Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1763

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1763


1763     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Det kongelige Teater
Didone Abbandonata [på italiensk] (Metastasio) (premiere)

1763     januar


01-01-1763, lørdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De latterlige Cavalerer (Como) (Ballet)(premiere)
Prolog (forfatter af Reerslew, fremsagt af Rose) (Reerslev) (ufuldstændig opførelse)
Dobleren (Regnard)
06-01-1763, torsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Julestuen (Holberg)
08-01-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-1-1763] I Morgen Aften beærer de Kongelige Printsesser den Italienske Opera med Deres høye Nærværelse
[italiensk opera]
(Prindsesserne nærværende)
12-01-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
De fundne Børn (Biancolelli m.fl.) (premiere)
14-01-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
De fundne Børn (Biancolelli m.fl.)
19-01-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
21-01-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
26-01-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huusfaderen (Goldoni)
28-01-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Fusentasten (Molière)
31-01-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [31-1-1763] I Aften beære de Kongelige Prindsesser den Italienske Opera med Deres Høye Nærværelse
[Italiensk opera]
(Prindsesserne nærværende)

1763     februar


01-02-1763, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
02-02-1763, onsdag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
05-02-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen var paa italiensk opera, da de opførte Dido Abbandonata, eller den forladte Dido. Efter stykket kaldtes Licenza, hvor bjerget Parnasso vol forestilles, og 2de balletter
Licenza [på italiensk]
[2de balletter]
08-02-1763, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skotlænderinden (Voltaire) (premiere)
09-02-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skotlænderinden (Voltaire)
13-02-1763, søndag Helligdag Fastelavn
16-02-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
18-02-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
19-02-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Didone Abbandonate og Licenza med 2de balletter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Med Fru Weyse paa Opera og saae Didone abbandonata samt den saa meget berømte Licenza. Minuit præsentia famam
Licenza [på italiensk]
21-02-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(italiensk opera)
23-02-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-02-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Timon Misantrop (Drévetière)
Trende, Styket tilhørende Balletter componerede af Mr. Como (Como)
26-02-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [28-2-1763] I Løverdags Aften behagede det Hans Kongel. Høyhed Kron-Printsen at beære den Italienske Opera med sin Høye Nærværelse
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [25-2-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver i Morgen i Hans Kongelige Hø[y]heds Kron-Prindsens høye Nærværelse opført en Operette Comica, kaldet: L'Avaro Burlato, eller den beskiemmede Gnier, hvortil Musikken er af Hr. Scolari, samt Balletten, kaldet: De frie Kunster, som er componered af Monsr. Como, Kongelig Hof-Dansemester. Og for sidste Gang Licenza, hvortil Musikken er componered af Mosr. Sarti, Kongelig Capelmester
L'Avaro Burlato [på italiensk]
De frie Kunster (Como) (Ballet)
Licenza [på italiensk]
28-02-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti) (premiere)
Historien om Daphne og Apollo [componeret af Msr. Como] (Como)
Ballet af lystige Personer [componeret af Msr. Como] (Como)

1763     marts


02-03-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fisker-Balletten [af Como] (Como)
Det Engelske Caffehuus (Como) (Ballet)
04-03-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
05-03-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti) (premiere)
Historien om Daphne og Apollo [componeret af Msr. Como] (Como)
Ballet af lystige Personer [componeret af Msr. Como] (Como)
07-03-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, hvor de opførte Il Narciso, Drama Pastorale med 2de balletter, den første forestillende historien om Daphne og Apollo, etc. Den anden af lystige personer, man dansede i et kors
09-03-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [7-3-1763, annonceret var:] ... Comoedien, den Skinhellige, i 5 Acter, af Molieres Tartuffe, med Balletterne: Den latterlige Cavalier, og en Ballet af Søefolk, begge componerede af Monsr. Como, Kongelig Hof-Dansemester
Tartuffe (Molière)
(Como og Mad. Como afgaaede.)
11-03-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Theater-Regnskaberne ses, at bl.a. følgende Skuespillerinder har udført disse Rekrutter i 1762-63: Jfr. Davidsen og Jfr. Rose
Den coquette Enke (Desportes) (premiere)
Merlin Dragon (Desmarres)
12-03-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, hvor de opførte samme opera og ballet som ovenfor er meldt [7-3-1763]. Como og hans kone dansede sidste gang i aften, da de havde taget deres afsked
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [11-3-1763] ... samt 2de Balletter: Den første forestillende Historien om Daphne og Apollo. Den anden en Ballet af lystige Personer. Begge ere componerede af Msr. Antonio Como, Kongelig Hof-Dansemester. NB. Denne er den sidste Gang
Historien om Daphne og Apollo [componeret af Msr. Como] (Como)
Ballet af lystige Personer [componeret af Msr. Como] (Como)
25-03-1763, fredag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
27-03-1763, søndag Helligdag Palme Søndag
31-03-1763, torsdag Helligdag Skjærtorsdag

1763     april


01-04-1763, fredag Helligdag Langfredag
03-04-1763, søndag Helligdag Paaskedag
04-04-1763, mandag Helligdag 2. Paaskedag
05-04-1763, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
06-04-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Landsbye Poeten og en ballet
 Artikel Berlingske Tidende: [1-4-1763] ... samt en ganske nye Ballet, hvor i den yngre Jomfr. Knudsen og Jmfr. Leipziger dandse en Pas de Trois for første Gang med Jomfr. Geerman som Mands-Person, efter Msr. Comos Composition ...
Landsbypoeten (Destouches)
[ballet af Como] (Como)
08-04-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
Balletten efter Trommeslag (Como) (Ballet)(premiere)
09-04-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Andromace, og til efterstykke La Ritornata di Londra. Indkomsterne var for jomfru Galiotterne og kapelmester Sarti
 Artikel Berlingske Tidende: [1-4-1763] Da Acteurerne og Actricerne ved den Italienske Opera har faaet Tilladelse af Directionen til at opføre tvende Aftener Opera til deres Benefice, saa bekiendtgiøres herved for Publico, at Løverdagen efter Paaske den 9de April bliver første Gang opført og bliver Indkomsterne for Mesdemoiselles Galleotti og Msr. Sarti; den anden Representation bliver Mandagen den 11te April, hvoraf Indkomsterne bliver for Messieurs Scogli, Secchioni, Boscoli og Musted. Begge gange bliver opført til Hoved Opera: Andromaca, componered af Msr. Sarti, og til Efterstykke: La Ritornata di Londra, med nogle nye Arier ...
Andromace [på italiensk]
La Ritornata di Londra [på italiensk]
11-04-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse se noten 9-4-1763
Andromace [på italiensk]
La Ritornata di Londra [på italiensk]
13-04-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Æsop ved Hoffet (Boursault)
15-04-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
Den nye Prøve (Marivaux)
20-04-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cenie (Graffigny) (premiere)
22-04-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Cenie (Graffigny)
29-04-1763, fredag Helligdag Bededag

1763     maj


12-05-1763, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
22-05-1763, søndag Helligdag Pintsedag
23-05-1763, mandag Helligdag 2. Pintsedag
24-05-1763, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
29-05-1763, søndag Helligdag Trinitatis

1763     juni


13-06-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [10-6-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Mandagen den 13 Junii førstkommende præcise Klokken 5. opført Comoedien: Den 11te Junii i 5 Akter, af Hr. Baron Holberg. Samt til Slutning en gandske nye Ballet kaldet: Iphigeniæ Opoffring, componered af Monsr. Ras Mmus Soelberg, som i samme og dandser et Pas de deux med Jomfrue Glad. Desuden danses og i samme Ballet Pas de deux af Monstr. Hieronimi og Jomfr. Geerman, Monsr. Barch med Jomfr. Knudsen, Monsr. Køhlert med Jomfr. Knudsen den Yngere, en Solo af Monsr. Linck den Ældre, og Pas de deux af Monsr. Linck den Yngere med Jomfr. Leipziger. Programma til denne Ballet bliver at bekomme samme Aften trykt paa Dansk, Tydsk og Fransk gratis ved Indgangen
Den ellevte Juni (Holberg)
Iphigeniæ Opoffring (Soelberg) (Ballet)(premiere)
15-06-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
20-06-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [17-6-1763] Paa Mandag førstkommende opføres paa den Kongel. Danske Skue-Plads: Den ryggesløse eller forlorne Søn i 5 Acter, efter Hr. Voltaires l'Enfant Prodique, og en gandske nye comique Ballet, kaldet:
 note om teateropførelse De 2de Elskendes lykkelige Møde, hvortil Programma faaes trykt gratis ved Indgangen paa Dansk, Tydsk, og Fransk, hvilken Ballet er componered af Monsr. Rasmus Soelberg
Den forlorne Søn (Voltaire)
De tvende Elskendes lykkelige Møde (Soelberg) (Ballet)(premiere)
22-06-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kildereisen (Holberg)
24-06-1763, fredag Helligdag St. Hans Dag
29-06-1763, onsdag
 Teater Raadhusstrædet (Ukendt gruppe)
Cantate til Freds-Festen [28-6-1763] opført af det Musicalske Selskab i Raadhuusstrædet, Poesien saa vel som Musiqven er forfatter af Capelmester Hr. Scheibe

1763     juli


02-07-1763, lørdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
06-07-1763, onsdag
 Teater Raadhusstrædet (Ukendt gruppe)
Cantate til Freds-Festen [28-6-1763] opført af det Musicalske Selskab i Raadhuusstrædet, Poesien saa vel som Musiqven er forfatter af Capelmester Hr. Scheibe

1763     september


29-09-1763, torsdag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [26-9-1763] ... samt en ganske nye Ballet imellem Acterne kaldet: De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere. Hvilken Ballet saa vel som de derudi forekommende Pax de deux, er inviteret og componeret af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco. Indholden af Balletten faaes ved Indgangen

1763     oktober


05-10-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
[Ballet] (Ballet)
07-10-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-10-1763] Paa Fredag førstkommende opføres paa den Kongelige Danske Skueplads Comoedien Turcaret, eller General-Told Forpagteren, i 5 Acter af Mr. Lessage, og samme Ballet, som i Dag
Turcaret (Lesage)
[Ballet] (Ballet)
10-10-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-10-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Mandagen den 10 October præcise Klokken 5. opført Operen Narcissus, et musicalsk Hyrde-Spil, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Monsr. Joseph Sarti, Kongelig Capellmester. Og bliver, formedelst Balletmesterens Monsr. Saccos endnu vedvarende Svaghed, dandset 2de Balletter imellem Acterne: Dene ene Ephigineæ Opofring kaldet: Den anden de 2de Elskendes lykkelige Møde, begge componerede af Monsr. Soelberg. Bøgerne af Operen faaes hos Casseren Monsr. Thede
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-10-1763] De Herrer Liebhabere af Italiensk Opera, som skal tage sin Begyndelse nestkommende Mandag den 10 Octobr. og maatte behage at forsikkre sig Loger for forestaaende Vinter, vilde derom hensende hos Casserer Thede, logerende hos Hof-Kleinsmed Sr. Møller, boende i Anthonistræde næst ved der værende Urteboed, da de dermed for de efterstaaende sædvanlige Abonnement-Priser kand vorde forsynede No. 7. 9. 11. 12. tiem: No. 17. a. 20. faa og No. 29. 30. hver 120 Rdlr. No. 13 og 14. hver 160 Rdlr. No. 21. 22. hver 100 Rdlr. No. 23. a 28. hver 90 Rdlr. Logerne A. B. hver 360 Rdl. C. D. a 160 Rdl. E. F. G. H. hver 60 Rdlr. Balcons No. 15. 16. a 40 Rdlr. og No. 31 32. hver 30 Rdlr.
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti)
12-10-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Iphigeniæ Opofring (Soelberg) (Ballet)
14-10-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at Jfr. Davidsen i 1763-64 har faaet en Rolle tildelt i Det gavmilde Testamente
Det nederlandske Skilderie (Sacco) (Ballet)(premiere)
15-10-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [14-10-1763] ... Indholden af Balletterne faaes ved Indgangen til Comoedie-Huset
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti)
imellem Acterne: Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)(premiere)
19-10-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse [17-10-1763] ... og de 2de samme Ballets som i Fredags
21-10-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver førstkommende Fredag opført Comoedien: Den tvungne Doctor, i 3 Acter, oversadt efter Monsr. Voltaires [ie: Moliere] le Medecin malgre lui, og 2de Ballets: den første imellem Acterne kaldet: de ved en Skov-Hex hiulpne Elskere, og til Slutning: Det nederlandske Skilderie, begge componerede af Balletmesteren Monsr. Sacco
22-10-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [21-10-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver Løverdagen den 22 October præcise Klokken 3 Qvarteer til 5. opført Operen: Narcissus, et Musicalsk Hyrdespil, i 3 Acter, hvortil Poesien er af Monsr. Apostolo Zeno, og Musiqven gandske nye componeret af Monsr. Sarti, Kongelig Capelmester; Samt 2de Ballets imellem Acterne, den første Proserpinæ Bortførelse. Den anden: den jaloux Cosak, begge componerede af Balletmesteren Msr. Sacco. Til Slutning en lystig Musicalsk Operette, kaldet: L'Amor Contadino, eller Bønderfolkes Elskov, hvortil Poesien er af Hr. Goldoni og Musiqven af Monsr. Johan Baptista Lampugnani. Bøgerne til Operetten, oversat med Original-Texten ved Siden, faaes hos Casserer Thede for 1 Mk. Stykket
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti)
Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)
Bønderfolkes Elskov [på italiensk]
26-10-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skotlænderinden (Voltaire)
28-10-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-10-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-10-1763] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver i Morgen samme Opera og Ballets opført, som sidste Løverdag
 Artikel Berlingske Tidende: [31-10-1763] I Løverdags behagede det Deres Kongel. Høyheder Kron- og Arveprinzen at bivaane den Italienske Opera
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti)
Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)
L'Amor Contadino, eller Bønderfolkes Elskov

1763     november


01-11-1763, tirsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [31-10-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver paa Onsdag førstkommende opført Comoedien: Loddet i Lotteriet, i 5 Acter, oversadt af Monsr. Gellerts das Los in der Lotterei, og til Slutning: Den nederlandske Skilderie, componered af Balletmesteren Monsr. Sacco
04-11-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-11-1763] ... og til Slutning: Det nederlandske Skilderie, componered af Balletmesteren Monsr. Sacco
Barselstuen (Holberg)
05-11-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [4-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver i Morgen opført Operaen: Narcissus ...
Narcissus [på italiensk] (Zeno og Sarti)
Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)
L'Amor Contadino, eller Bønderfolkes Elskov
09-11-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver paa Onsdag førstkommende opført Comoedien: Den Stolte, i 5 Acter, oversadt efter Monsr. Des Touches le Glorieux, og 2de Balletter: den eene, de ved en Skov-Hex hiulpne Elskere, og til Slutning en gandske nye Ballet forestiller Foxhal [ie: Vauxhall] eller Spasere-Gangen i London, hvilke Balletter ere inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsieur Sacco
Den Stolte (Destouches)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)(premiere)
11-11-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [9-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver paa Fredag førstkommende opført Comoedien: De Forliebtes Galenskaber, oversadt efter Monsr. Molieres les petits Amoureux, og 2de Balletter: Den eene, de ved en Skov-Hex hiulpne Elskere, og til Slutning en gandske nye Ballet forestiller Vauxhall eller Spasere-Gangen i London, hvilke Balletter ere inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsieur Sacco
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
12-11-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [11-11-1763] ... Bøgerne til Operen, oversatte med Original-Texten ved Siden, faaes hos Casseren Thede a Stk. 2 Mk.
Julius Cæsar i Ægypten [på italiensk] (italiensk) (Opera)(premiere)
Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)(premiere)
16-11-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Æsop i Byen (Boursault) (premiere)
17-11-1763, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Hørte paa en consert paa Comoediehuset holden af brødrene Colla, bestaaende af vokal- og instrumentalmusik, tillige med 2de ubekiendte instrumenter, udentvivl af dem selv opfundne, hvoraf det ene kaldes Calascioncino, og det andet Calascione, og var ommeldte 2 personer de næste som for nærværende tid i hele verden spiller paa dem. Prisen var som til opera. De spillede med stor adresse, men instrumenterne syntes mig ikke havde noget særdeles angenehmt, dog var deres lyd dus og smuk
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Hørt en Concert af de Brødre Colla, Italiener, som spille paa et Instrument med 2 Strænge, i Form af en Guitarre, kaldet Calaschioncino
 url Fuld visning af annonce i Adresseavisen 11-11-1763, side 3, på: Link til ekstern webside Mediestream
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [18-11-1763] I Aftes blev en Concert opført paa den Danske Skue-Plads af Brødrene Messieurs Colla, af Vocal- og Instrumental-Musiqve, og med tvende her ubekiendte Instrumenter, som fandt baade Beundring og Bifald, og siger man at disse 2 Personer ere de eeneste, som for nærværende Tid i hele Verden spiller paa disse Instrumenter
Concert af Brødrene Colla paa to nye Instrumenter: Calasciontino og Callascione
18-11-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver paa Fredag førstkommende opført Comoedien: Æsopus i Byen, et gandske nyt Stykke, i 5 Acter, oversadt efter Monsr. Boursauls Æsop a la Ville, og 2de Balletter: den eene, det Nederlandske Skilderie, og til Slutning en gandske nye Ballet der forestiller Vauxhall eller Spadsere Gangen i London, hvilke Balletter ere inventerede og componerede af Ballet-Mesteren Monsieur Sacco
Æsop i Byen (Boursault)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
19-11-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [18-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver i Morgen opført en gandske nye Opera kaldet: Julius Cæsar i Ægypten, hvortil Musiqven er gandske nye componeret af Monsr. Sarti, Kongelig Capelmester; Samt 2de Ballets: Den første den jaloux Cosak. Den anden, det Chinesiske Bryllup, begge inventerede og componerede af Balletmesteren Mrs. Sacco
Julius Cæsar i Ægypten (italiensk) (Opera)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
21-11-1763, mandag
 Teater Det kongelige Teater
[Italiensk opera]
Penge gjør ikke altid fornøiet (Sacco) (Ballet)(premiere)
Ægypteren (Sacco) (Ballet)(premiere)
23-11-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [21-11-1763] Paa den Kongelige Danske Skue-Plads bliver paa Onsdag førstkommende opført Comoedien: Det besynderlige Menneske, i 5 Acter, oversadt efter Monsr Des Tuches l'Homme singulier, og 2de Ballets, den første: De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere, og til Slutning Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London, begge componerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
25-11-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [23-11-1763] Paa Fredag førstkommende, bliver opført Comoedien: Det lykkelige Skibbrud i 5 Acter, af Hr. Baron Holberg, samt 2de Ballets, den første: De ved en Skov-Hex hiulpne Elskere, den anden, Vauxhall eller Spadsere Touren i London, begge componerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
26-11-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Proserpinæ Bortførelse (Sacco) (Ballet)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
29-11-1763, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Julius Cæsar i Ægypten (italiensk) (Opera)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
30-11-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hververnr (Sacco) (Ballet)(premiere)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)

1763     december


02-12-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [30-11-1763] Paa den Kongel. Danske Skue-Plads bliver Fredagen førstkommende opført Comoedien: Amphitrion, oversat efter Mr. Molieres Amphitrion, samt 2de Balletter, den første: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London, den anden: Hververen, begge componerede og inventerede af Ballet-Mesteren Monsr. Sacco
Amphitrion (Molière)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Hververen (Sacco) (Ballet)
03-12-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-12-1763] ... Samt et lystigt Musicalsk Efterspil kaldet: La Moglie Bizzarra, eller den flanevurne Kone, hvortil Poesien er af Hr. Abbed Chiari, Musiqven af Hr. Galuppi Buranello
 Artikel Berlingske Tidende: [5-12-1763] I Løverdags behagede Deres Kongel. Høyh. Kronprinzessen og Prinzesse Wilhelmina Carolina at bivaane den Ital. Opera
Julius Cæsar i Ægypten (italiensk) (Opera)
Den jaloux Kosak (Sacco) (Ballet)(premiere)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
La Moglie Bizzara, eller den flanevurne Kone
04-12-1763, søndag Helligdag Advent
07-12-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-12-1763] Paa den Kongel. Danske Skue-Plads bliver Onsdagen førstkommende opført føldende 3de Comoedier: 1.) Den nye Prøve eller Fruentimmer-Prøven, udi een Act, oversat efter L'epreuve nouvelle, af Mr. Marivaux. 2.) Julie eller den lykkelige Prøve, udi een Act, oversat efter L'epreuve heureuse. 3.) Den dobbelte Prøve, et nyt Stykke udi een Act, oversat efter Mr. Le Grands L'epreuve Reciproqve, samt 2de Balletter, den første: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London, den anden: Hververen, begge componerede og inventerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco. Comoedien den dobbelte Prøve er at bekomme hos Portneren eller ved Indgangen af Comoedie-Huset paa Skrivepapiir indbunden for 16 Skilling
Den nye Prøve (Marivaux)
Den dobbelte Prøve (Alain og Grand) (premiere)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Hververen (Sacco) (Ballet)
09-12-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Prøve (Marivaux)
Den dobbelte Prøve (Alain og Grand)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Hververen (Sacco) (Ballet)
10-12-1763, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den jaloux Cosak (Sacco) (Ballet)
Det Chinesiske Bryllup (Sacco) (Ballet)
La Moglie Bizzara, eller den flanevurne Kone
14-12-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [12-12-1763] ... samt 2de BAlleter, den første: Vauxall eller Spadsere-Gangen i London, den anden: Hververen, Begge componerede og inventerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Artaxerxes (Metastasio)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Hververen (Sacco) (Ballet)
16-12-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [14-12-1763] ... samt 2de Balleter, den første: Vauxhall eller Spadsere-Gangen i London, den anden: Hververen, begge componerede og inventerede af Ballet-Mesteren Msr. Sacco
Melampe (Holberg)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Hververen (Sacco) (Ballet)
21-12-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
23-12-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [21-12-1763] ... samt 2de Balletter, den første: Den jaloux Cosak. Den anden: Vauxhall eller Spadseregangen i London ...
Hexerie (Holberg)
Den jaloux Cosak (Sacco) (Ballet)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
25-12-1763, søndag Helligdag Juledag
26-12-1763, mandag Helligdag 2. Juledag
27-12-1763, tirsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1763, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Merlin Dragon (Desmarres)
30-12-1763, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-12-1763] ... samt 2de Balletter, den første: Vauxhall eller Spadseregangen i London. Den anden: Den jaloux Cosak ...
Maskeraden (Holberg)
Julestuen (Holberg)
Vauxhall (Sacco) (Ballet)
Den jaloux Cosak (Sacco) (Ballet)
 

Forrige år - Næste år