Om rollelisterne

Liste over personalenavne

Roller på danske teatre

Ellen Marie (Eline) Heger

f. Smidth. Gift: 04-02-1797
Født: 13-12-1774 - Død: 06-06-1842
Kongelig skuespiller: Aug. 1794
Afsked: Juli 1834


26-11-1793 Jfr. E.M. Smidth (Debut) (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Lucette, hendes Datter

Den gode Moder,
Komedie i 1 Akt af Florian. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 26-11-1793

20-12-1793 Jfr. E.M. Smidth
[1] Emilie Galotti

Emilie Galotti,
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 08-12-1775

02-01-1794 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[9] Sophie Freelove, hendes Datter af første Ægteskab

Vejen til Ødelæggelse,
Komedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat af Fr. Schwarz og senere [1838-39] af Th. Overskou
Premiere på Det kgl. Teater: 02-01-1794

13-03-1794 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Cathinka

Pigen fra Marienborg,
eller Peter den stores Kærligheds-Historie, Komedie i 5 Akter af Franz Kratter. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 13-03-1794

21-11-1794 Jfr. E.M. Smith (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[7] Charlotte, hans Datter

Han blander sig i alt,
eller Han har sin Næse alle Vegne, Lystspil i 5 Akter af Susan Centlivre (The busy body), oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse, af D. F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 21-11-1794

05-01-1795 Jfr. E.M. Smidth
[6] Komtesse Wildhelm (1867-68: Lady Darling)

Ringen,
eller Det af Delikatesse ulykkelige Ægteskab, Lystspil i 4 Akter, efter Farquhar (»Sir Harry Wildair«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz, senere [i 1867-68] af H.P. Holst, under Titlen: Ringen, Lystspil i 4 Akter efter Farquhars engelske Original og Schröders Bearbejdelse
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1792

19-02-1795 Jfr. E.M. Smidth
[2] Juliane von Lindorak, hans Frue

Juliane von Lindorak,
Komedie i 5 Akter af Gozzi (Doride, o sia La rassegnata), oversat, efter F.L. Schröder og Gotters Bearbejdelse, af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 01-12-1785

06-03-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Charlotte Silkeborg, deres Datter

Ægteskabsskolen,
Komedie i 5 Akter af Chr. Pram
Premiere på Det kgl. Teater: 06-03-1795

24-03-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[5] Sophie

Den godmodige Familie,
Komedie i 1 Akt af P. Wieck
Premiere på Det kgl. Teater: 24-03-1795

21-04-1795 Jfr. M. Schmidt
[8] Lovise

De aftakkede Officerer,
Komedie i 5 Akter af Gottlieb Stephanie d.y. Oversat af P.D. Bast
Premiere på Det kgl. Teater: 29-10-1778

29-04-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Miss Nancy Lovely

De fire Formyndere,
Lystspil i 3 Akter af Susan Centlivre (A bold stroke for a wife), oversat, efter Fr. L. Schröders Bearbejdelse, af J. Wille
Premiere på Det kgl. Teater: 29-04-1795

10-09-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Mariane, hans Søster

De to Søskende,
Komedie i 1 Akt af Goethe. Oversat af St. Heger
Premiere på Det kgl. Teater: 10-09-1795

18-09-1795 Jfr. E.M. Smidth
[3] Pauline, Aurellys Søsterdatter, opdragen hos Melac, Fader

De to Venner,
eller Købmanden i Lyon, Skuespil i 5 Akter af Beaumarchais. Oversat af U.F. Cortin
Premiere på Det kgl. Teater: 15-09-1784

19-10-1795 Jfr. E.M. Smidth
[19] Engelke Hattemagers

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

16-11-1795 Jfr. E.M. Smidth
[6] Terentia, Leanders Fæstemø

Hekseri,
eller Blind Alarm, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1966:] Musik: Niels Viggo Bentzon
Premiere på Det kgl. Teater: 28-10-1750

26-11-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Kirstine, (2) hendes Børn

Gamle og nye Sæder,
Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 26-11-1795

03-12-1795 Jfr. E.M. Smith
[4] Henriette, Beverleys Søster

Beverley,
borgerligt Sørgespil i 5 Akter af E. Moore (The gamester), oversat, efter Saurins franske Bearbejdelse, af L. Reersløv, hvis Oversættelse (i 1773-74) blev gennemset af Ch.D. Biehl
[Görbing Frank] Sørgespil i 5 Acter, af Saurin, paa ny fordansket ved Müller
Premiere på Det kgl. Teater: 27-12-1770

22-12-1795 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Constance v. Birbak, hans Myndling

Kjolen fra Lyon,
Lystspil i 4 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
Premiere på Det kgl. Teater: 22-12-1795

30-01-1796 Jfr. E.M. Smith (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[1] Dyveke, Christierns Elskede

Dyveke,
Sørgespil i 5 Akter af Ole Johan Samsøe
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1796

06-02-1796 Jfr. E.M. Smidth
[2] Henriette v. Sachau, hans Datter

Bortførelsen,
Komedie i 3 Akter af Joh. Fr. Jünger. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 18-10-1792

08-02-1796 Jfr. E.M. Smidth
[5] Pallas

Ulysses von Ithacia,
eller En tysk Komedie, Komedie i 5 Akter med Prolog af Ludvig Holberg
[Fra 1884:] Forspil: Introduzione marziale til »Ulysses von Ithacia« af Niels W. Gade
[Fra 1934:] Musiken delvis efter Reinhard Kaisers opera »Ulysses«, samlet af Torben Krogh, bearbejdet af Palle Alsfelt, danse: Harald Lander
Premiere på Det kgl. Teater: 08-07-1750

10-02-1796 Jfr. E.M. Smidt
[6] Lovise

Armod og Høimodighed,
Komedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 18-02-1796

11-03-1796 Jfr. E.M. Smidth
[18] Tredie Raadsherinde

Den politiske Kandestøber,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
Premiere på Det kgl. Teater: 13-02-1750

17-03-1796 Jfr. E.M. Schmidt
[8] Amalila Fersen, hans Broderdatter

Høstdagen,
Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Søren Sønnichsen
Premiere på Det kgl. Teater: 25-09-1794

28-04-1796 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[5] Salome, (3) deres Børn

Rejsen til Byen,
Lystspil i 5 Akter af Iffland. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 28-04-1796

17-05-1796 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[9] Elise, hendes Datter

Jøden,
Komedie i 5 Akter af Cumberland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 17-05-1796

19-05-1796 Jfr. E.M. Schmidt (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[7] Karoline Bernhard, deres Søster, forlovet med Ferdinand

Ægtefolkene fra Landet,
Lystspil i 3 Akter af Jünger. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 19-05-1796

06-09-1796 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[5] Wilhelmine, (3) hendes Børn

Den skarpe Kniv kan let faa Skaar,
Skuespil i 5 Akter af Iffland. Oversat af E. de Falsen
Premiere på Det kgl. Teater: 06-09-1796

16-09-1796 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Marie Lønberg

Det tyvende Aars Ægteskab,
Komedie i 1 Akt af P. Wieck
Premiere på Det kgl. Teater: 16-09-1796

14-11-1796 Jfr. M. Smidt (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Fredericia

Advokaterne,
Komedie i 5 Akter af Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 14-11-1796

06-12-1796 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Clara, deres Datter

Den lykkelige Familie,
Komedie i 1 Akt af B.H. Beck
Premiere på Det kgl. Teater: 06-12-1796

09-12-1796 Jfr. E.M. Smidth
[4] Frøken Adelaide

Væddemaalet,
Komedie i 1 Akt af Sedaine. Oversat af C.P. Rose
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1776

16-12-1796 Jfr. E.M. Smidth
[5] Constance

Kuren,
Komedie i 2 Akter af C.F. Jacobi
Premiere på Det kgl. Teater: 03-04-1783

20-01-1797 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[10] Cyrilla, hans Datter

Sammensværgelsen mod Peter den Stor,
Sørgespil i 5 Akter af Fr. Kratter. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 20-01-1797

31-01-1797 Jfr. E.M. Smidth (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Estrith, hans Datter

Niels Ebbesen af Nørreris,
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1797

10-02-1797 Mad. Heger
[2] Miss Nancy Lovely

De fire Formyndere,
Lystspil i 3 Akter af Susan Centlivre (A bold stroke for a wife), oversat, efter Fr. L. Schröders Bearbejdelse, af J. Wille
Premiere på Det kgl. Teater: 29-04-1795

13-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[4] Constance v. Birbak, hans Myndling

Kjolen fra Lyon,
Lystspil i 4 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
Premiere på Det kgl. Teater: 22-12-1795

14-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
[10] Cyrilla, hans Datter

Sammensværgelsen mod Peter den Stor,
Sørgespil i 5 Akter af Fr. Kratter. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 20-01-1797

23-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[2] Lucette, hendes Datter

Den gode Moder,
Komedie i 1 Akt af Florian. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 26-11-1793

24-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[1] Emilie Galotti

Emilie Galotti,
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 08-12-1775

28-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[2] Juliane von Lindorak, hans Frue

Juliane von Lindorak,
Komedie i 5 Akter af Gozzi (Doride, o sia La rassegnata), oversat, efter F.L. Schröder og Gotters Bearbejdelse, af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 01-12-1785

03-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[6] Lovise

Armod og Høimodighed,
Komedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 18-02-1796

04-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[1] Dyveke, Christierns Elskede

Dyveke,
Sørgespil i 5 Akter af Ole Johan Samsøe
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1796

07-03-1797 Mad. Heger
[3] Julie, (1) deres Døtre

Ja eller Nej,
eller Det skulde saa være, Komedie i 1 Akt af B.H. Beck
Premiere på Det kgl. Teater: 04-04-1793

07-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[7] Karoline Bernhard, deres Søster, forlovet med Ferdinand

Ægtefolkene fra Landet,
Lystspil i 3 Akter af Jünger. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 19-05-1796

09-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[7] Charlotte, hans Datter

Han blander sig i alt,
eller Han har sin Næse alle Vegne, Lystspil i 5 Akter af Susan Centlivre (The busy body), oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse, af D. F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 21-11-1794

13-03-1797 Mad. Heger
[4] Frederikke, Warbergers Søsterdatter

Jægerne,
Komedie [1859-60: Skuespil] i 5 Akter af Iffland. Oversat af Ch.D. Biehl og senere [1859-60:] af Th. Overskou [med Musik af Joseph Glæser]. [Til Folketeatret:] Folkeskuespil i 5 Akter (7 Afdelinger). Oversat af Johannes Magnussen
Premiere på Det kgl. Teater: 25-03-1788

21-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[4] Kirstine, (2) hendes Børn

Gamle og nye Sæder,
Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 26-11-1795

24-03-1797 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[5] Amalia, Cecilies Veninde

Galejslaven,
eller Den sønlige Kærlighed, Drama i 5 Akter af Fénouillot de Falbaire. Oversat af E. de Falsen
Premiere på Det kgl. Teater: 24-03-1797

25-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[4] Cathinka

Pigen fra Marienborg,
eller Peter den stores Kærligheds-Historie, Komedie i 5 Akter af Franz Kratter. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 13-03-1794

27-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[5] Sophie

Den godmodige Familie,
Komedie i 1 Akt af P. Wieck
Premiere på Det kgl. Teater: 24-03-1795

07-04-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[3] Estrith, hans Datter

Niels Ebbesen af Nørreris,
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1797

02-05-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[9] Elise, hendes Datter

Jøden,
Komedie i 5 Akter af Cumberland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 17-05-1796

05-09-1797 Mad. Heger
[4] Isabella

Den Sansesløse,
Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af L. Reersløv
Premiere på Det kgl. Teater: 10-01-1753

12-09-1797 Mad. Heger
[5] Antonette, (3) deres Døtre

Ja eller Nej,
eller Det skulde saa være, Komedie i 1 Akt af B.H. Beck
Premiere på Det kgl. Teater: 04-04-1793

18-09-1797 Mad. Heger
[3] Leonore, deres Datter

De noble Passioner,
Komedie i 2 Akter af Ayrenhoff. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 20-03-1783

22-09-1797 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
[18] Tredie Raadsherinde

Den politiske Kandestøber,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
Premiere på Det kgl. Teater: 13-02-1750

02-10-1797 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Julie, von Wiesens Myndling

Manden paa fyrretyve Aar,
Komedie i 1 Akt (efter Fagans »La pupille« [se Myndlingen]), af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 02-10-1797

16-02-1798 Mad. Heger (efter navneskifte)
[3] Charlotte Silkeborg, deres Datter

Ægteskabsskolen,
Komedie i 5 Akter af Chr. Pram
Premiere på Det kgl. Teater: 06-03-1795

22-03-1798 Mad. Heger
[2] Lady Fletscher, hans Datter

Heckingborn,
Komedie i 5 Akter af P.A. Heiberg
Premiere på Det kgl. Teater: 30-10-1788

19-04-1798 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Jenny, hans Søster

Skumlerne,
Skuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af A.B. Bentzon
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1798

18-09-1798 Mad. Heger (igen)
[8] Amalila Fersen, hans Broderdatter

Høstdagen,
Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Søren Sønnichsen
Premiere på Det kgl. Teater: 25-09-1794

20-09-1798 Mad. Heger
[3] Henriette von Darring, hendes Datter

Ringen,
Lystspil i 5 Akter, efter Farquhar (»The constant couple or a trip to the jubilee«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 12-02-1789

08-10-1798 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Wilhelmine

De to Poststationer,
Komedie i 3 Akter af Picard. Oversat af D.S.H. Christensen og [fra 1823-24] af G. Stage, under Titlen: Den Snaksomme eller De to Poststationer, Lystspil i 3 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 08-10-1798

09-10-1798 Mad. Heger (efter navneskifte)
[5] Salome, (3) deres Børn

Rejsen til Byen,
Lystspil i 5 Akter af Iffland. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 28-04-1796

12-10-1798 Mad. Heger
[9] En Ubekendt

Ringen,
eller Det af Delikatesse ulykkelige Ægteskab, Lystspil i 4 Akter, efter Farquhar (»Sir Harry Wildair«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz, senere [i 1867-68] af H.P. Holst, under Titlen: Ringen, Lystspil i 4 Akter efter Farquhars engelske Original og Schröders Bearbejdelse
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1792

18-10-1798 Mad. Heger (igen)
[4] Kirstine, (2) hendes Børn

Gamle og nye Sæder,
Komedie i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 26-11-1795

08-11-1798 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[3] Wilhelmine, hans Datter af første Ægteskab

Falsk Undseelse,
Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 08-11-1798

19-11-1798 Mad. Heger (igen)
[7] Charlotte, hans Datter

Han blander sig i alt,
eller Han har sin Næse alle Vegne, Lystspil i 5 Akter af Susan Centlivre (The busy body), oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse, af D. F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 21-11-1794

04-01-1799 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Adelaide d'Arras

Emigranterne,
Skuespil i 3 Akter af L. Kruse
Premiere på Det kgl. Teater: 04-01-1799

04-02-1799 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
[19] Engelke Hattemagers

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

14-02-1799 Mad. Heger (efter navneskifte)
[2] Henriette v. Sachau, hans Datter

Bortførelsen,
Komedie i 3 Akter af Joh. Fr. Jünger. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 18-10-1792

28-02-1799 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[8] Lovise

Den forladte Datter,
Komedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat og lokaliseret af E. de Falsen
Premiere på Det kgl. Teater: 28-02-1799

15-11-1799 Mad. Heger (igen)
[5] Sophie

Den godmodige Familie,
Komedie i 1 Akt af P. Wieck
Premiere på Det kgl. Teater: 24-03-1795

30-01-1800 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Sophie, hans Gemalinde

Herman von Unna,
Drama i 5 Akter af A.F. Skjöldebrand. Oversat af Th. Thaarup, Musik af Vogler, Dans af V. Galeotti
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1800

17-03-1800 Mad. Heger
[8] Lovise

De aftakkede Officerer,
Komedie i 5 Akter af Gottlieb Stephanie d.y. Oversat af P.D. Bast
Premiere på Det kgl. Teater: 29-10-1778

15-04-1800 Mad. Heger
[4] Henriette, Beverleys Søster

Beverley,
borgerligt Sørgespil i 5 Akter af E. Moore (The gamester), oversat, efter Saurins franske Bearbejdelse, af L. Reersløv, hvis Oversættelse (i 1773-74) blev gennemset af Ch.D. Biehl
[Görbing Frank] Sørgespil i 5 Acter, af Saurin, paa ny fordansket ved Müller
Premiere på Det kgl. Teater: 27-12-1770

24-04-1800 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Lucilie

Fredsmægleren,
eller Den elskværdige Mand, Komedie i 5 Akter af Demoustier. Oversat af E. de Falsen
Premiere på Det kgl. Teater: 24-04-1800

14-10-1800 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Ottilia, Grev Frands's Gemalinde

Korsikanerne,
Skuespil i 4 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 14-10-1800

19-11-1800 Mad. Heger (igen)
[3] Leonore, deres Datter

De noble Passioner,
Komedie i 2 Akter af Ayrenhoff. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 20-03-1783

02-12-1800 Mad. Heger (igen)
[1] Emilie Galotti

Emilie Galotti,
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 08-12-1775

04-12-1800 Mad. Heger (efter navneskifte)
[3] Fredericia

Advokaterne,
Komedie i 5 Akter af Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 14-11-1796

15-01-1801 Mad. Heger
[10] Sophie, Monheims Kone og Grev Wodmars Datter

Den værdige Fader,
eller Familien, Komedie i 5 Akter af v. Gemmingen. Oversat og omarbejdet af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 06-10-1783

14-02-1801 Mad. Heger
[12] Anden Dame

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

01-05-1802 Mad. Heger (igen)
[3] Estrith, hans Datter

Niels Ebbesen af Nørreris,
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1797

27-09-1802 Mad. Heger (efter navneskifte)
[4] Frøken Adelaide

Væddemaalet,
Komedie i 1 Akt af Sedaine. Oversat af C.P. Rose
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1776

07-10-1802 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Octavia, hans Søster, Antonius's Gemalinde

Octavia,
Sørgespil i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 07-10-1802

10-12-1802 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Luise, hans Datter

Onkelrollen,
Skuespil i 1 Akt af N. Faur. Oversat af L. Kruse
Premiere på Det kgl. Teater: 10-12-1802

18-12-1802 Mad. Heger (igen)
[2] Sophie, hans Gemalinde

Herman von Unna,
Drama i 5 Akter af A.F. Skjöldebrand. Oversat af Th. Thaarup, Musik af Vogler, Dans af V. Galeotti
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1800

06-01-1803 Mad. Heger (igen)
[1] Dyveke, Christierns Elskede

Dyveke,
Sørgespil i 5 Akter af Ole Johan Samsøe
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1796

04-02-1803 Mad. Heger (igen)
[2] Lady Fletscher, hans Datter

Heckingborn,
Komedie i 5 Akter af P.A. Heiberg
Premiere på Det kgl. Teater: 30-10-1788

07-03-1803 Mad. Heger (igen)
[3] Wilhelmine, hans Datter af første Ægteskab

Falsk Undseelse,
Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 08-11-1798

25-04-1803 Mad. Heger (igen)
[3] Leonore, deres Datter

De noble Passioner,
Komedie i 2 Akter af Ayrenhoff. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 20-03-1783

16-09-1803 Mad. Heger
[8] Lovise

De aftakkede Officerer,
Komedie i 5 Akter af Gottlieb Stephanie d.y. Oversat af P.D. Bast
Premiere på Det kgl. Teater: 29-10-1778

26-09-1803 Mad. Heger (igen)
[9] En Ubekendt

Ringen,
eller Det af Delikatesse ulykkelige Ægteskab, Lystspil i 4 Akter, efter Farquhar (»Sir Harry Wildair«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz, senere [i 1867-68] af H.P. Holst, under Titlen: Ringen, Lystspil i 4 Akter efter Farquhars engelske Original og Schröders Bearbejdelse
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1792

07-10-1803 Mad. Heger
[4] Eugenie, Baronens Datter

Eugenie,
Skuespil i 5 Akter af Beaumarchais. Oversat af Th. C. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1775

18-09-1804 Mad. Heger (igen)
[3] Fredericia

Advokaterne,
Komedie i 5 Akter af Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 14-11-1796

02-03-1805 Mad. Heger (igen)
[3] Estrith, hans Datter

Niels Ebbesen af Nørreris,
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1797

03-05-1805 Mad. Heger (igen)
[2] Lady Fletscher, hans Datter

Heckingborn,
Komedie i 5 Akter af P.A. Heiberg
Premiere på Det kgl. Teater: 30-10-1788

08-05-1805 Mad. Heger (igen)
[12] Anden Dame

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

01-10-1805 Mad. Heger (igen)
[2] Juliane von Lindorak, hans Frue

Juliane von Lindorak,
Komedie i 5 Akter af Gozzi (Doride, o sia La rassegnata), oversat, efter F.L. Schröder og Gotters Bearbejdelse, af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 01-12-1785

10-10-1805 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Irena, hans Datter

Selim, Prins af Algier,
Sørgespil i 5 Akter af John Brown (Barbarossa), frit oversat, efter J.F. Jüngers Oversættelse, af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 10-10-1805

05-05-1806 Mad. Heger (igen)
[1] Emilie Galotti

Emilie Galotti,
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 08-12-1775

27-11-1806 Mad. Heger (igen)
[18] Tredie Raadsherinde

Den politiske Kandestøber,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
Premiere på Det kgl. Teater: 13-02-1750

04-12-1806 Mad. Heger (igen)
[7] Karoline Bernhard, deres Søster, forlovet med Ferdinand

Ægtefolkene fra Landet,
Lystspil i 3 Akter af Jünger. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 19-05-1796

05-01-1807 Mad. Heger (igen)
[12] Anden Dame

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

06-03-1807 Mad. Heger (igen)
[4] Constance v. Birbak, hans Myndling

Kjolen fra Lyon,
Lystspil i 4 Akter af J.F. Jünger. Oversat af P.D. Faber
Premiere på Det kgl. Teater: 22-12-1795

18-04-1807 Mad. Heger (igen)
[2] Sophie, hans Gemalinde

Herman von Unna,
Drama i 5 Akter af A.F. Skjöldebrand. Oversat af Th. Thaarup, Musik af Vogler, Dans af V. Galeotti
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1800

26-10-1807 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Laura, hans Datter

Tvekampen,
eller Laura og Fernando, Historisk Drama i 4 Akter af Pablo Anton José Olavide, oversat, efter Dumaniants Bearbejdelse, af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 26-10-1807

09-09-1808 Mad. Heger (igen)
[3] Wilhelmine, hans Datter af første Ægteskab

Falsk Undseelse,
Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 08-11-1798

27-11-1809 Mad. Heger (igen)
[7] Charlotte, hans Datter

Han blander sig i alt,
eller Han har sin Næse alle Vegne, Lystspil i 5 Akter af Susan Centlivre (The busy body), oversat, efter J.F. Jüngers Bearbejdelse, af D. F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 21-11-1794

08-01-1810 Mad. Heger (igen)
[2] Lady Fletscher, hans Datter

Heckingborn,
Komedie i 5 Akter af P.A. Heiberg
Premiere på Det kgl. Teater: 30-10-1788

16-01-1810 Mad. Heger (igen)
[6] Lovise

Armod og Høimodighed,
Komedie i 3 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat af D.F. Staal
Premiere på Det kgl. Teater: 18-02-1796

16-03-1810 Mad. Heger
[4] Eulalia, under Navn af Mad. Müller

Menneskehad og Anger,
Komedie i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af Fr. Schwartz
Premiere på Det kgl. Teater: 19-10-1790

03-09-1810 Mad. Heger (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[4] Eudoxia Mazeppa

Snedkeren i Lifland,
eller Peter den Stores Rejse, Skuespil i 3 Akter, Alex. Duval. Oversat af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 03-09-1810

29-12-1810 Mad. Heger (igen)
[9] En Ubekendt

Ringen,
eller Det af Delikatesse ulykkelige Ægteskab, Lystspil i 4 Akter, efter Farquhar (»Sir Harry Wildair«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz, senere [i 1867-68] af H.P. Holst, under Titlen: Ringen, Lystspil i 4 Akter efter Farquhars engelske Original og Schröders Bearbejdelse
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1792

23-04-1814 Mad. Heger
[7] Sophie, hans Kone

General Schlenzheim og hans Familie,
Komedie i 3 Akter af Spiesz. Oversat af Ch.D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 14-02-1788

27-01-1816 Mad. Heger
[5] Nanna

Balders Død,
heroisk Syngespil i 3 Akter af Johannes Ewald, uden Musik i 1777-78, med Musik (fra 1778-79:) af Joh. Hartmann og (i 1823-33) af C.F.E. Weyse
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1779

29-11-1817 Mad. Heger
[4] Natalia Cuvanski

Sammensværgelsen mod Peter den Stor,
Sørgespil i 5 Akter af Fr. Kratter. Oversat af M. Rosing
Premiere på Det kgl. Teater: 20-01-1797

28-09-1819 Mad. Heger (igen)
[4] Eulalia, under Navn af Mad. Müller

Menneskehad og Anger,
Komedie i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af Fr. Schwartz
Premiere på Det kgl. Teater: 19-10-1790

18-03-1820 Mad. Heger (igen)
[2] Sophie, hans Gemalinde

Herman von Unna,
Drama i 5 Akter af A.F. Skjöldebrand. Oversat af Th. Thaarup, Musik af Vogler, Dans af V. Galeotti
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1800

01-03-1821 Mad. Heger
[2] Fru Heldmand, hans anden Kone

Falsk Undseelse,
Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue. Oversat og lokaliseret af N.T. Bruun
Premiere på Det kgl. Teater: 08-11-1798

13-05-1822 Mad. Heger (igen)
[12] Anden Dame

Barselstuen,
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
Premiere på Det kgl. Teater: 13-08-1749

27-01-1823 Mad. Heger
[6] Hofraadinde Rosen, hans Datter

Embedsiver,
Komedie i 5 Akter af Iffland. Oversat af Th. Thaarup
Premiere på Det kgl. Teater: 15-09-1797

17-10-1823 Mad. Heger
[2] Emilie, hans Kone

Skumlerne,
Skuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af A.B. Bentzon
Premiere på Det kgl. Teater: 19-04-1798

22-12-1824 Mad. Heger
[2] Jutta, hans Hustru

Niels Ebbesen af Nørreris,
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
Premiere på Det kgl. Teater: 31-01-1797

04-01-1826 Mad. Heger
[2] Sigbrit, hendes Moder

Dyveke,
Sørgespil i 5 Akter af Ole Johan Samsøe
Premiere på Det kgl. Teater: 30-01-1796

23-01-1826 Mad. Heger
[4] Madame Drave, hans Kone

Myndlingerne,
Skuespil i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 17-09-1792

16-12-1827 Mad. Heger
[3] Claudia Galotti, (2) hendes Forældre

Emilie Galotti,
Tragedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af Ch. D. Biehl
Premiere på Det kgl. Teater: 08-12-1775

03-03-1829 Mad. Heger
[8] Madame Ratchliffe

Jøden,
Komedie i 5 Akter af Cumberland. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 17-05-1796

19-10-1829 Mad. Heger
[2] Fru von Darring, en Oberst-Enke

Ringen,
Lystspil i 5 Akter, efter Farquhar (»The constant couple or a trip to the jubilee«), af Fr. L. Schröder. Oversat af Fr. Schwarz
Premiere på Det kgl. Teater: 12-02-1789

13-01-1832 Heger (sidste Optræden) (premieredatoen på Det kongelige Teater)
[2] Sophie, hans Kone

Magt og List,
Drama i 2 Akter af Thomasine Gyllembourg
Premiere på Det kgl. Teater: 13-01-1832