Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gustaf Henrik Mellin (1803-1876)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Mellin, G. H.: Kolmårds Beboere. Novelle. Overs. af L. Philip. ♦ 1842. 213 sider (1842, roman) EMP3435
originaltitel: Kolmårdsboarna, 1842
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
 Tekster Lundeqvist, N. V. og Mellin: [indgår i antologien: Folkeskrifter [3]] Jordens Luftkreds. Af N. V. Lundqvist og Mellin. ♦ 1843. 24 sider (1843, tekster) EMP3226
originaltitel: Jordens luftkrets, 1839
af Nils Wilhelm Lundeqvist (1804-1863, sprog: svensk)
 Bog anonym [Mellin, G. H.]: Naëma. En Novelle efter det Svenske. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ Schubothe, 1843. 119 sider (1843, roman) EMP3436
originaltitel: Naema, 1839
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til original titel Oversat efter: Naema, eller Den första jorsalafararen, 2. uppl. 1839 [1. uppl. i: Vinterblommor för 1839].
 Bog Mellin, G. H.: Den svenske Corvet. Søroman. Efter det Svenske. ♦ L. Jordan, 1846. 192 sider (1846, roman) EMP3437
originaltitel: Ulla Fersen, 1845
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Trykt på svensk i: Vinterblommor för 1845-46 [=1. uppl.]. Bogudgave: Ulla Fersen, 2. uppl. 1845.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Mellin, G. H.: [indgår i: Roman-Journal [b]] Sivard Kruses Bryllup. Historisk Novelle. Efter det Svenske. ♦ L. Jordan, 1847, 129 sider (1847, roman) EMP3438
originaltitel: Sivard Kruses bröllopp, 1830
oversat af Anonym
 Bog Mellin, G. H.: [Novelle-Tidende [2c]] Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn 1848 (1849, novelle(r))
originaltitel: Fremlingen från Als, 1848
Detaljer
1851 Senere udgave: Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn i Sommeren 1848. Efter det Svenske. ♦ L. Jordan, 1851. 198 sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Mellin, G. H.: Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn i Sommeren 1848. Efter det Svenske. ♦ L. Jordan, 1851. 198 sider (1851, roman) EMP3439
Detaljer
oversat af Anonym
1849 i: Novelle-Tidende [2c] 1. udgave: Svenskerne i Fyen. Erindringer fra Krigsskuepladsen og dens Omegn 1848
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nordiske Digte. En Anthologi. Samlet og udgiven af H. P. Holst, G. H. Melling og A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1870. 438 sider (1870)
redigeret af Hans Peter Holst (1811-1893)
redigeret af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
 Bog Mellin, G. H.: Lagmand Algot. Historisk Fortælling. Oversat fra Svensk. ♦ 1874. 176 sider (1874, roman) EMP3440
originaltitel: Lagman Algot
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På svensk trykt i samlingen: Samlade svenska historiska noveller, bind 1, 1867.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Mellin, G. H.: Eventyr i Krig eller Svenskerne i Danmark, original historisk Fortælling. ♦ 1877 (1877, roman) EMP3441
originaltitel: Jacob Casimir De la Gardie, 1849
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske oversættelse ufuldendt. Det kongelige biblioteks eksemplar ideholder siderne 1-672.
 url Fuld visning af den svenske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Mellin, G. H.: Karl Knutsons Bryllup. Historisk Roman. Autoriseret Overs. ♦ [1884]. 496 sider. (G. H. Mellin: Historiske Romaner) (1884, roman) EMP3442
originaltitel: Riksmarskens bröllop, 1883
oversat af Anonym
 Bog Mellin, G. H.: Prælaten. Jøns Bengtson Oxenstjerna. Historisk Roman. Avtoriseret Overs. ♦ [1884]. 365 sider. (G. H. Mellin: Historiske Romaner) (1884, roman) EMP3443
originaltitel: Prelaten, 1885
serietitel: Historiske Romaner [af G.H. Mellin]
oversat af Anonym

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden