Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jonathan Swift (1667-1745)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (andet) anonym [Rabener, G.W.]: Hemmelig Efterretning om Dr. Jonathan Swifts sidste Vilje og Hr. de Voltaires Micromégas. [Overs. af F. ie: Mich. Fosie]. ♦ Kbh., trykt paa Autors Bekostning, 1752. 64 sider (1752, novelle(r)) BD4:sp469
originaltitel: Geheime Nachricht von D. Jonathan Swifts letztem Willen, 1746
Detaljer
af Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771, sprog: tysk)
oversat af Michael Fosie (1724-1794)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books (Satiren, Zweyter Theil, 1762)
kollaps Indhold

[b] Voltaire: Micromégas (1752, novelle(r))
originaltitel: Micromégas, 1752
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Michael Fosie (1724-1794)
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [a] Senere udgave: Mikromegas
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Swift, Jonathan: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768 (1768, roman) BD4:sp487
originaltitel: Travels into several remote nations of the world. In four parts. By Lemuel Gulliver, 1726
Detaljer
oversat af Sejer Olrog (1748-1805)
1775 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
1786 Senere udgave: Lemuel Gullivers Reise nach Lilliput. Aufs neue frei verdeutscht von C. H. K....n. ♦ Kopenhagen, Ole Hegelund und in Kommission bey Korte in Flensburg, 1786. 103 sider
1836 Senere udgave: Gullivers Reise til adskillige fjerne Folkeslag i Verden. Overs af Engelsk ved C. Jansen. ♦ 1836. 579 sider + 3 tavler
1839 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Kiæmpernes Land Brobdignack, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 48 sider + 16 farvelagte tavler
1839 Senere udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 40 sider + 16 farvelagte tavler
1850 Senere udgave: Gulliver's sælsomme og eventyrlige Hændelser i det vidunderlige Land Lilliput. ♦ [ca. 1850]. Tværformat, 44 sider + 2[?] farvelagte tavler
1864 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput og Brobdingnag. Overs. fra Engelsk. Med 6 Billeder. ♦ 1864. 108 sider + 6 lithografier
1888 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ [1888]. 104 sider. (Dansk Folkebibliothek, 51)
1898 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa dansk ved L. Budde. Med 32 Træsnit. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa Dansk ved L. Budde. M. 32 Tegn. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 254 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Kæmpernes og Dværgenes Land. Bearb. af M. Laursen. 30 Illustr. af F. Bergen. ♦ E. Jespersen, 1908. 120 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1923 Senere udgave: Gullivers Rejser. Paa Dansk ved Theodor Ewald. Illustr. af Rolf Winkler. ♦ Gyldendal, 1923. 150 sider, 8 tavler
1924 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilleputternes Land. Paa Dansk ved L. Budde. Med 14 Træsnit. Fjerde Oplag. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1924. 96 sider, 14 træsnit. (Trykkeri: Løvgreens Bogtrykkeri, København B.)
1924 Senere udgave: Gullivers reiser til Lilleput og til kjempernes land. (På norsk ved J. Bohr-Nilssen). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 128 sider, 8 tavler
1936 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilliput. Illustr. i denne Bog stammer fra Sovjet-Storfilmen "Den nye Gulliver". (Produktion Sojusintorgkino, Moskva). Vignetter af Beate Neergaard. (Bearbejdelse af L. Buddes Oversættelse samt Indledning og Noter ved Ebbe Neergaard). ♦ Chr. Erichsen, 1936. 124 sider, 8 tavler
1936 Senere udgave: Gullivers Rejse til Lilliput. (Paa Dansk ved Theodor Ewald). (Illustr. af Rolf Winkler). ♦ Gyldendal, 1936. 74 sider, illustreret
1943 Senere udgave: Gullivers Rejser. Overs. af H. C. Huus. Med Forord af Kai Friis Møller. ♦ Branner, 1943. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 15,50
1944 Senere udgave: Gullivers Rejse. Bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1945 Senere udgave: Gulliver i Lilleputternes Land. (Overs. fra Svensk efter "Gullivers underbare resa i lilleputtarnes land" af Detleff Boolsen. Ill. af Withus). ♦ Ungdommens Forlag, 1945. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
1947 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilliput og Brobdingnag. (Overs. af H. C. Huus. Ill. af Robert Högfeldt). ♦ Thorkild Beck, 1947. 196 sider, illustreret. Pris: kr. 13,50
1970 Senere udgave: Gullivers rejse til Lilleput. Optryk [af den norske udgave] fra 1878. ♦ Teknisk Forlag [Kun for forretningsforbindelser], 1970. 71 sider, illustreret + miniatureudgave (71 sider, illustreret)
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, der også har forsynet denne nye gennemsete udg. med efterskrift og noter. Ill. af Gavarni. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 363 sider, 10 tavler
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Efterskrift af Kai Friis Møller. Overs. af H. C. Huus. Ill. af Granville. ♦ Lademann, [1972]. 1.-2. bind, 239 + 238 sider, illustreret
1972 Senere udgave: Gullivers rejse. Efter Jonathan Swift. Ill. af Lillian Chestney. ♦ Williams Forlag, 1972. [47] sider, illustreret
1973 Senere udgave: Gullivers rejser. [Ny forkortet udgave.] På dansk ved Mona Giersing. Ill. af Jean-Jacques Vayssières. ♦ Lademann, 1973. 144 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter kun første rejse.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Swifts Gullivers Rejser, side 447-67.
 Bog Swift, Jonathan: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775 (1775, roman) BD4:sp487
Detaljer
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1836 Senere udgave: Gullivers Reise til adskillige fjerne Folkeslag i Verden. Overs af Engelsk ved C. Jansen. ♦ 1836. 579 sider + 3 tavler
1864 Senere udgave: Gullivers Reise til Lilliput og Brobdingnag. Overs. fra Engelsk. Med 6 Billeder. ♦ 1864. 108 sider + 6 lithografier
1898 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa dansk ved L. Budde. Med 32 Træsnit. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa Dansk ved L. Budde. M. 32 Tegn. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 254 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1908 Senere udgave: Gullivers Rejser til Kæmpernes og Dværgenes Land. Bearb. af M. Laursen. 30 Illustr. af F. Bergen. ♦ E. Jespersen, 1908. 120 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, der også har forsynet denne nye gennemsete udg. med efterskrift og noter. Ill. af Gavarni. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 363 sider, 10 tavler
1972 Senere udgave: Gullivers rejser. Efterskrift af Kai Friis Møller. Overs. af H. C. Huus. Ill. af Granville. ♦ Lademann, [1972]. 1.-2. bind, 239 + 238 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Omfatter kun 2. rejse.
 Bog anonym [Swift, Jonathan]: Lemuel Gullivers Reise nach Lilliput. Aufs neue frei verdeutscht von C. H. K....n. ♦ Kopenhagen, Ole Hegelund und in Kommission bey Korte in Flensburg, 1786. 103 sider (1786, roman) BD4:sp487 👓
Detaljer
oversat af Karl Heinrich Krögen (d. 1788)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note til titel Side [3-6]: [Didkation til: An Sophie B****** in K..., signeret: K. im August 1786, K -].
 note til titel Side [7-8]: Kleine Vorerrinnerung [signeret: K. im August 1786, K. -].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Reise til adskillige fjerne Folkeslag i Verden. Overs af Engelsk ved C. Jansen. ♦ 1836. 579 sider + 3 tavler (1836, tekster) EMP1330
Detaljer
oversat af Carl Jansen, f 1810 (1810-1876)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-10: Skizze af Dr. Jonathan Swifts Levnet.
 note til oversat titel Side 11-21: Udgiveens Forerindring til Læseren [og] Et Brev fra Capitain Gulliver [af forf.].
 note til oversat titel Første danske oversættelse alle fire rejser.
kollaps Indhold

[561-578] Scott, Walter: Kort Udsigt over Gullivers Reiser. Af Walter Scott [Efter "De berømte engelske Romandigteres Levnet og Værker"] (1836, tekster)
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
 Bog anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Kiæmpernes Land Brobdignack, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 48 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1331
Detaljer
bearbejdelse: anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 40 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1332
Detaljer
bearbejdelse: anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog anonym [Swift, Jonathan]: Gulliver's sælsomme og eventyrlige Hændelser i det vidunderlige Land Lilliput. ♦ [ca. 1850]. Tværformat, 44 sider + 2[?] farvelagte tavler (1850, roman) EMP1333
Detaljer
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-2: Til Læseren [af forf.].
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Reise til Lilliput og Brobdingnag. Overs. fra Engelsk. Med 6 Billeder. ♦ 1864. 108 sider + 6 lithografier (1864, roman) EMP1334
Detaljer
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
 Tekster Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s094]] English Style. (From a Letter to a Young Clergyman). Side 94-96 (1875, tekster)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s089]] From Gulliver's Travels. Side [89] (1875, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [84]-88: Jonathan Swift. 1667-1745.
 note til titel Indhold: 1. The Publisher to the Reader. 2. A Conversation between Gulliver and a Principal Secretary concerning the Affairs of Lilliput (From A Voyage to Lilliput, Chap. IV).
 Bog Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s096]] On the Death of Dr. Swift. Written in November, 1781. Side 96-99 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Tekster Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s092]] Petition of the Colliers &c. Side 92-94 (1875, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Indholdsfortegnelsen anfører en forkortet titel: Petition of the Colliers &c. Side 92 er den fulde titel: To the right honourable the mayor and aldermen of the city of London,.
 note til titel the humble petition of the colliers, cooks, cookmaids, blacksmith, jackmakers, brazziers, and others.
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Reise til Lilliput. Overs. af Charles Sveistrup. ♦ [1888]. 104 sider. (Dansk Folkebibliothek, 51) (1888, børnebog) EMP1335
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 51
Detaljer
oversat af Charles Sveistrup (1861-1939)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, J.: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa dansk ved L. Budde. Med 32 Træsnit. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 316 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1898, roman)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 7
Detaljer
oversat af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Thomas Morten (1836-1866, sprog: engelsk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter à 0,10 kr.
 note til titel Den engelske udgave med træsnit af Thomas Morten udkom 1865.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejser til Lilleputternes og Kæmpernes Land. Paa Dansk ved L. Budde. M. 32 Tegn. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1908. 254 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1908, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling
Detaljer
oversat af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Thomas Morten (1836-1866, sprog: engelsk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejser til Kæmpernes og Dværgenes Land. Bearb. af M. Laursen. 30 Illustr. af F. Bergen. ♦ E. Jespersen, 1908. 120 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1908, roman)
Detaljer
oversat af Martinus Laursen (1862-1909)
illustrationer af Fritz Bergen (1857-1941, sprog: tysk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
 Børnebog Swift, J.: Gullivers Rejser (1910, børnebog)
 Børnebog Swift, J.: För Gullivers til Putalands (1913, børnebog) 👓
 Børnebog Swift, Jonathan: Ferð Gullivers til Pinkulinganna. Týtt hevur Christian Matras. ♦ Tórshavn, Félagið "Varðin", 1922. 96 sider (1922, børnebog)
oversat af Christian Matras (1900-1988)
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejser. Paa Dansk ved Theodor Ewald. Illustr. af Rolf Winkler. ♦ Gyldendal, 1923. 150 sider, 8 tavler (1923, børnebog)
Detaljer
oversat af Theodor Ewald (1874-1923)
illustrationer af Rolf Winkler (1884-1942, sprog: tysk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejse til Lilleputternes Land. Paa Dansk ved L. Budde. Med 14 Træsnit. Fjerde Oplag. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1924. 96 sider, 14 træsnit. (Trykkeri: Løvgreens Bogtrykkeri, København B.) (1924, børnebog) 👓
serietitel: Chr. Erichsens Børnebøger
Detaljer
oversat af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers reiser til Lilleput og til kjempernes land. (På norsk ved J. Bohr-Nilssen). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1924. 128 sider, 8 tavler (1924, børnebog)
Detaljer
oversat af J. Bohr-Nilssen (sprog: norsk)
illustrationer af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejse til Lilliput. Illustr. i denne Bog stammer fra Sovjet-Storfilmen "Den nye Gulliver". (Produktion Sojusintorgkino, Moskva). Vignetter af Beate Neergaard. (Bearbejdelse af L. Buddes Oversættelse samt Indledning og Noter ved Ebbe Neergaard). ♦ Chr. Erichsen, 1936. 124 sider, 8 tavler (1936, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Beate Neergaard (1904-1982)
oversat af L. Budde (1836-1902)
oversat af Ebbe Neergaard (1901-1957)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejse til Lilliput. (Paa Dansk ved Theodor Ewald). (Illustr. af Rolf Winkler). ♦ Gyldendal, 1936. 74 sider, illustreret (1936, børnebog)
Detaljer
oversat af Theodor Ewald (1874-1923)
illustrationer af Rolf Winkler (1884-1942, sprog: tysk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejser. Overs. af H. C. Huus. Med Forord af Kai Friis Møller. ♦ Branner, 1943. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 15,50 (1943, roman)
Detaljer
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
forord af Kai Friis Møller (1888-1960)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 2 portrætter.
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejse. Bearb. af Kai Flor. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1944. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1944, børnebog)
Detaljer
oversat af Kai Flor (1886-1965)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
1966 Senere udgave: Humorister. Ved Jens Kruuse. ♦ Vinten, 1966. [Bind 1-2], 226 + 200 sider, illustreret. Pris: à 12,50 kr.
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Swift, Jonathan: Gulliver i Lilleputternes Land. (Overs. fra Svensk efter "Gullivers underbare resa i lilleputtarnes land" af Detleff Boolsen. Ill. af Withus). ♦ Ungdommens Forlag, 1945. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1945, børnebog)
Detaljer
oversat af Detleff Boolsen (1881-1953)
illustrationer af Hans Henning Withus (1920-1947)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note til titel Den svenske oversættelse er ikke endelig identificeret, måske er det (1. del af): Gullivers underbara resor till lilleputtarnas och jättarnas land. Bearb. efter J. Swift af Hugo Gyllander. 7. uppl., 1940. 238 sider.
 Bog Swift, Jonathan: Bøgernes Kamp. (Overs. af Niels Haislund. Ill. af Alex Secher). ♦ Forum, 1947. 70 sider, illustreret. Pris: kr. 10,50 (1947, roman)
originaltitel: The battle of the books, 1704
Detaljer
oversat af Niels Haislund (f. 1900)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også i luksusudgave: 55,00 kr.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers Rejser til Lilliput og Brobdingnag. (Overs. af H. C. Huus. Ill. af Robert Högfeldt). ♦ Thorkild Beck, 1947. 196 sider, illustreret. Pris: kr. 13,50 (1947, roman)
Detaljer
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
illustrationer af Robert Högfeldt (1894-1986, sprog: svensk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s321]] Drømmen om de kommunale løver. Side 321-[26] (1952, novelle(r)) 👓
originaltitel: [The Tatler, No. 5], 1710
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Tatler, No. 5 (dateret 23-1-1710 til 27-1-1710), uden separat titel. Udgivet i bogform i The works of the rev. Jonathan Swift, Volume 5, 1801.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Swift, Jonathan: [indgår i antologien: Engelske fortællere [w]] Et beskedent forslag (1961, novelle(r))
 Børnebog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Overs. fra engelsk og bearbejdet af Poul Steenstrup efter "Gulliver's travels into several remote regions of the world". Ill. af Bernhard Petersen (1962, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 21
oversat af Poul Steenstrup, f 1923 (1923-2006)
illustrationer af Bernhard Petersen (1911-1988)
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, som tillige har forsynet denne nye, gennemsete udg. med efterskrift og noter (1964, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 525
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Overs. fra engelsk af H. C. Huus efter "Gulliver's travels". Udgivet med efterskrift af Hans Scherfig (1966, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 20
Detaljer
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
efterskrift af Hans Scherfig (1905-1979)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny udgave, oversættelsen revideret.
 note til oversat titel Side 321-28: Efterskrift [af Hans Scherfig].
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejse til Lilleput. Optryk [af den norske udgave] fra 1878. ♦ Teknisk Forlag [Kun for forretningsforbindelser], 1970. 71 sider, illustreret + miniatureudgave (71 sider, illustreret) (1970, roman)
Detaljer
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog anonym: Gullivers rejse. Efter Jonathan Swift. Ill. af Lillian Chestney. ♦ Williams Forlag, 1972. [47] sider, illustreret (1972, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 39
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Lillian Chestney (1913-2000, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter: Travels into several remote nations of the world by Lemuel Gulliver. På engelsk udgivet i serien: Comic Classic, nr. 16, 1943, under titlen: Gulliver's travels.
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Uforkortet overs. fra engelsk af H. C. Huus, der også har forsynet denne nye gennemsete udg. med efterskrift og noter. Ill. af Gavarni. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1972]. 363 sider, 10 tavler (1972, roman)
serietitel: Verdenslitteraturens Perler
Detaljer
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
illustrationer af Paul Gavarni (1804-1866, sprog: fransk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
kollaps Noter
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Efterskrift af Kai Friis Møller. Overs. af H. C. Huus. Ill. af Granville. ♦ Lademann, [1972]. 1.-2. bind, 239 + 238 sider, illustreret (1972, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
efterskrift af Kai Friis Møller (1888-1960)
oversat af H.C. Huus (1893-1967)
illustrationer af Jean Ignace Isidore Gérard Granville (1803-1847, sprog: fransk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
1775 1. udgave: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Brobdingnag eller de Store Folk. Skreven paa Engelsk og deraf i det Danske oversat ved C. Hamming. Kbh., 1775
kollaps Noter
, ,
 Bog Swift, Jonathan: Gullivers rejser. [Ny forkortet udgave.] På dansk ved Mona Giersing. Ill. af Jean-Jacques Vayssières. ♦ Lademann, 1973. 144 sider, illustreret (1973, børnebog)
serietitel: Ungdommens Klassikere
Detaljer
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Jean-Jacques Vayssières (sprog: fransk)
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Gulliver
Eventyrspil efter Jonathan Swift af Kai Rosenberg
af Kai Rosenberg (1898-1977)
(premiere 07-08-1943 på Bellahøj Friluftsteater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden