Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778)

Sprog: fransk
(henvisning) Arouet, François-Marie

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Voltaire: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [1a]] L'Oedipe. Nouvelle édition revuë et corrigée. La Haye, 1747 (1749-50, dramatik) AEJ222 BD4:sp380
originaltitel: Œdipe, 1718
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5c]] L'enfant prodigue. Comédie en 5 actes et en vers dissyllables. La Haye, 1747 (1749-50, dramatik) AEJ104 BD4:sp382
originaltitel: L'enfant prodigue, 1736
Detaljer
1776 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [2b] Senere udgave: Den ryggesløse eller forlorne Søn. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken [ved Bolle W. Luxdorph] efter Msr. Voltaires L'Enfant Prodigue. 96 sider
 Dramatik Voltaire, de: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5b]] L'indiscret. Comédie, en vers & en un acte. Copenh., 1749 (1749-50, dramatik) AEJ165 BD4:sp382
originaltitel: L'indiscret, 1725
Detaljer
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2e] Senere udgave: L'indiscret. Comédie, en un acte et en vers. Copenh., 1769
kollaps Noter
 Bog Voltaire: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider (1750, roman) BD4:sp494
originaltitel: Zadig, 1747
se også: Tilleg til Zadig
Detaljer
oversat af Frederik Christian Eilschov (1725-1750)
1759 Senere udgave: Oversettelser af Zadig. En østlig Historie; og af nogle andre smaa Stykker. Alle af Voltaire. [Oversat af Sneedorf]. ♦ Sorøe, 1759. viii + 184 sider
1777 i: Samtlige Skrivter [9s001] Senere udgave: Oversættelser af Zadig. En østlig Historie. Side 1-117
1900 Senere udgave: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Paa Dansk ved Clara Levy. ♦ 1900. 128 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek)
1946 Senere udgave: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Oversat og med en Indledning af Leif Nedergaard. Illustreret af Sven Aagaard Hansen. ♦ Fredericia, Nordiske Landes Bogforlag, 1946. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75. (Trykkested: Aalborg)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [d] Senere udgave: Zadig eller Skæbnen
kollaps Noter
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1976 (TV-film). Oversigt på: Link til ekstern webside IMDb
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Litteraturliste Medtaget på: Karsten Wind Meyhoff: Forbrydelsens elementer. Kriminalliteraturens historie fra Poe til Ellroy. Informations Forlag, 2009 Web link link til hele listen Ti gode titler fra krimiens pionertid.
 Dramatik Voltaire, de: [Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a]] Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749 (1749-50, dramatik) AEJ314 BD4:sp382
Detaljer
1756 Senere udgave: Zaire et Sørge-Spill. Forfattet i det Franske af Herr de Voltaire. Og oversat i det Danske af ***. Kbh., trykt hos Ludolph Henrich Lillie, [1756]. 96 sider
s.a. Senere udgave: Zayre. Tragedie. Oversat til den Kgl. Danske Skue-Pladses Brug af Barthold Joh. Lodde. U.St. o.A. [Kbh., 1757]
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1a] Senere udgave: Zayre. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. ♦ Copenh., 1769
1831 Senere udgave: Zaire. Tragedie i fem Acter. Af Voltaire. Fordansket af H. v. B[uchwald]. Kiel, 1831
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på fransk i Frankrig 1733.
 note til titel Opført på fransk af Den franske Trup (Nørregade) før 1750.
 Bog Voltaire: [indgår i: Hemmelig Efterretning om Dr. Jonathan Swifts sidste Vilje [b]] Micromégas (1752, novelle(r)) BD4:sp469
originaltitel: Micromégas, 1752
Detaljer
oversat af Michael Fosie (1724-1794)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [a] Senere udgave: Mikromegas
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Voltaire: Zaire et Sørge-Spill. Forfattet i det Franske af Herr de Voltaire. Og oversat i det Danske af ***. Kbh., trykt hos Ludolph Henrich Lillie, [1756]. 96 sider (1756, dramatik) AEJ314
Detaljer
oversat af Anne Marie Mehl (1715-1789)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
kollaps Noter
 Bog Voltaire: Zayre. Tragedie. Oversat til den Kgl. Danske Skue-Pladses Brug af Barthold Joh. Lodde. U.St. o.A. [Kbh., 1757] (s.a., dramatik) BD4:sp413
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
kollaps Noter
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 13. januar 1757. Igiennemlæste tragoedien Zaire, oversat paa danske vers af Lode.
 note om oplag Andet Oplag, 1766.
 note til oversat titel Adresseavisen 28-11-1769, annonce: ... Gellerts Fabler og Fortællinger ... ved B.J. Lodde, findes til Kiøbs hos Porneren ved Comoedie-Huset for fire Mark; saa og et nyt Oplag af Zayre for 24 sk.
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 13-4-1757.
 Bog anonym [Voltaire]: Verden som den er eller Babues Syn, skreven af ham selv og Memnon. Oversatte af det Franske [ved Jens Schelderup Sneedorf]. ♦ Sorøe, Trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderl. Acad. Bogtrykker, 1758. 48 sider (1758, roman) BD4:sp494 👓
originaltitel: Le monde come il va, 1746
se også: Fortsettelse af Babues Syn,
Detaljer
oversat af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
s.a. Senere udgave: Verden som den er. ♦ [Uden sted og år]. No. 1-9, kvartformat
kollaps Noter
 note til titel På fransk også med titlen: Visions des Babouc.
 note til titel Side [3-4]: Til Læseren.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[s39] anonym [Voltaire]: Memnon. Side [39]-48 (1758, roman)
originaltitel: Memnon, 1750
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [e] Senere udgave: Memnon eller Den menneskelige visdom
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym [Voltaire]: Verden som den er. ♦ [Uden sted og år]. No. 1-9, kvartformat (s.a., roman) BD4:sp494
Detaljer
oversat af Anonym
1758 1. udgave: Verden som den er eller Babues Syn, skreven af ham selv og Memnon. Oversatte af det Franske [ved Jens Schelderup Sneedorf]. ♦ Sorøe, Trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderl. Acad. Bogtrykker, 1758. 48 sider
 Bog Voltaire: Oversettelser af Zadig. En østlig Historie; og af nogle andre smaa Stykker. Alle af Voltaire. [Oversat af Sneedorf]. ♦ Sorøe, 1759. viii + 184 sider (1759, roman) BD4:sp494
Detaljer
oversat af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: En østlig Historie; og af nogle andre smaa Stykker, om de Uleiligheder, som følge med Videnskaber; om Stilen; om Frihed til at skrive; om det gode som man kunde giøre og ikke giøre; om Titler, og om Ære.
 Tekster Voltaire: [Hérode et Mariamne]. [Måske oversat til dansk til Det kgl. Teater. Aldrig opført] (1764, tekster)
originaltitel: Hérode et Mariamne, 1725
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a]] Merope. Oversat af H. Schiermann (1764, dramatik) BD4:sp161
originaltitel: Merope, 1743
Detaljer
oversat af Hans Schiermann (1728-1796)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2a] Senere udgave: Mérope. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1770
1831 Senere udgave: Merope. Fordansket af H.v. [ie: Joh. Heinr. v. Buchwald]. Kiel, 1831
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider
 Note (andet) Voltaire: Tilleg til Zadig. Oversat af Fransk ved M. S. Nyeborg. ♦ Kiøbenhavn, sælges hos E. Schiønning, 1766. 15 sider (1766, roman) BD4:sp494 👓
se også: Zadig
Detaljer
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 6, side 120: [Skriftet er ikke en oversættelse, men forfatter af M.S. Nyeborg].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lorcks dän.Journal, I, p. 516.
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1c]] Adelaide du Guesclin. Tragédie. Jouée en 1734 & reprise en 1765. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) AEJ 3 BD4:sp387
originaltitel: Adelaide du Guesclin, 1734
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2b]] Le fanatisme ou Mahomet le Prophète. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ119 BD4:sp387
originaltitel: Le fanatisme, 1741
Detaljer
1815 Senere udgave: Mahomed
kollaps Noter
 Bog Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2e]] L'indiscret. Comédie, en un acte et en vers. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) AEJ165 BD4:sp387
Detaljer
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5b] 1. udgave: L'indiscret. Comédie, en vers & en un acte. Copenh., 1749
kollaps Noter
 Bog Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2a]] Mérope. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1770 (1770-73, dramatik) AEJ203 BD4:sp387
Detaljer
1764 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a] 1. udgave: Merope. Oversat af H. Schiermann
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2d]] Les Scythes. Tragédie. Copenh., 1768 (1770-73, dramatik) AEJ263 BD4:sp387
originaltitel: Les Scythes, 1760
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2c]] Sémiramis. Tragédie. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ265 BD4:sp387
originaltitel: Sémiramis, 1748
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1a]] Zayre. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. ♦ Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) AEJ314 BD4:sp387
Detaljer
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b]] Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769 (1770-73, dramatik) AEJ 6 BD4:sp387
originaltitel: Alzire, 1736
Detaljer
1772 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [10b] Senere udgave: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth
1772 Senere udgave: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i 5 Optog. Oversat af Th. Stockfleth. Efter den femte Dresdenske Udgave 1748, og de af Forfatteren senere giorte Forandringer, som han har oversendt de Parisiske Skuespillere. U. St. o. A.
1832 Senere udgave: Alzire eller Americanerne. Fordansket af H. v. B[uchwald]. Kiel, 1832
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2f]] Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ219 BD4:sp387
Detaljer
1783 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s243] Senere udgave: Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1d]] L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ225 BD4:sp387
originaltitel: L'Orphelin de la Chine, 1750
Detaljer
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [3a] Senere udgave: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
1815 Senere udgave: Gengiskan i China. Oversættelse af Voltaires L'Orphelin de la Chine. Ved C. H. Pram. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1815. xxx + [1] 100. Pris: 1 Rbdlr. 3 Mk.
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1e]] Tancrède. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ286 BD4:sp387
originaltitel: Tancrede, 1760
Detaljer
1803 Senere udgave: Tancredo
kollaps Noter
 Bog Voltaire: [Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [10b]] Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth (1772, tekster) BD4:sp162
Detaljer
oversat af Th. Stockfleth (1742-1808)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
 Bog Voltaire, F. M. A. de: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i 5 Optog. Oversat af Th. Stockfleth. Efter den femte Dresdenske Udgave 1748, og de af Forfatteren senere giorte Forandringer, som han har oversendt de Parisiske Skuespillere. U. St. o. A. (1772, dramatik) AEJ 6 BD4:sp413
Detaljer
oversat af Th. Stockfleth (1742-1808)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen forbedret, rollerne udskrevet, 1769, men aldrig opført på Det kgl. Teater. Også en påtænkt opførelse 1779 blev opgivet igen.
 note til original titel Opført på fransk af den franske hoftrup 1769, trykt på fransk i Kbh. 1769 og igen 1770.
 anmeldelse Kritisk Journal, 1774.
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [3b]] La mort de César. Tragédie, en 3 actes. Copenh., 1771 (1770-73, dramatik) AEJ217 BD4:sp387
originaltitel: La mort de César, 1743
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [3a]] L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767 (1770-73, dramatik) AEJ225 BD4:sp387
Detaljer
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1d] 1. udgave: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
kollaps Noter
 Dramatik Voltaire, de: [Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [3c]] Les Guèbres ou La tolérance. Tragédie. Copenh., 1771 (1770-73, dramatik) BD4:sp388
originaltitel: Les Guèbres, ou la Tolérance, 1760
 Dramatik Hume [i.e.: Voltaire]: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [1d]] Caffe-Huset eller Skotlænderinden. Comedie i fem Acter af Hr. Hume [oversat af A. C. Teilmann]. 89 sider (1775, dramatik) BD4:sp289 👓
Detaljer
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
kollaps Noter
 note til titel Den franske original foregiver at være oversat af Voltaire efter M. Hume,.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 365) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Voltaire: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [2b]] Den ryggesløse eller forlorne Søn. Comoedie i fem Acter. Oversat af Fransken [ved Bolle W. Luxdorph] efter Msr. Voltaires L'Enfant Prodigue. 96 sider (1776, dramatik) BD4:sp289 👓
Detaljer
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [5c] 1. udgave: L'enfant prodigue. Comédie en 5 actes et en vers dissyllables. La Haye, 1747
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf, starter på pdf-side 99) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Sneedorff, [Jens Schelderup]: [Samtlige Skrivter [9s001]] Oversættelser af Zadig. En østlig Historie. Side 1-117 (1777, samling) BD4:sp168
Detaljer
oversat af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Note (baseret på værk) Galeotti, V.: Programme til Balletten L'Orphelin de la Chine. Comp. efter Voltaires Tragedie af samme Navn. ♦ Kbh., 1780. (1780, ballet) BD4:sp428
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
 Bog Voltaire: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s243]] Nanine eller Manden uden Fordomme. Komedie i 3 Akter, oversat af Fransk efter Hr. Voltaires Nanine, ou l'homme sans prejugé [ved Dorothea Biehl]. Side [243]-314 (1783, dramatik) BD4:sp291 👓
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2f] 1. udgave: Nanine ou l'homme sans préjugé. Coméedie en 3 actes, en vers de dix syllables. Suivant la dernière édition de 1764. Copenh., 1767
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 3-11-1773.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Voltære: Prinsessen af Babylon. ♦ Tikiøb, 1787. 148 sider (1787, roman) BD4:sp494
originaltitel: La princesse de Babylone, 1768
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Note (andet) Galeotti, V.: Semiramis. En tragisk Pantomime-Ballet, efter Mr. de Voltaires Semiramis. [Musiken af Darbes]. ♦ Kbh., 1787. 4 blade (1787, ballet) BD4:sp429
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
musik af Johannes Darbes (1750-1815)
 Bog Voltære: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel (1797, roman) BD4:sp494
originaltitel: Candide, 1759
Detaljer
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
1900 Senere udgave: Candide eller Den bedste Verden. Overs. af Clara Levy. ♦ 1900. 163 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek)
1917 Senere udgave: Candide. Oversat af Georg Saxild. ♦ Levin & Munksgaard, 1917. 152 sider
1930 Senere udgave: Candide. Rousseau: Bekendelser. Udg. af A. Blinkenberg. ♦ Gyldendal, 1930. 342 sider
1940 Senere udgave: Candide eller Den bedste Verden. Tegninger af Arne Ungermann. (Overs. af Clara Levy). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1940. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50
1946 Senere udgave: Candide. Overs. af Georg Saxild. (Overs. fra Fransk efter "Candide oú l'Optimisme"). ♦ Aschehoug, 1946. 164 sider. Pris: kr. 3,85
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s063] Senere udgave: Candide. 5. kapitel. Side 64-[66]
1959 Senere udgave: Candide eller Optimismen. 200-års-udgaven i ny kommenteret oversættelse ved Leif Nedergaard
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [i] Senere udgave: Candide eller Optimismen
1960 Senere udgave: Candide eller Optimismen
1962 Senere udgave: Candide eller Den bedste verden
1968 Senere udgave: Candide eller Optimismen
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Voltaires Candide, side 517-31.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 81-86.
 Bog Voltaire: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider (1799, roman) BD4:sp494
originaltitel: L'ingenu, 1767
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
1888 Senere udgave: Naturmennesket. En virkelig Historie. Oversat af Carl Michelsen. ♦ [1888]. 120 sider. (Dansk Folkebibliothek, 53)
1917 Senere udgave: Den Troskyldige. En sandfærdig Historie. Efter Fader Quesnels Manuskript ved Voltaire. Med Fyrsten af Lignes Besøg hos Voltaire. Oversat af Henry Madsen. ♦ Pio, 1917. 184 sider. (Pios Vignet-Bøger, udg. af Kai Friis-Møller)
1943 Senere udgave: Den Troskyldige. Paa Dansk ved Henry Madsen. Med Forord af Kai Friis Møller. Illustr. af Mogens Zieler. ♦ Thaning & Appel, 1943. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1961 Senere udgave: Den troskyldige
1972 Senere udgave: Den Troskyldige. På dansk ved Henry Madsen. Med forord af Kai Friis Møller. ♦ Thaning & Appel, 1972. 107 sider
 Bog Voltaire: Tancredo (1803, dramatik) BD4:sp413
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1e] 1. udgave: Tancrède. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
 Bog Voltaire: Gengiskan i China. Oversættelse af Voltaires L'Orphelin de la Chine. Ved C. H. Pram. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1815. xxx + [1] 100. Pris: 1 Rbdlr. 3 Mk. (1815, dramatik) BD4:sp413 👓
Detaljer
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1d] 1. udgave: L'orphelin de la Chine. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Til Digteren Adam Oehlenschläger.
 note til oversat titel Side [v]-xxx: [Fortale til Oehlenschläger, signeret: Kiøbenhavn den 6te Martii 1815, Din Ven Pram].
 note til oversat titel Upagineret side: Personerne.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Voltaire: Mahomed (1815, dramatik) BD4:sp413
Detaljer
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2b] 1. udgave: Le fanatisme ou Mahomet le Prophète. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
 Bog anonym [Voltaire]: Henriadens anden Sang. I prosaisk Oversættelse efter den franske Original ved P. M. Bildsøe. Ribe, 1818 (1818, digte) BD4:sp286
Detaljer
oversat af Poul Matthias Bildsøe, f 1790 (1790-1865)
kollaps Noter
 note til oversat titel Skoleprogram fra Ribe.
 Note (andet) Etienne, [C. G.]: Jeannot og Colin (1818, dramatik) BD4:sp397
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
musik af Nicolo Isouard (1775-1818, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog Voltaire: Merope. Fordansket af H.v. [ie: Joh. Heinr. v. Buchwald]. Kiel, 1831 (1831, dramatik) BDsupp:sp799
Detaljer
oversat af Johann Heinrich v. Buchwald (1787-1876)
1764 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a] 1. udgave: Merope. Oversat af H. Schiermann
 Bog Voltaire: Zaire. Tragedie i fem Acter. Af Voltaire. Fordansket af H. v. B[uchwald]. Kiel, 1831 (1831, dramatik) BDsupp:sp799
Detaljer
oversat af Johann Heinrich v. Buchwald (1787-1876)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
 Bog Voltaire: Alzire eller Americanerne. Fordansket af H. v. B[uchwald]. Kiel, 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp799
Detaljer
oversat af Johann Heinrich v. Buchwald (1787-1876)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
 Bog Buchwald, H.: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider (1832, dramatik)
Detaljer
oversat af Johann Heinrich v. Buchwald (1787-1876)
1749-50 i: Receuil de pièces choisies du nouveau théatre françois et italien [6a] 1. udgave: Zayre. Tragédie [en 5 actes]. ♦ Copenh., 1749
1764 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [2a] 1. udgave: Merope. Oversat af H. Schiermann
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgave af de tre oversættelser.
 Bog Voltaire: Naturmennesket. En virkelig Historie. Oversat af Carl Michelsen. ♦ [1888]. 120 sider. (Dansk Folkebibliothek, 53) (1888, roman) EMP4812
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 53
Detaljer
oversat af Carl Michelsen (1842-1911)
1799 1. udgave: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 2-4: Voltaire.
 Note (andet) Lindau, Rudolf: Den lange Hollænder. Novelle. Af Rudolf Lindau. Fra Tysk ved M. A. Føljeton til "Randers Dagblad". ♦ Randers, C.J. Ryes Bogtrykkeri, 1893. 182 [2] sider (1893, roman) 👓
originaltitel: Der lange Holländer, 1889
del af: Randers Dagblad
Detaljer
af Rudolf Lindau (1829-1910, sprog: tysk)
oversat af M.A. (pseudonym)
1906 Senere udgave: Edith. Roman af Rudolf Lindau. ♦ Roskilde, [Roskilde Dagblad], 1906. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [183-84]: Guldkorn. Af Voltaire [aforismer].
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Randers Dagblad fra 19-8-1893 til 14-9-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Voltaire: Candide eller Den bedste Verden. Overs. af Clara Levy. ♦ 1900. 163 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek) (1900, roman) EMP4813
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
oversat af Clara Levy (1875-1952)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Paa Dansk ved Clara Levy. ♦ 1900. 128 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek) (1900, roman) EMP4814
serietitel: Christiansens Miniaturbibliothek
Detaljer
oversat af Clara Levy (1875-1952)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: [Note om Voltaire].
 Bog Voltaire, François: Candide. Oversat af Georg Saxild. ♦ Levin & Munksgaard, 1917. 152 sider (1917, roman)
Detaljer
oversat af Georg Saxild (1864-1947)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 10-11-1917, Aften, side 5 [Anmeldelse, signeret: -n] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Voltaire, François: Den Troskyldige. En sandfærdig Historie. Efter Fader Quesnels Manuskript ved Voltaire. Med Fyrsten af Lignes Besøg hos Voltaire. Oversat af Henry Madsen. ♦ Pio, 1917. 184 sider. (Pios Vignet-Bøger, udg. af Kai Friis-Møller) (1917, roman)
serietitel: Pios Vignet-Bøger
Detaljer
oversat af Henry Madsen (1881-1921)
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
1799 1. udgave: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel Også udgivet i Luksusudgave i 50 eksemplarer.
 anmeldelse Nationaltidende 10-11-1917, Aften, side 5 [Anmeldelse, signeret: -n] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Voltaire: Candide. Rousseau: Bekendelser. Udg. af A. Blinkenberg. ♦ Gyldendal, 1930. 342 sider (1930, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 15
Detaljer
udgiver: Andreas Blinkenberg (1893-1982)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 tavler.
kollaps Indhold

[b] Rousseau: Bekendelser (1930)
af Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, sprog: fransk)
udgiver: Andreas Blinkenberg (1893-1982)
kollaps Noter
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 15[b]
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 17, side [106]-11: Jean-Jacques Rousseau: Bekendelser.
 Bog Voltaire: Udødelige Tanker. I Udtog ved og med Indledning af André Maurois. (Overs. af Kai Friis Møller). ♦ Martin, 1939. 192 sider (1939, novelle(r))
redigeret af André Maurois (1885-1967, sprog: fransk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
 Bog Voltaire: Candide eller Den bedste Verden. Tegninger af Arne Ungermann. (Overs. af Clara Levy). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1940. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50 (1940, roman)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
oversat af Clara Levy (1875-1952)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire: Den Troskyldige. Paa Dansk ved Henry Madsen. Med Forord af Kai Friis Møller. Illustr. af Mogens Zieler. ♦ Thaning & Appel, 1943. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1943, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Humor
Detaljer
oversat af Henry Madsen (1881-1921)
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
1799 1. udgave: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1943.
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
1966 Senere udgave: Humorister. Ved Jens Kruuse. ♦ Vinten, 1966. [Bind 1-2], 226 + 200 sider, illustreret. Pris: à 12,50 kr.
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Voltaire, François de: Candide. Overs. af Georg Saxild. (Overs. fra Fransk efter "Candide oú l'Optimisme"). ♦ Aschehoug, 1946. 164 sider. Pris: kr. 3,85 (1946, roman)
serietitel: Levende Litteratur, 4
Detaljer
oversat af Georg Saxild (1864-1947)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1945-49, alfabetisk del side 570, er serienummeret fejlagtigt anført som: 41.
 Samling Voltaire, François de: Fornufts-Potpourri. Filosofiske Smaaskildringer. Indledet og oversat af Leif Nedergaard. ♦ Hasselbalch, 1946. 61 sider. Pris: kr. 2,50 (1946, samling)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 57
Detaljer
oversat af Leif Nedergaard (1914-1995)
kollaps Indhold

[c] Voltaire, François de: Scarmentados egen Beretning om sine Rejser (1946, novelle(r))
originaltitel: Histoire de voyages de Scarmentado écrite par lui-même, 1756
1952 indgår i antologien: Humor fra hele verden [s313] Senere udgave: Historien om Scarmentados rejser. Skrevet af ham selv. Side 313-[20]
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Voltaire, François de: Zadig eller Skæbnen. Østerlandsk Fortælling. Oversat og med en Indledning af Leif Nedergaard. Illustreret af Sven Aagaard Hansen. ♦ Fredericia, Nordiske Landes Bogforlag, 1946. 148 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75. (Trykkested: Aalborg) (1946, roman)
Detaljer
oversat af Leif Nedergaard (1914-1995)
illustrationer af Sven Aagaard (1920-1992)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
 Trykt i periodicum Voltaire, Francois: De to utrøstelige (1949, novelle(r))
del af: Cavalcade
Detaljer
illustrationer af Holger Worm (1901-1978)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 2, side 37-38. [Oversætter ikke anført].
 Bog Voltaire, François de: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s063]] Candide. 5. kapitel. Side 64-[66] (1952, roman)
Detaljer
oversat af Georg Saxild (1864-1947)
1797 [Uddrag] 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s313]] Historien om Scarmentados rejser. Skrevet af ham selv. Side 313-[20] (1952, novelle(r)) 👓
Detaljer
1946 indgår i: Fornufts-Potpourri [c] 1. udgave: Scarmentados egen Beretning om sine Rejser
 Bog Voltaire, François de: Den hvide tyr. Indledet, overs. og kommenteret af Leif Nedergaard. Radering af Lars Bo. ♦ [ikke i boghandlen], 1952. 86 sider, illustreret (1952, roman)
originaltitel: Le taureau blanc, 1774
serietitel: Scripta. Publikation, 7
Detaljer
oversat af Leif Nedergaard (1914-1995)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [o] Senere udgave: Den hvide tyr
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Voltaire: [indgår i antologien: Humor fra Frankrig [s287]] Indisk eventyr. Side 287-89 (1954, novelle(r))
originaltitel: Aventure indienne, 1766
Detaljer
oversat af Carl Johan Elmquist (1911-1997)
kollaps Noter
 note til oversat titel På fransk trykt i samlingen: Romans et contes, 1746.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Voltaire: [indgår i antologien: Humor fra Frankrig [s280]] Den enøjede lastdrager. Side 280-[86] (1954, novelle(r))
originaltitel: Le crocheteur borgne, 1746
Detaljer
oversat af Carl Johan Elmquist (1911-1997)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [b] Senere udgave: Den enøjede lastdrager
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Romans et contes, 1746.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Voltaire, François de: Voltaires bedste muntre historier. I udvalg ved Leif Nedergaard. Overs. fra fransk af Karen Nyrop Christensen og Leif Nedergaard. Ill. af Lars Bo (1959, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
oversat af Leif Nedergaard (1914-1995)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
kollaps Indhold

[a] Voltaire, François de: Mikromegas (1959, novelle(r))
1752 indgår i: Hemmelig Efterretning om Dr. Jonathan Swifts sidste Vilje [b] 1. udgave: Micromégas
[b] Voltaire, François de: Den enøjede lastdrager (1959, novelle(r))
1954 indgår i antologien: Humor fra Frankrig [s280] 1. udgave: Den enøjede lastdrager. Side 280-[86]
[c] Voltaire, François de: Cosi-Sancta (1959, novelle(r))
originaltitel: Cosi-Sancta, 1746
illustrationer i periodicum: Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 1, side 8-15. Illustreret af Helge Kühl-Nielsen. Oversat af Leif Nedergaard.
[d] Voltaire, François de: Zadig eller Skæbnen (1959, novelle(r))
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
[e] Voltaire, François de: Memnon eller Den menneskelige visdom (1959, novelle(r))
1758 indgår i: Verden som den er [s39] 1. udgave: Memnon. Side [39]-48
[f] Voltaire, François de: Brev fra en tyrker (1959, novelle(r))
originaltitel: Les lettres d'Amabed, 1769
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[g] Voltaire, François de: Om fakirerne og om hans ven Bababek (1959, novelle(r))
originaltitel: Bababec et les fakirs, 1750
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[h] Voltaire, François de: De to trøstede (1959, novelle(r))
originaltitel: Les deux consolés, 1756
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[i] Voltaire, François de: Candide eller Optimismen (1959, novelle(r))
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
[j] Voltaire, François de: Den hvide og den sorte (1959, novelle(r))
originaltitel: Le blanc et le noir, 1764
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[k] Voltaire, François de: Jeannot og Colin (1959, novelle(r))
originaltitel: Jeannot et Colin, 1764
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[l] Voltaire, François de: Lille digression:. (De blinde som dommere om farver) (1959, novelle(r))
originaltitel: Petite digression, 1766
originaltitel: Les aveugles juges des couleurs, 1766
kollaps Noter
 note til titel På fransk omtalt både under titlen: Petite digression, og: Les aveugles juges des couleurs.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[m] Voltaire, François de: Erindringens eventyr (1959, novelle(r))
originaltitel: Aventure de la mémoire, 1773
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[n] Voltaire, François de: Lord Chesterfields øren og kapellan Goodman (1959, novelle(r))
originaltitel: Les oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman, 1775
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[o] Voltaire, François de: Den hvide tyr (1959, novelle(r))
1952 1. udgave: Den hvide tyr. Indledet, overs. og kommenteret af Leif Nedergaard. Radering af Lars Bo. ♦ [ikke i boghandlen], 1952. 86 sider, illustreret
 Bog Voltaire, François de: Candide eller Optimismen. 200-års-udgaven i ny kommenteret oversættelse ved Leif Nedergaard (1959, roman)
Detaljer
oversat af Leif Nedergaard (1914-1995)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire, François de: Candide eller Optimismen (1960, roman)
Detaljer
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire, François de: Fortællingen om en god Bramin. Zinkografi: Heinrich Martens (1960, roman)
originaltitel: Histoire d'un bon bramin, 1759
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Heinrich Martens
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Voltaire, François de: Den troskyldige (1961, roman)
serietitel: Humorist Serien
Detaljer
oversat af Henry Madsen
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
1799 1. udgave: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider
 Bog Voltaire, François de: Candide eller Den bedste verden (1962, roman)
serietitel: Samlerens Lommebøger
Detaljer
oversat af Clara Levy (1875-1952)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire, François de: Voltaire. I udtog ved og med indledning af André Maurois. Overs. fra engelsk af Kai Friis Møller efter "The living thoughts of Voltaire" (1964, roman)
serietitel: Udødelige Tanker
redigeret af André Maurois (1885-1967, sprog: fransk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
 Bog Voltaire, François de: Candide eller Optimismen (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 36
Detaljer
oversat af Karen Nyrop Christensen (1895-1992)
1797 1. udgave: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel
 Bog Voltaire, François de: Den Troskyldige. På dansk ved Henry Madsen. Med forord af Kai Friis Møller. ♦ Thaning & Appel, 1972. 107 sider (1972, roman)
Detaljer
oversat af Henry Madsen
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
1799 1. udgave: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Voltaire, François-Marie Arouet de: Oedipe
(premiere 01-01-1748 af Den franske Trup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Den forlorne Søn
Komedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af B.W. Luxdorph
oversat af B.W. Luxdorph (1716-1788)
(premiere 09-09-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 53)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Nanine
eller Den retsindige Mand, Komedie i 3 Akter af Voltaire, oversat af Falck, senere [1773-74] af Ch.D. Biehl under Titlen: Nanine eller Manden uden Fordomme, og [i 1808-09] efter Gotters Oversættelse (Jeannette) af K.L. Rahbek under Titlen: Jeanette
oversat af [P.?] Falck
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Friedrich Wilhelm von Gotter (1746-1797, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 02-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Zaïre
Tragedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af B.J. Lodde
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
(premiere 13-04-1757 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Den Aabenmundede
Komedie i 1 Akt af Voltaire. Oversat af Johannes Valeur
oversat af Johannes Valeur (1701-1771)
(premiere 02-01-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Skotlænderinden
eller Kaffehuset, Komedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af A.C. Teilmann
oversat af A.C. Teilmann (1723-1790)
(premiere 08-02-1763 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Merope
Tragedie i 5 Akter af Voltaire. Oversat af Hans Schiermann
oversat af Hans Schiermann (1728-1796)
(premiere 12-12-1764 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Le fanatisme
ou Mahomet le prophète
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: La mort de César
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: L'orphelin de la Chine
(premiere 01-01-1767 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Sémiramis
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Tancrède
(premiere 01-01-1767 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Les scythes
(premiere 1768 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Adélaïde de Guesclin
(premiere 1769 af Den franske Hoftrup)
Voltaire, François-Marie Arouet de: Alzire
(premiere 1769 af Den franske Hoftrup)
(tekst) Tancredo
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Rossini, Teksten, efter Voltaire (Tancrède), af Rossi, oversat og bearbejdet af N.T. Bruun
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af Gaetano Rossi (1774-1855, sprog: italiensk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 30-10-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
(andet) Semiramis
opera seria i 2 akter (8 billeder) af Rossini. Tekst af Gaetano Rossi efter Voltaires tragedie »Semiramis«
musik af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
tekst af Gaetano Rossi (1774-1855, sprog: italiensk)
(premiere 28-03-1845 af Italiensk Operaselskab)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden