Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 41


Sæson nr 41 (1788-89)

18-09-1788, torsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Henrik og Pernille (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Leander
18-09-1788 Frydendahl
[08] Leonard, Leanders Ven
18-09-1788 Busch
 (opførelse nr:   79), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
19-09-1788, fredag
 (opførelse nr:   52), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Valerius, hendes Elsker, Hushofmester hos Harpagon
19-09-1788 Frydendahl
[05] Mariane, Cleantes Elskede
19-09-1788 Jfr. Aasløw (igen)
[12] Graaben (1850-51: Jesper), (2) Harpagons Tjenere
19-09-1788 Gielstrup (igen)
[14] Underfogden (S.-F. 1817: En Kommissær; 1850-51: En Retsbetjent)
19-09-1788 Busch (igen)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Harpespilleren (Galeotti) (Ballet)
22-09-1788, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Pernilles korte Frøkenstand (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone
22-09-1788 Mad. Knudsen
[06] Leander
22-09-1788 Frydendahl
[09] Notarius
22-09-1788 (? måske tidligere) Busch (igen)
[11] Radelzier
22-09-1788 H.C. Knudsen
[12] Galgenfrist
22-09-1788 Gielstrup
[13] Lucie, (udførtes indtil 1788-89 af Galgenfrists Fremstiller)
22-09-1788 Gielstrup
 (opførelse nr:   80), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
23-09-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[08] En Notarius
23-09-1788 H.C. Knudsen (igen)
[09] En Alkade
23-09-1788 Thessen (igen)
 (opførelse nr:   59), forrige, næste) Amors søde Hævn (Galeotti) (Ballet)
25-09-1788, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige) Den bedragede Formynder (d'Estandoux)
Rolleliste ændret
[04] Damis
25-09-1788 Elsberg (igen)
[05] Marton
25-09-1788 Jfr. Kragh
[08] Hans Fuldmægtig
25-09-1788 Frydendahl
[09] Jørgen, Gartner
25-09-1788 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   81), forrige, næste) Zigeunernes Leyr (Galeotti) (Ballet)
26-09-1788, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Kjærlighed uden Strømper (Wessel)
Rolleliste ændret
[02] Grethe, Johans Forlovede
26-09-1788 Mad. Preisler (igen)
[04] Mads, Grethes ulykkelige Elsker
26-09-1788 Ibsen
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
29-09-1788, mandag
 (opførelse nr:     9), forrige) Den velbaarne Frue (Gottlieb Stephanie den yngre)
 (opførelse nr:   60), forrige, næste) Amors søde Hævn (Galeotti) (Ballet)
30-09-1788, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Ariadne paa Naxos (Brandes og Benda)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Den taknemmelige Søn (Engel)
Rolleliste ændret
[05] Mikkel, en ung Bondekarl
30-09-1788 Frydendahl
 (premiere, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
02-10-1788, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den butte Velgjører (Goldoni)
Rolleliste ændret
[07] Angelique, Fru Dalancours Søster
02-10-1788 Jfr. Astrup (igen)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
03-10-1788, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Pagen (Engel)
Rolleliste ændret
[07] En Kammertjener
03-10-1788 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Anders, Møller i byen, Johans Morbroder
03-10-1788 Gielstrup (igen)
06-10-1788, mandag
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Kammertjeneren
06-10-1788 Saabye
[09] To Doktorer [1]
06-10-1788 Preisler
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
07-10-1788, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den bogstavelige Udtydning (Brömel)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Den forstilte Tvistighed (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
09-10-1788, torsdag
 (premiere) Actierne (Fasting)
Rolleliste
[01] Robert Gyldenstolt, Grosserer
09-10-1788 Arends
[02] Frøken Augusta, hans Datter
09-10-1788 Jfr. Astrup
[03] Ludvig Gyldenstolt, hans Søn
09-10-1788 Saabye
[04] Hr. Kronskjold, Grosserer
09-10-1788 Musted
[05] Frands Kronskjold, hans Søn, Skipper
09-10-1788 Frydendahl
[06] Frederik Kronskjold, Kandidat, Fætter af den forrige
09-10-1788 Rosing
[07] Fru Gyldenstolt, Enke af Gyldenstolts Broder, under Navn af Amalia Nordfeld
09-10-1788 Mad. J.S. Knudsen
[08] Hr. Lowson, Justitsbetjent
09-10-1788 Elsberg
[09] Nathan Levi, en Jøde
09-10-1788 Gielstrup
[10] Lovise, Kammerpige hos Frøken Gyldenstolt
09-10-1788 Mad. Schall
[11] Gottfried, Tjener hos Gyldenstolt
09-10-1788 Kemp
[12] En Gadejunker
09-10-1788 Preisler
[13] En Kostgænger
09-10-1788 Thessen
[14] En gammel Officer
09-10-1788 H.C. Knudsen
[15] En Kandidat
09-10-1788 Busch
[16] En Marketenderske
09-10-1788 Mad. Siersted
[17] En Retsbetjent
09-10-1788 Beck
[18] En Matros
09-10-1788 Ibsen
[19] En Tjener
09-10-1788 Ibsen
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
10-10-1788, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den sorte Mand (Gotter)
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Det talende Skilderi (Grétry m.fl.) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
13-10-1788, mandag
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[28] Første Kone
13-10-1788 Jfr. Winther (igen)
[32] En Officer i 4. Akt
13-10-1788 Schwarz
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
14-10-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
16-10-1788, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Forvandlingerne (Heiberg)
Rolleliste ændret
[01] Grev Stjernschiold
16-10-1788 Elsberg
[07] Carl, (1) foregivne Bønderkarle
16-10-1788 Due (Debut)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
17-10-1788, fredag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [15-10-1788] Fredagen den 17 October bliver paa det kongelige Theater ved Hs. Majestæts høye Ankomst opført: Den fornuftige Daare, Comoedie i 1 Act; og Medea, et Drama af Gotter, hvortil er componeret Musik af Benda. Imellem Stykkerne: en Debut Entre af Hr. Jansen, efter den Skoles Methode som han afvigte Sommer har freqventeres i Paris; Musiken til samme er af Hr. Laurent den yngre ... Stykkerne ere tilkiøbs hos Hr. Agent Gyldendal, det første for 1 Mk., det andet for 8 sk.
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den fornuftige Daare (Patrat)
Rolleliste ændret
[03] Thrine, Leyermanns Datter [originalen: Thérese, fille de M. Loyer]
17-10-1788 Jfr. Krag
 Debut Entre af Jansen, Musik Laurent d.y. (Jansen)
 (premiere, næste) Medea (Gotter)
Rolleliste
[01] Medea
17-10-1788 Mad. Rosing
[02] Jason
17-10-1788 Rosing
[03] Deres Børn [1]
17-10-1788 Jfr. Ophelia Rosing
[04] Deres Børn [2]
000-000-0000 - ukendt
[05] Creusa
17-10-1788 Jfr. Steenberg
[06] En Hovmesterinde
17-10-1788 Winther
20-10-1788, mandag
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[12] Sanderus
20-10-1788 Frydendahl
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
20-10-1788 Jfr. Astrup (igen)
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
20-10-1788 Mad. Knudsen (igen)
[22] En Mand
20-10-1788 Rosing (igen)
[24] Oldermanden for Hattemagerne
20-10-1788 Beck
[28] En Lakaj, (indtil 1862-63)
20-10-1788 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Hværveren (Galeotti) (Ballet)
21-10-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Det gienstridige Sindelaug (Dufresny)
Rolleliste ændret
[07] En Notarius
21-10-1788 Ibsen
[08] En Lakaj
21-10-1788 Ibsen
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Medea (Gotter)
23-10-1788, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Raptussen (Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[03] Jenny, hans Datter
23-10-1788 Jfr. Astrup (igen)
[05] Baron Fletcher, Løjtnant i Sø-Etaten
23-10-1788 Due
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Vaskepigerne og Kiedelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
24-10-1788, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den skønne Arsene (Walter m.fl.) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[08] Oraklet
24-10-1788 Mad. Gielstrup (igen)
27-10-1788, mandag
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[10] Lars Dintfas, (4) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
27-10-1788 Frydendahl (igen)
[12] Corfitz, Leanders Farbroder
27-10-1788 Gielstrup (igen)
[16] En Bonde
27-10-1788 Gielstrup
[17] En Barber
27-10-1788 Beck (igen)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
28-10-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Henrik og Pernille (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Leander
28-10-1788 Preisler (igen)
[04] Leonore, Leanders Forlovede
28-10-1788 Jfr. Laurentzius (Debut)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Friskytterne og Mælkepigen (Duni og Anseaume) (Syngestykke)
30-10-1788, torsdag
 (premiere, næste) Heckingborn (Heiberg)
Rolleliste
[01] Admiral Heckingborn
30-10-1788 Schwarz
[02] Lady Fletscher, hans Datter
30-10-1788 Mad. Rosing
[03] Blunt, hans Forvalter
30-10-1788 Musted
[04] Dalton, en Herremand
30-10-1788 Preisler
[05] Miss Harriet, Datons Søster
30-10-1788 Mad. Preisler
[06] Fairwell, en Prokurator
30-10-1788 Arends
[07] Andrews, Forpagter i Cornwallis
30-10-1788 H.C. Knudsen
[08] Wotton, Fabrikør
30-10-1788 Rosing
[09] En gammel Mand
30-10-1788 Elsberg
[10] John, Heckingborns Tjener
30-10-1788 Ibsen
[11] Niclas, (1) Daltons Tjenere
30-10-1788 Busch
[12] Tom, (2) Daltons Tjenere
30-10-1788 Beck
[13] William, (3) Daltons Tjenere
30-10-1788 Kemp
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
31-10-1788, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den sværmende Philosoph (Paisiello og italiensk) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[09] Tuburgio, (1) foregivne Skolarer af Florian
31-10-1788 Frydendahl
03-11-1788, mandag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
04-11-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   67), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
Rolleliste ændret
[05] Leander, forliebt i Leonore
04-11-1788 Frydendahl
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Medea (Gotter)
Rolleliste ændret
[02] Jason
04-11-1788 Preisler
06-11-1788, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Heckingborn (Heiberg)
Rolleliste ændret
[08] Wotton, Fabrikør
06-11-1788 Thessen
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Den mistænkelige Kone (Galeotti) (Ballet)
07-11-1788, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige) Den foregivne Lord (Piccinni og Piccinni) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
10-11-1788, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Heckingborn (for Forfatteren) (Heiberg)
 (opførelse nr:   63), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
11-11-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Junker Altibrand, forelsket i Sophie
11-11-1788 Saabye
[07] Troels, Junkerens Tjener
11-11-1788 Ibsen
13-11-1788, torsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[01] Grev Almaviva
13-11-1788 Due
[08] En Notarius
13-11-1788 Ibsen
 (opførelse nr:   64), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
14-11-1788, fredag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
17-11-1788, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Hexerie (Holberg)
Rolleliste ændret
[08] Godtro
17-11-1788 Beck (igen)
[17] Anføreren for de Bevæbnede
17-11-1788 Thessen (igen)
[19] To Piger [1] i 2. Akt
17-11-1788 Mad. Gielstrup (igen)
[23] En Pige i 3. Akts 3. Scene (findes ikke 1846-47)
17-11-1788 Jfr. Krag
[27] En Tjener, (2) Fruens Tjenestefolk
17-11-1788 Kemp (igen)
[28] En Kusk, [Tyven], (3) Fruens Tjenestefolk
17-11-1788 Beck (igen)
[32] To af Byens Vagt [2]
17-11-1788 Frydendahl
[33] Lucretia
17-11-1788 Jfr. Astrup
[45] To Soldater [2], (til 1816-17)
17-11-1788 Saabye
 (opførelse nr:   82), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
18-11-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[05] Lise, Husjomfru hos Knapskær
18-11-1788 Mad. Gielstrup (igen)
[06] Ali, Formand for Janitscharerne
18-11-1788 Rosing (igen)
[07] Mustapha, en Janitschar
18-11-1788 Saabye (igen)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
20-11-1788, torsdag
 (opførelse nr:   53), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[02] Cleante (1850-51: Leander), hans Søn
20-11-1788 Preisler
[03] Elise, hans Datter
20-11-1788 Jfr. Laurentzius
[05] Mariane, Cleantes Elskede
20-11-1788 Jfr. Astrup (igen)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
21-11-1788, fredag
 (premiere, næste) Markedet (Benda og Gotter) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Obersten
21-11-1788 Rosing
[02] Løjtnanten
21-11-1788 Frydendahl
[03] Brix, Kommander-Sergeant
21-11-1788 Gielstrup
[04] Lucas
21-11-1788 Saabye
[05] Grethe
21-11-1788 Jfr. Morthorst
[06] Karen, hendes yngre Søster
21-11-1788 Jfr. Steenberg
[07] Poul, hendes Fader
21-11-1788 Due
[08] Eva, Moder til Lucas
21-11-1788 Jfr. Winther
[09] Lene
21-11-1788 Jfr. Chr. Schmidt
[10] Greif, en Vært
21-11-1788 Beck
[11] Nathan, en Jøde
21-11-1788 H.C. Knudsen
[12] Bertel, (1) Bønder
21-11-1788 Ibsen
[13] Mikkel, (2) Bønder
21-11-1788 Busch
[14] Hans, (3) Bønder
21-11-1788 Thessen
[15] Jost, (4) Bønder
21-11-1788 Lindgreen
[16] En Udraaber
21-11-1788 Kemp
[17] En gammel Bonde
21-11-1788 Thessen
24-11-1788, mandag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Christoff, hans tyske Tjener
24-11-1788 H.C. Knudsen
[13] En Officer
24-11-1788 Elsberg (igen)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
25-11-1788, tirsdag
 (opførelse nr:     2), forrige) Markedet (Benda og Gotter) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
27-11-1788, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Bagtalelsens Skole (Sheridan)
Rolleliste ændret
[07] Snake
27-11-1788 Beck
[13] En Gæst, (til 1834-35)
27-11-1788 Due
[18] En Tjener, hos Lady Sneerwell
27-11-1788 Ibsen
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Harpespilleren (Galeotti) (Ballet)
28-11-1788, fredag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] En italiensk Syngemester
28-11-1788 Busch (igen)
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
30-11-1788, søndag Helligdag Advent
01-12-1788, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Datum in blanco (Wivet)
Rolleliste ændret
[04] Barthold, en Officer, (1) Leonores Bejlere
01-12-1788 Frydendahl
[15] Ruperts Broder
01-12-1788 Arends
[20] En Prokurator
01-12-1788 Urberg
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
02-12-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Det foregivne Hexerie (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
04-12-1788, torsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den uheldige Lighed (Bruun)
Rolleliste ændret
[04] Betty, Fannys Datter, et Barn
04-12-1788 ukendt
[07] Kingston
04-12-1788 (? måske tidligere) Elsberg
[08] Denbigh, hans Ven
04-12-1788 Frydendahl
[09] Blandford, ligesaa
04-12-1788 Due
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
05-12-1788, fredag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) De forliebte Haandværksfolk (Gaszmann og Goldoni) (Syngestykke)
08-12-1788, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Heckingborn (Heiberg)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
09-12-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Erasmus Montanus (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Erasmus Montanus
09-12-1788 Preisler (igen)
[02] Jeppe Berg, hans Fader
09-12-1788 H.C. Knudsen
[03] Nille, hans Moder
09-12-1788 Jfr. Fogh (igen)
[10] Løjtnanten
09-12-1788 Elsberg (igen)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
11-12-1788, torsdag
 (premiere) Bussemanden (Tode)
Rolleliste
[01] Staverup
11-12-1788 Elsberg
[02] Fru Staverup
11-12-1788 Jfr. Astrup
[03] Frøken Munterholm
11-12-1788 Mad. Preisler
[04] Bolette
11-12-1788 Mad. Gielstrup
[05] Oldfux
11-12-1788 Gielstrup
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
12-12-1788, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Cora (Naumann m.fl.) (Opera)
15-12-1788, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
Rolleliste ændret
[11] To Fremmede [2]
15-12-1788 H.C. Knudsen
[14] En anden Købmand
15-12-1788 Due
[18] En Beskikkelsesmand
15-12-1788 Due
 (opførelse nr:   65), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
16-12-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Aglae (Sivry)
Rolleliste ændret
[03] Rodope
16-12-1788 Jfr. Steenberg
[04] Erastenes
16-12-1788 Frydendahl
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
18-12-1788, torsdag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Skotlænderinden (Voltaire)
Rolleliste ændret
[03] Lindane, en Skotlænderinde
18-12-1788 Jfr. Fredelund
[05] Lord Murrai
18-12-1788 Due
[07] Friport, en stor Købmand
18-12-1788 Gielstrup
[10] Andreas, Lord Murrais Tjener
18-12-1788 Kemp (igen)
[11] Kaffégæster [1]
18-12-1788 Frydendahl
[12] Kaffégæster [2]
18-12-1788 Ibsen
[15] En Retsbetjent
18-12-1788 H.C. Knudsen
[16] Pigen i Værtshuset
18-12-1788 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
19-12-1788, fredag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Ali, hans Slave
19-12-1788 Gielstrup (igen)
22-12-1788, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den falske Formodning (Grétry og Hales) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   83), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
23-12-1788, tirsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Deserteuren af sønlig Kjærlighed (Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[02] Grete, hans Kone
23-12-1788 Jfr. Fogh
[04] Peter Holbek, Josephs Farbroder
23-12-1788 Due
[05] Platt, Kaptajn
23-12-1788 Busch
[08] Stich, Korporal
23-12-1788 Frydendahl
[10] Punk, (1) gemene Soldater
23-12-1788 Preisler
[11] Eisenbard, (2) gemene Soldater
23-12-1788 H.C. Knudsen
[13] Habicht, (4) gemene Soldater
23-12-1788 (? måske tidligere) Ibsen
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
25-12-1788, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1788, fredag Helligdag 2. Juledag
29-12-1788, mandag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Ulysses von Ithacia (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Iris
29-12-1788 Jfr. Fogh (igen)
[04] Venus
29-12-1788 Mad. Hallesen (igen)
[03] Helene
29-12-1788 Thessen
[07] Rosimunda, Helenes Søster
29-12-1788 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
30-12-1788, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Cora (Naumann m.fl.) (Opera)

1789


01-01-1789, torsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1789, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Vennen af Huset (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[05] Cliton, Orfises Fortrolige og Ven af Huset
02-01-1789 Musted (igen)
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
05-01-1789, mandag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] To Værter [2]
05-01-1789 Gielstrup (igen)
[08] En Juveler
05-01-1789 (? måske tidligere) Preisler (igen)
[10] To Raadsherrer (fra 1879-80: Tre Raadsherrer [2])
05-01-1789 Busch (igen)
[12] En Musikant
05-01-1789 Beck (igen)
[13] Niels Peersen, (1) Drengens Forældre
05-01-1789 H.C. Knudsen
[15] En Postkarl
05-01-1789 Frydendahl
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Laurette (Galeotti) (Ballet)
06-01-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Venskab paa Prøve (Grétry og Favart) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
08-01-1789, torsdag
 (premiere, næste) Trophoni Hule (Salieri og Ponte) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Aristone
08-01-1789 Musted
[02] Ophelia, (1) hans Døtre, Tvillinger
08-01-1789 Jfr. Winther
[03] Doride, (2) hans Døtre, Tvillinger
08-01-1789 Jfr. Chr. Schmidt
[04] Artemidore
08-01-1789 Rosing
[05] Plistene
08-01-1789 Saabye
[06] Trophonius, Filosof og Troldmand
08-01-1789 Gielstrup
09-01-1789, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige) Trophoni Hule (Salieri og Ponte) (Syngestykke)
12-01-1789, mandag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Skyldenborg, hans Debitor
12-01-1789 Preisler
[10] To Fremmede [1]
12-01-1789 Busch
[17] En Pige
12-01-1789 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
13-01-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Ariadne paa Naxos (Brandes og Benda)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Det unge Menneske efter Moden (Beck)
Rolleliste ændret
[09] Strax, (4) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
13-01-1789 Frydendahl
[11] Sær, (6) Venner af Jager og Bekendtere i Lisimons Hus
13-01-1789 Due
15-01-1789, torsdag
 (opførelse nr:   63), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Pernille, Stuepige
15-01-1789 Mad. Schall (igen)
[07] Christen Griffel, (1) Skriverkarle (altid udført af skuespiller)
15-01-1789 Schwarz
[10] Lars Dintfas, (4) Skriverkarle (indtil udgangen af 1771-72 udført af Statist)
15-01-1789 Saabye (igen)
[13] Erik Madsen, en Bogholder
15-01-1789 Musted
[17] En Barber
15-01-1789 Frydendahl (igen)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
16-01-1789, fredag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Gunild, hans Moder
16-01-1789 Jfr. Fogh
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Skovbyggeren (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[09] Fire Jægere [2]
16-01-1789 H.C. Knudsen
19-01-1789, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Den mistænkelige Kone (Galeotti) (Ballet)
20-01-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Barberen i Sevilla (Beaumarchais)
22-01-1789, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[02] Marlow, (fra 1837-38: hans) Søn
22-01-1789 Due
[10] Fire Gæster [3] i Kroen, En Bjørnetrækker (1826-27-30-31: Aminadab, Bjørnetrækker)
22-01-1789 Frydendahl
[18] Tjenere [3] hos Hardcastle
22-01-1789 Beck
 (opførelse nr:   66), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
23-01-1789, fredag
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
26-01-1789, mandag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[02] Marlow, (fra 1837-38: hans) Søn
26-01-1789 Frydendahl
[10] Fire Gæster [3] i Kroen, En Bjørnetrækker (1826-27-30-31: Aminadab, Bjørnetrækker)
26-01-1789 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
30-01-1789, fredag
 (premiere, næste) Aline, Dronning af Golconda (Schulz og Sedaine) (Opera)
Rolleliste
[01] Aline
30-01-1789 Jfr. C. Møller
[02] Zelis
30-01-1789 Jfr. Winther
[03] St.-Phar
30-01-1789 Rosing
[04] Usbek
30-01-1789 Musted
[05] En fransk Officer
30-01-1789 Busch
[06] En Hyrde, (findes ikke 1797-98, 15-3-1799, 1817-18 og 1818-19)
30-01-1789 Ibsen
[07] En Hyrdinde
30-01-1789 Jfr. Morthorst
[08] En Olding
30-01-1789 H.C. Knudsen
02-02-1789, mandag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
03-02-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
05-02-1789, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
06-02-1789, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
09-02-1789, mandag
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Louison, (2) Argans Døtre af første Ægteskab
09-02-1789 Jfr. Suhm
[10] Fleurant, Apoteker
09-02-1789 H.C. Knudsen
[11] Bonnefoi (fra 1849-50: Honnet), Apoteker
09-02-1789 Busch
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
Rolleliste ændret
[08] To Kirurgi [1]
09-02-1789 Ibsen
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Hververen (Galeotti) (Ballet)
10-02-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
12-02-1789, torsdag
 (premiere, næste) Ringen [Nr. 1] (Farquhar og Schröder)
Rolleliste
[01] Baronesse von Schønhelm
12-02-1789 Mad. Preisler
[02] Fru von Darring, en Oberst-Enke
12-02-1789 Mad. Knudsen
[03] Henriette von Darring, hendes Datter
12-02-1789 Jfr. Astrup
[04] Grev Klingsberg, Fru von Schønhelms Elsker
12-02-1789 Schwarz
[05] Kaptajn von Selting
12-02-1789 Rosing
[06] Hr. von Holm, en rig Bankier
12-02-1789 Gielstrup
[07] Louis von Holm, hans Fætter
12-02-1789 Preisler
[08] Mariane, Baronessens Kammerjomfru
12-02-1789 Mad. Schall
[09] Philip, Louis von Holms Tjener
12-02-1789 H.C. Knudsen
[10] Jean, Hr. von Holms Tjener
12-02-1789 Kemp
[11] Jacob, Fru Darrings Tjener
12-02-1789 Ibsen
[12] Frands, Baronessens Tjener
12-02-1789 Beck
[13] En Opvarter
12-02-1789 Frydendahl
13-02-1789, fredag
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
Rolleliste ændret
[01] Grev Olban, en ung Herre, der lever paa sit Gods paa Landet
13-02-1789 Elsberg
[03] Grevinde Olban, Grevens Moder
13-02-1789 Jfr. Fogh
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
13-02-1789 Jfr. Laurentius
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Lucile (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] Lisette, Kammerpige hos Lucile
13-02-1789 Jfr. Chr. Schmidt
[07] En Tjener
13-02-1789 Kemp (igen)
16-02-1789, mandag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Ringen [Nr. 1] (Farquhar og Schröder)
17-02-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) De to Gjerrige (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] Ali, Formand for Janitscharerne
17-02-1789 Ibsen
[07] Mustapha, en Janitschar
17-02-1789 Frydendahl
19-02-1789, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Ringen [Nr. 1] (Farquhar og Schröder)
20-02-1789, fredag
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
22-02-1789, søndag Helligdag Fastelavn
23-02-1789, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) De Usynlige (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Leander
23-02-1789 Preisler
[02] Harlekin, hans Tjener
23-02-1789 H.C. Knudsen
[03] Columbine, Harlekins Fæstemø
23-02-1789 Mad. Gielstrup
[04] Leanders Usynlige
23-02-1789 Jfr. Astrup
[05] Harlekins Usynlige
23-02-1789 Jfr. Fogh
[06] Hendes Broder
23-02-1789 Gielstrup
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Afguden paa Ceylon (Galeotti) (Ballet)
24-02-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
26-02-1789, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Bagtalelsens Skole (Sheridan)
Rolleliste ændret
[03] Charles
26-02-1789 Elsberg (igen)
[08] Sir Henry Bumper, (først: Sir Taabye, senere Sir Toby Bumber)
26-02-1789 Frydendahl
[23] En Pige, hos Lady Teazle
26-02-1789 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   67), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
27-02-1789, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
02-03-1789, mandag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) De Usynlige (Holberg)
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
Rolleliste ændret
[06] En Frue, Kaptajnens [senere: Diderich Menschenskræks] Kone
02-03-1789 Jfr. Fogh
[11] En Pige
02-03-1789 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   68), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
03-03-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
05-03-1789, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[06] Baron Wengfort, Dagon-Løjtnant, (3) Hverver-Officerer fra forskellige Fyrster
05-03-1789 Due
[07] Lord Brazen, Infanteri-Kaptajn, (4) Hverver-Officerer fra forskellige Fyrster
05-03-1789 Preisler
[08] Kittmann, Vagtmester, (1) Korporal hos Baron Plume
05-03-1789 Frydendahl
06-03-1789, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
09-03-1789, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Ringen [Nr. 1] (Farquhar og Schröder)
10-03-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den bogstavelige Udtydning (Brömel)
 (opførelse nr:   10), forrige) Soldaten, som kan hexe (Philidor og Anseaume) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Hr. Faurifærd, en ung Advokat
10-03-1789 Preisler (igen)
12-03-1789, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Minna af Barnhelm (Lessing)
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
13-03-1789, fredag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Landsbypigen (Paisiello og Livigni) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Junker Altibrand, forelsket i Sophie
13-03-1789 Preisler
16-03-1789, mandag
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Kammertjeneren
16-03-1789 Beck (igen)
 (opførelse nr:   84), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
17-03-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Zemire og Azor (Grétry og Marmontel) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[03] Ali, hans Slave
17-03-1789 Urberg? (igen)
19-03-1789, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Deserteuren af sønlig Kjærlighed (Gottlieb Stephanie den yngre)
Rolleliste ændret
[04] Peter Holbek, Josephs Farbroder
19-03-1789 Arends (igen)
[05] Platt, Kaptajn
19-03-1789 Elsberg (igen)
[08] Stich, Korporal
19-03-1789 Busch (igen)
[10] Punk, (1) gemene Soldater
19-03-1789 Schwarz (igen)
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
20-03-1789, fredag
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
Rolleliste ændret
[01] Ariste, Formynder for en ung Jomfru
20-03-1789 Elsberg
[02] Julie, hans Myndling
20-03-1789 Jfr. Laurentius
[04] Valerius, Orgons Brodersøn
20-03-1789 Frydendahl
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Medea (Gotter)
Rolleliste ændret
[02] Jason
20-03-1789 Rosing (igen)
[05] Creusa
20-03-1789 Jfr. Schmidt
23-03-1789, mandag
 (opførelse nr:   76), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
Rolleliste ændret
[05] Don Alfonse, (2) Donna Elvires Brødre
23-03-1789 Frydendahl
[11] Ragotin (fra S.-F. 1844: Fernando), (2) Don Juans Tjenere (fra S.F. 1844: Page, i Don Juans Tjeneste)
23-03-1789 H.C. Knudsen
[14] En Bonde (fra S.-F. 1844: En gammel Mand)
23-03-1789 Ibsen
[16] Et Spøgelse (fra S.-F. 1844: Et Syn)
23-03-1789 Saabye
24-03-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den fornuftige Daare (Patrat)
Rolleliste ændret
[03] Thrine, Leyermanns Datter [originalen: Thérese, fille de M. Loyer]
24-03-1789 Jfr. Aaslew (igen)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Det talende Skilderi (Grétry m.fl.) (Syngestykke)
26-03-1789, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Fændriken (Schröder)
Rolleliste ændret
[07] Conradt, Baronens Tjener
26-03-1789 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Linna og Valvais (Galeotti) (Ballet)
27-03-1789, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den sorte Mand (Gotter)
Rolleliste ændret
[08] Peter, en Kældersvend
27-03-1789 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
31-03-1789, tirsdag
 (premiere, næste) Holger Danske (Kunzen og Baggesen) (Opera)
Rolleliste
[01] Holger Danske, Prins af Danmark, Ridder i Karl den stores Tjeneste
31-03-1789 Rosing
[02] Kerasmin, hans Vaabendrager
31-03-1789 Gielstrup
[03] Oberon, Alfernes Konge
31-03-1789 Saabye
[04] Buurman, Sultan i Babylon
31-03-1789 H.C. Knudsen
[05] Langulaffer, Prins af Libanon
31-03-1789 Thessen
[06] Mufti
31-03-1789 Musted
[07] Bobul, Sultan i Tunis
31-03-1789 Preisler
[08] Rezia, Sultan Buurmans Datter, Prinsesse i Babylon
31-03-1789 Jfr. C. Møller
[09] Titania, Sylfernes Dronning, Oberons Gemalinde
31-03-1789 Jfr. Morthorst
[10] Marylli, (1) tre Sylfider
31-03-1789 Jfr. Aaslew
[11] Tinni, (2) tre Sylfider
31-03-1789 Jfr. Winther
[12] Tity, (3) tre Sylfider
31-03-1789 Jfr. C. Schmidt
[13] Almansaris, Sultaninde i Tunis
31-03-1789 Mad. Preisler
[14] To Slavinder [1]
31-03-1789 Mad. Schall
[15] To Slavinder [2]
31-03-1789 Jfr. Fogh
01-04-1789, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Holger Danske (for Komponist og Forfatter) (Kunzen og Baggesen) (Opera)
  Note (med Fradrag af Logeabonnement, som tilfaldt M.)
02-04-1789, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Holger Danske (Kunzen og Baggesen) (Opera)
03-04-1789, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Fændriken (Schröder)
Rolleliste ændret
[07] Conradt, Baronens Tjener
03-04-1789 Ibsen (igen)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
05-04-1789, søndag Helligdag Palme Søndag
09-04-1789, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
10-04-1789, fredag Helligdag Langfredag
12-04-1789, søndag Helligdag Paaskedag
13-04-1789, mandag Helligdag 2. Paaskedag
14-04-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Holger Danske (Kunzen og Baggesen) (Opera)
15-04-1789, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Holger Danske (Kunzen og Baggesen) (Opera)
  Note (f. Forf. og Componist, uden Fradag)
16-04-1789, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Faderen (Diderot)
Rolleliste ændret
[01] D'Orbesson, Faderen
16-04-1789 Schwarz
[04] Saint Albin, Faderens Søn
16-04-1789 Køhne (Debut)
[08] Mademoiselle Clairet, Ceciles Kammerpige
16-04-1789 Jfr. M. Petersen
[09] La Brie, (1) Faderens Tjenere
16-04-1789 H.C. Knudsen
[10] Philip, (2) Faderens Tjenere
16-04-1789 Ibsen
[13] Madam Papillon, en Galanteri-Kræmmerske
16-04-1789 Mad. Siersted
[14] En Sypige
16-04-1789 Jfr. Suhm
[16] En Kommissær
16-04-1789 Beck
17-04-1789, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Holger Danske (Kunzen og Baggesen) (Opera)
20-04-1789, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Faderen (Diderot)
21-04-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
23-04-1789, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Ringen [Nr. 1] (Farquhar og Schröder)
24-04-1789, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Aline, Dronning af Golkonda (Schulz og Sedaine) (Opera)
27-04-1789, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Hververne (Farquhar og Gottlieb Stephanie den yngre)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
28-04-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den forstilte Tvistighed (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
30-04-1789, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Vestindianeren (Cumberland)
Rolleliste ændret
[07] Fulmer, en Boghandler
30-04-1789 H.C. Knudsen
[15] Stockwells Tjener
30-04-1789 Kemp
01-05-1789, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
04-05-1789, mandag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Kjærlighed uden Strømper (Wessel)
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) L'Orphelin de la Chine (Galeotti) (Ballet)
05-05-1789, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den sværmende Philosoph (Paisiello og italiensk) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[04] Florian, Clarices Elsker
05-05-1789 Frydendahl
[05] Philamon, (1) Petrons Skolarer
05-05-1789 Jfr. Chr. Schmidt
[09] Tuburgio, (1) foregivne Skolarer af Florian
05-05-1789 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Amors og Balletmesterens Luner (Galeotti) (Ballet)
08-05-1789, fredag Helligdag Bededag
11-05-1789, mandag
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Gothard, en Kantor
11-05-1789 Preisler (igen)
[07] Første Pige hos Corfitz
11-05-1789 Mad. Gielstrup (igen)
[32] En Officer i 4. Akt
11-05-1789 Frydendahl
[41] Barselkonens Pige, (fra 1777-78 til 1836-37)
11-05-1789 Mad. Siersted
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Vaskepigerne og Keddelflikkeren (Galeotti) (Ballet)
12-05-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Eugenie (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[07] Drink, Kammertjener hos Mylord Clarendon
12-05-1789 Ibsen
[08] Bethy, Kammerpige hos Eugenie
12-05-1789 Jfr. M. Petersen (igen)
 (opførelse nr:   69), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
14-05-1789, torsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den virkelig Vise (Sedaine)
Rolleliste ændret
[02] Hr. Vanderk, Søn
14-05-1789 Køhne
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
15-05-1789, fredag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Deserteuren (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[01] Lovise, forlovet Brud af Alaric
15-05-1789 Jfr. Møller
[06] Nanette, en Bondepige
15-05-1789 Jfr. Morthorst
[08] Eisenfelts, Vagtmester
15-05-1789 Thessen (igen)
18-05-1789, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
Rolleliste ændret
[16] En Tjener (S.-F. 1846: En Dørvogter)
18-05-1789 Lindgreen
19-05-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Figaros Giftermaal (Beaumarchais)
21-05-1789, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
22-05-1789, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Feiltagelserne (Goldsmith)
Rolleliste ændret
[02] Marlow, (fra 1837-38: hans) Søn
22-05-1789 Rosing (igen)
[10] Fire Gæster [3] i Kroen, En Bjørnetrækker (1826-27-30-31: Aminadab, Bjørnetrækker)
22-05-1789 Frydendahl (igen)
 (opførelse nr:   85), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
25-05-1789, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Skyldenborg, hans Debitor
25-05-1789 Rosing (igen)
[06] Niels Christensen, Studenstrups Fætter
25-05-1789 Preisler
[10] To Fremmede [1]
25-05-1789 Preisler
[17] En Pige
25-05-1789 Jfr. C. Schmidt
 (opførelse nr:   86), forrige, næste) Ziguenernes Leir (Galeotti) (Ballet)
26-05-1789, tirsdag
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Deserteuren (Monsigny og Sedaine) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[08] Eisenfelts, Vagtmester
26-05-1789 Frydendahl
28-05-1789, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Huset i Oprør (Goldoni og Staal)
Rolleliste ændret
[02] Grevinde Leonore, hans Svigerinde
28-05-1789 Mad. Rose (igen)
[04] Grev Lelio, (2) hendes Børn
28-05-1789 Køhne
[11] En Gaardskarl
28-05-1789 H.C. Knudsen
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
29-05-1789, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den butte Velgjører (Goldoni)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Semiramis (Galeotti) (Ballet)
31-05-1789, søndag Helligdag Pintsedag
01-06-1789, mandag Helligdag 2. Pintsedag
02-06-1789, tirsdag
 (premiere, næste) Den skinsyge Kone (Colman)
Rolleliste
[01] Mistress Oakly
02-06-1789 Mad. Preisler
[02] Oakly, hendes Mand
02-06-1789 Elsberg
[03] Major Oakly, hans Broder
02-06-1789 Musted
[04] Carl Oakly (fra 1835-36: Charles Oakly), hans Brodersøn
02-06-1789 Rosing
[05] Lady Freelove
02-06-1789 Jfr. Astrup
[06] Lord Trinket
02-06-1789 Preisler
[07] Squire Russet
02-06-1789 Schwarz
[08] Miss Russet (fra 1835-36: Harriet Russet), hans Datter
02-06-1789 Jfr. Morthorst
[09] Sir Harry Beagle
02-06-1789 Gielstrup
[10] Kaptajn O'Cutter
02-06-1789 Kemp
[11] Thom (fra 1835-36: Tom), Sir Harrys Karl (fra 1835-36: Tjener hos Harry Beagle)
02-06-1789 H.C. Knudsen
[12] Paris, Kammertjener hos Oakly
02-06-1789 Ibsen
[13] Toilette (fra 1835-36: Toilet), Kammerjomfru hos Mistress Oakly
02-06-1789 Jfr. M. Petersen
[14] Oaklys Tjener (fra 1835-36: William), (til 1816-17: samme Fremstiller som John, 1829-30: to Fremstillere) (2) Tjenere hos Oakly (fra 1835-36)
02-06-1789 Beck
[15] John, Gaardskarl (til 1816-17: samme Fremstiller som Oaklys Tjener, 1829-30: to Fremstillere) (1) Tjenere hos Oakly (fra 1835-36)
02-06-1789 Beck
[16] En Tjener hos Lady Freelove
02-06-1789 Lindgreen
[17] En Pige i Værtshuset
02-06-1789 ukendt
 (opførelse nr:   70), forrige, næste) Statuen (Galeotti) (Ballet)
03-06-1789, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den skinsyge Kone (Colman)
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Den forraadte og hævnede Amor (Galeotti) (Ballet)
05-06-1789, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ariadne paa Naxos (for Mad. Preisler) (Brandes og Benda)
Rolleliste ændret
[02] Theseus
05-06-1789 Preisler
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Kjærlighedens og Mistankens Magt (Galeotti) (Ballet)
07-06-1789, søndag Helligdag Trinitatis