Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 24


Sæson nr 24 (1771-72)

07-10-1771, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
Rolleliste ændret
[06] En Herold fra Sidons Borgere
07-10-1771 (? måske tidligere) Clementin
[06] En Herold fra Sidons Borgere
000-000-0000 - ukendt
 en Stykket tilhørende Entree af Have-Arbeydere, componeret af Soelberg (Soelberg)
 (opførelse nr:   12), forrige) Mohren (Uhlich)
10-10-1771, torsdag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Den gifte Philosoph (Destouches)
Rolleliste ændret
[02] Damon, Aristes Ven og Celiantes Kæreste
10-10-1771 Irgens
[03] Marki du Laurent, nok en Ven af Ariste og forliebt i Melite
10-10-1771 (? måske tidligere) Musted (igen)
 (premiere) Skibbruddet ved Cytheréa (Soelberg) (Ballet)
14-10-1771, mandag
 (premiere, næste) Minna af Barnhelm (Lessing)
Rolleliste
[01] Major v. Tellheim, som har faaet sin Afsked
14-10-1771 Rose
[02] Minna af Barnhelm
14-10-1771 Jfr. Bøttger
[03] Greven af Brüchsal, hendes Morbroder
14-10-1771 Hortulan
[04] Franciska, hendes Pige
14-10-1771 Jfr. Halle
[05] Just, Majorens Tjener
14-10-1771 Londemann
[06] Paul Werner, tilforn Majorens Vagtmester
14-10-1771 Ørsted
[07] Værten
14-10-1771 Clementin
[08] En Dame i Sørgedragt
14-10-1771 Jfr. Fogh
[09] En Feltjæger
14-10-1771 C.L. Printzlau
[10] Ricaut de la Marlinière
14-10-1771 Musted
[11] Tjenere [1]
14-10-1771 C.L. Printzlau
[12] Tjenere [2]
14-10-1771 ukendt
 (opførelse nr: ukendt), forrige) Skibbrudet ved Cythere (Soelberg) (Ballet)
16-10-1771, onsdag
 Fyrretyvende Gang Maskerade
18-10-1771, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Minna af Barnhelm (Lessing)
21-10-1771, mandag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Minna af Barnhelm (Lessing)
24-10-1771, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
Rolleliste ændret
[03] Hertugen af Bellegarde, Over-Staldmester
24-10-1771 Irgens
[07] Grethe, Michels Kone
24-10-1771 (? måske tidligere) Mad. Lenkiewitz (igen)
[10] Agathe, en Bondepige i Lieursain, forlovet med Richard
24-10-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
 (opførelse nr:   48), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
Rolleliste ændret
[03] Pernille, hans Pige
24-10-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[04] Leonore, forlovet med Harpax og forliebt i Leander
24-10-1771 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger (igen)
28-10-1771, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Soliman den 2den (Favart)
Rolleliste ændret
[03] Elmire, en spansk Slavinde
28-10-1771 Jfr. Fogh
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Det aftvungne Samtykke (Merville)
Rolleliste ændret
[05] Pernille
28-10-1771 Jfr. Halle
31-10-1771, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Stedmoderen (Wandall)
Rolleliste ændret
[07] Henrik, Orontes's Tjener
31-10-1771 N. Hansen
[08] Pernille, Leonores Kammerpige
31-10-1771 Jfr. Halle (igen)
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Den uformodentlige Hjemkomst (Regnard)
Rolleliste ændret
[02] Lucilia
31-10-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[03] Juliane
31-10-1771 (? måske tidligere) Jfr. Conradi
[04] Greven
31-10-1771 (? måske tidligere) Musted
04-11-1771, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Beverley (Moore og Saurin)
Rolleliste ændret
[06] Stukeli, Beverleys falske Ven
04-11-1771 (? måske tidligere) Hortulan
[07] Jarvis, en gammel Tjener
04-11-1771 (? måske tidligere) Ørsted
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
Rolleliste ændret
[02] Lucilia, hans Datter
04-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[04] Marton, Lucilias Pige
04-11-1771 Jfr. Halle
[07] Frontin, hans Tjener
04-11-1771 N. Hansen
07-11-1771, torsdag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
Rolleliste ændret
[11] Leander, Leonoras Elsker
07-11-1771 (? måske tidligere) Musted
[18] En Skrædder
07-11-1771 (? måske tidligere) Beck
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
Rolleliste ændret
[05] Lisette
07-11-1771 Jfr. Halle
[06] Madame Argante
07-11-1771 Mad. Hallesen
08-11-1771, fredag
 En og fyrretyvende Gang Maskerade
11-11-1771, mandag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Skotlænderinden (Voltaire)
Rolleliste ændret
[06] Polly, Lindanes Kammerpige
11-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Halle
[08] Frelon, en Ugeblads-Skriver og Bedrager
11-11-1771 (? måske tidligere) Musted
[13] Kaffégæster [3]
11-11-1771 N. Hansen
[13] Kaffégæster [3]
000-000-0000 - C.L. Printzlau?
[13] Kaffégæster [3]
000-000-0000 - Holberg?
[13] Kaffégæster [3]
000-000-0000 - Elsberg?
[14] Kaffégæster [4]
11-11-1771 Beck
[15] En Retsbetjent
11-11-1771 Beck
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
Rolleliste ændret
[02] Leander, (2) forskudte Elskere
11-11-1771 (? måske tidligere) Irgens
[04] Karen, Jeronimus's Datter, (1) De pæne Jomfruer
11-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[05] Margrethe, hans Søsteredatter, (2) De pæne Jomfruer
11-11-1771 Mad. Knudsen
14-11-1771, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Merope (Voltaire)
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Leander, forliebt i Hyacinthe
14-11-1771 (? måske tidligere) Musted
[03] Hyacinthe, Leanders Kæreste
14-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Conradi
[06] En Frue, Kaptajnens [senere: Diderich Menschenskræks] Kone
14-11-1771 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
[07] Elvire, Jeronimi Søster
14-11-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte) (igen)
[10] En Korporal
14-11-1771 (? måske tidligere) Beck
18-11-1771, mandag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Engelke, hans Datter
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[03] Engelke, hans Datter
000-000-0000 - Jfr. C. Møller?
[08] Frands Knivsmed
18-11-1771 (? måske tidligere) C.L. Printzlau
[09] Sivert Posekiger
18-11-1771 (? måske tidligere) Musted
[09] Sivert Posekiger
000-000-0000 - Feldt?
[11] Richard Børstenbinder
18-11-1771 Irgens
[12] Sanderus
18-11-1771 (? måske tidligere) C.L. Printzlau
[15] En Pige
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Beck
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
18-11-1771 (? måske tidligere) Mad. Knudsen
[16] Mad. Abrahams, første Raadsherinde
000-000-0000 - Jfr. Halle?
[17] Mad. Sanderus, anden Raadsherinde
18-11-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[20] Første Advokat
18-11-1771 (? måske tidligere) Ørsted
[26] To Drenge [1]
18-11-1771 Beck
21-11-1771, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige) Caliste (Colardeau og Rowe)
Rolleliste ændret
[04] Altamont, hans Medbejler
21-11-1771 Irgens
[06] Lucilia, Calistes Fortrolige
21-11-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte) (igen)
[08] Fiesque, (1) stumme Personer
21-11-1771 - ukendt
22-11-1771, fredag
 To og fyrretyvende Gang Maskerade
25-11-1771, mandag
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Om Aftenen Thron-Følgeren i Sidon og den Dramatiske Journal til Efterstøkke opført. Journalisterne, under hvilke var Artiglerie-Officeererne, begyndte at piibe og trampe. Men Bredal havde hverved Officeererne ved Guarnisonen, som i Sames og Køllers Nærværelse ei allene klappede og raabte Vivat Bredal, men endog sprang over Bænkene, slog med Stokke og Kaarder paa de Pibende og befalede det samme Støkke igien om Torsdagen. Ohms, en Artiglerie-Officerer, blev saaret og bragt i Vagten
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [26-11-1771] Slagsmaal heel Natten over Bredal
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
 [Annonceret: Ballet af Cosakker og ungerske Husarer]
 (premiere) Den dramatiske Journal (Bredal)
Rolleliste
[01] Hr. Journal
25-11-1771 Beck
[02] En Aktør
25-11-1771 Musted
[03] En anden Aktør
25-11-1771 Irgens
[04] En Aktrice
25-11-1771 Mad. Knudsen
[05] En anden Aktrice
25-11-1771 Jfr. Halle
  Note (pibere og klappere mødte op i stort antal)
27-11-1771, onsdag
 Alexander [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) [Imellem Acterne] Cosakker og Ungerske Husarer (Ballet)
28-11-1771, torsdag
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Den Dramatiske Journal blev ikke spilt, men dog var der Klappen og Trampen paa Comoedien og mangfoldige Brygger-Karle og Matroser uden for at passe paa Leiligheden
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
 (premiere) Kosakkerne og de ungarske Husarer (Piatoli) (Ballet)
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
30-11-1771, lørdag
 Alexander [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) [Imellem Acterne] Cosakker og Ungerske Husarer (Piatoli) (Ballet)
01-12-1771, søndag Helligdag Advent
02-12-1771, mandag
 (premiere, næste) Den alt for lønlige Beiler (Biehl)
Rolleliste
[01] Cleon, en Ven af Hieronymus og hemmelig forelsket i Lucilia
02-12-1771 Rose
[02] Hieronymus
02-12-1771 Clementin
[03] Leonore, hans Kone
02-12-1771 Jfr. Bøttger
[04] Lucilia, hans Datter
02-12-1771 Jfr. Fogh
[05] Leander, Luciliæ Elsker
02-12-1771 Musted
[06] Leonard
02-12-1771 Hortulan
[07] Pernille, Leonores Kammerpige
02-12-1771 Jfr. Halle
[08] Henrik, Cleons Tjener
02-12-1771 Londemann
[09] Haagen, Hieronymi Tjener
? måske periode med ukendt
05-12-1771, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den alt for lønlige Beiler (Biehl)
06-12-1771, fredag
 Tre og fyrretyvende Gang Maskerade
09-12-1771, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
10-12-1771, tirsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Den alt for lønlige Beiler (for Forfatterinden) (Biehl)
12-12-1771, torsdag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Crispin som Fader (Romanus)
Rolleliste ændret
[03] Lucilia, Orgons Datter
12-12-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[08] Dorante, en fortrolig Ven af Orgon og Lisimon
12-12-1771 Irgens
[08] Dorante, en fortrolig Ven af Orgon og Lisimon
000-000-0000 - Elsberg?
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Hyacinthe, Leanders Kæreste
12-12-1771 Jfr. J.C. Olsen?
16-12-1771, mandag
 (premiere) Elmires og Tamires Kjærlighed (Piatoli) (Ballet)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Plutus (Holberg)
Rolleliste ændret
[07] Palæstrio, en anden Tjener
16-12-1771 Beck
[09] Penia, Fattigdoms Gudinde
16-12-1771 Mad. Knudsen (efter navneskifte)
[13] En gammel Jomfru
16-12-1771 Mad. Hallesen
[14] En Kavaler
16-12-1771 Beck
[17] To Raadsherrer (fra 1774-75: Fire Raadsherrer [1])
16-12-1771 Hortulan
[18] To Raadsherrer (fra 1774-75: Fire Raadsherrer [2])
16-12-1771 N. Hansen
[22] Menander
16-12-1771 Beck
19-12-1771, torsdag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Plutus (Holberg)
20-12-1771, fredag
 Fire og fyrretyvende Gang Maskerade
23-12-1771, mandag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
Rolleliste ændret
[01] Madame Peternelle (1810-11 - 1827-28: Madame Petronelle, fra 1871-72; Fru Pernelle): Fru Pernelle), Orgons Moder
23-12-1771 (? måske tidligere) Mad. Hallesen
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
23-12-1771 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger
[09] Dorine, Marianess Pige (fra 1810-11: Kammerpige)
23-12-1771 Jfr. Halle
25-12-1771, onsdag Helligdag Juledag
26-12-1771, torsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1771, fredag
 (opførelse nr:   36), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
Rolleliste ændret
[01] Jeppe paa Bjærget
27-12-1771 (? måske tidligere) Hortulan (igen)
[03] Baron Nilus
27-12-1771 (? måske tidligere) Musted
[04] Baronens Sekretær
27-12-1771 (? måske tidligere) Clementin
[06] Erik, Lakaj
27-12-1771 (? måske tidligere) Ørsted
[07] En Ridefoged, (Fra 1795-96 til 1837-38: Samme Frestiller som Erik)
27-12-1771 (? måske tidligere) Ørsted
[08] Ridefogdens Kone, (fra 1804-05 til 1837-38: Samme Fremstiller som Kammertjeneren; derefter ved de to første Opførelser i 1851-52: Fremstiller tilfælles med Erik, hvorefter Rollen udgaar af Personlisten)
27-12-1771 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
[09] To Doktorer [1]
27-12-1771 (? måske tidligere) Clementin
[10] To Doktorer [2]
27-12-1771 (? måske tidligere) N. Hansen
[12] To Advokater [1]
27-12-1771 (? måske tidligere) Beck
[13] To Advokater [2]
27-12-1771 N. Hansen
28-12-1771, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes La Piscatori eller Fiskerpigen og en ballet
 [italiensk opera]
30-12-1771, mandag
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)

1772


01-01-1772, onsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1772, torsdag
 (opførelse nr:   41), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Leander
02-01-1772 (? måske tidligere) Musted
[04] Henrik
02-01-1772 Londemann (igen)
[08] Pernille
02-01-1772 (? måske tidligere) Jfr. Conradi
 (opførelse nr:   34), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Pernille
02-01-1772 Jfr. Halle
[05] Magdelone
02-01-1772 Mad. Hallesen
03-01-1772, fredag
 Fem og fyrretyvende Gang Maskerade
04-01-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen var paa italiensk opera, da La Piscatori eller Fisker Pigen og en ballet blev opført
 [italiensk opera]
06-01-1772, mandag
 (opførelse nr:   29), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
Rolleliste ændret
[03] Leonora, hans Datter
06-01-1772 (? måske tidligere) Mad. Knudsen
[08] Henrik, Tjener hos Leonard
06-01-1772 (? måske tidligere) Beck (igen)
 (opførelse nr:   31), forrige, næste) Myndlingen (Fagan)
Rolleliste ændret
[05] Lisette, Julies Pige
06-01-1772 (? måske tidligere) Jfr. Halle
09-01-1772, torsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Den kjærlige Forbittrelse (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Torsten, Erastes Tjener
09-01-1772 Beck
[04] Valerius, Polidorus's Søn
09-01-1772 Irgens
[05] Lucia, Alberts Datter
09-01-1772 Jfr. Bøttger (igen)
[05] Lucia, Alberts Datter
000-000-0000 - Jfr. Fogh?
[06] Marine, Lucias Kammerpige
09-01-1772 Jfr. Halle
[06] Marine, Lucias Kammerpige
000-000-0000 - Jfr. M. Petersen?
[08] Frosine, Ascanius's Fortrolige
09-01-1772 Mad. Hallesen
[09] Ascanius
09-01-1772 Mad. Knudsen
[11] Metaphrastes, Ascanius's Hovmester
09-01-1772 (? måske tidligere) Ørsted
10-01-1772, fredag
 Sex og fyrretyvende Gang Maskerade
13-01-1772, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Den kjærlige Mand (Biehl)
Rolleliste ændret
[07] Henrik, hans Tjener
13-01-1772 Beck
[08] Pernille, Leonores Kammerpige
13-01-1772 (? måske tidligere) Jfr. Halle (igen?)
16-01-1772, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Minna af Barnhelm (Lessing)
Rolleliste ændret
[05] Just, Majorens Tjener
16-01-1772 N. Hansen
20-01-1772, mandag
 (premiere) De engelske Matroser (Piatoli) (Ballet)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den kjærlige Forbittrelse (Molière)
22-01-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes Demophonte, og en ballet af engelske matroser
 [italiensk opera]
23-01-1772, torsdag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
 (premiere) (Kongen 1ste G. i Com. efter Struenses Fald)
24-01-1772, fredag
 Syv og fyrretyvende Gang Maskerade
25-01-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: italiensk opera, da der opførtes Demophonte og samme ballet som sidst [22-1-1771]
 [italiensk opera]
27-01-1772, mandag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
Rolleliste ændret
[07] Grethe, Michels Kone
27-01-1772 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger
29-01-1772, onsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
Rolleliste ændret
[07] Grethe, Michels Kone
29-01-1772 Mad. Hallesen
30-01-1772, torsdag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Crispin som Fader (Romanus)
 (opførelse nr:   49), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
01-02-1772, lørdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Soliman den Anden (Favart)
03-02-1772, mandag
 (premiere, næste) Clarice (Rose)
Rolleliste
[01] Clarice
03-02-1772 Jfr. Bøttger
[02] Ariste
03-02-1772 Rose
[03] Orontes
03-02-1772 Clementin
[04] Julie
03-02-1772 Mad. Knudsen
[05] Valerius
03-02-1772 Musted
[06] Damon
03-02-1772 Hortulan
[07] Henriette
03-02-1772 Jfr. Fogh
[08] Lisette
03-02-1772 Jfr. Halle
[09] Nerine
03-02-1772 Jfr. Conradi
[10] Carlin
03-02-1772 N. Hansen
 [Ballet af Piattoli] (Piatoli)
05-02-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Ævighedens Tempel, indrettet til Kongens geburtzdag med sang.
 [italiensk opera]
06-02-1772, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Clarice (Rose)
07-02-1772, fredag
 Otte og fyrretyvende Gang Maskerade
08-02-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes igien Ævighedens Tempel med dans
 [italiensk opera]
10-02-1772, mandag
 (opførelse nr:   42), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
Rolleliste ændret
[03] Gækkestolt, Raadsherre, Leonards yngste Søn
10-02-1772 Clementin (igen)
13-02-1772, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige) Clarice (for Forfatterinden) (Rose)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) De tre Friere (Motte og Boindin)
14-02-1772, fredag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Skotlænderinden (Voltaire)
15-02-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Alexander og balletten af engelske matroser
 [italiensk opera]
17-02-1772, mandag
 (opførelse nr:   38), forrige, næste) Gnieren (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Valerius, hendes Elsker, Hushofmester hos Harpagon
17-02-1772 (? måske tidligere) Irgens
[05] Mariane, Cleantes Elskede
17-02-1772 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger (igen)
20-02-1772, torsdag
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Plutus (Holberg)
21-02-1772, fredag
 Ni og fyrretyvende Gang Maskerade
24-02-1772, mandag
 (premiere, næste) Zarine (Brun)
Rolleliste
[01] Zarine, Sacernes Dronning
24-02-1772 Jfr. Bøttger
[02] Rhetea, Datter af Cyaxares, Medernes Konge, Stryanges Gemal
24-02-1772 Mad. Knudsen
[03] Nitocre, hendes Søster
24-02-1772 Jfr. Halle
[04] Stryange, Medernes Anfører, Cyaxares's Svigersøn
24-02-1772 Rose
[05] Lorano, en af Medernes Anførere, den fornemste næst Stryange
24-02-1772 Hortulan
[06] Fire Sacer [1]
24-02-1772 Kemp
[07] Fire Sacer [2]
24-02-1772 Urberg
[08] Fire Sacer [3]
24-02-1772 Beck
[09] Fire Sacer [4]
24-02-1772 N. Hansen
[10] En Vaabendrager
24-02-1772 ukendt
27-02-1772, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Zarine (Brun)
28-02-1772, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Zarine (for Forfatteren) (Brun)
29-02-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes tragoedien Zarine, en original dansk tragoedie af Nordal Brun, og en ballet
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Zarine (Brun)
01-03-1772, søndag Helligdag Fastelavn
02-03-1772, mandag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
Rolleliste ændret
[06] Claus, en Dreng
02-03-1772 Beck ?
[07] Første Pige hos Corfitz
02-03-1772 (? måske tidligere) Jfr. Halle
[08] Anden Pige hos Corfitz
02-03-1772 Jfr. Halle (?)
[32] En Officer i 4. Akt
02-03-1772 N. Hansen
[36] En Poet
02-03-1772 (? måske tidligere) Beck
[39] En Officer i 5. Akt
02-03-1772 (? måske tidligere) Musted
04-03-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes Landsbye Poeten
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Landsbypoeten (Destouches)
06-03-1772, fredag
 Halvtredsindstyvende Gang Maskerade
07-03-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes Mændenes Skole, en ballet og comoedie Florentineren
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Mændenes Skole (Molière)
Rolleliste ændret
[05] Valerius, Isabelles Elsker
07-03-1772 Rose (igen)
[06] Lisette, Leonores Pige
07-03-1772 Jfr. Halle
[07] Ergaste, Valerius's Broder
07-03-1772 N. Hansen
[08] En Kommissarius
07-03-1772 C.L. Printzlau
[09] En Notarius
07-03-1772 Beck
 (opførelse nr:   50), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
09-03-1772, mandag
 (premiere) Bjergbøndernes Bortreise og Hjemkomst (Piatoli) (Ballet)
 (opførelse nr:   37), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
12-03-1772, torsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
Rolleliste ændret
[02] Pernille, hans Pige
12-03-1772 Jfr. Halle
[03] Peer Nielsen, Bondedrengen, Pfaltzgreve
12-03-1772 Londemann (igen)
[06] Leander
12-03-1772 (? måske tidligere) Musted
 (opførelse nr:   35), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Dorimene, en ung Kokette, forlovet med Sganarel (1854-55: rollenr. 4, hans Datter)
12-03-1772 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
16-03-1772, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Zarine (Brun)
18-03-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata og en ballet
 [italiensk opera]
19-03-1772, torsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Scapins Skalkestykker (Molière)
Rolleliste ændret
[02] Octavio, hans Søn
19-03-1772 (? måske tidligere) Musted (igen)
[05] Zerbinette, et ægyptisk Fruentimmer, som siden bliver befundet at være Argantes Datter, (fra S.-F. 1841: en ung Pige, opdragen blandt Zigeunerne)
19-03-1772 (? måske tidligere) Jfr. Bøttger (igen)
[06] Hyacinthe
19-03-1772 (? måske tidligere) Jfr. Fogh
 (premiere, næste) Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
Rolleliste
[01] Deucalion
19-03-1772 Musted
[02] Pyrrha
19-03-1772 Mad. Knudsen
[03] Amor
19-03-1772 Jfr. Halle
20-03-1772, fredag
 En og halvtredsindstyvende Gang Maskerade
21-03-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata og en ballet
 [italiensk opera]
23-03-1772, mandag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
26-03-1772, torsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
Rolleliste ændret
[04] Lisette, hendes Kammerpige
26-03-1772 (? måske tidligere) Jfr. Conradi
[04] Lisette, hendes Kammerpige
000-000-0000 - Jfr. Morell?
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
28-03-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Didonis Abandonata og en ballet
 [italiensk opera]
30-03-1772, mandag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Henrik den Fjerdes Jagt (Collé)
01-04-1772, onsdag
 (premiere, næste) Tro ingen for vel (Brandes)
Rolleliste
[13] Wilhelm, Kammertjener hos Greven af Werling
01-04-1772 ukendt
[01] Grev Werling
01-04-1772 Clementin
[02] Greven af Olborgn
01-04-1772 Hortulan
[03] Baronen af Thoreck
01-04-1772 Musted
[04] Herren af Dormin
01-04-1772 Rose
[05] Fruen af Dormin
01-04-1772 Jfr. Bøttger
[06] Lotte, Kammerpige hos Fru Dormin
01-04-1772 Jfr. Halle
[06] Lotte, Kammerpige hos Fru Dormin
000-000-0000 - Jfr. Morell?
[07] Pips, en Gæstgiver
01-04-1772 Ørsted
[08] Ernst, Greven af Werlings Tjener
01-04-1772 Printzlau
[08] Ernst, Greven af Werlings Tjener
000-000-0000 - Kemp?
[09] Conrad, Greven af Olborns Betjent
01-04-1772 N. Hansen
[10] Henrik, Herren af Dormins Betjent
01-04-1772 Londemann
[11] Stephen, en Opvarter i Gæstgiverhuset
01-04-1772 Beck
[12] En Ubekendt
01-04-1772 Printzlau
[12] En Ubekendt
000-000-0000 - måske periode med ukendt
 (opførelse nr:   39), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
02-04-1772, torsdag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Tro ingen for vel (Brandes)
04-04-1772, lørdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Hadriana in Syrie og en ballet
 Adriano in Siria [på italiensk]
 (opførelse nr: ukendt), forrige) De Engelske Matroser (Piatoli) (Ballet)
06-04-1772, mandag
 (ufuldstændig opførelse), forrige, næste) Tro ingen for vel (Brandes)
 Biergbøndernes Bortreise og Hiemkomst (Piatoli)
08-04-1772, onsdag
 Concert af Brødrene Colla
09-04-1772, torsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Tro ingen for vel (Brandes)
12-04-1772, søndag Helligdag Palme Søndag
13-04-1772, mandag
 Passions-Concert
16-04-1772, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
17-04-1772, fredag Helligdag Langfredag
19-04-1772, søndag Helligdag Paaskedag
20-04-1772, mandag Helligdag 2. Paaskedag
22-04-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da man opførte Hadrianus in Syrie og en ballet
 [italiensk opera]
23-04-1772, torsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Zarine (Brun)
24-04-1772, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa en consert paa comoediehuset, da brødrene Colla spillede paa nogle af dem selv opfundne instrumenter, der omtrent noget fra saa ud som zitrinker eller citarer og havde strenge. De spillede med en stor færdighed og adresse de sværeste conserter og stykker, men instrumenterne havde dog ikke i sig selv, som mig syntes, noget særdeles indtagende eller deres lyd rørende, som maatte stedse beundre kunsten mere end det behagelige. En tysker Zeigler spillede fortræffelig paa phiolin, Silke paa fløjte, etc.
 Concert af Brødrene Colla
27-04-1772, mandag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Mændenes Skole (Molière)
Rolleliste ændret
[04] Leonore
27-04-1772 Jfr. Fogh
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
29-04-1772, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var i aftes [=29-4-1772] paa italiensk opera, da der opførtes Hadrianus i Syrien og en ballet
 Hadrianus i Syrien [på italiensk]
30-04-1772, torsdag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Tro ingen for vel (Brandes)
01-05-1772, fredag
 To og halvtredsindstyvende Gang Maskerade
15-05-1772, fredag Helligdag Bededag
28-05-1772, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
02-06-1772, tirsdag
 Ti Forestillinger af Brambillas Linedandserselskab
07-06-1772, søndag Helligdag Pintsedag
08-06-1772, mandag Helligdag 2. Pintsedag
14-06-1772, søndag Helligdag Trinitatis