Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1761

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1761


1761     januar


01-01-1761, torsdag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
05-01-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
06-01-1761, tirsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Den Kiærlige Kone og 2de balletter, Pyramis og Thispis Historien, og Gartnerballetten
09-01-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
10-01-1761, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte L´Insola Dishabitate
[italiensk opera]
12-01-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
14-01-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-01-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
17-01-1761, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Isipile første gang, og 2de balletter, den første Parides Dom og den anden Den Forkerte Verden
[italiensk opera]
19-01-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
(Prindsesserne nærv.)
21-01-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jørgen Dingel (Molière)
Maskeraden (Como) (Ballet)(premiere)
23-01-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
26-01-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte for princesserne Genierne Fest med tillæg, etc. og Den nye Prøve, til slutning den store pantominerballet, Masqueraden kaldet
Den nye Prøve (Marivaux)
(Prindsesserne nærv.)
28-01-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fusentasten (Molière)
30-01-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
(Kronprinds. nærv.)

1761     februar


01-02-1761, søndag Helligdag Fastelavn
02-02-1761, mandag Helligdag Marie Renselses Dag
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
Concert hos Hs. Kongl. Høyhed Kron-Printzen, Musikqven componeret af Capelmester Scheibe
04-02-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
Raadhuus-Strædet, Passions Oratorium, componeret ved den Kongl. Capelmester Scheibe, og Poesien af Hr. Treschow Sognepræst i Birkeroed
06-02-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
09-02-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
13-02-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Zaire, en tragoedie af Voltaire oversat af Lodde, til eftercomoedie Den Kløgtige Crispin og en ballet som forestillede en corsarhistorie
Zaïre (Voltaire)
Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
16-02-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)
18-02-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
20-02-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
23-02-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De pene Jomfruer (Molière)
(for Acteurerne)
25-02-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
(Prindsesserne nærv.)
 Teater Ukendt sted (Ukendt gruppe)
Raadhuus-Strædet af det store Musikalske Selskab en ny Passions Concert
27-02-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det, at Roller paa 1 Ark i Forøderen uddeltes til Jfr. Knudsen i 1760-61
Forøderen (Destouches)
28-02-1761, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Issipile og Hollænderiet, et lystigt efterstykke, saa og 2de balletter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Allarm paa Opera over 2 Danseuser, Moretti og Franchi, mellem hvilke eendeel, endog de fremmede Ministres, toge Partie. Deres zèle blev viist ved at kastede Ducater op; Franchi fik 200 og Moretti 80
[italiensk opera]

1761     marts


15-03-1761, søndag Helligdag Palme Søndag
19-03-1761, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
20-03-1761, fredag Helligdag Langfredag
22-03-1761, søndag Helligdag Paaskedag
23-03-1761, mandag Helligdag 2. Paaskedag
24-03-1761, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-03-1761, onsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
27-03-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Sandsesløse (Regnard)
30-03-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater

1761     april


01-04-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
03-04-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
08-04-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Henrik som tjener to Herrer (Goldoni) (premiere)
10-04-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
15-04-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-04-1761, fredag Helligdag Bededag
22-04-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
24-04-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den forkerte Verden (Lesage m.fl.)
Den første April (Dufresny og Regnard)
Merlin Dragon (Desmarres)
(for Acteurerne)
29-04-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mødrenes Skole (Marivaux)
(for Acteurerne)
30-04-1761, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag

1761     maj


10-05-1761, søndag Helligdag Pintsedag
11-05-1761, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-05-1761, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
17-05-1761, søndag Helligdag Trinitatis

1761     juni


10-06-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
(for Acteurerne)
12-06-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)
17-06-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den ellevte Juni (Holberg)
(for Acteurerne)
19-06-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
Myndlingen (Fagan)
(for Acteurerne)
22-06-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
Den nøisomme Hyrde (Reerslev) (premiere)
(for Acteurerne)
24-06-1761, onsdag Helligdag St. Hans Dag
26-06-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kildereisen (Holberg)
(for Acteurerne)
29-06-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)

1761     juli


02-07-1761, torsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
03-07-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
De oprigtige Elskere (Steele) (premiere)
(for Acteurerne)

1761     september


23-09-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-09-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [25-9-1761] De respective Liebhabere af Italiensk Opera, som maatte behage at forsikkre sig Loger for hele Vinteren, vilde derom hensende hos Casserer Thede ... da de dermed for de sædvanlige Priser kand vorde forsynede
29-09-1761, tirsdag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den knurvorne Doctor (Palaprat og Brueys)
Hattemageren (Como) (Ballet)(premiere)

1761     oktober


02-10-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
07-10-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
09-10-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
12-10-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
[italiensk opera starter]
14-10-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
16-10-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
21-10-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
28-10-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Huusfaderen (Goldoni) (premiere)
30-10-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Huusfaderen (Goldoni)

1761     november


01-11-1761, søndag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1761, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var jeg paa comoedie, da de opførte Den Gifte Philosoph, hvori jomfru Rose spilte en forlibt rolle med sin fader. Til eftercomoedie Naturen Fornøyet med Lidet, f[ø]rste gang, et original hyrdestykke
Den gifte Philosoph (Destouches)
(for Acteurerne)
04-11-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
Marketenteren (Como) (Ballet)(premiere)
06-11-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Lod de dækket falde paa Comoediehuset for stampen paa parterre, etc. Da comoedien ej var halv ude. Politimester Fædder skal ved den leylighed have udskældt nogle paa parterre. Efter disse alarmer, og da der var sat soldatervagt paa parterret, ville ingen komme paa comoedien i nogen tid, saa de maatte spille for de tomme stole, en stor del landofficerer og andre, som ville have, fandt man da paa at give frisedler, at det ikke skulle have anseende af tomhed. Men omsider kom man der som sædvanlig, og vagten forblev der som til en evig straf; man kunne ikke miste de kære comoedier for saadant skyld
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Paa Comoedien blev opført Henrich og Pernille. Da Mad. Como begyndte at dandse i Ballettet efter den anden Act, begyndte Parterret at trampe, hvorpaa Teppet blev nedladt, og strax derpaa declareret, at siden ildesindede Mennesker troublerede Publici Fornøielse, fant Directionen for got at ophæve Sagen for den Gang, og endtes da denne Comoedie kl 6½
De artige Bønder og Bønderpiger (Como) (Ballet)(ufuldstændig opførelse)
(på grund af uro og mishagsråb mod Como og Fædder, bliver forestillingerne afbrudt og parterrets tilskuere smides ud)
Marketenteren [planlagt opført] (Como)
07-11-1761, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa opera, da de opførte Nitetis og 2de balletter, den 1ste den nye forestillende Europe Bortførelse, etc. til slutning et komisk efterstykke La bella Combattura. Begge printzerne var der, etc.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Et groft og lumpent Skandskrift slaaes op paa Børsen mod Fædder og Como
(italiensk opera)
09-11-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Holdt generalmajor Hauch som vicekommandant i byen efter kongelig ordre en tale til parterret paa Comoediehuset i anledning af den meget stampning og støning paa parterre, og blev da sat soldatervagt paa parterre, etc.
La ritornata di Londra [på italiensk]
[2 balletter af (?) og med Como] (Como)
11-11-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
[2 balletter af Como] (Como)
13-11-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
18-11-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: November 1761 Blev 2de studenter von Aspen og [tomt, ie: Krogh] som imod den kongelige ordre havde stampet paa parterre, arresteret og siden dømt til slaveri i Kastellet, men kom ud igien om 4 á 5 dage [løsladt 18-11-1761]
Den listige Enke (Goldoni)
20-11-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
21-11-1761, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
(italiensk opera)
26-11-1761, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
27-11-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i November 1761 fik Jfr. Samuelsen et Eksemplar af Komedien
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
29-11-1761, søndag Helligdag Advent

1761     december


02-12-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
04-12-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Paa Comoedien dantzede Barch og Knudsen. Paterret applaudere[de] baade dem og Como og hans Kone, samt Directionen selv. Moltke gik ned og giorde Parterret en Compliment, og forsikrede at Directionen ville giøre alting til at behage dem
Søbataillen (Como) (Ballet)
09-12-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Cavaleren og Damen (Goldoni) (premiere)
11-12-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
(Prindsesserne nærv.)
16-12-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Været paa Comoedien. En elændig Piece af Goldoni, Italiens Molière. Der blev kastet en Pung med Ducater op til M:lle Bøtker og skoggerleet, da Como blev undskyldt som syg
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-12-1761] Sidstafvigte Onsdags Aften, har en Deel Skuespillets Elskere, viist deres skiønsomme Erkiendtlighed paa Mademoiselle Bøtgers bekiendte Flid og Fortienester ved den Kongelige Danske Skueplads med at lade opkaste fra Parterret til hende, en Pung, hvorudi var en anseelig Deel Ducater
Europæ Bortførelse (Como) (Ballet)(premiere)
18-12-1761, fredag
 Teater Det kongelige Teater
22-12-1761, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)
23-12-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
25-12-1761, fredag Helligdag Juledag
26-12-1761, lørdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1761, søndag Helligdag 3. Juledag
28-12-1761, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Alexander i Indien og 2de balletter, den 1. forestillede indianere og Africanere som efter et feltslag udveksler deres fanger, dyr etc. Den anden et norsk bondebryllup
Alexander i Indien [på italiensk]
[ballet, indianere og afrikanere som udveksler fanger, dyr etc.]
[ballet, norsk bondebryllup]
30-12-1761, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Julestuen (Holberg)
 

Forrige år - Næste år