Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Louis Benoît Picard (1769-1828)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Picard, L. B.: Nonnerne (1797, dramatik) BD4:sp406
Detaljer
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Picard, L. B.: Den afbrudte Rejse (1801, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: De lystige Passagerer (1802, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Hver Mands Fætter (1804, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Den gamle Skuespiller (1805, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Bryllupsgildet uden Givtermaal (1807, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: [indgår i antologien: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole [c]] Døbesedlen eller Moderen sin Datters Rival. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek [efter L'acte de naissance. Kbh., 1807] (1807, dramatik) BD4:sp299
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Picard, L. B.: De giftefærdige Piger (1807, dramatik) BD4:sp406
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Dramatik Picard, L. B.: De omflakkende Comedianter (1807, dramatik) BD4:sp406
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Hvor Tiden løber (1808, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Marionetterne (1808, dramatik) BD4:sp406
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Alcalden eller Politimesteren i Molorido. Komedie i 5 Akter. Oversat ved C[hr.] Flindt. ♦ Kbh., 1813. 120 sider (1813, dramatik) BD4:sp407
oversat af Christian Flindt (1769-1823)
 Dramatik Picard, L. B.: Den afbrudte Rejse (1814, dramatik) BD4:sp407
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Dramatik Picard, Wafflard og Fulgence: [Nyeste Samling af Skuespil [1s181]] Braun & Compagnie. Lystspil i 3 Acter. En Oversættelse af: Les deux menages [ved Jonas Collin]. Side [181]-241 (1824, dramatik) BD4:sp302 👓
originaltitel: Les deux menages
af A. J. M. Wafflard (1787-1824, sprog: fransk)
af Joseph-Désiré Fulgence de Bury (d. 1845, sprog: fransk)
oversat af Jonas Collin (1776-1861)
 Dramatik Picard: Brødrene Philibert eller: Lysttouren paa Landet. Lystspil i 3 Acter. [Oversat af N.T. Bruun]. [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 28) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:028
 Dramatik Picard: I Provindserne. Comedie i 4 Akter. [Oversat af Clara Andersen] Efter Picards "la petite ville". Pio, 1863. 67 sider (1863, dramatik)
oversat af Clara Andersen (1826-1895)
 Dramatik Picard, Wafflard og Fulgence: Et Kompagniskab. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 209) (1878, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 9:209
af A. J. M. Wafflard (1787-1824, sprog: fransk)
af Joseph-Désiré Fulgence de Bury (d. 1845, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst)NonnerneSyngestykke i 2 Akter, Musiken af François Devienne, Teksten af Picard. Oversat af E. de Falsen
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 05-05-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 63)
Picard, Louis Benoît: De to PoststationerKomedie i 3 Akter af Picard. Oversat af D.S.H. Christensen og [fra 1823-24] af G. Stage, under Titlen: Den Snaksomme eller De to Poststationer, Lystspil i 3 Akter
oversat af uidentificeret
oversat af Gottlob Stage (1791-1845)
(premiere 08-10-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Picard, Louis Benoît: Den afbrudte ReiseKomedie i 3 Akter af Picard. Bearbejdet af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 19-01-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33)
Picard, Louis Benoît: De lystige Passagerereller Arvingerne fra Vestindien, Komedie i 5 Akter af Picard. Oversat med Forandringer af N.T. Bruun, senere [i 1861-62] af Clara Andersen med Titel: De lystige Passagerer, Lystspil i 4 Akter
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Clara Andersen (1826-1895)
(premiere 11-02-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
Picard, Louis Benoît: Hver Mands FætterKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-01-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Picard, Louis Benoît: Den gamle SkuespillerKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 09-10-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Picard, Louis Benoît: De giftefærdige PigerKomedie i 3 Akter af Picard. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 01-02-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Picard, Louis Benoît: Døbesedleneller Moderen sin Datters Rival, Komedie i 1 Akt af Picard. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 30-03-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Picard, Louis Benoît: Bryllupsgildet unden GiftermaalKomedie i 5 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-01-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Picard, Louis Benoît: Hvor Tiden løberKomedie i 1 Akt af Picard, frit oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 21-12-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Picard, Louis Benoît: Marionetterneeller Lykkens Griller, Komedie i 5 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 18-05-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst)De omflakkende KomedianterSyngestykke i 2 Akter, Musken af Devienne, Teksten af Picard, frit oversat af N.T. Bruun
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 19-05-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Picard, Louis Benoît: Nummer 777Lystspil i 1 Akt af Picard og Radet. Oversat af Th. Overskou
af Jean-Baptiste Radet (1752-1830, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 12-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Picard, Louis Benoît: Braun & CompagnieLystspil i 3 Akter af Picard, Wafflard og Fulgence. Oversat af Jonas Collin
[Fra 1878 under title:] Et Kompagniskab. Oversættelse: William Bloch
af A. J. M. Wafflard (1787-1824, sprog: fransk)
af Joseph-Désiré Fulgence de Bury (d. 1845, sprog: fransk)
oversat af Jonas Collin (1776-1861)
oversat af William Bloch (1845-1926)
(premiere 17-11-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 48, 1889-1975: 4)
Picard, Louis Benoît: Brødrene Philiberteller Lystturen paa Landet, Lystspil i 3 Akter af Picard. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 12-08-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Picard, Louis Benoît: Alkalden i MoloridoKomedie i 5 Akter af Picard. Oversat af Adam Oehlenschläger
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 06-09-1836 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Picard, Louis Benoît: Op og nedLystspil i 1 Akt af Picard. Oversat af Clara Andersen
oversat af Clara Andersen (1826-1895)
(premiere 15-05-1861 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Picard, Louis Benoît: I ProvinsenLystspil i 4 Akter af Picard. Oversat af Clara Andersen
oversat af Clara Andersen (1826-1895)
(premiere 22-04-1863 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden