Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 14


Sæson nr 14 (1761-62)

23-09-1761, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den seende Blinde (Paulli)
Rolleliste ændret
[07] Dorinde, Orontes's Pige
23-09-1761 Mad. Hallesen
25-09-1761, fredag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [25-9-1761] De respective Liebhabere af Italiensk Opera, som maatte behage at forsikkre sig Loger for hele Vinteren, vilde derom hensende hos Casserer Thede ... da de dermed for de sædvanlige Priser kand vorde forsynede
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den kjærlige Forbittrelse (Molière)
Rolleliste ændret
[06] Marine, Lucias Kammerpige
25-09-1761 Mad. Hallesen
[09] Ascanius
25-09-1761 Jfr. Samuelsen
29-09-1761, tirsdag Helligdag Mikkels-Dag
30-09-1761, onsdag
 (premiere) Hattemageren (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den knurvorne Doctor (Palaprat og Brueys)
Rolleliste ændret
[03] Hortense, (2) hans Børn
30-09-1761 Jfr. Bøttger (?)
[04] Brillon, (3) hans Børn
30-09-1761 Jfr. Leipziger
[10] Lolive (fra 1811-12: Frontin), Grichards Tjener
30-09-1761 Musted
02-10-1761, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den alt for nysgjerrige Beiler (Destouches)
Rolleliste ændret
[05] Nerine, Julies Pige
02-10-1761 (?) Mad. Hallesen
07-10-1761, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
Rolleliste ændret
[06] Melite, Aristes Hustru
07-10-1761 Jfr. Rose (Debut)
09-10-1761, fredag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Dobleren (Regnard)
12-10-1761, mandag
 [italiensk opera starter]
14-10-1761, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) De oprigtige Elskere (Steele)
Rolleliste ændret
[10] Isabella, Jeronimus's Søster
14-10-1761 (?) Jfr. Rose
16-10-1761, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
21-10-1761, onsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
28-10-1761, onsdag
 (premiere, næste) Huusfaderen (Goldoni)
Rolleliste
[01] Hr. Hieronymus, en Købmand
28-10-1761 Hortulan
[02] Mad. Hieronymus, hans anden Kone
28-10-1761 Mad. Lenkiewitz
[03] Leander, Hr. Hieronymus's Søn ved den første Kone
28-10-1761 Musted
[04] Peter, Hr. Hieronymus's Søn ved den anden Kone
28-10-1761 Jfr. Samuelsen
[05] Doktor Balanzoni, Fader til Lucretia og Leonora
28-10-1761 Clementin
[06] Lucretia
28-10-1761 måske periode med ukendt
[07] Leonora
28-10-1761 Petrejus
[08] Donatus, Informator i Hr. Hieronymus's Hus
28-10-1761 Reerslev
[09] Pernille, (1) Hieronymus's Tjenestefolk
28-10-1761 Mad. Hallesen
[10] Claus, (2) Hieronymus's Tjenestefolk
28-10-1761 Londemann
[10] Claus, (2) Hieronymus's Tjenestefolk
000-000-0000 - L. Knudsen?
[11] Lars, (3) Hieronymus's Tjenestefolk
28-10-1761 Ørsted
[12] Msr. Mathies, en Købmand
28-10-1761 C.L. Printzlau
30-10-1761, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Huusfaderen (Goldoni)
01-11-1761, søndag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1761, tirsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var jeg paa comoedie, da de opførte Den Gifte Philosoph, hvori jomfru Rose spilte en forlibt rolle med sin fader. Til eftercomoedie Naturen Fornøyet med Lidet, f[ø]rste gang, et original hyrdestykke
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den nøisomme Hyrde (Reerslev)
  Note (for Acteurerne)
04-11-1761, onsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
 (premiere) Marketenteren (Como) (Ballet)
06-11-1761, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Lod de dækket falde paa Comoediehuset for stampen paa parterre, etc. Da comoedien ej var halv ude. Politimester Fædder skal ved den leylighed have udskældt nogle paa parterre. Efter disse alarmer, og da der var sat soldatervagt paa parterret, ville ingen komme paa comoedien i nogen tid, saa de maatte spille for de tomme stole, en stor del landofficerer og andre, som ville have, fandt man da paa at give frisedler, at det ikke skulle have anseende af tomhed. Men omsider kom man der som sædvanlig, og vagten forblev der som til en evig straf; man kunne ikke miste de kære comoedier for saadant skyld
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Paa Comoedien blev opført Henrich og Pernille. Da Mad. Como begyndte at dandse i Ballettet efter den anden Act, begyndte Parterret at trampe, hvorpaa Teppet blev nedladt, og strax derpaa declareret, at siden ildesindede Mennesker troublerede Publici Fornøielse, fant Directionen for got at ophæve Sagen for den Gang, og endtes da denne Comoedie kl 6½
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Henrik og Pernille [1-2. Akt] (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] Leonore, Leanders Forlovede
06-11-1761 Jfr. Samuelsen
 (ufuldstændig opførelse), forrige) De artige Bønder og Bønderpiger (Como) (Ballet)
  Note (på grund af uro og mishagsråb mod Como og Fædder, bliver forestillingerne afbrudt og parterrets tilskuere smides ud)
 Marketenteren [planlagt opført] (Como)
07-11-1761, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa opera, da de opførte Nitetis og 2de balletter, den 1ste den nye forestillende Europe Bortførelse, etc. til slutning et komisk efterstykke La bella Combattura. Begge printzerne var der, etc.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Et groft og lumpent Skandskrift slaaes op paa Børsen mod Fædder og Como
  Note (italiensk opera)
09-11-1761, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Holdt generalmajor Hauch som vicekommandant i byen efter kongelig ordre en tale til parterret paa Comoediehuset i anledning af den meget stampning og støning paa parterre, og blev da sat soldatervagt paa parterre, etc.
 La ritornata di Londra [på italiensk]
 [2 balletter af (?) og med Como] (Como)
11-11-1761, onsdag
 [2 balletter af Como] (Como)
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Crispin Lakaj og Doktor (Hauteroche)
13-11-1761, fredag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)
Rolleliste ændret
[01] Albert, en Jaloux (indtil 1787-88), Agathes Formynder
13-11-1761 (?) Als
[01] Albert, en Jaloux (indtil 1787-88), Agathes Formynder
000-000-0000 - Reersløv?
18-11-1761, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: November 1761 Blev 2de studenter von Aspen og [tomt, ie: Krogh] som imod den kongelige ordre havde stampet paa parterre, arresteret og siden dømt til slaveri i Kastellet, men kom ud igien om 4 á 5 dage [løsladt 18-11-1761]
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den listige Enke (Goldoni)
20-11-1761, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Det arabiske Pulver (Holberg)
Rolleliste ændret
[06] Pernille, hendes Pige
20-11-1761 Mad. Hallesen?
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
21-11-1761, lørdag
  Note (italiensk opera)
26-11-1761, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Henrik som tjener to Herrer (Goldoni)
27-11-1761, fredag
 note om teateropførelse Teater-Regnskaberne giver følgende Oplysninger: i November 1761 fik Jfr. Samuelsen et Eksemplar af Komedien
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
27-11-1761 Jfr. Samuelsen
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
29-11-1761, søndag Helligdag Advent
02-12-1761, onsdag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Gnieren (Molière)
04-12-1761, fredag
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Paa Comoedien dantzede Barch og Knudsen. Paterret applaudere[de] baade dem og Como og hans Kone, samt Directionen selv. Moltke gik ned og giorde Parterret en Compliment, og forsikrede at Directionen ville giøre alting til at behage dem
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Søbataillen (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
Rolleliste ændret
[05] Lisette, (1875-76: Gerontes Pige)
04-12-1761 Jfr. Samuelsen
09-12-1761, onsdag
 (premiere, næste) Cavaleren og Damen (Goldoni)
Rolleliste
[01] Donna Eleonora, en fattig Dame, gift med Don Roberto, en Kavaler, der er i Landflygtighed
09-12-1761 Jfr. Bøttger
[02] Don Rodrigo, hendes opvartende Kavaler
09-12-1761 Rose
[03] Don Flaminio, en latterlig Kavaler, gift med Donna Claudia
09-12-1761 Reersløv
[04] Donna Claudia
09-12-1761 Jfr. Samuelsen
[05] Don Alonso, hendes opvartende Kavaler
09-12-1761 Als
[06] Donna Virginia, Donna Claudias Veninde
09-12-1761 ukendt
[07] Don Filiberto, en siciliansk Kavaler
09-12-1761 Hortulan
[07] Don Filiberto, en siciliansk Kavaler
000-000-0000 - Musted?
[08] Anselmo, en Købmand
09-12-1761 Clementin
[09] Doktor Bonatesta, en Advokat
09-12-1761 Ørsted
[10] Columbine, Donna Eleonores Kammerpige
09-12-1761 Jfr. Rose
[11] Balæstra, Don Flaminios Tjener
09-12-1761 Londemann
[12] Pasquin, den landflygtige Don Robertos Tjener
09-12-1761 Musted
[12] Pasquin, den landflygtige Don Robertos Tjener
000-000-0000 - L. Knudsen?
[13] Christoffer, Anselmos Karl
09-12-1761 C.L. Printzlau
[14] En Rets-Betjent
09-12-1761 C.L. Printzlau
11-12-1761, fredag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Gnieren (Molière)
  Note (Prindsesserne nærv.)
16-12-1761, onsdag
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Været paa Comoedien. En elændig Piece af Goldoni, Italiens Molière. Der blev kastet en Pung med Ducater op til M:lle Bøtker og skoggerleet, da Como blev undskyldt som syg
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [16-12-1761] Sidstafvigte Onsdags Aften, har en Deel Skuespillets Elskere, viist deres skiønsomme Erkiendtlighed paa Mademoiselle Bøtgers bekiendte Flid og Fortienester ved den Kongelige Danske Skueplads med at lade opkaste fra Parterret til hende, en Pung, hvorudi var en anseelig Deel Ducater
 (premiere) Europæ Bortførelse (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Cavaleren og Damen (Goldoni)
18-12-1761, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Cavaleren og Damen (Goldoni)
22-12-1761, tirsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Loddet i Lotteriet (Gellert)
  Note (for Acteurerne)
23-12-1761, onsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
25-12-1761, fredag Helligdag Juledag
26-12-1761, lørdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1761, søndag Helligdag 3. Juledag
28-12-1761, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Alexander i Indien og 2de balletter, den 1. forestillede indianere og Africanere som efter et feltslag udveksler deres fanger, dyr etc. Den anden et norsk bondebryllup
 Alexander i Indien [på italiensk]
 [ballet, indianere og afrikanere som udveksler fanger, dyr etc.]
 [ballet, norsk bondebryllup]
30-12-1761, onsdag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Julestuen (Holberg)

1762


01-01-1762, fredag Helligdag Nytaars Dag
06-01-1762, onsdag Helligdag Helligtrekongers Dag
08-01-1762, fredag
 (premiere) Det norske Bondebryllup (Como) (Ballet)
 (premiere) Prolog (af Reerslev, sagt af Rose) (Reerslev)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
  Note (Kronprinds. og Prinds Frederik nærv.)
13-01-1762, onsdag
 (premiere) Søfolkene (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den Stolte (Destouches)
Rolleliste ændret
[02] Isabelle, Lisimons Datter
13-01-1762 Jfr. Bøttger (?)
[07] Lisette, Isabelles Kammerpige
13-01-1762 Jfr. Samuelsen
15-01-1762, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Coquetten (Baron)
Rolleliste ændret
[04] Lucilia, Cydalises Kusine
15-01-1762 Jfr. Rose
[09] Marton, Cydalises Kammerpige
15-01-1762 (?) Jfr. Samuelsen
20-01-1762, onsdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
  Note (Dronningen og Prindsesserne nærv.)
22-01-1762, fredag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Rose paa 4 Ark
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Petrejus paa 4 Ark
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1761-62 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Samuelsen paa 2 Ark
 (opførelse nr:   44), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
000-000-0000 - Jfr. Rose
[00] [Medvirkende]
000-000-0000 - Jfr. Petrejus
[00] [Medvirkende]
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen
27-01-1762, onsdag
 (opførelse nr:   45), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
29-01-1762, fredag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Plutus (Holberg)
30-01-1762, lørdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [1-2-1762] Paa Printzesse Louises Fødselsdag [30-1-1762] forestillede Deserten ... Samme Aften beærede Hendes Kongelige Majestet, vor allernaadigste regierende Dronning, og de trende Kongelige Princesser, den Italienske Opera med deres allerhøyeste og høyeste Nærværelse
 [Italiensk opera]
02-02-1762, tirsdag Helligdag Marie Renselses Dag
03-02-1762, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [5-2-1762] I Onsdags Aften beærede Deres Kongelige Høyheder Prinsesserne Sophia Magdalena og Lovisa det Danske Skuespil med Deres høyeste Nærværelse
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Henrik som tjener to Herrer (Goldoni)
  Note (Prindsesserne nærv.)
05-02-1762, fredag
 (opførelse nr:   46), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
10-02-1762, onsdag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne fremgaar det, at foruden de anførte har Jfr. Rose spillet i Don Ranudo i 1761-62
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Don Ranudo (Holberg)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
1761-62 Jfr. Rose
[04] Eugenia, hendes Søster, en halvvoksen Frøken
10-02-1762 Jfr. Leipziger
12-02-1762, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Democritus (Regnard)
15-02-1762, mandag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte første gang La Figlia Recuperata et hyrdestykke. Og 2de baletter, den første danses med blomsterkranse, den 2den en hyrdeballet med pantomime
 (premiere) La Figlia Recuperata [på italiensk]
17-02-1762, onsdag
 (premiere, næste) Æsop ved Hoffet (Boursault)
Rolleliste
[01] Crøsus, Konge i Lydien
17-02-1762 Rose
[02] Æsopus, Statsminister
17-02-1762 Hortulan
[03] Tirene
17-02-1762 Clementin
[04] Trasibulus
17-02-1762 Als
[05] Iphis, en i Unaade falden Minister
17-02-1762 Reersløv
[06] Arsinoë, Prinsesse, Crøsus's forventede Gemalinde
17-02-1762 Jfr. Bøttger
[07] Lais, hendes Fortrolige
17-02-1762 Jfr. Samuelsen
[08] Plexipe, en fjantevoren Hofmand
17-02-1762 C.L. Printzlau
[09] Rodope, Æsopus's Kæreste
17-02-1762 Rose
[10] Leonide, en trakisk Slavinde og Rodopes Moder
17-02-1762 Mad. Lenkiewitz
[11] Cleon, en ung indbildsk Officer
17-02-1762 Musted
[12] Griffet, en 82 Aar gammel Mand, som vil være Toldforpagter
17-02-1762 Ørsted
[13] Atis, Kaptajn
17-02-1762 C.L. Printzlau
[14] Licas, Æsopus's Betjent
17-02-1762 Musted
[15] En Garde
17-02-1762 Musted
[16] Laidronette
17-02-1762 Caroline Halle (første Optræden)
19-02-1762, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Æsop ved Hoffet (Boursault)
21-02-1762, søndag Helligdag Fastelavn
23-02-1762, tirsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Timon Misantrop (Drévetière)
  Note (for Acteurerne)
24-02-1762, onsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
26-02-1762, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
27-02-1762, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Opera, da de opførte La Figlia Recuperata og de samme ommeldte baletter [som 15-2-1762]
 La Figlia Recuperata [på italiensk]
03-03-1762, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie, da de opførte Rigdoms Besværlighed og Serenaden med 2de baletter
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Rigdoms Besværligheder (D'Alainval)
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Serenaden (Regnard)
Rolleliste ændret
[04] Leonore
03-03-1762 (?) Jfr. Samuelsen
[04] Leonore
000-000-0000 - Mad. Knudsen?
[07] Pernille, Mad. Argantes Pige
03-03-1762 (?) Mad. Hallesen
05-03-1762, fredag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
10-03-1762, onsdag
 (premiere) Indianerne og Afrikanerne (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
Rolleliste ændret
[04] Sophronia, Kongens Broderdatter
10-03-1762 Jfr. Rose (?)
12-03-1762, fredag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
13-03-1762, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte La Figlia Ricuperata, og 2de baletter den 1ste soldaterbaletten, den anden kransebaletten. Til slutning en komisk opera nemlig Amore in Caricatura eller De Latterlige Friere
 La Figlia Ricuperata [på italiensk]
 [2 balletter, soldaterbaletten, kransebaletten]
 Amore in Caricatura eller De Latterlige Friere [på italiensk]
17-03-1762, onsdag
 (premiere, næste) Kaffehuset (Goldoni)
Rolleliste
[01] Rudolf, Værten i Kaffehuset
17-03-1762 Hortulan
[02] Don Martius, en Adelsmand fra Neapolis
17-03-1762 Reersløv
[03] Eugenius, en Venetianer, gift med Victoria
17-03-1762 Rose
[04] Victoria
17-03-1762 Jfr. Bøttger
[05] Florindo, under det Navn: Grev Leander
17-03-1762 Musted
[06] Placida, hans Kone, i Pilgrimsdragt
17-03-1762 Jfr. Petrejus
[07] Lisaura, en Aktrice
17-03-1762 Jfr. Samuelsen
[08] Pandolfus, en Billard-Vært
17-03-1762 Ørsted
[09] Claus, en Tjener i Kaffehuset
17-03-1762 L. Knudsen (Debut)
[10] Msr. Gregorius, en Barbersvend
17-03-1762 C.L. Printzlau
18-03-1762, torsdag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det, at Roller paa 1 Ark i Forøderen uddeltes til Jfr. Rose i 1761-62
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Forøderen (Destouches)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
18-03-1762 Jfr. Rose
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
  Note (for Acteurerne)
19-03-1762, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige) Kaffehuset (Goldoni)
20-03-1762, lørdag
  Note (italiensk opera, sidste forestilling denn sæsson)
25-03-1762, torsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
04-04-1762, søndag Helligdag Palme Søndag
08-04-1762, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
09-04-1762, fredag Helligdag Langfredag
11-04-1762, søndag Helligdag Paaskedag
12-04-1762, mandag Helligdag 2. Paaskedag
13-04-1762, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
14-04-1762, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
16-04-1762, fredag
 (premiere) Jagtens Tilbagekomst (Como) (Ballet)
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Amphitrion (Molière)
19-04-1762, mandag
 Pantomime: Den indbildt Syge
 3 Balletter
 P. German paa Staaltraadslinien
 Fyrværkerie
  Note (for Figurantpersonalet)
21-04-1762, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Den forsøgte Troskab (Gärtner)
Rolleliste ændret
[02] Phillis
21-04-1762 Mad. Hallesen (efter navneskifte)
23-04-1762, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Melampe (Holberg)
28-04-1762, onsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
30-04-1762, fredag
 (opførelse nr:   27), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
05-05-1762, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den kløgtige Crispin (Thuillerie)
  Note (for Acteurerne)
07-05-1762, fredag Helligdag Bededag
20-05-1762, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
30-05-1762, søndag Helligdag Pintsedag
31-05-1762, mandag Helligdag 2. Pintsedag
01-06-1762, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
06-06-1762, søndag Helligdag Trinitatis
09-06-1762, onsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Cavaleren og Damen (Goldoni)
  Note (for Acteurerne)
11-06-1762, fredag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[05] Pernille, Stuepige
11-06-1762 (? måske tidligere) Jfr. Samuelsen
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
  Note (for Acteurerne)
16-06-1762, onsdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (opførelse nr:   25), forrige, næste) Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
Rolleliste ændret
[02] Bradamante
16-06-1762 (?) Mad. Hallesen (efter navneskifte)
[02] Bradamante
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
  Note (for Acteurerne)
18-06-1762, fredag
 (premiere, næste) Det besynderlige Menneske (Destouches)
Rolleliste
[01] Greven af Sanspair
18-06-1762 Rose
[02] Markien af Arbois
18-06-1762 Hortulan
[03] Grevinden, en ung Enke, Markien af Arbois's Datter
18-06-1762 Jfr. Bøttger
[04] Greven af Arbois, hans Søn
18-06-1762 Musted
[05] Julie, Sanspairs Søster
18-06-1762 Jfr. Rose
[06] Baronen af Ulveborg, en Fætter af Sanspair
18-06-1762 Ørsted
[07] Lisette, Julies Kammerpige
18-06-1762 Mad. Hallesen
[08] Gorcu, Hushovmester hos Greven af Sanspair
18-06-1762 Clementin
[09] Pasquin, Kammertjener hos Greven af Arbois
18-06-1762 Londemann
[10] La Fleur, Sanspairs Tjener
18-06-1762 C.L. Printzlau
  Note (for Acteurerne)
24-06-1762, torsdag Helligdag St. Hans Dag
25-06-1762, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
  Note (for Acteurerne)
30-06-1762, onsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Dobleren (Regnard)
 (premiere, næste) Baandet (Gellert)
Rolleliste
[01] Galathé
30-06-1762 Jfr. Bøttger
[02] Daphne, hendes Moder
30-06-1762 Mad. Lenkiewitz
[03] Montan
30-06-1762 Rose
[04] Doris
30-06-1762 Jfr. Rose
[05] Myrtil
30-06-1762 Musted
  Note (for Acteurerne)
02-07-1762, fredag Helligdag Marie Besøgelses Dag
07-07-1762, onsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Huusfaderen (Goldoni)
  Note (for Acteurerne)
09-07-1762, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Don Ranudo (Holberg)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Mødrenes Skole (Marivaux)
  Note (for Acteurerne)
02-09-1762, torsdag
 Engelsk Ballet med en Contra-Dands til Slutning, bestaaende af 12 Personer [af Como] (Como)
  Note (På Frederiksberg Slot, opført af det Kongelige Danske Theaters Figuranter)
29-09-1762, onsdag Helligdag Mikkels-Dag