Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

Sprog: spansk
(henvisning) Saavedra, Miquel de Cervantes

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider (1776-1777, roman) BD4:sp495 👓
originaltitel: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1605-15
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
1829-1831 Senere udgave: Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha's Levnet og Bedrifter. Oversat fra det Spanske af Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1829-31. 1-4. Deel, ([7] lvi + 286) + 436 + [6] 371 + [6] 429 sider
1865-69 Senere udgave: Den sindriige Adelsmand Don Quixote af la Mancha's Levnet og Bedrivter. Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Anden Udgave, revideret af F. L. Liebenberg. Med 21 Tegninger af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlags-Expedition, 1865-69. 1-2. Deel, (xiv + 506) + (vi + 537) sider + 21 tavler
1880 Senere udgave: Den udmærkede Ridder Don Quixote af La Mancha's Levnedsbeskrivelse. Overs. efter den hos Hachette & Cie. udkomne Bearbejdelse for Ungdommen af Anna Winkel Horn. Med Billeder af Bertall
1907 Senere udgave: Historien om Don Quixote og Sancho Pansa. Fortalt for Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og med Benyttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. ♦ A. Christiansen, 1907. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50
1919 Senere udgave: Don Quixote. ♦ Prior, [1919]. 140 sider
1926 Senere udgave: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 398 + 572 sider, 48 tavler. Pris: kr. 10,00
1926 Senere udgave: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. Med Tavler efter Raderinger af Pinelli og Marstrand. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 412 + 572 sider, 25 + 26 tavler. Pris: kr. 10,00
1927 Senere udgave: Don Quixote. Mindre Udg. Med Wilh. Marstrands Tegninger. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. ♦ Martin, [1927]. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1946 Senere udgave: Den tænksomme Adelsmand Don Quixote af la Mancha. I forkortet Bearbejdelse og med Indledning ved Sven Plovgaard. Med Tegninger af Palle Nielsen. ♦ Hernov, 1946. 288 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 13,75
1965 Senere udgave: Don Quijote. Genfortalt for ungdommen af Karen Overgård
1967 Senere udgave: Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas levned og bedrifter. Overs. fra spansk af Charlotta Dorothea Biehl efter "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Revideret af F. L. Liebenberg. Udgi. med efterskrift af Knud Togeby. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-3, 492 + 295 + 260 sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14)
1971 Senere udgave: Don Quijote. Tegnet af Zansky. ♦ Forlaget I.K., 1971. [48] sider, illustreret
1971 Senere udgave: Den sindrige herremand Don Quijote af Manchas levned og bedrifter. Ill. af Wilhelm Marstrand. Efterskrift af Paul V. Rubow og H. P. Rohde. Overs. af Charlotte Dorothea Biehl. Teksten rev. af Tom Smidth. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 291 + 294 + 333 sider. (Store Fortællere)
1973 Senere udgave: Don Quijote de la Mancha. Edición simplificada para uso escolar y autoestudio. Edición a cargo de: Berta Pallares. Ill.: Torben Ebbesen. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 112 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med kobberstik (32), hvoriblandt forfatterens portræt.
 note til oversat titel En del af oplaget (kun Förste Tome?) har i stedet for Tryk paa Gyldendals Forlag: Trykt hos M. Hallager, boende paa Nörregade, No. 245.
 note til oversat titel Förste Tome, 3 upaginerede sider: A monsieur Emanuel Delitala, Chevalier de l'Ordre Royal, de Charles III [dedikation på fransk, signeret: Charlotta Dorothea Biehl, Copehague ce 22 Juillet 1776].
 note til oversat titel Förste Tome, heri indgår med separat paginering: Miguel de Cervantes Saavedras Levnet, af Don Gregorio Mayans y Siscar. 66 sider [Udgivet på spansk 1738].
 note til oversat titel Förste Tome, side [i]-xii: Fortale [Af Cervantes].
 note til oversat titel Förste Tome, side [xiii]-xxvi: Sonetter til den sindriige Herremands Don Quixote af Manchas Ære.
 note til oversat titel Förste Tome, 4 upaginerede sider: Register over Capitlerne.
 note til oversat titel Anden Tome, 3 upaginerede sider: Register.
 note til oversat titel Tredie Tome, 4 upaginerede sider: Register over Kapitlerne.
 note til oversat titel Tredie Tome, 6 upaginerede sider: Fortale.
 note til oversat titel Fierde Tome, 4 upaginerede sider: Oversætterinden til Læseren.
 note til oversat titel Fierde Tome, 12 upaginerede sider: Subscribenterne.
 note til oversat titel Fierde Tome, side [1-4]: Register over Capitlerne.
 Web Link Wikipedia: Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog Camillus Nyrop: Bidrag til den danske Boghandels Historie. Gyldendal, 1870. 1.-2. Del: Anden del, side 84-85 [Trykt i 500 eksemplarer, heraf 350 til subskribenter og 150 til Gyldendal med ret til selv at bekoste yderliger 500 eksemplarer]. Side 263-65 [Gengivelse af kontrakten mellem Biehl og Gyldendal].
 url Fuld visning af bogen (Förste Tome, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Anden Tome, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Tredie Tome, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (Fierde Tome, pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Biblioteca National de España
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Cervantes' Don Quijote, side 231-55.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 64-69: Don Quijote, 1605.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 12, side [76]-81: Miguel de Cervantes: Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha.
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Lærerige Fortællinger. Oversat af det Spanske efter det i Haag 1739 udgivne Oplag af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kbh., 1780-81. 1-2. Tome (1780-81, novelle(r)) BD4:sp496
originaltitel: Novelas exemplares, 1613
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den spanske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
kollaps Indhold

[h] Cervantes Saavedra, Miguel de: [La Ilustra fregona] (1780, novelle(r))
originaltitel: La ilustra fregona, 1613
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Emil Gigas (1849-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1876, Bind 2, side 184-220 og 309-37, under titlen: Den skjønne Costanza. Fortælling af Miguel Cervantes de Saavedra. Ved E. Gigas.
 Note (andet) Florian, J. P. C. de: [Værker [9]] Eliezer og Naphtali. Samtale mellem to Hunde. Fortælling efterlignet efter Cervantes. ♦ 1803. 160 sider (1803, roman) EMP4214
originaltitel: Éliézer et Nephtali, 1787
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
 Note (andet) Florian: [indgår i antologien: Blomsterkrandsen [a]] Leocadia. En spansk Fortælling efter Cervantes af Florian (1815, novelle(r)) EMP 5
af Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794, sprog: fransk)
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Adelsmand, Don Quixote af Mancha's Levnet og Bedrifter. Oversat fra det Spanske af Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1829-31. 1-4. Deel, ([7] lvi + 286) + 436 + [6] 371 + [6] 429 sider (1829-1831, roman) EMP4892 BD4:sp496 👓
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel, 3 upaginerede sider: Til Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette [efterfulgt af digt, første linie: Under Sydens Himmel klar og blaa].
 note til oversat titel Første Deel, 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Første Deel, side [i]-xlvi: Miguel de Cervantes Saavedras Levnet.
 note til oversat titel Første Deel, side xlvii-lvi: Cervantes' Fortale.
 note til oversat titel Anden Deel, 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Tredie Deel, 6 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Tredie Deel, side [1]-6: Cervantes' Fortale.
 note til oversat titel Fjerde Deel, 6 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (1.-4. Deel) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af oversættelsen af Tredie Deel på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, 1830 [Anmeldelse, af J.L. Heiberg]. [Fuld visning på Hathi Trust, Prosaiske Skrifter, bind 5, 1861, side 65-92]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nnc1.0036683663?urlappend=%3Bseq=78
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindriige Adelsmand Don Quixote af la Mancha's Levnet og Bedrivter. Oversat af Charlotta Dorothea Biehl. Anden Udgave, revideret af F. L. Liebenberg. Med 21 Tegninger af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlags-Expedition, 1865-69. 1-2. Deel, (xiv + 506) + (vi + 537) sider + 21 tavler (1865-69, roman) EMP4893 👓
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse, bind 1, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den udmærkede Ridder Don Quixote af La Mancha's Levnedsbeskrivelse. Overs. efter den hos Hachette & Cie. udkomne Bearbejdelse for Ungdommen af Anna Winkel Horn. Med Billeder af Bertall (1880, roman) EMP4894
Detaljer
oversat af Anna Winkel Horn (1847-1913)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note til titel Den franske bearbejdelse udkom første gang 1853, og udkom i 10 oplag frem til 1903.
 Bog anonym [Cervantes Saavedra, Miguel de]: Historien om Don Quixote og Sancho Pansa. Fortalt for Børn af Carl Ewald. Illustr. af R. Christiansen og med Benyttelse af Tegn. af Vilh. Marstrand. ♦ A. Christiansen, 1907. 48 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1907, roman)
Detaljer
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Cervantes, Miguel: Don Quixote. ♦ Prior, [1919]. 140 sider (1919, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 398 + 572 sider, 48 tavler. Pris: kr. 10,00 (1926, roman)
Detaljer
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 48 tavler efter Palladium Filmen.
 note til oversat titel Udkom i 10 Hefter.
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremand Don Quixote af La Manches Levned og Bedrifter. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. Med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow. Med Tavler efter Raderinger af Pinelli og Marstrand. ♦ Martin, 1926. [Bind] I-II, 412 + 572 sider, 25 + 26 tavler. Pris: kr. 10,00 (1926, roman)
Detaljer
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
illustrationer af Bartolomeo Pinelli (1781-1934, sprog: italiensk)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quixote. Mindre Udg. Med Wilh. Marstrands Tegninger. Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth. ♦ Martin, [1927]. 336 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1927, roman)
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Person (om) Frank, Bruno: Cervantes (1935, roman)
originaltitel: Cervantes, 1934
Detaljer
af Bruno Frank (1887-1945, sprog: tysk)
oversat af Inga Junghanns (1886-1962)
kollaps Noter
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 19-9-1935, side 8 [Anmeldelse].
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
1966 Senere udgave: Humorister. Ved Jens Kruuse. ♦ Vinten, 1966. [Bind 1-2], 226 + 200 sider, illustreret. Pris: à 12,50 kr.
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Cervantes Saavedra, Miguel de: Den tænksomme Adelsmand Don Quixote af la Mancha. I forkortet Bearbejdelse og med Indledning ved Sven Plovgaard. Med Tegninger af Palle Nielsen. ♦ Hernov, 1946. 288 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 13,75 (1946, roman)
Detaljer
oversat af Sven Plovgaard (1913-2010)
illustrationer af Palle Nielsen (1920-2000)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Cervantes, Miguel de: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s054]] Don Quixote. 8. kapitel. Side 55-[62] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
bearbejdelse: Tom Smidth (1887-1942)
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Charlotte Dorothea Biehls oversættelse i bearbejdelse ved Tom Smidth.
 Note (andet) Prévert, Jacques: Det store spil om verdens vidundere. ♦ Grafisk cirkel [Ikke i bogh.], 1952. 50 sider, illustreret. (Grafisk cirkel. Publikation, 84) (1952, dramatik)
originaltitel: Le tableau des merveilles, 1936
serietitel: Grafisk Cirkel. Publikation, 84
Detaljer
af Jacques Prévert (1900-1977, sprog: fransk)
oversat af Jørgen Bang (1910-1990)
udgiver: Henry Thejls (1905-1981)
illustrationer af Ernst Clausen (1921-1965)
kollaps Noter
 note til oversat titel "Le tableau des merveilles" overs. til dansk af Jørgen Bang. Udg. af Henry Thejls. Ill. udført af Ernst Clausen.
 Tekster Cervantes Saavedra, Miguel de: Den sindrige Herremand Don Quijote af Manchas Levned og Bedrifter. Ny udg. Bd. 1-2 (1953, tekster)
 Bog Cervantes Saavedra, M. de: Don Quijote. Genfortalt for ungdommen af Karen Overgård (1965, børnebog)
Detaljer
oversat af Karen Overgaard
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog Cervantes Saavedra, M. de: Den sindrige adelsmand Don Quixote af La Manchas levned og bedrifter. Overs. fra spansk af Charlotta Dorothea Biehl efter "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha". Revideret af F. L. Liebenberg. Udgi. med efterskrift af Knud Togeby. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-3, 492 + 295 + 260 sider. (Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14) (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 12-14
Detaljer
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af F. L. Liebenberg (1810-1894)
efterskrift af Knud Togeby (1918-1974)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
 Bog (baseret på værk) anonym: Don Quijote. Tegnet af Zansky. ♦ Forlaget I.K., 1971. [48] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 26
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Louis Zansky (1920-1978, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter M. de Cervantes Saavedras roman: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
 Bog Cervantes Saavedra, M. de: Den sindrige herremand Don Quijote af Manchas levned og bedrifter. Ill. af Wilhelm Marstrand. Efterskrift af Paul V. Rubow og H. P. Rohde. Overs. af Charlotte Dorothea Biehl. Teksten rev. af Tom Smidth. ♦ Lademann, [1971]. 1.-3. bind, 291 + 294 + 333 sider. (Store Fortællere) (1971, roman)
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
efterskrift af Paul V. Rubow (1896-1972)
efterskrift af Peter P. Rohde (1902-1978)
oversat af Dorothea Biehl (1731-1788)
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
, , ,
 Bog Cervantes Saavedra, M. de: Don Quijote de la Mancha. Edición simplificada para uso escolar y autoestudio. Edición a cargo de: Berta Pallares. Ill.: Torben Ebbesen. ♦ Grafisk Forlag, 1973. 112 sider, illustreret (1973, roman)
serietitel: Easy readers, Lecturas faciles, D
Detaljer
redigeret af Berta Pallares
illustrationer af Torben Ebbesen (f. 1945)
1776-1777 1. udgave: Den sindrige Herremands Don Quixote af Mancha Levnet og Bedrifter. Forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra. Oversat, efter det i Amsterdam og Leipzig 1755, udgivne Spanske Oplag, af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1776-1777. 1.-4. Tome, ([3] 207 + 66 + xxvi [4]) + 415 [3] + [10] 302 + [16] 364 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: primera parte.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Cervantes Saavedra, Miguel de: En Sludder for en Sladder
Farce med Sange i 2 Akter af Charles Nuitter. Intrigen efter Cervantes. Oversat af A. Zinck. Musiken af E.W. Ramsøe med Benyttelse af Offenbach'ske Melodier. [Paa Casino:] Operette i 2 Akter. Oversat af Charles Kjerulf. Musiken af Jacques Offenbach
af Charles-Louis-Étienne Nuitter (1828-1899, sprog: fransk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 26-12-1865 på Folketeatret)
(andet) Don Quixote
pas de deux, ballet af Marius Petipa efter Cervantes roman. Musik: Leon Minkus
af Marius Ivanovich Petipa (1818-1910, sprog: fransk)
musik af Leon Minkus (1827-1890, sprog: ukendt)
(premiere 22-11-1957 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 72)
(andet) Don Quixote
lyrisk komedie i 5 akter af Jules Massenet. Tekst af Henri Cain efter Miguel de Cervantes roman og J. le Lorrains komedie "Le Chevalier de La longue Figure"
musik af Jules (Émile Frédéric) Massenet (1842-1912, sprog: fransk)
tekst af Henri Cain (1857-1937, sprog: fransk)
andet af Jacques le Lorrain (sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden