Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1764

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1764


1764     januar


01-01-1764, søndag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De Vildes lykkelige Skjæbne (Sacco) (Ballet)(premiere)
(italiensk opera)
04-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
06-01-1764, fredag Helligdag Helligtrekongers Dag
09-01-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Pantoime: Julestuen
La moglie bizarre [på italiensk]
(for Dandserne)
11-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
13-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
18-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
20-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-01-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
27-01-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
28-01-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
De forløbne Janiskarer (Sacco) (Ballet)(premiere)
Den tro Tyrk (Sacco) (Ballet)(premiere)

1764     februar


01-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Polieuctes Martyr (Corneille) (premiere)
02-02-1764, torsdag Helligdag Marie Renselses Dag
03-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Polieuctes Martyr (Corneille)
08-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-02-1764, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [8-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Torsdagen den 9 Februarii præcise Klokken 5, opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmester: Og formedelst Ballet-Mesterens Monsr. Sacco Upasselighed ey de averterede Ballets, men i deres Sted Balletterne: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London og det Nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæger sig ved Drive Fiedre.
(italiensk opera)
10-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
13-02-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [13-2-1764] I Aften beærer de Kongelige Prindsesser den Italienske Opera med deres Nærværelse
15-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
17-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
18-02-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da de opførte Il gran Tamerlano, og 2 balletter.
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-2-1764] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 19 [trykfejl for 18] Februar, præcise Klokken 5, opført en gandske nye Opera: Il gran Tamerlano, eller den store Tamerlan, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Msr. Sarti, Kongel. Capelmester. Samt 2de Ballets: Den første: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London. Den anden: Det Nederlandske Skilderie, eller Skilderiet som bevæger sig ved Drive-Fiedre. Begge inventerede og componerede af Ballet-Mesterens Monsr. Sacco
[italiensk opera]
20-02-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-2-1764] Ligeledes bliver Mandagen den 21 [trykfejl for 20 ]Februar, opført en gandske nye Comique Operette, kaldet: L'Amacchera Onarata, eller den ærlige Amager-Kone, tillige med Operen den store Tamerlan. Samt 2de Ballets: Den første en heroisk Ballet, kaldet: Den troe Tyrk. Den anden: Den forløbne eller undvigte Janitskar. Begge ere inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco
22-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildte Modbydelighed (Chaussée) (premiere)
(Prindsesserne nærv.)
24-02-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Juan (Sacco) (Ballet)(premiere)
29-02-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cenie (Graffigny)

1764     marts


02-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
04-03-1764, søndag Helligdag Fastelavn
05-03-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Il gran Temerlano, og til efterstykke en komisk oparet, Den ærlige Amagerkone
[italiensk opera]
07-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
09-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
14-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
(Prindsesserne nærv.)
16-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
17-03-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes første gang Il Naufragio di Cipro og 2de balletter ligeledes 1ste gang. Den første Procris og Cephale, en ovidisk fabel, den anden De rejsende Bønder
Procris og Cephale (Sacco) (Ballet)(premiere)
De reisende Bønder (Sacco) (Ballet)(premiere)
21-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huusfaderen (Goldoni)
23-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
25-03-1764, søndag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
28-03-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
(første jubilæum, 50 gange, i repertoiret)
30-03-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)

1764     april


15-04-1764, søndag Helligdag Palme Søndag
19-04-1764, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
20-04-1764, fredag Helligdag Langfredag
22-04-1764, søndag Helligdag Paaskedag
23-04-1764, mandag Helligdag 2. Paaskedag
24-04-1764, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-04-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
De fundne Børn (Biancolelli m.fl.)
27-04-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-04-1764, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da Anagilda blev opført med tre balletter, den 1ste Procris og Cephale, en ovidisk historie. Den 2den Penge giør ikke aldtiid Folk fornøyet. Den 3die Don Juan, et udtog af comoedien Den Ugudelige, og var indkomsterne for balletmester Sacco
[italiensk opera]

1764     maj


02-05-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
04-05-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
18-05-1764, fredag Helligdag Bededag
31-05-1764, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1764     juni


10-06-1764, søndag Helligdag Pintsedag
11-06-1764, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-06-1764, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
17-06-1764, søndag Helligdag Trinitatis
24-06-1764, søndag Helligdag St. Hans Dag

1764     juli


02-07-1764, mandag Helligdag Marie Besøgelses Dag

1764     september


26-09-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed stærkere end Døden (Sacco) (Ballet)(premiere)
Postrytterens Bryllup (Sacco) (Ballet)(premiere)
29-09-1764, lørdag Helligdag Mikkels-Dag

1764     oktober


03-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
05-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
08-10-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
11-10-1764, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
17-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den kjærlige Mand (Biehl) (premiere)
19-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
26-10-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-10-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
31-10-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
Den hollandske Apotheker (Sacco) (Ballet)(premiere)

1764     november


01-11-1764, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
05-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
07-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Faderen (Diderot) (premiere)
09-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Faderen (Diderot)
12-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Faderen (Diderot)
Den Mistænkelige uden Aarsag (Sacco) (Ballet)(premiere)
14-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
16-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
21-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
26-11-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
28-11-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-11-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Baandet (Gellert)

1764     december


02-12-1764, søndag Helligdag Advent
03-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Familien (Affichard)
05-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
07-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Psyches og Cupidos Kjærlighed (Sacco) (Ballet)(premiere)
10-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(Kronp. og Pr. Frederik nærv.)
12-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Merope (Voltaire) (premiere)
14-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedien i aften og saa tragoedien Merope af Voltaire, samt Saccos ballet, Phyches og Cupidinis kiærlighed, som er smuk
Merope (Voltaire)
17-12-1764, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Merope (Voltaire)
19-12-1764, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
25-12-1764, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1764, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1764, torsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1764, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
 

Forrige år - Næste år