Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1762

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1762


1762     januar


01-01-1762, fredag Helligdag Nytaars Dag
06-01-1762, onsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
08-01-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Det norske Bondebryllup (Como) (Ballet)(premiere)
Prolog (af Reerslev, sagt af Rose) (Reerslev) (premiere)
Den forlorne Søn (Voltaire)
(Kronprinds. og Prinds Frederik nærv.)
13-01-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
Søfolkene (Como) (Ballet)(premiere)
15-01-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
20-01-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
(Dronningen og Prindsesserne nærv.)
22-01-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Rose paa 4 Ark
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Petrejus paa 4 Ark
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Samuelsen paa 2 Ark
Den Ugudelige (Molière)
27-01-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
29-01-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
30-01-1762, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [1-2-1762] Paa Printzesse Louises Fødselsdag [30-1-1762] forestillede Deserten ... Samme Aften beærede Hendes Kongelige Majestet, vor allernaadigste regierende Dronning, og de trende Kongelige Princesser, den Italienske Opera med deres allerhøyeste og høyeste Nærværelse
[Italiensk opera]

1762     februar


02-02-1762, tirsdag Helligdag Marie Renselses Dag
03-02-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-2-1762] I Onsdags Aften beærede Deres Kongelige Høyheder Prinsesserne Sophia Magdalena og Lovisa det Danske Skuespil med Deres høyeste Nærværelse
(Prindsesserne nærv.)
05-02-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
10-02-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne fremgaar det, at foruden de anførte har Jfr. Rose spillet i Don Ranudo i 1761-62
Don Ranudo (Holberg)
12-02-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
15-02-1762, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte første gang La Figlia Recuperata et hyrdestykke. Og 2de baletter, den første danses med blomsterkranse, den 2den en hyrdeballet med pantomime
17-02-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Æsop ved Hoffet (Boursault) (premiere)
19-02-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Æsop ved Hoffet (Boursault)
21-02-1762, søndag Helligdag Fastelavn
23-02-1762, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Timon Misantrop (Drévetière)
(for Acteurerne)
24-02-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
26-02-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
27-02-1762, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Opera, da de opførte La Figlia Recuperata og de samme ommeldte baletter [som 15-2-1762]
La Figlia Recuperata [på italiensk]

1762     marts


03-03-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Rigdoms Besværlighed og Serenaden med 2de baletter
Serenaden (Regnard)
05-03-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
10-03-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Indianerne og Afrikanerne (Como) (Ballet)(premiere)
12-03-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
Merlin Dragon (Desmarres)
13-03-1762, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte La Figlia Ricuperata, og 2de baletter den 1ste soldaterbaletten, den anden kransebaletten. Til slutning en komisk opera nemlig Amore in Caricatura eller De Latterlige Friere
La Figlia Ricuperata [på italiensk]
[2 balletter, soldaterbaletten, kransebaletten]
Amore in Caricatura eller De Latterlige Friere [på italiensk]
17-03-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kaffehuset (Goldoni) (premiere)
18-03-1762, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det, at Roller paa 1 Ark i Forøderen uddeltes til Jfr. Rose i 1761-62
Forøderen (Destouches)
Merlin Dragon (Desmarres)
(for Acteurerne)
19-03-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kaffehuset (Goldoni)
20-03-1762, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
(italiensk opera, sidste forestilling denn sæsson)
25-03-1762, torsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag

1762     april


04-04-1762, søndag Helligdag Palme Søndag
08-04-1762, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
09-04-1762, fredag Helligdag Langfredag
11-04-1762, søndag Helligdag Paaskedag
12-04-1762, mandag Helligdag 2. Paaskedag
13-04-1762, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
14-04-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
Merlin Dragon (Desmarres)
16-04-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Amphitrion (Molière)
Jagtens Tilbagekomst (Como) (Ballet)(premiere)
19-04-1762, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Pantomime: Den indbildt Syge
3 Balletter
P. German paa Staaltraadslinien
Fyrværkerie
(for Figurantpersonalet)
21-04-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
23-04-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
28-04-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
30-04-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)

1762     maj


05-05-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
(for Acteurerne)
07-05-1762, fredag Helligdag Bededag
20-05-1762, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
30-05-1762, søndag Helligdag Pintsedag
31-05-1762, mandag Helligdag 2. Pintsedag

1762     juni


01-06-1762, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
06-06-1762, søndag Helligdag Trinitatis
09-06-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)
11-06-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
De pene Jomfruer (Molière)
(for Acteurerne)
16-06-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
(for Acteurerne)
18-06-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Det besynderlige Menneske (Destouches) (premiere)
(for Acteurerne)
24-06-1762, torsdag Helligdag St. Hans Dag
25-06-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
(for Acteurerne)
30-06-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
Baandet (Gellert) (premiere)
(for Acteurerne)

1762     juli


02-07-1762, fredag Helligdag Marie Besøgelses Dag
07-07-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huusfaderen (Goldoni)
(for Acteurerne)
09-07-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
Mødrenes Skole (Marivaux)
(for Acteurerne)

1762     september


02-09-1762, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Engelsk Ballet med en Contra-Dands til Slutning, bestaaende af 12 Personer [af Como] (Como)
På Frederiksberg Slot, opført af det Kongelige Danske Theaters Figuranter
29-09-1762, onsdag Helligdag Mikkels-Dag

1762     oktober


01-10-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-9-1762] Fredagen den 1 Octobr. bliver paa den Kongel. Danske Skueplads opført: Artaxerxes ... samt en gandske nye Ballet, kaldet Skræder-Balletten
Artaxerxes (Metastasio)
Skræderen (Como) (Ballet)(premiere)
06-10-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
08-10-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Baandet (Gellert)
11-10-1762, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-9-1762] ... Og bliver Operen, formedelst indfaldende Omstændighed udsat til den 11te, da Semiramis bliver opført, hvortil Poesien er af Hr. Metastasio. Musiqven gandske nye comopnered af Hr. Sarti ... samt tvende nye Ballets mellem Acterne ... De trykte Opera-Bøger sælges hos Casserer Mr. Thede, a Stk. 2 Mk
Semiramis
Polsk Ballet af 12 Personer og dernæst en Entree af 8 Personer, hvorudi bliver synget efter Dandsen [af Como] (Como)
Ballet af Bønder-Folk, som frevise alle Slags Curieusiteter [af Como] (Como)
13-10-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches) (premiere)
15-10-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
20-10-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hyrderne (Como) (Ballet)(premiere)
Erasmus Montanus (Holberg)
Familien (Affichard) (premiere)
27-10-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
Familien (Affichard)
29-10-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
De pene Jomfruer (Molière)
30-10-1762, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [29-10-1762] ... og sælges Bøgerne med den Italienske Text ved Siden for 1 Mk. Stykket hos Cassereren Msr. Thede
Semiramis
Polsk Ballet af 12 Personer og dernæst en Entree af 8 Personer, hvorudi bliver synget efter Dandsen [af Como] (Como)
Ballet af Bønder-Folk, som frevise alle Slags Curieusiteter [af Como] (Como)
Den beskæmmede Gnier [Et lystig musicalsk Efterspil i 3 Acter, hvortil Musikken er af Hr. Scolari]

1762     november


01-11-1762, mandag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
05-11-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
10-11-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
12-11-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
17-11-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
19-11-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
24-11-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Crispin som Fader (Romanus) (premiere)
Mohren (Uhlich)
26-11-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1762, søndag Helligdag Advent

1762     december


01-12-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
03-12-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
08-12-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
10-12-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
15-12-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-12-1762, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Landsbypoeten (Destouches)
(Prindsesserne nærv.)
20-12-1762, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [20-12-1762] I Aften beærer de Kongelige Printsesser den Italienske Opera med Deres Høye Nærværelse
[Italiensk opera]
21-12-1762, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
22-12-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Familien (Affichard)
25-12-1762, lørdag Helligdag Juledag
26-12-1762, søndag Helligdag 2. Juledag
27-12-1762, mandag Helligdag 3. Juledag
29-12-1762, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 

Forrige år - Næste år