Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
 Teater Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975
Enkelte titler

Nanine
eller Den retsindige Mand, Komedie i 3 Akter af Voltaire, oversat af Falck, senere [1773-74] af Ch.D. Biehl under Titlen: Nanine eller Manden uden Fordomme, og [i 1808-09] efter Gotters Oversættelse (Jeannette) af K.L. Rahbek under Titlen: Jeanette

Originaltitel: Nanine, ou L'homme sans prejugé

af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af [P.?] Falck
oversat af Dorothea Biehl
oversat af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek

 Teater (opførelser 1748-1889: 43)
 Teater Også opført på andre teatre.

kollaps Noter
 note om handlingen [Nanine:] Skuepladsen er paa Grev Olbans Gaard.
 note til titel Trykt på fransk i Kbh., 1767.
ekspander Vis rolleliste
kollaps Luk rolleliste
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
Sæson nr 4 (1751)
02-06-1751 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     1) Nanine
Rolleliste
[01] Grev Olban, en ung Herre, der lever paa sit Gods paa Landet
02-06-1751 Rose
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
02-06-1751 Mad. Lund
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
000-000-0000 - ukendt
[03] Grevinde Olban, Grevens Moder
02-06-1751 Mad. Lenkiewitz
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
02-06-1751 ukendt
[05] Philip Hombert, en Bonde
02-06-1751 Ørsted
[06] Frantz Bøhm, Grevens Urtegaardsmand (fra 1773-74: Gartner)
02-06-1751 Londemann
[07] Haagen, (1) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
02-06-1751 Als
[08] Jockum, (2) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
02-06-1751 C.L. Printzlau
04-06-1751 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     2) Nanine
11-06-1751 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     3) Nanine
20-08-1751 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     4) Nanine
05-11-1751 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:     5) Nanine
Sæson nr 5 (1752-53)
12-07-1752 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     6) Nanine
24-01-1753 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     7) Nanine
Sæson nr 6 (1753-54)
14-05-1753 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:     8) Nanine
23-01-1754 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:     9) Nanine
Sæson nr 7 (1754-55)
18-06-1755 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   10) Nanine
Sæson nr 8 (1755-56)
05-11-1755 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   11) Nanine
07-05-1756 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   12) Nanine
Sæson nr 9 (1756-57)
03-11-1756 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   13) Nanine
Sæson nr 10 (1757-58)
07-12-1757 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   14) Nanine
Sæson nr 11 (1758-59)
20-12-1758 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   15) Nanine
Sæson nr 12 (1759-60)
17-10-1759 onsdag,  eneste program(opførelse nr:   16) Nanine
03-03-1760 mandag,  eneste program(opførelse nr:   17) Nanine
Sæson nr 13 (1760-61)
16-01-1761 fredag,  eneste program(opførelse nr:   18) Nanine
Rolleliste ændret
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
000-000-0000 - Jfr. Glad (?)
Sæson nr 14 (1761-62)
16-10-1761 fredag,  eneste program(opførelse nr:   19) Nanine
Sæson nr 15 (1762-63)
27-10-1762 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   20) Nanine
Sæson nr 16 (1763-64)
02-03-1764 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   21) Nanine
Sæson nr 17 (1764-65)
08-03-1765 fredag,  eneste program(opførelse nr:   22) Nanine
Sæson nr 18 (1765)
22-11-1765 fredag,  eneste program(opførelse nr:   23) Nanine
Sæson nr 19 (1766-67)
18-02-1767 onsdag,  eneste program(opførelse nr:   24) Nanine
Sæson nr 20 (1767-68)
27-04-1768 onsdag,  program nummer 1(opførelse nr:   25) Nanine
Rolleliste ændret
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
27-04-1768 (? måske tidligere) Jfr. Samuelsen
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
000-000-0000 - Mad. Knudsen
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
27-04-1768 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger
Sæson nr 21 (1768-69)
30-09-1768 fredag,  eneste program(opførelse nr:   26) Nanine
Sæson nr 22 (1769-70)
19-02-1770 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   27) Nanine
Sæson nr 23 (1770-71)
23-03-1771 lørdag,  eneste program(opførelse nr:   28) Nanine
Rolleliste ændret
[03] Grevinde Olban, Grevens Moder
23-03-1771 Mad. Hallesen
[07] Haagen, (1) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
23-03-1771 Hortulan
Sæson nr 26 (1773-74)
03-11-1773 onsdag, (spillet på Hofteatret)program nummer 1(opførelse nr:   29) Nanine
Rolleliste ændret
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
03-11-1773 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
03-11-1773 Jfr. J.C. Olsen (Debut)
[06] Frantz Bøhm, Grevens Urtegaardsmand (fra 1773-74: Gartner)
03-11-1773 Beck
[08] Jockum, (2) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
03-11-1773 N. Hansen
22-12-1773 onsdag, (spillet på Hofteatret)program nummer 1(opførelse nr:   30) Nanine
Sæson nr 27 (1774-75)
02-11-1774 onsdag, (spillet på Hofteatret)program nummer 1(opførelse nr:   31) Nanine
Sæson nr 28 (1775-76)
15-03-1776 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   32) Nanine
Sæson nr 29 (1776-77)
27-12-1776 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   33) Nanine
21-03-1777 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   34) Nanine
Sæson nr 30 (1777-78)
13-03-1778 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   35) Nanine
Rolleliste ændret
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
13-03-1778 Mad. Rosing (efter navneskifte)
[05] Philip Hombert, en Bonde
13-03-1778 (? måske tidligere) Thessen
[07] Haagen, (1) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
13-03-1778 (? måske tidligere) N. Hansen
[08] Jockum, (2) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
13-03-1778 Kemp
Sæson nr 33 (1780-81)
16-11-1780 torsdag, (spillet på Hofteatret)eneste program(opførelse nr:   36) Nanine
Rolleliste ændret
[02] Baronesse Ulme (fra 1773-74: Baronesse Uhme), som er Greven beslægtet, et stolt og myndigt Fruentimmer, arrigt og vanskeligt at omgaas (fra 1773-74: beslægtet med Greven, hovmodig, arrig og meget vanskeligt af komme til Rette med)
16-11-1780 Mad. Rose (efter navneskifte)
27-11-1780 mandag,  program nummer 1(opførelse nr:   37) Nanine
Sæson nr 34 (1781-82)
06-10-1781 lørdag,  program nummer 1(opførelse nr:   38) Nanine
04-03-1782 mandag,  program nummer 2(opførelse nr:   39) Nanine
Rolleliste ændret
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
04-03-1782 Jfr. Aaslew
[07] Haagen, (1) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
04-03-1782 (? måske tidligere) Gielstrup
Sæson nr 35 (1782-83)
02-10-1782 onsdag,  program nummer 2(opførelse nr:   40) Nanine
Sæson nr 41 (1788-89)
13-02-1789 fredag,  program nummer 1(opførelse nr:   41) Nanine
Rolleliste ændret
[01] Grev Olban, en ung Herre, der lever paa sit Gods paa Landet
13-02-1789 Elsberg
[03] Grevinde Olban, Grevens Moder
13-02-1789 Jfr. Fogh
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
13-02-1789 Jfr. Laurentius
Sæson nr 61 (1808-09)
07-05-1809 søndag, (spillet på Hofteatret)program nummer 1(opførelse nr:   42) Jeanette
Rolleliste ændret
[01] Greven
07-05-1809 Schiern
[02] Grevinden, hans Moder
07-05-1809 ukendt
[03] Baronessen, hans Kusine
07-05-1809 ukendt
[04] Jeanette
07-05-1809 Jfr. B.E. Olsen
[05] Philip Hommer
07-05-1809 H. Rongsted
[06] Florian, Grevens Kammertjener
07-05-1809 Haack
[07] Blum, hans Gartner
07-05-1809 Carl Bruun
[08] Anton, (1) hans Tjenere
07-05-1809 C. Lund
[09] Johan, (2) hans Tjenere
07-05-1809 P. Poulsen
14-05-1809 søndag, (spillet på Hofteatret)program nummer 1(opførelse nr:   43) Jeanette

pil op Til toppen af siden