Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Sprog: tysk

0000 Webudgave af bibliografi Virtual International Authority File:
0000 Webudgave af bibliografi Webudgave af bog http://viaf.org/viaf/24602065/
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Goethe, J. W.: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i een Handling. Til J. Andrés Musik oversat af N[iels] H[enr.] Weinwich. ♦ Kbh., 1786 (1786, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Erwin und Elmire, 1775
Detaljer
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
1787 i: Nye Samling af Syngespil [1d] Senere udgave: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i 1 Akt, oversat af N.H. Weinwich. [Musik af Joh. André]
kollaps Noter
 note til titel Ikke opført i Danmark.
 url Fuld visning af den tyske tekst [udgave trykt 1776] på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Goethe, J. W.: [Nye Samling af Syngespil [1c]] Claudine af Villa bella. Et Syngestykke i tre Handlinger, oversat af N.H. Weinwich. [Musiken af Cl. Schall] (1787, dramatik) BD4:sp297
originaltitel: Claudine von Villa Bella
Detaljer
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet har: ... opført første Gang paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag, d. 29. Jan 1787 [for Christian den 7., men forestillingen foregik først dagen efter, den 30-1-1787].
 Bog Goethe: [Nye Samling af Syngespil [1d]] Ervin og Elmire. Et Syngestykke i 1 Akt, oversat af N.H. Weinwich. [Musik af Joh. André] (1787, dramatik) BD4:sp297
Detaljer
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
1786 1. udgave: Ervin og Elmire. Et Syngestykke i een Handling. Til J. Andrés Musik oversat af N[iels] H[enr.] Weinwich. ♦ Kbh., 1786
 Dramatik Goethe, J. W.: De to Sødskende. Et Skuespil. Oversat af St. Heger. ♦ [Kbh., 1795] (1795, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Die Geschwister
Detaljer
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
kollaps Noter
 Bog Göthe, J. W.: Hermann og Dorothea. Fordansket og omarbejdet af Jens Smidth. ♦ Kbh., 1799 (1799, digte) BD4:sp271
Detaljer
oversat af Jens Hansen Smidth (1769-1847)
1841 1. udgave: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider
 Bog Goethe: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman af Göthe. Oversat af K.L. Rahbek, Professor. ♦ Kiøbenhavn, Paa Arntzens og Hartiers Forlag, 1801-02. 1.-4. Bind, [3] 294 + 296 + 298 + 340 [ie: 440] sider. (Trykkeri: Trykt ... hos M.J. Sebbelow (Fierde Bind)) (1801-02, roman) EMP1980 BD4:sp459 👓
originaltitel: Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1794
se også: Sangeren
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1833-34 i: Udvalgte Skrifter [3-4] Senere udgave: Vilhelm Meisters Læreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 352 + 428 sider
1904 Senere udgave: Wilhelm Meister. Paa Dansk ved O. Madsen. ♦ A. Christiansens Forlag, 1904. 470 sider. Pris: kr. 3,85
1943 Senere udgave: Mignon. Overs. og bearbejdet efter Wilhelm Meisters Læreaar af A. Kragelund. Originalfotografier og Vignetter af Ebbe Sadolin. ♦ Hagerup, 1943. 164 sider, illustreret og 12 tavler. Pris: kr. 8,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Bind, upagineret side: Til min Ungdoms Ven C. W. A. Eegholm, kongelig Skuespiller.
 note til oversat titel Første Bind, 2 upaginerede sider: [Forord, begrundelse af tilegnelsen. Signeret: Bakkeh. i Decb. 1800. Din K.L. Rahbek].
 note til oversat titel Fierde Bind, side 440 er fejlpagineret som: 340.
 url Fuld visning af Første-Andet Bind (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af Første-Andet Bind (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af Tredie-Fierde Bind (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af Tredie-Fierde Bind (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Voltaire: Tancredo (1803, dramatik) BD4:sp413
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1e] 1. udgave: Tancrède. Tragédie. Corrigée sur les manuscrits de la Comédie Française à Paris, suivant l'Auteur. Copenh., 1767
 Dramatik Göthe: Götz von Berlichingen med Jernhaanden. Et Skuespil af Göthe. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af E.M. Cohen, 1803. 168 sider (1803, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Götz von Berlichingen, 1772
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [b] Senere udgave: Götz von Berlichingen. Side [85]-209
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse benyttet ved et deklamatorium på Det kgl. Teater 1816.
 Bog Goethe: Reineke Fos. Et episk Digt af Goethe. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1806. [4] 356 sider (1806, digte) BD4:sp272
originaltitel: Reineke Fuchs, 1794
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 url Artikel om Goethes bearbejdelse på: Link til ekstern webside Wikipedia [på tysk]
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg
 Dramatik Goethe, J. W.: Clavigo. Sørgespil i 5 Acter. Oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1808. (1808, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Clavigo, 1775
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
1891 Senere udgave: Clavigo. Et Sørgespil. Overs. af J. Magnussen
kollaps Noter
 Bog Goethe: Valgslægtskaberne. En Roman af Goethe. Oversat ved K.L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Thoring & Coldings Forlag, 1810-11. 1.-2. Deel, 213, 237 sider (1810-11, roman) EMP1981 BD4:sp459 👓
originaltitel: Die Wahlverwandtschaften, 1809
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note til titel 1. dels sidste side har fejlagtigt nummeret 113.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Dramatik Goethe, J. W.: Torquato Tasso. Et Skuespil. Oversat af P. T. Schorn. ♦ Kbh., 1817. (1817, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Torquato Tasso, 1790
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
1895 Senere udgave: Torqvato Tasso
 Dramatik Goethe, J. W.: Egmont. Et Sørgespil. Oversat af Th. Schorn. ♦ C.A. Reitzel, 1818. 141 sider (1818, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Egmont, 1788
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
1888 Senere udgave: Egmont. Tragedie i 5 Akter. Overs. af J. Lehmann. ♦ Hauberg - Gjellerup, 1888. 136 sider
kollaps Noter
 Dramatik Goethe, J. W.: Iphigenie paa Tauris. Oversat af J. E. Wegener. ♦ Kbh., 1820. (1820, dramatik) BD4:sp356
originaltitel: Iphigenie auf Tauris, 1787
Detaljer
oversat af J. Ernst Wegener (1781-1846)
1893 Senere udgave: Iphigenia paa Tauris. Skuespil. Overs. af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1893
 Bog Goethe, J. W.: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider (1820, roman) EMP1982
originaltitel: Die Leiden des jungen Werthers, 1774
serietitel: Verdens-romanen, 1:04
Detaljer
oversat af H.L. Bernhoft (1793-1851)
1832 i: Udvalgte Skrifter [1] Senere udgave: Den unge Werther's Lidelser. Overs. ved S. Meisling. ♦ 1832. Side 1-174
1887 Senere udgave: Den unge Werthers Lidelser. Overs. af P. Strøm. Hauberg, [1887]. 144 sider. (Dansk Folkebibliothek, 13)
1909 Senere udgave: Den unge Werthers Lidelser
1927 Senere udgave: Den unge Werthers Lidelser. Ny dansk Oversættelse af Johannes Weltzer. ♦ Woel, 1927. 186 sider. Pris: kr. 3,00
1949 Senere udgave: Den unge Werthers Lidelser. Paa Dansk ved Johannes Weltzer. ♦ Hertz Forlag, 1949. 164 sider. Pris: kr. 7,50
1972 Senere udgave: Den unge Werthers lidelser. Overs. fra tysk af Frank Jæger. Ill.: Palle Pio. Udg. i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1972. 174 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Den unge Werthers lidelser. Oversættelse og efterskrift af Alex Garff. Illustreret af Ebbe Sadolin. ♦ [Lademann], [1974]. 183 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, Copenhagen)
1974 Senere udgave: Den unge Werthers lidelser. Overs. af Frank Jæger. Udg. af Dansklærerforeningen. Ved Per Øhrgaard. ♦ Gyldendal, 1974. 228 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 196: "Anm." (Oversættelsen er allerede affattet i Sommeren 1814 i Danmark).
 note til oversat titel Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 omtale For Romantik og Historie, Sjette Bind (1871), side 177-84: Goethe og Werther. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note til oversat titel Boghandler Proft have 1776 de første ark af en dansk oversættelse parat, men da censurmyndighederne på forespørgsel anså skriftet for bl.a. gudsbespottende, stoppede oversættelsen, jvnf. Luxdorphiana, 1791, side 258-60.
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Oversættelse forbudt.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 92-96.
 Bog Gøthe: [indgår i antologien: Eventyr og Fortællinger [b]] Den nye Melusine (1822, novelle(r))
originaltitel: Die Neue Melusine, 1817
se også: Wilhelm Meisters Vandreaar
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1817. Senere indarbejdet som kapitel 15 i: Wilhelm Meisters Wanderjahre, 1821.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Goethe: Wilhelm Meisters Vandreaar. 1ste Deel. Oversat. Kbh., 1822 (1822, roman)
originaltitel: Wilhelm Meisters Wanderjahre, 1821
se også: Den nye Melusine
Detaljer
oversat af F.M. Lange (1792-1845)
1834 i: Udvalgte Skrifter [5] Senere udgave: Wilhelm Meisters Vandreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1834. Deel 1, 392 sider
1904 Senere udgave: Wilhelm Meister. Paa Dansk ved O. Madsen. ♦ A. Christiansens Forlag, 1904. 470 sider. Pris: kr. 3,85
 Bog anonym [Goethe]: Havblik og lykkelig Hjemkomst. Efter Goethe til Musik af L. Beethoven. ♦ Kbh., 1823. 2 Blade (1823, digte) BD4:sp272
musik af Ludvig von Beethoven (1770-1827, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog Goethe: [Samlede Digte [2s164]] Sangeren (1823, digte) BD4:sp256
originaltitel: Der Sänger, 1783
se også: Wilhelm Meisters Læreaar
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1897 Senere udgave: Sangeren. Af Goethe ved Alfr. Ipsen
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt som del af Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1783.
 note til oversat titel Tidligere oversat af K.L. Rahbek i: Wilhelm Meisters Vandreaar, 1801, bind 1, side 264.
 url Artikel om digtet på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Kalliope
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Goethe, J. W.: Udvalgte Skrifter. ♦ 1832-35. Bd. 1-6 (1832-35, tekster) EMP1983
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Goethe, J. W.: Den unge Werther's Lidelser. Overs. ved S. Meisling. ♦ 1832. Side 1-174 (1832, roman)
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
[3-4] Goethe, J. W.: Vilhelm Meisters Læreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1833-34. Deel 1-2, 352 + 428 sider (1833-34, tekster)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1801-02 1. udgave: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman af Göthe. Oversat af K.L. Rahbek, Professor. ♦ Kiøbenhavn, Paa Arntzens og Hartiers Forlag, 1801-02. 1.-4. Bind, [3] 294 + 296 + 298 + 340 [ie: 440] sider. (Trykkeri: Trykt ... hos M.J. Sebbelow (Fierde Bind))
[5] Goethe, J. W.: Wilhelm Meisters Vandreaar. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1834. Deel 1, 392 sider (1834, tekster)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1822 1. udgave: Wilhelm Meisters Vandreaar. 1ste Deel. Oversat. Kbh., 1822
 Bog Göthe, J. W.: Hermann og Dorothea. Oversat ved S. Meisling. Kbh., 1835 (1835, digte) BDsupp:sp783
Detaljer
oversat af Simon Meisling (1787-1856)
1841 1. udgave: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: [Samlede Skrifter [2e]] Fragment af Göthes Faust. Oversat i Forening med Henrik Hertz, 1832 (1835, dramatik)
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
1847 [Uddrag] 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 Bog Goethe: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider (1841, digte) 👓
originaltitel: Hermann und Dorothea, 1797
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1799 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Fordansket og omarbejdet af Jens Smidth. ♦ Kbh., 1799
1835 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Oversat ved S. Meisling. Kbh., 1835
1892 Senere udgave: Hermann og Dorothea. Overs. af P. Hansen, m. Illustr.
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Goethe, J. W.: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider (1847, dramatik)
originaltitel: Faust, 1808-1832
se også: Urfaust
del af: Af Dagens Krønike
Detaljer
oversat af Christian Frederik Wilhelm Bech
1835 [Uddrag] i: Samlede Skrifter [2e] Senere udgave: Fragment af Göthes Faust. Oversat i Forening med Henrik Hertz, 1832
1862 [Uddrag] i: Poetiske Skrifter [11s003] Senere udgave: Fragment af Göthes Faust Oversat i Forening med Henrik Hertz. Fremstilt paa dete kongelige Theater den 19de Juni 1832. (Johan Ludvig Heiberg, Digte og Fortællinger, II Bind, 1935). Side [3]-30
1881-89 Senere udgave: Faust. Tragedie af Goethe. Oversat af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1881-89. [1.]-2. Del, 288 + 415 sider, illustreret. Pris: 4,50 + 7,00 Kr.
1902 Senere udgave: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. Folke-Udgave. ♦ 1902. Gyldendal, 592 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1910 Senere udgave: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. Anden Folkeudgave. ♦ 1910. Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, [1] 459 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
1926 Senere udgave: Faust. Paa Dansk ved Sophus Michaëlis. (Friser og Vignetter af Gudmund Hentze). ♦ Aschehoug, [1926]. [Bind] I-II, 224 + 350 sider, illustreret. Pris: kr. 9,50
1929 Senere udgave: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. (4. Udg. Med Vignetter efter Moritz Retzschs Tegninger). ♦ Gyldendal, 1929. 472 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1929 indgår i antologien: Den unge Werthers Lidelser [c] Senere udgave: Faust
1943 Senere udgave: Faust. For det danske Gymnasium ved Carl V. Østergaard. ♦ Branner, 1943. 132 sider. Pris: kr. 3,00
1959 Senere udgave: Faust. En tragedie. 1. del. Overs. af Martin N. Hansen
1962 Senere udgave: Faust. En Tragedie. Overs. fra tysk af P. Hansen. Kommentarer af H. M. Berg
1964 Senere udgave: Faust. Tragediens første del. Overs. fra tysk af P. Hansen. Indledning og noter af Carl Roos. Ill. af Povl Christensen
1967 Senere udgave: Faust. Tragedie i 2 dele. Overs. fra tysk af P. Hansen efter "Faust. Eine Tragödie". Udg. med noter ved H. M. Berg og efterskrift af Aage Henriksen
1968 Senere udgave: Faust. En Tragedie. Overs. af P. Hansen. Kommentarer ved H. M. Berg. ♦ Hasselbalch, 1962 [ie: 1968]. 418 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgiver i 2 dele: Faust, der Tragödie erster Teil, 1808, og efter Goethes død: Der Tragöedie zweiter Teil, 1832.
 note til titel En tidlig version skrevet mellem 1772-75, blev udgivet 1887 under titlen Urfaust. På tysk udkom også: Faust. Ein Fragment, 1790.
 note om føljeton Uddrag trykt i Af Dagens Krønike, 1889, side 250-62, under titlen: Mefistofeles og Baccalaureus. Et Brydstykke af Goethes "Faust", anden Del. Oversat af P. Hansen. [Trykt med fraktur]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 19, side [118]-23: Johann Wolfgang von Goethe: Faust.
 Bog Goethe: [indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [b]] Götz von Berlichingen. Side [85]-209 (1848, dramatik)
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1803 1. udgave: Götz von Berlichingen med Jernhaanden. Et Skuespil af Göthe. Oversat af Adam Øhlenslæger. ♦ Kbh., Trykt og forlagt af E.M. Cohen, 1803. 168 sider
 Bog Goethe: [indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [c]] Mikkel Ræv. Side [211]-351 (1848)
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Reineke Fos, fra 1806, som her kaldes Mikkel Ræv, er en Omarbeidelse fra først til sidst.
 Bog Heiberg, Johan Ludvig: [Poetiske Skrifter [11s003]] Fragment af Göthes Faust Oversat i Forening med Henrik Hertz. Fremstilt paa dete kongelige Theater den 19de Juni 1832. (Johan Ludvig Heiberg, Digte og Fortællinger, II Bind, 1935). Side [3]-30 (1862, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
1847 [Uddrag] 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster Konewka, Paul: [Silhouetter [2]] Goethe's Faust. Fr. Gjertsens Oversættelse (1877, tekster)
af Paul Konewka (1840-1870, sprog: tysk)
oversat af Fredrik Gjertsen (1831-1904, sprog: norsk)
 Bog Goethe, J. W.: Faust. Tragedie af Goethe. Oversat af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1881-89. [1.]-2. Del, 288 + 415 sider, illustreret. Pris: 4,50 + 7,00 Kr. (1881-89, dramatik)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
illustrationer af Anonym
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [1. Del] Portrættavle med autograf.
 note om oplag [1. Del:] 2det Oplag, 1887. 277 [6] sider.
 note til oversat titel Hertil udkom 9 fotoraderinger udført af fotograf Albert Schou efter Alexander Liezen-Mayer, udgivet i kommission hos Em. Bergmann. Teksten til billederne fra denne oversættelse.
 url Fuld visning af bogen (1. del, 2det Oplag, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1. del, 2det Oplag, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 9-12-1881, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 12-12-1881, Aften, side 1 [1. del, anmeldelse, signeret: V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske tidende 28-12-1889, Aften, side 1 [2. del, anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Goethe: Ensomhed. Efter Goethe ved J. Johansen (1883, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Jørgen Johansen (1838-1920)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Tredivte Bind (1883), side 384. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Goethe: Digte af Goethe. (Ved J. Johansen) (1884, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Jørgen Johansen (1838-1920)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Overalt den Elskede. Elementerne. Anakreons Grav.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Treogtredivte Bind (1884), side 476-78. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Goethe: Den unge Werthers Lidelser. Overs. af P. Strøm. Hauberg, [1887]. 144 sider. (Dansk Folkebibliothek, 13) (1887, roman) EMP1984
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 13
Detaljer
oversat af P. Strøm
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
kollaps Noter
 note til forfatter side 143-44: "Efterskrift" [om Goethe].
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Goethe: Egmont. Tragedie i 5 Akter. Overs. af J. Lehmann. ♦ Hauberg - Gjellerup, 1888. 136 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 16
Detaljer
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
1818 1. udgave: Egmont. Et Sørgespil. Oversat af Th. Schorn. ♦ C.A. Reitzel, 1818. 141 sider
 Bog Goethe: Clavigo. Et Sørgespil. Overs. af J. Magnussen (1891, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1808 1. udgave: Clavigo. Sørgespil i 5 Acter. Oversat af N. T. Bruun. ♦ Kbh., 1808.
 Bog Goethe, J. W.: Hermann og Dorothea. Overs. af P. Hansen, m. Illustr. (1892, digte)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
1841 1. udgave: Herman og Dorothea. Oversat af Oehlenschläger. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1841. [1] 195 sider
 Bog Goethe, J. W.: Digte af Goethe i Udvalg v. Vodskov (1893, digte)
oversat af Hans Sofus Vodskov (1846-1910)
 Bog Goethe: Iphigenia paa Tauris. Skuespil. Overs. af P. Hansen. ♦ Gyldendal, 1893 (1893, dramatik)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
1820 1. udgave: Iphigenie paa Tauris. Oversat af J. E. Wegener. ♦ Kbh., 1820.
kollaps Noter
 Bog Goethe: Torqvato Tasso (1895, dramatik)
Detaljer
1817 1. udgave: Torquato Tasso. Et Skuespil. Oversat af P. T. Schorn. ♦ Kbh., 1817.
 Trykt i periodicum Goethe: Sangeren. Af Goethe ved Alfr. Ipsen (1897, digte)
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1823 i: Samlede Digte [2s164] 1. udgave: Sangeren
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8 Dag, [2. Kvartal], April-Juni 1897, side 187. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Goethe: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. Folke-Udgave. ♦ 1902. Gyldendal, 592 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1902, dramatik)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
illustrationer af Friedrich August Moritz Retzsch (1779-1857, sprog: tysk)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med vignetter efter Moritz Retzschs tegninger.
 Bog Goethe: Wilhelm Meister. Paa Dansk ved O. Madsen. ♦ A. Christiansens Forlag, 1904. 470 sider. Pris: kr. 3,85 (1904, roman)
Detaljer
oversat af Oscar Madsen (1866-1902)
1801-02 1. udgave: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman af Göthe. Oversat af K.L. Rahbek, Professor. ♦ Kiøbenhavn, Paa Arntzens og Hartiers Forlag, 1801-02. 1.-4. Bind, [3] 294 + 296 + 298 + 340 [ie: 440] sider. (Trykkeri: Trykt ... hos M.J. Sebbelow (Fierde Bind))
1822 1. udgave: Wilhelm Meisters Vandreaar. 1ste Deel. Oversat. Kbh., 1822
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: I: Wilhelm Meister søger Lykken. II: Wilhelm Meister finder Lykken.
 note til oversat titel Indledt med digt fra januar 1901 af Oscar Madsen.
 anmeldelse Horsens Folkeblad 12-12-1904, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (andet) Pollock & Gann: Den dødbringende Strofe. En Fortælling om Goethes "Kennst du das Land". Af Pollock & Gann. Ill. af V. Jastrau (1905, novelle(r)) 👓
originaltitel: "Knowest thou that land?", 1904
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
af Frank Lillie Pollock (1876-1957, sprog: engelsk)
af Will S. McGann (sprog: engelsk)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Black Cat, Vol. 10, Issue 2, No. 110 (November 1904).
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 473-77.
 Note (baseret på værk) Wether. Sangdrama i fire Akter (fem Afdelinger). Texten - efter Goethe - af Ed. Blau, Paul Millet [ie: Milliet] og Georges Hartmann. Oversat af Jul. Lehmann. Musiken af J. Massenet. ♦ Schubothe, 1907. 32 sider. Pris: kr. 0,50 (1907, dramatik)
originaltitel: Werther, 1892
Detaljer
af Édouard Blau (1836-1906, sprog: fransk)
af Paul Milliet (1848-1924, sprog: fransk)
af Georges Hartmann (1843-1900, sprog: fransk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
musik af Jules (Émile Frédéric) Massenet (1842-1912, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Paul Milliet er i Dansk Bogfortegnelse 1901-08 og bibliotek.dk anført som: Paul Millet.
 Bog Goethe, J. W.: Den unge Werthers Lidelser (1909, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 6
Detaljer
oversat af Anders W. Holm (1878-1959)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
 Bog Goethe: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. Anden Folkeudgave. ♦ 1910. Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, [1] 459 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, dramatik) 👓
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Side [1]-8: Indledning til Første Del.
 note til oversat titel Side [9-10]: Tilegnelse [Digt].
 note til oversat titel Side [153]-218: Indledning til Anden Del.
 note til oversat titel Side [441]: Aflysning [Digt].
 note til oversat titel Side [442]-43: Udgang [Digt].
 note til oversat titel Side [445]-59: [Oplysninger].
 note til oversat titel Uddrag af note side 459: De to sidste Afsnit "Aflysning" og "Udgang", ere først i den nyere Tid fundne som Manuskript blandt Goethes litteraire Efterladenskaber. De have altsaa ikke af ham været bestemt til Optagelse i Faust-Digtet, men medtages dog nu i de senere tydske Udgaver, fordi de give Digtningens ydre Kompositionsform en symmetrisk afrundet Skikkelse.
 note til oversat titel Udgivet som ebog 2017 (anfører udgivelsesåret for Anden Folkeudgave som: 1905). Link til ekstern webside www.saxo.com
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik [Goethe, Johann Wolfgang von]: Urfaust. Goethes Faust i dens ældste Skikkelse. Udg. for danske Læsere ved Carl Vilh. Østergaard. ♦ Pio, 1918. 148 sider (1918, dramatik)
se også: Faust
Detaljer
udgiver: Carl V. Østergaard (1879-1969)
1951 Senere udgave: Urfaust. Herausgegeben von M. Branner und Kn. Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1951. 96 sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkested: Tønder)
1958 Senere udgave: Ur-Faust
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno
 Bog Goethe, J. W.: Romerske Elegier. Oversat af Carl V. Østergaard. Illustr. af Hans Nik. Hansen. M. 1 Tvl. (Trykt i 470 Eksp.). ♦ (Gyldendals Sortiment), 1920. 58 sider, 1 tavle (1920, digte)
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
 Dramatik Goethe, J. W.: Den Forelskedes Luner. Hyrdespil i én Akt paa Vers. Oversat af Max Lobedanz. (Trykt i 250 Ekspl.). ♦ "Kinte"s Forlag ((Vor Frue Boglade)), 1924. 44 sider (1924, dramatik)
oversat af Max Lobedanz (1888-1961)
 Tekster Goethe: Værker. Ved P. A. Rosenberg. Friser og Vignetter af Gudmund Hentze. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], [1924]. [Bind] I-III, 356 + 352 + 292 sider (1924, tekster)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Paa Dansk ved Sophus Michaëlis. (Friser og Vignetter af Gudmund Hentze). ♦ Aschehoug, [1926]. [Bind] I-II, 224 + 350 sider, illustreret. Pris: kr. 9,50 (1926, dramatik)
Detaljer
oversat af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers Lidelser. Ny dansk Oversættelse af Johannes Weltzer. ♦ Woel, 1927. 186 sider. Pris: kr. 3,00 (1927, roman)
serietitel: Woels literære Serie, 1927:05
Detaljer
oversat af Johannes Weltzer (1900-1951)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
 Samling Goethe og Schiller: Den unge Werthers Lidelser. Kabale og Kærlighed. Faust. Eckermann, Samtaler med Goethe. Udg. af Carl Roos og Herluf Møller. ♦ Gyldendal, 1929. 596 sider. Pris: kr. 1,50 (1929, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 25
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
udgiver: Carl Roos (1884-1962)
udgiver: Herluf Møller, f 1880 (1880-1973)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
kollaps Indhold

[b] Schiller: Kabale og Kærlighed (1929, dramatik)
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Herluf Møller, f 1880 (1880-1973)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
[c] Goethe, Johann Wolfgang von: Faust (1929, dramatik)
oversat af Carl Roos (1884-1962)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, Johan Wolfgang von: [Glimt af Verdenslitteraturen [5]] Dukketeatret og Digte (1929, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Tragedie i to Dele. Oversat og indledet af P. Hansen. (4. Udg. Med Vignetter efter Moritz Retzschs Tegninger). ♦ Gyldendal, 1929. 472 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1929, roman)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
illustrationer af Friedrich August Moritz Retzsch (1779-1857, sprog: tysk)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe: Digte. Ved Vilh. Andersen. ♦ Gyldendal, 1932. 142 sider. (Gyldendalske Boghandels smaa Digtsamlinger) (1932, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
oversat af Vilhelm Andersen (1864-1953)
 Bog Goethe: Erlkönig i dansk Oversættelse. (Ill. tegnet og skaaret i Træ af Henrik Hansen. Indledning af Emanuel Sejr). ♦ Aarhus, [ikke i boghandlen], [1932]. 50 sider (1932, digte)
oversat af Anonym
illustrationer af Henrik Hansen, f 1902 (1902-1980)
forord af Emanuel Sejr (1891-1980)
 Bog Goethe: Goethe-Auswahl im Rahmen seines Lebens. Herausgegeben von A. Højberg Christensen und S. Sigtryggsson (1939, roman)
Detaljer
udgiver: Axel Højberg Christensen (1888-1972)
udgiver: Sigurður Sigtryggsson (1884-1944)
1954 Senere udgave: Goethe-Auswahl im Rahmen seines Lebens. Hrsg. von A. Højberg Christenseen und S. Sigtryggsson. ♦ Aschehoug, 1954. 176 sider, 1 tavle. Pris: kr. 8,00
 Bog Goethe: Faust. For det danske Gymnasium ved Carl V. Østergaard. ♦ Branner, 1943. 132 sider. Pris: kr. 3,00 (1943, dramatik)
Detaljer
oversat af Carl V. Østergaard (1879-1969)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe: Mignon. Overs. og bearbejdet efter Wilhelm Meisters Læreaar af A. Kragelund. Originalfotografier og Vignetter af Ebbe Sadolin. ♦ Hagerup, 1943. 164 sider, illustreret og 12 tavler. Pris: kr. 8,75 (1943, roman)
Detaljer
oversat af Aage Kragelund (1894-1985)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
1801-02 1. udgave: Wilhelm Meisters Læreaar. En Roman af Göthe. Oversat af K.L. Rahbek, Professor. ♦ Kiøbenhavn, Paa Arntzens og Hartiers Forlag, 1801-02. 1.-4. Bind, [3] 294 + 296 + 298 + 340 [ie: 440] sider. (Trykkeri: Trykt ... hos M.J. Sebbelow (Fierde Bind))
kollaps Noter
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, april, side 181-82 [Anmeldelse af Tage Hind].
 Bog (digte) (Bergstrøm-Nielsen, Cari) (Udg.): Fremmed Frugt. Udvalgte Oversættelse af europæisk Poesi. Ved Johannes Jørgensen. (Udvalget foretaget i Samraad med Oversætteren). ♦ Gyldendal, 1945. 148 sider. Pris: kr. 6,75 (1945, roman)
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Paul Verlaine (1844-1896, sprog: fransk)
digte af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
digte af François-René de Chateaubriand (1768-1848, sprog: fransk)
digte af Stéphane Mallarmé (1842-1898, sprog: fransk)
digte af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Aloysius Bertrand (1807-1841, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indholder digte af bl.a.: Paul Verlaine, Baudelaire, Chateaubriand, Mallarmé, Goethe, Heinrich Heine, Esaias Tegnér, Aloysius Bertrand.
 note til oversat titel Oplag: 2500 eksemplarer.
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Eventyret. Das Märchen. ♦ København, Kronos, 1949. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 38,00. (Trykkested: Trykt i K. Fossum & Co.s Bogtrykkeri) (1949, roman)
originaltitel: Das Märchen, 1795
Detaljer
oversat af Ernst Sørensen (1903-1972, sprog: norsk)
illustrationer af Kay Nielsen, f 1886 (1886-1957)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Horen, 1795. Udgivet i bogform i samlingen: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, 1795. Den tyske originaltitel findes også anført som: Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie.
 note til oversat titel Løse ark i mappe. Ekspedition: D.B.K.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Denne Bog er udgivet i 350 nummererede eksemplarer ... Indledning og oversættelse til norsk ved Ernst Sørensen. Tegninger af Kay Nielsen.
 note til oversat titel På titelbladets bagside også: Bernh. Middelboes Reproduktionsanstalt har fremstillet klicheerne. Bogbinderarbejdet er udført af Anker Kysters Efterfølger. 1949.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Dramatik Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1949. 186 sider. Pris: kr. 6,50 (1949, dramatik)
serietitel: Tyske Digterværker
noter af Jørgen Hendriksen (1908-1967)
 Samling Goethe: Johann Wolfgang von Goethe. En Antologi ved A. Kragelund. ♦ Gyldendal, 1949. 196 sider. Pris: kr. 8,75 (1949, samling)
redigeret af Aage Kragelund (1894-1985)
 Bog Goethe: Den unge Werthers Lidelser. Paa Dansk ved Johannes Weltzer. ♦ Hertz Forlag, 1949. 164 sider. Pris: kr. 7,50 (1949, roman)
Detaljer
oversat af Johannes Weltzer (1900-1951)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Urfaust. Herausgegeben von M. Branner und Kn. Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1951. 96 sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkested: Tønder) (1951, dramatik)
serietitel: Deutsche Texte für das dänische Gymnasium, 7
Detaljer
udgiver: Mogens Branner (1899-1955)
udgiver: Knud Pedersen (f. 1906)
1918 1. udgave: Urfaust. Goethes Faust i dens ældste Skikkelse. Udg. for danske Læsere ved Carl Vilh. Østergaard. ♦ Pio, 1918. 148 sider
1973 Senere udgave: Urfaust. Goethes Faust i dens ældste skikkelse. Udg. for gymnasiet af Ulf Østergaard. ♦ Branner og Korch, 1973. 134 sider
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Digte i udvalg. Indledning af Stefan Zweig. (Digtene er overs. af P. A. Rosenberg, indledningen af N. C. Lindtner). ♦ Frost-Hansen, 1954. 146 sider. Pris: kr. 10,50 (1954, digte)
forord af Stefan Zweig (1881-1942, sprog: tysk)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
oversat af Niels Chr. Lindtner (1929-1975)
 Bog Goethe, [Johann Wolfgang von]: Goethe-Auswahl im Rahmen seines Lebens. Hrsg. von A. Højberg Christenseen und S. Sigtryggsson. ♦ Aschehoug, 1954. 176 sider, 1 tavle. Pris: kr. 8,00 (1954, roman)
Detaljer
udgiver: Axel Højberg Christensen (1888-1972)
udgiver: Sigurður Sigtryggsson (1884-1944)
1939 1. udgave: Goethe-Auswahl im Rahmen seines Lebens. Herausgegeben von A. Højberg Christensen und S. Sigtryggsson
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk.
 Bog Goethe: [indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s028]] Et familiebillede. Side 28-41 (1954, novelle(r)) 👓
originaltitel: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, 1795
Detaljer
oversat af Johannes Wulff (1902-1980)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Die Horen, 1795.
 note til oversat titel Uddrag af rammefortællingen: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Goethe, [Johann Wolfgang von]: Ur-Faust (1958, dramatik)
Detaljer
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
1918 1. udgave: Urfaust. Goethes Faust i dens ældste Skikkelse. Udg. for danske Læsere ved Carl Vilh. Østergaard. ♦ Pio, 1918. 148 sider
 Bog Goethe, [Johann Wolfgang von]: Faust. En tragedie. 1. del. Overs. af Martin N. Hansen (1959, dramatik)
Detaljer
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, J. W.: Romerske elegier (1961, digte)
 Bog Goethe, J. W.: Faust. En Tragedie. Overs. fra tysk af P. Hansen. Kommentarer af H. M. Berg (1962, dramatik)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 508
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: [indgår i antologien: Tyve mesterfortællinger [d]] Et familiebillede (1963, novelle(r))
 Bog Goethe, J. W.: Den unge Werthers lidelser (1963, roman)
serietitel: Sesam Biblioteket, 3
oversat af Johannes Weltzer (1900-1951)
 Bog Goethe, J. W.: Faust. Tragediens første del. Overs. fra tysk af P. Hansen. Indledning og noter af Carl Roos. Ill. af Povl Christensen (1964, dramatik)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
noter af Carl Roos (1884-1962)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, [Johann Wolfgang von]: Faust. Tragedie i 2 dele. Overs. fra tysk af P. Hansen efter "Faust. Eine Tragödie". Udg. med noter ved H. M. Berg og efterskrift af Aage Henriksen (1967, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 21
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
efterskrift af Aage Hansen (1894-1983)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Bog Goethe, [Johann Wolfgang von]: Faust. En Tragedie. Overs. af P. Hansen. Kommentarer ved H. M. Berg. ♦ Hasselbalch, 1962 [ie: 1968]. 418 sider (1968, dramatik)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
noter af H.M. Berg (f. 1926)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk.
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidelser. Overs. fra tysk af Frank Jæger. Ill.: Palle Pio. Udg. i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1972. 174 sider, illustreret (1972, roman)
Detaljer
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
illustrationer af Palle Pio (1917-1998)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
kollaps Noter
,
 Bog [Goethe, Johann Wolfgang von]: Urfaust. Goethes Faust i dens ældste skikkelse. Udg. for gymnasiet af Ulf Østergaard. ♦ Branner og Korch, 1973. 134 sider (1973, dramatik)
Detaljer
udgiver: Ulf Østergaard (1915-2002)
1951 1. udgave: Urfaust. Herausgegeben von M. Branner und Kn. Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1951. 96 sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkested: Tønder)
kollaps Noter
 Bog Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser. Oversættelse og efterskrift af Alex Garff. Illustreret af Ebbe Sadolin. ♦ [Lademann], [1974]. 183 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, Copenhagen) (1974, roman) 👓
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
oversat af Alex Garff (1904-1977)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
andet: Freddy Pedersen (1939-2019)
digte af Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Den unge Werthers lidelser er oversat af Alex Garff efter førsteudgaven, Leipzig 1774 (den 29. september), som er optrykt i "Der junge Goethe", Udgivet af Max Morris. Typografi: Freddy Pedersen ... udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København.
 note til oversat titel Side [163]-[75]: Efterskrift.
 note til oversat titel Side [177]-[84]: F. G. Klopstock: Forårshøjtid (1759). [Digt, efter teksten: Oversat af Alex Garff].
 Bog Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidelser. Overs. af Frank Jæger. Udg. af Dansklærerforeningen. Ved Per Øhrgaard. ♦ Gyldendal, 1974. 228 sider (1974, digte)
Detaljer
oversat af Frank Jæger (1926-1977)
noter af Per Øhrgaard (f. 1944)
1820 1. udgave: Den unge Verthers Lidelser. Efter Johan Wolfgang Goethe ved H.L. Bernhoft. ♦ Christiania. 1820. 196 sider
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Claudina af Villa Bella
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af C. Schall. Teksten af Goethe, oversat af N.H. Weinwich
musik af Claus Schall (1757-1835)
oversat af Niels Henrich Weinwich (1755-1829)
(premiere 30-01-1787 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Goethe, Johann Wolfgang von: De to Søskende
Komedie i 1 Akt af Goethe. Oversat af St. Heger
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
(premiere 10-09-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Goethe, Johann Wolfgang von: Clavigo
Sørgespil i 5 Akter af Goethe. Oversat af N.T. Bruun. [Paa Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 29-09-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust
Tragedie af Goethe, (et Fragment) oversat af J.L. Heiberg og Henrik Hertz
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
(premiere 19-06-1832 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
Goethe, Johann Wolfgang von: Egmont
Sørgespil i 5 Akter af Goethe, oversat af P.T. Schorn, Musiken af L. van Beethoven. [27-3-1815, var givet nogle Scener af Egmont i Oversættelse af N.T. Bruun]
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
musik af Ludvig von Beethoven (1770-1827, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(andet) Faust
Opera i 5 Akter af Charles Gounod, Teksten af Jules Barbier og Michel Carré efter J.W. von Goethes tragedie »Faust« (1. del). Oversat af Ad. Hertz
[Fra 1927:] Dans: Gustav Uhlendorff
[Fra 1932:] opera i 3 akter (6 billeder). Dans: Harald Lander
[Fra 1950:] opera i 5 akter (6 billeder). Dans: Niels Bjørn Larsen
[Fra 1974:] opera i 5 akter. Oversættelse: Johannes Mulvad, koreografi: Hans Jakob Kølgård
musik af Charles François Gounod (1818-1893, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
danse af Harald Lander (1905-1971)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
oversat af Johannes Mulvad (1912-1997)
danse af Hans Jakob Kølgård (f. 1946)
(premiere 21-12-1864 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 106, 1889-1975: 296)
(andet) Mignon
Opera i 3 Akter af Ambroise Thomas, Teksten af Michel Carré og Jules Barbier [frit efter J.W. v. Goethe's Roman »Wilhelm Meister«]. Oversat af Ad. Hertz
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
(premiere 06-01-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 76)
(andet) Mefistofeles
Opera i 4 Akter med Prolog og Epilog (Musik og Tekst) af Arrigo Boïto [efter J.W. v. Goethe's tragedier »Faust I« og »Faust II«]. Teksten oversat af Sophus Bauditz
musik og tekst af Arrigo Boïto (1842-1918, sprog: italiensk)
oversat af Sophus Bauditz (1850-1915)
(premiere 20-01-1885 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 41, 1889-1975: 4)
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust
dramatisk Digt af Goethe, oversat af P. Hansen
[Fra 1891:] tragedie i 5 Afdelinger (15 Billeder). Musik: Eduard Lassen
[På Dagmarteatret:] Musiken af C. Schmalstich
[På Odense Teater:] 1. Del. Oversat af P. Hansen. Musik af Felix Weingartner
[Fra 1931:] i 2 Akter (20 Billeder), bearbejdet af Svend Gade. Musiken efter middelalderlige Motiver ved Erik Tuxen.
[På Folketeatret:] (1. del), skuespil i 2 afdelinger. Oversættelse: Ove Abildgaard, musik: Mark Lothar
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af Eduard Lassen (1830-1904)
musik af Clemens Carl Otto Schmalstich (1880-1960, sprog: tysk)
musik af Felix Weingartner (1863-1942, sprog: tysk)
bearbejdelse af Svend Gade (1877-1952)
musik af Erik Tuxen (1902-1957)
af Ove Abildgaard (1916-1990)
musik af Mark Lothar (1902-1985, sprog: tysk)
(premiere 01-05-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 30)
(andet) Faust
eller Guldkuren. Parodi-Operette i 2 Akter og 4 Billeder meget frit bearbejdet efter Goethes Faust med Sange, Viser, Kor, naturligt og unaturligt Trolleri
af Frederik Henriksen (1847-1927)
sange af Otto Høpfner (1863-1927)
sange af Sophus Andersen, f 1859 (1859-1923)
(premiere 1892 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Goethe, Johann Wolfgang von: Gøtz von Berlichingen med Jærnhaanden
Skuespil i 5 Akter af Goethe. Oversat af P.A. Rosenberg. [Ved et deklamatorium 1816 på Det kgl. Teater benyttes Oehlenschlägers oversættelse]
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
(premiere 01-01-1893 på Dagmarteatret)
Goethe, Johann Wolfgang von: Sødskende
Skuespil i 1 Akt af Goethe. Oversat af Carl Levin
oversat af Carl Levin (1861-1934)
(premiere 25-03-1899 på Folketeatret)
(andet) Werther
lyrisk opera i 4 akter af Jules Massenet. Tekst: Edouard Blau, Paul Milliet og Goerges Hartmann efter J.W. von Goethes roman "Die Leiden des jungen Werther". Oversættelse: Julius Lehmann,
[Fra 1957:] Oversættelse: Sejr Volmer-Sørensen
musik af Jules (Émile Frédéric) Massenet (1842-1912, sprog: fransk)
tekst af Édouard Blau (1836-1906, sprog: fransk)
tekst af Paul Milliet (1848-1924, sprog: fransk)
tekst af Georges Hartmann (1843-1900, sprog: fransk)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
oversat af Sejr Volmer-Sørensen (1914-1982)
(premiere 22-09-1907 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 19)
Goethe, Johann Wolfgang von: Iphigenia paa Tauris
Skuespil i 5 Akter af Johann Wolfgang von Goethe. Oversættelse: Peter Hansen. Indlednings- og mellemaktsmusik, solo og kor af Georg Friedrich Händel
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af Georg Friedrich Händel (1685-1759, sprog: tysk)
(premiere 27-11-1931 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
Goethe, Johann Wolfgang von: Mindeforestilling
i anledning af 100-årsdagen for Goethes død
(premiere 22-03-1932 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(andet) Troldmandens Lærling
(L'Apprenti sorcier), ballet i 1 akt af Harald Lander efter Goethes digt. Musik: Poul Dukas
af Harald Lander (1905-1971)
musik af Paul Dukas (1865-1935, sprog: ukendt)
(premiere 17-10-1940 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 73)
(andet) I Goethes Hus
en mindekrans om Goethe af Sven Clausen og Svend Methling
af Sven Clausen (1893-1961)
af Svend Methling (1891-1977)
(premiere 28-08-1949 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Goethe, Johann Wolfgang von: Urfaust
af Johann Wolfgang Goethe
oversat af Anonym
(premiere 30-08-1966 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden