Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Homer

Sprog: græsk

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: forfatterweb.dk
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster Homer: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1836. 1.-2. Deel, [7] 211 + 229 sider (1836, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til titel Første Deel, upagineret side: Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse tilegnes denne Oversættelse med Ærbødighed og skyldig Taknemmelighed.
 note til titel Første Deel, 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Sorøe, d. 18 Mai 1836].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (baseret på værk) Pontoppidan, Morten: Odyssevs' Rejser og Eventyr. Med Illustrationer af Niels Skovgaard. ♦ Gyldendal, 1902. 117 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,75 (1902, børnebog)
Detaljer
af Morten Pontoppidan (1851-1931)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
1924 Senere udgave: Odyssevs Rejser og Eventyr, saaledes som heg har fortalt dem for mine Børn. M. Illustr. af Niels Skovgaard. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 96 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 5-12-1902, side 2 [Anmeldelse, signeret: N- -n]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1902 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Tekster Homer: Iliaden. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I-XII og XIII-XXIV Sang. Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909-12. 558 sider (1909-12, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
 Tekster Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider (1909, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
 Tekster Homer: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1910. 92 + 16 sider (1910, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1921.
 note om oplag 4. Oplag, 1926.
 Tekster Homer: Odyssee i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1911. 94 + 14 sider (1911, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 note om oplag 3. Oplag, 1929.
 Tekster Homer: Iliaden. Paa Grundlag af Wilsters Oversættelse paany overs. af M. Cl. Gertz. 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 122 sider (1916, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
 Tekster Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider (1916-18, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 1. Hæfte, 1.-6. Sang. 3. Udg., 1922.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg. [?], 1926.
 note til oversat titel 3. Hæfte. 13.-18. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel 4. Hæfte, 19.-24. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel Hertil findes: M.Cl. Gertz: Tillæg til Oversættelsen af Odysseen. Oplysninger og kritiske Bemærkninger. ♦ Gyldendal, 1918. 32 sider.
 Tekster Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I.-XII. Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,10 (1921, tekster)
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
 Tekster Homer: Iliadens første Sang. Forsøg til en ny Oversættelse af Carl Vilh. Østergaard. ♦ Marcus, 1921. 52 sider. Pris: kr. 15,00 (1921, tekster)
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
 Tekster Homer: Odysseen. Oversat av Peter Østerbye. M. 1 Portr. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 334 sider. Pris: kr. 7,50 (1922, tekster)
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
 Tekster Homer: Iliaden. Paany oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1923-24. 1.-4. Hefte, 124 + 116 + 136 + 116 sider. Pris: kr. 8,00 (1923-24, tekster)
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hefte: (1.-6. Sang), 1923. 2. Hefte: (7.-12. Sang), 1923. 3. Hefte: (13.-18. Sang), 1924. 4. Hefte: (19.-24. Sang), 1924.
 Bog (baseret på værk) Pontoppidan, Morten: Odyssevs Rejser og Eventyr, saaledes som heg har fortalt dem for mine Børn. M. Illustr. af Niels Skovgaard. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 96 sider, illustreret (1924, børnebog)
Detaljer
af Morten Pontoppidan (1851-1931)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
1902 1. udgave: Odyssevs' Rejser og Eventyr. Med Illustrationer af Niels Skovgaard. ♦ Gyldendal, 1902. 117 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,75
 Tekster Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens XIII-XXIV Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 46 sider. Pris: kr. 0,90 (1927, tekster)
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
 Tekster Homer: Odyssé. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. ♦ Aschehoug & Co., H., 1928. [Bind] I-II, 148 + 138 sider. Pris: kr. 5,50 (1928, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Bind] I: 1.-12. Sang. [Bind] II: 13.24. Sang.
 Tekster [Homer]: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. ♦ Aschehoug, 1928. 48 sider. Pris: kr. 1,00 (1928, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
 Tekster Homer: Iliaden (1938, tekster)
 Tekster Homer: Iliade. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A.Kragelund. I. 1.-6. Sang (1940, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
redigeret af Aage Kragelund (1894-1985)
 Tekster Homer: Iliaden I og Odysséen VI. 1. Hf. (1940, tekster)
 Tekster Homer: Iliaden VI og Odysséen IX. 2. Hf. (1940, tekster)
 Tekster Homer: Odyssé. Overs. af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. I. 1-12. Sang (1940, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
 Tekster [Homer]: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund (1941, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 Tekster Homer: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse ved Carl V. Østergaard (1944, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
redigeret af Carl V. Østergaard (1879-1969)
 Tekster [Homer]: Iliaden. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund (1944, tekster)
 Tekster [Homer]: Odyssee i Udvalg. efter Wilsters Oversættelse ved Carl V. Østergaard (1944, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
redigeret af Carl V. Østergaard (1879-1969)
 Tekster [Homer]: Odysseen. Indledning og Kommentar af A. Kragelund (1947, tekster)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
 Tekster [Homer]: Homers Iliade (forkortet). Overs. af P. Th. Justesen (1948, tekster)
 Tekster [Homer]: Homers Odyssé. Overs, af Christian Wilster. I. (1948, tekster)
 Tekster [Homer]: Iliaden. Indledning og Kommentar af A. Kragelund (1948, tekster)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
 Tekster [Homer]: Homers Iliade. Overs, af Christian Wilster. I-IV. (1946-49, tekster)
 Tekster Homer: Odysseen. 2 udgaver (1954, tekster)
 Tekster Homer: Odysseen (1954, tekster)
 Tekster Homer: Iliaden. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ Thaning & Appel, 1955. 269 sider, illustreret (1955, tekster)
Detaljer
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
kollaps Noter
 note til titel Oversat til prosa.
 note til titel 2. oplag, 1957.
 Tekster Homer: Iliaden. Ill. Alex A. Blum. Ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, 1956. (1956, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 13
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 77, 1950, under titlen: Homer's Iliad, senere med titlen: The Iliad.
 note til oversat titel Omslag: Alex A. Blum.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu har du læst Iliaden i Illustrerede Klassikeres udgave. Gå ikke tabt af den fornøjelse at læse den oprindelige tekst, der findes i en klassisk versoversættelse af Chr. Wilster og en ny prosaoversættelse af Otto Gelsted.
 note til oversat titel Side [45]: Homer [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Berømte operaer. La Gioconda. Af Amilcare Ponchielli (1834-1876) [Artikel].
 note til oversat titel Side [47]: Nogle af oldtidens underværker [tegninger med tekst].
 Tekster Homer: Odysseen. 6. sang (1958, tekster)
 Tekster Homer: Af Homers Iliade. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø (1959, tekster)
oversat af Erik Fox Maule (f. 1910)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
 Tekster Homer: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat) (1959, tekster)
bearbejdelse: Jane Werner Watson (sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Alice Provensen (f. 1917, sprog: engelsk)
illustrationer af Martin Provensen (1916-1987, sprog: engelsk)
 Tekster Homer: Hymner. Overs. fra græsk af Alex Garff og Leo Hjortsø. Ill. med raderinger af Karen Westman. Udg. af Leo Hjortsø (1961, tekster)
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
illustrationer af Karen Westman (1916-1970)
 Tekster Homer: Odysseen. Ved P. Østbye. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen (1962, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
 Tekster Homer: Iliaden. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen (1963, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
 Tekster Homer: Homers Odyssé. Overs. fra græsk af Christian Wilster. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø (1964, tekster)
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
udgiver: Erik Fox Maule (f. 1910)
udgiver: Leo Hjortsø (1909-1996)
 Tekster Homer: Odysseen. Overs. fra gæsk af Christian Wilster og revideret ved E. Fox Maulé og Leo Hjortsø. Udg. med efterskrift af Leo Hjortsø (1967, tekster)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 3
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Erik Fox Maule (f. 1910)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden