Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1760

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1760


1760     januar


01-01-1760, tirsdag Helligdag Nytaars Dag
02-01-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Søbataillen (Como) (Ballet)(premiere)
Den Aabenmundede (Voltaire) (premiere)
04-01-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Oraklet (Foix)
Den Aabenmundede (Voltaire)
06-01-1760, søndag Helligdag Helligtrekongers Dag
07-01-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
09-01-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der er uddelt Roller til Jfr. Glad og Jfr. Petrejus i 1759-60
Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
Myndlingen (Fagan)
11-01-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Mødrenes Skole (Marivaux)
14-01-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
16-01-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Timon Misantrop (Drévetière)
18-01-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
20-01-1760, søndag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Opera da de opførte Artarxerxes med 2de balletter, den ene den ædelmodige Tyrk, den anden et marked af bønder og bissekræmmere
Artarxerxes [på italiensk]
[ballet, Den ædelmodige Tyrk]
[ballet, Marked af bønder og bissekræmmere]
21-01-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
23-01-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-01-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
28-01-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
30-01-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater

1760     februar


01-02-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Merlin Dragon (Desmarres)
02-02-1760, lørdag Helligdag Marie Renselses Dag
04-02-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Forestilling af "engelske Liniedandsere og Luftspringere med Skyggespil"
06-02-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Artaxerxes (Metastasio)
08-02-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Menechmi (Regnard)
13-02-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
15-02-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
17-02-1760, søndag Helligdag Fastelavn
18-02-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Don Ranudo de Collibrados
Don Ranudo (Holberg)
20-02-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Pyramus og Thisbe (Como) (Ballet)(premiere)
22-02-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
23-02-1760, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Artaxerxes og tvende balletter
[italiensk opera]
25-02-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Forestilling af de engelske Liniedandsere
27-02-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
29-02-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)

1760     marts


03-03-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Nanine (Voltaire)
(Prindsesserne nærv.)
05-03-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
(Kronprinds. nærv.)
07-03-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Forestilling af Englændere, med Fyrværkerie
12-03-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
13-03-1760, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
(italiensk Opera)
14-03-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den strandede Columbine (German)
(Prindsesserne nærv.)
15-03-1760, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da de opførte Felinde, et hyrdestykke
[italiensk opera]
25-03-1760, tirsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
30-03-1760, søndag Helligdag Palme Søndag

1760     april


03-04-1760, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
04-04-1760, fredag Helligdag Langfredag
06-04-1760, søndag Helligdag Paaskedag
07-04-1760, mandag Helligdag 2. Paaskedag
08-04-1760, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
09-04-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Morgenrøden (Como) (Ballet)(premiere)
Columbine (German)
11-04-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
14-04-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
16-04-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Jean de France (Holberg)
18-04-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
21-04-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
(Kronprinds. og Prindsesserne nærv.)
23-04-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
25-04-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
(for Acteurerne)
30-04-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forestilling af Liniedandseren Stuart
(for Stuart)

1760     maj


02-05-1760, fredag Helligdag Bededag
15-05-1760, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
25-05-1760, søndag Helligdag Pintsedag
26-05-1760, mandag Helligdag 2. Pintsedag
27-05-1760, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag

1760     juni


01-06-1760, søndag Helligdag Trinitatis
11-06-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De artige Bønder og Bønderpiger (Como) (Ballet)(premiere)
(for Acteurerne)
13-06-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
(for Acteurerne)
18-06-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Coquetten (Baron)
(for Acteurerne)
20-06-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
(for Acteurerne)
24-06-1760, tirsdag Helligdag St. Hans Dag

1760     juli


02-07-1760, onsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag
09-07-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Forøderen (Destouches)
(for Acteurerne)
11-07-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)

1760     september


17-09-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [15-9-1760, side 503] Den Kongelige Danske Skueplads aabnes igien Onsdagen den 17 September med Comoedien: Tartuf eller den Skinhellige, i 5 Acter, af Mr. Molieres Tartuff= ou l'Imposteur, hvorud Jomfru Samuelsen for første gang giør Prøve, som Actrice, med Elmires Role. Og bliver til Slutning opført en gandske ny Ballet, bestaaende af 12 Personer, kaldet: Den fortryllede Skov, med adskillige Forvandlinger, componeret af Monsr. Como
Tartuffe (Molière)
Den fortryllede Skov (Como) (Ballet)(premiere)
19-09-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-09-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
26-09-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Vadskekonen (Como) (Ballet)(premiere)
29-09-1760, mandag Helligdag Mikkels-Dag

1760     oktober


01-10-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
02-10-1760, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften var paa opera, da de opførte Andromaca og to balletter, kaldet Skov Numphens Ecco og Narcisses Kiærlighed, den anden Vin Høsten i Østerrige
Skov Nymphens Ecco og Narcisses Kiærlighed
Vin Høsten i Østerrige
03-10-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Hexerie (Holberg)
06-10-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [3-11-1760] Torsdagen den 6te November, bliver paa den Kongelige Danske Skue-Plads opført: en Italiensk Opera, kaldet Andromaca; med 2 Balletter, og et lystigt Musikalsk Efterstykke, kaldet: lo Staffiere finto nobile, eller Tieneren som giver sig ud for en Adelsmand hvori en nye Buffon synges
Lo Staffiere sinto nobile
08-10-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
10-10-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
13-10-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
17-10-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Geniernes Fest (Prahl) (premiere)
(I Anled. af 100Aarsf. for Souverainitetens Indf.)
18-10-1760, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Tredie jubeldag, var jeg paa opera, da de opførte i anledning af jubelfesten Astraa Tilfredsstillet paa Jorden
[italiensk opera]
20-10-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Geniernes fest, et musikalsk stykke i anledning af jubelfesten, til eftercomoedie det Tvungne Giftermaal, med balletter og til sidst et fyrværkeri ogsaa i anledning af jubelfesten. Parterre og logerne blev gandske fulde af røg, saa man til sidst intet kunne se omkring sig
24-10-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Regnard)
27-10-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(for Acteurerne)
29-10-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
30-10-1760, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [31-10-1760] I Gaar behagede det de 3de Kongel. Printzesser at bivaane Opera med deres Høyeste Nærværelse
[Italiensk opera]
31-10-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater

1760     november


01-11-1760, lørdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
05-11-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
07-11-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
(Prindsessernes nærv.)
08-11-1760, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [10-11-1760] I Løverdags Aften benaadede Begge Deres Majestæter, Kongen og Dronningen, den Italienske Opera med Deres Allerhøyeste Nærværelse
[Italiensk opera]
12-11-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
14-11-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Skumleren (Destouches) (premiere)
19-11-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skumleren (Destouches)
Det engelske Kaffehuus (Como) (Ballet)(premiere)
21-11-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Skumleren (Destouches)
24-11-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
26-11-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds listige Paafund (Poisson) (premiere)
28-11-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
30-11-1760, søndag Helligdag Advent

1760     december


01-12-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
03-12-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse I samme opføres 4 Arier og et Chor, og 2de Balletter, den eene, Skolemester-Balletten, den anden, Vaskekone-Balletten, med sine Decorationer og Forandringer, hvilke Balletter ere componerede af Mr. Como. Og dandser Mad. Como, som igien er bleven restitueret, i samme Balletter
Artaxerxes (Metastasio)
05-12-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i Juli 1760 fik Jfr. Martin og Jfr. Glad et Eksemplar af Komedien
Den indbildt Syge (Molière)
Doctorgraden (Molière)
08-12-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Columbine (German)
10-12-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den kjærlige Kone (Goldoni) (premiere)
Bjergbønderne (Como) (Ballet)(premiere)
12-12-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
15-12-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Columbine (German)
17-12-1760, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
19-12-1760, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den listige Enke (Goldoni)
22-12-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften paa comoedie, da de opførte Den Forlorne Søn, og til eftercomoedie Vimmelskaftet første gang, og dans
Den forlorne Søn (Voltaire)
Vimmelskaftet (Champmesle) (premiere)
(for Acteurerne)
25-12-1760, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1760, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1760, lørdag Helligdag 3. Juledag
29-12-1760, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den lykkelige Slave (German) (Ballet)(premiere)
 

Forrige år - Næste år