Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 23


Sæson nr 23 (1770-71)

08-10-1770, mandag
 (premiere) Europæere og Soldater (Martini) (Ballet)
 (premiere, næste) Soliman den Anden (Favart)
Rolleliste
[01] Soliman den anden, med Tilnavn: den prægtige, tyrkisk Kejser
08-10-1770 Rose
[02] Osmin, Kislar Aga eller Oberst over Gildingerne
08-10-1770 Londemann
[03] Elmire, en spansk Slavinde
08-10-1770 Jfr. Bøttger
[04] Delia, en cirkassisk Slavinde
08-10-1770 Mad. Knudsen
[05] Roxelane, en fransk Slavinde
08-10-1770 Jfr. Halle
[05] Roxelane, en fransk Slavinde
000-000-0000 - Jfr. Morell?
[06] Mufti
08-10-1770 Musted
[06] Mufti
000-000-0000 - Suhm?
10-10-1770, onsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
12-10-1770, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
15-10-1770, mandag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
 [Mellem akterne] Soldater-Ballet af Europæer og Tyrker
17-10-1770, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
19-10-1770, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
22-10-1770, mandag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
24-10-1770, onsdag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [19-10-1770] Paa den Kongel. Danske Skueplads, bliver Onsdagen den 24 October præcise Kl. 5, af de Kongelige Danske Acteurer opføt Comoedien: Soliman Second surnommè le magnifique, eller Soliman 2den, med Tilnavn den Prægtige, udi 3 Acter, af Msr. Favart, oversadt af Jomfrue Biel; med Stykket tilhørende Divertissemens bestaaende af Dands og de dertil componerede Arier. Imellem de 2de første Acter, opføres en Soldater-Ballet af Europæer og Tyrker, componeret af Ballet-Mesteren Msr. Martini
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
 Soldater-Ballet af Europæer og Tyrker
26-10-1770, fredag
 note om teateropførelse Forordning Ang. nogle af de anordnede aarlige Fest- og Hellig-Dage deels at afskaffes, deels at henlægges til næstpaafølgende Søndag.
Skiønt deres Anordning kan have haft et gudeligt Øiemærke, ere de dog mere blevne anvendte til Lediggang og Laster, end til sand Gudsdyrkelse; hvorfore det er bedre, at de efter andre protestantiske Landes Exempel blive anvendte til Arbeide og nyttig Gierning.
Følgende Festdage skal aldeles ophøre: Den 3 Jule- Paaske og Pintse-Dag; Hellig 3 Kongers Dag; Marie Renselses Dag; St. Hans Dag; Marie Besøgelses Dag; Mikkels- og Alle-Helgens-Dag; dog skal denne sidste Dags Texter og Bønnen for Reformationen forklares og læses næste Søndag efter 1 Nov. Marie Bebudelses-Dag skal henlægges til 5te Søndag i Faste, og dens Evangelium og Text til Aftensang da læses og forklares. Taksigelses-Festen for Ildebrandens Dæmpelse i Khavn den 23 Oct. skal og ophøre, derimod skal næste Søndag derefter Taksigelse skee af Prædikestolene og Bønnen læses. Dette skal begynde fra næste Advents Søndag; Da det forhaabes, at Søndagen og de vedblivende Fester med desmere Alvorlighed og Andagt helligholdes; Ligesom og Vedkommende over de derom udgangne Frr. tilbørligen have at holde. De Tavler og Bækkener, som skulde ombæres eller udsættes paa nogen af disse afskaffede Helligdage, skal henlægges til næste Søndag efter.
 note om teateropførelse [Forordningen afskaffer Helligtrekongers Dag ( 6. januar), Marie Renselsesdag (2. februar), Marie Bebudelsesdag (25. marts), 3. Paaskedag, 3. Pintsedag, St. Hans Dag (24. juni), Marie Besørgelsesdag (2. juli), St. Mikkels-Dag (29. september), Alle-Helgens-Dag (1. november), 3. Juledag (27. december)]
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
Rolleliste ændret
[06] Baronesse Rynkenborg
26-10-1770 Mad. Hallesen
[07] Pernille, Leonores Pige
26-10-1770 Jfr. Halle
29-10-1770, mandag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [26-10-1770] ... Imellem Stykkerne, en gandske nye Ballet kaldet: Bønderne paa Jagt, componeret af Balletmester Msr. Martini
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Crispin som Fader (Romanus)
 (premiere) Bønderne paa Jagt (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Franskmanden i London (Boissy)
Rolleliste ændret
[05] Mylord Houzey, hendes yngre Broder
29-10-1770 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
31-10-1770, onsdag
 (opførelse nr:   12), forrige) Loddet i Lotteriet (Gellert)
Rolleliste ændret
[04] Mad. Orgon
31-10-1770 Mad. Hallesen
[08] En Pige
31-10-1770 Jfr. Conradi
01-11-1770, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1770, fredag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den listige Enke (Goldoni)
Rolleliste ændret
[09] Marionette, Kammerpige hos Rosaura
02-11-1770 Jfr. Halle (?)
04-11-1770, søndag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-11-1770] Paa den Kongelige Danske Skueplads, bliver efter Kongelig allernaadigst Befaling, Søndagen den 4de November om Aftenen imellem 5 og 6, opført en nye Italiensk Opera, kaldet: Il Ratto della Sposa, eller den bortsnappede Brud, og en Ballet, kaldet: Bønderne som gaar paa Jagt; componeret af Balletmesteren Monsr. Martini. Operen faaes med den Danske Oversættelse ved Siden, hos Casserer Monsr. Søeborg, a Stykket 2 Mk.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [3-11-1770] Opera-Seddel, at den efter Kgl. Befaling opføres i Morgen Aften
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Om Aftenen Opera, hvor der var en stor Forsamling
 Il Ratto della Sposa
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne som gaar paa Jagt (Martini) (Ballet)
05-11-1770, mandag
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: Paa den Kongelige Danske Skueplads, bliver Mandagen den 5te November præcise Kl. 5, af de Kongelige Danske Acteurer opført Comoedien: Gnieren, i 5 Acter, efter Monsr. Molieres l'Avare, og Balletten: Bønderne paa Jagt, ...
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[07] Frosine, (1749-50: en Koblerske, 1817: Modehandlerske, 1850-51: en Enke)
05-11-1770 (?) Mad. Hallesen
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne paa Jagt (Martini) (Ballet)
08-11-1770, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den kjærlige Kone (Goldoni)
Rolleliste ændret
[09] Polidor, en anden Adelsmand
08-11-1770 (?) Hortulan
[10] Corfitz, Philemons Tjener
08-11-1770 (?) Beck
10-11-1770, lørdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Zeloïde (Foix)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone, hans Hustru
10-11-1770 Mad. Hallesen
[21] En Frue
10-11-1770 (?) Mad. Hallesen
[22] En Officer
10-11-1770 (? måske tidligere) Musted
15-11-1770, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
17-11-1770, lørdag
 (premiere) Sicilianerne og Maroserne (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
20-11-1770, tirsdag
 To og tyvende Gang Maskerade
22-11-1770, torsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
23-11-1770, fredag
 Il Ratto della Sposa
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Sicilianerne og Matroserne (Martini) (Ballet)
24-11-1770, lørdag
 note om teateropførelse [Overhofmarskallatets Dage-Journal] Samme Aften bivaanede De høy kongl. herskaber tillige med De Svenske Prinser den danske Comoedie
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[15] Arianke Bogtrykkers
24-11-1770 Mad. Hallesen?
[18] Øllegaard Sværdfegers
24-11-1770 Beck (?)
[23] Gunild
24-11-1770 Mad. Hallesen (?)
  Note (svenske Kronp. Gustav og Pr. Frederik Adolf nærv)
27-11-1770, tirsdag
 note om teateropførelse [Overhofmarskallatets Dage-Journal] Til Aften beærede De Høy Kongl. herskaber, tillige med De Svendske Prinser den danske Comoedie
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Geske, hans Hustru
27-11-1770 (?) Hallesen
[02] Geske, hans Hustru
000-000-0000 - Jfr. Fogh?
[06] Anneke, Pigen
27-11-1770 (?) Jfr. Conradi
  Note (svenske Kronp. Gustav og Pr. Frederik Adolf nærv)
28-11-1770, onsdag
 note om teateropførelse [Overhofmarskallatets Dage-Journal] Til Aften bievaanede De høy-Kongl. Herskaber tillige med De Svendske Prinser, den Italienske Opera
 [italiensk opera]
29-11-1770, torsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Zaïre (Voltaire)
Rolleliste ændret
[05] Nerestan, (1) franske Riddere
29-11-1770 Reerslev (sidste Optræden)
30-11-1770, fredag
 Tre og tyvende Gang Maskerade
01-12-1770, lørdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone, hans Hustru
01-12-1770 Mad. Hallesen
[07] Leonard
01-12-1770 (?) Rose
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Hyacinthe, Leanders Kæreste
01-12-1770 Jfr. Halle?
02-12-1770, søndag Helligdag Advent
04-12-1770, tirsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Stedmoderen (Wandall)
Rolleliste ændret
[08] Pernille, Leonores Kammerpige
04-12-1770 Mad. Hallesen
  Note (For de Svendske Princer)
06-12-1770, torsdag
 (premiere, næste) Cavaleren efter Moden (Dancourt og Yon)
Rolleliste
[01] Kavaleren
06-12-1770 Musted
[02] Baronessen
06-12-1770 Mad. Knudsen
[03] Madame Patin
06-12-1770 Jfr. Bøttger
[04] Mr. Migaut, Raadsherre
06-12-1770 Clementin
[05] Mr. Serrefort
06-12-1770 Ørsted
[06] Lisette
06-12-1770 Jfr. Halle
[07] Crispin
06-12-1770 Londemann
[08] La Brie
06-12-1770 C.L. Printzlau
07-12-1770, fredag
 Fire og tyvende Gang Maskerade
08-12-1770, lørdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
11-12-1770, tirsdag
 Fem og tyvende Gang Maskerade
13-12-1770, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Skotlænderinden (Voltaire)
Rolleliste ændret
[09] Lady Alton
13-12-1770 Mad. Hallesen
15-12-1770, lørdag
 (premiere) Den formedelst Kjærlighed tyvagtige Urtegaardsmandsdaatter (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Cavaleren efter Moden (Dancourt og Yon)
18-12-1770, tirsdag
 Sex og tyvende Gang Maskerade
  Note (fri Adgang paa Kongens Bekostning)
20-12-1770, torsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Merope (Voltaire)
22-12-1770, lørdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Lerbeutel, en forgældet Mand
22-12-1770 Hortulan
[03] Peer Nielsen, Bondedrengen, Pfaltzgreve
22-12-1770 Colstrup (Debut)
[08] En Juveler
22-12-1770 (? måske tidligere) Beck
[09] To Raadsherrer (fra 1879-80: Tre Raadsherrer [1])
22-12-1770 Musted
[14] Gertrud, (2) Drengens Forældre
22-12-1770 Mad. Hallesen
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Mohren (Uhlich)
25-12-1770, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1770, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1770, torsdag
 (premiere, næste) Beverley (Moore og Saurin)
Rolleliste
[01] Beverley
27-12-1770 Rose
[02] Mad. Beverley
27-12-1770 Jfr. Bøttger
[03] Tomi, deres Barn
000-000-0000 - ukendt
[04] Henriette, Beverleys Søster
27-12-1770 Mad. Knudsen
[05] Leuson, hendes Elsker
27-12-1770 Musted
[06] Stukeli, Beverleys falske Ven
27-12-1770 Ørsted?
[07] Jarvis, en gammel Tjener
27-12-1770 Hortulan
[08] En Ubekendt (ved S.F. 1816: Et Bud)
27-12-1770 N. Hansen
[08] En Ubekendt (ved S.F. 1816: Et Bud)
000-000-0000 - Suhm?
[08] En Ubekendt (ved S.F. 1816: Et Bud)
000-000-0000 - Gielstrup?
[09] En Rettens Betjent
27-12-1770 N. Hansen
29-12-1770, lørdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)

1771


01-01-1771, tirsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da blev opført Gli Artigliani og en ballet
 [italiensk opera]
03-01-1771, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)
04-01-1771, fredag
 Syv og tyvende Gang Maskerade
05-01-1771, lørdag
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone
05-01-1771 Mad. Hallesen
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Jeronimus
05-01-1771 Clementin (igen)
08-01-1771, tirsdag
 Otte og tyvende Gang Maskerade
09-01-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der blev opført det samme som sidst [2-1-1771]
 [italiensk opera]
10-01-1771, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Mændenes Skole (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Leonore
10-01-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
[05] Valerius, Isabelles Elsker
10-01-1771 Irgens (Debut)
 (opførelse nr:   49), forrige) Merlin Dragon (Desmarres)
Rolleliste ændret
[05] Eraste, Leanders Ven
10-01-1771 Beck (?)
12-01-1771, lørdag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Democritus (Regnard)
Rolleliste ændret
[03] Agenor, Prins i Athen
12-01-1771 (?) Musted
15-01-1771, tirsdag
 Ni og tyvende Gang Maskerade
17-01-1771, torsdag
 (opførelse nr:   62), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
Rolleliste ændret
[06] Karen (fra S.-F. 1844: Jacinta), (1) to Bønderpiger, (fra S.-F. 1844: (1) Bønder)
17-01-1771 Jfr. Halle (?)
19-01-1771, lørdag
 (opførelse nr:   63), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
Rolleliste ændret
[14] En Bonde (fra S.-F. 1844: En gammel Mand)
000-000-0000 - ukendt
[15] Kommandantens Støtte (fra S.-F. 1844: En Statue)
19-01-1771 Musted?
20-01-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes Il Rato del Spos, eller Den Bortsnappede Brud og en ballet
 [italiensk opera]
22-01-1771, tirsdag
 Tredivte Gang Maskerade
24-01-1771, torsdag
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Leonard, hans Broder
24-01-1771 Rose (?)
[02] Leonard, hans Broder
000-000-0000 - måske periode med ukendt
[04] Magdelone, Husholderske
24-01-1771 Mad. Hallesen
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Mohren (Uhlich)
26-01-1771, lørdag
 (opførelse nr:   26), forrige, næste) Melampe (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Polidorus, Philocynes Elsker
26-01-1771 Musted (?)
[08] Pandolfus, Jomfruernes Broder
26-01-1771 (?) Irgens
31-01-1771, torsdag
 (premiere) Elskeren, som man troer at være en Tyv (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den Stolte (Destouches)
Rolleliste ændret
[03] Valerius, Lisimons Søn
31-01-1771 (?) Musted
[04] Greven af Tufflière, Isabelles Frier
31-01-1771 (?) Rose
[05] Philinte, Isabelles Frier
31-01-1771 (?) Beck
02-02-1771, lørdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Ulysses von Ithacia (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Juno
02-02-1771 Mad. Hallesen
[04] Venus
02-02-1771 (?) Jfr. Halle
[05] Pallas
02-02-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
[05] Pallas
000-000-0000 - Mad. Schall?
[04] Øllegaard, hendes Kammerpige
02-02-1771 (?) Jfr. Halle
[04] Øllegaard, hendes Kammerpige
000-000-0000 - måske periode med ukendt
[07] Rosimunda, Helenes Søster
02-02-1771 Mad. Hallesen
[08] Penelope, Ulysses's Gemalinde
02-02-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
[09] Kejser Asverus
02-02-1771 (?) C.L. Printzlau
[16] Dronning Dido
02-02-1771 Mad. Hallesen
[17] Elisa, hendes Kammerpige
02-02-1771 (?) Jfr. Halle
[17] Elisa, hendes Kammerpige
000-000-0000 - måske periode med ukendt
03-02-1771, søndag
 [italiensk opera]
05-02-1771, tirsdag
 En og tredivte Gang Maskerade
06-02-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der ligeledes opførtes Demophonte og samme ballet [som 3-2-1771]
 [italiensk opera]
07-02-1771, torsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Landsbypoeten (Destouches)
Rolleliste ændret
[02] Baronessen, hans Kone
07-02-1771 (?) Mad. Hallesen
[08] Grev Guerets
07-02-1771 Musted (?)
09-02-1771, lørdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Don Ranudo (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Don Ranudo de Colibrados, en Grand d'Espagne
09-02-1771 Hortulan
[02] Donna Olympia, hans Frue
09-02-1771 Mad. Hallesen
[03] Donna Maria, deres Datter, forliebt i Gonzalo
09-02-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[04] Eugenia, hendes Søster, en halvvoksen Frøken
000-000-0000 - ukendt
[07] Leonora, Kammerpige hos Donna Maria
09-02-1771 (?) Jfr. Halle
[12] En Notarius
09-02-1771 (?) L. Knudsen
10-02-1771, søndag Helligdag Fastelavn
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Demofonte, Ballet; Elskeren, som troes at være en tyv. Den nye primadonna mademoiselle Pasi, 19 aar gammel, gik i tonerne meget højere end Torri og til forundring med en saa ren tone tillige, hendes stemme var og angenehmere, dog forekom det mig i tilfælde lidet hvinende, ligesom Torri nok iblandt noget fistelerende, men Pasi kunne næsten slet ikke eller kuns maadelig slaa triller. Den nye tenorist havde en dejlig stemme, sang fortræffelig, bedre end Potenza
 [italiensk opera]
11-02-1771, mandag
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Nille, hans Hustru
11-02-1771 Mad. Hallesen
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
12-02-1771, tirsdag
 To og tredivte Gang Maskerade
13-02-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes igien Demofonte og samme ballet [som 10-2-1771]
 [italiensk opera]
14-02-1771, torsdag
 note om teateropførelse Niels Hansen: Æmner af Naturen og Historien, 1822, bd. 1, side VII: Efter fuldendt og bifaldet debut, blev min Løn den tiltrædende Skuespillers Maximum paa den Tiid - 104 Rdlr., der udbetaltes med 2 Rdlr. ugentlig
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[04] Henrik
14-02-1771 N. Hansen (Debut)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Den uformodentlige Hjemkomst (Regnard)
Rolleliste ændret
[01] Leander, Lucilias Kæreste
14-02-1771 Irgens
[05] Pernille
14-02-1771 Jfr. Halle
[06] Mad. Bertram, Moster til Lucilia
14-02-1771 Mad. Hallesen
16-02-1771, lørdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
17-02-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Demofonte, ballet Den Tyvagtige Urtegaards Pige
 Demofonte [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Den formedelst Kierlighed tyvagtige Urtegaardsmands Pige (Martini) (Ballet)
19-02-1771, tirsdag
 Tre og tredivte Gang Maskerade
20-02-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da der opførtes Demofonte og samme ballet som sidst [17-2-1771]
 [italiensk opera]
21-02-1771, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
23-02-1771, lørdag
 (opførelse nr:   20), forrige) Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Rolleliste ændret
[06] Ulricus, Minister ved Hoffet
23-02-1771 Irgens (?)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne som gaaer paa Jagt (Martini) (Ballet)
24-02-1771, søndag
 Demofoonte (Opera Sarti og Peter Metastasio) [på italiensk], kl 5
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Bønderne som gaaer paa Jagt, kl 5 (Martini) (Ballet)
26-02-1771, tirsdag
 Fire og tredivte Gang Maskerade
27-02-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Demofonte og samme ballet [som 24-2-1771]
 [italiensk opera]
28-02-1771, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
Rolleliste ændret
[05] Leonard, Leanders Ven
28-02-1771 Irgens
02-03-1771, lørdag
 (premiere) Harlekin Kjærligheds Gesandt til sin Herres Tjeneste (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   40), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
05-03-1771, tirsdag
 Fem og tredivte Gang Maskerade
06-03-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes Demophonte igien og en ny ballet Cupido som Harlequin
 [italiensk opera]
07-03-1771, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)
09-03-1771, lørdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Scapins Skalkestykker (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Leander, hans Søn
09-03-1771 Irgens
[09] Nerine, Hyacinthes Amme (fra S.-F. 1841: en gammel Pige hos Hyacinthe)
09-03-1771 Mad. Hellesen (igen)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
10-03-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, hvor der opførtes Demophonte og ballet, den Tyvagtige Urtegaards Pige
 [italiensk opera]
12-03-1771, tirsdag
 Sex og tredivte Gang Maskerade
14-03-1771, torsdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
Rolleliste ændret
[01] Madame Peternelle (1810-11 - 1827-28: Madame Petronelle, fra 1871-72; Fru Pernelle): Fru Pernelle), Orgons Moder
14-03-1771 Jfr. Bøttger (?)
[04] Damon (fra 1810-11: Damis), Orgons Søn
14-03-1771 Irgens
16-03-1771, lørdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Kierligheds Pudserier (Poisson)
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Harlequin Kierligheds Sendebud til sin Herres Tieneste (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   33), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
Rolleliste ændret
[09] To Taterkoner (1854-55: To Zieunerinder[1])
16-03-1771 Mad. Hallesen
[10] To Taterkoner (1854-55: To Zieunerinder[2])
16-03-1771 Jfr. Conradi
17-03-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, der der opførtes La Contadina in Corte, en lystig opera, hvori signora Theresia Passi var bondepigen, der sang og agerede godt, hun er en søster til primadonna; samt og en ballet
 La Contadina in Corte [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Imellem Acterne ... Bønderne som gaaer paa Jagt (Martini) (Ballet)
19-03-1771, tirsdag
 Syv og tredivte Gang Maskerade
20-03-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera, da der opførtes La Contadina in Corte. Ballet Zizilianerne og Bønderne
 La Contadina in Corte [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Sicilianerne og Matroserne (Martini) (Ballet)
21-03-1771, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Cavalieren efter Moden (Dancourt og Yon)
 Sicilianerne og Matroserne (Martini)
23-03-1771, lørdag
 (opførelse nr:   28), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
Rolleliste ændret
[03] Grevinde Olban, Grevens Moder
23-03-1771 Mad. Hallesen
[07] Haagen, (1) Betjentere (fra 1773-74: Grevens Tjenere)
23-03-1771 Hortulan
24-03-1771, søndag Helligdag Palme Søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes La Cantadina in Corte, og ballet Den Tyvagtige Urtegaards-Mands Pige
 [italiensk opera]
28-03-1771, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
29-03-1771, fredag Helligdag Langfredag
31-03-1771, søndag Helligdag Paaskedag
01-04-1771, mandag Helligdag 2. Paaskedag
03-04-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Il Re Pastore, musiken var af Sarti. En ballet blev og opført
 [italiensk opera]
04-04-1771, torsdag
 (premiere, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Abdolonimus, Urtegaardsmand, siden Konge i Sidon
04-04-1771 Musted
[02] Euphemia, Abdolonimus's Datter
04-04-1771 Jfr. Halle
[02] Euphemia, Abdolonimus's Datter
000-000-0000 - Jfr. Fogh?
[03] Agatokles, Euphemias trolovede Brudgom
04-04-1771 Mad. Knudsen
[03] Agatokles, Euphemias trolovede Brudgom
000-000-0000 - Elsberg
[04] Hephæstion, Alexandri Magni Stridsanfører
04-04-1771 Hortulan
[05] Cleobulus, en ung Person af fornem Byrd
04-04-1771 Irgens
[06] En Herold fra Sidons Borgere
04-04-1771 ukendt
06-04-1771, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes en tragicomoedie, kaldet Tronfølgeren i Sidon, af Bredal, musiken af Sarti. Det var egentlig en dansk opera i 2 acter med en haab arier, men ingen recitativer etc. med en ballet og stykket tilhørende dans
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
07-04-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera da der opførtes Il Re Pastore og ballet Zisilianeren
 [italiensk opera]
08-04-1771, mandag
 (premiere) Toldforpagteren (Foix)
Rolleliste
[01] Alcinon
08-04-1771 Clementin
[02] Markien
08-04-1771 ukendt
[03] Baronen
08-04-1771 Rose
[04] Frontin
08-04-1771 ukendt
[05] Henriette
08-04-1771 Jfr. Bøttger
[06] Geronte
08-04-1771 Hortulan
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Mohren (Uhlich)
 (opførelse nr:   47), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
Rolleliste ændret
[02] Magdelone, hans Moder
08-04-1771 Mad. Hallesen
  Note (f. Rose og Jfr. Bøttger)
09-04-1771, tirsdag
 Otte og tredivte Gang Maskerade
10-04-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera da der opførtes Il Re Pastore og en ballet
 [italiensk opera]
11-04-1771, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
13-04-1771, lørdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
15-04-1771, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
Rolleliste ændret
[03] Hertugen af Bellegarde, Over-Staldmester
15-04-1771 Hortulan (?)
  Note (f. Londemann og Ørsted)
17-04-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes La Citadien in Corte. Ballet den nye. De Bedragne Savajarder. Der var ildebrand i byen paa Rosengaarden under operaen, etc.
 [italiensk opera]
18-04-1771, torsdag
 (premiere) De bedragne Savoyarder (Martini) (Ballet)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
Rolleliste ændret
[03] Lucinde, en ung Enkefrue
18-04-1771 Jfr. Halle (?)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
20-04-1771, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa dansk comoedie i aften, da der opførtes Vulcani Kiæp, den nye ballet, og Jeppe paa Bjerget. Kongen var der
 (opførelse nr:   29), forrige) Vulcani Kæp (Regnard og Dufresny)
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
22-04-1771, mandag
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Gnieren (Molière)
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
  Note (f. Clementin, Hortulan og Mad. Hallesen)
24-04-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes La Citadina in Corte, og ballet De Bedragne Savoyarder
 [italiensk opera]
25-04-1771, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Crispin sin Herres Rival (Lesage)
Rolleliste ændret
[07] Mad. Orontes, Angeliques Moder
25-04-1771 Mad. Hallesen
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
26-04-1771, fredag Helligdag Bededag
27-04-1771, lørdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
  Note (Balletmester Martini afgaaet)
28-04-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Il Re Pastore og en ballet
 [italiensk opera]
01-05-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften paa Italiensk opera da der opførtes første gang Dido Abandonata. Jeg havde ofte i vinter besøgt italiensk opera, dels for den herlige musik og de tryllende arier der stedse blev smukkere for mig, jo mere jeg blev dem bekendt. Dels og for at profitere i det italienske sprog som jeg elskede meget og havde gjort en del fremgang i, og ved stedse at have bogen tillige med, kunne jeg ved hver engang endog mærke kendelig fremgang, og mere mulig end ved at holde informator, der dog ville være bekosteligere, da den skiønne musik, dans, theaters skiønhed og pragt her havdes tillige med
 [italiensk opera]
02-05-1771, torsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa dansk Comoedie i aften for at se Bredals Tronfølgeren i Sidon med Dans, som igien blev opført, og for ud comoedien Det tvungne giftermaal
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
  Note (f. Musted, Mad. Knudsen og Jfr. Halle)
03-05-1771, fredag
 Ni og tredivte Gang Maskerade
04-05-1771, lørdag
 (opførelse nr:     5), forrige) Den prægtige Frier (Motte)
Rolleliste ændret
[01] Aldobrandin
04-05-1771 (?) Clementin
[02] Horatius
04-05-1771 Irgens
[04] Lucille
04-05-1771 Jfr. Halle (?) eller Jfr. Fogh
[04] Lucille
04-05-1771 Jfr. Fogh (?) eller Jfr. Halle
[05] En Hofmesterinde
04-05-1771 Jfr. Bøttger (?) eller Mad. Hallesen
[05] En Hofmesterinde
04-05-1771 Mad. Hallesen (?) eller Jfr. Bøttger
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
Rolleliste ændret
[13] Antonette, (2) tvende Naboersker
04-05-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
[13] Antonette, (2) tvende Naboersker
000-000-0000 - ukendt
  Note (f. Soelberg, Jfr. Knudsen og alle Figuranter)
05-05-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata, en skiøn opera
 [italiensk opera]
07-05-1771, tirsdag
 (opførelse nr: ukendt), forrige) De tvende Elskendes lykkelige Møde (Soelberg) (Ballet)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
  Note (f. Printzlau, Beck, Knudsen, Irgens ...)
08-05-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Aften paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata
 [italiensk opera]
09-05-1771, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
12-05-1771, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera i aften, da der opførtes Dido Abandonata
 [italiensk opera]
15-05-1771, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera i aften, da der opførtes Dido Abandonata
 [italiensk opera]
19-05-1771, søndag Helligdag Pintsedag
20-05-1771, mandag Helligdag 2. Pintsedag
26-05-1771, søndag Helligdag Trinitatis