Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Esaias Tegnér (1782-1846)

Sprog: svensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Tegnér, Esaias: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider (1821, digte) BD4:sp267
originaltitel: Nattvardsbarnen, 1820
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1823 Senere udgave: Nadverens Børn. Et Digt af Es. Tegnér og Fr. Høegh-Guldberg. ♦ Kbh., 1823. Kvartformat
1826 Senere udgave: Confirmationsdagen. ♦ Bergen, Wichne, 1826. 31 sider
1837 Senere udgave: Confirmationsdagen. ♦ Kbh., Reitzel, 1837. 53 sider
1844 Senere udgave: Covfirmationsdagen. Anden Udgave. ♦ 1844. 35 sider
1890 Senere udgave: Kvöldmáltiðarbörnin
kollaps Noter
 note til titel Af Nattvards-Barnen skola finnas 2:ne Tyska öfvers., och likaledes två Danska, en af Rahbek, och en af Guldberg. De begge sistnämnda har jag sett, och Guldbergs är bäst [Brev fra Tegnér til C.G. von Brinkman, 7-4-1825, trykt i: Esaias Tegnér samlade skrifter. Ny kritisk upplaga. Kronologiskt ordnad. Utgifven af Ewert Wrangel och Fredrik Böök. Femte delen 1825-26. Stockholm, 1921, citat fra side 414].
 url Fuld visning af Samlade skrifter, bind 5, med citatet på side 414, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 url Den svenske original på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Tegnér, Esaias: Nadverens Børn. Et Digt af Es. Tegnér og Fr. Høegh-Guldberg. ♦ Kbh., 1823. Kvartformat (1823, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
 Bog Tegnér, Esaias: Confirmationsdagen. ♦ Bergen, Wichne, 1826. 31 sider (1826, digte)
Detaljer
oversat af Lyder Sagen (1777-1850)
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
 Bog Tegnér, Esaias: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826 (1826, digte) BD4:sp267
originaltitel: Frithiofs saga, 1825
Detaljer
oversat af J.P. Miller (1804-1864)
1838 Senere udgave: Frithiofs Saga. Oversat af A.E. Boye. ♦ Kbh., 1838. 198 sider
1859 Senere udgave: Frithiofs Saga. Med Oversættelse af A. E. Boye. Tredie Oplag. ♦ Kiøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1859. 308 sider
1866 Senere udgave: FriðÞjófssaga. Norræn söguljóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson hefur íslenzkað og gefið út [myndirnar dregnar af Sigurði Guðmundssyni]. ♦ Reykjavik, Einar Þórðarson, 1866. xxvi + [2] 168 sider
1883 Senere udgave: Frithiofs Saga. Oversat af E. Lembcke, m. Illustr. af A. Malmstrøm. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1883. 203 sider, illustreret (folio)
1884 Senere udgave: FriðÞjófssaga. Norræn söguljlóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson íslenzkaði. 2. útg. ♦
1906 Senere udgave: FriðÞjófssaga. Norræn söguljlóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson íslenzkaði. 3. útg. ♦ Ísafjörður, Kr. H. Jónsson og Ólafur Oddsson, 1906. xii + 182 sider
1910 Senere udgave: Frithiofs Saga
1945 Senere udgave: Frithiofs Saga. Overs. og indledet af C. E. Hamle. (Vignetter af Fl. Torp Hansen). ♦ Aarhus, Forlaget Aros, 1945. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 5,70
kollaps Noter
 note til titel Bekostet af Geheimeconferenceraad Joh. v. Bülow og Greve A.W. Moltke.
 note til titel Prøve af oversættelsen tidligere trykt i: Øst's Archiv, VI, side 49-55.
 Bog Tegnér, Esaias: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827 (1827, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1851 Senere udgave: Axel. Et romantisk Digt. Med Oversættelse af A. E. Boye. Femte Oplag. ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1851. 83 sider
1857 Senere udgave: Axel. Kvæði. S. Thorsteinson islenzkaði. ♦ Sveinsson, 1857. 60 sider
1872 Senere udgave: Axel
1902 Senere udgave: Axel, kvæði. Steingr. Thorsteinsson þýddi. 2. útg. ♦ Rykjavík, S. Eymundsson, 1902. 64 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til oversat titel Parallel svensk og dansk tekst.
 note om oplag 2. Oplag, Kbh., 1837.
 note om oplag 3. Oplag, Kbh., 1839.
 Bog Tegnér, Esaias: Confirmationsdagen. ♦ Kbh., Reitzel, 1837. 53 sider (1837, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af Anonym
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt med parallel svensk og dansk tekst.
 Bog Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Oversat af A.E. Boye. ♦ Kbh., 1838. 198 sider (1838, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1840. 198 sider.
 Note (andet) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Tegnér, Esaias: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. ♦ Kbh., 1838. 141 sider (1838, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af Joachim Christian Møller, f 1812 (1812-1879)
1841 Senere udgave: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. 2. forandrede Oplag. ♦ Kbh., 1841. 173 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt med parallel dansk og svensk tekst.
 Bog Tegnér, Esaias: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. 2. forandrede Oplag. ♦ Kbh., 1841. 173 sider (1841, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af Joachim Christian Møller, f 1812 (1812-1879)
1838 1. udgave: Nogle Smaadigte. Oversatte af C. Møller. ♦ Kbh., 1838. 141 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt med parallel dansk og svensk tekst.
 Bog Tegnér, Esaias: Covfirmationsdagen. Anden Udgave. ♦ 1844. 35 sider (1844, digte)
Detaljer
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Tegnér, Esaias: Axel. Et romantisk Digt. Med Oversættelse af A. E. Boye. Femte Oplag. ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1851. 83 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1827 1. udgave: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Fuld visning af den danske oversættesel på: Nasjonalbiblioteket. Link til ekstern webside urn.nb.no
 Bog Tegnér, Esaias: Axel. Kvæði. S. Thorsteinson islenzkaði. ♦ Sveinsson, 1857. 60 sider (1857, digte)
Detaljer
1827 1. udgave: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827
 Bog Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Med Oversættelse af A. E. Boye. Tredie Oplag. ♦ Kiøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1859. 308 sider (1859, digte) 👓
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Parallel svensk og dansk tekst.
 note om oplag 4. Oplag, 1867.
 note om oplag 5. Oplag, 1875.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Bog Tegnér, Esaias: FriðÞjófssaga. Norræn söguljóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson hefur íslenzkað og gefið út [myndirnar dregnar af Sigurði Guðmundssyni]. ♦ Reykjavik, Einar Þórðarson, 1866. xxvi + [2] 168 sider (1866, digte)
Detaljer
oversat af Matthías Jochumsson (1835-1920, sprog: islandsk)
illustrationer af Sigurður Guðmundsson (1833-1874)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Tegnér, Esaias: Axel (1872, digte)
Detaljer
1827 1. udgave: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827
 Bog Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Oversat af E. Lembcke, m. Illustr. af A. Malmstrøm. ♦ J.H. Schubothes Boghandel, 1883. 203 sider, illustreret (folio) (1883, digte)
Detaljer
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
illustrationer af August Malmström (1829-1901, sprog: svensk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 9 hæfter fra april 1883, pris 1 kr. pr. hæfte.
 note om oplag 7. Oplag, 1889.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 291 (29-4-1883), side [369]-70 [Anmeldelse, signeret O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 anmeldelse Dannebrog 21-4-1894, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Tegnér, Esaias: FriðÞjófssaga. Norræn söguljlóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson íslenzkaði. 2. útg. ♦ (1884, digte)
Detaljer
oversat af Matthías Jochumsson (1835-1920, sprog: islandsk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
 Bog (digte) Herz, Alexander: [indgår i: Sprængte Lænker [s037]] Kupido i Lænker. Side [37]-69 (1884, samling)
Detaljer
af Emanuel Goldstein (1862-1921)
kollaps Noter
 note til titel Side 39: Motto [digt af Tegnér: Förlofvade och Gifta].
 note til titel Side 41-42, digt: Drømmen.
 note til titel Side 64-69, digte med titlerne: Elskov og Ægteskab I.-II. Før og nu. Den skæbnesvangre Rus.
 Trykt i periodicum Tegnèr: Floden. Efter Tegnèr ved H. P. Holst (1885, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Fireogtredivte Bind (1885), side 479-80. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Tegnér, Esaias: Kvöldmáltiðarbörnin (1890, digte)
Detaljer
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
 Bog Tegnér, Esaias: Finnur jötunn (1900, digte)
 Bog Tegnér, Esaias: Axel, kvæði. Steingr. Thorsteinsson þýddi. 2. útg. ♦ Rykjavík, S. Eymundsson, 1902. 64 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, digte)
Detaljer
oversat af Steingrimur Thorsteinsson (1831-1913)
1827 1. udgave: Axel. En Romance. Oversat efter den 3. Udg. ved A. E. Boye. Kbh., 1827
 Bog Tegnér, Esaias: FriðÞjófssaga. Norræn söguljlóð í 24 kvæðum. Matthías Jochumsson íslenzkaði. 3. útg. ♦ Ísafjörður, Kr. H. Jónsson og Ólafur Oddsson, 1906. xii + 182 sider (1906, digte)
Detaljer
oversat af Matthías Jochumsson (1835-1920, sprog: islandsk)
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
 Bog Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga (1910, digte)
Detaljer
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
 Bog (digte) (Bergstrøm-Nielsen, Cari) (Udg.): Fremmed Frugt. Udvalgte Oversættelse af europæisk Poesi. Ved Johannes Jørgensen. (Udvalget foretaget i Samraad med Oversætteren). ♦ Gyldendal, 1945. 148 sider. Pris: kr. 6,75 (1945, roman)
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Paul Verlaine (1844-1896, sprog: fransk)
digte af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
digte af François-René de Chateaubriand (1768-1848, sprog: fransk)
digte af Stéphane Mallarmé (1842-1898, sprog: fransk)
digte af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
digte af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
digte af Aloysius Bertrand (1807-1841, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indholder digte af bl.a.: Paul Verlaine, Baudelaire, Chateaubriand, Mallarmé, Goethe, Heinrich Heine, Esaias Tegnér, Aloysius Bertrand.
 note til oversat titel Oplag: 2500 eksemplarer.
 Bog Tegnér, Esaias: Frithiofs Saga. Overs. og indledet af C. E. Hamle. (Vignetter af Fl. Torp Hansen). ♦ Aarhus, Forlaget Aros, 1945. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 5,70 (1945, digte)
Detaljer
oversat af C.E. Hamle (f. 1906)
illustrationer af Fl. Torp Hansen
1826 1. udgave: Frithjofs Saga. Oversat af J. P. Miller. ♦ Kbh., 1826
 Bog Tegnér, Esaias: Tre Digte. Overs. af Harald Herdal. ♦ Privattryk [ikke i boghandlen], 1948. 14 sider. (Trykkested: Skjern) (1948, digte)
oversat af Harald Herdal (1900-1978)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Tegnér, Esaias: Afskeden
Fragment af Tegnérs »Frithiofs Sage«. Oversat af H. Foss
oversat af H. Foss
(premiere 03-06-1853 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden