Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1773

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1773


1773     januar


01-01-1773, fredag Helligdag Nytaarsdag
02-01-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie om aftenen med min kone, da der opførtes comoedien L'Avare, en ballet og oparet Le Tonnelier
L'avare [på fransk] (Molière)
[ballet]
Le Tonnelier [på fransk]
05-01-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone. Man opførte en oparet i tre akter L'Ile Sonnent, eller L'Esprit Infarnal og en ballet
L'Ille Sonnent [på fransk]
[ballet]
06-01-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Don Ranudo (Holberg)
Den bedragne Gartner (Andriani)
08-01-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
09-01-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, der opførtes La Mere Jaloux og oparet Lusia og en ballet
La Mere Jaloux [på fransk]
Lusia [på fransk]
[ballet]
12-01-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone. Man opførte comoedien le Consetement forcé, en ballet og oparet Tommes Jores i tre akter
Le Consetement forcé [på fransk]
[ballet]
Tom Jones [på fransk] (Poinsinet)
13-01-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zaïre (Voltaire)
15-01-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
16-01-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone. Der opførtes comoedien La Fausse Confident, ballet La Fète d'Amour, oparet Rose Et Collet
La Fausse Confident [på fransk]
[ballet, La Fète d'Amour]
Rose et Collet [på fransk]
19-01-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone. Man opførte comoedien Le Prodique, en ballet og en oparet
Le Prodique [på fransk]
[ballet]
[Opera på fransk]
20-01-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
22-01-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
Den Stundesløse (Holberg)
26-01-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, der opførtes comoedien Le Menteur, oparet Agnete et Lubin, ballet L'Amour desarmé
Le Menteur [på fransk] (Corneille)
Agnete et Lubin [på fransk]
[ballet, L'Amour desarmé]
27-01-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
29-01-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Beverley (Moore og Saurin)
De tre Friere (Motte og Boindin)
30-01-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var i aften paa fransk comoedie med min kone, der opførtes en comoedie, en ballet og oparet Silvine
[fransk komedie]
[ballet]
Silvine [på fransk]

1773     februar


03-02-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Parnasfesten (Andriani)
04-02-1773, torsdag
 Teater Hofteatret (Note)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var til bal parée en domine paa Hoftheatret tillige med min kone fra om aftenen kl. 10 ½ til om morgenen kl. 3. Kongen, enkedronning Juliana Maria, Printz Friderich etc. var der. Min kone dansede lidet. Det var første gang, jeg havde været der. Parterrerne var opskruede lige med theatret, og alt vel med lysekroner og lys oplyst og udziret
[bal parée en domine]
05-02-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'eroe chinese [på italiensk]
10-02-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
12-02-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'eroe chinese [på italiensk]
13-02-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes comoedien Le Contre Tems, en ballet og oparet Le Marechal Ferrent
Le contre Temps [på fransk]
[ballet]
Le Marechal Ferrent
16-02-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, man opførte comoedien Crispin Medicin, en ballet og en oparet
Crispin Medicin [på fransk] (Hauteroche)
[ballet]
[Opera på fransk]
17-02-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun)
19-02-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
Mændenes Skole (Molière)
21-02-1773, søndag Helligdag Fastelavn
22-02-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
23-02-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie i aften, da man opførte tragoedien Hioparch i fem acter. En ny ballet og oparet Rose og Colai
[fransk komedie]
24-02-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
25-02-1773, torsdag
 Teater Hofteatret (Note)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var om aftenen og natten paa bal en domino med min kone paa Hoftheatret, Christian og jamfru von Aphelen fulgtes med os
[bal en domino]
26-02-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
Maskeraden (Holberg)
27-02-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, da der opførtes en opera, nemlig Zemire & Azos i 4 akter
Zemire og Azos [på fransk]

1773     marts


01-03-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Melampe (Holberg)
03-03-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skotlænderinden (Voltaire)
05-03-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Matrosernes Bortreise og Hjemkomst (Andriani)
L'eroe chinese [på italiensk]
06-03-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie i aften, da man opførte comoedien La Surpris de l'Amour, den nye ballet Provintzial Fiskerne, oparet Le Tableau Parlant
La surprise de l'amour [på fransk] (Marivaux)
[ballet, Provintzial Fiskerne]
Le Tableau Parlant
09-03-1773, tirsdag
 Teater Bryggernes Laugshus (Det musicalske Selskab)
Passions-Cantata af den vidtberømte Capelmester Bach i Hamborg
10-03-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
11-03-1773, torsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
[fransk Comoedie]
12-03-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'eroe chinese [på italiensk]
Matrosernes Bortreyse og Tilbagekomst (Andriani)
Myndlingen (Fagan)
13-03-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
[fransk Comoedie]
16-03-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes komdien Turkeron, en ballet og oparet Les deux Chasseur
Turkeron [på fransk] (Lesage)
[ballet]
17-03-1773, onsdag
 Teater Hofteatret (Note)
[Bal Paré en Domino for de 9 Classer]
 Teater Det kongelige Teater
Pebersvendene (Ewald) (premiere)
Gartner-Balletten (Andriani)
18-03-1773, torsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
[fransk Comoedie]
19-03-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'eroe chinese [på italiensk]
Viin-Høsten (Andriani)
20-03-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
[fransk Comoedie]
22-03-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Pebersvendene (Ewald)
Matrosernes Bortreyse og Tilbagekomst (Andriani)
23-03-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
[fransk Comoedie]
24-03-1773, onsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie, da der opførtes comoedien L'irresolut
L'irresolut [på fransk]
 Teater Det kongelige Teater
Den bedragne Gartner, hvori Msr. Andriani og Mad. Duteiller dandse Pas de deux (Andriani)
26-03-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed uden Strømper (Wessel) (premiere)
27-03-1773, lørdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, der opførtes Les Fausse infidelles, en ballet og L'amie de la Maison
L'amie de la Maison [på fransk]
Les Fausse infidelles [på fransk]
29-03-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(Adriani afgaaet)
30-03-1773, tirsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa fransk comoedie med min kone, man opførte Landsbye Poeten, en ballet og oparet Le Hyron
Landsbye Poeten [på fransk] (Destouches)
Le Hyron
31-03-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: Om Aftenen med Suhm paa Comoedien og seet Kiærlighed uden Strømper. - Min Brevtaske blev stiaalet af min Lomme

1773     april


01-04-1773, torsdag
 Teater Hofteatret (Den franske Hoftrup)
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa fransk comoedie med min kone og min svigermoder fru Nägler, man opførte en opera La bonne Fille og en ballet
La bonne Fille
02-04-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
04-04-1773, søndag Helligdag Palme Søndag
08-04-1773, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
09-04-1773, fredag Helligdag Langfredag
11-04-1773, søndag Helligdag Paaskedag
12-04-1773, mandag Helligdag 2. Paaskedag
14-04-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om aftningen var paa dansk comoedie med de andre i Loge no. 30 øverste etage, som vi havde lejet og saa den saakaldede Tragoedie af Wessel: Kiærlighed uden Strømper, blev opført, samt en ny matrosballet af Bark
De hollandske Matroser (Barch) (Ballet)(premiere)
16-04-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk] (Gigli m.fl.) (Opera)
19-04-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
21-04-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Pas de deux
Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
23-04-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Anagilda [på italiensk] (Gigli m.fl.) (Opera)
Matros-Balletten (Barch)
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
26-04-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater
(for Londemanns Enke)
27-04-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
De to Friere (Barch) (Ballet)(premiere)
28-04-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zeloïde (Foix)
29-04-1773, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-04-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
L'isola disabitata [på italiensk]
De tre Friere (Motte og Boindin)

1773     maj


05-05-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Zarine (Brun)
07-05-1773, fredag Helligdag Bededag
12-05-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Høstfolkene (Barch) (Ballet)(premiere)
14-05-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
19-05-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
20-05-1773, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
21-05-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
26-05-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
28-05-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Myndlingen (Fagan)
Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
30-05-1773, søndag Helligdag Pintsedag
31-05-1773, mandag Helligdag 2. Pintsedag

1773     juni


02-06-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Den Stundesløse (Holberg)
04-06-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Serenaden (Regnard)
06-06-1773, søndag Helligdag Trinitatis
09-06-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Anagilda [på italiensk] (Gigli m.fl.) (Opera)

1773     oktober


27-10-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Prolog
Silphen (Biehl) (Syngestykke)(premiere)
De musikalske Hyrder (Barch) (Ballet)(premiere)
29-10-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Silphen (Biehl) (Syngestykke)
(Piatoli Balletmester)
30-10-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Tartuffe (Molière)

1773     november


02-11-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Parykmageren (Piatoli) (Ballet)(premiere)
De tre Friere (Motte og Boindin)
03-11-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Nanine (Voltaire)
05-11-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Den Sandsesløse (Regnard)
06-11-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Anagilda [på italiensk] (Gigli m.fl.) (Opera)
Parykmagerne (Piatoli)
09-11-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Gnieren (Molière)
10-11-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Sidney (Gresset) (premiere)
De musikalske Hyrder (Barch)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
12-11-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Parykmagerne (Piatoli)
13-11-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Concert med den nyoprettede Syngeskole
16-11-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Zarine (Brun)
17-11-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Den gamle Mand, som bliver ung igjen (Pitrot) (Ballet)(premiere)
Modens Sæder (Saurin) (premiere)
Myndlingen (Fagan)
19-11-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Silphen (Biehl) (Syngestykke)
20-11-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
23-11-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
24-11-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
26-11-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
27-11-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
28-11-1773, søndag Helligdag Advent
29-11-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)

1773     december


03-12-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Mændenes Skole (Molière)
[ballet]
04-12-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
07-12-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
08-12-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Kjærlighed paa Prøve (Barch) (Ballet)(premiere)
Tronfølgen i Sidon (Sarti og Bredal) (Syngestykke)
10-12-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Den gifte Philosoph (Destouches)
De italienske Masker (Piatoli) (Ballet)(premiere)
11-12-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
14-12-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Don Ranudo (Holberg)
15-12-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
17-12-1773, fredag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Serenaden (Regnard)
18-12-1773, lørdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Concert af den danske Syngeskole
20-12-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Modens Sæder (Saurin)
21-12-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
22-12-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Nanine (Voltaire)
Sicilianeren (Molière)
25-12-1773, lørdag Helligdag Juledag
26-12-1773, søndag Helligdag 2. Juledag
27-12-1773, mandag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Maskeraden (Holberg)
Julestuen (Holberg)
28-12-1773, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Armida [på italiensk]
29-12-1773, onsdag
 Teater Det kongelige Teater (Hofteatret)
Den foregivne Medbeiler (Foix) (premiere)
Deucalion og Pyrrha (Sarti og Foix) (Syngestykke)
 

Forrige år - Næste år