Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Homer

Sprog: græsk

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: forfatterweb.dk
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Tekster [Homer]: Muusenes og Frøernes Striid. Beskreven, som der meenes af dend gamle og vidt berømte Grædske Poëte Homero; nu udsat paa Danske Riim af dend som haver Lyst til Lystig Arbeyde. ♦ [Kbh.], Det Kongl. privilegerede Bogtrykkerie, 1724. 32 [38?] sider (1724, tekster) BD4:sp101
originaltitel: Batrachomyomachia
del af: Dagen
Detaljer
oversat af Laurids Axelsen (1657-1717)
1822 Senere udgave: Homers Batrachomyomachia eller Frøernes Krig mod Musene, fordansket af Hans Ad. Balle. ♦ Ribe, 1822. 16 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave 1724 fra P.J. Phoenixbergs Bogtrykkeri [jævnfør L. Eft. 1725, side 100-01, manuskriptet blev solgt til to bogtrykkere samtidigt].
 note til oversat titel Også udgave med årstal 1756 [optryk af Phoenixberg-udgaven].
 note om føljeton Føljeton i Dagen 1816, fra Nr. 273 (14-11-1816) til 1817, Nr. 5 (6-1-1817), første afsnit efter titlen: Anno 1679. Efter sidste afsnit (Fortsættes), men det skete ikke. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster [Homer]: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider (1783, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Niels Hofman Sevel Bloch (1761-1829)
1816 Senere udgave: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Odysseus Eventyr i Kyklopens Hule. Af P. M. Møller. ♦ Borgerdydskolen i København, [1816]. 20 sider (kvartformat)
1824 Senere udgave: Odysseens 1., 2. og 3. Sang. Oversat af det Græske af P. G. Fibiger. ♦ Kbh., [1824]. ? sider (kvartformat)
1825 Senere udgave: Homers Odyssees sex förste Sange. Metrisk oversatte af Poul Möller, Adjunct ved Mtropolitanskolen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1825. [1] 99 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker)
1829 Senere udgave: Odysseus's Eventyr i Kyklopens Hule. eller Odysseens niende Sang, fordansket i Originalens Versemaal af O. Worm. Udg. af N. V. Dorph. ♦ Horsens, [1829]. ? sider (kvartformat)
1837 Senere udgave: Homers Odyssee. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1837. Første-Anden Deel, ([7] 177 [1]) + (170 [1]) sider. (Trykkeri: Trykt i det Poppske Officin)
1839 i: Efterladte Skrifter [1s225] Senere udgave: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340
1839 i: Efterladte Skrifter [1s341] Senere udgave: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58
1909 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider
1911 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1911. 94 + 14 sider
1916-18 Senere udgave: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider
1922 Senere udgave: Odysseen. Oversat av Peter Østerbye. M. 1 Portr. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 334 sider. Pris: kr. 7,50
1928 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. ♦ Aschehoug, 1928. 48 sider. Pris: kr. 1,00
1928 Senere udgave: Odyssé. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. ♦ Aschehoug & Co., H., 1928. [Bind] I-II, 148 + 138 sider. Pris: kr. 5,50
1940 Senere udgave: Iliaden I og Odysséen VI. 1. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 32 sider
1940 Senere udgave: Iliaden VI og Odysséen IX. 2. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 34 sider
1940 Senere udgave: Odyssé. Overs. af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. I. 1-12. Sang
1941 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund
1943 Senere udgave: Odyssee i Udvalg. efter Wilsters Oversættelse med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 5. Oplag. ♦ Branner, 1943. 96 sider
1947 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. 4. Oplag. ♦ Aschehoug, 1947. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 1,85
1954 Senere udgave: Odysseen. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ [København], Thaning & Appel, 1954. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 14,00
1957 Senere udgave: Odysseen. Af Homer ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1958 Senere udgave: Odysseen. 6. sang
1959 Senere udgave: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat)
1962 Senere udgave: Odysseen. Ved P. Østbye. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen
1964 Senere udgave: Homers Odyssé. Overs. fra græsk af Christian Wilster. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø
1967 Senere udgave: Odysseen. Overs. fra gæsk af Christian Wilster og revideret ved E. Fox Maulé og Leo Hjortsø. Udg. med efterskrift af Leo Hjortsø
 Tekster [Homer]: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦ (1794, tekster) BD4:sp100
Detaljer
oversat af Laurits Severin Lund (1754-1832)
1802 Senere udgave: Homers Ilias. 1. Sang fordansket i Hexameter af J. Baggesen. Tre første Sange fordanskede af H. Seidelin. Anacreons 3die og 20de Ode fordansket af C. Pram
1810 Senere udgave: Homers Iliade. Tredie og fierde Sang. En Prøve af de samtlige homeriske Sange ved Dr. S. Meisling og F. C. Petersen. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Andreas Seidelin, 1810. xxiv + 69 sider
1819 Senere udgave: Homers Iliade. Første Rapsodie fordansket af N. B. Thomsen [ie: Thomas Erslew]. ♦ Aalborg, 1819. 29 sider
1824 Senere udgave: Homers Iliade. Sjette Sang. Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nyborg lærde Skole. ♦ Odense, 1824. ? sider
1827 Senere udgave: Homers Iliade. Oversat i den græske Originals Versemaal af P. G. Fibiger. Første Hefte, I-VI Sang. ♦ Kbh., 1827. viii + 165 sider
1836 Senere udgave: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1836. 1.-2. Deel, [7] 211 + 229 sider
1865 Senere udgave: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1865. Første-Anden Deel, 226 [3] + 239 [2] sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1878 Senere udgave: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. Første-Anden Deel, 189 [2] + 198 [2] sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1890 Senere udgave: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1890. Første-Anden Del, 386 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1909-12 Senere udgave: Iliaden. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I-XII og XIII-XXIV Sang. Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909-12. 558 sider
1910 Senere udgave: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1910. 92 + 16 sider
1916 Senere udgave: Iliaden. Paa Grundlag af Wilsters Oversættelse paany overs. af M. Cl. Gertz. 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 122 sider
1921 Senere udgave: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I.-XII. Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,10
1921 Senere udgave: Iliadens første Sang. Forsøg til en ny Oversættelse af Carl Vilh. Østergaard. ♦ Marcus, 1921. 52 sider. Pris: kr. 15,00
1923-24 Senere udgave: Iliaden. Paany oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1923-24. 1.-4. Hefte, 124 + 116 + 136 + 116 sider. Pris: kr. 8,00
1927 Senere udgave: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens XIII-XXIV Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 46 sider. Pris: kr. 0,90
1930- Senere udgave: Iliade. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A.Kragelund. ♦ Aschehoug, 1930-. [Bind] I-IV, 94 + 86 + 102 + 90 sider, 1 tavle. Pris: 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 kr
1938 Senere udgave: Homers Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse med Indledning og forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 6. Oplag. ♦ Branner, 1938. 120 sider. Pris: kr. 4,00
1940 Senere udgave: Iliaden I og Odysséen VI. 1. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 32 sider
1944 Senere udgave: Iliaden. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. 3. Oplag. ♦ Aschehoug, 1944. 92 sider. Pris: kr. 2,50
1944 Senere udgave: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse med Indledning og forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 8. Oplag [Fotografisk Optryk]. ♦ Branner, 1944. 108 sider + Bilag 20 sider. Pris: kr. 4,75
1948 Senere udgave: Homers Iliade (forkortet). Overs. af P. Th. Justesen. ♦ Munksgaard, 1948. 272 sider. Pris: kr. 15,00
1955 Senere udgave: Iliaden. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ Thaning & Appel, 1955. 269 sider, illustreret
1956 Senere udgave: Iliaden. Ill. Alex A. Blum. Ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1956]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1959 Senere udgave: Af Homers Iliade. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø
1959 Senere udgave: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat)
1963 Senere udgave: Iliaden. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også i udgave uden årstal.
 Bog Homer: Homers Ilias. 1. Sang fordansket i Hexameter af J. Baggesen. Tre første Sange fordanskede af H. Seidelin. Anacreons 3die og 20de Ode fordansket af C. Pram (1802, tekster) BD4:sp91
serietitel: Poetiske Oversættelser af Fremmedes Mesterdigte, 2
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
oversat af Hans Seidelin (1701-1799)
oversat af C.H. Pram (1756-1821)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Tredie og fierde Sang. En Prøve af de samtlige homeriske Sange ved Dr. S. Meisling og F. C. Petersen. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Andreas Seidelin, 1810. xxiv + 69 sider (1810, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
oversat af F.C. Petersen, f 1786 (1786-1859)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]: Det klassiske Studiums Ynder og Beskytter Dr. Daniel Gotthilf Moldenhawer, ... helliges dette Forsøg af Forfatterne.
 note til oversat titel Side [v]: Indhold.
 note til oversat titel Side [vii]-xxiv: Fortale [ifølge indholdsfortegnelsen af Petersen].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Homer: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Odysseus Eventyr i Kyklopens Hule. Af P. M. Møller. ♦ Borgerdydskolen i København, [1816]. 20 sider (kvartformat) (1816, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Indbydelsskrift til Examen i Borgerdydskolen.
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Første Rapsodie fordansket af N. B. Thomsen [ie: Thomas Erslew]. ♦ Aalborg, 1819. 29 sider (1819, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Th.H. Erslew (1803-1870)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog [Homer]: Homers Batrachomyomachia eller Frøernes Krig mod Musene, fordansket af Hans Ad. Balle. ♦ Ribe, 1822. 16 sider (1822, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Hans Adolph Ahlefeldt Balle (1787-1834)
1724 1. udgave: Muusenes og Frøernes Striid. Beskreven, som der meenes af dend gamle og vidt berømte Grædske Poëte Homero; nu udsat paa Danske Riim af dend som haver Lyst til Lystig Arbeyde. ♦ [Kbh.], Det Kongl. privilegerede Bogtrykkerie, 1724. 32 [38?] sider
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Sjette Sang. Et Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Nyborg lærde Skole. ♦ Odense, 1824. ? sider (1824, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Eggert Chr. Guldberg (f. 1787)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog [Homer]: Odysseens 1., 2. og 3. Sang. Oversat af det Græske af P. G. Fibiger. ♦ Kbh., [1824]. ? sider (kvartformat) (1824, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af P.G. Fibiger (1784-1833)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Skoleprogram for Kolding.
 Bog Homer: Homers Odyssees sex förste Sange. Metrisk oversatte af Poul Möller, Adjunct ved Mtropolitanskolen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling, 1825. [1] 99 sider. Pris: 80 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker) (1825, tekster) BD4:sp101 👓
Detaljer
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Min inderlig elskede Fader Rasmus Möller i Kjøbeløv tilegner jeg med Højagtelse og sønlig Taknemmelighed denne Oversættelse.
 note til oversat titel 5te Sang, som prøve, tidligere trykt i: Rahbek: Læsning i blandede Æmner, Bind III, 1822, side 385-423.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1825, No. 39, side 609-24 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781639?urlappend=%3Bseq=681%3Bownerid=27021597765571716-699
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for Aaret 1825, No. 43, side 687-88 [Forfatterens svar til anmeldelsen i nr. 39]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781639?urlappend=%3Bseq=759%3Bownerid=27021597765563312-771
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 11-15.
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Oversat i den græske Originals Versemaal af P. G. Fibiger. Første Hefte, I-VI Sang. ♦ Kbh., 1827. viii + 165 sider (1827, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af P.G. Fibiger (1784-1833)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel Med Understøttelse af Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse.
 Bog [Homer]: Odysseus's Eventyr i Kyklopens Hule. eller Odysseens niende Sang, fordansket i Originalens Versemaal af O. Worm. Udg. af N. V. Dorph. ♦ Horsens, [1829]. ? sider (kvartformat) (1829, tekster) BD4:sp101
Detaljer
oversat af Oluf Worm (1757-1830)
udgiver: N.V. Dorph (1783-1858)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Skoleprogram fra Horsens.
 Bog Homer: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1836. 1.-2. Deel, [7] 211 + 229 sider (1836, tekster)
del af: Prometheus
del af: Prometheus
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel, upagineret side: Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse tilegnes denne Oversættelse med Ærbødighed og skyldig Taknemmelighed.
 note til oversat titel Første Deel, 2 upaginerede sider: [Forord, signeret: Sorøe, d. 18 Mai 1836].
 note til oversat titel [Første komplette oversættelse til dansk af Iliaden].
 note om føljeton Uddrag af 21. Sang trykt i Prometheus, Bind 3, side 85-94 og 276-83, under titlen: Kampen mellem Achilles og Flodguden Xantos. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 note om føljeton Uddrag af 7. Sang trykt i Prometheus, bind 5, side 278-88 (siderne 285-88 forekommer to gange), under titlen: Af Iliadens syvende Sang. Oversat af Herr Prof. Wilster. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Homer: Homers Odyssee. Oversat af Christian Wilster. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1837. Første-Anden Deel, ([7] 177 [1]) + (170 [1]) sider. (Trykkeri: Trykt i det Poppske Officin) (1837, tekster) BDsupp:sp758 👓
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel, 4 upaginerede sider: Til Adam Öhlenschlæger [Digt].
 note til oversat titel Første Deel, upagineret side: [Forord, signeret: Sorøe, 23. Julii 1837].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: At Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse har skjenket denne Oversættelse samme Opmuntring og hædrende Bifald som dens Forgjænger, og derved meget fremmet dens Tilblivelse ...
 note til oversat titel Første Deel, 2 upaginerede sider og side [1]: Indhold.
 note til oversat titel Første Deel, side [178]: Trykfeil.
 note til oversat titel Anden Deel, side [3-4]: Indhold.
 note til oversat titel Første Deel, side [171]: Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Møller, Poul M.: [Efterladte Skrifter [1s225]] Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340 (1839, tekster) BDsupp:sp766 👓
Detaljer
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Møller, Poul M.: [Efterladte Skrifter [1s341]] Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58 (1839, tekster) BDsupp:sp766 👓
Detaljer
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1865. Første-Anden Deel, 226 [3] + 239 [2] sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1865, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel, side [3-4]: Fortale til første Udgave [Signeret: Sorø, d. 18 Mai 1836].
 note til oversat titel Første Deel, side [227-29]: Indhold.
 note til oversat titel Anden Deel, side [240-41]: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Fjerde Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. Første-Anden Deel, 189 [2] + 198 [2] sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1878, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Første Deel, side [3-4]: Fortale til første Udgave [Signeret: Sorøe, d. 18 Mai 1836].
 note til oversat titel Første Deel, side [190-91]: Indhold.
 note til oversat titel Anden Deel, side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog [Homer]: Homers Iliade. Oversat af Christian Wilster. Femte Oplag. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1890. Første-Anden Del, 386 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1890, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [5-6]: Fortale til første Udgave [Signeret: Sorø, d. 18 Maj 1836].
 note til oversat titel Side: [384]-86: Indhold.
 note til oversat titel Denne udgave er fortløbende pagineret, men har tilsyneladende også et titelblade med "Første Del".
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Morgenbladet 2-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Note (baseret på værk) Pontoppidan, Morten: Odyssevs' Rejser og Eventyr. Saaledes som jeg har fortalt dem for mine Børn. Med Illustrationer af Niels Skovgaard. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 117 [1] sider, illustreret (25x19 cm). Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Trykt i Landkjærs Bogtrykkeri) (1902, børnebog) 👓
Detaljer
af Morten Pontoppidan (1851-1931)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
1924 Senere udgave: Odyssevs' Rejser og Eventyr, saaledes som jeg har fortalt dem for mine Børn. M. Illustr. af Niels Skovgaard. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Side [119]: Indhold.
 note om oplag Andet Oplag, 1913. 112 sider.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 5-12-1902, side 2 [Anmeldelse, signeret: N- -n] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 13-12-1902 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 2, side [16]-21: Homer: Odysséen.
 Bog Homer: Iliaden. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I-XII og XIII-XXIV Sang. Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909-12. 558 sider (1909-12, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1909. 398 sider (1909, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1910. 92 + 16 sider (1910, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1916.
 note om oplag 3. Oplag, 1921.
 note om oplag 4. Oplag, 1926.
 note om oplag 5. Oplag, 1933.
 Bog Homer: Odyssee i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse. Med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. ♦ V. Pio, 1911. 94 + 14 sider (1911, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 note om oplag 3. Oplag, 1929.
 note om oplag 4. Oplag, 1938.
 Bog Homer: Iliaden. Paa Grundlag af Wilsters Oversættelse paany overs. af M. Cl. Gertz. 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 122 sider (1916, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Odysseen. Oversat af Chr. Wilster. Ny Udg., gennemset og rettet af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1916-18. 1.-2. Hæfte, 98 + 100 sider (1916-18, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hæfte. 1.-6. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 1. Hæfte, 1.-6. Sang. 3. Udg., 1922.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg.
 note til oversat titel 2. Hæfte. 7.-12. Sang. 2. Udg. [?], 1926.
 note til oversat titel 3. Hæfte. 13.-18. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel 4. Hæfte, 19.-24. Sang. 2. Udg. 1921.
 note til oversat titel Hertil findes: M.Cl. Gertz: Tillæg til Oversættelsen af Odysseen. Oplysninger og kritiske Bemærkninger. ♦ Gyldendal, 1918. 32 sider.
 Bog Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens I.-XII. Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 40 sider. Pris: kr. 1,10 (1921, tekster)
Detaljer
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Iliadens første Sang. Forsøg til en ny Oversættelse af Carl Vilh. Østergaard. ♦ Marcus, 1921. 52 sider. Pris: kr. 15,00 (1921, tekster)
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Odysseen. Oversat av Peter Østerbye. M. 1 Portr. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 334 sider. Pris: kr. 7,50 (1922, tekster)
Detaljer
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Iliaden. Paany oversat af M. Cl. Gertz. ♦ Gyldendal, 1923-24. 1.-4. Hefte, 124 + 116 + 136 + 116 sider. Pris: kr. 8,00 (1923-24, tekster)
Detaljer
oversat af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel 1. Hefte: (1.-6. Sang), 1923. 2. Hefte: (7.-12. Sang), 1923. 3. Hefte: (13.-18. Sang), 1924. 4. Hefte: (19.-24. Sang), 1924.
 note om oplag 1. Hæfte. 2. forandrede Oplag, 1931.
 Bog (baseret på værk) Pontoppidan, Morten: Odyssevs' Rejser og Eventyr, saaledes som jeg har fortalt dem for mine Børn. M. Illustr. af Niels Skovgaard. 3. Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1924, børnebog)
Detaljer
af Morten Pontoppidan (1851-1931)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
1902 1. udgave: Odyssevs' Rejser og Eventyr. Saaledes som jeg har fortalt dem for mine Børn. Med Illustrationer af Niels Skovgaard. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 117 [1] sider, illustreret (25x19 cm). Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Trykt i Landkjærs Bogtrykkeri)
 Bog Homer: Iliade. Tillæg til Oversættelsen af Iliadens XIII-XXIV Sang: Oplysninger og kritiske Bemærkninger ved M. Cl. Gertz. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1927. 46 sider. Pris: kr. 0,90 (1927, tekster)
Detaljer
noter af M.Cl. Gertz (1844-1929)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Odyssé. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. ♦ Aschehoug & Co., H., 1928. [Bind] I-II, 148 + 138 sider. Pris: kr. 5,50 (1928, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Bind] I: 1.-12. Sang. [Bind] II: 13.24. Sang.
 note til oversat titel [Bind] I, 2. Oplag, 1934.
 Bog [Homer]: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. ♦ Aschehoug, 1928. 48 sider. Pris: kr. 1,00 (1928, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Iliade. Oversat af Christian Wilster. Ny Udg. ved A.Kragelund. ♦ Aschehoug, 1930-. [Bind] I-IV, 94 + 86 + 102 + 90 sider, 1 tavle. Pris: 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 kr (1930-, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
redigeret af Aage Kragelund (1894-1985)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til oversat titel [Bind] I: 1.-6. Sang. II: 7.-12. Sang. III: 13.-18. Sang. IV: 19.-24 Sang.
 note om oplag [Bind] I. 2. Oplag, 1935.
 note om oplag [Bind] I. 3. Oplag, 1940.
 note om oplag [Bind] I. 4. Oplag, 1946.
 note om oplag [Bind] I, 5. Oplag, 1954.
 note om oplag [Bind] II, 2. Oplag (Uforandret Optryk), 1952 (side 95-180).
 note om oplag [Bind] IV. 2. Oplag, 1949 (side 281-368).
 Bog Homer: Homers Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse med Indledning og forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 6. Oplag. ♦ Branner, 1938. 120 sider. Pris: kr. 4,00 (1938, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1943.
 Bog Homer: Iliaden I og Odysséen VI. 1. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 32 sider (1940, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Hal Koch (1904-1963)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Iliaden VI og Odysséen IX. 2. Hefte. Noter ved Hal Koch. (Teksten er taget efter Christian Wilsters Oversættelse, hvori der dog er foretaget enkelte Rettelser). ♦ Akademisk Kursus [ikke i boghandlen], 1940. 34 sider (1940, tekster)
Detaljer
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Odyssé. Overs. af Christian Wilster. Ny Udg. ved A. Kragelund. I. 1-12. Sang (1940, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog [Homer]: Odysseen. Overs. af Chr. Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund (1941, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog [Homer]: Odyssee i Udvalg. efter Wilsters Oversættelse med forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 5. Oplag. ♦ Branner, 1943. 96 sider (1943, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
redigeret af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1944.
 Bog Homer: Iliade i Udvalg. Efter Wilsters Oversættelse med Indledning og forklarende Noter ved Carl V. Østergaard. 8. Oplag [Fotografisk Optryk]. ♦ Branner, 1944. 108 sider + Bilag 20 sider. Pris: kr. 4,75 (1944, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om oplag 9. Oplag [Fotografisk Optryk], 1950.
 note om oplag 10. Oplag [Fotografisk Optryk], 1954.
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
1966 Senere udgave: Humorister. Ved Jens Kruuse. ♦ Vinten, 1966. [Bind 1-2], 226 + 200 sider, illustreret. Pris: à 12,50 kr.
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog [Homer]: Iliaden. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. 3. Oplag. ♦ Aschehoug, 1944. 92 sider. Pris: kr. 2,50 (1944, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1948.
 note om oplag 5. Oplag, 1954.
 Bog [Homer]: Odysseen. Overs. af Christian Wilster. Indledning og Kommentar af A. Kragelund. 4. Oplag. ♦ Aschehoug, 1947. 52 sider, illustreret. Pris: kr. 1,85 (1947, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
noter af Aage Kragelund (1894-1985)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note om oplag 5. oplag, 1954.
 Bog [Homer]: Homers Iliade (forkortet). Overs. af P. Th. Justesen. ♦ Munksgaard, 1948. 272 sider. Pris: kr. 15,00 (1948, tekster)
Detaljer
oversat af P.Th. Justesen (1873-1950)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Odysseen. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ [København], Thaning & Appel, 1954. 284 sider, illustreret. Pris: kr. 14,00 (1954, tekster)
Detaljer
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Iliaden. Overs. af Otto Gelsted. Ill. af Axel Salto. ♦ Thaning & Appel, 1955. 269 sider, illustreret (1955, tekster)
Detaljer
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til titel Oversat til prosa.
 note til titel 2. oplag, 1957.
 Bog Homer: Iliaden. Ill. Alex A. Blum. Ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1956]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1956, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 13
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 77, 1950, under titlen: Homer's Iliad, senere med titlen: The Iliad.
 note til oversat titel Omslag: Alex A. Blum.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu har du læst Iliaden i Illustrerede Klassikeres udgave. Gå ikke tabt af den fornøjelse at læse den oprindelige tekst, der findes i en klassisk versoversættelse af Chr. Wilster og en ny prosaoversættelse af Otto Gelsted.
 note til oversat titel Side [45]: Homer [biografi].
 note til oversat titel Side [46]: Berømte operaer. La Gioconda. Af Amilcare Ponchielli (1834-1876) [Artikel].
 note til oversat titel Side [47]: Nogle af oldtidens underværker [tegninger med tekst].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 4. Egmont Serieforlaget, 2007. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Homer: Odysseen. Af Homer ved Otto Gelsted. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1957, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 25
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Harley Griffiths (1908-1986, sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
omslag af Alexander Anthony ("Alex") Blum (1889-1969, sprog: engelsk)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie baseret på Homers Odysseen. Udgivet i USA som nr. 81 i serien: Classics Illustrated, 1951.
 note til oversat titel Note side [44]: Nu, du har læst Illusterede Klaasikeres udgave, skal du ikke gå glip af den ekstra fornøjelse at læse de originale udgaver, du kan få på biblioteket eller hos boghandleren.
 note til oversat titel Side [45]: Homer [om Homer].
 note til oversat titel Side [46]: Odysseus verden.
 note til oversat titel Side [47]: Olympens blå bog [omtale af udvalgte græske guder].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 7. Egmont Serieforlaget, 2007. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag [2. oplag, 1960, HBN 99, pris 1,50].
 note om oplag [3. oplag, 1964, HBN 168, pris 1,75].
 note om oplag [4. oplag, 1968-69, HBN 188, pris: 1,85].
 Bog Homer: Odysseen. 6. sang (1958, tekster)
Detaljer
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Af Homers Iliade. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø (1959, tekster)
Detaljer
oversat af Erik Fox Maule (f. 1910)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Iliaden og Odysséen. Fortællingen om heltene i den trojanske krig. Odysseus' vidunderlige eventyr. Genfortalt efter Homer af Jane Werner Watson. Overs. fra amerikansk af Otto Gelsted. Ill. af Alice og Martin Provensen. ♦ Fremad, 1959. 96 sider, illustreret (kvartformat) (1959, tekster)
Detaljer
bearbejdelse: Jane Werner (1915-2004, sprog: engelsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Alice Provensen (f. 1917, sprog: engelsk)
illustrationer af Martin Provensen (1916-1987, sprog: engelsk)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Tekster Homer: Hymner. Overs. fra græsk af Alex Garff og Leo Hjortsø. Ill. med raderinger af Karen Westman. Udg. af Leo Hjortsø (1961, tekster)
oversat af Alex Garff (1904-1977)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
illustrationer af Karen Westman (1916-1970)
 Bog Homer: Odysseen. Ved P. Østbye. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen (1962, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Iliaden. Overs. fra græsk til norsk af P. Østbye. Fordanskning ved Mogens Boisen (1963, tekster)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
oversat af Peter Østbye (1855-1943, sprog: norsk)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
1794 1. udgave: Homers Ilias. Første Bog oversat [af Laur. Severin Lund] med tilføiede Anmærkninger ♦
 Bog Homer: Homers Odyssé. Overs. fra græsk af Christian Wilster. Udg. ved E. Fox Maule og Leo Hjortsø (1964, tekster)
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
udgiver: Erik Fox Maule (f. 1910)
udgiver: Leo Hjortsø (1909-1996)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
 Bog Homer: Odysseen. Overs. fra gæsk af Christian Wilster og revideret ved E. Fox Maulé og Leo Hjortsø. Udg. med efterskrift af Leo Hjortsø (1967, tekster)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 3
Detaljer
oversat af Christian Wilster (1797-1840)
oversat af Erik Fox Maule (f. 1910)
oversat af Leo Hjortsø (1909-1996)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden