Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 54


Sæson nr 54 (1801-02)

07-09-1801, mandag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
Rolleliste ændret
[06] Ephraim, en Jøde
07-09-1801 Heinsvig (igen)
08-09-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Bryllupshøitiden (Brandes)
Rolleliste ændret
[09] Andreas
08-09-1801 Heinsvig (igen)
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
09-09-1801, onsdag
 Concert af Steenberg, svensk Sanger
10-09-1801, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Fætteren i Lissabon (Schröder)
Rolleliste ændret
[01] Albert, forhen Købmand
10-09-1801 Egholm
[04] Charlotte, (1) Børn af andet Ægteskab
10-09-1801 Jfr. Beck
[08] En Købmands-Karl
10-09-1801 O. Rongsted d.æ.
 (opførelse nr:   75), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
11-09-1801, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) De to Sedler (Florian)
Rolleliste ændret
[03] Snaps, Barber
11-09-1801 Pio (igen)
 (opførelse nr:   85), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[09] Christoffer Federmesser, (3) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
11-09-1801 Møller
[14] Peder Eriksen, hans Søn
11-09-1801 Kruse
[15] Oldfux, en Aventurier
11-09-1801 Heinsvig (igen)
[18] En Skrædder
11-09-1801 Clausen (igen)
[19] En Notarius
11-09-1801 Møller
13-09-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
14-09-1801, mandag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De to Brødre (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Hans Blok, Frands's Tjener, forhen Matros
14-09-1801 O. Rongsted d.æ. (igen)
[08] Advokat Schmidt
14-09-1801 Kruse
[10] Niels, en Skomagersvend
14-09-1801 Heinsvig
[11] En Apotekerdreng
14-09-1801 Rind (igen)
15-09-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Armod og Høimodighed (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[01] Peter Plum
15-09-1801 Frydendahl
[02] Josepha
15-09-1801 Mad. Lange (efter navneskifte) (igen)
[03] Henrik Plum
15-09-1801 Egholm
[08] v. Cederstrøm
15-09-1801 P. Foersom
16-09-1801, onsdag
 Il magnaio [på italiensk]
 Il calzolaio [på italiensk]
  Note (f. de Saarede)
17-09-1801, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Corsicanerne (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[05] Waker, Grevens Forvalter
17-09-1801 Olsen
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
18-09-1801, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Jægerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[05] v. Zeck, Amtmand i Weissenberg
18-09-1801 O. Rongsted d.æ.
[10] Rudolph, (2) Overførsterens Jægere
18-09-1801 Heinsvig (igen)
[18] Fire Bønder [2], (kun: 1799-1800 til 1808-09)
18-09-1801 Olsen
[20] Fire Bønder [4], (kun: 1799-1800 til 1808-09)
18-09-1801 Rind
[22] Amtsskriveren, (kun: 1799-1800 til 1808-09)
18-09-1801 Møller
21-09-1801, mandag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Skibbrudet (Pineux)
Rolleliste ændret
[02] Jacob Winther, hans Broder, Koffardi-Kaptajn [originalen: Jacques Kerlebon]
21-09-1801 Kruse (igen)
[04] Sophie, hendes Datter [originalen: Sophie]
21-09-1801 Jfr. Beck
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
22-09-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Gamle og nye Sæder (Iffland)
Rolleliste ændret
[11] Phillippine, (1) i Grøndals Hus
22-09-1801 Mad. M. Poulsen
[12] En Tjener, (2) i Grøndals Hus
22-09-1801 Kruse (igen)
24-09-1801, torsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Pernilles korte Frøkenstand (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Leonard
24-09-1801 Due
[02] Magdelone
24-09-1801 Jfr. Winther (igen)
[03] Leonora
24-09-1801 Jfr. Beck
[04] Pernille
24-09-1801 Mad. Foersom
[05] Jeronimus
24-09-1801 Egholm
[06] Leander
24-09-1801 Clausen
[07] Henrik
24-09-1801 Lindgreen
[08] Gothard
24-09-1801 Kruse
[09] Notarius
24-09-1801 P. Foersom
[10] Brenneisen
24-09-1801 Heinsvig
[11] Radelzier
24-09-1801 O. Rongsted d.æ.
[12] Galgenfrist
24-09-1801 Olsen
[13] Lucie, (udførtes indtil 1788-89 af Galgenfrists Fremstiller)
24-09-1801 Mad. Petersen
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
25-09-1801, fredag
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Kun sex Retter (Grossmann)
Rolleliste ændret
[09] Kirke-Inspektør Classen
25-09-1801 Olsen
[12] Friederich, Hofraadens Tjener
25-09-1801 Heinsvig (igen)
28-09-1801, mandag
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[03] Rosine, Bartholos Myndling
28-09-1801 Jfr. Beck
[04] Figaro, Barber
28-09-1801 St. Heger
[05] Don Bazile, Organist og Syngelærer
28-09-1801 Due
[06] Gusmann (1866-67: Sebastian), [1866-67: i Tjeneste hos Bartholo]
28-09-1801 Møller
[07] Pedrillo (1866-67: Pedro), (1866-67: i Tjeneste hos Bartholo)
28-09-1801 Heinsvig
[08] En Notarius
28-09-1801 Pio
[09] En Alkade
28-09-1801 Olsen
29-09-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Den bogstavelige Udtydning (Brömel)
Rolleliste ændret
[03] Edwin, hendes Elsker (i 1857-58 og 58-59: hans Nevø)
29-09-1801 P. Foersom
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] Leander, Leonoras Forlovede
29-09-1801 P. Foersom
[11] En Lakaj
29-09-1801 ukendt
30-09-1801, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-9-1801] Med kongl. allernaadigst Tilladelse vil Hr. Bianchi kgl. preusisk Operasanger for sidste Gang have den Ære förstk. Onsdag den 30 Sept. Kl. 7. paa det kongl. Theater at opföre Haarskiæreren, med Musik af Gherubini; den Gierrige, med Musik af Sarti, og efter adskilliges Forlangende Kapelmesteren, med Musik af Cimarosa, det sidste Stykke i det tydske Sprog. Det udmærkede Bifald, det ærede Publicum hidtil har skiænket ham, for hvilket han aflægger sin ærbödige Tak, vil han ikke mindre giöre sig Umage for at fortiene ved denne sidste Forestilling ...
 Il perucchiere [Gherubin, på italiensk]
 L'avaro [Sarti, på italiensk]
 Kapelmesteren [Cimarosa, på tysk]
  Note ([Hr. Bianchis sidste optræde])
01-10-1801, torsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [29-9-1801] ... og en Kosakisk Entree, kaldet: Naar Enden er god, saa er alting godt, dandses af Hr. Poulsen og Mad. Schall, comp. af Hr. Poulsen ... Stykket: De fire Formynderre, faaes hos Hr. Directeur Schultz
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[12] John, Prims Dreng
01-10-1801 Heinsvig (igen)
 Naar Enden er god, saa er alting godt [Kosakisk Entree af Hr. Poulsen]
02-10-1801, fredag
 (premiere, næste) Løgneren (Foote)
Rolleliste
[01] Sir James Elliot
02-10-1801 P. Foersom
[02] Mester Wildman
02-10-1801 Egholm
[03] Carl Wildman
02-10-1801 Saabye
[04] Papillon
02-10-1801 Clausen
[05] Miss Grantam
02-10-1801 Jfr. Astrup
[06] Miss Godfrey
02-10-1801 Mad. Lange
[07] Kitty
02-10-1801 Mad. Martens
[08] John, Miss Grantams Tjener
02-10-1801 Heinsvig
[09] En Waiter eller Opvarter i et Værtshus
02-10-1801 O'Donnel
[10] Tjenere [1]
02-10-1801 Pio
[11] Tjenere [2]
02-10-1801 Møller
04-10-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
05-10-1801, mandag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[08] Claus, (1) Bønder
05-10-1801 Rind (igen)
06-10-1801, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige) Løgneren (Foote)
07-10-1801, onsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[09] Cecilie, Henriks Datter
07-10-1801 Jfr. Beck
 Hædersminde for 2den April
  Note (f. de Faldnes Efterladte)
08-10-1801, torsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Eugenie (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[06] Cowerly, en Søkaptajn, Baronens Ven
08-10-1801 O. Rongsted d.æ.
[07] Drink, Kammertjener hos Mylord Clarendon
08-10-1801 Heinsvig
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
09-10-1801, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Medbeilerne (Sheridan)
Rolleliste ændret
[09] Terne (fra 1851-52: Louise), Frk. Føligs Kammerpige (fra 1851-52: Lydia Languishs Kammerpige)
09-10-1801 Mad. M. Poulsen
[15] En Pige, (til 1805-06)
09-10-1801 Jfr. Beck (igen)
11-10-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
12-10-1801, mandag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)
13-10-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Rolleliste ændret
[14] En Tjener hos Grev Wodmar
13-10-1801 Kruse (igen)
14-10-1801, onsdag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
15-10-1801, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Høstdagen (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Selbert, Ejer af en Gaard paa Landet
15-10-1801 Due (igen)
[05] Ernestine, (4) hans Børn
15-10-1801 Jfr. Beck
16-10-1801, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
Rolleliste ændret
[01] Den gamle Herman
16-10-1801 Olsen
[02] Carl Herman, hans Søn
16-10-1801 P. Foersom
[06] Milek
16-10-1801 Due (igen)
[08] Lise, Evelines Pige
16-10-1801 Jfr. C. Schmidt (igen)
[11] En Kældersvend
16-10-1801 Rind (igen)
 Den græske Hyrde (en Entree) (Bournonville)
18-10-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
19-10-1801, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Udstyret (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Kammerraad Wallmann
19-10-1801 Frydendahl (igen)
[07] Jomfru Jakobe Smalheim, Sophies forhenværende Guvernante
19-10-1801 Jfr. Winther (igen)
[10] Kancellidirektør Darner
19-10-1801 Egholm
20-10-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] To Værter [1]
20-10-1801 Olsen
[07] Madam Staabi
20-10-1801 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
[10] To Raadsherrer (fra 1879-80: Tre Raadsherrer [2])
20-10-1801 Pio
[13] Niels Peersen, (1) Drengens Forældre
20-10-1801 O. Rongsted d.æ.
[15] En Postkarl
20-10-1801 Møller
[16] En Tjener
20-10-1801 Rind
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[05] Bonnefoi, Købmand, Martins Nabo
20-10-1801 O'Donnel
[07] Hilmer, hans Fader
20-10-1801 Due (igen)
22-10-1801, torsdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[01] Marlow (fra 1837-38: Sir Charles Marlow), Fader
22-10-1801 Olsen
[10] Fire Gæster [3] i Kroen, En Bjørnetrækker (1826-27-30-31: Aminadab, Bjørnetrækker)
22-10-1801 Heinsvig
[16] Tjenere [1] hos Hardcastle
22-10-1801 Pio
23-10-1801, fredag
 (opførelse nr:   50), forrige, næste) Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Ali, hans Slave
23-10-1801 Gielstrup (igen)
[05] Fatme, (2) Døtre af Sander
23-10-1801 Jfr. Beck
24-10-1801, lørdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
Rolleliste ændret
[03] Estrith, hans Datter
24-10-1801 Jfr. Beck
[05] Søren Frost, (2) jydske Riddersmænd
24-10-1801 Pio
[06] Ove Hals, Ebbesens Svoger, (3) jydske Riddersmænd
24-10-1801 Olsen
[08] Tyge, Biskop af Børglum
24-10-1801 Egholm
[15] En Herold
24-10-1801 P. Foersom
 Epilog
  Note (f. Adrends's Enke)
25-10-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
26-10-1801, mandag
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Gilbert, Apoteker
26-10-1801 Olsen
[07] Henrik, hans Tjener
26-10-1801 St. Heger
[11] En Apotekerdreng (fra 1835-36: Jesper), (fra 1835-36: en Apotekerdreng)
26-10-1801 Rind (igen)
[12] En Notarius
26-10-1801 Kruse (igen)
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Thord Halvorsen (fra 1818-19: Diedrik), en norsk Bonde (findes ikke 1815-16, fra 1818-19: en Bonde fra Alheden)
26-10-1801 Frydendahl (igen)
[10] En Bondepige
26-10-1801 Jfr. Beck
27-10-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
29-10-1801, torsdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Gulddaasen (Olufsen)
Rolleliste ændret
[02] Vilhelmine, hans Datter
29-10-1801 Jfr. Astrup (igen)
[07] Faldsmaal, Lommeprokurator
29-10-1801 Lindgreen
[11] Lars, Tjener
29-10-1801 St. Heger
[12] Jochum, Kusk
29-10-1801 Heinsvig (igen)
[17] Jørgen, (3) Soldater
29-10-1801 Møller
30-10-1801, fredag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Fændriken (Schröder)
Rolleliste ændret
[02] Sophie, hans Datter
30-10-1801 Jfr. Astrup (igen)
[03] Wilhelm von Vizar, Fændrik
30-10-1801 P. Foersom
[07] Conradt, Baronens Tjener
30-10-1801 Heinsvig
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
01-11-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
02-11-1801, mandag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Menneskehad og Anger (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Frantz, hans Tjener
02-11-1801 Heinsvig (igen)
[08] Peter, hans Søn
02-11-1801 Rind
03-11-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Deserteuren (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[05] Fætter Jochum, Alarics Søskendebarn
03-11-1801 Lindgreen
[06] Nanette, en Bondepige
03-11-1801 Jfr. Beck
05-11-1801, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) De snorrige Fættere (Falsen)
Rolleliste ændret
[05] Meerskum, Kaper-Kaptajn, (3) Fætre og Friere til Fru Dormin
05-11-1801 Pio (igen)
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
06-11-1801, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Advokaterne (Iffland)
Rolleliste ændret
[03] Fredericia
06-11-1801 Jfr. E. Beck
[09] Grohman
06-11-1801 O. Rongsted d.æ.
[10] Ludvig
06-11-1801 Kruse
[11] En Tjener
06-11-1801 Rind
08-11-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
09-11-1801, mandag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den skinsyge Kone (Colman)
Rolleliste ændret
[07] Squire Russet
09-11-1801 Egholm
[09] Sir Harry Beagle
09-11-1801 Heinsvig (igen)
[12] Paris, Kammertjener hos Oakly
09-11-1801 Rind
[16] En Tjener hos Lady Freelove
09-11-1801 Møller
[17] En Pige i Værtshuset
09-11-1801 ukendt
10-11-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Sophie, hans Kone
10-11-1801 Mad. Frydendahl
[04] Lucas, hendes Forlovede
10-11-1801 O'Donnel
[06] Birkedommeren
10-11-1801 Kruse (igen)
12-11-1801, torsdag
 (premiere, næste) Sølvbrylluppet (Kotzebue)
Rolleliste
[01] Dalmer, en rig Forpagter
12-11-1801 Schwarz
[02] Anne, hans Hustru
12-11-1801 Mad. Rosing
[03] Peter, (1) deres Børn
12-11-1801 Saabye
[04] Hanne, (2) deres Børn
12-11-1801 Jfr. Beck
[05] Rose, (3) deres Børn
12-11-1801 Mad. Lange
[06] Ludvig, deres Plejesøn
12-11-1801 P. Foersom
[07] Adjunctus Rehberg
12-11-1801 Rosing
[08] Ober-Forster Bjørn
12-11-1801 Egholm
[09] Amtsskriver Roe
12-11-1801 Lindgreen
[10] Grev Skjoldholm
12-11-1801 Frydendahl
[11] Husar-Løjtnant Birk
12-11-1801 O. Rongsted d.æ.
[12] Kancelli-Sekretær Møller
12-11-1801 Due
[13] Jacob, Grev Skjoldholms Jæger (findes ikke: S.-F. 1817)
12-11-1801 Pio
[14] Johan, Grevens Tjener (findes ikke: S.-F. 1817)
12-11-1801 Heinsvig
13-11-1801, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den døve Elsker (Pilon)
Rolleliste ændret
[02] Jacob v. Querfeld, en gammel Podagrist
13-11-1801 O. Rongsted d.æ.
[03] Georg v. Querfeld, hans Søn
13-11-1801 Heinsvig
[04] Julie, hans Myndling
13-11-1801 Jfr. Astrup (igen)
[10] Henrik, (4) alle i Querfelds Tjeneste
13-11-1801 Møller
[11] En Staldkarl, (5) alle i Querfelds Tjeneste
13-11-1801 Olsen
[15] Fremmede [4]
13-11-1801 O'Donnel (igen)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
Rolleliste ændret
[01] Hr. von Borgen, Herremand
13-11-1801 Olsen
[04] Erdman, Løjtnant
13-11-1801 P. Foersom
[05] Spatzier, Hr. v. Borgens Inspektør
13-11-1801 Pio (igen)
14-11-1801, lørdag
 (opførelse nr:   64), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Jeronimus
14-11-1801 Egholm
[05] Arv
14-11-1801 Gielstrup (igen)
[11] En Dreng
14-11-1801 Rind
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) De to Grenaderer (Patrat)
Rolleliste ændret
[08] Fanchette, Michellis Datter
14-11-1801 Jfr. Beck
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
  Note (f. Weyle)
15-11-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
  Note (f. de Saarede) (spillet på Hofteatret)
16-11-1801, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Heckingborn (Heiberg)
Rolleliste ændret
[02] Lady Fletscher, hans Datter
16-11-1801 Mad. Foersom
[03] Blunt, hans Forvalter
16-11-1801 Due
[06] Fairwell, en Prokurator
16-11-1801 Egholm
[07] Andrews, Forpagter i Cornwallis
16-11-1801 Pio (igen)
[08] Wotton, Fabrikør
16-11-1801 O. Rongsted d.æ.
[10] John, Heckingborns Tjener
16-11-1801 Møller
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
17-11-1801, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Sølvbrylluppet (Kotzebue)
19-11-1801, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Myndlingerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Kansler Flessel
19-11-1801 Frydendahl
[09] En Enke
19-11-1801 Mad. Martens (igen)
[13] Jacob, Kanslerens Tjener
19-11-1801 Heinsvig (igen)
20-11-1801, fredag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og seet Sølvbryllopet, en nye Comoedie i 5 Acter af Kotzebue, der er ret skiøn. Det var første Gang, at Kongen var der. Mine Søstre var der og
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Sølvbrylluppet (Kotzebue)
21-11-1801, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Kiørte alle kl. 6½ tillige med Weisvoigt og hans lille datter til comoediehuset for i parterreloge no. 26 at høre Haydns consert Skabelsen, som vedvarede fra kl. 7 til 9½. Den gefaldt mig ikke saa meget, som den raab er, men som og ikke blev udført med sit fulde kor og instrumenter, der var et par især en smuk sang, som Gabriel sang, for resten syntes mig mere kunstig end indtagende
 Concert (Skabelsen, af Haydn)
  Note (f. Capellets Enkekasse)
23-11-1801, mandag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) De aftakkede Officerer (Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[06] v. Fannenberg
23-11-1801 St. Heger
[07] Kranz
23-11-1801 Due
[08] Lovise
23-11-1801 Mad. Foersom
[11] Pinkus
23-11-1801 Pio
[13] Levée
23-11-1801 Olsen
24-11-1801, tirsdag
 (premiere, næste) Den opdagede Hemmelighed (Bourlain)
Rolleliste
[01] Kaptajn Dorville
24-11-1801 Egholm
[02] Sophie, hans Datterr
24-11-1801 Mad. Lange
[03] Fru Bertrand, hans Søster
24-11-1801 Mad. Clausen
[04] Dercour, Sophies Elsker, Officer
24-11-1801 Rosing
[05] Le Franc, hans Ven, ligeledes Officer
24-11-1801 Clausen
[06] Doucet, Doktor, forelsket i Sophie
24-11-1801 O. Rongsted d.æ.
[07] Paperlot, Advokat, ligeledes forelsket i Sophie
24-11-1801 Kruse
[08] Lubin, Fru Bertrands Tjener
24-11-1801 Lindgreen
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Sophie, hendes Datter
24-11-1801 Jfr. Beck
[03] Bernard, en Arbejdsmand
24-11-1801 Kruse (igen)
26-11-1801, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den døve Elsker (Pilon)
Rolleliste ændret
[15] Fremmede [4]
26-11-1801 Clausen
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
27-11-1801, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[03] Wilhelmine, hans Datter af første Ægteskab
27-11-1801 Jfr. Beck
[04] Emmy, hans Plejedatter
27-11-1801 Mad. Lange (efter navneskifte) (igen)
[09] Mad. Moreau
27-11-1801 Mad. Clausen
29-11-1801, søndag Helligdag Advent
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
30-11-1801, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) De noble Passioner (Ayrenhoff)
Rolleliste ændret
[03] Leonore, deres Datter
30-11-1801 Jfr. Beck
[06] Major Reenberg
30-11-1801 P. Foersom
[08] Baronens Forvalter
30-11-1801 Pio
[10] Notarius
30-11-1801 Heinsvig
[11] En Tjener
30-11-1801 Møller
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den opdagede Hemmelighed (Bourlain)
01-12-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Raptussen (Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[01] Mylord Heckingborn
01-12-1801 Egholm
[06] Blunt, Heckingborns Forvalter
01-12-1801 Due
[08] Andrews, Heckingborns Tjener
01-12-1801 Pio
[09] En Tjener
01-12-1801 Heinsvig
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
03-12-1801, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Kjolen fra Lyon (Jünger)
Rolleliste ændret
[04] Constance v. Birbak, hans Myndling
03-12-1801 Mad. Foersom
[11] Lotte, Fru v. Hornaus Kammerpige
03-12-1801 Mad. Lange
[12] Caspar, i Ordlings Hus
03-12-1801 Kruse
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
04-12-1801, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Fusentasterne (Andrieux)
Rolleliste ændret
[01] Hr. Klingstrup, Herremand fra Jylland
04-12-1801 Egholm
[03] Carl Klingstrup, hans Brodersøn
04-12-1801 P. Foersom
[08] Puger
04-12-1801 Olsen
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
06-12-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
07-12-1801, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Sølvbrylluppet (Kotzebue)
08-12-1801, tirsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Været i Comoedie og seet Indianerne i Engeland i 3 Acter af Kotzebue og en Entree, Jomfr. Beck spilte Gurli fortryllende
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Indianerne i England (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[11] En Baadsmand (fra 1825-26: Jack), (fra 1825-26: Baadsmand paa Roberts Skib)
08-12-1801 Due
[14] En Dreng
08-12-1801 Rind (igen)
10-12-1801, torsdag
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) De latterlige Følsomme (Molière)
Rolleliste ændret
[01] Jeronimus
10-12-1801 O. Rongsted
[03] Else
10-12-1801 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
[09] En Musikant
10-12-1801 Møller
[10] Claus
10-12-1801 Kruse
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De to Grenaderer (Patrat)
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
11-12-1801, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[04] Hr. v. Holm (1867-68: Sir Henry Wildair)
11-12-1801 Gielstrup (igen)
[06] Komtesse Wildhelm (1867-68: Lady Darling)
11-12-1801 Mad. Lange
[09] En Ubekendt
11-12-1801 Mad. Foersom
[11] Mariane (1867-68: Parly), (1867-68: Oberstindens Kammerpige)
11-12-1801 Jfr. Guldberg
[11] Mariane (1867-68: Parly), (1867-68: Oberstindens Kammerpige)
000-000-0000 - ukendt
13-12-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
14-12-1801, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Gamle og nye Sæder (Iffland)
Rolleliste ændret
[11] Phillippine, (1) i Grøndals Hus
14-12-1801 Mad. Foersom
15-12-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
17-12-1801, torsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7½ tog jeg i Comoedie, hvor Kronprindsen var og saae et nyt meget muntert og smukt Syngestykke, Adolf og Clara, af det Franske i een Act
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Ægteskabsforslaget (Pineux)
 (premiere, næste) Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
18-12-1801, fredag
 (opførelse nr:   45), forrige) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[05] Betty, Kammerpige hos Lady Norton og Coraly
18-12-1801 Jfr. Guldberg
 (opførelse nr:   64), forrige, næste) Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
20-12-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
21-12-1801, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Skibbrudet (Pineux)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
22-12-1801, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Marton, hendes Pige
22-12-1801 Jfr. Beck
 (opførelse nr:   65), forrige, næste) Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
23-12-1801, onsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De to Brødre (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Hans Blok, Frands's Tjener, forhen Matros
23-12-1801 H.C. Knudsen (igen)
[08] Advokat Schmidt
23-12-1801 Gielstrup (igen)
25-12-1801, fredag Helligdag Juledag
26-12-1801, lørdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1801, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
28-12-1801, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Veien til Ødelæggelse (Holcroft)
Rolleliste ændret
[10] Jenny, hendes Pige
28-12-1801 Mad. Foersom
[12] Mad. Tiffany, Modehandlerinde
28-12-1801 Mad. Petersen
[12] Mad. Tiffany, Modehandlerinde
000-000-0000 - ukendt
[13] En Kontor-Betjent hos Dornton
28-12-1801 O'Donnel (igen)
[18] En Rets-Betjent
28-12-1801 Due
[20] En Tjener hos Dornton
28-12-1801 Pio
[21] En Tjener hos Fru Warren
28-12-1801 ukendt
[22] En Opvarter
28-12-1801 Rind
29-12-1801, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De pudseerlige Arvinger (Kotzebue)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
30-12-1801, onsdag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Den bogstavelige Udtydning (Brömel)
 (opførelse nr:     9), forrige) Den ubesindige Gjæstfrihed (Colman)
Rolleliste ændret
[03] Ketty
30-12-1801 Jfr. Astrup (igen)
[04] Harriet
30-12-1801 Jfr. Beck
[09] Værten Peery
30-12-1801 Olsen
[10] Mad. Peery
30-12-1801 Mad. Petersen

1802


01-01-1802, fredag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1802, lørdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Herman von Unna (for Rosing) (Skjöldebrand og Vogler)
Rolleliste ændret
[02] Sophie, hans Gemalinde
02-01-1802 Mad. Dahlén
[11] Dommere [2] i den hemmelige Ret
02-01-1802 Olsen
  Note (f. Rosing)
03-01-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
04-01-1802, mandag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[02] Hr. von Prechtheim, Borgmester
04-01-1802 Olsen
[03] Hr. von Prechtheim, hans Søn, Byskriver
04-01-1802 Heinsvig
05-01-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
Rolleliste ændret
[11] Dommere [2] i den hemmelige Ret
05-01-1802 Kruse
07-01-1802, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Reisen til Byen (Iffland)
Rolleliste ændret
[13] Wiese, Skoleholder
07-01-1802 Kruse
[15] Johan, Hofraadens Tjener
07-01-1802 Pio
08-01-1802, fredag
 (premiere, næste) Værtshuset (Lebrun)
Rolleliste
[01] Dupont, Gæstgiver og Postmester
08-01-1802 Gielstrup
[02] Derval, (1) Kavaleri-Officerer af ét Regiment
08-01-1802 Rosing
[03] Florville, (2) Kavaleri-Officerer af ét Regiment
08-01-1802 P. Foersom
[04] Fru Derval
08-01-1802 Jfr. Astrup
[05] Louison, hendes Kammerpige
08-01-1802 Mad. Lange
[06] Marcel, Opvarter i Værtshuset
08-01-1802 Lindgreen
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Adolf og Clara (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
10-01-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
11-01-1802, mandag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
Rolleliste ændret
[10] En Tjener (fra 1773-74: Jonquille)
11-01-1802 Rind
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
12-01-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
14-01-1802, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den opdagede Hemmelighed (Bourlain)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[07] Hilmer, hans Fader
14-01-1802 H.C. Knudsen (igen)
15-01-1802, fredag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[05] Cherubin, Grevens første Page
15-01-1802 Jfr. J.M. Nick
[12] Tvænæve, Birkeskriver (S.-F. 1846: Retsskriver, hans Sekretær)
15-01-1802 Egholm
[15] Grippesoleil (S.-F. 1846: Solslik), en Faare-Hyrde (S.-F. 1846: en ung Hyrde)
15-01-1802 Rind
16-01-1802, lørdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Herman von Unna (Skjöldebrand og Vogler)
Rolleliste ændret
[11] Dommere [2] i den hemmelige Ret
16-01-1802 Pio
17-01-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
18-01-1802, mandag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Stregen i Regningen (Jünger)
Rolleliste ændret
[07] Lisette, Frøknernes Kammerpige
18-01-1802 Mad. M. Poulsen (igen)
[08] Conrad, Opvarter
18-01-1802 Heinsvig
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
19-01-1802, tirsdag
 (premiere, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
21-01-1802, torsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie; kiørt første Gang alleene med Kongen. Min Fader kom siden. Coquetten i 5 Acter blev opført, og Knudsen sang en Krigssang. Siden blev opført Balletten Den Vægelsindede
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Coquetten (Baron)
Rolleliste ændret
[01] Damis, Cephises Mand
21-01-1802 Egholm
[04] Lucilia, Cydalises Kusine
21-01-1802 Mad. Lange
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
22-01-1802, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
23-01-1802, lørdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Lagertha (for Mad. Bjørn) (Pram og Schall) (Ballet)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Værtshuset (Lebrun)
  Note (f. Mad. Bjørn)
24-01-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
25-01-1802, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Værtshuset (Lebrun)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
26-01-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   60), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Herman von Bremen
26-01-1802 Schwarz
[05] Henrik, Kandestøberdreng
26-01-1802 Lindgreen
[09] Sivert Posekiger
26-01-1802 Egholm
[10] Jens Øltapper, Værten
26-01-1802 Pio
[11] Richard Børstenbinder
26-01-1802 Due
[12] Sanderus
26-01-1802 Frydendahl (igen)
[13] Abrahams
26-01-1802 Clausen
[20] Første Advokat
26-01-1802 P. Foersom
[23] En Kærling
26-01-1802 Kruse (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
26-01-1802 O. Rongsted d.æ. (igen)
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
26-01-1802 Rind
27-01-1802, onsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
30-01-1802, lørdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen vare vi i Comoedie. Kongen blev modtaget med udmærket Fryderaab, og et herligt Fædrenelandsstykke, Hiemkomsten af Thaarup, blev modtaget med Enthosiasmus. En skiøn Sang blev afsungen til Kongen og Kronprindsen og gientaget fra Parterret. Derefter blev opført en nye smuk Ballet, Sigrid, af Hr. Laurent. Da Kongen forlod Skuespillet, blev han ligeledes gelejdet af Hurraraab
 (premiere, næste) Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Lovise
30-01-1802 Mad. Frydendahl
[02] Signe
30-01-1802 Mad. Dahlén
[03] Mad. Richardt
30-01-1802 Jfr. Winther
[04] Poul Hansen
30-01-1802 Frydendahl
[05] Morten, en gammel Baadsmand
30-01-1802 H.C. Knudsen
[06] Jørgen, en blind afskediget Soldat
30-01-1802 Due
[07] Henrik, Mortens Søn, Matros
30-01-1802 Saabye
[08] Frederik, Jørgens Søn, Soldat
30-01-1802 P. Foersom
[09] Ludvig, Poul Hansens Søn, forlovet med Signe
30-01-1802 Rosing
[10] Fogden
30-01-1802 Egholm
 (premiere, næste) Sigrid (Laurent) (Ballet)
31-01-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
01-02-1802, mandag
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Sigrid (Laurent) (Ballet)
02-02-1802, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Værtshuset (Lebrun)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
04-02-1802, torsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Paa Kronprindsens Anmodning, da han gierne vil blive hos Prindsesserne, var jeg idag ene med Kongen i Comoedie og saae Den gode Moder, Comoedie i een Act, og Balletten Sigrid, der vireklig er skiøn
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
Rolleliste ændret
[03] Lubin, en Bondekarl
04-02-1802 Rind (Debut)
[05] En Birkeskriver
04-02-1802 Møller
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Sigrid (Laurent) (Ballet)
05-02-1802, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Embedsiver (Iffland)
Rolleliste ændret
[03] En Jagtjunker
05-02-1802 Rind
[07] Ernest, hendes Søn
05-02-1802 Jfr. Abildgaard
[10] Bager Ehlers
05-02-1802 Lindgreen
[12] Wender, Fyrstens Kammerlakaj
05-02-1802 Heinsvig (igen)
[14] Falbrings Tjener
05-02-1802 Møller
06-02-1802, lørdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Kl. 7 toge vi i Knudsens Benefice, hvor Erik Eiegod opførtes, og Knudsen til Slutningen fremsagde en smuk Epilog, som han declameerte med megen Følelse
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Erik Eiegod (for H.C. Knudsen) (Kunzen og Baggesen) (Opera)
Rolleliste ændret
[03] Uffo Skjald
06-02-1802 P. Foersom
[10] En Herold
06-02-1802 Pio (igen)
  Note (f. Knudsen til Erstat. f. hans patriotiske Reise)
07-02-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
08-02-1802, mandag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
09-02-1802, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Enken og Ridehesten (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[04] Ronsard, han Tjener
09-02-1802 Heinsvig
[06] En Staldkarl
09-02-1802 Møller
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Sigrid (Laurent) (Ballet)
11-02-1802, torsdag
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[09] En Alkade
11-02-1802 P. Foersom
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
12-02-1802, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
13-02-1802, lørdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hjemkomsten (for Forfatteren) (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
  Note (f. Forf.)
14-02-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
15-02-1802, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Ægteskabsforslaget (Pineux)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
16-02-1802, tirsdag
 (premiere, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
Rolleliste
[01] Diethelm, en ung Købmand
16-02-1802 Saabye
[02] Sekretær Telberg
16-02-1802 Schwarz
[03] Fru Telberg, hans Kone
16-02-1802 Mad. Rosing
[04] Carl Telberg, Fændrik, (1) deres Børn
16-02-1802 P. Foersom
[05] Sophie, (2) deres Børn
16-02-1802 Mad. Lange
[06] Mad. Almer, en Enke
16-02-1802 Jfr. Winther
[07] Emilie, hendes Datter
16-02-1802 Jfr. Astrup
[08] Grevinde Meerwitz
16-02-1802 Mad. Clausen
[09] Baron von Baldern
16-02-1802 Clausen
[10] Herman, Diethelms Bogholder
16-02-1802 Lindgreen
[11] Flink, Diethelms Tjener
16-02-1802 Heinsvig
[12] Kaptajn Hennings
16-02-1802 Frydendahl
[13] Vermand, en Kommissær
16-02-1802 O. Rongsted d.æ.
[14] En Karl
16-02-1802 O'Donnel
18-02-1802, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Jøden (Cumberland)
Rolleliste ændret
[01] Stephan Bertram
18-02-1802 Egholm
[02] Frederik, hans Søn
18-02-1802 P. Foersom
[08] Madame Ratchliffe
18-02-1802 Mad. Clausen
[09] Elise, hendes Datter
18-02-1802 Mad. Foersom
[11] En Opvarter
18-02-1802 ODonnel
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Amor og Psyche (Galeotti) (Ballet)
19-02-1802, fredag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[06] Gyldenstjerne, deres Farbroder
19-02-1802 Due (igen)
[09] Fru Anna Møenstrup, Dronningens Hofmesterinde
19-02-1802 Jfr. Astrup (igen)
[15] En Tjener hos Sigbrit
19-02-1802 O'Donnel (igen)
21-02-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
22-02-1802, mandag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
28-02-1802, søndag Helligdag Fastelavn
01-03-1802, mandag
 (opførelse nr:   58), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
Rolleliste ændret
[08] Ridefogdens Kone, (fra 1804-05 til 1837-38: Samme Fremstiller som Kammertjeneren; derefter ved de to første Opførelser i 1851-52: Fremstiller tilfælles med Erik, hvorefter Rollen udgaar af Personlisten)
01-03-1802 Mad. Foersom
[09] To Doktorer [1]
01-03-1802 Olsen
[13] To Advokater [2]
01-03-1802 P. Foersom
[15] Magnus
01-03-1802 Heinsvig
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
02-03-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) De snorrige Fættere (Falsen)
Rolleliste ændret
[05] Meerskum, Kaper-Kaptajn, (3) Fætre og Friere til Fru Dormin
02-03-1802 H.C. Knudsen (igen)
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
04-03-1802, torsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen var jeg i Comoedie med Kongen og saa De pudseerlige Arvinger og Den lille Matros. I Den lille Matros debuteerte en vis Jomfr. Sølver, Syngeelev af Hr. Ferretti, i Fulberts Rolle med Bifald
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De pudseerlige Arvinger (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[01] Peter Falk
04-03-1802 Due
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den lille Matros (Gaveaux og Lebrun) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Lise, (2) deres Døtre
04-03-1802 Mad. Dahlén
[07] Fulbert, Sabords Søn
04-03-1802 Jfr. Sølver (Debut)
05-03-1802, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
06-03-1802, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Sølvbrylluppet (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[08] Ober-Forster Bjørn
06-03-1802 Kruse
  Note (f. Fattigv.)
07-03-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
08-03-1802, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
09-03-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Emilie Galotti (Lessing)
Rolleliste ændret
[11] En Kammertjener hos Prinsen
09-03-1802 O'Donnel
[13] Pirro
09-03-1802 Kruse
11-03-1802, torsdag
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Hjemkomsten (Kunzen og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[10] Fogden
11-03-1802 Kruse
12-03-1802, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den opdagede Hemmelighed (Bourlain)
Rolleliste ændret
[01] Kaptajn Dorville
12-03-1802 Olsen
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
13-03-1802, lørdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
14-03-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
15-03-1802, mandag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De to Grenaderer (Patrat)
Rolleliste ændret
[02] Michelli, Birkedommer
15-03-1802 Due
 (opførelse nr:   66), forrige, næste) Den forladte Dido (Galeotti) (Ballet)
16-03-1802, tirsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen vare vi i Comoedie, hvor et nyt Syngestykke med Sange af Brun og Musik af Schal, Domherren i Milano, i to Acter blev opført, og i hvilket moersomme Stykke Hr. Dupuy, som er antaget her ved Theatret med 1000 Rd. Gage som Sanger og anden Comcertmester, udførte en fransk Officeers, Firmins, Rolle og sang saare skiønt, hvorimod Udtalen er fremmed, Knudsen spilte meget got Domherrens Rolle
 (premiere, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
Rolleliste
[05] Firmin, hendes Elsker, Adjutant ved den franske Armé i Italien
16-03-1802 DuPuy (Debut)
17-03-1802, onsdag
 Concert af Simonetti, Sanger
18-03-1802, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Værtshuset (Lebrun)
 (opførelse nr:   20), forrige) De tre Forpagtere (Dezède og Monvel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[08] Lise, (2) deres Døtre
18-03-1802 Jfr. Beck
[09] Lucas, Peders Søn, Trines Forlovede
18-03-1802 P. Foersom
19-03-1802, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
20-03-1802, lørdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
Rolleliste ændret
[06] Edvard, hans Søn
20-03-1802 Enholm (Debut)
21-03-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
22-03-1802, mandag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Gulddaasen (Olufsen)
Rolleliste ændret
[07] Faldsmaal, Lommeprokurator
22-03-1802 H.C. Knudsen (igen)
[11] Lars, Tjener
22-03-1802 Heinsvig (igen)
[12] Jochum, Kusk
22-03-1802 Lindgreen (igen)
23-03-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
24-03-1802, onsdag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
  Note (f. Fattigv.) (spillet på Hofteatret)
25-03-1802, torsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
26-03-1802, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
27-03-1802, lørdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Domherren i Milano (for Komponisten) (Schall og Pineux) (Syngestykke)
  Note (f. Comp.)
28-03-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
29-03-1802, mandag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Den aabne Brevvexling (Jünger)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
30-03-1802, tirsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comoedie og seet Den forladte Datter, Comoedie i 5 Acter efter det Engelske, et saare skiønt og yndet Stykke
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
31-03-1802, onsdag
 Concert af Montebello, Sanger
01-04-1802, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
02-04-1802, fredag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Om Aftenen havde alle Officeerene frie Entree og første Plads i Parquettet, og der blev opført en skiøn Concert, nemlig et Digt af Guldberg, Fredsfyrsten og Erobreren, sat i Musik af Kuntzen, hvilket er et Mesterværk. En skiøn Prolog af Sander blev fremsagt af Schwartz. Fra Parterret blev sungen en Sang med Hensyn paa Dagen. Om Aftenen havde Studendercorpset en Fête hos Rauchs [ie: Rau's Gæstgivergaard, nu Hotel d'Angleterre], og Rahbek holdt en Tale
 Prolog
 Concert (Erobreren og Fredsførsten ...)
03-04-1802, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Syv tusinde Rigsdaler (Kotzebue)
 (opførelse nr:   90), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
04-04-1802, søndag
 Forestilling af Casorti (spillet på Hofteatret)
05-04-1802, mandag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
  Note (Forestilling af Casorti) (spillet på Hofteatret)
  Note (f. Fattigv.) (spillet på Hofteatret)
06-04-1802, tirsdag
 (premiere, næste) Kunstdommeren (Falsen)
Rolleliste
[01] Fintac
06-04-1802 Schwarz
[02] Urania
06-04-1802 Mad. Clausen
[03] Annette
06-04-1802 Mad. Lange
[04] Celicour
06-04-1802 Saabye
[05] Vieuxsac
06-04-1802 Egholm
[06] Durfort
06-04-1802 O. Rongsted d.æ.
[07] Cantin
06-04-1802 Clausen
[08] Froissé
06-04-1802 Heinsvig
[09] Carlin
06-04-1802 Kruse
[10] Suzon
06-04-1802 Mad. M. Poulsen
08-04-1802, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Trine, deres Datter
08-04-1802 Jfr. Sølver
[100] Sophie
08-04-1802 Jfr. Lauerwald
[102] Vægtere [1]
08-04-1802 Møller (igen)
[106] Tre Gæster [1]
08-04-1802 O'Donnel (igen)
 (opførelse nr:   91), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
09-04-1802, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Kunstdommeren (Falsen)
10-04-1802, lørdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Skumlerne (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[10] Kaptain von Ellfeld
10-04-1802 O. Rongsted d.æ. (igen)
11-04-1802, søndag Helligdag Palme Søndag
15-04-1802, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Concert for Capellets Enkekasse
16-04-1802, fredag Helligdag Langfredag
18-04-1802, søndag Helligdag Paaskedag
19-04-1802, mandag Helligdag 2. Paaskedag
 Concert af Calmus, Violoncellist
20-04-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) De pudseerlige Arvinger (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[01] Peter Falk
20-04-1802 Egholm (igen)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
22-04-1802, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Medbeilerne (Sheridan)
23-04-1802, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Jøden (Cumberland)
Rolleliste ændret
[01] Stephan Bertram
23-04-1802 Elsberg (igen)
 (premiere, næste) Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
24-04-1802, lørdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Kunstdommeren (Falsen)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
26-04-1802, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Domherren i Milano (Schall og Pineux) (Syngestykke)
27-04-1802, tirsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Rolleliste ændret
[14] En Tjener hos Grev Wodmar
27-04-1802 ukendt
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
29-04-1802, torsdag
 (premiere, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
Rolleliste
[10] En Eremit
29-04-1802 Schwarz
[20] En Olding
29-04-1802 Egholm (sidste Optræden)
30-04-1802, fredag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Frands Eberhardt, en Student
30-04-1802 O'Donnel
01-05-1802, lørdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
Rolleliste ændret
[03] Estrith, hans Datter
01-05-1802 Mad. Heger (igen)
[08] Tyge, Biskop af Børglum
01-05-1802 Due
[14] En Olding
01-05-1802 Kruse
  Note (f. Fattigv.)
03-05-1802, mandag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Søofficererne (Tode)
Rolleliste ændret
[02] Lord Walsingham
03-05-1802 Rosing (igen)
[03] Lord Bellamy
03-05-1802 Elsberg (igen)
[05] George King, en Søløjtnant paa halv Gage
03-05-1802 P. Foersom
04-05-1802, tirsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den afbrudte Reise (Picard)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
05-05-1802, onsdag
 Concert af Feretti
06-05-1802, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Det unge Menneske efter Moden (Beck)
Rolleliste ændret
[01] Lisimon, en Mand i maadelige Omstændigheder
06-05-1802 Olsen
[06] Bluus, (1) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
06-05-1802 O'Donnel
[09] Strax, (4) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
06-05-1802 Rind
[10] Fraads, (5) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
06-05-1802 O. Rongsted d.æ.
[11] Sær, (6) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
06-05-1802 P. Foersom
[12] Antoni, en Prokurator
06-05-1802 Due
[15] En Retsbetjent
06-05-1802 Møller
 (premiere, næste) Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Florimon (fra 1848-49: Florimond)
06-05-1802 Frydendahl
[02] Laura, (fra 1848-49: hans Niece)
06-05-1802 Mad. Frydendahl
[03] Armand, (til 1821-22: Lauras Elsker)
06-05-1802 Du Puy
[04] En Tjener
06-05-1802 O'Donnel
07-05-1802, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
08-05-1802, lørdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[01] Dyveke, Christierns Elskede
08-05-1802 Mad. Gieding (Gæst)
[06] Gyldenstjerne, deres Farbroder
08-05-1802 Elsberg (igen)
[15] En Tjener hos Sigbrit
08-05-1802 Heinsvig (igen)
10-05-1802, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
11-05-1802, tirsdag
 (premiere, næste) Gevinsten i Classelotteriet (Hagemeister)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
12-05-1802, onsdag
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
Rolleliste ændret
[05] En fransk Officer
12-05-1802 P. Foersom
[06] En Hyrde, (findes ikke 1797-98, 15-3-1799, 1817-18 og 1818-19)
12-05-1802 ODonnel
[07] En Hyrdinde
12-05-1802 Mad. Dahlén (igen)
[08] En Olding
12-05-1802 H.C. Knudsen (igen)
14-05-1802, fredag Helligdag Bededag
15-05-1802, lørdag
 (premiere, næste) Epigrammet (Kotzebue)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Kjærlighed giver Forstand (Gardel og Laurent) (Ballet)
17-05-1802, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ægteskabsskolen (Pram)
Rolleliste ændret
[01] Silkeborg
17-05-1802 Elsberg (sidste Optræden)
[09] Morten Søholm, Bonde
17-05-1802 Olsen
[15] To Tjenere [2]
17-05-1802 Rind
18-05-1802, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
20-05-1802, torsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[09] Agnes, (1) Nonner
20-05-1802 Jfr. Beck
[10] Josephine, (2) Nonner
20-05-1802 Jfr. Sølver
[12] Augustine, (4) Nonner
20-05-1802 Jfr. Guldberg
[13] Victorine, (5) Nonner
20-05-1802 ukendt
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
21-05-1802, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Epigrammet (Kotzebue)
22-05-1802, lørdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Gevinsten i Classe-Lotteriet (Hagemeister)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
24-05-1802, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Johanna Montfaucon (Kotzebue og Schall)
Rolleliste ændret
[09] Hildegard, hans Datter
24-05-1802 Beck (sidste Optræden)
25-05-1802, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Epigrammet (Kotzebue)
27-05-1802, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
04-06-1802, fredag
 Concert af Mlle. Cenni, Sangerinde
06-06-1802, søndag Helligdag Pintsedag
07-06-1802, mandag Helligdag 2. Pintsedag
13-06-1802, søndag Helligdag Trinitatis

Ekstraforestilling 1802


19-06-1802, lørdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Fra Academiet kiørte min Fader, Prindsen [af Glochester] og jeg i een Vogn til Comoedien. Da han kom ind, bukkede han ikke, og han ville strax have sat sig, men jeg underrettede ham om, at man ej sad sig førend Dækket gik op. Han sad i Midten af Rundelen, min Fader i Krogen, og Juliane tog Plads nærmest ved Theatret; jeg sad som sædvanlig bagved denne plads. Der blev opført Operetten, Syngestykke i een Act, hvis Musk meget hovede Prindsen. Ogsaa vandt Balletten Lagertha fuldkommen hans Bifald, og til Ære for dens Pantomine forstod han den paa visse Steder uden Forklaring. Samme Ballet blev ogsaa meget skiønt givet. Birouste var Thora, eftersom Mad. Schal endnu ej er saa vel, at hun kan danse, ja, Vinsløw siger endnu, at hun ej kan komme sig. I Fægtningen med Kaarde blev Bournonville blesseeret i Hovedet af Paulsen; men han fuldførte dog sit Partie
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Operetten (Maria m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Lagertha (Pram og Schall) (Ballet)
  Note (i Anledning af Prindsen af Glochesters Nærv.)