Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 49


Sæson nr 49 (1796-97)

05-09-1796, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Søofficererne (Tode)
Rolleliste ændret
[01] Grev Worthington
05-09-1796 Frydendahl
[02] Lord Walsingham
05-09-1796 Schwarz
[03] Lord Bellamy
05-09-1796 Elsberg
[05] George King, en Søløjtnant paa halv Gage
05-09-1796 Rosing
[06] Richard Truemann, ligesaa
05-09-1796 Saabye
[07] Wilson, en Aktør, der spiller Ellis's, en foregiven Søofficers Rolle
05-09-1796 Clausen
[09] Glitter, ligesaa
05-09-1796 St. Heger
[10] Simmons, en Genimand
05-09-1796 Køhne
[12] Jack Steady, Kings Baadsmand
05-09-1796 H.C. Knudsen
[13] Stanton, Sir Arthurs Kammertjener
05-09-1796 Arends
[14] Kelly, Grevens Kammertjener
05-09-1796 Lindgreen
[15] Billy, Fru Wottons Søn
05-09-1796 Jfr. Nick
[17] Lady Fanny, Sir Arthurs Gemalinde
05-09-1796 Jfr. Winther
[19] Fru Spencer, Kings Søster
05-09-1796 Mad. Preisler (igen)
[20] Fru Wotton, en Søkaptajns Frue
05-09-1796 Mad. Dahlén
[21] Fru Cunningham, en foregiven Doktorenke
05-09-1796 Jfr. M. Petersen
[22] Mistress Wellum, en Modehandlerske
05-09-1796 Jfr. Chr. Schmidt
[23] En Pige
05-09-1796 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
06-09-1796, tirsdag
 (premiere, næste) Den skarpe Kniv kan let faae Skaar (Iffland)
Rolleliste
[01] Hofraad Reichenstein
06-09-1796 Frydendahl
[02] Mad. Reichenstein, hans Svingerinde
06-09-1796 Mad. Rosing
[03] Philip, (1) hendes Børn
06-09-1796 Rosing
[04] Frants, (2) hendes Børn
06-09-1796 Saabye
[05] Wilhelmine, (3) hendes Børn
06-09-1796 Jfr. E.M. Smidth
[06] Løjtnant Lindenstein
06-09-1796 Clausen
[07] Kammerraad Sidof
06-09-1796 H.C. Knudsen
[08] Hr. Frühberg
06-09-1796 Schwarz
[09] Jacob, Hofraadens Tjener
06-09-1796 Lindgreen
08-09-1796, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
09-09-1796, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den skarpe Kniv kan let faae Skaar (Iffland)
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
12-09-1796, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Stregen i Regningen (Jünger)
Rolleliste ændret
[03] Charlotte, hans Kusine
12-09-1796 Mad. Martens
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Machinisten (Galeotti) (Ballet)
13-09-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den aabne Brevvexling (Jünger)
Rolleliste ændret
[03] Sophie, en fattig Slægtning af Goldbach
13-09-1796 Mad. Preisler (igen)
15-09-1796, torsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Emilie Galotti (Lessing)
Rolleliste ændret
[11] En Kammertjener hos Prinsen
15-09-1796 St. Heger
16-09-1796, fredag
 (premiere, næste) Det tyvende Aars Ægteskab (Wieck)
Rolleliste
[01] Hr. Belvald
16-09-1796 Schwarz
[02] Fru Belvald
16-09-1796 Mad. Rosing
[03] Marie Lønberg
16-09-1796 Jfr. E.M. Smidth
[04] Albert
16-09-1796 Clausen
[05] Zefeldt
16-09-1796 Saabye
[06] Johan
16-09-1796 Lindgreen
[07] Skolemesteren
16-09-1796 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
19-09-1796, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Den bogstavelige Udtydning (Brömel)
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Pernille, hans Pige
19-09-1796 Mad. M. Poulsen
[07] Madam Staabi
19-09-1796 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
[09] To Raadsherrer (fra 1879-80: Tre Raadsherrer [1])
19-09-1796 St. Heger
[10] To Raadsherrer (fra 1879-80: Tre Raadsherrer [2])
19-09-1796 Køhne
[12] En Musikant
19-09-1796 Beck (igen)
[14] Gertrud, (2) Drengens Forældre
19-09-1796 Jfr. M. Petersen
[16] En Tjener
19-09-1796 Ibsen (igen)
20-09-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Ariadne paa Naxos (Brandes og Benda)
Rolleliste ændret
[03] En Orkade
20-09-1796 Jfr. Winther (igen)
 (opførelse nr:     2), forrige) Det tyvende Aars Ægteskab (Wieck)
22-09-1796, torsdag
 (opførelse nr:   77), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Leonard, hans Broder
22-09-1796 Due
[04] Magdelone, Husholderske
22-09-1796 Jfr. Winther
[09] Christoffer Federmesser, (3) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
22-09-1796 Kruse
[11] Leander, Leonoras Elsker
22-09-1796 St. Heger
[12] Corfitz, Leanders Farbroder
22-09-1796 Elsberg
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
23-09-1796, fredag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Kun sex Retter (Grossmann)
Rolleliste ændret
[04] Fritz, hans Søn af første Ægteskab
23-09-1796 St. Heger
[05] Oberst von Altdorff, Fru Reinhards Onkel
23-09-1796 O. Rongsted d.æ. (Debut)
[16] Saddelmageren
23-09-1796 H.C. Knudsen
[18] En Underofficer
23-09-1796 Køhne
26-09-1796, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[13] En Page
26-09-1796 Jfr. Nick
27-09-1796, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   56), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
29-09-1796, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Strelitzerne (Babo)
Rolleliste ændret
[07] Soukaninn, Anfører for de sammensvorne Strelitzer
29-09-1796 Køhne (igen)
[10] En Soldat
29-09-1796 St. Heger
30-09-1796, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Armod og Høimodighed (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[04] Fabian
30-09-1796 Lindgreen
[07] Claus
30-09-1796 St. Heger
[08] v. Cederstrøm
30-09-1796 Scharling (Debut)
03-10-1796, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[10] Feu, (1867-68: Grevens Tjener)
03-10-1796 St. Heger
[11] Mariane (1867-68: Parly), (1867-68: Oberstindens Kammerpige)
03-10-1796 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
[12] En Mand
03-10-1796 Køhne
04-10-1796, tirsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Gamle og nye Sæder (Iffland)
Rolleliste ændret
[07] Louis, (1) deres Børn
04-10-1796 St. Heger
06-10-1796, torsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) De to Sedler (Florian)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Renaud d'Ast (Alayrac m.fl.) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Marton, hendes Pige
06-10-1796 Jfr. Suhm
07-10-1796, fredag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)
10-10-1796, mandag
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[08] En Notarius
10-10-1796 Beck (igen)
11-10-1796, tirsdag
  Note (Standsning form. Enkedronning Juliane Maries Død)
14-11-1796, mandag
 (premiere, næste) Advokaterne (Iffland)
Rolleliste
[01] Etatsraad Clarenbach
14-11-1796 Rosing
[02] Tømmermester Clarenbach
14-11-1796 Schwarz
[03] Fredericia
14-11-1796 Jfr. M. Smidt
[04] Justitsraad Gleiser
14-11-1796 Frydendahl
[05] Sophie
14-11-1796 Jfr. Astrup
[06] Raadmand Selling
14-11-1796 Quist
[07] Advokat Wellenberger
14-11-1796 Lindgreen
[08] Holzførster Gernau
14-11-1796 Clausen
[09] Grohman
14-11-1796 Arends
[10] Ludvig
14-11-1796 Ibsen
[11] En Tjener
14-11-1796 Køhne
15-11-1796, tirsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Bryllupshøitiden (Brandes)
Rolleliste ændret
[08] Robert
15-11-1796 Lindgreen
17-11-1796, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige) Faderen (Diderot)
Rolleliste ændret
[02] Kommandør d'Auvile, Faderens Svoger
17-11-1796 O. Rongsted d.æ.
[04] Saint Albin, Faderens Søn
17-11-1796 Scharling
[06] Germeuil, en af Faderens afdøde Venners Søn
17-11-1796 Clausen
[08] Mademoiselle Clairet, Ceciles Kammerpige
17-11-1796 Mad. Poulsen
[10] Philip, (2) Faderens Tjenere
17-11-1796 Ibsen (igen)
[15] En Fattig
17-11-1796 ukendt
18-11-1796, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
Rolleliste ændret
[03] Eveline, hans Myndling
18-11-1796 Mad. Martens
[04] Plumper, under den gamle Hermans Formynderskab
18-11-1796 Saabye (igen)
21-11-1796, mandag
 (opførelse nr:   52), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] Antonius, hendes Bejler
21-11-1796 Saabye
[08] Frands Knivsmed
21-11-1796 Køhne (igen)
[13] Abrahams
21-11-1796 Elsberg (igen)
[14] Jochum, Abrahams's Tjener
21-11-1796 Kruse
[19] Arianke Grovsmeds
21-11-1796 H.C. Knudsen
[21] Anden Advokat
21-11-1796 St. Heger
[22] En Mand
21-11-1796 Quist
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
21-11-1796 Køhne
 (opførelse nr:   57), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
22-11-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
Rolleliste ændret
[04] Lisette, hendes Kammerpige
22-11-1796 Mad. M. Poulsen (igen)
 (premiere, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Johan, en ung Bonde
22-11-1796 Enholm
[02] Sophie, hans Kone
22-11-1796 Jfr. Suhm
[03] Lene, en ung Bondepige
22-11-1796 Mad. Dahlén
[04] Lucas, hendes Forlovede
22-11-1796 Quist
[05] Grethe, en ung Enke
22-11-1796 Jfr. Winther
[06] Birkedommeren
22-11-1796 H.C. Knudsen
23-11-1796, onsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Dyveke (for Mad. Dahlén) (Samsøe)
24-11-1796, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Advokaterne (Iffland)
25-11-1796, fredag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) De to Sedler (Florian)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
28-11-1796, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
 (opførelse nr:   60), forrige, næste) Kongen paa Jagt (Galeotti) (Ballet)
29-11-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Virtuosen Nr. 2 (Heiberg)
Rolleliste ændret
[02] Fru v. Borgen, hans Kone
29-11-1796 Jfr. Winther
[02] Fru v. Borgen, hans Kone
000-000-0000 - Mad. Dahlén
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) De snorrige Fættere (Falsen)
01-12-1796, torsdag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Orgon, Sophies Formynder, hemmelig forelsket i sin Myndling
01-12-1796 Frydendahl
[05] Frøken Clare, Junker Altibrands Forlovede
01-12-1796 Jfr. Suhm
02-12-1796, fredag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Jægerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[12] En Jægerdreng
02-12-1796 Kruse
[13] Barthe, Birkeskriver (til 1795-96)
02-12-1796 --Rollen udgået
[14] Reinhardt, (til 1795-96)
02-12-1796 --Rollen udgået
[15] Kappe, (til 1795-96)
02-12-1796 --Rollen udgået
[16] Romann, (til 1795-96)
02-12-1796 --Rollen udgået
[21] Barbara, (til 1795-96)
02-12-1796 --Rollen udgået
04-12-1796, søndag Helligdag Advent
05-12-1796, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Kjolen fra Lyon (Jünger)
Rolleliste ændret
[06] Ordling, en rig Købmand
05-12-1796 Due
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
06-12-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Den sorte Mand (Gotter)
Rolleliste ændret
[03] Betty, hendes Kammerpige
06-12-1796 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
 (premiere, næste) Den lykkelige Familie (Beck)
Rolleliste
[01] Hr. Reinhard, en rig Herremand paa Landet
06-12-1796 Schwarz
[02] Mad. Reinhard, hans Kone
06-12-1796 Mad. Rosing
[03] Clara, deres Datter
06-12-1796 Jfr. E.M. Smidth
[04] Lotte, deres Kammerpige
06-12-1796 Jfr. Chr. Schmidt
[05] Conrad, deres Tjener
06-12-1796 Lindgreen
[06] Martin, en ung Ubekendt, opdrager i Hr. Reinhards Hus
06-12-1796 Saabye
[07] Hr. Hohenberg, en Købmand fra København
06-12-1796 Elsberg
[08] Lovise, hans Datter
06-12-1796 Mad. Preisler
08-12-1796, torsdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
Rolleliste ændret
[01] Baronen
08-12-1796 Rosing
[03] v. Windthausen (fra 1773-74: Greven)
08-12-1796 Clausen
[04] Hr. Liebholt (fra 1773-74: Leander)
08-12-1796 Saabye
[05] Jfr. Salome (fra 1773-74: Cateau)
08-12-1796 Jfr. Winther
[06] Schulwitz (fra 1773-74: Pincé)
08-12-1796 H.C. Knudsen
[07] Gothard (fra 1773-74: La Ramée), (fra 1773-74: Taffeldækker)
08-12-1796 Arends (igen)
[08] Peter, Kusk
08-12-1796 Ibsen
[09] Michel (fra 1773-74: Mester Nicolai), (fra 1773-74: Gartner)
08-12-1796 Lindgreen
[10] En Tjener (fra 1773-74: Jonquille)
08-12-1796 Kruse
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Herman og Dolmon (Galeotti) (Ballet)
09-12-1796, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Veddemaalet (Sedaine)
Rolleliste ændret
[01] Markisen af Blainville
09-12-1796 Jfr. Astrup
[02] Marki af Blainville
09-12-1796 Frydendahl
[03] Herren af Tieulette
09-12-1796 Clausen
[04] Frøken Adelaide
09-12-1796 Jfr. E.M. Smidth
[05] Gotte
09-12-1796 Mad. Bournonville
[06] Dubois
09-12-1796 Due
[07] La Fleur
09-12-1796 Lindgreen
[08] Hushovmesteren, (indtil 1777-78)
09-12-1796 --Rollen udgået
[09] Frk. Adelaides Hofmesterinde
09-12-1796 Mad. Clausen
[10] En Tjener
09-12-1796 Kruse
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[02] Henrik, en holstensk Bonde, Broder til Hans
09-12-1796 O. Rongsted d.æ.
[05] Peter, Henriks Søn, Skipper
09-12-1796 Saabye (igen)
[09] En Bondedreng
09-12-1796 Rind
12-12-1796, mandag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
13-12-1796, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Veddemaalet (Sedaine)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
14-12-1796, onsdag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Figaros Giftermaal (for Mad. Bournonville) (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[07] Antonio, Gartner (S.-F. 1846: paa Slottet), Suzannes Morbroder (S.-F. 1834:) og Fanchettes Fader
14-12-1796 Lindgreen (igen)
[10] Bazile, Syngemester (S.-F. 1846: Grevindens Musiklærer)
14-12-1796 Due
[11] Don Gusman Bridoison, Dommer (indtil S.-F. 1834:) paa Stedet
14-12-1796 H.C. Knudsen
[12] Tvænæve, Birkeskriver (S.-F. 1846: Retsskriver, hans Sekretær)
14-12-1796 Quist
[15] Grippesoleil (S.-F. 1846: Solslik), en Faare-Hyrde (S.-F. 1846: en ung Hyrde)
14-12-1796 (? måske tidligere) Ibsen (igen)
[16] En Tjener (S.-F. 1846: En Dørvogter)
14-12-1796 Kruse
15-12-1796, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Høstdagen (Iffland)
Rolleliste ændret
[01] Selbert, Ejer af en Gaard paa Landet
15-12-1796 Elsberg (igen)
[04] Marie, (3) hans Børn
15-12-1796 Mad. Dahlén (igen)
16-12-1796, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige) Kuren (Jacobi)
Rolleliste ændret
[01] Schrep
16-12-1796 Frydendahl
[02] Clitander
16-12-1796 St. Heger
[03] Polidor
16-12-1796 Arends
[04] Leander
16-12-1796 Clausen
[05] Constance
16-12-1796 Jfr. E.M. Smidth
[06] Stephan
16-12-1796 Lindgreen
[07] Christen
16-12-1796 Køhne
[08] Ariste
16-12-1796 Due
[09] Valerius
16-12-1796 Quist
[10] Madame Argante
16-12-1796 Jfr. Winther
[11] Ephraim
16-12-1796 H.C. Knudsen
[12] To Politibetjente [1]
16-12-1796 Beck
[13] To Politibetjente [2]
16-12-1796 O. Rongsted d.æ.
[14] To Portører [1]
16-12-1796 Ibsen
[15] To Portører [2]
16-12-1796 Kruse
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Herman og Dolmon (Galeotti) (Ballet)
19-12-1796, mandag
 (opførelse nr:   48), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Jeronimus, en Borger
19-12-1796 O. Rongsted d.æ.
[06] Claus, en Dreng
19-12-1796 Kruse
[07] Første Pige hos Corfitz
19-12-1796 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte)
[20] Stine Isenkræmmers
19-12-1796 Mad. Poulsen (efter navneskifte)
[22] Jens Olsen
19-12-1796 H.C. Knudsen
[23] Gunild
19-12-1796 Mad. Martens
[24] En Frue
19-12-1796 Mad. Martens
[26] Ane Signekælling
19-12-1796 Due
[27] Mester Bonifacius
19-12-1796 Lindgreen
[32] En Officer i 4. Akt
19-12-1796 Frydendahl (igen)
[33] Christopher Eisenfresser
19-12-1796 Kruse
[34] Leonard, Gothards Ven
19-12-1796 Køhne (igen)
[35] Oldfux, som Chiromanticus
19-12-1796 Beck (igen)
[37] Første Advokat
19-12-1796 St. Heger
[40] En Kone i 4. Akt [særskilt indtil 1820-21, derefter indgået i Arianke Bogtrykkers replikker, havde allerede fra 19-12-1796 haft fremstillerinde fælles]
19-12-1796 Jfr. C. Schmidt
[42] Marthe, (fra 1777-78 til 1820-21, fra 4-3-1799 har Rollen Fremstillerinde fælles med: Anden Pige)
19-12-1796 Jfr. Winther jun.
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Machinisten (Galeotti) (Ballet)
20-12-1796, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige) Den lykkelige Familie (Beck)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Aabenbar Krig (Bourlain)
22-12-1796, torsdag
 (premiere, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Oberst v. Tosberg, Ejer af Godset
22-12-1796 Frydendahl
[02] Frøken v. Tosberg, hans Niece
22-12-1796 Mad. Dahlén
[03] Fogden
22-12-1796 Musted
[04] Lovise, hans Datter
22-12-1796 Mad. Berthelsen
[05] Jørgen, hendes Elsker
22-12-1796 Saabye
[06] Barthel, Skoleholder og Degn
22-12-1796 H.C. Knudsen
[07] Rettens Betjent
22-12-1796 Lindgreen
[08] Claus, (1) Bønder
22-12-1796 Ibsen
[09] Peter, (2) Bønder
22-12-1796 Due
[10] Frands, (3) Bønder
22-12-1796 Clausen
[11] Wenzel, en gammel Bonde
22-12-1796 St. Heger
[12] Anna, en Bondepige
22-12-1796 Jfr. Winther
[13] En Underofficer
22-12-1796 Rosing
23-12-1796, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Advokaterne (Iffland)
Rolleliste ændret
[06] Raadmand Selling
23-12-1796 Køhne
[11] En Tjener
23-12-1796 Kruse
25-12-1796, søndag Helligdag Juledag
26-12-1796, mandag Helligdag 2. Juledag
27-12-1796, tirsdag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[01] Grev Almaviva
27-12-1796 Frydendahl
[02] Bartholo, Doktor
27-12-1796 O. Rongsted d.æ.
[03] Rosine, Bartholos Myndling
27-12-1796 Mad. Berthelsen (efter navneskifte) (igen)
29-12-1796, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Fændriken (Schröder)
Rolleliste ændret
[03] Wilhelm von Vizar, Fændrik
29-12-1796 Scharling
[06] Madam Lenten
29-12-1796 Jfr. Winther
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den Vægelsindede (Galeotti) (Ballet)
30-12-1796, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[13] En Underofficer
30-12-1796 Quist

1797


01-01-1797, søndag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1797, mandag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Hexerie (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Leanders Dreng
02-01-1797 Kruse
[08] Godtro
02-01-1797 Due
[09] En gammel Kærling
02-01-1797 Jfr. Winther d.y.
[10] Glaubfresser
02-01-1797 O. Rongsted d.æ.
[12] To Piger [2] i 1. Akt
02-01-1797 Jfr. Suhm
[13] Hans Frandsen
02-01-1797 St. Heger
[14] En Mand i 1. Akts 8. Sc.
02-01-1797 Beck
[17] Anføreren for de Bevæbnede
02-01-1797 Quist
[19] To Piger [1] i 2. Akt
02-01-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
[20] To Piger [2] i 2. Akt
02-01-1797 Jfr. C. Schmidt
[21] En Mand i 3. Akt
02-01-1797 O. Rongsted d.æ.
[23] En Pige i 3. Akts 3. Scene (findes ikke 1846-47)
02-01-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte)
[25] Leonard, hendes Mand
02-01-1797 Due
[26] Arv, Gaardskarl, (1) Fruens Tjenestefolk
02-01-1797 Lindgreen
[27] En Tjener, (2) Fruens Tjenestefolk
02-01-1797 Kruse
[29] To Piger [1], (4) Fruens Tjenestefolk
02-01-1797 Jfr. Winther d.y.
[30] To Piger [2], (5) Fruens Tjenestefolk
02-01-1797 Jfr. Suhm
[32] To af Byens Vagt [2]
02-01-1797 Quist
[39] En Retsbetjent
02-01-1797 Lindgreen
[41] Skriveren
02-01-1797 Ibsen
[44] To Soldater [1], (til 1816-17)
02-01-1797 Kruse
[45] To Soldater [2], (til 1816-17)
02-01-1797 Due
 (opførelse nr:   46), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
03-01-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Den skarpe Kniv kan let faae Skaar (Iffland)
05-01-1797, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
06-01-1797, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[03] Sir Phillip Modelove, en gammel Petit-maître, (1) Miss Lovelys Formyndere
06-01-1797 Frydendahl
[13] Sir Phillips Tjener, (indtil 1812-13)
06-01-1797 Kruse
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
07-01-1797, lørdag
 Concert for Capellets Enkekasse
09-01-1797, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[01] Marlow (fra 1837-38: Sir Charles Marlow), Fader
09-01-1797 Elsberg
[05] Tony Lumpkin
09-01-1797 St. Heger
[09] Fire Gæster [2] i Kroen, En Hestedoktor (1826-27-30-31: Jack Slang, Hestedoktor)
09-01-1797 H.C. Knudsen (igen)
[10] Fire Gæster [3] i Kroen, En Bjørnetrækker (1826-27-30-31: Aminadab, Bjørnetrækker)
09-01-1797 O. Rongsted d.æ.
[12] Fru Hardcastle
09-01-1797 Mad. Clausen
[16] Tjenere [1] hos Hardcastle
09-01-1797 Kruse
[19] En Tjener hos Hastings
09-01-1797 Kruse
10-01-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
Rolleliste ændret
[04] Usbek
10-01-1797 Saabye
[05] En fransk Officer
10-01-1797 Frydendahl
12-01-1797, torsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
13-01-1797, fredag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
16-01-1797, mandag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
17-01-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
Rolleliste ændret
[03] Eveline, hans Myndling
17-01-1797 Mad. Preisler (igen)
[06] Milek
17-01-1797 Due (igen)
[09] Hanna, Charlottes Pige
17-01-1797 Mad. M. Poulsen (igen)
[11] En Kældersvend
17-01-1797 Kruse
[12] En Tjener hos den gamle Herman
17-01-1797 Køhne (igen)
19-01-1797, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
20-01-1797, fredag
 (premiere, næste) Sammensværgelsen mod Peter den Stor (Kratter)
Rolleliste
[01] Peter Alexiowitz, Czar
20-01-1797 Rosing
[02] Alexander Menzikof, Feltmarskal
20-01-1797 Saabye
[03] Fyrsten Amilka, Fader til Natalia
20-01-1797 Frydendahl
[04] Natalia Cuvanski
20-01-1797 Mad. Rosing
[05] Fyrsten Ossodar
20-01-1797 Scharling
[06] Arkimandriten
20-01-1797 Due
[07] Massalski, Senator
20-01-1797 Clausen
[08] General Bauer
20-01-1797 Elsberg
[09] Grev Tzudof
20-01-1797 H.C. Knudsen
[10] Cyrilla, hans Datter
20-01-1797 Jfr. E.M. Smidth
[11] Peter, hendes Barn
20-01-1797 Jfr. Nick d.y.
[12] Fyrsten Serdjukow, dømt til Hofnar
20-01-1797 St. Heger
[13] Præsidenten i Over-Kriminalretten
20-01-1797 Arends
[14] Dommere [1]
20-01-1797 Køhne
[15] Dommere [2]
20-01-1797 Lindgreen
[16] Dommere [3]
20-01-1797 Quist
[17] Dommere [4]
20-01-1797 O. Rongsted d.æ.
[18] Dommere [5]
20-01-1797 Kruse
[22] En Mohr
20-01-1797 Ibsen
[23] En Slutter
20-01-1797 Beck
[24] En Tjener
20-01-1797 Kruse
23-01-1797, mandag
 (opførelse nr:   53), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[13] Abrahams
23-01-1797 Quist (igen)
[15] En Pige
23-01-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte) (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
23-01-1797 Mad. Martens
[18] Tredie Raadsherinde
23-01-1797 Jfr. Winther d.y.
[20] Første Advokat
23-01-1797 Lindgreen
 (opførelse nr:   58), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
24-01-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Sammensværgelsen mod Peter den Stor (Kratter)
Rolleliste ændret
[10] Cyrilla, hans Datter
24-01-1797 Jfr. Astrup
26-01-1797, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Den værdige Fader (Gemmingen-Hornberg)
Rolleliste ændret
[05] Fritz, Monheims Søn, et Barn paa 6 Aar
26-01-1797 ukendt
[12] Anne, en gammel Pige
26-01-1797 Jfr. M. Petersen
[13] Amandis, Kammerpige
26-01-1797 Mad. M. Poulsen
[15] En Tjener hos Grevinden
26-01-1797 Kruse
27-01-1797, fredag
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) De latterlige Følsomme (Molière)
Rolleliste ændret
[06] Henrik
27-01-1797 St. Heger
[07] Lars
27-01-1797 Lindgreen
[09] En Musikant
27-01-1797 Kruse
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Telemak paa Calypsos Ø (Pram og Ahlefeldt) (Ballet)
31-01-1797, tirsdag
 (premiere, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
Rolleliste
[01] Niels Ebbesen, Herre til Nørreris
31-01-1797 Schwarz
[02] Jutta, hans Hustru
31-01-1797 Mad. Rosing
[03] Estrith, hans Datter
31-01-1797 Jfr. E.M. Smidth
[04] Stig Andersen, (1) jydske Riddersmænd
31-01-1797 Frydendahl
[05] Søren Frost, (2) jydske Riddersmænd
31-01-1797 H.C. Knudsen
[06] Ove Hals, Ebbesens Svoger, (3) jydske Riddersmænd
31-01-1797 Elsberg
[07] Povl Glob, (4) jydske Riddersmænd
31-01-1797 O. Rongsted d.æ.
[08] Tyge, Biskop af Børglum
31-01-1797 Musted
[09] Gert den store, Greve af Stormarn og Holsten, Herre over Nørre-Jylland, Fyn o.s.v.
31-01-1797 Rosing
[10] Marqvard Brokdorp, kejserlig Gesandt
31-01-1797 Saabye
[11] Vittinghoff, vagthavende Ridder hos Grev Gert
31-01-1797 Clausen
[12] Claus Breide, (1) Ebbesens Riddersvende
31-01-1797 Lindgreen
[13] Erik, (2) Ebbesens Riddersvende
31-01-1797 Køhne
[14] En Olding
31-01-1797 Due
[15] En Herold
31-01-1797 Quist
[16] Kong Valdemar Atterdag, (findes kun ved Opførelserne i 1796-97)
31-01-1797 Scharling
[17] Hans Frost, (findes kun ved Opførelserne i 1796-97)
31-01-1797 St. Heger
[18] En Sømand, (findes kun ved Opførelserne i 1796-97)
31-01-1797 Ibsen
01-02-1797, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
02-02-1797, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
03-02-1797, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
04-02-1797, lørdag
 Concert af Westenholz, Pianist, og Søn, Oboist
06-02-1797, mandag
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[06] Anselme (1850-51: Leonard), Fader til Valerius og Mariane (findes ikke i Rahbeks Oversættelse)
06-02-1797 O. Rongsted d.æ.
[07] Frosine, (1749-50: en Koblerske, 1817: Modehandlerske, 1850-51: en Enke)
06-02-1797 Mad. Clausen
[11] Finkel-Jokum (1850-51: Jokum), (1) Harpagons Tjenere
06-02-1797 Kruse
07-02-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den aabne Brevvexling (Jünger)
09-02-1797, torsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) De to Sedler (Florian)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hemmeligheden (Kunzen og Quetant) (Syngestykke)
10-02-1797, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) De fire Formyndere (Centlivre og Schröder)
Rolleliste ændret
[02] Miss Nancy Lovely
10-02-1797 Mad. Heger
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
13-02-1797, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Kjolen fra Lyon (Jünger)
Rolleliste ændret
[04] Constance v. Birbak, hans Myndling
13-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
14-02-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Sammensværgelsen mod Peter den Stor (Kratter)
Rolleliste ændret
[10] Cyrilla, hans Datter
14-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte) (igen)
16-02-1797, torsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
17-02-1797, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Stregen i Regningen (Jünger)
Rolleliste ændret
[03] Charlotte, hans Kusine
17-02-1797 Mad. Preisler (igen)
20-02-1797, mandag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Magister Stygotius
20-02-1797 Ibsen
[06] Jens, hans Tjener
20-02-1797 St. Heger
[07] Leonora, en Enke
20-02-1797 Jfr. M. Petersen
[14] Christopher, Tjener hos Leonards Farbroder, Jeronimus
20-02-1797 Kruse
21-02-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Ringen (II) (Farquhar og Schröder)
Rolleliste ændret
[09] En Ubekendt
21-02-1797 Mad. Rosing (igen)
[12] En Mand
21-02-1797 O. Rongsted d.æ.
23-02-1797, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
Rolleliste ændret
[02] Lucette, hendes Datter
23-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) De to smaa Savoyarder (Alayrac og Vivetières) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Baronen, Herre til Slottet, Savoyard af Fødsel
23-02-1797 Rosing (igen)
[02] Forvalteren
23-02-1797 Ibsen
[06] Friedel, en Peberkagemand
23-02-1797 Beck
[09] To Vægtere [1]
23-02-1797 O. Rongsted d.æ.
 (opførelse nr:   61), forrige, næste) Kongen paa Jagt (Galeotti) (Ballet)
24-02-1797, fredag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Emilie Galotti (Lessing)
Rolleliste ændret
[01] Emilie Galotti
24-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[11] En Kammertjener hos Prinsen
24-02-1797 Scharling
26-02-1797, søndag Helligdag Fastelavn
27-02-1797, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
28-02-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Juliane von Lindorak (Gozzi)
Rolleliste ændret
[02] Juliane von Lindorak, hans Frue
28-02-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[06] General von Saalstein
28-02-1797 O. Rongsted d.æ.
[10] Buschmann, Fændrikens Tjener
28-02-1797 Ibsen (igen)
[13] Johan, Oberstens Tjener
28-02-1797 Kruse
02-03-1797, torsdag
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Blandford, Skibskaptajn
02-03-1797 Frydendahl
[05] Betty, Kammerpige hos Lady Norton og Coraly
02-03-1797 Mad. M. Poulsen
[07] En Notarius
02-03-1797 St. Heger
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Kongen paa Jagt (Galeotti) (Ballet)
03-03-1797, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Armod og Høimodighed (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[06] Lovise
03-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
04-03-1797, lørdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[01] Dyveke, Christierns Elskede
04-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[06] Gyldenstjerne, deres Farbroder
04-03-1797 Due (igen)
06-03-1797, mandag
 (opførelse nr:   78), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Christen Griffel, (1) Skriverkarle (altid udført af skuespiller)
06-03-1797 Scharling
[11] Leander, Leonoras Elsker
06-03-1797 Frydendahl (igen)
[12] Corfitz, Leanders Farbroder
06-03-1797 O. Rongsted d.æ.
 (opførelse nr:   47), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
07-03-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Ja eller Nei (Beck)
Rolleliste ændret
[01] Hr. Anselme, Købmand
07-03-1797 O. Rongsted d.æ.
[03] Julie, (1) deres Døtre
07-03-1797 Mad. Heger
[10] Notarius
07-03-1797 Beck
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Ægtefolkene fra Landet (Jünger)
Rolleliste ændret
[07] Karoline Bernhard, deres Søster, forlovet med Ferdinand
07-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[11] En Tjener
07-03-1797 Kruse
09-03-1797, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Han blander sig i Alt (Centlivre)
Rolleliste ændret
[02] Carl Herman, hans Søn
09-03-1797 Scharling
[03] Eveline, hans Myndling
09-03-1797 Mad. Martens (igen)
[07] Charlotte, hans Datter
09-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[12] En Tjener hos den gamle Herman
09-03-1797 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   48), forrige) Den mistænkelige Kone (Galeotti) (Ballet)
10-03-1797, fredag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
13-03-1797, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Jægerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[04] Frederikke, Warbergers Søsterdatter
13-03-1797 Mad. Heger
14-03-1797, tirsdag
 (premiere, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Jacob Olsen, Skomager
14-03-1797 H.C. Knudsen
[02] Lene, hans Kone
14-03-1797 Mad. Berthelsen
[03] Trine, deres Datter
14-03-1797 Jfr. Suhm
[100] Sophie
14-03-1797 Jfr. Nick
[101] Petere, Snedkersvend
14-03-1797 Saabye
[102] Vægtere [1]
14-03-1797 Ibsen
[103] Vægtere [2]
14-03-1797 Due
[104] Kommissæren
14-03-1797 Lindgreen
[105] En Urtekræmmer
14-03-1797 O. Rongsted d.æ.
[106] Tre Gæster [1]
14-03-1797 Rosing
[107] Tre Gæster [2]
14-03-1797 Kruse
[108] Tre Gæster [3]
14-03-1797 Frydendahl
[109] En Vært
14-03-1797 Clausen
16-03-1797, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Myndlingerne (Iffland)
Rolleliste ændret
[08] Købmand Rose
16-03-1797 O. Rongsted d.æ.
[09] En Enke
16-03-1797 Mad. Martens
[10] En gammel Mand
16-03-1797 H.C. Knudsen
[14] Friederich, (1) i Draves Tjeneste
16-03-1797 St. Heger
[15] Lisette, (2) i Draves Tjeneste
16-03-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte)
17-03-1797, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
20-03-1797, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Dragedukken (Kunzen og Falsen) (Syngestykke)
21-03-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Gamle og nye Sæder (Iffland)
Rolleliste ændret
[04] Kirstine, (2) hendes Børn
21-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[10] Justitsraad Frydensberg
21-03-1797 Clausen
23-03-1797, torsdag
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
24-03-1797, fredag
 (premiere, næste) Galeislaven (Falbaire)
Rolleliste
[01] Greven af Anplace, Kommandør over Galejerne
24-03-1797 Frydendahl
[02] Cecilie, Enke af Orfeuil
24-03-1797 Jfr. Astrup
[03] André, Galejslave
24-03-1797 Rosing
[04] Herren af Olban
24-03-1797 Schwarz
[05] Amalia, Cecilies Veninde
24-03-1797 Mad. Heger
[06] Lisimon, Olding
24-03-1797 Due
[07] La Brie, Tjener hos Greven
24-03-1797 Lindgreen
[08] Picard, Tjener hos Cecilie
24-03-1797 Ibsen
[09] En Kammerpige
24-03-1797 ukendt
25-03-1797, lørdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
Rolleliste ændret
[04] Cathinka
25-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
[06] Edvard, hans Søn
25-03-1797 Scharling
[08] En Dentschik
25-03-1797 Kruse
 (opførelse nr:  101), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
  Note (f. Fattigv.)
27-03-1797, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den godmodige Familie (Wieck)
Rolleliste ændret
[05] Sophie
27-03-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
 (opførelse nr:   57), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone
27-03-1797 Jfr. Winther (igen)
[05] Arv
27-03-1797 H.C. Knudsen
[06] Leonard
27-03-1797 O. Rongsted d.æ.
[09] En Kone med Maskeradeklæder
27-03-1797 Mad. Martens
[11] En Dreng
27-03-1797 Kruse
28-03-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Galeislaven (Falbaire)
 (opførelse nr:  102), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
30-03-1797, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Pigen fra Marienborg (Kratter)
31-03-1797, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Kl. 6 tog paa comoedie tillige med min kones søster og Weisvoigts i deres loge, der var kommen for at hente os, den var nærmest parkettet lige overfor Kongens. Der opførtes syngestykke Aline Dronningen af Golconda i 3 akter, musikken af Schultz med tilhørende dans. Madam Bertelsen sang i samme. Kongen og princesse Maria var der, saa hende for første gang
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
Rolleliste ændret
[04] Usbek
31-03-1797 Musted (igen)
[07] En Hyrdinde
31-03-1797 Jfr. Suhm
01-04-1797, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen kl. 7 tog vi alle til Comoediehuset i loge 1ste etage no. 5 for at høre mademoiselle Krichgesner spille paa harmonica, hvorfor jeg var taget ind, som var fortræffelig, og man syntes ofte derved at kunne forestille sig om himmelsk musik. Hun spillede først en solosonate alene derpaa, der syntes som 3 forskellige instrumenter, siden blev hun accompagneret først med sang, derefter med flere instrumenter. Der var tillige stor vocal og instrumental musik. Hendes instrument var af stærkere tone end almindelig, forfærdiget i England, hun traadte det som bekendt med fødderne tillige. Hun var blind og blev ledet ind af et andet fruentimmer, der, stedse blev hos hende. Var for nærværende tid den største mester paa det. Thiemroth spillede og en violinconsert.
 Concert af Dlle. Kirchgessner, Harmonicaspillerin.
03-04-1797, mandag
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
04-04-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[08] Kittmann, Vagtmester, (1) Korporal hos Baron Plume
04-04-1797 Frydendahl (igen)
[09] Kautzer, (2) Korporal hos Baron Plume
04-04-1797 H.C. Knudsen
[10] Kørbel, (3) Korporal hos Baron Plume
04-04-1797 O. Rongsted d.æ.
[13] Melinde, en rig Frøken
04-04-1797 Mad. Martens
[14] Lise, Kammerpige hos Philippine
04-04-1797 ukendt
[17] En Tjener, hos Præsident von Rosenau
04-04-1797 Kruse
06-04-1797, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[13] En Underofficer
06-04-1797 Kruse
07-04-1797, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
Rolleliste ændret
[03] Estrith, hans Datter
07-04-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
08-04-1797, lørdag
 Concert af Moeser, Violinist
09-04-1797, søndag Helligdag Palme Søndag
13-04-1797, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
 Concert for Capellets Enkekasse
14-04-1797, fredag Helligdag Langfredag
16-04-1797, søndag Helligdag Paaskedag
17-04-1797, mandag Helligdag 2. Paaskedag
18-04-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Eugenie (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[08] Bethy, Kammerpige hos Eugenie
18-04-1797 Mad. M. Poulsen (efter navneskifte)
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
20-04-1797, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) I oprørt Vand er godt at fiske (Sarti og italiensk) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Lisette, (2) Kammerpiger
20-04-1797 Jfr. Chr. Schmidt (igen)
21-04-1797, fredag
 (premiere, næste) Lykkens Hjul (Cumberland)
Rolleliste
[01] Sir David Daw, Baronet og Guvernør
21-04-1797 Quist
[02] Guvernør Tempest
21-04-1797 Schwarz
[03] Penruddock
21-04-1797 Rosing
[04] Woodville
21-04-1797 Frydendahl
[05] Sydenham
21-04-1797 St. Heger
[06] Henrik Woodville, Kaptajn
21-04-1797 Scharling
[07] Weazel, Advokat og Kommissionær
21-04-1797 Clausen
[08] Jenkins, Kammertjener
21-04-1797 Due
[09] Fru Woodville
21-04-1797 Mad. Rosing
[10] Emilia Tempest, Guvernørens Datter
21-04-1797 Mad. Bournonville
[11] Moder Dunkley
21-04-1797 Jfr. M. Petersen
[12] En Pige
21-04-1797 Mad. M. Poulsen
[13] Woodvilles Tjener
21-04-1797 H.C. Knudsen
[14] Betjent i Woodvilles Hus
21-04-1797 Lindgreen
[15] En Tjener hos Sir David
21-04-1797 Køhne
[16] Sir Georg Penruddocks Tjener
21-04-1797 Beck
[17] En Rets-Betjent
21-04-1797 Kruse
22-04-1797, lørdag
 (opførelse nr:     2), forrige) Lykkens Hjul (Cumberland)
24-04-1797, mandag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Kun sex Retter (Grossmann)
25-04-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Madame Constance, en rig Enke, hemmelig forelsket i Partout
25-04-1797 Mad. Preisler (sidste Optræden)
[07] Bastian, en Smed
25-04-1797 Kruse (Debut)
[08] En Notarius
25-04-1797 Køhne (igen)
27-04-1797, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Dyveke (Samsøe)
Rolleliste ændret
[06] Gyldenstjerne, deres Farbroder
27-04-1797 Elsberg (igen)
[16] En Tjener hos Fru Møenstrup
27-04-1797 Kruse
28-04-1797, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Viinhøsten (Kunzen og Ihlee) (Syngestykke)
01-05-1797, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den gode Moder (Florian)
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Høstgildet (Schulz og Thaarup) (Syngestykke)
02-05-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Jøden (Cumberland)
Rolleliste ændret
[02] Frederik, hans Søn
02-05-1797 Clausen
[03] Charles Ratchliffe
02-05-1797 Frydendahl
[06] Jabal, Jødens Karl
02-05-1797 Heinsvig (Debut)
[09] Elise, hendes Datter
02-05-1797 Mad. Heger (efter navneskifte)
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
04-05-1797, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Niels Ebbesen af Nørreris (Sander)
Rolleliste ændret
[15] En Herold
04-05-1797 Scharling
05-05-1797, fredag
 (premiere, næste) Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Doktor Belfort
05-05-1797 O. Rongsted d.æ.
[02] Belfort, hans Søn
05-05-1797 Saabye
[03] Frontin, dennes Tjener
05-05-1797 H.C. Knudsen
[04] Gregorius, Gartner i Klostret
05-05-1797 Ibsen
[05] En Postkarl
05-05-1797 Frydendahl
[06] Priorinden
05-05-1797 Mad. Dahlén
[07] Taarnvogtersken
05-05-1797 Jfr. Winther
[08] Euphemia, Nonne i Prøveaaret
05-05-1797 Mad. Berthelsen
[09] Agnes, (1) Nonner
05-05-1797 Jfr. Suhm
[10] Josephine, (2) Nonner
05-05-1797 Jfr. Chr. Schmidt
[11] Ursula, (3) Nonner
05-05-1797 ukendt
[12] Augustine, (4) Nonner
05-05-1797 ukendt
[12] Augustine, (4) Nonner
000-000-0000 - Jfr. Beck
[13] Victorine, (5) Nonner
05-05-1797 Mad. Clausen
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
08-05-1797, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Indtoget (Schulz og Heiberg) (Syngestykke)
09-05-1797, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Nonnerne (Devienne og Picard) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   69), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
10-05-1797, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Menneskehad og Anger (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[02] Grevinden
10-05-1797 Jfr. Astrup
[03] Major von der Horst
10-05-1797 Frydendahl
[07] Bittermann, Forvalter paa Grevens Gods
10-05-1797 Lindgreen
[08] Peter, hans Søn
10-05-1797 Heinsvig
[09] Lotte, Grevindens Kammerjomfru
10-05-1797 Mad. M. Poulsen
12-05-1797, fredag Helligdag Bededag
13-05-1797, lørdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Indianerne i England (Kotzebue)
Rolleliste ændret
[01] Sir John Smith, forhen en rig Købmand
13-05-1797 O. Rongsted d.æ.
[06] Kaberdar, en fordreven Nabob af Mysore
13-05-1797 Schmidt
[07] Gurli, hans Datter
13-05-1797 Jfr. Beck (Debut)
[09] Fazir, en ung Indianer
13-05-1797 Køhne (sidste Optræden)
[12] Mr. Staff, (1) to Notarier
13-05-1797 Heinsvig
15-05-1797, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige) Forvandlingerne (Heiberg)
Rolleliste ændret
[02] Grev Rheinfeld
15-05-1797 O. Rongsted d.æ.
[03] Jacob Plump, Gæstgiver
15-05-1797 H.C. Knudsen
[04] Madam Plump
15-05-1797 Jfr. Winther
[06] Marie, en forklædt Bondepige
15-05-1797 Mad. Bournonville
[07] Carl, (1) foregivne Bønderkarle
15-05-1797 Clausen
[10] Grethe, Kælderpige
15-05-1797 Jfr. C. Schmidt
[11] En Tjener
15-05-1797 Kruse
16-05-1797, tirsdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Apothekeren og Doctoren (Dittersdorf og Gottlieb Stephanie den yngre) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Rosalia, deres Slægtning
16-05-1797 Jfr. Suhm
[07] Kaptajn Gribskov, Leonoras bestemte Brudgom
16-05-1797 Ibsen
[09] Frands, Tjener hos en fremmed Greve
16-05-1797 Due
[10] En (Politi-)Kommissær
16-05-1797 O. Rongsted d.æ.
18-05-1797, torsdag
 (premiere, næste) Den snedige Brevvexling (Eglantine)
Rolleliste
[01] Clenard, Prokurator og Formynder
18-05-1797 O. Rongsted d.æ.
[02] Ursula, en gammel Jomfru, Søster til Clenard
18-05-1797 Jfr. Winther
[03] Michel, Rettens Betjent, i Huset hos Clenard
18-05-1797 Lindgreen
[04] Pauline, Clenards Myndling
18-05-1797 Mad. Bournonville
[05] Cleri, hendes Elsker og Broder til Mad. Fougère
18-05-1797 Scharling
[06] Fougère, Historie-Maler
18-05-1797 Schwarz
[07] Madame Fougère
18-05-1797 Mad. Dahlén
[08] En Naboerske til Mad. Fougère
18-05-1797 Mad. Martens
[09] Guietard, Skriver hos en Notarius
18-05-1797 Ibsen
19-05-1797, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den snedige Brevvexling (Eglantine)
Rolleliste ændret
[04] Pauline, Clenards Myndling
19-05-1797 Mad. Bournonville (sidste Optræden)
25-05-1797, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
04-06-1797, søndag Helligdag Pintsedag
05-06-1797, mandag Helligdag 2. Pintsedag
11-06-1797, søndag Helligdag Trinitatis