Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 17


Sæson nr 17 (1764-65)

26-09-1764, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [24-9-1764] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver Onsdagen den 26 September præcise Kl. 5. opført Comoedien: Den politiske Kandestøber, i 5 Acter af Hr. Baron Holberg. Samt tvende gandske nye Ballets: Den første kaldet: Kierlighed stærkere end Døden, en Tragisk Ballet. Den anden til Slutning, kaldet: Postrytterens Bryllup, begge inventerede og componerede af Balletmesteren Mr. Sacco. De nye Præsentationer ere af Mr. Cramer. Enhver, som maatte behage en heel Loge, kand saavel Dagen forhen, som samme Dags Formiddag bekomme Sedler hos Casseren Hallensen, logerende i Adelgaden allerførste Dør paa høyre Haand fra Gothersgaden
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
 (premiere) Kjærlighed stærkere end Døden (Sacco) (Ballet)
 (premiere) Postrytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
29-09-1764, lørdag Helligdag Mikkels-Dag
03-10-1764, onsdag
 Artikel Berlingske Tidende: [1-10-1764] ... Onsdagen den 3die Octobr. opført Comoedien: Cavalieren og Damen, udi 3 Acter ... Til Slutning bliver formedelst Balletmesteren Mrs. Saccos og Mdselle Minevellis Svaghed, opført Balletten, kaldet. Det Nederlandske Skilderie eller Skilderiet, som bevæger sig ved Drivefedre ...
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Cavaleren og Damen (Goldoni)
Rolleliste ændret
[04] Donna Claudia
03-10-1764 Jfr. Rose
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Det Nederlandske Skilderie (Sacco) (Ballet)
05-10-1764, fredag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [3-10-1764] ... Comoedien: Henric som tiener to Herrer ... Og bliver formedelst Monsr. Saccos endnu vedvarende Upasselighed, danset et Pas de trois imellem Acterne, Af Monsr. Soelberg accompagneret af Mdsell. Glad og Msr. Lever. Til Slutning opføres Balletten: Det nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæges ved Drive-Fiedere, componeret af Balletmesteren Mons. Sacco
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Henrik som tjener to Herrer (Goldoni)
 [mellem akterne:] Pas de trois
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Det Nederlandske Skilderie (Sacco) (Ballet)
08-10-1764, mandag
 (opførelse nr:   30), forrige, næste) Plutus (Holberg)
11-10-1764, torsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Jørgen Dingel (Molière)
Rolleliste ændret
[01] Jørgen Dingel
11-10-1764 (?) Als
[03] Claudine
11-10-1764 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
[05] Clitander
11-10-1764 (? måske tidligere) Musted
[07] Hr. Daarebye
11-10-1764 (?) Clementin (igen)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Det ved Vexelbrev sluttede Ægteskab (Poisson)
Rolleliste ændret
[05] En ubekendt Jomfru
11-10-1764 Jfr. Rose
17-10-1764, onsdag
 (premiere, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
Rolleliste
[01] Leander
17-10-1764 Rose
[02] Leonore, hans Kone
17-10-1764 Jfr. Bøttger
[03] Jeronimus, hendes Farbroder
17-10-1764 Ørsted
[04] Lucilia, hans Datter
17-10-1764 Jfr. Rose
[05] Leonard, Leanders Ven
17-10-1764 Reerslev
[06] Baronen
17-10-1764 Musted
[07] Henrik, hans Tjener
17-10-1764 Londemann
[08] Pernille, Leonores Kammerpige
17-10-1764 Jfr. Samuelsen
19-10-1764, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
24-10-1764, onsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
26-10-1764, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
29-10-1764, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
31-10-1764, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [29-10-1764] ... Comoedien: Den Stundesløse ... Samt 2de Ballets: Den første kaldet: Post-Rydderens Bryllup. Til Slutning den anden, en gandske nye Ballet, kaldet: Den hollandske Apotheker. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
 (premiere) Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
01-11-1764, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1764, fredag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-11-1764] ... Comoedien: Menechmi ... Samt 2de Ballets: Den første kaldet: Post-Rytterens Bryllup. Til Slutning den anden, en nye Ballet, kaldet: L'Apoticaire hollandais, eller den Hollandske Apotheker ...
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
05-11-1764, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
07-11-1764, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-11-1764] Comoedien den kierlige Mand, er heftet at faae til Kiøbs hos Monsieur Wandahl paa Regentzen, saa vel som hos Portneren ved Comoediehuset, a Exemplarer 1 Mk. 4 Sk.
 (premiere, næste) Faderen (Diderot)
Rolleliste
[01] D'Orbesson, Faderen
07-11-1764 Hortulan
[02] Kommandør d'Auvile, Faderens Svoger
07-11-1764 Ørsted
[03] Cecile, Faderens Datter
07-11-1764 Jfr. Bergmann
[04] Saint Albin, Faderens Søn
07-11-1764 Rose
[05] Sophie, et ungt ubekendt Fruentimmer
07-11-1764 Jfr. Bøttger
[06] Germeuil, en af Faderens afdøde Venners Søn
07-11-1764 Musted
[07] Monsieur le Bon, Faderens Hushovmester
07-11-1764 Clementin
[08] Mademoiselle Clairet, Ceciles Kammerpige
07-11-1764 Jfr. Samuelsen
[09] La Brie, (1) Faderens Tjenere
07-11-1764 C.L. Printzlau
[10] Philip, (2) Faderens Tjenere
07-11-1764 L. Knudsen
[11] Deschamps, Germeuils Tjenere
07-11-1764 Londemann
[12] Madame Herbert, Sophies Værtinde
07-11-1764 Mad. Lenkiewitz
[13] Madam Papillon, en Galanteri-Kræmmerske
07-11-1764 Mad. Hallesen
[14] En Sypige
07-11-1764 Jfr. Conradi
[15] En Fattig
07-11-1764 ukendt
[16] En Kommissær
07-11-1764 Reersløv
 Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet (Sacco)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
09-11-1764, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Faderen (Diderot)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
12-11-1764, mandag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [9-11-1764] Mandagen den 12 Novemb. opføres Comoedien: Faderen .... Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet. Og til Slutning den nye Ballet, kaldet: Bønderne som bliver bedragne af deres Koner, inventered og componered af Ballet-Mesteren Msr. Sacco ...
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Faderen (Diderot)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet (Sacco) (Ballet)
 (premiere) Den Mistænkelige uden Aarsag [? Bønderne, som bliver bedragene af deres Koner] (Sacco) (Ballet)
14-11-1764, onsdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Forøderen (Destouches)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne, som bliver bedragene af deres Koner (Ballet)
16-11-1764, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Henrik og Pernille (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne, som bliver bedragene af deres Koner (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
19-11-1764, mandag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-11-1764] .. Samt 2de Entrées Stykket tilhørende, inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Rigdoms Besværligheder (D'Alainval)
Rolleliste ændret
[03] Hans Kone
19-11-1764 Jfr. Bøttger (?)
[06] Florise, Chrisantes Datter, Pamphiles Kæreste
19-11-1764 Jfr. Rose
21-11-1764, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Rigdoms Besværligheder (D'Alainval)
23-11-1764, fredag
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
26-11-1764, mandag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
28-11-1764, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Ulysses von Ithacia (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Vauxhall (Sacco) (Ballet)
30-11-1764, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Mændenes Skole (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Isabelle, Søster til Leonore
30-11-1764 Jfr. Rose
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Baandet (Gellert)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Kierlighed stærkere end Døden (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Vauxhall (Sacco) (Ballet)
02-12-1764, søndag Helligdag Advent
03-12-1764, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Familien (Affichard)
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Hver Mands Ven (Grand)
05-12-1764, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Landsbypoeten (Destouches)
Rolleliste ændret
[11] Landsdommerens Frue
05-12-1764 Mad. Hallesen
07-12-1764, fredag
 (premiere) Psyches og Cupidos Kjærlighed (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den forklædte Doctor (Molière)
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
Rolleliste ændret
[05] Alcidas, hendes Broder (1854-55: rollenr. 5, hans Søn)
07-12-1764 Hortulan (?)
[07] Pancratius, (1854-55: Doctor philosphiæ af den peripatetiske Skole) (1) (indtil 1832-33: tvende Doctores philosphiæ)
07-12-1764 (? måske tidligere) Londemann
10-12-1764, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
  Note (Kronp. og Pr. Frederik nærv.)
12-12-1764, onsdag
 (premiere, næste) Merope (Voltaire)
Rolleliste
[01] Merope, Dronning i Messene
12-12-1764 Jfr. Bøttger
[02] Egiste, Meropes Søn ved Cressontes
12-12-1764 Jfr. Rose
[03] Polifontes, en voldsom Regent i Messene
12-12-1764 Rose
[04] Narbas, Prins Egistes Hofmester
12-12-1764 Hortulan
[05] Evrikles, Meropes Fortrolige
12-12-1764 Musted
[06] Erox, Polilfontes's Fortrolige
12-12-1764 Clementin
[07] Ismene, Meropes Opvarterske
12-12-1764 Jfr. Samuelsen
[07] Ismene, Meropes Opvarterske
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
14-12-1764, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedien i aften og saa tragoedien Merope af Voltaire, samt Saccos ballet, Phyches og Cupidinis kiærlighed, som er smuk
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Merope (Voltaire)
17-12-1764, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Merope (Voltaire)
19-12-1764, onsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
21-12-1764, fredag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
Rolleliste ændret
[04] Pernille, Kammerpige hos Fru Eleonora, gift med Haagen
21-12-1764 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
25-12-1764, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1764, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1764, torsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1764, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Coquetten (Baron)
Rolleliste ændret
[09] Marton, Cydalises Kammerpige
28-12-1764 Mad. Hallesen (igen)
[11] En ung Kavaler
28-12-1764 Caroline Halle

1765


01-01-1765, tirsdag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1765, onsdag
 (premiere) Laurbærgrenen (Sacco) (Ballet)
 (premiere) Prolog [Melponenes og Thaliæ Trætte] (Biehl)
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
Rolleliste ændret
[05] Margrethe, hans Søsteredatter, (2) De pæne Jomfruer
02-01-1765 Jfr. Rose
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Serenaden (Regnard)
04-01-1765, fredag
 (premiere) Prolog
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den forsøgte Troskab (Gärtner)
06-01-1765, søndag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1765, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Kjærligheds Maskerade (Merville)
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
09-01-1765, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Mødrenes Skole (Marivaux)
Rolleliste ændret
[02] Angelique, hendes Datter
09-01-1765 Jfr. Samuelsen (?)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Crispin sin Herres Rival (Lesage)
11-01-1765, fredag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Det aftvungne Samtykke (Merville)
 (opførelse nr:     9), forrige) Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
14-01-1765, mandag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Crispin Lakei og Doctor (Hauteroche)
Rolleliste ændret
[06] Dorine, Alcines Pige
14-01-1765 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
16-01-1765, onsdag
 (premiere, næste) Haarkløveren (Biehl)
Rolleliste
[01] Jeronimus
16-01-1765 Hortulan
[02] Magdelone, hans Kone
16-01-1765 Mad. Lenkiewitz
[03] Leonore, hans Datter
16-01-1765 Jfr. Bøttger
[04] Leander, hendes Kæreste
16-01-1765 Rose
[05] Leonard, Jeronimus's Broder
16-01-1765 Reerslev
[06] Eraste
16-01-1765 Musted
[07] Henrik, hans Tjener
16-01-1765 Londemann
[08] Pernille, Leonores Pige
16-01-1765 Jfr. Samuelsen
18-01-1765, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Haarkløveren (Biehl)
21-01-1765, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Haarkløveren (Biehl)
23-01-1765, onsdag
 (opførelse nr:     4), forrige) Haarkløveren (Biehl)
25-01-1765, fredag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Mødrenes Skole (Marivaux)
28-01-1765, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
30-01-1765, onsdag
 (premiere) Maskeraden (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Huusfaderen (Goldoni)
01-02-1765, fredag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Jørgen Dingel (Molière)
Rolleliste ændret
[02] Angelique
01-02-1765 Jfr. Rose
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Vauxhall (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den Mistænkelige uden Aarsag (Sacco) (Ballet)
02-02-1765, lørdag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1765, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Cenie (Graffigny)
06-02-1765, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige) Cenie (Graffigny)
  Note (Prindsessernes nærv.)
08-02-1765, fredag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det at Jfr. Rose i 1764-65 har spillet i Stykket
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Dobleren (Regnard)
Rolleliste ændret
[00] Medvirkende
08-02-1765 Jfr. Rose
12-02-1765, tirsdag
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i Oktober 1764 fik Mad. Hallesen og Musted et Eksemplar af Komedien, og Mad. Hallesen atter i Januar 1765 et Eksemplar.
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
12-02-1765 Mad. Hallesen
[00] [Medvirkende]
12-02-1765 Musted
[03] Angelique, (1) Argans Døtre af første Ægteskab
12-02-1765 Jfr. Rose (?)
[04] Louison, (2) Argans Døtre af første Ægteskab
12-02-1765 Caroline Halle
[06] Cleante, (indtil 1813-14: Angeliques Elsker)
12-02-1765 (?) Musted
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
13-02-1765, onsdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
15-02-1765, fredag
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
17-02-1765, søndag Helligdag Fastelavn
18-02-1765, mandag
 (opførelse nr:   32), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
20-02-1765, onsdag
 (premiere, næste) Caliste (Colardeau og Rowe)
Rolleliste
[01] Sciolto, en Raadsherre i Genua
20-02-1765 Hortulan
[02] Caliste, hans Datter
20-02-1765 Jfr. Bøttger
[03] Lotharius, hendes Elsker
20-02-1765 Rose
[04] Altamont, hans Medbejler
20-02-1765 Reersløv
[05] Montaldes, en Ven af Lotharius
20-02-1765 Musted
[06] Lucilia, Calistes Fortrolige
20-02-1765 Jfr. Bergmann
[07] En Genueser
20-02-1765 Clementin
[08] Fiesque, (1) stumme Personer
20-02-1765 Als
[09] Doria, (2) stumme Personer
20-02-1765 C.L. Printzlau
22-02-1765, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Caliste (Colardeau og Rowe)
25-02-1765, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Caliste (Colardeau og Rowe)
27-02-1765, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
  Note (Prindsessernes nærv.)
01-03-1765, fredag
 note om teateropførelse Teater-Regnskabet for 1765-65 gør det sandsynligt, at Mad. Hallesen har spillet i Stykket, Den dobbelte Prøve, ved Opførelsen 1-3-1765
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den lykkelige Prøve (Foix)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den dobbelte Prøve (Alain og Grand)
Rolleliste ændret
[00] Medvirkende
01-03-1765 Mad. Hallesen
[06] Criquet
01-03-1765 (? måske tidligere) Caroline Halle
04-03-1765, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Landsbypoeten (Destouches)
06-03-1765, onsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Landsbypoeten (Destouches)
08-03-1765, fredag
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
11-03-1765, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Det tredobbelte Giftermaal (Destouches)
Rolleliste ændret
[05] Pernille, Leonoras Pige
11-03-1765 Mad. Hallesen (efter navneskifte)
[11] Fikke, Jeronimus's lille Datter
11-03-1765 Caroline Halle
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
Rolleliste ændret
[08] Belise, et lærd Fruentimmer
11-03-1765 (? måske tidligere) Jfr. Rose (sidste Optræden)
[08] Belise, et lærd Fruentimmer
000-000-0000 - måske periode med ukendt
13-03-1765, onsdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den forsøgte Troskab (Gärtner)
15-03-1765, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie, da de opførte tragoedien Zeloide og comoedien Hver Mands Ven, med 2de balletter, der var Hververen
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Zeloïde (Foix)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Hver Mands Ven (Grand)
25-03-1765, mandag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
31-03-1765, søndag Helligdag Palme Søndag
04-04-1765, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
05-04-1765, fredag Helligdag Langfredag
07-04-1765, søndag Helligdag Paaskedag
08-04-1765, mandag Helligdag 2. Paaskedag
09-04-1765, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
11-04-1765, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den Stolte (Destouches)
12-04-1765, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Doctoren imod sin Villie (Molière)
17-04-1765, onsdag
 (premiere) Mændene, som bedrages af deres Koner (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Loddet i Lotteriet (Gellert)
Rolleliste ændret
[08] En Pige
17-04-1765 Jfr. Halle
19-04-1765, fredag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-4-1765] Paa den Kongel. Danske Skueplads bliver Fredagen den 19 April opført Comoedien: Den Sandsesløse ... Samt 2de Balletter. Den 1ste: Den bedragede Tyrk. Den 2den: Bønderne som bliver bedragede af deres Koner ...
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den Sandsesløse (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den bedragede Tyrk (Sacco) (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne som bliver bedragede af deres Koner (Sacco) (Ballet)
24-04-1765, onsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Skotlænderinden (Voltaire)
26-04-1765, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
03-05-1765, fredag Helligdag Bededag
16-05-1765, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
26-05-1765, søndag Helligdag Pintsedag
27-05-1765, mandag Helligdag 2. Pintsedag
28-05-1765, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
02-06-1765, søndag Helligdag Trinitatis
24-06-1765, mandag Helligdag St. Hans Dag
02-07-1765, tirsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag