Titler på opført dramatik 1722-1975

se også oversigt over skønlitterære titler.

Oversigt over navne på danske teatres personale.

Mere om projektet

Et bestemt teater
Et bestemt teater

Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å


Antal titler listet ovenfor: 10169


Dette er en del af projektet "Skønlitterært forfatterleksikon 1500-1975", der skal lukke hullet mellem Erslews forfatterleksikon og Dansk skønlitterært Forfatterleksikon, samt udfylde perioderne før og efter.

Listen er komplet hvad angår de københavnske privatteatres titler (Casino, Folketeatret og Dagmarteatret). Alle forfattere mv. er forsøgt identificeret, de uidentificerede eller anonyme er markeret. Se også årstalsoversigt for andre "teatre" og gæstespil efter 1748.

Repertoiret, så vidt det er kendt, er inddateret for Lille Grønnegade (1722-1728) og se også årstalsoversigt for andre "teatre" før 1748.

Alle spilletidspunkter på Det kgl. Teater (den betegnelse dækker også over de i tidligere tider anvendte, De danske Skueplads, Comediehuset mf.) er inddateret, se oversigt over det Kongelige Teaters repertoire. Inddatering af opførelser på Det kgl. Teater for perioden 1890-1975 er afsluttet, men i den periode er de enkelte spilledage endnu kun sporadisk inddateret. I de forskellige kilder varierer nummereringen af opførelserne (bl.a. afhængig af om man medtæller opførelser under gæstespil i udlandet), i sådanne tilfælde er tallet hos Leicht og Hallar anført, da det synes at medtage alle opførelser.
Se også oversigt over Det kgl. Teaters (kunstneriske) personale, oversigten er en anden indgang til oplysningerne over rollehaverne i perioden 1748-1889, inddateringen er ikke afsluttet.

For Det kgl. Teater er tilføjet angivelse af program-nummer (efter Overskou indtil 1873, derefter Neiiendam indtil 1890, og i enkelte tilfælde Adresseavisen).

Diverse noter fra Overskou og Neiiendam indsættes senere. En lang række ballet-divertissementer er ikke medtaget af Overskou, men medtages af mig, hvis de er anført i Adresseavisen eller andre kilder, da avisen ikke systematisk er gennemgået er angivelserne endnu sporadiske. Bemærk iøvrigt også, at Overskou oftest angiver balletforestillingen sidst hvis der er 3 programpunkter, mens det mest almindelige var at balletten spilledes mellem de to øvrige stykker, endnu kun sporadisk korrigeret efter opslag i Adresseavisen.

På de enkelte spilledage følges som udgangspunkt stavemåden på det pågældende tidspunkt, da Overskou ikke er konsekvent her, er stavemåde dog kun sporadisk korrigeret efter Adresseavisen, hvilket dog giver anledning til at tro at stavemåden dækker en længere periode. Ideelt set bør det naturligvis være plakaternes stavemåde.

Oversigten er for de fleste teatre dækkende indtil 1975, dog er de tidlige år for Nørrebros Teater, Frederiksberg Teater, Røde Kro Teater, Sønderbros Teater og Vesterbros Teater mangelfuld. Turnerende selskabers repertoire er endnu kun sporadisk. Hørespil og TV-teater ligeledes kun sporadisk medtaget.

Udgangspunktet for Det kgl. Teater er Aumont og Collin og Leicht og Hallar, for de københavnske privatteatre Swendsen (dog sammenholdt med Ahrend Larsen med hensyn til Folketeatret). Derefter Crone, 25 teatersæsoner, Svend Kragh-Jacobsens Teaterårbogen og Hvem Hvad Hvor, Marotts bind 3 om Dansk revy, sporadisk tjekket med opslag i Politiken og andre aviser. Dertil naturligvis værkerne for de enkelte teatres historie og repertoire - og internettet.
Bemærk: I 1800-tallet benævntes privatteatrene Sekondtheatrene, mens Privatteatre var amatørscenerne.

Titlerne over dramatik bygger primært på data fra nedenstående værker.

Kilder

København:

Landsdækkende:

Odense:

Aalborg:

Aarhus:

Se også: Kilder i al almindelighed.