Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1772

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1772


1772     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
Le poëte campagnard [på fransk] (Destouches)

1772     januar


01-01-1772, onsdag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
Julestuen (Holberg)
03-01-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen var paa fransk comoedie, da der blev opført en comoedie, en ballet og en oparet.
[fransk komedie]
 Teater Det kongelige Teater
Fem og fyrretyvende Gang Maskerade
04-01-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen var paa italiensk opera, da La Piscatori eller Fisker Pigen og en ballet blev opført
[italiensk opera]
05-01-1772, søndag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie da der opførtes en comoedie, en oparet og en ballet
[fransk komedie]
06-01-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
07-01-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen paa fransk comoedie, da der opførtes Le Tamboure Nocturne, en ballet og oparet La Servante Matraise
[fransk komedie]
09-01-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
10-01-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes en comoedie, ballet Le Tarok, oparet Tomas Joris i 3 akter
[fransk komedie]
 Teater Det kongelige Teater
Sex og fyrretyvende Gang Maskerade
13-01-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
16-01-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-01-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om morgenen blev den regierende dronning Caroline Mathilde arresteret tillige med greverne Struensee og Brandt, den første i Kastellet, den anden i Stokhuset
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om eftermiddagen var paa fransk comoedie, da der opførtes "L'Obstacle de l'amour", der kunne synes at være vælget med flid, og en ballet. Man fik stedse flere og flere anekdoter at vide om denne mærkværdige morgen, men hvoraf lidet kuns troes
L'Obstacle de l'amour
20-01-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
De engelske Matroser (Piatoli) (Ballet)(premiere)
21-01-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk komedie, da der opførtes oparet "Disserteuren" og en ballet.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Comoedien begiyndte et barn at skrige, det blev strax udbragt paa gangen, men hvorved det skreg endnu mere, alle vendte sig hen til det sted, skraalet kom fra, og nogle raabte med en slags urolighed: Hvad er det? Ved denne leylighed kom der som en slags panisk skræk over alle, der troede en ny revolution var paa færde, og man søgte i en hast ud af logerne, og begge parterrer stoppede hinanden derved udenfor. Paa det parterre nærmest theatret, hvor jeg var, blev alene 3 á 4 mennesker tilbage, hvoriblandt commandeur Lousen, som sprang op paa en af bænkene og raabte højt nogle gange: "Hvad var det?", og at de kunne jo sige, hvad det var. Ved den leylighed svarede jeg ham, som og blev tilbage, at det var blind allarm. Kongen blev strax altereret, gik op og ned i logen og ville været ud, som Enkedronningen havde møje med at holde ham fra, ved at forsikre, at det intet havde at sige. Det syntes, han troede, at nogle ville angribe ham, hvilken tanke og flere havde, og at dette skulle være en modrevolution af Dronningens, Struensees og fleres parti, som dog synes at være en urimelig tanke paa en saadan tid og sted. Kongen kan mulig have faaet den tanke ved det, at hans vagt udenfor formedelst den trængsel og allarm, som blev foraarsaget rundt om dem, tog tempo og derved larmede en del med deres gevæhrer i særdeleshed og uden for Kongens loge, samt da han og for faa nætter siden endog havde haft visiter om natten i sit sovegemak i sin dybeste søvn. Efter et quarteers forløb saa man alle folk komme ind igien, halv skamfulde, og indtage deres forrige pladser, jeg spurgte adskillige, hvad de troede det var, men de svarede de flestes aarsag. Comoedien blev udspillet
Le Déserteur [på fransk]
22-01-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes Demophonte, og en ballet af engelske matroser
[italiensk opera]
23-01-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
24-01-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Syv og fyrretyvende Gang Maskerade
25-01-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: italiensk opera, da der opførtes Demophonte og samme ballet som sidst [22-1-1771]
[italiensk opera]
27-01-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
29-01-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-01-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
31-01-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen paa fransk comoedie
[fransk komedie]

1772     februar


01-02-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
03-02-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Clarice (Rose) (premiere)
[Ballet af Piattoli] (Piatoli)
04-02-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie da der opførtes Tvilling Brødrene [ie: Les Ménechmes], balletten til kongens geburtzdag og en oparet
Les Ménechmes [på fransk] (Regnard)
balletten til kongens geburtzdag
[fransk opera]
05-02-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Ævighedens Tempel, indrettet til Kongens geburtzdag med sang.
[italiensk opera]
06-02-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Clarice (Rose)
07-02-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Otte og fyrretyvende Gang Maskerade
08-02-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes igien Ævighedens Tempel med dans
[italiensk opera]
10-02-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
11-02-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie, da der opførtes Crispin Medizin, en ballet og oparet Les deux Avare
Crispin Medecin [på fransk] (Hauteroche)
[ballet]
Les deux Avare [på fransk]
13-02-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
De tre Friere (Motte og Boindin)
14-02-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Skotlænderinden (Voltaire)
15-02-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Alexander og balletten af engelske matroser
[italiensk opera]
17-02-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
20-02-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Plutus (Holberg)
21-02-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie da de opførte Soliman den 2den, etc.
[fransk komedie]
 Teater Det kongelige Teater
Ni og fyrretyvende Gang Maskerade
24-02-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun) (premiere)
27-02-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun)
28-02-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
29-02-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes tragoedien Zarine, en original dansk tragoedie af Nordal Brun, og en ballet
Zarine (Brun)

1772     marts


01-03-1772, søndag Helligdag Fastelavn
02-03-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Barselstuen (Holberg)
03-03-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes La Mercure Galante, en ballet og oparet Le Jardinier de Zidon
[fransk komedie]
04-03-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes Landsbye Poeten
Landsbypoeten (Destouches)
06-03-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes tragoedien Zaire, en ballet og derefter en parodi paa Zaire, ligeledes forfærdiget af Voltaire selv
Zaire (Voltaire)
[ballet]
[parodi på Zaire]
 Teater Det kongelige Teater
Halvtredsindstyvende Gang Maskerade
07-03-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa dansk comoedie, da der opførtes Mændenes Skole, en ballet og comoedie Florentineren
Mændenes Skole (Molière)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
09-03-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bjergbøndernes Bortreise og Hjemkomst (Piatoli) (Ballet)(premiere)
10-03-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie
[fransk komedie]
12-03-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
13-03-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om eftermiddagen var paa fransk comoedie, da der opførtes Soliman den Anden og en ballet
[fransk komedie]
16-03-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun)
17-03-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften var paa fransk comoedie, da der opførtes L'Avare, en ballet og oparet Les deux Chasseur
[fransk komedie] (premiere)
18-03-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata og en ballet
[italiensk opera]
19-03-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)(premiere)
20-03-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie
[fransk komedie]
 Teater Det kongelige Teater
En og halvtredsindstyvende Gang Maskerade
21-03-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa italiensk opera, da der opførtes Dido Abandonata og en ballet
[italiensk opera]
23-03-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den nye Prøve (Marivaux)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
24-03-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes L'Ecole des Bourschy, en ballet og oparet Cloes
[fransk komedie]
26-03-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
27-03-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes to smaa franske comoedier, to balletter og en oparet
[fransk komedie]
28-03-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Didonis Abandonata og en ballet
[italiensk opera]
30-03-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater

1772     april


01-04-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tro ingen for vel (Brandes) (premiere)
Den Stundesløse (Holberg)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
02-04-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
03-04-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie, da der opførtes Crispin Medizin, ballet Palmire, oparet Les deux Avare
Crispin Médecin [på fransk] (Hauteroche)
ballet Palmire
Les deux Avare [på fransk]
04-04-1772, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da der opførtes Hadriana in Syrie og en ballet
Adriano in Siria [på italiensk]
De Engelske Matroser (Piatoli) (Ballet)
06-04-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tro ingen for vel (Brandes) (ufuldstændig opførelse)
Biergbøndernes Bortreise og Hiemkomst (Piatoli)
07-04-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes Le Prefuge a la Mode, en ballet og oparet Les Sabord
[fransk komedie]
08-04-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Concert af Brødrene Colla
09-04-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
10-04-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes Le Cercel, en ballet og en oparet
[fransk komedie]
12-04-1772, søndag Helligdag Palme Søndag
13-04-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Passions-Concert
16-04-1772, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
17-04-1772, fredag Helligdag Langfredag
19-04-1772, søndag Helligdag Paaskedag
20-04-1772, mandag Helligdag 2. Paaskedag
22-04-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa italiensk opera, da man opførte Hadrianus in Syrie og en ballet
[italiensk opera]
23-04-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun)
24-04-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa en consert paa comoediehuset, da brødrene Colla spillede paa nogle af dem selv opfundne instrumenter, der omtrent noget fra saa ud som zitrinker eller citarer og havde strenge. De spillede med en stor færdighed og adresse de sværeste conserter og stykker, men instrumenterne havde dog ikke i sig selv, som mig syntes, noget særdeles indtagende eller deres lyd rørende, som maatte stedse beundre kunsten mere end det behagelige. En tysker Zeigler spillede fortræffelig paa phiolin, Silke paa fløjte, etc.
Concert af Brødrene Colla
27-04-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Mændenes Skole (Molière)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
28-04-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var i aften paa fransk comoedie, da der opførtes Le Distrai, en ballet og oparet Agnete og Lubin
Annette et Lubin [på fransk] (Favart m.fl.) (Syngestykke)
Le Distrai [på fransk] (Regnard)
29-04-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var i aftes [=29-4-1772] paa italiensk opera, da der opførtes Hadrianus i Syrien og en ballet
Hadrianus i Syrien [på italiensk]
30-04-1772, torsdag
 Teater Det kongelige Teater

1772     maj


01-05-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da man opførte Le petit Ecole des Mere, en ballet og oparet L'Ile des foux
[fransk komedie]
 Teater Det kongelige Teater
To og halvtredsindstyvende Gang Maskerade
06-05-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes en comoedie og oparet Sanco Panche eller Don Qvichots Cavallier
[fransk komedie]
08-05-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes en comoedie, en ballet, oparet Le Soldat Magigien. Jeg kom iblandt ikke, førend comoedien var forbi, og blot for at se balletten og oparetten, de lange 5-aktcomoedier faldt mig ofte kedsommelige
[fransk komedie]
[ballet]
Le soldat magicien [på fransk]
13-05-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da man opførte en comoedie og oparet, høstfolkene, etc.
[fransk komedie]
15-05-1772, fredag Helligdag Bededag
20-05-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da man opførte en oparet Le Rencontre i tre akter med dans
[fransk komedie]
22-05-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, man opførte en comoedie og en oparet
[fransk komedie]
25-05-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes oparet Disserteuren i tre akter med dans
[fransk komedie]
27-05-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie, da der opførtes Le Petit Ecoles des Meres og oparet med 1 ballet
Le Petit Ecoles [på fransk]
[Opera på fransk]
[ballet]
28-05-1772, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
29-05-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie da der opførtes comoedien Le Gouvernante i fem akter. En ballet og oparet og Le Tonniere
[fransk komedie]

1772     juni


01-06-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var om aftenen paa fransk comoedie, da der opførtes Det Gavmilde Testamente. En ballet og oparet, Rose & Cole
[fransk komedie]
02-06-1772, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ti Forestillinger af Brambillas Linedandserselskab
03-06-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes Les Original, en ballet og oparet Le Böhomier, med bjørne, helvede, djævle, etc.
[fransk komedie]
05-06-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes Le Matromini i fem akter og en ballet
[fransk komedie]
07-06-1772, søndag Helligdag Pintsedag
08-06-1772, mandag Helligdag 2. Pintsedag
14-06-1772, søndag Helligdag Trinitatis
26-06-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftenen paa fransk comoedie, da man opførte Kong Henrich den 4.s jagt og en ballet
[fransk komedie]
29-06-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: I aften paa fransk comoedie da der opførtes comoedien Le Maneshique, oparet L'Avengel de Palmyre og en ballet
[fransk komedie]

1772     juli


20-07-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var om aftenen paa fransk comoedie, da der opførtes en comoedie ballet L'ecole Danoise og oparet Les deux Avarre. Saa at den tripolitanske gesandt sad i loge hos de andre fremmede gesandter
[fransk komedie]
[ballet, L'ecole Danoise]
Les deux Avarre [på fransk]
24-07-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da man opførte Les Originaux, en militair ballet, og oparet Seyeren
[fransk komedie]
27-07-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie da der opførtes L'Enfend Prodigue og en ballet
[fransk komedie]

1772     august


10-08-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes Les Faux infidele, en ballet, oparet Le Huron, man forestiller en bataille, skyder canonskud, etc.
[fransk komedie]
28-08-1772, fredag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie om aftenen, da man opførte La Babillart, en ballet og oparet Les deux Avarres.
La Babillart [på fransk] (Boissy)
[ballet]
Les deux Avarre [på fransk]
31-08-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie i aften da der opførtes la mere Confident en balet og oparet les deux chasseur
La mere Confident [på fransk] (Marivaux)
[ballet]

1772     september


04-09-1772, fredag
 Teater Christiansborg (Den franske Hoftrup)
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Været til Cour og paa Fransk Comoedie. Der blev spilt l'Isle sonnante. En execrabel Piece
[fransk Comoedie]
07-09-1772, mandag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa Fransk komdie da der opførtes Comoed. Le Circul - en Balet og en Oparet. Man sagde dette var sidste gang at fri comoedie blev tilladt
Le Circul

1772     oktober


21-10-1772, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [23-10-1772] Samme Dags Aften [onsdag 21-10-1772] ankom Hendes Kongelige Høyhed Prindsesse Lovise med Sin Durchlauchtigste Gemahl og børn her til Staden. - Efter Høystbemeldtes Ankomst blev noget efter opført Fransk Comoedie paa Hof-Theatret, hvilken Deres Majestæter Kongen og Dronningen Juliane Marie, Hans Kongelige Høyhed Arve-Prinds Friderich, Hans Durchlauchtighed Prinds Carl med Gemahlinde Hendes Kongelige Høyhed Prindsesse Lovise behagede at bievaane
23-10-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Prolog (Biehl) (premiere)
Acis og Galathea (Andriani) (Ballet)(premiere)
27-10-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-10-1772] I Gaar Aftes var Fransk Komoedie paa Hof Theatret, hvorefter 2 Gange ugentlig opføres Comoedie, nemlig Tirsdag og Løverdag
[frans komedie]
28-10-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [27-10-1772] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver formedelst en Actrices Upasselighed, i Stæden for Hr. Bruns Zarine, Onsdagen den 28de October Klok. 6, opført Comoedien: Henrich og Pernille, i 3 Acter, af Hr. Baron Holberg, hvori en ny Actrice [ie: Madam (Christiane Lovise) Bech som Pernille] giør Prøve. Efter Stykket dandses Balletten: Acis og Galathea, componeret af Ballet-Mester Msr. Andriani
Acis og Galathea (Andriani) (Ballet)
30-10-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [28-10-1772] Paa den Kongelige Danske Skueplads bliver formedelst en Actrices Upasselighed, i Stæden for Hr. Bruns Zarine, Fredagen den 30te October Klok. 6, opført Comoedien: Den kiærlige Mand i 5 Acter, af Jomfrue Biehl, tilligemed Balletten: Acis og Galathea, componeret af Ballet-Mester Msr. Andriani
Acis og Galathea (Andriani) (Ballet)
31-10-1772, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie tillige med min kone, som var i Dame-Logerne i de hendes rang tilkommende. Man opførte Disserteuren med balletten
Le Déserteur [på fransk]

1772     november


03-11-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [2-11-1772] I Morgen Aften bliver fransk Comoedie paa Hof Theatret.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, da der opførtes comoedien Les Casa d'Orlean. En ballet og oparet Les deux Avarez. Kongen, enkedronningen, kronprintzen, printz Friderich, printz Carl af Hessen med hans gemalinde og liden datter var der alle
Les Carrosses d'Orleans [?, på fransk] (Chapelle)
[ballet]
Les deux Avare [på fransk]
04-11-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gartneren (Andriani)
06-11-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
10-11-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone og jomfru von Aphelen, som var begge sammen i damelogerne. Man opførte L'Auteur et son Valet. En ballet og oparet Le Roi et le Fermier
L'Auteur et son Valet [på fransk]
[Ballet]
Le Roi et le Fermier [på fransk]
11-11-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
13-11-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Beverley (Moore og Saurin)
14-11-1772, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie med min kone og min søster A. Leth. Der opførtes Le Glorieux, en ballet og oparet Isabelle & Gertrude Ffs.
Isabelle & Gertrude Ffs (Favart)
Le Glorieux [på fransk] (Destouches)
17-11-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie tillige med min kone, man opførte Mahomet, en tragoedie, en ballet og oparet Le Tonniere
[fransk Comoedie]
18-11-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
De pene Jomfruer (Molière)
Gartner-Balletten
Anagilda [på italiensk]
20-11-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Stedmoderen (Wandall)
Gartner-Balletten (Barch)
21-11-1772, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone. Der opførtes L'angloissen Bourdenax, en comoedie og oparet Le Jardinier de Sidon. Imod sigende vedblev dog den franske comoedie endnu denne vinter som tilforn
L'angloissen Bourdenax
Le Jardinier de Sidon
25-11-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Viinhøsten (Andriani) (Ballet)(premiere)
Anagilda [på italiensk]
27-11-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1772, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, de opførte oparet La Bonne Fille i tre akter og en ballet. Vi gik de fleste tider til og fra comoedien naar veyret var nogenledes godt, som da var meget brugelig, og vi i sær kunne, som boede temmelig nær Slottet
[fransk komedie]
29-11-1772, søndag Helligdag Advent

1772     december


01-12-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie med min kone og jomfru von Aphelen, man opførte La Mere Jaloux, en ballet, hvor den af et menneske levende støtte vises, etc. og oparet Le Milicien
[fransk komedie]
02-12-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk]
04-12-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
09-12-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk]
11-12-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
Mændenes Skole (Molière)
13-12-1772, søndag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, man opførte comoedien Le contre tes. En tyrkisk ballet og oparet Le Marechal Ferrent
[fransk komedie]
15-12-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, der opførtes en comoedie, en ballet og oparet Le Hyron
[fransk komedie]
16-12-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk]
18-12-1772, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-12-1772, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, da der opførtes comoedien La Mere Confiden, en ballet og oparet Le Tableau Parlent
[fransk komedie]
21-12-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
23-12-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk]
25-12-1772, fredag Helligdag Juledag
26-12-1772, lørdag Helligdag 2. Juledag
28-12-1772, mandag
 Teater Det kongelige Teater
29-12-1772, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, man opførte en comoedie, ballet la Fete de Village, oparet Les deux Avare
[fransk komedie]
30-12-1772, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Julestuen (Holberg)
Anagilda [på italiensk]
 

Forrige år - Næste år