Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Moore (1779-1852)

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Moore, Thom.: Paradiis og Peri. Efter Thom. Moor'es Lalla Rokh oversat af P. F. Wulff. ♦ U.St., [1824] (1824, digte) BD4:sp281
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
 Bog Moore, Thom.: Lalla Rukh. Eine orientalische Romanze. Uebers. von F. von Pechlin. ♦ Frankf. a.M., 1830 (1830, digte) BD4:sp282
originaltitel: Lalla Rukh, 1817
oversat af Fr. F. v. Pechlin (1789-1863)
 Bog Moore, Thomas: [Selections in prose and verse [1s219-238]] The Epicurean. [kapitel III-VI, på engelsk] (1831, roman)
Detaljer
1844 Senere udgave: Epicuræeren. En Fortælling. Efter det Engelske ved J. C. Magnus. ♦ 1844. 255 sider
 Note (andet) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Moore, Thomas: Epicuræeren. En Fortælling. Efter det Engelske ved J. C. Magnus. ♦ 1844. 255 sider (1844, roman) EMP1042
Detaljer
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
1831 i: Selections in prose and verse [1s219-238] 1. udgave: The Epicurean. [kapitel III-VI, på engelsk]
kollaps Noter
 note til oversat titel Første oversættelse til dansk, tidligere har i Danmark været udgivet kapitlerne 3-6 på engelsk.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Et Brev fra Udgiveren [ie: forfatteren].
 Tekster antologi: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3e]] Efter fremmede Digtere. I-II. af G. H. (Rob. Burns, Th. Moore, A. Chamisso) (1872) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
 Bog Moore, Thom.: Lalla Rukh (1878, digte)
 Bog (digte) Volk, John: Sange og Digte paa Dansk og Engelsk. (Originale og oversatte). Af John Volk. ♦ New York, "Nordlysets" Forlag, 1903. 99 + 93 [2] sider. (Trykkeri: N. Jensens Bogtrykkeri) (1903, digte)
Detaljer
af John Volk (1843-1904)
digte af Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, sprog: engelsk)
digte af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
digte af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
digte af Ella Rhoads Higginson (1862-1940, sprog: engelsk)
digte af Ella Wheeler Wilcox (1850-1919, sprog: engelsk)
digte af Robert G. Ingersoll (1833-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Består af: [1:] Sange og Digte. [2]: Songs and poems. Med separat paginering.
 note til titel Upagineret side [2. del, side 95]: Melodier til nogle af de engelske Sange [liste over 6, danske og svenske, sange der passer til de engelske tekster].
 note til titel Upagineret side [2. del, side 96]: Rettelser [til første del].
 note til titel Heri oversættelser af: Longfellow, Markham, Whittier, Walker, Tennyson, Watson, Ostrander, Henry van Dyke, Eugene Field, Eva Donaldson, Ella Wheeler Wilcox, Ella Higginson, Herlofszohn, Burns, Waryburn, Robert Ingersoll, Boylan, Tom Moore, Carlton,.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden