Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1764

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1764


1764     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Egypteren (Sacco) (Ballet)

1764     januar


01-01-1764, søndag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [30-12-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Mandagen den 2 Januarii 1764 præcise Kl. 5. opførte tvende Comique Operetter, den første: Den flanevurne Kone. Den anden: Hollænderiet. Samt tvende Ballets: De Vildes lykkelige Skiæbne, eller: Dannemarks Vaaben-Støtter, en Nye-Aars Lykønsknings-Ballet for 1764, med nye Decorationer af Monsr. Cramer. Den anden: Hververen. Begge inventerede og componerede af Balletmesteren Msr. Sacco. Exemplarer af den første Operette faaes hos Casseren Thede a Stk. 1 Mk. Programmata over den nye Ballet ved Indgangen
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Indtægt: 333 Rdlr. 2 Mk. (højeste indtægt i denne saison)
Den flanevurne Kone [på italiensk]
Hollænderiet [på italiensk]
De Vildes lykkelige Skjæbne (Sacco) (Ballet)(premiere)
Hververen (Sacco) (Ballet)
04-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-1-1763] ... Samt tvende Ballets: Den første: En gandske nye Ballet, kaldet: De Vildes lykkelige Skiæbne ... Den anden: Hververen ...
Hververen (Sacco) (Ballet)
06-01-1764, fredag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [4-1-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 7 Januarii præcise Klokke 5. opførte tvende Comque Operetter: Den flanevurne Kone og Hollænderiet, samt tvende Balletter, den første De Vildes lykkelige Skiebne, en Nye-Aars Lykønsknings-Ballet for 1764. Den anden: Hververen ... Exemplarer af den første Operette faaes hos Casseren Thede a Stk. 1 Mk. Programmata over den nye Ballet ved Indgangen
Den flanevurne Kone [på italiensk]
Hollænderiet [på italiensk]
Hververen (Sacco) (Ballet)
09-01-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
La moglie bizarre [på italiensk]
Pantoime: Julestuen
(for Dandserne)
11-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
13-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
14-01-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [13-1-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 14 Januarii præcise Klokken 5. opført Operen: Didone Abbandonata eller den forladte Dido, hvortil Poesien er af Hr. Metastasio og Musiqven nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmester: Samt tvende Ballets: Den første Egypteren, den anden en gandske nye Ballet, med Navn: Penge giør ikke altid Folk fornøyet. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco. Bøgerne af Dido faaes hos Casseren Msr. Thede a Stk. 2. Mk.
Egypteren (Sacco) (Ballet)
18-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-1-1764] ... Samt tvende Ballets: Nye-Aars Balletten og det Nederlandske Skilderie ...
Nye-Aars Balletten (Sacco) (Ballet)
20-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [18-1-1764] ... Samt tvende Ballets: den første Nye-Aars Gratulations-Balletten, kaldet: De Vildes lykkelige Skiæbne eller Dannemarks Vaaben-Støtter, dandset for sidste Gang, og det Nederlandske Skilderie ...
21-01-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [20-1-1764] ... Didone Abbandonata ... Samt tvende Ballets: Den første Egypteren, den anden en gandske nye Ballet, med Navn: Penge iør ikke altid Folk fornøyet ...
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [25-1-1764] I Løverdags Aften beærede de 3de Kongelige Prindsesser den Italienske Opera med deres Høye Nærværelse
Egypteren (Sacco) (Ballet)
25-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [23-1-1764] ... Comoedien: Crispin, Laqvai og Doctor ... samt tvende Ballets: den første: Det Chinesiske Bonde-Bryllup. Den anden, kaldet: Penge giør ikke altid Folk fornøyet ...
27-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [23-1-1764] ... Comoedien: Vielgeschrey eller den Stundesløse ... samt tvende Ballets: den første: Det Chinesiske Bonde-Bryllup. Den anden, kaldet: Penge giør ikke altid Folk fornøyet ...
Den Stundesløse (Holberg)
28-01-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-1-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 28 Januarii præcise Klokken 5. opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmestere: Samt tvende Ballets: Den første en heroisk Ballet, kaldet: Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)(premiere)
Den forløbne eller undvigte Janitskar (Sacco) (Ballet)(premiere)
31-01-1764, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [30-1-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Tiirsdagen den 31 Januarii præcise Klokken 5. opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvor til Musiqven er gandske nye componeret af Mrs. Sarti, Kongel. Capelmester: Samt tvende Ballets: Den første en heroisk Ballet, kaldet: Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)

1764     februar


01-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [30-1-1764] ...Samt tvende Ballets, den første: Det Chinesiske Bonde-Bryllup. Til Slutning, Balletten: Penge giør ikke altid Folk lykkelige ...
Polieuctes Martyr (Corneille) (premiere)
02-02-1764, torsdag Helligdag Marie Renselses Dag
03-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Polieuctes Martyr (Corneille)
04-02-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [3-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 4 Februarii præcise Klokke 5. opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, ... Samt tvende Ballets: Den første, kaldet: Hververen. Den anden:
Hververen (Sacco) (Ballet)
06-02-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [6-2-1764] I Aften beærer Hans Kongelige Høyhed Kron-Prindsen, den Italienske Opera med sin høye Nærværelse
[Italiensk opera]
08-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [6-2-1764] ... Comoedien: Det unge Menneske paa Prøve ... Samt tvende Ballets: den første: De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere. Den anden: Det Chinesiske Bryllup ...
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
09-02-1764, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [8-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Torsdagen den 9 Februarii præcise Klokken 5, opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmester: Og formedelst Ballet-Mesterens Monsr. Sacco Upasselighed ey de averterede Ballets, men i deres Sted Balletterne: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London og det Nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæger sig ved Drive Fiedre.
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Indtægt: 59 Rdlr. 5 Mk. (laveste indtægt)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
10-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [10-2-1764] ... Samt een Ballet: Det Nederlandske Skilderie ...
Den forlorne Søn (Voltaire)
13-02-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [13-2-1764] I Aften beærer de Kongelige Prindsesser den Italienske Opera med deres Nærværelse
[italiensk opera]
15-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
17-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
18-02-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da de opførte Il gran Tamerlano, og 2 balletter.
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 19 [trykfejl for 18] Februar, præcise Klokken 5, opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmester. Samt 2de Ballets: Den første: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London. Den anden: Det Nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæger sig ved Drive-Fiedre. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesterens Monsr. Sacco
Il gran Tamerlano [på italiensk] (Sarti og Piovene) (Opera)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
20-02-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-2-1764] Ligeledes bliver Mandagen den 21 [trykfejl for 20 ]Februar, opført en gandske nye Comique Operette, kaldet: L'Amacchera Onarata, eller den ærlige Amager-Kone, tillige med Operen den store Tamerlan. Samt 2de Ballets: Den første en heroisk Ballet, kaldet: Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar. Begge ere inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco
L'amacchera onorata [på italiensk]
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)
22-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [22-2-1764] I Aften behager det, de Kongelige Prindsesser, at beære den Danske Skueplads med deres høye Nærværelse
Den indbildte Modbydelighed (Chaussée) (premiere)
(Prindsesserne nærv.)
24-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [22-2-1764] ...Samt 2de Balletter: Den første: Penge giør ikke altid Folk fornøyet. Den anden en gandske nye Ballet, forestillende et Historisk Udtog af Comoedien Don Juan ou le Festin de Pierre. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco. De nye Decorationer ere af Msr. Cramer
Don Juan (Sacco) (Ballet)(premiere)
25-02-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [24-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 25 Februar opført Operen: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan ... Samt 2de Ballets: Den første en Heroisk Ballet, kaldet: Den tro Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar ... Og en gandske nye Comque Operette, kaldet: L'Amacchera Onarata, eller den ærlige Amager-Kone
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)
L'Amacchara Onarata, eller den ærlige Amager-Kone
29-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-2-1764] ... Comoedien: Cenie ... Samt 2de Balletter: Den første: Penge giør ikke altid Folk fornøyet. Den anden en gandske nye Ballet, forestillende et Historisk Udtog af Comoedien Don Juan ou le Festin de Pierre ...
Cenie (Graffigny)
Don Juan (Sacco) (Ballet)

1764     marts


02-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Don Juan (Sacco) (Ballet)
03-03-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-3-1764] ... Operen: Il gran Tamerlano ..., Samt 2de Ballet: ... Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar ... Og en gandske nye Comique Operette, kaldet: L'Amacchara Onorata, eller den ærlige Amager-Kone
Il gran Tamerlano [på italiensk] (Sarti og Piovene) (Opera)
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)
L'Amacchara Onarata, eller den ærlige Amager-Kone
04-03-1764, søndag Helligdag Fastelavn
05-03-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Il gran Temerlano, og til efterstykke en komisk oparet, Den ærlige Amagerkone
Il gran Tamerlano [på italiensk] (Sarti og Piovene) (Opera)
L'Amacchara Onarata, eller den ærlige Amager-Kone
07-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-3-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Onsdagen førstkommende opført Comoedien: Den forklædte eller Kierligheds Doctor, i 3 Acter, Oversat efter Mr. Moliere L'Amour Medecin. Samt 2de Ballets: Vauxhal, eller Spadsere-Gangen i London, og Balletten som Indhold af Comoedien Hr. Don Juans eller Fistin de Pierre Histoire. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Vauxhal (Sacco) (Ballet)
Don Juan (Sacco) (Ballet)
09-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-3-1764] ... Samt 2de Balletter: Den første: Hververen. Den anden: ... Don Juan ...
Dobleren (Regnard)
Hververen (Sacco) (Ballet)
Don Juan (Sacco) (Ballet)
10-03-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [9-3-1764] I Morgen agter de Kongelige Krindsesser at beære den Italienske Opera med deres høye Nærværelse
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [9-3-1764] ... bliver Løverdagen førstkommende opført Operaen: Il gran Tamerlano ... Samt 2de Ballets: Den første en Heroisk Ballket, kaldet: Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Jamitskar ... Og en gandske nye Comique Operette, kaldet: L'Amacchera Onorata, eller den ærlige Amager-Kone
Il gran Tamerlano [på italiensk] (Sarti og Piovene) (Opera)
Den troe Tyrk (Sacco) (Ballet)
14-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
(Prindsesserne nærv.)
16-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [14-3-1764] Comoedien: Den kiærlige Kone, i 5 Acter ... Samt 2de Balletter: Den første: Det Nederlandske Skilderie ... Den anden: ... Don Juan ...
Don Juan (Sacco) (Ballet)
17-03-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes første gang Il Naufragio di Cipro og 2de balletter ligeledes 1ste gang. Den første Procris og Cephale, en ovidisk fabel, den anden De rejsende Bønder
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-3-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen førstkommende opført en nye Pastorale eller Hyrdestykke: Il Naufragio di Cipro, eller Skibbrudet ved Cypren. Hvor til Poesien er ganske nye skreven for dette Theatre af Monsieur Pietro Antonio Zani. Musiqven er gandske nye componeret af Monsr. Sarti, Kongelig Capelmester. Samt 2de Ballets: Den første: Procris & Cephale, en Ovidisk Fabel. Den anden: De reysende Bønder. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco. De nye Decorationer ere af Monsieur Cramer
Il Naufragio di Cipro
Procris og Cephale (Sacco) (Ballet)(premiere)
De reisende Bønder (Sacco) (Ballet)(premiere)
21-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [19-3-1764] ... Comoedien: Huus-Faderen og Stif-Moderen ... Samt 2de Balletter: Den første: Det Nederlandske Skilderie, eller Skilderiet, som bevæges ved Drive-Fedre. Den anden: ... Don Juan ... For sidste Gang ...
Huusfaderen (Goldoni)
Don Juan (Sacco) (Ballet)
23-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [21-3-1764] ... Comoedien: Don Juan, eller den Ugudelige ... Samt 3de nye Balletter: Den første: En Fisker-Ballet. Den anden: Et Bonde-Bryllup. Den tredie: En Kokke-Ballet. Til Slutning Balletten, kaldet: Penge giør ikke altid Folk fornøyet
Den Ugudelige (Molière)
En Fisker-Ballet (Sacco)
Et Bonde-Bryllup (Sacco)
En Kokke-Ballet (Sacco)
24-03-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [23-3-1764] ... Il Naugrafio di Cipro ... Samt 2de Ballets: Den første: Procris & Cephale, en Ovidisk Fabel. Den anden: De reysende Bønder ...
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [26-3-1764] I Løverdags beærede de Kongelige Prindsesser den Italienske Opera med deres høye Nærværelse
Procris & Cephale (Sacco) (Ballet)
De reysende Bønder (Sacco) (Ballet)
25-03-1764, søndag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
28-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [26-3-1764] ... Comoedien: Don Juan ... Samt 3de nye Balletter: Den første: En Fisker-Ballet. Den anden: Et Bonde-Bryllup. Den tredie: En Kokke-Ballet. Til Slutning Balletten, kaldet: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London
Den Ugudelige (Molière)
En Fisker-Ballet (Sacco)
Et Bonde-Bryllup (Sacco)
En Kokke-Ballet (Sacco)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
(første jubilæum, 50 gange, i repertoiret)
29-03-1764, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-3-1764] ... Torsdagen førstkommende opført en nye Pastorale eller Hyrdestykke: Il Naufragio di Cipro ... Samt 2de Ballets: Den første: Procris & Cephale, en Ovidisk Fabel. Den anden: De reysende Bønder ... Og dette er den sidste GAng for denne Vinter
Procris & Cephale (Sacco) (Ballet)
De reysende Bønder (Sacco) (Ballet)
30-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-3-1764] ... Comoedien: Den listige Enke ... Samt 2de Balletter: Den første: Hververen. Den anden: Vauxhall ... Og er dette og den sidste Gang der opføres Comoedie i denne Vinter
Den listige Enke (Goldoni)
Hververen (Sacco) (Ballet)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)

1764     april


15-04-1764, søndag Helligdag Palme Søndag
19-04-1764, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
20-04-1764, fredag Helligdag Langfredag
22-04-1764, søndag Helligdag Paaskedag
23-04-1764, mandag Helligdag 2. Paaskedag
24-04-1764, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-04-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [23-4-1764] Paa den Kongel. Danske Skueplads bliver Onsdagen den 25de April, prcise Kl. 5, opført Tragoedien: Zayre, udi 5 Acter, af Msr. Voltaire; tilligemed Parodien: De fundne Børn eller les Enfants trouvés; Samt 2de Balletter, den første: Den undvigte Janitschar, efter Hoved-Stykket, og til Slutning: De reysende Bønder, begge componerede af Balletmesteren Msr. Sacco
Zaïre (Voltaire)
Den undvigte Janitschar (Sacco) (Ballet)
De fundne Børn (Biancolelli m.fl.)
De reysende Bønder (Sacco) (Ballet)
27-04-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-04-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da Anagilda blev opført med tre balletter, den 1ste Procris og Cephale, en ovidisk historie. Den 2den Penge giør ikke aldtiid Folk fornøyet. Den 3die Don Juan, et udtog af comoedien Den Ugudelige, og var indkomsterne for balletmester Sacco
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [11-4-1764] Löverdagen d. 28 April bliver, paa den Kongelige Danske Skueplads opført en Italiensk Opera, kaldet, Anagilda, med 3 Balletter; og bliver Indkomsterne for Msr. Sacco. Hvem som behager at bievaane denne Opera kand faae Bilietter, for den sædvanlige Priis, baade til Loger og Parterre hos Mesd. Galeotti; sammestæds faaes og Opera Bøgerne oversadte paa Dansk
Anagilda [på italiensk] (Gigli og Sarti) (Opera)
Procris og Cephale (Sacco) (Ballet)
Don Juan (Sacco) (Ballet)
[Til indtægt for balletmester Sacco]

1764     maj


02-05-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
04-05-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
18-05-1764, fredag Helligdag Bededag
31-05-1764, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1764     juni


10-06-1764, søndag Helligdag Pintsedag
11-06-1764, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-06-1764, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
17-06-1764, søndag Helligdag Trinitatis
24-06-1764, søndag Helligdag St. Hans Dag

1764     juli


02-07-1764, mandag Helligdag Marie Besøgelses Dag

1764     september


26-09-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [24-9-1764] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver Onsdagen den 26 September præcise Kl. 5. opført Comoedien: Den politiske Kandestøber, i 5 Acter af Hr. Baron Holberg. Samt tvende gandske nye Ballets: Den første kaldet: Kierlighed stærkere end Døden, en Tragisk Ballet. Den anden til Slutning, kaldet: Postrytterens Bryllup, begge inventerede og componerede af Balletmesteren Mr. Sacco. De nye Præsentationer ere af Mr. Cramer. Enhver, som maatte behage en heel Loge, kand saavel Dagen forhen, som samme Dags Formiddag bekomme Sedler hos Casseren Hallensen, logerende i Adelgaden allerførste Dør paa høyre Haand fra Gothersgaden
Kjærlighed stærkere end Døden (Sacco) (Ballet)(premiere)
Postrytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)(premiere)
29-09-1764, lørdag Helligdag Mikkels-Dag

1764     oktober


03-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [1-10-1764] ... Onsdagen den 3die Octobr. opført Comoedien: Cavalieren og Damen, udi 3 Acter ... Til Slutning bliver formedelst Balletmesteren Mrs. Saccos og Mdselle Minevellis Svaghed, opført Balletten, kaldet. Det Nederlandske Skilderie eller Skilderiet, som bevæger sig ved Drivefedre ...
05-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [3-10-1764] ... Comoedien: Henric som tiener to Herrer ... Og bliver formedelst Monsr. Saccos endnu vedvarende Upasselighed, danset et Pas de trois imellem Acterne, Af Monsr. Soelberg accompagneret af Mdsell. Glad og Msr. Lever. Til Slutning opføres Balletten: Det nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæges ved Drive-Fiedere, componeret af Balletmesteren Mons. Sacco
[mellem akterne:] Pas de trois
08-10-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
11-10-1764, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
17-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den kjærlige Mand (Biehl) (premiere)
19-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-10-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
31-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [29-10-1764] ... Comoedien: Den Stundesløse ... Samt 2de Ballets: Den første kaldet: Post-Rydderens Bryllup. Til Slutning den anden, en gandske nye Ballet, kaldet: Den hollandske Apotheker. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Den Stundesløse (Holberg)
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)(premiere)

1764     november


01-11-1764, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-11-1764] ... Comoedien: Menechmi ... Samt 2de Ballets: Den første kaldet: Post-Rytterens Bryllup. Til Slutning den anden, en nye Ballet, kaldet: L'Apoticaire hollandais, eller den Hollandske Apotheker ...
Menechmi (Regnard)
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
05-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
07-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-11-1764] Comoedien den kierlige Mand, er heftet at faae til Kiøbs hos Monsieur Wandahl paa Regentzen, saa vel som hos Portneren ved Comoediehuset, a Exemplarer 1 Mk. 4 Sk.
Faderen (Diderot) (premiere)
Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet (Sacco)
Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
09-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Faderen (Diderot)
Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)
12-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [9-11-1764] Mandagen den 12 Novemb. opføres Comoedien: Faderen .... Imellem første og anden Act bliver danset en Terzet. Og til Slutning den nye Ballet, kaldet: Bønderne som bliver bedragne af deres Koner, inventered og componered af Ballet-Mesteren Msr. Sacco ...
Faderen (Diderot)
14-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
16-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
19-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-11-1764] .. Samt 2de Entrées Stykket tilhørende, inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
21-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
26-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
Post-Rytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)
28-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
30-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Baandet (Gellert)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)

1764     december


02-12-1764, søndag Helligdag Advent
03-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Familien (Affichard)
05-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
07-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Psyches og Cupidos Kjærlighed (Sacco) (Ballet)(premiere)
10-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(Kronp. og Pr. Frederik nærv.)
12-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Merope (Voltaire) (premiere)
14-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedien i aften og saa tragoedien Merope af Voltaire, samt Saccos ballet, Phyches og Cupidinis kiærlighed, som er smuk
Merope (Voltaire)
17-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Merope (Voltaire)
19-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-12-1764, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1764, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1764, torsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
 

Forrige år - Næste år