880, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[c] anonym: Afgrunden. Efter det Tydske (1855)
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog antologi: Fire Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1855. 136 sider (1855, novelle(r)) EMP 46 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På titebladet er også anført de fire novellers titler og forfattere.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Kompert, Leopold: Gamle Babele. Side [1]-34 (1855, novelle(r))
originaltitel: Alt' Babele, 1848
af Leopold Kompert (1822-1886, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i bogform i samlingen: Aus dem Ghetto, 1848.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 107 (9-5-1854) til No. 109 (11-5-1854). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s035] Dickens, Charles [er af: Gretton: A.L.V.]: Den Blindes Krands. Side [35]-61 (1855, novelle(r))
originaltitel: The blind man's wreath, 1854
af Amelia Louisa Vaux Gretton (1823-1894, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Household Words, volume ix, No. 206 (4-3-1854), side 51-56.
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende fra No. 139 (19-6-1854) og No. 140 (20-6-1854), under titlen: Den Blindes Krands. Oversat efter Charles Dickens af J. C. Magnus. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[s063] Conscience, Henri: Hvad en Moder maa lide. Side [63]-94 (1855, novelle(r))
af Hendrik Conscience (1812-1883, sprog: hollandsk)
oversat af Anonym
1852 1. udgave: En Moders Lidelser. En sand Tildragelse. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 19 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 214 (14-9-1854) til No. 216 (16-9-1854), under titlen: Hvad en Moder maa lide. Efter Henri Conscience ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s095] Robinson, Solon: Hot-Corn. Side [95]-136 (1855, novelle(r))
originaltitel: Hot corn. Life scenes in New York illustrated [uddrag], 1854
af Solon Robinson (1803-1880, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af romanen: Hot corn, 1854.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 216 (16-9-1854) og No. 219 (20-9-1854), under titlen: Hot-corn. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog antologi: Blandede Fortællinger. ♦ Lind, 1855. 146 sider (1855, novelle(r)) EMP 45
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Maistre, Xavier de: Den Spedalske i Byen Aosta (1855, novelle(r))
af Xavier de Maistre (1763-1852, sprog: fransk)
[b] Maistre, Xavier de: Den unge Pige fra Sibirien (1855, novelle(r))
af Xavier de Maistre (1763-1852, sprog: fransk)
[c] Voigt, Frederik: Bestemmelsen. Anekdot-Novelle (1855, novelle(r))
af Friedrich Voigt (1792-1861, sprog: tysk)
[d] A.T.B.: Mine historiske Forskninger i B. Fortælling (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Fortællinger og Skizzer. Samlede og udgivne af C. C. L. Warberg. ♦ Kjøbenhavn, faaes hos J.R. Møller (Grønnegade 14), [1855]. 180 sider. (Huusbibliothek for underholdende Læsning, 1) (1855, novelle(r)) EMP 47 👓
serietitel: Huusbibliothek for underholdende Læsning, 1
Detaljer
udgiver: C.C.L. Warberg (d. 1921)
kollaps Noter
 note til titel Arkene har foruden nummer betegnelsen: Huusbibliothek for underholdende Læsning. I.
kollaps Indhold

[s001] Brendel, A.: En Parykhandel. Humoristisk Fortælling. Side 1-35 (1855, tekster)
af A. Brendel (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
[s036] anonym: En original Søhelt. Side 36-42 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s043] anonym: Ny-Zeeland. Side 43-50 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s051] Speck, Dr.: En hemmelighedsfuld Bloddommer. Side 51-56 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s057] anonym: De blinde Mænd og Elephanten. En hinduisk Fabe [Digt] (1855, digte)
af Anonym
[s059] antologi: Blandinger. Side 59-60 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s061] Hallervorden, Julie: Brevvexlingen. Novelle. Side 61-79, 121-46 (1855, novelle(r))
af Julie Hallervorden (sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s080] anonym: Joseph Brandt. Side 80-86 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s087] anonym: Christovalfesten i Mexico. Side 87-91 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s092] anonym: Flodhesten. Side 92-95 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s096] Teschner, Carl: I Storm og Nød. Side 96-106 (1855, novelle(r))
af Karl Teschner (1829-1914, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s107] anonym: En Rejse ned ad Sydamerikas Kyst og om Cap Horn. Side 107-13 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s114] Rauch, C.: Noget om Nytten af dobbelt kulsuur Natron i Huusholdningen. Side 114-117 (1855, tekster)
af C. Rauch (sprog: ukendt)
[s118] anonym: Betænkelige Conseqventser. Side 118-19 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s120] Larsen, C.: Taaren. [Digt]. Side 120 (1855, digte)
af uidentificeret
[s147] anonym: En mærkværdig Eventyrer. Side 147-51 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Om grev Moritz August von Benjowsky (f. 1741).
[s152] anonym: Fra de skotske Høilande. Side 152-57 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s158] anonym: Harefamilien. Side 158-61 (1855, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s162] Laas, Hans von: Jomfruen af Marsal. Tidsbillede. Side 162-71 (1855)
af Hans von Laas (sprog: ukendt)
[s172] anonym: En tro Skildvagt. Side 172-79 (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s180] antologi: Blandinger (1855)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog Frederici, J. P.: Rococofortællinger og Humoresker. (Curiosa 1-2 Hefte). ♦ Kbh., (i kommission hos Chr. Steen & Søns Forlag), 1855. 190 sider (1855, roman) EMP 48
Detaljer
af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til forfatter I Dansk Bogfortegnelse opført under pseudonymet: Frederici, P.
 note til forfatter Lise Busk-Jensen: Romantikkens forfatterinden, 2009, medtager denne titel under Louise Meyer [pseudonymet P. Frederici].
 note til titel Bogens indhold udgøres af 70 anekdoter.
 Bog antologi: En Samling af Fortællinger. Overs. efter tydske, franske og engelske Forfatteres Skrifter. ♦ 1855. Pris: 3 Mk. (1855, novelle(r)) EMP 49
Detaljer
kollaps Indhold

[a] anonym: Troldqvinden Margot. Et Sagn fra Pyrenæerne (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[b] anonym: En Søndag i Paris (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[c] anonym: En Scenen i Fontainebleau (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[d] anonym: Mariora. En novellelistisk Charakteerskildring fra Wallachiet (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[e] anonym: Regimentets Døttre. Efter det Tydske. Af Wilhelm Haffner (1855, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Wilhelm Haffner
[f] anonym: Smedens Drikkeskilling (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[g] anonym: Rosendronningen i Nanterre (1855, novelle(r))
af anonym andre (sprog: andre)
[h] anonym: Skolekammeraterne. Efter det Tydske, ved W. Haffner (1855, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Wilhelm Haffner
[i] Klemm, G.: Indianerinderne (1855, novelle(r))
af Gustav Klemm (1802-1867, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Til Julen. Udvalgte Fortællinger ved Sylvester. Med et Forord af Valdemar Thisted. ♦ Stinck, 1855. 356 sider (1855, novelle(r)) EMP 50
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
forord af Valdemar Thisted (1815-1887)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [af Valdemar Thisted].
kollaps Indhold

[a] Rank, Josef: Friedländer (1855, novelle(r))
originaltitel: Der Friedländer
af Josef Rank (1816-1896, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Neue Geschichten aus dem Böhmerwalde, 1847.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[b] Aycard, Marie: Natten før Bryllupet (1855, novelle(r))
af Marie Aycard (1794-1859, sprog: fransk)
[c] Souvestre, Emile: Tuskhandlerne. Et Livsbillede fra Vestafrika (1855, tekster)
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
[d] Stolle, Ferdinand: Doctor Schmidt og Magister Müller. Et Eventyr af en bekjendt tydsk Komikers Liv (1855, novelle(r))
af Ferdinand Stolle (1806-1872, sprog: tysk)
[e] Mühlbach, Luise: Grev Hoditz Roswalde. Historisk-biographisk Skizze (1855, novelle(r))
af Klara Mundt (1814-1873, sprog: tysk)
[f] Aycard, Marie: Det nacaratfarvede Værelse (1855, novelle(r))
af Marie Aycard (1794-1859, sprog: fransk)
[g] anonym [Inman, Thomas]: Sex Aar blandt Menneskeædere. Af Dickens' Household Words (1855, tekster)
originaltitel: Six years among cannibals, 1853
af Thomas Inman (1820-1876, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Household Words, Volume VII, No. 159 (9-4-1853), side 134-38.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[h] Dräxler-Manfred, C.: En Røverhistorie (1855, novelle(r))
af Karl Dräxler (1806-1879, sprog: tysk)
[i] Stolle, Ferdinand: Den gamle Herre (1855, novelle(r))
af Ferdinand Stolle (1806-1872, sprog: tysk)
 Bog antologi: Elskovsmalerier efter udmærkede tydske, franske og engelske Forfattere. Samlede og oversatte af L. J. F. ... ♦ 1856. 258 sider (1856, roman) EMP 52
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Indhold

[a] anonym: Raadgiveren i Kjærlighedsaffairer (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: Ægtemanden som sin Kones Elsker (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] anonym: Spansk Elskov (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[d] anonym: Tjeneren sin Herres Rival (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[e] anonym: List og Kjærlighed (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[f] anonym: De ni Elskere (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[g] anonym: Lykke i Ulykke (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[h] anonym: Studenter Elskov (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[i] anonym: Den muntre Nat (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[j] anonym: List og Hævn (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[k] anonym: De forræderiske Beenklæder (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[l] anonym: De to Hanreier (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[m] anonym: Den levende og den døde Elsker (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[n] anonym: Margaretha af Valois's, Henrik den Fjerdes Gemalindes Elskovseventyr (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[o] anonym: Ludvig den Femtendes berømte Hjortepark eller Serail (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[p] anonym: Napoleons Elskovshistorier (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[q] anonym: Grevinde Du Barry Ludvig den Femtendes sidste Maitresse (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Hinduen Tollar. Og otte Fortællinger. [Odense], [mellem 1856-58]. 259 sider. (Miniaturbibliothek, 19) (s.a., novelle(r)) EMP 40
serietitel: Miniaturbibliothek for Noveller,, 19
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Pontmartin, A. de: En Bouquet Gaaseblomster. Overs. af K.R. (s.a., novelle(r))
af Armand de Pontmartin (1811-1890, sprog: fransk)
[b] Souvestre, E.: Hinduen Tollar. Overs. af K.R. (s.a., novelle(r))
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
[c] Mitford, Mary Russel: Jess Cliffe. En Landsbyhistorie. Eft. "Loll.-F. St.-Td." (s.a., tekster)
af Mary Russell Mitford (1787-1855, sprog: engelsk)
[d] [White, James]: Daisy Hope. Efter Household Words [ugeblad udgivet af Charles Dickens] (s.a., novelle(r))
af James White (d. 1862, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter novelle trykt i volume 12, no 299, 15-12-1855, side 461-469.
 url Digital kopi af den engelsk original på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[e] Godfrey, [Miss ?]: En trængende Fætter. Efter Household Words [ugeblad udgivet af Charles Dickens] (1856, novelle(r))
originaltitel: A cousin in need, 1855
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter novelle trykt i volume 12, no 295, 17-11-1855.
 url Digital kopi af den engelsk original på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[f] anonym: Om Mormonerne. Af "Folkekalender for Danmark" 1856 (s.a.)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[g] anonym: Slaget ved Kjøge fortalt af en 90-aarig Olding fra Lolland, som selv har været med. Eft. "Loll.-F. St.-T." (s.a., tekster)
af Anonym
[h] anonym: Brev fra en dansk Udvandrer. Efter "Nord og Syd" (1856) (s.a.)
af Anonym
[i] anonym: Oprøret i Cevennerne. Efter "Nord og Syd" (s.a.)
af anonym andre (sprog: andre)
 Bog antologi: Hvad en Moder kan lide. Af Hendrik Conscience. Med flere andre Fortællinger og Skizzer. ♦ Jordan, 1856. 112 sider (1856, roman) EMP 53
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Poe, Edgar: Guldtorbisten (1856, novelle(r))
originaltitel: The gold-bug, 1843
af Edgar Allan Poe (1809-1849, sprog: engelsk)
illustrationer i periodicum: Arne Olsen
oversætter i periodicum: Anonym
1868 indgår i: Phantastiske Fortællinger [s139] Senere udgave: Guldbillen. Side 139-89
1907 i: Hemmelighedsfulde Fortællinger [1s072] Senere udgave: Guldbillen. Side [72]-122
1924 Senere udgave: Guldtorbisten. ♦ Hage & Clausen, [1924]. 64 sider, illustreret
1936 Senere udgave: Guldbillen af "Mystiske Fortællinger". Udg. af Jul. Wulff. ♦ Jul. Wulff, 1936. 62 sider. (Pioner-Bøgerne, Nr. 5)
1941 indgår i: Guldbillen [a] Senere udgave: Guldbillen
1945 indgår i: Guldbillen [a] Senere udgave: Guldbillen
1950 Senere udgave: Guldbillen. ♦ Trumf Forlaget, [1950]. 48 sider. Pris: kr. 0,75
1953 indgår i: Huset Ushers Fald [i] Senere udgave: Guldbillen
1954 indgår i: Mystiske fortællinger [a] Senere udgave: Guldbillen
1962 Senere udgave: Guldbillen. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1962]. [?] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1966 Senere udgave: Guldbillen
1967 indgår i: Uhyggelige fortællinger [g] Senere udgave: Guldbillen
1969 indgår i antologien: Amerikanske fortællere til år 1900 [s047] Senere udgave: Guldbillen. Side 47-95
kollaps Noter
del af: Land og Folk
 note til titel Oprindelig publiceret i to afsnit i: Dollar Newspaper, 21-6-1843 (første afsnit) og 28-7-1843 (både første og sidste afsnit).
 note til titel Indgik i samlingen: Tales, 1845.
 note om føljeton Føljeton i Land og Folk, søndage, fra 17-4-1955 til 29-5-1955, under titlen: Guldbillen. En mystisk fortælling af Edgar Allan Poe. Tegning af Arne Olsen. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The Edgar Allan Poe Society of Baltimore
[b] Conscience, Hendrik: Hvad en Moder kan lide (1856, roman)
af Hendrik Conscience (1812-1883, sprog: hollandsk)
1852 1. udgave: En Moders Lidelser. En sand Tildragelse. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 19 sider
[c] St. John, Bayle: Mohammed den Grimme og Fatmeh den Skjønne. Af "Two years residence in a Levantine family" (1856, tekster)
originaltitel: Two years residence in a Levantine family, 1850
af Bayle Saint John (1822-1859, sprog: engelsk)
[d] St. John, Bayle: Zelfa Kelfa. Af "Two years residence in a Levantine family" (1856)
originaltitel: Two years residence in a Levantine family, 1850
af Bayle Saint John (1822-1859, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Two years' residence in a Levantine family, 1850.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse?) i Kjøbenhavnsposten fra 27-12-1850.
 url Fuld visning af oversættelsen til Kjøbenhavnsposten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[e] Veuillot: Thibet og de franske Missioner i Høiasien. Efter Veuillot: Revue des deux mondes, 1850 (1856)
originaltitel: Revue des deux mondes, 1850
af Louis-François Veuillot (1813-1883, sprog: fransk)
[f] Laube, Heinrich: Erik den Fjortende. Charakteerbillede, efter Heinrich Laube (1856)
af Heinrich Laube (1806-1884, sprog: tysk)
 Bog antologi: Sjællandspostens Nytaarsgave for 1856. Udg. af Christian Schou. ♦ Ringsted, 1856. 77 sider (1856, roman) EMP 54
Detaljer
udgiver: Christian Schou, f 1826 (1826-1867)
kollaps Indhold

[a] anonym: Liane (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[b] anonym: John Lillie. En Episode af den engelske Dronning Elisabeths Historie (1856)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Fire Fortællinger. Af forskjellige Forfattere. ♦ Jordan, 1857 (1857, novelle(r)) EMP 55
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Schrader, August: En Familiehemmelighed (1857, novelle(r))
af August Schrader (1815-1878, sprog: tysk)
[b] Schrader, August: Novelle (1857, novelle(r))
af August Schrader (1815-1878, sprog: tysk)
[c] anonym: En Hævn (1857, novelle(r))
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[d] anonym: Liane (1857, novelle(r))
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Udvalgte Fortællinger. Af "Christianiapostens" Feuilleton. ♦ Steen, 1860. Deel 1-2 (1860, novelle(r)) EMP 56
 Tekster antologi: To Fortællinger. Frit efter Originalen af M. W. [ie: Michael Abraham Alexander Wolff]. 2det Oplag. ♦ Rønne, 1861 (1861) EMP 59
Detaljer
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under anonyme Franske Romaner.
kollaps Indhold

[a] anonym: Juanna. En sand Begivenhed og Karakteerskildring fra Dalen i Andorra-Republiken. Af B. B. ♦ Bornh. Amtstidendes Feuilleton. 50 sider (1861)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
[b] anonym: Væddemaalet. ♦ Bornholms Amtstidendes Feuilleton. 19 sider (1861)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Alswitha og Miss Tempête. To Fortællinger. ♦ Chr. Steen & Søns Forlag, 1861. 244 sider. Pris: 1 Rd. 32 Sk. (1861, novelle(r)) EMP 57
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Radcliffe, Noell: Alswitha. Efter Noell Radcliffes: The Lees of Blendon-Hall (1861, roman)
originaltitel: The Lees of Blendon-Hall, 1859
af Noell Radecliffe (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 18 (22-1-1861) til No. 32 (7-2-1861), note til titlen: Efter Noell Redcliffes [ie: Radcliffes]: The Lees of Blendon-Hall. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[b] Achard, Amedée: Miss Tempête (1861, roman)
originaltitel: Miss Tempête, 1860
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des deux mondes, tome XXX, 1-11-1860, side 65-125.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 33 (8-2-1861) til No. 42 (19-2-1861). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Fyens Stiftstidende fra 25-6-1886 til 6-7-1886 i 10 afsnit. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog antologi: Smaating (1861, novelle(r)) EMP 58
 Bog anonym: Eventyrbogen. Folkeeventyr samlede fra Nær og Fjern, overs. af V. Herrmann. ♦ V. Pio, 1862. I.-III. Samling, 240 + 237 + 191 sider (1862, novelle(r))
Detaljer
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 14 hefter på 48 sider à 16 sk., fra februar 1862.
kollaps Indhold

[1a] anonym: Guldbrand i Lien (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1b] anonym: Mestertyven (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1c] anonym: Smeden, som de ikke turde slippe ind i Helvede (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1d] anonym: Somme Kjærlinger ere slige (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1e] anonym: Om Gutten, som gik til Nordenvinden og krævede Melet igjen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1f] anonym: Hønen, som skulde til Dovrefjeld, for at ikke Alverden skulde forgaae (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1g] anonym: Varulven (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1h] anonym: Ungdomslandet (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1i] anonym: Jettestuen, hvis Tag bestod af lutter Pølser (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1j] anonym: Kongesønnen og Nisserne (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1k] anonym: Den tro Johannes (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1l] anonym: Fanden er løs eller Eventyret om, hvorledes Fanden opfandt Brændeviin (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1m] anonym: Eventyr om En, som drog ud for at lære Frygt af kjende (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1n] anonym: Nøkken (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1o] anonym: Hinketudse (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1p] anonym: Stadsmusikanterne i Bremen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1q] anonym: Den dumme Ulv (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1r] anonym: Den modige Soldat i Antwerpen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1s] anonym: Den tjenstagtige Aand (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1t] anonym: Eventyret om Tretten (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1u] anonym: Jack Jettebane (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1v] anonym: Jack og Bønnestenglen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1w] anonym: Sømunken (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1x] anonym: De to Jetter (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1y] anonym: Den hvide Kalv (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1z] anonym: Den vidunderlige Harpe (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1æ] anonym: Den fortryllede Sø (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1ø] anonym: Herre og Tjener (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[1å] anonym: Havfruen som Ægtehustru (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2a] anonym: Ricdin-Ricdon (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2b] anonym: Rosalil (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2c] anonym: Den gode lille Muus (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2d] anonym: Rødt, hvidt og sort (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2e] anonym: Den lille Rødhætte (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2f] anonym: Troldmanden og Erkedegnen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2g] anonym: Kongeprøven (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2h] anonym: Verdens Dom (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2i] anonym: Dyden for alle Dyder (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2j] anonym: Kongen og de tre Bedragere (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2k] anonym: Den arabiske Troldmand (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2l] anonym: Præstens Skat (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2m] anonym: Tryllehesten (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2n] anonym: De tre Kongebørn (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2o] anonym: Mester og Lærling (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2p] anonym: Skovmennesket (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2q] anonym: Hanestenen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2r] anonym: Vardiello (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2s] anonym: Loppen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2t] anonym: Hunbjørnen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2u] anonym: Gagliuso (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2v] anonym: Maanederne (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[2w] anonym: De to Brødre (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3a] anonym: Kojata, Eventyret om Skomageren Gorja og hans Tjener Prituitschkin (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig oversat efter: Märchen von einem Schuster und seinem Diener Prituitschkin, på tysk trykt i: Russische Volksmärchen, 1831.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[3b] anonym: Eventyret om Ljubim Czarewitsch, hans Gemalinde, den deilige Prindsesse, og den bevengede Ulv (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig oversat efter: Märchen von Ljubim Zarewitsch, von der schönen Prinzeß, seiner Gemahlin, und vom geflügelten Wolfe, på tysk trykt i: Russische Volksmärchen, 1831.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[3c] anonym: Historien om den berømte og tappre Ridder Ilija hiin Muromer og Røveren Nattergal (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig oversat efter: Geschichte von dem berühmten und tapfern Ritter Ilija, dem Muromer, und dem Räuber Nachtigall, på tysk trykt i: Russische Volksmärchen, 1831.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[3d] anonym: Glasbjerget (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3e] anonym: Havrebjerget (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3f] anonym: Vindrytteren (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3g] anonym: Madey (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3h] anonym: Boruta (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3i] anonym: De tre Brødre (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3j] anonym: Pengø (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3k] anonym: Eventyret om Skillingen (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3l] anonym: Jern-Laczi (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3m] anonym: Troldhelene (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3n] anonym: Prindsesse Rosensmiil (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s387] 1. udgave: Prindsesse Rosensmiil. Et magyarisk Eventyr. Side 387-90
[3o] anonym: De taknemmelige Dyr (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3p] anonym: Den stjaalne Lammelever (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3q] anonym: Hexen Corva og hendes Svende (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3r] anonym: Morgen- og Aftenrøden (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3s] anonym: Folkeslagenes Daad (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
[3t] anonym: Kosakeventyret om den tappre Georg og Ulven (1862, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
 Samling antologi: Fortællinger. Feuilleton til "Frihedsvennen". ♦ Kjøbenhavn, S. Oettingers Bog- og Steentr., Gothersg. 41, 1862. 40 + 62 sider (1862, samling) EMP 60 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel De første 4 bidrag har fortløbende paginering. Det sidste bidrag har egen ny paginering, men er uden separat titelblad.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s001] Kørner, C. T.: Kynast. Frit efter C. T. Kørner. Side [1]-10 (1862, novelle(r))
originaltitel: Kynast, 1853
af Carl Theodor Körner (1791-1813, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den tyske original er digt (Erzählende Gedicht) med titlen: Kynast.
 note om føljeton Føljeton i Frihedsvennen 1862.
 url Fuld visning af den tyske tekst (digt) på: Link til ekstern webside Google Books
[1s011] anonym: Rubinen. Side 11-24 (1862, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes i en tysk oversættelsen (1861) med tilføjelsen: Novellette, nach dem Englischen.
 note om føljeton Føljeton i Frihedsvennen 1862.
[1s025] anonym [Kimball, Richard B.]: Ludvig Bernhard. (Efter det Engelske). Side 25-39 (1862, novelle(r))
originaltitel: The story of Ludwig Bernhardi, 1854
af Richard Burleigh Kimball (1816-1892, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt som del af: Romance of student life abroad, 1854, kapitel 3.
 note om føljeton Føljeton i Frihedsvennen 1862.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1s040] anonym: Logogriph. Side 40 (1862, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Frihedsvennen 1862.
[2s002] anonym [Souvestre, Émile]: Gemsejægeren. Side [1]-62 (1862, novelle(r))
originaltitel: Le chasseur de chamois, 1854
af Émile Souvestre (1806-1854, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revoue des Deux Mondes, 2e série de la nouv. période, tome 5, 1854, side 722-62, Udgivet i bogform i samlingen: Scenes et récits des Alpes, 1857.
 note om føljeton Føljeton i Frihedsvennen 1862.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Samling antologi: Fire Fortællinger af tydske og franske Forfattere. ♦ Odense, forlagt af den Miloske Boghandel, 1863. 210 sider (1863, samling) EMP 61 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[s001] Nodier, Charles: De Blinde fra Chamonny. Side [1]-44 (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Charles Nodier (1780-1844, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 23 (27-1-1854) til No. 27 (1-2-1854). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[s045] Heyse, Paul: De Eensomme. Side [45]-95 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die Einsamen, 1857
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
oversætter i periodicum: Anonym
1873 i: Noveller [3s354] Senere udgave: De Ensomme. Side 354-83
kollaps Noter
del af: Esbjerg Avis
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vier neue Novellen. 3. Sammlung, 1859.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sjette Bind (1871), side 276-yy, under titlen: Den nagende Orm. En Novelle efter Poul Heyse ved H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Esbjerg Avis fra 6-4-1904 til 25-4-1904, under titlen: Den ensomme. Novelle af Paul Heyse. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s096] Heyse, Paul: Begyndelse og Ende. Side [96]-158 (1863, novelle(r))
originaltitel: Anfang und Ende, 1857
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1873 i: Noveller [1g] Senere udgave: Begyndelse og Ende
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vier neue Novellen. 3. Sammlung, 1859.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s159] Auerbach, Berthold: Den Eedsvornes Kone. Side [159]-210 (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Syv Fortællinger. af tydske og franske Forfattere. ♦ Odense, Milo, 1863. ? sider. Pris: 1 Mk. 24 Sk. (1863, novelle(r)) EMP 64
 Bog antologi: Fortællinger. Af A. Hartmann, Th. Deslys, O. Honoré, M. Nathusius, G. von Lee og H. Conscience. ♦ Jordan, 1861 (1863, novelle(r)) EMP 62
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Hartmann, A.: Over Skyerne (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Alfred Hartmann (1814-1897, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[b] Deslys, Th. [ie: Ch.]: Peter Aubert (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Charles Deslys (1821-1885, sprog: fransk)
oversat af Anonym
[c] Honoré, O.: De to Flygtninge (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Oscar Honoré (1822-1885, sprog: fransk)
oversat af Anonym
[d] Nathusius, Marie: Jomfru Lotte (1863, novelle(r))
originaltitel: Jungfer Lottchen, 1850
af Marie Nathusius (1817-1867, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[e] Lee, G. von [ie. Gustav vom See]: Munken (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Mönch, 1858
af Gustav von Struensee (1803-1875, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Hausblätter, bd. 3.
 note til oversat titel Titelbladet har ifølge Dansk Bogfortegnelse "G. von Lee". Fortegnelse over L. Jordans Forlag. 1875, har Gustav v. See.
[f] Conscience, H.: Siska van Roosemael (1863, novelle(r))
af Hendrik Conscience (1812-1883, sprog: hollandsk)
oversat af Anonym
1852 1. udgave: Siska Rosemal. Af Conscience. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, Trykt hos P.V. Grüner & Co., 1852. 48 sider
 Bog antologi: »Kronens« Feuilleton. Indeholdende Fortællinger af Marie Sophie Schwartz, Marie Nathusius, Julia Kavanagh, Ludvig Rosen, Miss Muloch og O. Tiedemann. ♦ L. Jordan, 1863. 208 sider (1863, novelle(r)) EMP 63
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Schwartz, M. S.: Prinds Frederik Adolfs Sølvskilling (1863, roman)
originaltitel: ?
af Marie Sofie Schwartz (1819-1894, sprog: svensk)
[b] Schwartz, M. S.: Den kongelige Brudegave (1863, roman)
originaltitel: ?
af Marie Sofie Schwartz (1819-1894, sprog: svensk)
[c] Nathusius, Marie: Taarnvægterfamilien i Weisslingen (1863, roman)
originaltitel: Der Turmwart von Weisslingen, 1852
af Marie Nathusius (1817-1867, sprog: tysk)
[d] Kavanagh, Julia: Sylvie Delmares Erfaringer (1863, novelle(r))
originaltitel: The experiences of Sylvie Delmare, 1860
af Julia Kavanagh (1824-1877, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Tryk på engelsk i samlingen: Seven years and other tales, 1860.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[e] Rosen, Ludvig: Den gamle Skolemesters Fødselsdag. Novelle (1863, novelle(r))
af Ludvig Rosen
[f] Muloch, Miss: Doctorens Familie. En Nytaarsfortælling (1863, roman)
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 i: Samlede Skrivter [7s062] 1. udgave: Doktorfamilien. En Nytaarshistorie. Side 62-78
[g] Muloch, Miss: Alt er til det Bedste. En Fortælling (1863, roman)
originaltitel: All for the best, 1847
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 i: Samlede Skrivter [7s079] Senere udgave: Alting til det Bedste. En Fortælling. side 78-96
1870 i: Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [1c] Senere udgave: Alt skeer til vort Bedste
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's 29-5-1847, side 341-44. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol. 3, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[h] Tiedemann, Oswald: En Milionair (1863, roman)
originaltitel: ?
af Oswald Tiedemann (sprog: tysk)
 Bog antologi: Otte Fortællinger. Udg. af Valdemar. ♦ Ringsted, 1864. 167 sider (1864, novelle(r)) EMP 65
Detaljer
udgiver: Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[a] Wildermuth, Ottilie: Den Fremmede (1864, novelle(r))
af Ottilie Wildermuth (1817-1877, sprog: tysk)
[b] Wildermuth, Ottilie: Herr Wetzler og hans Kone (1864, novelle(r))
af Ottilie Wildermuth (1817-1877, sprog: tysk)
1874 indgår i antologien: Mindre Fortællinger [a] Senere udgave: Hr. Wezler og hans Kone. Overs. efter det Tydske af H. S. [Vodskov]
[c] anonym: En lille Hex. Efter det Engelske (1864, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[d] anonym: Den ungarske Officer. (Alle the year round) (1864, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[e] anonym: En forekommende Dommer. Efter det Engelske (1864, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[f] Pardoe, Miss: De to Fingre (1864, novelle(r))
af Julia Pardoe (1806-1862, sprog: engelsk)
[g] anonym: Mere Lykke end Forstand. Efter en sand Begivenhed (1864)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[h] Spandet, Sigvald: En Hævn (1864)
af Sigvald Spandet (1832-1855)
 Bog antologi: Feuilleton-Stykker af »Vordingborg Avis«. Trykt for Abonnenterne. ♦ Vordingborg, 1865. 235 sider (1865, novelle(r)) EMP 66
del af: Vordingborg Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Ligner i det store og hele faglitteratur.
 note til oversat titel Indhold: Det menneskelige Legeme. Af B.B. i "L.F.St.".
 note til oversat titel Ansgar, Nordens Apostel. Paa Ansgar's 1000 aarige Dødsdag, d. 3. Febr. 1865. Af C.R. i "B.T.".
 note til oversat titel Plantegiften "Curara". Af Claude Bernard i "Revue des deux Mondes".
 note til oversat titel Den sorte Kokarde. Af "Enhver Sit".
 note til oversat titel Et historisk Mysterium. Af C. i "Ill.Tid.".
 note til oversat titel Lever-Riim.
 note til oversat titel Lydtaler.
 note til oversat titel Et Par gamle Anekdoter.
 note til oversat titel Hvad Judas var for en Karl.
 note til oversat titel Kjæret under Bøgetræet. Efter det Engelske ved Bob [ie: Robert Watt] i "Fædrel.".
 note til oversat titel Et Besøg i en Daareanstalt. Af "Cornhill Magazine".
 note til oversat titel Gazellens Hjem. Beskreven af en engelsk Reisende i "Fra alle Lande".
 note til oversat titel Træk af Livet i Kina. Af "Fra alle Lande".
 note til oversat titel Et Glimt af Norge. Af Wm. Mariboe i "Fra alle Lande".
 note til oversat titel Om Cigarfabrikationen i Liverpool. Efter "All the year round", "Fdl".
 note til oversat titel De forskjellige Folkeslags Maaltider og Gjæstebud. Af "Fra alle Lande".
 note til oversat titel Den sidste Sang, Digt af J's C.
kollaps Indhold

[?] Bernard, Claude: Plantegiften "Curara". Af Claude Bernard i "Revue des deux Mondes" (1865)
af Claude Bernard (1813-1878, sprog: fransk)
 Bog antologi: Syv Fortællinger. ♦ Odense, Milo, 1866. 300 sider (1866, novelle(r)) EMP 69
 Bog antologi: Tolv Fortællinger. ♦ Odense, Milo, 1866. 284 sider (1866, novelle(r)) EMP 70
 Bog antologi: Samlede Fortællinger efter det Engelske, Franske og Tydske. Af J. W. og k. h. Feuilleton til "Assens Avertissementstidende". ♦ Assens, 1866. 120 sider (1866, novelle(r)) EMP 67
del af: Assens Avertissementstidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[a] anonym: De to Katharinaer, eller den første og den anden Kjærlighed. Overs. fra Engelsk af J. W. (1866, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1869 Senere udgave: De to Katharinaer eller den første og den anden Kjærlighed. Efter det Engelske ved P-n. ♦ 1869. 50 siden
[b] H. K.: Spøgelset paa Anneslie, eller den trekantede Hat. Af H. K. (1866, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
[c] Grünenthal, Otto von: Idealet. Historisk Novelle. Overs. fra Tydsk af -k.-h (1866, novelle(r))
af Otto von Grünenthal (sprog: tysk)
1858 1. udgave: Idealet. Historisk Novelle. Af det Tydske ved H. Chr. Geill. Særskilt Aftryk af "Kolding Avis"s Feuilleton. ♦ Kolding, 1858. 64 sider
[d] anonym: Negerfyrsten Lagona. En Fortælling (1866, novelle(r))
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: Smaa Feuilleton-Stykker. Bestående af Skildringer, Fremstillinger og Fortællinger af æstetisk, historisk, tophographisk Indhold, Strøtanker og Smaadigte. ♦ Vordingborg, [Vordingborg Avis], 1866. 160 sider (1866, novelle(r)) EMP 68
del af: Vordingborg Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: Lille Amy. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[b] anonym: Et Stykke geographisk Romantik. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[c] anonym [Knox, James]: "Hvem myrdede Downie?". Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r))
originaltitel: Who murdered Downie, 1852
af James Knox (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i Household Words, volume v, no. 122 (24-7-1852), side 436-38.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[d] Kaalund, H. V.: Reisetummel (1866, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
[e] Møllhausen, Balduin: "Whip-poor-Will". Fortælling fra det vestlige Nordamerika. Frit efter det Tydske af Dreyer. Side 17-97 (1866, novelle(r))
originaltitel: Whip-poor-Will, 1864
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Deutsche Roman-Zeitung. Erster Jahrgang 1864, Vierter Band, No. 37. Udgivet i bogform i samlingen: Reliquien. Erster Band, 1865.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[f] pseudonym: Soldaten. Af Forf. til "Ellen", "Barndomshjemmet i "Gudelige Smaaskrifter" (1866)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[g] Both, L.: Skildringer fra Jyllands Vestkyst (1866)
af L. Both (1823-1887)
[h] anonym: Strøtanker (1866)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[i] anonym: Som det gaaer i Verden. Af "For Ungdommen" (1866)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[j] anonym: Hundene paa Kamtschatka (1866)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[k] Kr. P.: Skakspillet (1866, digte)
af Pseudonym og undersøges
tidsskrift: Dansk Familieven. Illustreret Maanedsskrift til Underholdning og Belæring for Alle. Første Aargang. Med 50 Illustrationer. ♦ Kjøbenhavn, C. Lohmanns Forlagsboghandel, [1867]. 570 sider (1867, periodicum) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom tilsyneladende ikke.
kollaps Indhold

[1:s1] Mützelburg, Adolf: Hjertets Labyrinther. En Roman (1867, roman)
originaltitel: Die Labyrinthe des Herzens, 1866
af Adolf Mützelburg (1831-1882, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel [Første sætning:] En Dag i April Maaned 1794, omtrent Klokken to om Eftermiddagen, kom en Rytter galopperende henimod Barrièren Montparnasse.
 note til titel [Side 570:] Til behagelig Efterretning for de ærede Læsere og Læserinder, der maatte interessere sig for Virginie de Marginy's og Hippolyte Rollings Skæbne, meddeles herved, at denne bliver afsluttet i Adolf Mützelburgs Roman "Lehnsherrens Datter", et i høeste Grad interessant Værk, af hvilket en Oversættelse vil blive optaget i næste anden Aargang af nærværende Maanedsskrift.
 note til titel Fortsættelse udkom tilsyneladende aldrig, men ville være en oversættelse af: Die Tochter der Feudalen. De to titler udgivet på tysk 1866 som 1-2 del af Die Intriganten.
 url Fuld visning af den tyske udgave på: Link til ekstern webside Google books
 Bog antologi: Fortællinger og Skildringer. Oversatte af Rudolf Schmidt. Fra "Fædrelandet"s Feuilleton. ♦ Schubothe, 1867. 486 sider (1867, novelle(r)) EMP 71
Detaljer
oversat af Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Indhold

Fortællinger
[aa] anonym [Cooke, John Esten]: Nellys Sko. En amerikansk Novelle (1867, novelle(r))
originaltitel: Nelly's slipper
af John Esten Cooke (1830-1886, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk trykt i Harper's New Monthly Magazine, Vol. xvii [17], No. 98 (July 1858), side 198-205.
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet, 1859, Nr. 85 (11-4-1859), Nr. 86 (12-4-1859) og Nr. 87 (13-4-1859), (Paa Dansk ved Rudolf Schmidt). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[ab] Pavie, Théodore: Kystskipperen ved Cap Fréhel (1867, novelle(r))
originaltitel: Le caboteur du Cap Fréhel, 1859
af Théodore Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: O.P. Ritto (1847-1922)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 20 (1859), side 769-95.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 80 (13-4-1879), side 278-82, Nr. 81 (20-4-1879), side 294-95, Nr. 82 (27-4-1879), side 304-07, under titlen: Kystsejleren ved Kap Fréhel. Af Th. Pavie. Oversat af O. P. Ritto.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[ac] Thackeray [fejl, er af: Cook, Edward D.]: Bab Lambert (1867, novelle(r))
originaltitel: Bab Lambert, 1861
af Edward Dutton Cook (1829-1883, sprog: engelsk)
fejlagtig tillagt: William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På engelsk trykt i: The Cornhill Magazine, Vol. iv, No. 22, October 1861, side 421-439.
 note til oversat titel Er ikke af Thackeray, men Edward D. Cook.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 2-1-1862 til 7-1-1862 i 5 afsnit, efter titlen er anført: (Af Thackeray. Paa Dansk ved Rudolf Schmidt). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[ad] Saintine, X. B.: Modsigelserne (1867, novelle(r))
originaltitel: ?
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
[ae] Gerstäcker: Snorkeren (1867, novelle(r))
originaltitel: Der Schnarcher
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På tysk trykt i Fliegende Blätter, No. 481, 1855. Udgivet i bogform i: Aus meinen Tagebuch. Gesammelte Erzählungen, Zweiter Band, 1863.
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 28-7-1863. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
Natur og Folkeliv
[ba] Berlepsch, H. A.: Rød Sne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bb] Berlepsch: Snestorm mellem Alperne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bc] Berlepsch: Uveir mellem Alperne (1867)
af Hermann Alexander von Berlepsch (1814-1883, sprog: tysk)
[bd] Möllhausen, Balduin: En Steppebrand (1867, tekster)
originaltitel: Die Prairieband, 1860
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Gartenlaube 1860, No. 36, side 571-73.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[be] Möllhausen: En Dyrekamp (1867)
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
[be] Möllhausen: Fata Morgana i Ørkenen (1867, tekster)
originaltitel: Die Fata Morgana in der Wüste
af Balduin Möllhausen (1825-1905, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Gartenlaube 1860, No. 30, side 475-77.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[bf] Tischendorf, Constantin: Pyramiderne og Sphinxen (1867)
af Constantin Tischendorf (1815-1874, sprog: tysk)
[bg] Gerstäcker: Carnevalet i Lima (1867, novelle(r))
originaltitel: Drei Tage Karneval in Lima
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
kollaps Noter
del af: Folkets Avis
 note om føljeton Trykt i Folkets Avis fra 21-6-1861 til 24-6-1861, under titlen: Tre Karnevalsdage i Lima. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[bh] Molinari, G. de: Et Ophold i Moskou. Efter G. de Molinari (1867)
af Gustave de Molinari (1819-1912, sprog: fransk)
[bi] Lilljebjørn, Knut: Livet i en svensk Provinds i det 18de Aarhundrede (1867)
af Knut Lilljebjörn (1765-1838, sprog: svensk)
Litteratur og Historie
[ca] Casse, A. Du: Richelieu som Dramatiker. Af "Histoire anecdotique de läncien théâtre en France", 1862 (1867, tekster)
af Albert du Casse (1813-1893, sprog: fransk)
[cb] Taine, H.: To Digtere og deres Publikum (1867, tekster)
af Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Om Tennyson og A. de Musset.
[cd] Musset, Alfred de: Et Aftensmaaltid hos Mademoiselle Rachel (1867, tekster)
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
[ce] Taillandier, Saint René: Et Drama i det literaire liv (1867, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Om Charlotte Stieglitz's død.
[cf] Saintine, X. B.: Eneboeren paa Søen (1867, tekster)
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Om Anselmo Giramo.
[cg] Joubert, Léo: Marie Stuart og Bothwell (1867, tekster)
af Léo Joubert (f. 1826, sprog: fransk)
[ch] Perier, Casimir: Charlotte Cordays Ungdom (1867, tekster)
af Auguste-Victor-Laurent-Casimir Perier (1811-1876, sprog: fransk)
 Bog antologi: Mindre Fortællinger. Overs. af L. Motlke. ♦ Eibe, 1867. 391 sider (1867, novelle(r)) EMP 72
Detaljer
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Indhold

[a] antologi: Mugby Hovedstation. Julefortælling tildels af Charles Dickens (1867, tekster)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
1867 i: Samtlige Værker [28a] 1. udgave: Mugby Hovedstation. Julefortælling for 1866, tildels af Charles Dickens. ♦ Eibe, 1867. 151 sider
[aa] Dickens: Brødrene Barbox (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ab] Dickens: Brødrene Barbox & Co (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ac] Dickens: Stambanen. Drengen i Mugby (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ad] Dickens: Første Sidebane. Banevogteren (1867, tekster)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ae] Halliday, Andrew: Anden Sidebane. Locomotivføreren (1867, tekster)
af Andrew Halliday (1830-1877, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[af] Collins, Charles: Tredie Sidebane. Expropriationshuset (1867, tekster)
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ag] Stretton, Hesba: Fjerde Sidebane. Jernbaneposten (1867, tekster)
af Sarah Smith (1832-1911, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[ah] Edwards, Amelia B.: Femte Sidebane. Maskinmesteren (1867, tekster)
af Amelia Blandford Edwards (1831-1892, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1867 i: Samtlige Værker [28ah] 1. udgave: Femte Sidebane. Maskinmesteren
[i] anonym: Tante Margarets Modgang. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[j] anonym: Tre Aftener ved Piledammen. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
[k] About, Edmond: Turcoen. Efter "Revue des deux Mondes" (1867, tekster)
originaltitel: Le turco, 1866
af Edmond About (1828-1885, sprog: fransk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, årgang 7 (1865-66), Nr. 355 (15-7-1866) side 346-47, 349-51, 358-61, 366-67, 379-80, 386-87, 394-95, Nr. 362 (2-9-1866) side 402-03.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archives, 2. udg. 1867
[l] anonym: Clement Carew. I Fire Kapitler. Efter "All the Year Round" (1867, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Bog antologi: Underholdende Fortællinger og Skildringer. ♦ Odense, 1867. No. 1, 246 sider (1867, novelle(r)) EMP 73
Detaljer
kollaps Indhold

[c] Opie, Mrs.: Uheldigt Frieri. Efter Mrs. Opie (1867, novelle(r))
af Amelia Opie (1769-1853, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
[d] Hahn, A.: Fra en Fodreise i Fyn (1867)
af A. Hahn
 Bog antologi: Tre Fortællinger (1868, novelle(r)) EMP 78
 Bog antologi: Tre nordiske Folkelivsbilleder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 161 sider. (Folkelæsning) (1868, novelle(r)) EMP 79
serietitel: Folkelæsning, 17
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Almquist, C. J. L.: Nybyggerne paa Grimstahamn (1868, novelle(r))
af Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866, sprog: svensk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1868 Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn. Overs. fra Svensk af F. Winkel Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. ♦ 1868. 45 sider
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s051] Senere udgave: Nybyggerne paa Grimstahamn
[b] Bjørnson, Bjørnstjerne: En glad Gut (1868, tekster)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
1860 indgår i: Smaastykker [s085] 1. udgave: En glad Gut. Side [85]-192
[c] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Side 47-68 (1868, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog antologi: Sex Fortællinger (1868, novelle(r)) EMP 76
 Tekster antologi: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner]. Trykt i F. J. Høegs Bogtrykkeri. ♦ Rudkjøbing, 1868. [Forskellige pagineringer] (1868) EMP 74
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Den fælles indbinding er nok foretaget af Det kongelige Bibliotek, de enkelte tryk må formodes at være udgivet separat.
kollaps Indhold

[a] anonym: Et Par. Original Fortælling. Efter "Fædrelandet". 70 sider (1868, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 14-9-1868 til 18-9-1868. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[b] Carstensen, V.: En Vandcuur. Skizze fra Søelivet. Efter "Fædrelandet". En ualmindelig Giftmorderske. Efter "Dagens Nyheder". 32 sider (1868, tekster)
af V. Carstensen (1840-1878)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 25-5-1868 og 26-5-1868, under titlen: En Vandcur. (Skizze fra Sølivet af V. Carstensen). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[bb] Carstensen, V.: En ualmindelig Giftmorderske. Efter "Dagens Nyheder" (1868, tekster)
af V. Carstensen (1840-1878)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt anonymt i Dagens Nyheder, Nr. 60 (26-11-1868), side 3-4 [om Marie Jeanneret i Genf]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Artikel om Marie Jeanneret på: Link til ekstern webside unknownmisandry.blogspot.com
[c] Janson, Christopher: Peer og Birgit. Overs. af F. Winkel-Horn. Efter "Fædrelandet". 38 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: Han Per og ho Bergit, 1866
af Kristofer Janson (1841-1917, sprog: norsk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
oversat af A.H. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Fraa Bygdom, 1866.
 note om føljeton Føljeton i Fædrelandet fra 29-7-1868 til 1-8-1868. Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 1-9-1868 til 5-10-1868 i 16 afsnit. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (efter Fædrelandet) i Horsens Folkeblad fra 1-9-1868 til 5-10-1868.
 note om føljeton Føljeton (efter "Fædrel.") i Bornholms Tidende fra 19-9-1868 til 15-10-1868.
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende fra 24-11-1871 til 22-12-1871, under titlen: Peer og Bergit, overført fra norsk Bygdemaal ved A. H. [forfatter ikke anført]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[d] Janson, Christopher: Torsten Slaaskjæmpe. Overs. af F. Efter "Fædrelandet". 28 sider (1868, novelle(r))
af Kristofer Janson (1841-1917, sprog: norsk)
oversat af F. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 29-6-1868 og 30-6-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[e] anonym: Min første Tigerjagt. Efter det Engelske ved C. S. i "Fædrl.". Røveruvæsenet i Neapel. 12 sider (1868, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af C.S. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 15-2-1868.
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
[eb] anonym: Røveruvæsenet i Neapel (1868)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
del af: Fædrelandet
[f] anonym: San Francisco. Efter det Engelske, i "Fædrl.". 8 sider (1868, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af C.S. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel Faktuel artikel om byen San Francisco i USA.
 note om føljeton Trykt Fædrelandet 4-11-1868, under titlen: San Francisco. (Oversat efter det Engelske af C. S.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[g] W. S.: Reiseepisode. Af W. S. i "Dagbl.". Feuilleton i "Langel. Tid.". 68 sider (1868, novelle(r))
af W.S. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 257 (3-11-1866) til No. 272 (21-11-1866). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[h] anonym [Spicer, Henry T.]: En lille Rift. Efter et engelsk Tidsskrift i "Dgbl.". "Langel. Tid"s Feuilleton. 124 sider (1868, roman)
originaltitel: A mere scratch, 1866
af Henry T. Spicer (d. 1891, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dagbladet
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, Volume XVI, fra No. 389 (6-10-1866) til No. 393 (3-11-1866).
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra Nr. 16 (19-1-1867) til Nr. 46 (23-2-1867) i 14 afsnit. Efter titlen er tilføjet: (Efter All the year round). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog antologi: Fortællinger og Eventyr. Overs. af J. C. Magnus. ♦ 1868. 207 sider (1868, novelle(r)) EMP 75
Detaljer
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Indhold

[a] anonym: Tro og Videnskab. Efter en engelsk Læges Dagbog (1868, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
[b] Sand, George: Hvad Bækken fortæller (1868, novelle(r))
originaltitel: Ce que dit le ruisseau, 1863
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 47, 1863, side 257-66. Udigvet i bogform i samlingen: Laura. Voyages et impressions, 1865.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[c] Pavie, Theodore: Den sorte Panther (1868, novelle(r))
originaltitel: La panthère noire, 1865
af Théodore Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 60 (1865), side 983-1019.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[d] Hawthorne, Nathaniel: Det Skjønnes Tilbeder (1868, novelle(r))
af Nathaniel Hawthorne (1804-1864, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
[e] Dickens, Charles: Den Blindes Krands (1868, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
[f] Dickens, Charles: Et Barns Drøm om en Stjerne (1868, novelle(r))
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
1852 i: Fortællinger [1s039] 1. udgave: Et Barns Drøm om en Stjerne. Side [39]-47
 Bog antologi: Smaae Feuilleton-Stykker af Vordingborg Avis (1868, novelle(r)) EMP 77
del af: Vordingborg Avis
 Bog antologi: Fortællinger og Skizzer. Oversatte for "Figaro" af Robert Watt. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søns Forlag, 1869. 170 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri) (1869, roman) EMP 80 👓
Detaljer
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s001] Musset, Alfred de: Margot. Af Alfred de Musset. Side [1]-61 (1869, novelle(r))
originaltitel: Margot, 1838
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
oversætter i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: A.H. (pseudonym)
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2b] Senere udgave: Margot
kollaps Noter
del af: Figaro
del af: Horsens Avis
 note til titel Oprindelig trykt på fransk i: Revue des deux mondes, tome quatrième (4), 1838, side 30-64.
 note om føljeton Trykt i Figaro, Nr. 8 (20-5-1866), Tillæg.
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i: Portefeuillen, 1841, bind 2, spalte 244-64, under titlen: Margot. Novelle. Efter Alfred de Musset. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra No. 96 (26-4-1852) til No. 103 (4-5-1952). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 13-1-1885 til 23-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 20-1-1885 til 30-1-1885 i 10 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Avis fra 26-1-1885 til 6-2-1885 i 11 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Avis fra 26-2-1885 til 13-3-1885 i 14 afsnit. (Oversat af A.H.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af oversættelse i Portefeuillen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[s062] Dickens, Charles: Forunderlige Syner. Af Charles Dickens. Side [62]-81 (1869, novelle(r))
originaltitel: Doctor Marigolds prescriptions [uddrag, kapitel 6], 1865
originaltitel: The trial for murder, 1865
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel På engelsk trykt i: Alle the Year Round, 1865, Christmas Number, som kapitel 6 i: Dr. Marigold's Prescriptions under titlen: To be taken with a grain of salt. Udgiven i bogform under titlen The trail for murder.
 note om føljeton Trykt i Figaro, Nr. 107 (12-4-1868).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s082] Berlioz, Hector: En Debut i "Jægerbruden". En Ungdomsskildring af Hector Berlioz. Side [82]-87 (1869, novelle(r))
originaltitel: Les soirées de l'orchestre [uddrag], 1852
originaltitel: Un début dans le freyschutz, 1852
af Hector Berlioz (1803-1869, sprog: fransk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel På fransk i: Les Soirées de l'orchestre, 1852.
 url Fuld visning af den franske tekst (starter side 58) på: Link til ekstern webside Wikisource
[s088] Thackeray, W. M.: En lille Middag. Af W. M. Thackeray. Side [88]-134 (1869, novelle(r))
originaltitel: A little dinner at Timmins's, 1848
af William Makepeace Thackeray (1811-1863, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
1875 i: Udvalgte Arbeider [2d] Senere udgave: Timmin's lille Middag
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel På engelsk trykt i 6 numre af: Punch, fra 27-5-1848 til 29-7-1848. Udgivet i sin helhed i bogform 1853.
 note om føljeton Trykt i Fiagro 1866-68.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s135] Berlioz, Hector: Et uheldigt Concertprogram. En Ungdomserindring af Hector Berlioz. Side [135]-38 (1869, novelle(r))
originaltitel: Les soirées de l'orchestre [uddrag], 1852
originaltitel: Susceptibilité singulière de Napoléon, 1852
af Hector Berlioz (1803-1869, sprog: fransk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel På fransk i: Les Soirées de l'orchestre, 1852, uddrag af kapitlet: Vingtième soirée.
 note om føljeton Trykt i Figaro 1866-68.
 url Fuld visning af den franske tekst (starter side 249) på: Link til ekstern webside Wikisource
[s139] Rodenberg, Julius: Et Blik paa London. Af Julius Rodenberg. Side [139]-54 (1869, novelle(r))
originaltitel: ?
af Julius Rodenberg (1831-1914, sprog: tysk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
del af: Figaro
[s155] Privat d'Anglemont: Hvorledes et Ord bliver til. Af Privat d'Anglemount. Side 155-59 (1869, novelle(r))
originaltitel: ?
af Alex Privat d' Anglemont (1815-1859, sprog: fransk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
del af: Figaro
[s160] Collins, Charles: En Gaadefabrikant. Af Charles Collins. Side 160-70 (1869, novelle(r))
originaltitel: Doctor Marigolds prescriptions [uddrag, kapitel 3], 1865
originaltitel: To be taken at the dinner-table, 1865
af Charles Allston Collins (1828-1873, sprog: engelsk)
oversat af Robert Watt (1837-1894)
kollaps Noter
del af: Figaro
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, Christmas Number, 1865, som kapitel 3 af Doctor Marigold's prescriptions.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Børnebog Bojesen, Maria: Fortællinger for Børn. ♦ Forfatteren (Rée), 1870. 1.-4. Deel, 194 + 192 + ? + 191 sider, tavler (1870, børnebog)
Detaljer
af Maria Bojesen (1807-1898)
af Margaret Gatty (1807-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter.
 note til titel Bind 1 med omslagstitlen: Tante Julies Fortællinger.
 note til titel Bind 2 med titlen: Onkel Adolfs Pengeskrin. Engelsk Fortælling af Mrs. S. Hall.
 note til titel Bind 3 med titlen: Smaatræk af et Barndomsliv og historiske Meddelelser.
 note til titel Bind 4 med titlen: Anna, den lille Brøndkarsepige og Fortællinger af blandet Indhold.
 Bog antologi: Fortællinger og Skizzer af »Fædrelandet«s Feuilleton. Overs. og udg. af P. B. Blicher. ♦ 1870. 255 sider (1870, roman) EMP 81
Detaljer
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Gjæstgivergaarden i l'Ours d'or.
 note til oversat titel Kineserne udenfor Hjemmet.
 note til oversat titel Stakkels Christine.
 note til oversat titel Besynderlig Leveveie.
 note til oversat titel Hope Rashleigh.
 note til oversat titel Capitain Marryat paa Langham.
 note til oversat titel Blanche Tréguier.
 note til oversat titel Søvn. Drømme. Søvngjængeri.
 Bog antologi: Jernbane- og Dampskibs-Literatur. Udg. af August Westrup. ♦ 1870. Bind 1, 192 sider (1870, roman) EMP 82
Detaljer
oversat af August Westrup (1838-1897)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titel: Underholdende Læsning for Gamle og Unge, 1870.
 note til oversat titel Bortset fra sidste bidrag er "Artiklerne overs. og bearbeidede fra Engelsk og Tydsk af Udgiveren".
kollaps Indhold

[?] Schumacher, Al.: Vampyren. Af en Afdøds Dagbog (1870, novelle(r))
af Alexander Schumacker (1853-1932)
[?] Gerstäcker, Fred.: En fornøielig Aften. Fortælling (1870, novelle(r))
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
 Bog antologi: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton. Samlede og udg. af Edu. Flemmer, G. Høeg og A. Bøje. ♦ Roskilde, 1870-75. Hefte 1-10, 248 + 267 + 272 + 244 + 236 + 162 + 196 + 172 + 136 + 152 sider (1870-75, roman) EMP 83
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
af Anton Bøje (f. 1847)
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan.
kollaps Indhold

[1a-s001] Caraguel, Clément: Et halvt Compagni Franskmænd. En Episode af Slaget ved Santa Maria og Capua den første October 1860, bearbeidet efter Clément Caraguel: Souvenirs d'un voloutaire Garabaldien, Paris 1861, af E. F. Side [1]- (1870, tekster)
af Clément Caraguel (1819-1882, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Avis fra 17-8-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[1b] Hardy, J. F.: En Bestigning af Ætna. Efter J. F. Hardy i "Grimpeurs des Alpes" [overs. fra eng. af E. Dufour, 1862], forkortet og bearbeidet af E. F. (1870, tekster)
af J. F. Hardy (sprog: engelsk)
oversat af Elise Dufour (f. 1830, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[1c] anonym: Horace Vernet. Efter "Magasin pittoresque" ved G.H. (1870, tekster)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[1d] anonym: Mit første Atelier. En Erindring fra 1812. Efter det Franske ved K-l (1870, tekster)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1e] anonym: Boghandleren i Strasbourg. En Nordboes Reiseerindring fra 1860, forkortet og bearbeidet af E. F. (1870, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[1f] anonym: En farlig Sejlads. Efter Charles Dickens "All year round", 1870 ved G. H. (1870)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[1g] Barrau, Theod.: Ludvig den Sextendes Fangenskab og Død. Efter Theod. Barrau "Histoire de la revolution francais" [1857]. Forkortet og bearbeidet af E. F. (1870, tekster)
af Théodore Henri Barrau (1794-1865, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[1h] pseudonym [Mulock, D.M.]: Tante Milly eller Alt til det Bedste. Af Forf. til "John Halifax". Overs. fra Engelsk af K-l (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1i] anonym: Prins Eugen af Savoyens Ungdom. Et Tidsbillede fra det 17de Aarhundrede. Af V. N-d. (1870, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1j] anonym: Tabt og gjenfunden. En nordamerikansk Fortælling, bearbeidet af P. A. (1870, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[2a] M.: Lilierne. Af M. (1871, digte)
af Pseudonym og undersøges
[2b] d'Istria, Dora: Folkeliv og Folkepoesi i Ungarn I-II. Frit efter Dora d'Istria [ie: H. Ghika] i "Revue des deux Mondes", 1870, ved G. H. (1871)
af Hélène Ghika (1829-1888, sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[2c] anonym: Eneste Søn. Fortælling overs. fra Engelsk af G. H. (1871, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[2d] Sand, Maurice: Lallah Zohrah. Brudstykker af en Dagbog under et Ophold i Algier 1861. Efter Maurice Sand [ie: Maurice Dudevant]: Six mille lieues à toute vapeur. Overs. og forkortet af E. F. (1871, tekster)
af Maurice Dudevant (1823-1889, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Afsnit af rejseberetningen, som på fransk er udgivet som: Six mille lieues à toute vapeur, 1862.
[2e] D-: Naturens Datter. Et Eventyr af D- ved C*C (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Pseudonym og undersøges
[2f] d'Alemberg, de Monclar, Robertson: Jesuiter Ordenen. Efter d'Alemberg, de Monclar, [W] Robertson og Ordenens egne Canones, Regulae og Constitutiones, af Notuma (1871, tekster)
af Jean le Rond d' Alembert (1717-1783, sprog: fransk)
af Jean-Pierre-François de Ripert Monclar (1711-1773, sprog: fransk)
af William Robertson (1721-1793, sprog: engelsk)
[2g] Boccacio: Et Par Fortællinger af Boccacio. Ved G.H. (1871, tekster)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af IV, 5 og X, 10.
[2h] anonym: "Var jeg en Rose -". [Digt]. Motiveret af ungarsk Folkesagn. Af G. H. (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[2i] K-l: Et Par Digte. Af K-l (1871, digte)
af Pseudonym og undersøges
[2j] anonym: En Fængselshistorie. Bearbeidet efter "Good Words", 1867, af J. H. (1871, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[2k] G. H.: Markblomster. Af G. H. (1871, digte)
af Georg Høeg (1818-1898)
[2l] Byron: Childe Harolds Farvel. Efter Byron: Childe Harold's pilgrimage, 1 (1871, digte)
originaltitel: Childe Harold's pilgrimage, 1812-18
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1880 Senere udgave: Junker Harolds Pilgrimsfart. Oversat af A. Hansen. ♦ Schubothe, 1880
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[2m] Vincent, Charles: Fra Neapel til Rom. Efter [R.-G. David og] Charles Vincent: "Le tueur de brigands", 1862. Forkortet og bearbeidet af E. F. (1871)
af R.-G. David (sprog: fransk)
af Charles Vincent, f 1826 (1826-1888, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[2n] th.: Smaatræk af Livet i en lille Kjøbstad fra 1848. Original Skizze af .. th (1871, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[2o] Outis: Ved Gensynet. Af Outis (1871, digte)
af Pseudonym og undersøges
[2p] Erckmann-Chatrian: Madame Jeannettes Papirer. Efter Erckmann-Chatrian i "Revue des deux mondes", 1870 ved K-l (1871)
af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[2q] E.F.: Oldtidens Templer og de ældste Christnes Basilicaer. Et Foredrag af E. F. (1871, tekster)
af Eduard Flemmer (1824-1883)
[3a] G. H.: To Digte. Af G. H. (1872, digte)
af Georg Høeg (1818-1898)
[3b] Balbo, Cesare: Toniotto og Maria. Efter Cesare Balbo. Overs. fra Italiensk af G. H. (1872, novelle(r))
af Cesare Balbo (1789-1853, sprog: italiensk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[3c] H.: En splinterny Markedsvise. Meddeelt af H. (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[3d] Radiguet, Max: Erindringer fra Sydamerika. I-III. Efter Max Radiguet i Revue des deux mondes [1856]. Overs. og forkortet af E. F. (1872, tekster)
af Maximilien René Radiguet (f. 1818, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[3e] antologi: Efter fremmede Digtere. I-II. af G. H. (Rob. Burns, Th. Moore, A. Chamisso) (1872)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
af Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
[3f] anonym: Sem, Cham og Japhet. En bibelsk Legende hos Negrene i Sydamerika. Gjengivet af E. F. (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[3g] K-l: Smaating. Digte af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[3h] D-: En Dags Virkelighed og en Nats Drøm ved Vesterhavet. (1866). Af D-, ved C*C (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Pseudonym og undersøges
Humoristiske Smaastykker af den nyeste spanske Litteratur
[3ia] Villergas, Don Juan Martinez: En besværlig Ven (1872, novelle(r))
af Juan Martinez Villergas (1817-1894, sprog: spansk)
oversat af Anonym
[3ib] Izco, W. Ayguals de: En Dag i det Grønne (1872, novelle(r))
af Wenceslao Ayguals de Izco (1801-1873, sprog: spansk)
oversat af Anonym
[3ic] Rosell, Cayetano: St. Markusnatten (1872, novelle(r))
af Cayetano Rosell y Lopez (1817-1883, sprog: spansk)
oversat af Anonym
[3id] Hartzenbusch, Juan: Mariquilla la Pelona. Historie fra det 13de Aarhundrede ved Juan Hartzenbusch (1872, novelle(r))
af Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880, sprog: spansk)
[3j] Balzac, H. de: Rekruten. Fortælling, overs. af th. (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[3k] anonym: Den gamle Vaskerkone. [Digt]. Et Billede af Arbeiderlivet, tegnet frit efter Chamisso (1872)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[3l] anonym: Boyarens Retspleie. Erindringer fra en Reise i Valachiet. Efter "Magazin pittoresque" ved E. F. (1872)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[3n] Achard, Amedée: To Døgn i Sedan. Efter Amedée Achard: "Récits d'un soldat" i "Revue des deux mondes". Forkortet af E. F. (1872)
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
[4a] K-l: Lidt fra et Juletræ. Af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[4b] Trueba, Antonio de: Stedmoderen. En Landsbyhistorie. Overs. fra Spansk og forkortet af G. H. (1872, novelle(r))
af Antonio de Trueba y de Quintana (1819-1889, sprog: spansk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[4c] K-l: Et og Andet. Af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[4d] Achard: Madeleine. Efter Achard: L'alerte. Revue des deux mondes, 1871. Overs. og forkortet af E. F. (1872, novelle(r))
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[4e] C. N.: En simpel Sang. Af C. N. (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[4f] Laboulaye, E.: Aziz og Aziza. Østerlandsk Fortælling ved E. Laboulaye. Overs. af G. H. (1872, novelle(r))
af Édouard René Lefebvre de Laboulaye (1811-1883, sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
Humoristiske Smaastykker af den nyeste spanske Litteratur. Ved G. H.
[4ga] Mata, Pedro: Lidt om Franskmændene. Efter Pedro Mata (1872)
af Pedro Mata y Fontanet (1811-1877, sprog: spansk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[4h] anonym: En Hævn. Frit efter "the New-York world" af R. W. (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[4i] K-l: Vigilant. Digt af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[5a] K-l: Sommerminder. 1-3 (digte). Af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[5b] Plauchut, Katharina: Erindringer fra et Ophold i Singapur og i China. Efter Edmond Plauchut ved G. H. (1872)
af Edmond Plauchut (1824-1909, sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[5c] N-d: Katharina den anden. Historisk Skizze af N-d (1872)
af Pseudonym og undersøges
[5d] Herrero, Seb.: Gitanaen. Billede af Zigeunerlivet i Spanien. Efter Seb. Herrero ved G. H. (1872)
af Sebatián Herrero y Espinosa de los Monteros (1822-1903, sprog: spansk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
[5e] K-l: Gitanaens Sang. Ved K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[5f] Lindau, Rodolphe: Spildt Møje. Fra et Ophold i Japan, af Rodolphe Lindau. Overs. fra Fransk og noget forkortet af G. H. (1872, novelle(r))
originaltitel: Verlorenes Mühen
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i For Romantik og Historie, Fyrgetyvende Bind (1888), side 481-536, under titlen: Spildt Umage. Erindring fra et Ophold i Japan. Af R. Lindau. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5g] Lane, Edward William: Begravelsesskikke i Ægypten. Efter Edward William Lane: Manners and customs of the modern Egyptians bearbeitet af Notuma (1872, tekster)
originaltitel: An account of the manners and customs of the modern Egyptians, 1836
af Edward William Lane (1801-1876, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst, i udgave fra 1908, oplag trykt 1923, på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5h] V. S.: Et Blad af Nordens Kongesag. Efter V. S. i "Göteborgposten" af K-l (1872, digte)
af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[5i] anonym: Brigadeer Trickball. En Smuglerhistorie fra Pyrenæerne. Efter "Revue des deux mondes", 1872, af J. M. F. (1872, digte)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[5j] Daudet, A.: Berlins Beleiring. Efter A. Daudet i "le Soir" ved W. C. i "Dagens Nyheder" (1872, tekster)
originaltitel: Le siège de Berlin, 1871
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1877 indgår i: Fortællinger og Skitser [s215] Senere udgave: Berlins Belejring. Side [215]-24
1877 indgår i: Fra Krigens Tid [d] Senere udgave: Berlins Beleiring
1888 i: Fortællinger [1s010] Senere udgave: Berlins Belejring. Side 10-21
1916 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Berlins Belejring
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Le Soir, 1871. Trykt i bogform i samlingen: Contes du lundi, 1873.
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse?) i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1876, Bind 2, side 252-60, under titlen: Belejringen af Berlin.
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder 28-7-1871, under titlen: Berlins Beleiring. (Efter A. Daudet i le Soir). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[5k] Scharling, J. P. C.: En Udflugt til Sicilien 1856. I-III (1872, tekster)
af Peter Scharling (1832-1922)
[5l] K-l: Efteraarsrøster. 1-3 (digte). Af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[5m] K-l: Prolog ved Forestillingen til Fordel for de Vandlidte. Af K-l (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[6a] E.F.: Vesuv og Omegn. Erindringer og Studier af E. F. 7-8 (1873)
af Eduard Flemmer (1824-1883)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Avis, Titelblad og indhold den 17-7-1873. Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Mediestream
[6b] Maynard, Felix: Rosen. Efter Felix Maynard: Voyages et aventures en Chili, 1859, af Notuma (1873)
af Félix Maynard (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[6c] antologi: Lyriske Smaastykker, fremmede og egne. Af K-l (1873)
af Pseudonym og undersøges
[6d] Outis: To Matadorer. Original Skizze (1873, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[6e] Laboulaye, E.: Czechiske Folkeæventyr. Gjengivne efter E. Laboulaye ved G.H. 1-6 (1873)
af Édouard René Lefebvre de Laboulaye (1811-1883, sprog: fransk)
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Historien om Næserne. 2. Marienka eller Guldbrødet. 3. Vorherres Gjæs. 4. Historien om Tschwanda Sækkepibe. 5. De tolv Maaneder. 6. En Historie om Lykken.
[6f] K-l: Mod Vaaren. Af K-l (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[6g] anonym: Et Besøg i Blinde-Institutet i Paris. 1-2. Efter "Revue des deux mondes", 1873, af J. M. F. (1873)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Avis 19-6-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[6h] N., Carl: Ved Søen. Af Carl N. (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[6i] Outis: See dig ud! (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[7a] antologi: Efter fremmede Digtere. III. Af K-l (1873)
oversat af Pseudonym og undersøges
[7b] S.: Algier og Livet der for et halvthundrede Aar siden. Uddrag af efterladte Breve fra en Dansk. I-II. Meddelt af S. (1873, tekster)
af Pseudonym og undersøges
1874 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8a] Samhørende, fortsættes af (2. del): Algier for 50 Aar siden. III
[7c] K-l: Lærken. Af K-l (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[7d] Kertbeny, K. M.: Alexander Petøfi. Efter K. M. Kertbeny ved K-l. (1873)
af Karl Maria Kertbeny (1824-1882, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
om: Sandor Petöfi (1829-1843, sprog: ungarsk)
[7e] K-l: Fire Smaadigte efter Petøfi. Af K-l (1873, digte)
andet: Sandor Petöfi (1829-1843, sprog: ungarsk)
af Pseudonym og undersøges
[7f] H. S. v.: Fra en Rejse i Vermeland i Sommeren 1873. Af H. S. v. (1873)
af Pseudonym og undersøges
[7g] Vacano, E. Mario: Hvilken? Et historisk Billede (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
af Emil Mario Vacano (1840-1892, sprog: tysk)
[7h] K-l: Pennerids. Af K-l (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[7i] Ward, Artemus: Lidt om Mormonerne. Efter et Uddrag i "Revuedes deux mondes" af Artemus Ward's [ie: C.F. Browne] "Rejse i Mormonlandet ved X (1873, novelle(r))
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[7j] Hansen, Anders: Vaar og Haab. Side 77 (1873, digte)
af Anders Hansen
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Anders Hansen, Ousted.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Roskilde Avis 11-9-1873. Fuld visning af tekste på: Link til ekstern webside Mediestream
[7k] Broughton, Rhoda: Bobby. (Fortælling af Rhoda Broughton). Af "Tales for christmas eve", 1872. Oversat af K-l. Side 78-113 (1873, novelle(r))
originaltitel: Poor pretty Bobby, 1873
af Rhoda Broughton (1840-1920, sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Roskilde Avis fra 11-9-1873 til 5-11-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[7l] anonym: Greven af Aversa. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. Side 114-20 (1873)
originaltitel: ?
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Roskilde Avis fra 5-11-1873 til 10-11-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[7m] Kompert, Leopold: Han kunde ikke døe. Ved A. B. Side 117- (1873, novelle(r))
originaltitel: Nicht sterben können, 1848
af Leopold Kompert (1822-1886, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note til titel På tysk trykt i: Sonntagsblätter (Wien), 2-1-1848, side 7-8. Udgivet i bogform i samlingen: Aus dem Ghetto, 1848.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Roskilde Avis fra 10-11-1873. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Nutiden, Nr. 68 (6-1-1878), side 130-31, under titlen: Fra Ghettoen. [Efter teksten:] Leopold Kompert.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
[7n] Woltmann, A.: Holbeins Dødningedands. Efter A. Woltmann ved A. B. (1873)
af Alfred Woltmann (1841-1880, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[7o] Muller, E.: Phrenologen Gall. Efter E. Muller: La jeunesse des hommes célèbres [1867]. Ved A. B. (1873)
af Eugène Muller (f. 1823, sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[7p] Dufour, El.: Eustace Andersons Bestigning af Schreckhorn. Efter El. Dufour: "Les grimpeurs des Alpes" [ie: oversat fra engelsk 1862], overs. og forkortet af I. M. F. (1873, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Elise Dufour (f. 1830, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[7q] anonym: Det tvungne Giftermaal. Efter "Magazin pittoresque" ved A. B. (1873)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[7r] Méry: Joachim Murat. Efter Mery "Les nuits italiennes" ved A. B. (1873, novelle(r))
originaltitel: Joachim Murat, 1853
af Joseph Méry (1797-1866, sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les nuits italiennes, 1853, del af kapitlet: Florence.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7s] Pritzel: Kaneel og Peber. Efter Printzel, ved A. B. (1873, tekster)
af Georg August Pritzel (1815-1874, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[7t] Boye, A. F.: Minder fra Rom. Foredrag, holdte i 1869, af A. F. Boye. I-III (1873, tekster)
af uidentificeret
1874 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8h] Samhørende, fortsættes af (2. del): Minder fra Rom. IV-V
[7u] C. W.: Farvel til Sommeren. Julesang (digte). Af C. W. (1873, digte)
af Pseudonym og undersøges
[7v] K-l.: Slottet ved Havet. (Efter L. Uhland). En Aften (digte). Af K-l. (1873, digte)
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
af Pseudonym og undersøges
[8a] anonym: Algier for 50 Aar siden. III (1874, tekster)
af Pseudonym og undersøges
1873 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7b] Samhørende, 2. del af: Algier og Livet der for et halvthundrede Aar siden. Uddrag af efterladte Breve fra en Dansk. I-II. Meddelt af S.
[8b] K-l.: Ungarske Billeder. Efter Petøfi (digte). Af K-l. (1874, digte)
af Pseudonym og undersøges
andet: Sandor Petöfi (1829-1843, sprog: ungarsk)
[8c] anonym: En Millionair i NewYork. Efter "Gartenlaube" 1874. Ved A. B. (1874, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8d] Nieritz: Mammutshulen. Efter Nieritz: "Deutscher Volkskalender", 1874. Ved A. B. (1874, tekster)
af Karl Gustav Nieritz (1795-1876, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8e] Blanche, Aug.: Et Bruushoved. Ved A. B. (1874, novelle(r))
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8f] Weber, Max Maria von: En Vinternat paa Lokomotivet. Efter Max Maria von Weber. Ved A. B. (1874)
af Max Maria von Weber (1822-1881, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8g] anonym: Hertugen og Bonden. Efter "Magasin pittoresque". Ved A. B. (1874)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8h] Boye, A. F.: Minder fra Rom. IV-V (1874, tekster)
af uidentificeret
1873 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7t] Samhørende, 2. del af: Minder fra Rom. Foredrag, holdte i 1869, af A. F. Boye. I-III
[8i] Legouvé, Ernest: Eugéne Scribe. Efter Ernest Legouvé. Ved Herholdt Sylow (1874)
af Ernest Legouvé (1807-1903, sprog: fransk)
oversat af H. Sylow (1849-1913)
om: Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
[8j] Blanche, Aug.: Olympia Perelli. Efter Aug. Blanche. Ved A. B. (1874)
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[8k] Flemmer, E.: Handel og Industri hos Romerne i Oldtiden. Af E. Flemmer (1874, tekster)
af Eduard Flemmer (1824-1883)
[8l] Blanche, A.: Nonnerne eller Besøget i Klosteret. Efter A. Blanche. Ved E. F. (1874)
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[8m] Blanche, A.: Min første Debut. Efter A. Blanche. Ved E. F. (1874, tekster)
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
[8n] Müller, E.: Den lille Violinist. Efter E. Müller [? måske fejl for Muller]. Ved A. B. (1874)
formodet af Eugène Muller (f. 1823, sprog: fransk)
af Anton Bøje (f. 1847)
[8o] Wallner, Frants: "Stakkels Josy". Efter Frants Wallner. Ved F. Ø. (1874, novelle(r))
af Franz Wallner (1810-1876, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[8p] anonym: En rig Kjøbmands-Familie. Ved K. (1874)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Pseudonym og undersøges
[9a] Leroy-Beaulieu: Symaskinen. Efter Leroy-Beaulieu: "Le travail des femmes" 1873. Ved A. B. (1874, tekster)
af Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916, sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9b] Blanche, A.: Slægtningene. Ved A. B. (1874)
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9c] Maynard, Felix: Hvem var Robinson Crusoe? Efter Felix Maynard. Ved A. B. (1874, tekster)
af Félix Maynard (sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9d] L., Carl: En Udflugt til Fraskati. En Række Breve af Carl L. Ved E. F. (1874)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[9e] Gubitz: Et Blad af en Malers Liv. Efter Gubitz': Deutscher Volkskalender", 1855. Ved A. B. (1874)
af Friedrich Wilhelm Gubitz (1786-1870, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9f] Blanche, A.: Vicepastoren. Ved A. B. (1874)
af August Theodor Blanche (1811-1868, sprog: svensk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9g] anonym: En Bryllupsfest hos Rezecherne. Efter "Magasin pittoresque" ved A. B. (1874)
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9h] Auerbach, Berthold: Landevej-Mathies. En Landsbyhistorie. Ved A. B. (1874, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
[9i] A.B.: Af Bomulds-Industriens Historie. Ved A. B. (1874, tekster)
af Anton Bøje (f. 1847)
[10a] anonym: De norske Fjeldfinner. Efter Bergenpostens Referater af den almindelige Udstilling 1870, ved E. F. (1875, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Eduard Flemmer (1824-1883)
[10b] anonym: Den første Tourist i Norge. Efter "Den norske Touristforenings" Aarbog 1873, ved E. F. (1875, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Edvard Fleming (1924-1992)
[10c] Marc-Monnier: En Episode fra Aaret 1810. Efter Marc-Monnier: Histoire du brigandage dans l'Italie meridionale, 1862, ved E. F. (1875)
originaltitel: ?
af Marc Monnier (1829-1885, sprog: fransk)
oversat af Eduard Flemmer (1824-1883)
[10d] Naumann, C. F.: Nogle Bemærkninger om Befolkningen i de norske Fjelddale. Af C. F. Naumann (1875, tekster)
af Karl Friedrich Naumann (1797-1873, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[10e] Hiltl, George: En Harlekins Liv. Fortælling efter George Hiltl, ved A. Ø. (1875, novelle(r))
af George Hiltl (1826-1878, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[10f] anonym: Høifjelds-Billeder. Efter "Den norske Touristforenings Aarbog", 1873 (1875)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
[10g] Pusjkin: Scener af Pusjkins Roman "Dubrovskij". Ved R. C. (1875, novelle(r))
originaltitel: Dubrovskij, 1833
af Aleksandr Sergejevitsch Pusjkin (1799-1837, sprog: russisk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1925 Senere udgave: Dubrowsky. Fortælling af Alexander Puschkim [ie: Puschkin]. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Ærø Venstreblad], [1925]. 129 sider
1925 Senere udgave: Dubrowsky. Fortælling af Alexander Puschkim [ie: Puschkin]. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Helsingørs Avis], [1925]. 129 sider
1925 Senere udgave: Dubrowsky. Fortælling af Alexander Puschkim [ie: Puschkin]. Paa Dansk ved C. Reiffenstein-Hansen. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1925]. 129 sider
1942 indgår i: Sælsomme Historier [c] Senere udgave: Røverhøvdingen Dubrovskij
1945 [uddrag] Senere udgave: Røverhøvdingen Dubrovskij. ♦ Politiken, 1945. Pris: kr. 0,60. (Politikens Stjerne-Hæfte, 25)
1954 indgår i: To fortællinger [a] Senere udgave: Røverhøvdingen Dubrovskij
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1832-33, udgivet i bogform posthumt i 1841.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1921 (stumfilm, stumfilm fra 1925 under titlen: The eagle, dansk titel: Ørnen). Artikel om romanen på: Link til ekstern webside Wikipedia
[10h] Michailovskij-Danilevskij: Moskvas Brand. Overs. fra Russisk af R. C. (1875)
af Alexander Ivanovitsch Michailovskij-Danilevskij (1790-1848, sprog: russisk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog antologi: Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere. Aftryk af "Dannevirke". ♦ Haderslev, (Sabroe), 1870-72. Bind 1-5, 268 + 276 + ? + 256 + 299 sider (1870-72, roman) EMP 84
del af: Dannevirke
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[1a] Musset, Alfred de: Tizianello (1870, novelle(r))
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
[1b] Forgues, E. D.: Familien Rider (1870, novelle(r))
af Émile Daurand Forgues (1813-1883, sprog: fransk)
[1c] Mulock, Miss: Alt skeer til vort Bedste (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i antologien: »Kronens« Feuilleton [g] 1. udgave: Alt er til det Bedste. En Fortælling
[1d] Toubin, Charles: En Smuglerhistorie (1870, novelle(r))
af Charles Toubin (1820-1891, sprog: fransk)
[1e] Mulock, Miss: De to Hjem. En Fortælling for Hustruer (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1862 i: Samlede Skrivter [4s137] 1. udgave: De tvende Hjem. En Fortælling for Hustruer. Side 137-63
[1f] Mulock, Miss: Elisabetta Sinari's Historie (1870, novelle(r))
originaltitel: The story of Elisabetta Sirani, 1847
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's 31-7-1847. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol. 3, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1g] Mulock, Miss: Billedhuggeren i Brügge (1870, novelle(r))
originaltitel: The sculptor of Bruges, 1847
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Serie, Volume vii [7], No. 164 (20-2-1847), side 115-18. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol. 1, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2a] Deulin, Charles: Mo'er Michel's Kat (1870, novelle(r))
af Charles Deulin (1827-1877, sprog: fransk)
[2b] anonym: En Fortælling med en slaaende Moral. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[2c] Mulock, Miss: Grækeren Cleomenes (1870, novelle(r))
originaltitel: Cleomenes the Greek, 1853
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Bentley's miscellany, July 1849. Udgivet i bogform i samlingen: Avillion and other tales, vol 2, 1853.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2d] anonym: Frank Haughton's Feiltagelse. Efter det Engelske (1870, novelle(r))
originaltitel: Frank Haughton's mistake, 1866
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cassell's illustrated family paper, 24-3-1866, side 518-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[2e] Audebrand, Philibert: Den uheldssvangre Jagtbøsse (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
af Philibert Audebrand (1815-1906, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke til 25-7-1870.
[2f] Vitu, Auguste: Den Dødes Hævn (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
af Auguste-Charles-Joseph Vitu (1823-1891, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 26-7-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[2g] anonym: En Fortælling om Huset Rosscreagh. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r))
originaltitel: The story of Rosscreagh House, 1867
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, volume XVIII (18), No. 428 (6-7-1867), side 42-48.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
[2h] Mulock, Miss: En Livsepisode (1870, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i: Smaafortællinger [d] 1. udgave: En Livsepisode
[2i] Pontmartin, Armand de: Seksfrancsstykket (1870, novelle(r))
originaltitel: L'écu de six Francs, 1859
af Armand de Pontmartin (1811-1890, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Or et clinquant, 1859.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 29-7-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, søndage, fra No. 34 (4-2-1866) til No. 83 (25-3-1866), under titlen: Den gamle Daler. Fortælling af A. de Pontmartin. Oversat fra Fransk. Fuld visning af oversættelsen på: Mediestream.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
[3a] Saintine: En Mesalliance (1871, novelle(r))
originaltitel: La mésalliance, 1825
af Joseph-Xavier-Boniface Saintine (1798-1865, sprog: fransk)
oversat af A.H. (pseudonym)
kollaps Noter
del af: Horsens Avis
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Jonathan le visionnaire, 1825.
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 28-9-1883. Oversat af A.H.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Horsens Avis fra 9-10-1883.
 note om føljeton Føljeton (samme oversættelse som i Lollands-Falsters Stiftstidende) i Randers Amtsavis fra 10-10-1883.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 url Fuld visning af oversættelsen til Lolland-Falsters Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Horsens Avis på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af teksten i Randers Amtsavis på: Link til ekstern webside Mediestream
[3b] About, Edmond: Morbroder og Søstersøn (1871, novelle(r))
originaltitel: ?
af Edmond About (1828-1885, sprog: fransk)
[3c] Muloch, Miss: Italienerens Datter (1871, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1862 i: Samlede Skrivter [4s114] 1. udgave: Italienerens Datter. En sandfærdig Historie om de Fattige i England. Side 114-36
[3d] Laboulaye, E.: Folkenes Viisdom (1871, novelle(r))
originaltitel: ?
af Édouard René Lefebvre de Laboulaye (1811-1883, sprog: fransk)
[3e] Millochau, Ch.: Den menneskekjærlige Spiller (1871, novelle(r))
af Ch. Millochau (sprog: fransk)
[3f] Janin, Jules: Geneviève (1871, novelle(r))
af Jules Janin (1804-1874, sprog: fransk)
[4a] anonym: En Model. Efter "All the year round" (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[4b] anonym: Forpagter Gideon's Guineer. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Haderslev Avis til 23-4-1868.
[4c] anonym [Brooks, Noah]: Mr. Columbus Coriander's Gorilla. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: Mr. Columbus Coriander's gorilla, 1869
af Noah Brooks (1830-1903, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På engelsk trykt i: Overland Monthly Magazine, volume 2, No. 2, February 1869, side 186-93.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke til 29-4-1871.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[4d] Mulock, Miss: Zillah (1872, novelle(r))
af Dinah Maria Mulock (1826-1887, sprog: engelsk)
1863 indgår i: Smaafortællinger [a] 1. udgave: Den indiske Pige. (Fortalt af en gammel Lærerinde og grundet paa Kjendsgjerninger)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Haderslev Avis fra 27-4-1868 til 29-4-1868, og i Haderslev Avis: Dannevirke fra 30-4-1868 til 19-5-1868, under titlen: Zillah. Af Miss Mulloch. Oversat af S....n. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4e] anonym: Heffie's Skuffelse. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
originaltitel: Heffie's trouble, 1864
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note til titel På engelsk trykt i: Once a week, volume 11, No. 261 ( 25-6-1864), side 24-28.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 28-8-1868 til 31-8-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[4f] anonym: Vort Sammenstød med Sørøverne. (Chambers Journal) (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 8-9-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4g] Houssaye, Arsene: Duerne i Venedig (1872, novelle(r))
originaltitel: Les pigeons de Venise, 1865
af Arsène Houssaye (1815-1896, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 7-6-1871 og 9-6-1871. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Novelle (måske anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende 16-12-1873 og 18-12-1873. Fuld visning af den dansk oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
[4h] Bell, G.: Nuncomar (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af George Bell (1814-1890, sprog: engelsk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 10-6-1871. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[4i] Nadar [ie: Tournachon]: Dupuytren's Død (1872, novelle(r))
af Felix Tournachon (f. 1820, sprog: fransk)
[4j] anonym: Postillionen. Efter det Engelske (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[5a] Bréhat, Alfred de: Kaptain Fitzmoor (1872, novelle(r))
originaltitel: Le capitaine Fitzmoor, 1857
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk oprindelig trykt i: Musée des familles, 1857, side 145-.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
[5b] Bréhat: En Fortælling fra Mexico (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
[5c] Bréhat: Allan Bhose. En Episode af det indiske Oprør (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 18-11-1871, under titlen: Allan Bhose. (Efter det Engelske). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
[5d] Musset, A. de: Skjønhedspletten (1872, novelle(r))
originaltitel: La mouche, 1853
af Alfred de Musset (1810-1857, sprog: fransk)
oversætter i periodicum: Anonym
1885 i: Udvalgte prosaiske Skrifter [2a] Senere udgave: Modermærket
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Syvende Bind (1871), side 253-96, under titlen: Skjønhedspletten. En Novelle af Alfred de Musset. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5e] Bréhat: En Kjærlighedshistorie i San Francisko (1872, novelle(r))
af Alfred de Bréhat (1822-1866, sprog: fransk)
 Bog antologi: Fortællinger af fremmede Forfattere. [Overs. af F.W. Horn]. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme (Folkelæsning, 43). ♦ 1871. 211 sider (1871, roman) EMP 85
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Indhold

[a] Merimée, Prosper: Tamango (1871, novelle(r))
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1850 indgår i: Oversættelse af nogle udvalgte Stykker af Prosper Mérimée [d] 1. udgave: Tamango
[b] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder (1871, roman)
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
[c] Scott, Walter: Turneringen. I hans Roman "Ivanhoe" (1871, roman)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1822 [Uddrag] 1. udgave: Ivanhoe. En romantisk Fortælling. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1822. Deel 1-3, 280 + 296 + 293 sider
 Bog antologi: Heimdal. Underholdning i Familiekredse, mindre Fortæll. af fremm. Forf. ♦ L. Jordan, 1871-72. 1-3 Bd. (1871-72, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Gaskell, E. C.: Et Vanskud (1872, novelle(r))
af Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865, sprog: engelsk)
1874 Senere udgave: Et Vanskud og Den nedarvede Dom. Overs. fra Engelsk 1874. 100 sider
[1b] Gaskell, E. C.: Den nedarvede Dom (1872, roman)
af Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865, sprog: engelsk)
 Samling antologi: Underholdende og belærende Læsning for Hvermand. En Samling af Fortællinger, Skildringer, Skizze etc. Feuilleton til "Langelands Avis". ♦ [Rudkøbing], 1871. Bd. 4, 482 sider (1871, samling) EMP 86
del af: Langelands Avis
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Indhold

[a] Etlar, Carit: Offe Dyres Drenge. En Fortælling (1871, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
1868 i: Skrifter [21-1-s172] 1. udgave: Offe Dyres Drenge. Side 172-93
[b] anonym: Estella. Efter "Illustr. Modetid" (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] Pavie, Théodore: Fiskerne fra Cancale. En Fortælling efter Théodore Pavie ved H. P. Holst. For R. og H. [ie: For Romantik og Historie] (1871, novelle(r))
originaltitel: Les pêcheurs de Cancale, 1863
af Théodore Marie Pavie (1811-1896, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i: Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 45 (1863), side 919-52.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Andet Bind (1869), side 234-92.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[d] S.B. [ie: Buntzen, Sophie]: Niels Skytte og Peer Hattemager. Af S. B. Efter "Dnvk" [ie: Dannevirke] (1871, novelle(r))
formodet af Sophie Henriette Cathrine Buntzen (1816-1870)
1877 Senere udgave: Niels Skytte og Peer Hattemager. (Af S. B. i Dvke). "Vendsyssel Tidendes" Føljeton. ♦ Hjørring, Bogtrykkeriet, Østergade, 1877. ? sider
kollaps Noter
del af: Dannevirke
del af: Horsens Avis
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 23-4-1869 til 30-4-1869. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Skanderborg Avis fra 21-6-1869 til 8-7-1869. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Avis fra 31-10-1876 til 4-11-1876 i 5 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[e] K.: Ridderens Fjer. Af K. For R. og H. (1871, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1870 indgår i: Fortællinger og Skizzer [s137] 1. udgave: Ridderens Fjer. Et Skovsagn. Side [137]-55
[f] Duplessis, Ernest: Oberst Durand (1871, novelle(r))
af Ernest Duplessis (sprog: fransk)
[g] Thyregod, C. A.: Fra Jydske Aas. Fortælling. "Dansk Landbotid." (1871, novelle(r))
af C.A. Thyregod (1822-1898)
[h] anonym: Den manglende Deel. Original Fortælling. "Aftenlæsn." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[i] anonym: Nonnen i St. Klara. Efter det Svenske ved J. V. Gudmand Høyer. L.-F. St. [Lolland-Falster Stifts-Tidende] (1871, novelle(r))
af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Julius Villiam Gudmand-Høyer (1841-1915)
[j] Schwartz, Marie Sophie: Dobbelt-Qvartetten. Skizze (1871, novelle(r))
af Marie Sofie Schwartz (1819-1894, sprog: svensk)
[k] anonym: Debutantens Lykke. Original Fortælling af Forf. til "En St. Hans Aften". Efter "L.-F. St." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[l] anonym: Lille Mille. Af Samme [ie: Forf. til "En St. Hans Aften"]. Efter "L.-F. St." (1871)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog tidsskrift: Familie-Læsning. En Samling Noveller og Fortællinger af nyere Forfattere. ♦ L. Jordan, 1872. 1-3 Bd. (1872, roman)
 Bog antologi: Fortællinger fra Syd og Nord. ♦ 1872. 200 sider (1872, roman) EMP 87
Detaljer
kollaps Indhold

[a] anonym: Højere end Kirken. En Fortælling fra den gamle Tid. Gjengivet ved R. J. (1872)
af Pseudonym og undersøges
[b] anonym: Hvælvingen under Thorwaldsens Værksted i Rom (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[c] anonym: Mumiehandleren. En Novelle fra Nilfloden (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[d] anonym: Den Brandforsikkrede (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[e] anonym: En Hverdagshistorie (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[f] anonym: Fra Cromwells Dage. Historisk Novellette (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[g] anonym: Fiskeren fra Sissigen. En Fortælling fra Wilhelm Tells Fødeby (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog tidsskrift: Husbibliothek for Morskabslæsning. ♦ Ferslew, 1872-73. 1-2. årgang, 16 bind (1872-73, roman)
Detaljer
redigeret af F.V.J. Wille (1832-1888)
kollaps Noter
 note til titel Udkom hver 14. dag i hefter på 128 sider (8 ark). Beregnet til at samles i 8 bind pr. år. Abonnement bindende for 2 Bind a 3 Hefter - et kvartal - til hvilke der leveres særlige titelblade og indholdsangivelser.
kollaps Indhold

[1-01s003] anonym: En dansk Prindsesse i Frankrig. Side 3-23 (1872, tekster)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Om Ingeborg, søster til Kong Knud den 6. Hun blev gift med Philip August 1193.
[1-01s024] Monselet, Charles: Colifleur. Efter Charles Monselet. Side 24-44 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Charles Monselet (1825-1888, sprog: fransk)
[1-01s045] anonym: Rigdom, Overdaadighed og Arbeidsløn. En Fehistorie efter det Engelske. Side 45-62 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-01s063] Søller, J. C.: Af en kjøbenhavnsk Opdagelsesbetjents Erindringer. I. En opofrende Hustru. Side 63-81 (1872)
af J.C. Søller (1823-1897)
[1-01s082] Payer, Julius: Dyreliv i Nordpolsegnene og grønlandsk Jagt. I. Isbjørnen. Side 82-101 (1872, tekster)
af Julius Payer (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Petermanns Mittheilungen.
 note til titel De første linier: En af de mest fremragende Deltagere i den anden tydske Nordpolsexpedition, der, som bekendt foregik i Aarene 1869-70, nemlig den østerrigske Premierløjtnant Julius Payer har i det ansete geografiske Tidsskrift "Petermanns Mittheilungen" under ovennævnte OVerskrift leveret nogle intersante Skildringer, hvoraf vi hidsætte Følgende.
[1-01s102] anonym: En dum Gut. Side 102-51 (1872, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har tilføjelsen: Original Fortælling.
[1-01s152] anonym: Fra Sundet. Side 152-68 (1872, tekster)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har tilføjelsen: Original Skitse.
[1-01s169] anonym: Sulioterne og Tsavellas. Side 169-78 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-01s179] Anton: Epigrammer. Side 179 (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
[1-01s180] Søller, J. C.: Af en kjøbenhavnsk Opdagelsesbetjents Erindringer. II. Daguerreotypportrætet. Side 180-205 (1872)
af J.C. Søller (1823-1897)
[1-01s206] anonym: Diamantleierne i Sydafrika. Side 206-18 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-01s219] Temme, J. D. H.: Spillerens Datter. (Efter J. D. H. Temme). Side 219-90 (1872, novelle(r))
af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
[1-01s291] Payer, Julius: Dyreliv i Nordpolsegnene og grønlandsk Jagt. II. Hvalrossen og Sælhunden. Side 291-302 (1872, tekster)
af Julius Payer (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har: Efter Petermanns Mittheilungen.
 note til titel Det antages at Julius Payer er forfatter til denne del også.
[1-01s303] B+d: "En rød Samvittighed". Et Par Erindringer fra Skoletiden af B+d. Side 303-24 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-01s325] anonym: "Hexehammeren". Side 325-47 (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-01s348] Selma: Pigens Sang til Soldaten. Side 348-49 (1872, digte)
af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Jeg ønsked at leve, naar Pilen hven.
[1-01s350] anonym: Varme Somre i Fortiden. Side 350-59 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-01s360] anonym: Kremoneser-Violinen. Side 360-65 (1872, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Fliegende Blätter, Nro. 1235 (1869), side 11-12, signeret: Crassus.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Univesitätsbibliothek Heidelberg
[1-01s366] anonym: Garrick som Gjenganger. Side 366-78 (1872, novelle(r))
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
[1-01s379] anonym: Stenhuggeren. En japanesisk Legende. Side 379-82 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s003] anonym: Den Vanvittige. Side [3]-40 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s041] Th.: Det første Kvindeakademi i Nordamerika. Ved Th. Side 41-57 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-02s058] anonym: Talma og Linedandserinden. Side 58-66 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s067] D-h: En Notits til Christian den Andens Historie. (Meddeelt af D-h). Side 67-76 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-02s077] Grey, Mrs.: Mrs. Grays Dagbog om hendes Reise i Orienten med Prindsen og Prindsessen af Wales. Side 77-100 (1872, tekster)
af Mrs. William Grey (1837-1901, sprog: engelsk)
[1-02s101] anonym: Korporal Josephs Fortællinger fra Austerlitz. Side 101-21 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s122] anonym: Mordet paa Monaldeschi. Side 122-40 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s141] anonym: En Historie fra det stille Bælte. Side 141-56 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s157] anonym: Burkes Opdagelsesreise i Australien. Side 157-86 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s187] Joseph: Hvorledes Frøken Ludovika blev forlovet. Original Fortælling. Side 187-249 (1872, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
[1-02s250] anonym: Berømte Dværge. Side 250-54 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s255] anonym: Et farligt Sandsebedrag. Efter "Revue des deux Mondes". Side 255-94 (1872, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
[1-02s295] anonym: En Profetinde i vort Aarhundrede. Side 295-316 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s317] anonym: En Nat i et Spillehus. (Af en engelsk Politiembedsmands Erindringer). Side 317-34 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-02s335] anonym: Lidt om Dyrenes Instinkt. Side 335-41 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s342] anonym: Træk af Frederik den Stores Ungdom. Side 342-55 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-02s356] Mac-Farlane: Den ungarske Hestehandler. (Efter Mac-Farlane). Side 356-61 (1872, novelle(r))
originaltitel: Hungarian horse-dealer
af Charles Macfarlane (1799-1858, sprog: engelsk)
[1-02s362] anonym: En kinesisk Fortælling. Side 362-74 (1872, tekster)
af anonym andre (sprog: andre)
[1-02s375] anonym: Familien Bonaparte. Side 375-82 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s003] anonym: Coppet. Side [3]-14 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Slot ved Genfersøen.
[1-03s015] anonym: Tiggerne og Tyvene i London. Side 15-44 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s045] anonym: Miss Ann Parker. En amerikansk Historie. (Efter det Engelske). Side 45-62 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-03s063] anonym: Af Fuglelivet. Side 63-66 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s067] anonym: En Pommeraner i Versailles. Side 67-83 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s084] Willkomm, Ernst: Selge Hørn. (Efter Ernst Willkomm). Side 84-109 (1872, novelle(r))
af Ernst Adolf Willkomm (1810-1886, sprog: tysk)
[1-03s108] anonym: Politiagenten. Side 108-25 (1872, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
[1-03s126] anonym: Walter Scott. Side 126-49 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s150] Volfram: Det lette Arbeide. En Skitse af Livet i London. (Efter Volfram) (1872, novelle(r))
af Volfram (sprog: ukendt)
[1-03s162] anonym: Guillotinens Forudsiger. Side 162-70 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s171] anonym: "Ørkenens Skib". Side 171-85 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s186] anonym: Et eventyrligt Liv. Side 186-99 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s200] Temme, J. D. H.: En Bryllupsreise. (Efter J. D. H. Temme) .Side 200-52 (1872, novelle(r))
af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
[1-03s253] O-r: Den store Svineslagtning paa Bornholm den 8de December 1658 den. (Ved O-r). Side 253-76 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-03s277] Wildenhahn, A.: Galeislaven. (Efter Dr. A. Wildenhahn). Side 277-313 (1872, novelle(r))
af Karl August Wildenhahn (1805-1868, sprog: tysk)
[1-03s314] anonym: Kaffernes Liv og Skikke. Side 314-57 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-03s358] anonym: Mr. Brownsmiths eneste Eventyr. Efter "Once a week" ved C-e. Side 358-72 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-03s373] Mérimée: Under Stormen. En Fortælling. Side 373-82 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
[1-04s003] anonym: Ridder Bayard. Side [3]-31 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s032] anonym: Major Stevens. Side 32-43 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-04s044] anonym: Streiftog mod Røverne i Kalabrien. Efter Julius v. Wickede. Side 44-72 (1872, tekster)
af Julius von Wickede (1819-1896, sprog: tysk)
[1-04s073] anonym: En Favoritindes sidste Dage. Et Billede fra den første franske Revolutions Tid. Side 73-88 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s089] anonym: "Ikke Andet end min Mand". Efter Picknic Papers. Side 89-115 (1872, novelle(r))
originaltitel: Tis only my husband, 1841
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The pic nic papers, second volume, 1841, kapitlet: 'Tis only my Husband.
 note til titel Bogen, der indeholdt bidrag fra flere forfattere (titelbladet har: by various hands), blev redigeret af Charles Dickens, forfatteren til denne historie er ukendt, men det er ikke Dickens.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1-04s116] anonym: Fra Tierra del Fuego. Side 116-41 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s142] Gustawitsch, Feodor: Et net Kløverblad. En Erindring fra Rusland. Side 142-50 (1872, tekster)
af Feodor Gustawitsch (sprog: ukendt)
[1-04s151] anonym: Morfori den Anden. (Frit efter "Der Salon"). Side 151-60 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s161] anonym: Kondoren. Side 161-68 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s169] Gerstäcker, Freidrich: Ved Red River. Side 169-88 (1872, novelle(r))
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
[1-04s189] Hoffmann, E. T. A.: De tre Venner. (Frit efter E. T. A. Hoffmann). Side 189-254 (1872, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
[1-04s255] anonym: En dansk Prindsesse i det sextende Aarhundrede. Side 255-80 (1872, tekster)
af Anonym
om: Anna, f 1532 (1532-1585)
kollaps Noter
 note til titel Om prinsesse Anna (datter af Christian den 3), der blev gift med hertug August af Sachsen.
[1-04s281] Höcker: Saadan gaaer det. (Efter Höcker). Side 281-308 (1872, novelle(r))
originaltitel: So geht's!, 1862
af Gustav Höcker (1832-1911, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kaufmännische Carrieren, bind 2, 1862.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1-04s309] anonym: Dajakerne paa Borneo. Side 309-54 (1872)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-04s355] anonym: En Advokats Fortælling. (Efter det Engelske ved L.+V.). Side 355-68 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1-04s369] anonym: Under Jorden. Efter Cassells Magazine. Side 369-81 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-05s003] Hedberg, Fr.: Primadonnaen. Et Billede af Kunstnerlivet. Efter Fr. Hedberg. Side [3]-51 (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
af Frans Hedberg (1828-1908, sprog: svensk)
[1-05s052] K.M.L.: Hvalfangst. Side 52-61 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-05s062] Carleton: Den irske Svinehandler. (Efter Carleton). Side 62-92 (1872, novelle(r))
af William Carleton (1794-1869, sprog: engelsk)
[1-05s093] anonym: Cushing. En Sømandsbedrift fra den nordamerikanske Frihedskrig. Side 93-100 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-05s101] Suchodolska, C.: En bulgarisk Bandit i Balkanbjergene. Efter Revue contemporaine ved J. M. Side 101-46 (1872, tekster)
af C. Suchodolska (sprog: ukendt)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1-05s147] anonym: Min sidste Madmoder. Efter Cassell's Magazine. Side 147-99 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-05s200] anonym: Om Oprindelsen til "Boudoiret". Side 200-06 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-05s207] anonym: Den gaadefulde Fremmede. Af en tydsk Politimands Optegnelser. Side 207-34 (1872, tekster)
af anonym tysk (sprog: tysk)
[1-05s235] anonym: Damaraerne. Side 235-68 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-05s269] Henningsen, Emanuel: Det hvide Hus. Fortælling. Side 269-320 (1872, novelle(r))
af Emanuel Henningsen (1844-1886)
[1-05s321] Thiers: Napoleon paa Elba. Efter Thiers. Side 321-50 (1872, tekster)
af (Marie Joseph Louis) Adolphe Thiers (1797-1877, sprog: fransk)
[1-05s351] anonym: Indianerinden. (Efter det Engelske). Side 351-69 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-05s370] anonym: Kains Grav. Efter det Engelske. Side 370-81 (1872)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-06s003] anonym: Maurus Jókai. En literærbiografisk Skitse. Side [3]-11 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-06s012] Jókai, Maurus: Paa Bal hos Røvere. Side 12-31 (1872, novelle(r))
af Mór Jókai (1825-1904, sprog: ungarsk)
[1-06s032] anonym: Et Beøsg i Tringanu paa Østkysten af Malakka. Efter det Engelske ved J. H. Side 32-46 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1-06s047] Hansen, Bendix: Gamle Venner. Fortælling. Side 47-128 (1872, novelle(r))
af Bendix Hansen (1843-1875)
1875 indgår i: Fra Sønderjylland [b] Senere udgave: Gamle Venner
1879 indgår i: Fra Sønderjylland [s041] Senere udgave: Gamle Venner. Side [41]-114
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Løgstør Avis fra 18-4-1888 til 16-5-1888, under titlen: Gamle Venner. Fortælling fra 48 af Bendix Hansen (Husbibliothek.).
[1-06s129] anonym: Cecilies Hævn. (Efter Family Herald). Side 129-169 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-06s170] anonym: Mærkelige Musikanter. Side 170-78 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-06s179] Henningsen, Emanuel: Et fordringsløst Liv. Skitse. Side 179-210 (1872, tekster)
af Emanuel Henningsen (1844-1886)
[1-06s211] anonym: Rebslagerdrengen. Side 211-32 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-06s233] anonym: Blandt Indianerne. Efter det Engelske ved J. Larsen. Side 233-82 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
[1-06s283] anonym: "Jomfruens" Hævn. (En Barndomserindring). Side 283-317 (1872, tekster)
af Anonym
[1-06s318] O-r: En Hofnar ved det preusiske Hof i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. (Ved O-r). Side 318-42 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-06s343] anonym: En aparte Introduktion. Efter det Engelske. Side 343-58 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-06s359] Maltzan, H.: Den muhamedanske Cadi. Side 359-73 (1872, tekster)
af Heinrich von Maltzan (1826-1874, sprog: tysk)
[1-06s374] anonym: Den unge Robespierre og J. J. Rouseau. Side 374-81 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-07s003] Hansen, Bendix: Stakler. Side [3]-32 (1872, novelle(r))
af Bendix Hansen (1843-1875)
1876 indgår i: Fortællinger [s398] Senere udgave: Stakler. Side 398-420
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Løgstør Avis fra 21-8-1888 til 28-8-1888, under titlen: Stakler. Af Bendix Hansen. (Husb.).
[1-07s033] J.M.: En Dag for meget eller for lidt. Side 33-43 (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-07s044] anonym: For Barnets Skyld. (Efter det Engelske). Side 44-74 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-07s075] K.M.L.: Kokabusken. Side 75-79 (1872, tekster)
af Anonym
[1-07s080] Murray, J. E.: Pas du vent. Brudstykke af en Pyrenæers Dagbog. (Efter J. E. Murray) (1872, novelle(r))
originaltitel: Le Pas de vent, 1841
af James Erskine Murray (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Pic Nic Papers, Bind 1, 1841, side 198-216.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[1-07s099] Wilmer, Arnold: Fru von Wellings Diamanter. Et Nutidsbillede efter Arnold Wilmer. Side 99-128 (1872, tekster)
af Arnold Wilmer (sprog: ukendt)
[1-07s129] anonym: I Patagonien. Side 129-39 (1872, tekster)
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[1-07s140] Joseph: Efter Døden. En Afdøds Erindringer. Side 140-80 (1872, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
[1-07s181] anonym: En Episode af Ruslands Historie. (Efter en samtidig Russers Dagbog). Side 181-200 (1872, tekster)
af anonym russisk (sprog: russisk)
[1-07s201] anonym: Hr. Tricoches Ambulance. Erindringer fra Paris's Beleiring. Side 201-75 (1872, tekster)
af anonym fransk (sprog: fransk)
[1-07s276] Kotschy og R. Hartmann: Slavefangst i Afrika. Efter Dr. Kotschys og R. Hartmanns Dagbøger ved J. M. Side 276-85 (1872, tekster)
af Theodor Kotschy (1813-1866, sprog: tysk)
af (Karl Eduard) Robert Hartmann (1831-1893, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1-07s286] anonym: En russisk Brudgom. Efter det Engelske. Side 286-317 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-07s318] v-d: Kanariefuglen. Skitse af v-d (1872, tekster)
af Pseudonym og undersøges
[1-07s325] anonym: En Brand i de nordamerikanske Stepper. (Efter det Engelske). Side 325-36 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-07s337] anonym: En Æressag. Efter det Engelske. Side 337-59 (1872, tekster)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
[1-07s360] Hough, Lewis: Aftenen før en Krigsret. Efter Lewis Hough. Side 360-74 (1872, novelle(r))
af Lewis Hough (sprog: engelsk)
[1-07s375] anonym: Grunden hvorfor. Efter Every week ved C-e. Side 375-80 (1872, novelle(r))
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Pseudonym og undersøges
[1-08s003] Maltzau: En arabisk Astrolog. Side [3]-21 (1872, tekster)
af Heinrich von Maltzan (1826-1874, sprog: tysk)
[1-08s021] anonym: Tigerskindet