Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 51


Sæson nr 51 (1798-99)

03-09-1798, mandag
 (premiere, næste) Victorine (Schröder)
Rolleliste
[01] Oberst Maybaum
03-09-1798 Schwarz
[02] Oberstinde Maybaum, hans Kone
03-09-1798 Mad. Rosing
[03] Franciska, deres Datter
03-09-1798 Jfr. Astrup
[04] Victorine
03-09-1798 Mad. Dahlén
[05] Grev Millburg
03-09-1798 Rosing
[06] Baron Rennthal
03-09-1798 Clausen
[07] Baron Sommer
03-09-1798 Elsberg
[08] Madam Duval
03-09-1798 Mad. Clausen
[09] Mr. Dupois
03-09-1798 Heinsvig
[10] Frands, en Tjener
03-09-1798 Kruse
 [Ballet]
Rolleliste ændret
[01] Medvirkende
03-09-1798 Birouste (Debut)
04-09-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De snorrige Fættere (Falsen)
Rolleliste ændret
[05] Meerskum, Kaper-Kaptajn, (3) Fætre og Friere til Fru Dormin
04-09-1798 H.C. Knudsen (igen)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
06-09-1798, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Vestindianeren (Cumberland)
Rolleliste ændret
[17] En Matros
06-09-1798 Pio
[17] En Matros
000-000-0000 - ukendt
07-09-1798, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Myndlingerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[14] Friederich, (1) i Draves Tjeneste
07-09-1798 Pio
10-09-1798, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[102] Vægtere [1]
10-09-1798 Møller (igen)
11-09-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige) Victorine (Schröder)
13-09-1798, torsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Ja eller Nei (Beck)
 (premiere, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Madame Derval, en Enke, kaldes i Stykket ogsaa Mariane
13-09-1798 Mad. Dahlén
[02] Sophie, hendes Datter
13-09-1798 Suhm
[03] Bernard, en Arbejdsmand
13-09-1798 H.C. Knudsen
[04] Isidor, en Karl, der gaar Ærinder, Hr. Sainvilles Søn
13-09-1798 Saabye
[05] Bernards Kone, Husholderske hos Hr. Sainville
13-09-1798 Jfr. Winther
[06] Hr. Sainville
13-09-1798 Rosing
14-09-1798, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Bryllupshøitiden (Brandes)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
17-09-1798, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
Rolleliste ændret
[05] Spatzier, Hr. v. Borgens Inspektør
17-09-1798 Knudsen (igen)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
18-09-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Høstdagen (Iffland)
Rolleliste ændret
[08] Amalila Fersen, hans Broderdatter
18-09-1798 Mad. Heger (igen)
20-09-1798, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Ringen Nr. 1 (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[01] Baronesse von Schønhelm
20-09-1798 Jfr. Astrup
[02] Fru von Darring, en Oberst-Enke
20-09-1798 Mad. Rosing
[03] Henriette von Darring, hendes Datter
20-09-1798 Mad. Heger
[04] Grev Klingsberg, Fru von Schønhelms Elsker
20-09-1798 Frydendahl
[06] Hr. von Holm, en rig Bankier
20-09-1798 Due
[07] Louis von Holm, hans Fætter
20-09-1798 Clausen
[08] Mariane, Baronessens Kammerjomfru
20-09-1798 Mad. M. Poulsen
[09] Philip, Louis von Holms Tjener
20-09-1798 Pio
[10] Jean, Hr. von Holms Tjener
20-09-1798 Heinsvig
[12] Frands, Baronessens Tjener
20-09-1798 Kruse
[13] En Opvarter
20-09-1798 Oehlenschläger
21-09-1798, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[13] En Page
21-09-1798 Rind
[14] En Tjener hos Torben Oxe
21-09-1798 Pio
24-09-1798, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
25-09-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Enken og Ridehesten (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] En Staldkarl
25-09-1798 Pio
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
27-09-1798, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Indianerne i England (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[13] Mr. Strussel, (2) to Notarier
27-09-1798 Kruse
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
28-09-1798, fredag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
01-10-1798, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den ubesindige Gjæstfrihed (Colman)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
02-10-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Vore Tiders Tone (Saurin)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Entreprenøren i Knibe (Cimarosa og italiensk) (Syngestykke)
04-10-1798, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Menneskehad og Anger (Kotzebue)
05-10-1798, fredag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Bagtalelsens Skole (Sheridan)
Rolleliste ændret
[06] Sir Benjamin Backbite
05-10-1798 Oehlenschläger
[09] Moses
05-10-1798 H.C. Knudsen
[11] Rowley
05-10-1798 Lindgreen
[12] Trip
05-10-1798 Kruse
[13] En Gæst, (til 1834-35)
05-10-1798 O'Donnel
[18] En Tjener, hos Lady Sneerwell
05-10-1798 Pio (igen)
08-10-1798, mandag
 (premiere, næste) De to Poststationer (Picard)
Rolleliste
[01] Ritmester Forstheim
08-10-1798 O. Rongsted d.æ.
[02] Fru v. Saalen
08-10-1798 Jfr. Winther
[03] Wilhelmine
08-10-1798 Mad. Heger
[04] Rose
08-10-1798 Saabye
[05] Florback
08-10-1798 Quist
[06] Henrik
08-10-1798 Lindgreen
[07] Benjamin
08-10-1798 Kruse
[08] Georg
08-10-1798 Oehlenschläger
[09] Sir James Bull
08-10-1798 Clausen
[10] Lady Bull
08-10-1798 Jfr. Astrup
[11] Harry, Jockey
08-10-1798 Heinsvig
[12] Hr. Hvid
08-10-1798 Pio
[13] Mad. Hvid
08-10-1798 Mad. Clausen
[14] Betty
08-10-1798 Jfr. Suhm
[15] En Pige
08-10-1798 Jfr. Guldberg
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
09-10-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Reisen til Byen (Iffland)
Rolleliste ændret
[04] Ernst, (2) deres Børn
09-10-1798 Oehlenschläger
[05] Salome, (3) deres Børn
09-10-1798 Mad. Heger (efter navneskifte)
[07] Hofraad Reising
09-10-1798 Frydendahl
[08] Fru Reising
09-10-1798 Mad. Clausen
[11] Gehejmeraad Selding
09-10-1798 Due
[15] Johan, Hofraadens Tjener
09-10-1798 Heinsvig
11-10-1798, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[12] John, Prims Dreng
11-10-1798 Heinsvig
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
12-10-1798, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[02] Majorinden (1867-68: Oberstinden)
12-10-1798 Jfr. Astrup
[06] Komtesse Wildhelm (1867-68: Lady Darling)
12-10-1798 Jfr. Suhm
[09] En Ubekendt
12-10-1798 Mad. Heger
[10] Feu, (1867-68: Grevens Tjener)
12-10-1798 H.C. Knudsen (igen)
[13] Philip (1830-31 - 32-33: En Tjener; 1867-68: Tom)
12-10-1798 Pio
15-10-1798, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
16-10-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
18-10-1798, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Gamle og nye Sæder (Iffland)
Rolleliste ændret
[03] Jacob, (1) hendes Børn
18-10-1798 P. Foersom (Debut)
[04] Kirstine, (2) hendes Børn
18-10-1798 Mad. Heger (igen)
[09] Landraad v. Gärtner
18-10-1798 H.C. Knudsen (igen)
19-10-1798, fredag
 (premiere, næste) Elskernes Skole (Mozart og Ponte) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Beatrice
19-10-1798 Mad. Frydendahl
[02] Eveline
19-10-1798 Mad. Dahlén
[03] Astolfo, (1) deres Elskere
19-10-1798 Frydendahl
[04] Fernando, (2) deres Elskere
19-10-1798 Quist
[05] Lisette, Kammerpige
19-10-1798 Jfr. Suhm
[06] Alfonso, en midaldrende Mand
19-10-1798 H.C. Knudsen
20-10-1798, lørdag
 Concert af Fürstenau, Fløitenist
22-10-1798, mandag
 (opførelse nr:   53), forrige, næste) De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] Ali, Formand for Janitscharerne
22-10-1798 Kruse
 (opførelse nr:   51), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
23-10-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Kun sex Retter (Grossmann)
Rolleliste ændret
[04] Fritz, hans Søn af første Ægteskab
23-10-1798 Saabye (igen)
[07] Løjtnant von Altdorff, hans Fætter, i hollandsk Tjeneste
23-10-1798 P. Foersom
[08] Gehejmeraad von Schenck
23-10-1798 Due
[12] Friederich, Hofraadens Tjener
23-10-1798 Ibsen
[15] En Herredsfoged
23-10-1798 Pio
25-10-1798, torsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
26-10-1798, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Gulddaasen (Olufsen)
Rolleliste ændret
[04] Hr. Trækom (fra 1849-50: Æbeltoft), Forvalter
26-10-1798 Gielstrup (igen)
[12] Jochum, Kusk
26-10-1798 Lindgreen (igen)
[16] Poul, (2) Soldater
26-10-1798 Pio
27-10-1798, lørdag
 Concert for Capellets Enkekasse
29-10-1798, mandag
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
30-10-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den skinsyge Kone (Colman)
Rolleliste ændret
[09] Sir Harry Beagle
30-10-1798 Heinsvig
[11] Thom (fra 1835-36: Tom), Sir Harrys Karl (fra 1835-36: Tjener hos Harry Beagle)
30-10-1798 Pio
[16] En Tjener hos Lady Freelove
30-10-1798 Oehlenschläger
01-11-1798, torsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[05] Tony Lumpkin
01-11-1798 Gielstrup (igen)
[09] Fire Gæster [2] i Kroen, En Hestedoktor (1826-27-30-31: Jack Slang, Hestedoktor)
01-11-1798 Pio
[16] Tjenere [1] hos Hardcastle
01-11-1798 Heinsvig
[19] En Tjener hos Hastings
01-11-1798 Oehlenschläger
02-11-1798, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Høstdagen (Iffland)
05-11-1798, mandag
 (opførelse nr:   55), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
05-11-1798 Gielstrup (igen)
[07] Gert Bundtmager
05-11-1798 Schwarz (igen)
[08] Frands Knivsmed
05-11-1798 Rosing (igen)
[10] Jens Øltapper, Værten
05-11-1798 Kruse
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
05-11-1798 Heinsvig (igen)
[19] Arianke Grovsmeds
05-11-1798 Gielstrup (igen)
[21] Anden Advokat
05-11-1798 Oehlenschläger
[23] En Kærling
05-11-1798 Kruse
[24] Oldermanden for Hattemagerne
05-11-1798 O. Rongsted d.æ.
[27] To Drenge [2]
05-11-1798 Rind
[27] To Drenge [2]
000-000-0000 - ukendt
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
05-11-1798 Pio
 (opførelse nr:   70), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
06-11-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[07] En Notarius
06-11-1798 Kruse
08-11-1798, torsdag
 (premiere, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste
[01] Justitsraad Heldmand
08-11-1798 Schwarz
[02] Fru Heldmand, hans anden Kone
08-11-1798 Jfr. Astrup
[03] Wilhelmine, hans Datter af første Ægteskab
08-11-1798 Mad. Heger
[04] Emmy, hans Plejedatter
08-11-1798 Mad. Dahlén
[05] Kaptajn Juul, dansk Officer, har været i engelsk Tjeneste
08-11-1798 Rosing
[06] Hr. Valter, en Herremand
08-11-1798 Saabye
[07] Vicomte de Maillac, en Emigrant
08-11-1798 Clausen
[08] Frelow, hans Kammertjener
08-11-1798 Heinsvig
[09] Mad. Moreau
08-11-1798 Mad. Rosing
[10] Jan, Justitsraadens gamle Gartner
08-11-1798 Lindgreen
09-11-1798, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Heckingborn (Heiberg)
Rolleliste ændret
[07] Andrews, Forpagter i Cornwallis
09-11-1798 Pio
[11] Niclas, (1) Daltons Tjenere
09-11-1798 Heinsvig
[13] William, (3) Daltons Tjenere
09-11-1798 Lindgreen (igen)
10-11-1798, lørdag
 Concert af Kummer, Fagotist
12-11-1798, mandag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Bryllupshøitiden (Brandes)
Rolleliste ændret
[09] Andreas
12-11-1798 Heinsvig
[10] Frands
12-11-1798 Ibsen (igen)
13-11-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Arv
13-11-1798 Gielstrup (igen)
[07] Leonora
13-11-1798 Mad. Martens
[09] En Kone med Maskeradeklæder
13-11-1798 Jfr. M. Petersen
[11] En Dreng
13-11-1798 Rind
15-11-1798, torsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
16-11-1798, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[01] Justitsraad Heldmand
16-11-1798 Frydendahl
19-11-1798, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
Rolleliste ændret
[07] Charlotte, hans Datter
19-11-1798 Mad. Heger (igen)
[10] Johan, Carl Hermans Tjener
19-11-1798 Heinsvig
20-11-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ringen Nr. 1 (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[13] En Opvarter
20-11-1798 Rind
22-11-1798, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Jøden (Cumberland)
23-11-1798, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
Rolleliste ændret
[07] Bruno, julinsk Offer-Barde
23-11-1798 Frydendahl
[08] Roller, en ung julinsk Helt
23-11-1798 O'Donnel
26-11-1798, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Kjolen fra Lyon (Jünger)
Rolleliste ændret
[06] Ordling, en rig Købmand
26-11-1798 Gielstrup (igen)
27-11-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
29-11-1798, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Hr. Valter, en Herremand
29-11-1798 P. Foersom
30-11-1798, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den aabne Brevvexling (Jünger)
Rolleliste ændret
[06] En Opvarter
30-11-1798 Ibsen (igen)
02-12-1798, søndag Helligdag Advent
03-12-1798, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige) Minna af Barnhelm (Lessing)
Rolleliste ændret
[11] Tjenere [1]
03-12-1798 Heinsvig
[12] Tjenere [2]
03-12-1798 Pio
04-12-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
06-12-1798, torsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[07] Antonio, Gartner (S.-F. 1846: paa Slottet), Suzannes Morbroder (S.-F. 1834:) og Fanchettes Fader
06-12-1798 H.C. Knudsen (igen)
[08] Fanchette, Antonios Datter
06-12-1798 Jfr. Beck
[11] Don Gusman Bridoison, Dommer (indtil S.-F. 1834:) paa Stedet
06-12-1798 Gielstrup (igen)
[14] Pedrillo, (S.-F. 1846: Grevens Forrider)
06-12-1798 Heinsvig (igen)
07-12-1798, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Coquetten (Baron)
 (opførelse nr:   71), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
08-12-1798, lørdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Peter Dalstrøm, Arkitekt
08-12-1798 Rosing
[04] En Pige hos Dalstrøm
08-12-1798 Jfr. Beck
[06] Ephraim, en Jøde
08-12-1798 H.C. Knudsen (igen)
[07] Poul Jensen, Arvefæster paa Dalstrøms Gods
08-12-1798 Frydendahl (igen)
  Note (f. Mad. Barch)
10-12-1798, mandag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) De latterlige Følsomme (Molière)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De snorrige Fættere (Falsen)
11-12-1798, tirsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
13-12-1798, torsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
Rolleliste ændret
[16] En Dreng
13-12-1798 Rind
[04] Jacob, en Vært
13-12-1798 Kruse
[07] Tre Proprietærer [1]
13-12-1798 Frydendahl (igen)
[08] Tre Proprietærer [2]
13-12-1798 Due
[10] To Fremmede [1]
13-12-1798 Quist
[11] To Fremmede [2]
13-12-1798 Heinsvig
[12] En Købmand
13-12-1798 O. Rongsted d.æ.
[13] En Jøde
13-12-1798 Pio
[14] En anden Købmand
13-12-1798 Elsberg
[17] En Pige
13-12-1798 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte)
[18] En Beskikkelsesmand
13-12-1798 Oehlenschläger
[19] Knud, Prokurator
13-12-1798 St. Heger
[20] En Vægter
13-12-1798 Heinsvig
 (opførelse nr:   52), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
14-12-1798, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Erik Eiegod (Kunzen og Baggesen) (Opera)
17-12-1798, mandag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
Rolleliste ændret
[10] To Fremmede [1]
17-12-1798 Lindgreen
[14] En anden Købmand
17-12-1798 P. Foersom
18-12-1798, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Hr. Valter, en Herremand
18-12-1798 Saabye (igen)
20-12-1798, torsdag
 (opførelse nr:   46), forrige, næste) Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
21-12-1798, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
22-12-1798, lørdag
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Geert Westphaler (for Jfr. Petersen) (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Mester Gert Westphaler, Barber
22-12-1798 Lindgreen
[09] Tobias, Prokurator
22-12-1798 Heinsvig
[10] En Apotekersvend
22-12-1798 Oehlenschläger
[11] En Apotekerdreng (fra 1835-36: Jesper), (fra 1835-36: en Apotekerdreng)
22-12-1798 Rind
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
25-12-1798, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1798, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1798, torsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Menneskehad og Anger (Kotzebue)
28-12-1798, fredag
 (opførelse nr:   54), forrige, næste) De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   63), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
29-12-1798, lørdag
 (premiere, næste) Silketørklædet (Sveistrup)
Rolleliste
[01] Lucas
29-12-1798 Saabye
[02] Trine
29-12-1798 Mad. Dahlén
[03] Morten, Trines Fader
29-12-1798 H.C. Knudsen
[04] Cornelis, Styrmand
29-12-1798 Lindgreen
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De noble Passioner (Ayrenhoff)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)

1799


01-01-1799, tirsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1799, onsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Gulddaasen (Olufsen)
03-01-1799, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
04-01-1799, fredag
 (premiere) Emigranterne (Kruse)
Rolleliste
[01] Vilhelm Lindberg
04-01-1799 Clausen
[02] Amalie Lindberg
04-01-1799 Jfr. Astrup
[03] Lessaux
04-01-1799 P. Foersom
[04] Adelaide d'Arras
04-01-1799 Mad. Heger
[05] En aldrende Emigrant
04-01-1799 Frydendahl
[06] Johan
04-01-1799 Heinsvig
[07] Hanne
04-01-1799 Jfr. Beck
05-01-1799, lørdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Hexerie (Holberg)
Rolleliste ændret
[15] To Visedrenge [1]
05-01-1799 Rind
[15] To Visedrenge [1]
000-000-0000 - ukendt
[26] Arv, Gaardskarl, (1) Fruens Tjenestefolk
05-01-1799 Gielstrup (igen)
[27] En Tjener, (2) Fruens Tjenestefolk
05-01-1799 Pio
[39] En Retsbetjent
05-01-1799 Pio
[40] Dommeren
05-01-1799 Heinsvig
07-01-1799, mandag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Silketørklædet (Sveistrup)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
08-01-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
 (opførelse nr:   60), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
10-01-1799, torsdag
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Mariane (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
11-01-1799, fredag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Den skinsyge Kone (Colman)
Rolleliste ændret
[09] Sir Harry Beagle
11-01-1799 St. Heger (igen)
12-01-1799, lørdag
 Concert af Pixis, Organist, og hans to Sønner
14-01-1799, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
15-01-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[11] Finkel-Jokum (1850-51: Jokum), (1) Harpagons Tjenere
15-01-1799 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
17-01-1799, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den ubesindige Gjæstfrihed (Colman)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
18-01-1799, fredag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Bagtalelsens Skole (Sheridan)
Rolleliste ændret
[12] Trip
18-01-1799 Ibsen (igen)
[17] En Tjener, hos Joseph Surface
18-01-1799 Heinsvig
21-01-1799, mandag
 (opførelse nr:   80), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Christen Griffel, (1) Skriverkarle (altid udført af skuespiller)
21-01-1799 Oehlenschläger
[08] Jens Sandbüchs, (2) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
21-01-1799 Kruse
[09] Christoffer Federmesser, (3) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
21-01-1799 Lindgreen
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
22-01-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Peters Bryllup (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] Henrik
22-01-1799 Gielstrup (igen)
[14] To Bønder (i 1797-98: Fire Bønder [2])
22-01-1799 O. Rongsted d.æ.
[15] Fire Bønder [3], (kun i 1797-98)
22-01-1799 --Rollen udgået
[16] Fire Bønder [4], (kun i 1797-98)
22-01-1799 --Rollen udgået
24-01-1799, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[12] John, Prims Dreng
24-01-1799 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   53), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
25-01-1799, fredag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Strelitzerne (Babo)
Rolleliste ændret
[02] En Minister
25-01-1799 Due (igen)
[04] Ossakof, Streliltzernes Oberst
25-01-1799 O. Rongsted d.æ.
[07] Soukaninn, Anfører for de sammensvorne Strelitzer
25-01-1799 Pio
28-01-1799, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Stregen i Regningen (Jünger)
 (opførelse nr:   63), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
30-01-1799, onsdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Været i Comedie og seet Evelina, Opera i 3 Acter, hvilket ej gefaller megete; det er meget prægtig og gandske interessant. Under Comedien har der været lidt Opløb imellem Studenterne og Soldaterne, hvorved hiine have insulteert Hovedvagten, men det blev snart dæmpet
 (premiere, næste) Arvire og Eveline (Sacchini m.fl.) (Opera)
Rolleliste
[01] Arvire, en britannisk Fyrste
30-01-1799 Frydendahl
[02] Eveline, hans Datter
30-01-1799 Mad. Frydendahl
[03] Vellinus, (1) Prinser af Lenox
30-01-1799 Saabye
[04] Irvin, (2) Prinser af Lenox
30-01-1799 Rosing
[05] Messala, romersk Hærfører
30-01-1799 Quist
[06] Modred, Druidernes Øverste
30-01-1799 H.C. Knudsen
[07] En Officer
30-01-1799 Kruse
[08] En Barde
30-01-1799 Ibsen
01-02-1799, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa opera i Weisvoigts loge, da de opførte Avire og Eveline, opera i 3 akter med tilhørende dans, der var det nye stykke, som første gang til geburtzdagen var opført
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Arvire og Eveline (Sacchini m.fl.) (Opera)
02-02-1799, lørdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Arvire og Eveline (Sacchini m.fl.) (Opera)
Rolleliste ændret
[06] Modred, Druidernes Øverste
02-02-1799 Oehlenschläger
03-02-1799, søndag Helligdag Fastelavn
04-02-1799, mandag
 (opførelse nr:   50), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Corfitz, hendes Mand
04-02-1799 O. Rongsted d.æ.
[03] Jeronimus, en Borger
04-02-1799 Due
[06] Claus, en Dreng
04-02-1799 Oehlenschläger
[19] Engelke Hattemagers
04-02-1799 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
[25] Christopher, hendes Tjener
04-02-1799 Rind
[31] En Doktor
04-02-1799 P. Foersom
[33] Christopher Eisenfresser
04-02-1799 Pio
[36] En Poet
04-02-1799 Oehlenschläger
[39] En Officer i 5. Akt
04-02-1799 P. Foersom
 (opførelse nr:   64), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
05-02-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
07-02-1799, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
Rolleliste ændret
[05] Friederich Gluck, Pastor i Marienborg
07-02-1799 Due
08-02-1799, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
11-02-1799, mandag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
Rolleliste ændret
[08] Peter, Kusk
11-02-1799 Kruse
[10] En Tjener (fra 1773-74: Jonquille)
11-02-1799 Heinsvig
12-02-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
14-02-1799, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Bortførelsen (Jünger)
Rolleliste ændret
[02] Henriette v. Sachau, hans Datter
14-02-1799 Mad. Heger (efter navneskifte)
[03] Vilhelmine v. Sachau, hans Broderdatter
14-02-1799 Jfr. Astrup
[04] Baron Rosendahl, Henriettes bestemte Brudgom
14-02-1799 Frydendahl
[07] En Kældersvend
14-02-1799 Heinsvig
[08] En Portechaise-Drager
14-02-1799 Kruse
[09] Jacob, Tjener hos v. Sachau
14-02-1799 Pio
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Annette og Lubin (Galeotti) (Ballet)
15-02-1799, fredag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Søofficererne (Tode)
Rolleliste ændret
[02] Lord Walsingham
15-02-1799 Rosing
[11] Macleech, en Aagerkarl
15-02-1799 O. Rongsted d.æ.
[13] Stanton, Sir Arthurs Kammertjener
15-02-1799 Pio
[15] Billy, Fru Wottons Søn
15-02-1799 ukendt
18-02-1799, mandag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
19-02-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Silketørklædet (Sveistrup)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den døve Elsker (Pilon)
Rolleliste ændret
[10] Henrik, (4) alle i Querfelds Tjeneste
19-02-1799 Saabye (igen)
[15] Fremmede [4]
19-02-1799 Oehlenschläger
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Amors søde Hævn (Galeotti) (Ballet)
20-02-1799, onsdag
 Concert af Beatrix, Fløitenist
21-02-1799, torsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Søofficererne (Tode)
22-02-1799, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   62), forrige) Amors søde Hævn (Galeotti) (Ballet)
25-02-1799, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Den sorte Mand (Gotter)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Barnlig Kjærlighed (Gaveaux og Demoustier) (Syngestykke)
26-02-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   19), forrige) Tro ingen for vel (Brandes)
Rolleliste ændret
[01] Grev Werling
26-02-1799 Rongsted d. æ.
[08] Ernst, Greven af Werlings Tjener
26-02-1799 St. Heger
[09] Conrad, Greven af Olborns Betjent
26-02-1799 Lindgreen
[10] Henrik, Herren af Dormins Betjent
26-02-1799 Kruse
[11] Stephen, en Opvarter i Gæstgiverhuset
26-02-1799 Rind
[12] En Ubekendt
26-02-1799 Heinsvig
28-02-1799, torsdag
 (premiere, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
Rolleliste
[01] Baron Skumring
28-02-1799 Rosing
[02] Carl Rose, han Myndling
28-02-1799 Saabye
[03] Dalby
28-02-1799 Clausen
[04] Snap, Forvalter hos Baron Skumring
28-02-1799 H.C. Knudsen
[05] Grip
28-02-1799 Lindgreen
[06] Frantz Reenbeck
28-02-1799 Oehlenschläger
[07] Halvor Jerken, Nordmand, gammel Betjent hos Baronen
28-02-1799 O. Rongsted d.æ.
[08] Lovise
28-02-1799 Mad. Heger
[09] Baronesse Henriette Skumring, født Komtesse af Palmskjold
28-02-1799 Jfr. Astrup
[10] Birgitte Skydberg, hendes Kammerpige
28-02-1799 Jfr. Winther
[11] Mad. Dufour
28-02-1799 Mad. Clausen
[12] Lise, hendes Pige
28-02-1799 Jfr. Ebbesen
01-03-1799, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
04-03-1799, mandag
 (opførelse nr:   51), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[21] Gedske Klokkers
04-03-1799 Kruse
[22] Jens Olsen
04-03-1799 Gielstrup (igen)
05-03-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[10] Feu, (1867-68: Grevens Tjener)
05-03-1799 St. Heger (igen)
07-03-1799, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
08-03-1799, fredag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
11-03-1799, mandag
 (opførelse nr:   81), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Christen Griffel, (1) Skriverkarle (altid udført af skuespiller)
11-03-1799 Saabye (igen)
[11] Leander, Leonoras Elsker
11-03-1799 Heger (igen)
[13] Erik Madsen, en Bogholder
11-03-1799 Beck
[15] Oldfux, en Aventurier
11-03-1799 Heinsvig
[17] En Barber
11-03-1799 Oehlenschläger
12-03-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Skumlerne (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[10] Kaptain von Ellfeld
12-03-1799 O. Rongsted d.æ.
[11] Fru von Ellfeld
12-03-1799 Mad. Rosing
14-03-1799, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Pebersvendene (Iffland)
Rolleliste ændret
[04] En Pige hos Dalstrøm
14-03-1799 Jfr. Guldberg (igen)
[06] Ephraim, en Jøde
14-03-1799 Heinsvig (igen)
15-03-1799, fredag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
Rolleliste ændret
[07] En Hyrdinde
15-03-1799 Jfr. Suhm (igen)
17-03-1799, søndag Helligdag Palme Søndag
21-03-1799, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Concert for Capellets Enkekasse
22-03-1799, fredag Helligdag Langfredag
24-03-1799, søndag Helligdag Paaskedag
25-03-1799, mandag Helligdag 2. Paaskedag
26-03-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
28-03-1799, torsdag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[03] Hr. von Prechtheim, hans Søn, Byskriver
28-03-1799 Kruse
[04] Hr. von Werten, Dagon-Kaptajn, (1) Hverver-Officerer fra forskellige Fyrster
28-03-1799 Oehlenschläger
[05] Baron Plume, Husar-Ritmester, (2) Hverver-Officerer fra forskellige Fyrster
28-03-1799 Frydendahl
[17] En Tjener, hos Præsident von Rosenau
28-03-1799 Rind
29-03-1799, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[102] Vægtere [1]
29-03-1799 Ibsen (igen)
[106] Tre Gæster [1]
29-03-1799 Oehlenschläger
30-03-1799, lørdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Jacob von Tyboe
30-03-1799 Pio
[10] Leonard, Lucilias Elsker
30-03-1799 Oehlenschläger
[12] En Vært
30-03-1799 O. Rongsted d.æ.
[14] Christopher, Tjener hos Leonards Farbroder, Jeronimus
30-03-1799 Rind
01-04-1799, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
02-04-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Manden paa fyrretyve Aar (Fagan og Kotzebue)
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Trine, en ung Landsbypige
02-04-1799 Mad. Frydendahl (efter navneskifte) (igen)
04-04-1799, torsdag
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
 (opførelse nr:   55), forrige, næste) De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Lucinde, Knapskærs Broderdatter
04-04-1799 Mad. Frydendahl (efter navneskifte) (igen)
05-04-1799, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Bortførelsen (Jünger)
Rolleliste ændret
[05] Hr. v. Buchenheim, Henriettes Elsker
05-04-1799 Oehlenschläger
[09] Jacob, Tjener hos v. Sachau
05-04-1799 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
06-04-1799, lørdag
 Concert af Bähr, Clarinetist, og Lebrun, Hornist
08-04-1799, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Veien til Ødelæggelse (Holcroft)
Rolleliste ændret
[13] En Kontor-Betjent hos Dornton
08-04-1799 O'Donnel
[21] En Tjener hos Fru Warren
08-04-1799 Rind
[22] En Opvarter
08-04-1799 Pio
09-04-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Pagen (Engel)
Rolleliste ændret
[03] Fændrik Detmund, hendes ældste Søn
09-04-1799 Oehlenschläger
[04] Pagen, hendes yngste Søn
09-04-1799 Jfr. Nick d.y.
[07] En Kammertjener
09-04-1799 Heinsvig
 (premiere, næste) Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Martin, Kræmmer
09-04-1799 Frydendahl
[02] Mad. Martin, hans Kone
09-04-1799 Mad. Clausen
[03] Annette, deres Datter
09-04-1799 Mad. Frydendahl
[04] Babet, gammel Tjenestepige i Huset
09-04-1799 Jfr. Winther
[05] Bonnefoi, Købmand, Martins Nabo
09-04-1799 Quist
[06] Philip, Soldat
09-04-1799 Saabye
[07] Hilmer, hans Fader
09-04-1799 H.C. Knudsen
[08] Rettens Betjent
09-04-1799 Kruse
10-04-1799, onsdag
  Note (f. Fattigv.)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
11-04-1799, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
Rolleliste ændret
[06] En Dreng
11-04-1799 Rind
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
12-04-1799, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Embedsiver (Iffland)
Rolleliste ændret
[12] Wender, Fyrstens Kammerlakaj
12-04-1799 Ibsen (igen)
[14] Falbrings Tjener
12-04-1799 Heinsvig (igen)
15-04-1799, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Falsk Undseelse (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[04] Emmy, hans Plejedatter
15-04-1799 Jfr. J.M. Nick (Debut)
16-04-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[07] Kaptajn Gribskov, Leonoras bestemte Brudgom
16-04-1799 Gielstrup (igen)
[09] Frands, Tjener hos en fremmed Greve
16-04-1799 Ibsen (igen)
[10] En (Politi-)Kommissær
16-04-1799 Due (igen)
17-04-1799, onsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Søofficererne (Tode)
Rolleliste ændret
[03] Lord Bellamy
17-04-1799 P. Foersom
[20] Fru Wotton, en Søkaptajns Frue
17-04-1799 Jfr. Ebbesen
[23] En Pige
17-04-1799 Jfr. Guldberg
19-04-1799, fredag Helligdag Bededag
20-04-1799, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
22-04-1799, mandag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Rolleliste ændret
[02] Karl
22-04-1799 P. Foersom
[14] En Tjener hos Grev Wodmar
22-04-1799 Kruse
[15] En Tjener hos Grevinden
22-04-1799 Rind
23-04-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Serenaden (Wedel og Pram) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Anders, en formuende Selvejerbonde
23-04-1799 Gielstrup (igen)
[06] Lene, Bondepige
23-04-1799 Jfr. Suhm
[10] Lars, (2) Bønderkarle
23-04-1799 Pio
[12] En Pige
23-04-1799 ukendt
24-04-1799, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Bagsværd] Kiørte til Kiøbenhavn for at høre en consert i aften, det regnede smaat hele vejen. Kl. 6 kiørte vi alle til conserten, min kone med, som var paa Comoediehuset, havde ambassadeloge no. 9 i 1. etage.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Conserten bestod især af en fortræffelig valtornist navnlig Le Brun, og en clarnet, blæst af Bähr. De var begge Kongen af Preussens kommermusici, dog spillede hele vores kapel tillige. Saaledes at kunne tvinge og forskiønne tonerne paa valdhorn, havde kuns faa hørt, og man næppe skulle troet var mulig
 Concert af Bähr og Lebrun
25-04-1799, torsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Armod og Høimodighed (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[02] Josepha
25-04-1799 Jfr. Nick
26-04-1799, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Philip og Annette (Alayrac og Monvel) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
27-04-1799, lørdag
 Bog Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. 1943-1995: Knudsen har havt et Benifisforestilling, hvilken har indbragt ham 1469 Rd.
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
  Note (f. Knudsen)
29-04-1799, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Skumlerne (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[10] Kaptain von Ellfeld
29-04-1799 H.C. Knudsen (igen)
30-04-1799, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
01-05-1799, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var om eftermiddag og aften paa Comoediehuset i parterreloge no. 25 og hørte en stor consert, hvori en italiensk sangerinde, madam Amati sang 3de gange recitativer og arier meget vel
 Concert af Mad. Amati, Sangerinde
02-05-1799, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
03-05-1799, fredag
 (opførelse nr:   15), forrige) Den unge Indianerinde (Chamfort)
Rolleliste ændret
[01] Betty, en ung uskyldig Pige, født af vilde Folk i Indien
03-05-1799 Jfr. Nick
[02] Belton, hendes Elsker
03-05-1799 Oehlenschläger
[03] Mowbray, en Kvæker
03-05-1799 H.C. Knudsen
[04] Myford, Beltons Ven
03-05-1799 Clausen
[05] En Notarius
03-05-1799 Kruse
[06] John, en Tjener
03-05-1799 Rind
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Arv, Gaardskarl
03-05-1799 Gielstrup (igen)
04-05-1799, lørdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Chinafarerne (Schall og Heiberg) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] Ephraim, (2) Jøder
04-05-1799 Pio
 Kierligheds-Eeden (Bournonville)
06-05-1799, mandag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Bræger, Degn i en Landsby
06-05-1799 Quist (igen)
[04] Frands Eberhardt, en Student
06-05-1799 Rosing (igen)
07-05-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Fanden er løs (Galeotti) (Ballet)
08-05-1799, onsdag
 Concert af Brødrene Pixis
09-05-1799, torsdag
 (opførelse nr:   60), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
10-05-1799, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den forladte Datter (Holcroft)
12-05-1799, søndag Helligdag Pintsedag
13-05-1799, mandag Helligdag 2. Pintsedag
14-05-1799, tirsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Jægerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Warberger, Overførster i Weissenberg
14-05-1799 Olsen (gæst)
[03] Anton, deres Søn
14-05-1799 P. Foersom
[10] Rudolph, (2) Overførsterens Jægere
14-05-1799 Heinsvig
[12] En Jægerdreng
14-05-1799 Rind
15-05-1799, onsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Armod og Høimodighed (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[02] Josepha
15-05-1799 Jfr. Guldberg (igen)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Herman og Dolmon (Galeotti) (Ballet)
16-05-1799, torsdag
 (premiere, næste) Udstyret (Iffland)
Rolleliste
[01] Kammerraad Wallmann
16-05-1799 Frydendahl
[02] Kammerraadinden, hans Kone
16-05-1799 Mad. Rosing
[03] Advokat Anton Wallmann, (1) deres Børn
16-05-1799 Saabye
[04] Sophie Wallmann, (2) deres Børn
16-05-1799 Jfr. Astrup
[05] Kommissær Wallmann, Kammerraadens Broder
16-05-1799 Lindgreen
[06] Sekretær Benfeld
16-05-1799 Clausen
[07] Jomfru Jakobe Smalheim, Sophies forhenværende Guvernante
16-05-1799 Jfr. Winther
[08] Amtmand Riemen
16-05-1799 H.C. Knudsen
[09] Morfeld, en Rejsende
16-05-1799 Rosing
[10] Kancellidirektør Darner
16-05-1799 Schwarz
[11] Hans, Gartner
16-05-1799 Kruse
[12] To Tjenere [1]
16-05-1799 St. Heger
[13] To Tjenere [2]
16-05-1799 Heinsvig
[14] Kammerraadens Tjener
16-05-1799 Pio
17-05-1799, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
Rolleliste ændret
[01] Peter Alexiovitz, Czar af Rusland
17-05-1799 Olsen (gæst)
[05] Friederich Gluck, Pastor i Marienborg
17-05-1799 Schwarz (igen)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Herman og Dolmon (Galeotti) (Ballet)
19-05-1799, søndag Helligdag Trinitatis