Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 13


Sæson nr 13 (1760-61)

17-09-1760, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [15-9-1760, side 503] Den Kongelige Danske Skueplads aabnes igien Onsdagen den 17 September med Comoedien: Tartuf eller den Skinhellige, i 5 Acter, af Mr. Molieres Tartuff= ou l'Imposteur, hvorud Jomfru Samuelsen for første gang giør Prøve, som Actrice, med Elmires Role. Og bliver til Slutning opført en gandske ny Ballet, bestaaende af 12 Personer, kaldet: Den fortryllede Skov, med adskillige Forvandlinger, componeret af Monsr. Como
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
17-09-1760 Jfr. Samuelsen (Debut)
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
000-000-0000 - Mad. Knudsen?
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
000-000-0000 - Jfr. Fogh?
[09] Dorine, Marianess Pige (fra 1810-11: Kammerpige)
17-09-1760 Jfr. Glad (?)
[09] Dorine, Marianess Pige (fra 1810-11: Kammerpige)
000-000-0000 - ukendt
 (premiere) Den fortryllede Skov (Como) (Ballet)
19-09-1760, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Henrik og Pernille (Holberg)
24-09-1760, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Erasmus Montanus (Holberg)
26-09-1760, fredag
 (premiere) Vadskekonen (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
29-09-1760, mandag Helligdag Mikkels-Dag
01-10-1760, onsdag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
02-10-1760, torsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften var paa opera, da de opførte Andromaca og to balletter, kaldet Skov Numphens Ecco og Narcisses Kiærlighed, den anden Vin Høsten i Østerrige
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Andromaca [på italiensk] (italiensk)
 Skov Nymphens Ecco og Narcisses Kiærlighed
 Vin Høsten i Østerrige
03-10-1760, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Hexerie (Holberg)
06-10-1760, mandag
 Artikel Berlingske Tidende: [3-11-1760] Torsdagen den 6te November, bliver paa den Kongelige Danske Skue-Plads opført: en Italiensk Opera, kaldet Andromaca; med 2 Balletter, og et lystigt Musikalsk Efterstykke, kaldet: lo Staffiere finto nobile, eller Tieneren som giver sig ud for en Adelsmand hvori en nye Buffon synges
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Andromaca [på italiensk] (italiensk)
 Lo Staffiere sinto nobile
08-10-1760, onsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Don Ranudo (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Gonzalo de las Minas, en spansk Adelsmand, forliebt i Donna Maria
08-10-1760 (?) Musted
10-10-1760, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
13-10-1760, mandag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
Rolleliste ændret
[07] Pernille, Leonores Pige
13-10-1760 (?) Jfr. Martin
[07] Pernille, Leonores Pige
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
17-10-1760, fredag
 (premiere, næste) Geniernes Fest (Prahl)
Rolleliste
[01] Lyksaligheden
17-10-1760 Mad. Como (Gæst)
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Hver Mands Ven (Grand)
Rolleliste ændret
[03] Hortense
17-10-1760 (?) Jfr. Samuelsen
[03] Hortense
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
  Note (I Anled. af 100Aarsf. for Souverainitetens Indf.)
18-10-1760, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Tredie jubeldag, var jeg paa opera, da de opførte i anledning af jubelfesten Astraa Tilfredsstillet paa Jorden
 [italiensk opera]
20-10-1760, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Geniernes fest, et musikalsk stykke i anledning af jubelfesten, til eftercomoedie det Tvungne Giftermaal, med balletter og til sidst et fyrværkeri ogsaa i anledning af jubelfesten. Parterre og logerne blev gandske fulde af røg, saa man til sidst intet kunne se omkring sig
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Dorimene, en ung Kokette, forlovet med Sganarel (1854-55: rollenr. 4, hans Datter)
20-10-1760 Jfr. Samuelsen
[03] Dorimene, en ung Kokette, forlovet med Sganarel (1854-55: rollenr. 4, hans Datter)
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
24-10-1760, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Serenaden (Regnard)
27-10-1760, mandag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
  Note (for Acteurerne)
29-10-1760, onsdag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Plutus (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Plutus, Rigdommens Gud
29-10-1760 (? måske tidligere) Jfr. G. Glad
30-10-1760, torsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [31-10-1760] I Gaar behagede det de 3de Kongel. Printzesser at bivaane Opera med deres Høyeste Nærværelse
 [Italiensk opera]
31-10-1760, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Pernilles korte Frøkenstand (Holberg)
01-11-1760, lørdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
05-11-1760, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Loddet i Lotteriet (Gellert)
Rolleliste ændret
[05] Leonore, i Slægt med Mad. Damon
05-11-1760 (?) Jfr. Samuelsen
[08] En Pige
05-11-1760 Mad. Hallesen
[08] En Pige
05-11-1760 Jfr. Bergmann?
07-11-1760, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Democritus (Regnard)
  Note (Prindsessernes nærv.)
08-11-1760, lørdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [10-11-1760] I Løverdags Aften benaadede Begge Deres Majestæter, Kongen og Dronningen, den Italienske Opera med Deres Allerhøyeste Nærværelse
 [Italiensk opera]
12-11-1760, onsdag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
Rolleliste ændret
[05] Lisette, (1875-76: Gerontes Pige)
12-11-1760 Jfr. Martin
14-11-1760, fredag
 (premiere, næste) Skumleren (Destouches)
Rolleliste
[01] Baronen
14-11-1760 Hortulan
[02] Baronessen
14-11-1760 Mad. Lenkiewitz
[03] Mariane, deres Datter
14-11-1760 Jfr. Bøttger
[04] Valerius, hendes Broder
14-11-1760 Als
[05] Damon, Marianes Frier, Skumleren
14-11-1760 Reersløv
[06] Leander, Marianes Frier
14-11-1760 Rose
[07] Greven af Richesource, ligeledes
14-11-1760 Londemann
[08] Isabelle, Richesources Søster
14-11-1760 Jfr. Petrejus
[09] Lisette, Marianes Kammerpige
14-11-1760 Jfr. Glad
[10] Javotte, Isabelles Kammerpige
14-11-1760 Jfr. Martin
[11] Markien, Leanders Fader
14-11-1760 Clementin
[12] Frontin, Leanders Tjener
14-11-1760 Ørsted
[13] En Staldmester
14-11-1760 C.L. Printzlau
19-11-1760, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Skumleren (Destouches)
 (premiere) Det engelske Kaffehuus (Como) (Ballet)
21-11-1760, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige) Skumleren (Destouches)
24-11-1760, mandag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
 Columbine (German)
26-11-1760, onsdag
 (premiere, næste) Kjærligheds listige Paafund (Poisson)
Rolleliste
[01] Mr. Dorimon
26-11-1760 Hortulan
[02] Isabelle, hans Datter
26-11-1760 Jfr. Bøttger
[03] Mr. Zero, Dorimons tilkommende Svigersøn
26-11-1760 Ørsted
[04] Clitander, Isabelles Kæreste
26-11-1760 Rose
[04] Clitander, Isabelles Kæreste
000-000-0000 - Holberg?
[05] Lisette, Isabelles Pige
26-11-1760 Jfr. Samuelsen
[06] Frontin, Clitanders Tjener
26-11-1760 Londemann
[06] Frontin, Clitanders Tjener
000-000-0000 - Musted?
[07] En Tjener
26-11-1760 C.L. Printzlau
[07] En Tjener
000-000-0000 - ukendt
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Den forsøgte Troskab (Gärtner)
28-11-1760, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Kjærligheds listige Paafund (Poisson)
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
30-11-1760, søndag Helligdag Advent
01-12-1760, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den forklædte Doctor (Molière)
 Columbine (German)
03-12-1760, onsdag
 note om teateropførelse I samme opføres 4 Arier og et Chor, og 2de Balletter, den eene, Skolemester-Balletten, den anden, Vaskekone-Balletten, med sine Decorationer og Forandringer, hvilke Balletter ere componerede af Mr. Como. Og dandser Mad. Como, som igien er bleven restitueret, i samme Balletter
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Artaxerxes (Metastasio)
05-12-1760, fredag
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i Juli 1760 fik Jfr. Martin og Jfr. Glad et Eksemplar af Komedien
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
05-12-1760 Jfr. Martin
[00] [Medvirkende]
05-12-1760 Jfr. Lewer
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
08-12-1760, mandag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Doctoren imod sin Villie (Molière)
Rolleliste ændret
[05] Martine, hans Kone
08-12-1760 (?) Mad. Lenkiewitz
 Columbine (German)
10-12-1760, onsdag
 (premiere) Bjergbønderne (Como) (Ballet)
 (premiere, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
Rolleliste
[01] Grev Leander af Leandreborg
10-12-1760 Rose
[02] Grevinde Eleonora, Leanders Frue, en Datter af Hr. Jeronimus
10-12-1760 Jfr. Bøttger
[02] Grevinde Eleonora, Leanders Frue, en Datter af Hr. Jeronimus
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
[03] Hr. Jeronimus, en rig Købmand
10-12-1760 Clementin
[04] Pernille, Kammerpige hos Fru Eleonora, gift med Haagen
10-12-1760 ukendt
[05] Haagen, Tjener hos Grev Leander
10-12-1760 Londemann
[06] Baronesse Lucilia, Grevens Favorite
10-12-1760 ukendt
[06] Baronesse Lucilia, Grevens Favorite
000-000-0000 - Jfr. Rose?
[07] Henrik, Lucilias Tjener
10-12-1760 Musted
[08] Philemon, en Adelsmand
10-12-1760 Reersløv
[09] Polidor, en anden Adelsmand
10-12-1760 Als
[10] Corfitz, Philemons Tjener
10-12-1760 Hortulan
[11] Troels, Polidors Tjener
10-12-1760 Ørsted
[12] En Tjener hos Baronessen
10-12-1760 C.L. Printzlau
12-12-1760, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
15-12-1760, mandag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 Columbine (German)
17-12-1760, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
Rolleliste ændret
[06] Melite, Aristes Hustru
17-12-1760 (?) Jfr. Samuelsen
19-12-1760, fredag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den listige Enke (Goldoni)
Rolleliste ændret
[08] Greven af Bosco Nero, en Italiener, (4) alle fire Rosauras Tilbedere
19-12-1760 Reersløv
[08] Greven af Bosco Nero, en Italiener, (4) alle fire Rosauras Tilbedere
000-000-0000 - Musted?
[09] Marionette, Kammerpige hos Rosaura
19-12-1760 Mad. Hallesen (efter navneskifte)
[09] Marionette, Kammerpige hos Rosaura
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
22-12-1760, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften paa comoedie, da de opførte Den Forlorne Søn, og til eftercomoedie Vimmelskaftet første gang, og dans
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
 (premiere) Vimmelskaftet (Champmesle)
Rolleliste
[01] Mr. Leonard, en Købmand
22-12-1760 Als
[02] Jfr. Leonore, hans Datter
22-12-1760 Jfr. Bøttger
[03] Mad. Magdelone, Leonores Faster
22-12-1760 Mad. Lenkiewitz
[04] Mr. Damis, Leonores Kæreste
22-12-1760 Rose
[05] Mr. Jeronimus, en Købmand
22-12-1760 Clementin
[06] Mr. Leander, hans Søn
22-12-1760 Reersløv
[07] Mr. Lysander, Jeronimus's Broder
22-12-1760 Hortulan
[08] Mad. Lysander, hans Kone
22-12-1760 Jfr. Petrejus
[09] Mr. Arpax, Jeronimus's Fætter
22-12-1760 Ørsted
[10] Mad. Arpax, hans Kone
22-12-1760 Jfr. Martin
[11] Mr. Geronte, Leanders Gudfader
22-12-1760 C.L. Printzlau
[12] Mad. Geronte, hans Kone
22-12-1760 Jfr. G. Glad
[13] Henrik, Jeronimus's Dreng
22-12-1760 Londemann
[14] Mr. Oronte, Damis's Ven
22-12-1760 Musted
[15] Oldfux, en Spidsbub
22-12-1760 Londemann
  Note (for Acteurerne)
25-12-1760, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1760, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1760, lørdag Helligdag 3. Juledag
29-12-1760, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Scapins Skalkestykker (Molière)
 (premiere) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)

1761


01-01-1761, torsdag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1761, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Det unge Menneske paa Prøve (Destouches)
05-01-1761, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Kjærligheds listige Paafund (Poisson)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
06-01-1761, tirsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1761, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Den Kiærlige Kone og 2de balletter, Pyramis og Thispis Historien, og Gartnerballetten
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
09-01-1761, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Coquetten (Baron)
Rolleliste ændret
[09] Marton, Cydalises Kammerpige
09-01-1761 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
10-01-1761, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte L´Insola Dishabitate
 [italiensk opera]
12-01-1761, mandag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
14-01-1761, onsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Rigdoms Besværligheder (D'Alainval)
Rolleliste ændret
[08] Cloë, en Bondepige
14-01-1761 Mad. Hallesen (?)
[08] Cloë, en Bondepige
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
16-01-1761, fredag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
Rolleliste ændret
[04] Nanine, en ung Pige (fra 1773-74: et ungt Fruentimmer), opdraget i Grevens Hus
000-000-0000 - Jfr. Glad (?)
17-01-1761, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Isipile første gang, og 2de balletter, den første Parides Dom og den anden Den Forkerte Verden
 [italiensk opera]
19-01-1761, mandag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
  Note (Prindsesserne nærv.)
21-01-1761, onsdag
 (premiere) Maskeraden (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Jørgen Dingel (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Claudine
21-01-1761 Jfr. G. Glad (?)
23-01-1761, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
26-01-1761, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte for princesserne Genierne Fest med tillæg, etc. og Den nye Prøve, til slutning den store pantominerballet, Masqueraden kaldet
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
  Note (Prindsesserne nærv.)
28-01-1761, onsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Fusentasten (Molière)
30-01-1761, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Franskmanden i London (Boissy)
Rolleliste ændret
[05] Mylord Houzey, hendes yngre Broder
30-01-1761 Jfr. Petrejus
  Note (Kronprinds. nærv.)
01-02-1761, søndag Helligdag Fastelavn
02-02-1761, mandag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1761, onsdag
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
06-02-1761, fredag
 (opførelse nr:   43), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
09-02-1761, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den prægtige Frier (Motte)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
13-02-1761, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Zaire, en tragoedie af Voltaire oversat af Lodde, til eftercomoedie Den Kløgtige Crispin og en ballet som forestillede en corsarhistorie
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
Rolleliste ændret
[08] Lise, Orphises Pige
13-02-1761 (?) Mad. Hallesen
16-02-1761, mandag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)
Rolleliste ændret
[04] Lisette, Alberts Pige (1815-16: Agathes Kammerpige)
16-02-1761 Jfr. A.M. Glad(?)
[04] Lisette, Alberts Pige (1815-16: Agathes Kammerpige)
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
18-02-1761, onsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
20-02-1761, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
23-02-1761, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Karen, Jeronimus's Datter, (1) De pæne Jomfruer
23-02-1761 (?) Jfr. Samuelsen
[06] Pernille, deres Pige
23-02-1761 Mad. Hallesen (efter navneskifte)
  Note (for Acteurerne)
25-02-1761, onsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Rolleliste ændret
[04] Sophronia, Kongens Broderdatter
25-02-1761 Jfr. G. Glad (?)
  Note (Prindsesserne nærv.)
27-02-1761, fredag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det, at Roller paa 1 Ark i Forøderen uddeltes til Jfr. Knudsen i 1760-61
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Forøderen (Destouches)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
27-02-1761 Jfr. Knudsen
[05] Finette, Julias Kammerpige
27-02-1761 (?) Mad. Hallesen (efter navneskifte)
[05] Finette, Julias Kammerpige
000-000-0000 - Jfr. Conradi?
[05] Finette, Julias Kammerpige
? måske periode med ukendt
28-02-1761, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Issipile og Hollænderiet, et lystigt efterstykke, saa og 2de balletter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Allarm paa Opera over 2 Danseuser, Moretti og Franchi, mellem hvilke eendeel, endog de fremmede Ministres, toge Partie. Deres zèle blev viist ved at kastede Ducater op; Franchi fik 200 og Moretti 80
 [italiensk opera]
15-03-1761, søndag Helligdag Palme Søndag
19-03-1761, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
20-03-1761, fredag Helligdag Langfredag
22-03-1761, søndag Helligdag Paaskedag
23-03-1761, mandag Helligdag 2. Paaskedag
24-03-1761, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-03-1761, onsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den Stolte (Destouches)
Rolleliste ændret
[02] Isabelle, Lisimons Datter
25-03-1761 Jfr. Samuelsen
27-03-1761, fredag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den Sandsesløse (Regnard)
Rolleliste ændret
[04] Isabella
27-03-1761 Jfr. Samuelsen
30-03-1761, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:     8), forrige) Kjærligheds Krigspuds (Merville)
Rolleliste ændret
[08] Lisette, Pige hos Madame Argante
30-03-1761 (?) Mad. Hallesen
01-04-1761, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige) Geniernes Fest (Prahl)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den uformodentlige Hjemkomst (Regnard)
Rolleliste ændret
[03] Juliane
01-04-1761 Jfr. G. Glad (?)
[03] Juliane
000-000-0000 - måske periode med ukendt
[05] Pernille
01-04-1761 (?) Mad. Hallesen
03-04-1761, fredag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Turcaret (Lesage)
08-04-1761, onsdag
 (premiere, næste) Henrik som tjener to Herrer (Goldoni)
Rolleliste
[01] Jeronimus (1856-57: Speranza), Købmand
08-04-1761 Clementin
[02] Clarice (1856-57: Clementine), hans Datter
08-04-1761 Jfr. Bøttger
[03] Doktor Bombastus (1856-57: Doktor Lombardi), (1856-57: Advokat)
08-04-1761 Als
[03] Doktor Bombastus (1856-57: Doktor Lombardi), (1856-57: Advokat)
000-000-0000 - Reersløv?
[04] Leander (1856-57: Silvio), hans Søn
08-04-1761 Rose
[05] Lucilia (1856-57: Beatrice Rasponi)
08-04-1761 Jfr. A.M. Glad
[06] Leonard (1856-57: Florindo Aretusi), (1856-57: ung Herre fra Turin)
08-04-1761 Reersløw
[07] Mester Jakob (1856-57: Roberto), Gæstgiver
08-04-1761 Ørsted
[08] Pernille (1856-57: Smeraldine), (1856-57: Clementines Kammerpige)
08-04-1761 Mad. Hallesen
[09] Henrik (1856-57: Trifolio), (1856-57: Beatrices Tjener)
08-04-1761 Londemann
[10] To Opvartere [1] (1856-57: En Opvarter)
08-04-1761 Musted
[11] To Opvartere [2]
08-04-1761 Hortulan
[12] To Dragere [1]
08-04-1761 C.L. Prntzlau
[13] To Dragere [2]
08-04-1761 L. Knudsen
[14] En Tjener
08-04-1761 Musted
10-04-1761, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Henrik som tjener to Herrer (Goldoni)
15-04-1761, onsdag
 (opførelse nr:     4), forrige) Kjærlighed under en Skolemesterdragt (Gueullette)
Rolleliste ændret
[04] Henriette, Albertis Myndling
15-04-1761 Jfr. Leipziger (?)
[05] Spinette, Albertis Tjenestepige
15-04-1761 Mad. Hallesen (?)
[07] Flaminia, under det Navn Leander, Lelios Kæreste
15-04-1761 Jfr. G. Glad
17-04-1761, fredag Helligdag Bededag
22-04-1761, onsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Det tredobbelte Giftermaal (Destouches)
 Columbine (German)
24-04-1761, fredag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den forkerte Verden (Lesage m.fl.)
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Den første April (Dufresny og Regnard)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
  Note (for Acteurerne)
29-04-1761, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Kjærligheds Maskerade (Merville)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Mødrenes Skole (Marivaux)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Crispin sin Herres Rival (Lesage)
  Note (for Acteurerne)
30-04-1761, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
10-05-1761, søndag Helligdag Pintsedag
11-05-1761, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-05-1761, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
17-05-1761, søndag Helligdag Trinitatis
10-06-1761, onsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Ulysses von Ithacia (Holberg)
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
  Note (for Acteurerne)
12-06-1761, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige) Den skinhellige Kone (Gellert)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Hver Mands Ven (Grand)
  Note (for Acteurerne)
17-06-1761, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Det aftvungne Samtykke (Merville)
Rolleliste ændret
[05] Pernille
17-06-1761 (?) Mad. Hallesen
  Note (for Acteurerne)
19-06-1761, fredag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Dobleren (Regnard)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
Rolleliste ændret
[05] Lisette, Julies Pige
19-06-1761 (?) Jfr. Samuelsen
[05] Lisette, Julies Pige
000-000-0000 - Jfr. Conradi?
  Note (for Acteurerne)
22-06-1761, mandag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
 (premiere, næste) Den nøisomme Hyrde (Reerslev)
Rolleliste
[01] Damint, (1) tvende Hyrder
22-06-1761 Reersløv
[02] Myrtil, (2) tvende Hyrder
22-06-1761 Rose
[03] Dorimene, en Hyrdinde, Myrtils Elskelige
22-06-1761 Jfr. Bøttger
  Note (for Acteurerne)
24-06-1761, onsdag Helligdag St. Hans Dag
26-06-1761, fredag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Kildereisen (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Pernille
26-06-1761 (?) Jfr. Samuelsen
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Det arabiske Pulver (Holberg)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den nøisomme Hyrde (Reerslev)
  Note (for Acteurerne)
29-06-1761, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den nøisomme Hyrde (Reerslev)
  Note (for Acteurerne)
02-07-1761, torsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
03-07-1761, fredag
 (premiere, næste) De oprigtige Elskere (Steele)
Rolleliste
[01] Orontes, Fader til Leander
03-07-1761 Clementin
[02] Jeronimus, Fader til Lucinde
03-07-1761 Als
[03] Leander, forliebt i Indiana
03-07-1761 Rose
[04] Leonard, forliebt i Lucinde
03-07-1761 Reersløv
[05] Orgon, en pedantisk Adelsmand, som frier til Lucinde
03-07-1761 Ørsted
[06] Espen, en gammel Tjener hos Orontes
03-07-1761 Hortulan
[07] Henrik, Tjener hos Leander
03-07-1761 Londemann
[08] Daniel, en Landsbydreng, tjenende hos Indiana
03-07-1761 Ørsted
[09] Fru Jeronimus, Hr. Jeronimus's anden Kone
03-07-1761 Mad. Lenkiewitz
[10] Isabella, Jeronimus's Søster
03-07-1761 ukendt
[11] Indiana, Jeronimus's Datter med hans første Hustru
03-07-1761 Jfr. Bøttger
[12] Lucinde, Jeronimus's Datter med hans anden Hustru
03-07-1761 Jfr. Glad?
[13] Pernille, Lucindes Pige
03-07-1761 måske periode med ukendt
[14] Mustedello, en Musikus
03-07-1761 Musted
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
  Note (for Acteurerne)