Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Andreas Munch (1811-1884)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-04-14:s263
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Munch, A.: Salomon de Caus. Dramatisk Digtning. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1854. [2] + 194 sider (1854, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord.
 note til titel Andet Oplag. ♦ Christiania, 1861. 4 + 160 sider.
 note til titel Kun 2. oplag er medtaget i Dansk Bogfortegnelse, 1859-68, med udgivelsessted Christiania, forlag anført som Gad.
 note til titel Urpremiere på Kristiania Theater 3-9-1854.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Munch, A.: En Aften paa Giske. Historisk Skuespil i een Akt. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1855. 67 sider (1855, dramatik) 👓
Detaljer
1891 Senere udgave: En Aften paa Giske. Historisk Skuespil i een Akt. Tredje Oplag. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Kommision hos G.E.C. Gad, 1891. 54 sider. (Folkelæsning, No. 180)
kollaps Noter
 note til titel 1. udgaven ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 note til titel Urpremiere på Kristiania Theater 26-4-1855.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Munch, A.: Lord William Russell. Historisk Tragoedie i fem Akter. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1857. 141 sider (1857, dramatik)
Detaljer
1858 Senere udgave: Lord William Russell. Historische Tragoedie in fünf Acten. Aus dem Norwegischen übertragen von John Heylinger Burt. ♦ Kopenhagen, 1858. 151 sider
kollaps Noter
 note til titel Urpremiere på Kristiania Theater 13-12-1857.
 note til titel Tredie Oplag. ♦ Kbh., 1888. 136 sider.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Lord William Russell. Historische Tragoedie in fünf Acten. Aus dem Norwegischen übertragen von John Heylinger Burt. ♦ Kopenhagen, 1858. 151 sider (1858, dramatik)
Detaljer
oversat af John Heyliger Burt (sprog: engelsk)
1857 1. udgave: Lord William Russell. Historisk Tragoedie i fem Akter. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1857. 141 sider
 Bog Munch, A.: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. (Ny Udgave). ♦ Christiania, 1861. 92 sider (1861, digte)
Detaljer
1878 Senere udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. Med Illustrationer af Lorenz Frølich. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1878. 95 sider, illustreret
1888 i: Samlede Skrifter [2:s325] Senere udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzen. (1850). Side [325]-89
1911 Senere udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. Med Billeder af Lorenz Frølich. Jubilæumsudgave i Anledning af 100-Aarsdagen for Digterens Fødsel den 19. oktober. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1878. 95 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt (= 1. udgave) i: Nye Digte. ♦ Christiania, 1850.
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1859-68 med udgivelsessted Christiania og forlaget anført som Gad.
 url Fuld visning af Nye Digte, 1850, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1861. 291 sider (1861, roman)
Detaljer
1890 Senere udgave: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. [Nyt Opl.]. ♦ Kjøbenhavn, Gad, 1890. 256 sider
1890 i: Samlede Skrifter [5:s35] Senere udgave: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. (1861). Side [35]-288
kollaps Noter
 note til titel 1. udgave ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Munch, A.: Hertug Skule. Tragoedie i fem Akter. ♦ Kbh., Gad, 1864. 2 + 167 sider (1864, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Premiere på Kristiania Theater 5-3-1865.
 Bog (oversætter) Tennyson, Alfred: Enoch Arden. Digt. Fra det Engelske ved A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1866. 63 sider (1866, digte) 👓
originaltitel: Enoch Arden, 1864
Detaljer
af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2. Oplag, 1874.
 note om oplag 3. Oplag, 1882.
 note om oplag 4. Oplag, 1893.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1911 (bl.a. film fra 1940 under titlen My favorite wife (dansk titel: Min Yndlingshustru)). Artikel om bogen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Munch, A.: Eftersommer. Ny Digtsamling. ♦ Forlagsbureau, 1867 (1867, digte)
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Jesu Billede. Digt. Anden Udgave. ♦ Kbh., 1869 (1869, digte)
Detaljer
1901 Senere udgave: Jesu Billede. Digt. 8 Udgave. ♦ Gad, 1901. 96 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til titel 1. udgave: ♦ Christiania 1865 [ie. 1864]. 96 sider [ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse].
 note til titel Tredie Udgave. ♦ Kbh., 1874. 96 sider.
 note til titel Fjerde Udgave. ♦ Kbh., 1877. 96 sider.
 note til titel Femte Udgave. ♦ Kbh., 1882. 96 sider.
 note til titel Sjette Udgave. ♦ Kbh., 1885. 96 sider.
 note til titel Syvende Udgave, 1893.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Nordiske Digte. En Anthologi. Samlet og udgiven af H. P. Holst, G. H. Melling og A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1870. 438 sider (1870)
redigeret af Hans Peter Holst (1811-1893)
redigeret af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
 Dramatik Munch, A.: Moder og Søn. Drama i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1871. 70 sider (1871, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Udvalgte Digte. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1873. [4] 294 [1] sider. Pris: 1 Rd. 32 sk. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1873, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [295]: Anmærkninger [signeret: Kjøbenhavn, April 1873. A. M.].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Munch, A.: Fjeldsøen. Eventyr-Drama i fire Akter. ♦ Kbh., 1875. 73 sider (1875, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Tennyson, Alfred: Idyller om Kong Arthur. Oversat i Originalens Versemaal ved A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1876. [5] 256 [1] sider (1876, digte) 👓
Detaljer
af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: [Forord, om Alfred Tennyson].
 note til oversat titel Indhold: Enid. Vivien. Elaine. Guinevra.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Munch, A.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s126]] Sommerfred. (Godfred Christensen. - A. Munch). Side [126]-27 (1876, digte) 👓
illustrationer af Godfred Christensen, f 1845 (1845-1928)
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Munch, A.: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. Med Illustrationer af Lorenz Frølich. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1878. 95 sider, illustreret (1878, digte)
Detaljer
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1861 1. udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. (Ny Udgave). ♦ Christiania, 1861. 92 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Pave og Reformator. Historisk Digtning. ♦ Kbh., 1880. 129 + 1 sider (1880, digte)
 Bog Munch, A.: I Finmarken. Digt af A. Munch. Med Illustrationer. ♦ Kbh., [1882]. 4 blade (1882, digte)
 Bog Munch, A.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [88]] Jule-Sang (1884, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Juleaften 1879, A. Munch.
 Tekster Munch, A.: Samlede Skrifter. Udgivne af M. J. Monrad og Hartvig Lassen. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1887-90. Bind 1-5, (vii + 589) + (iii + 609) + (2 + 597) + (2 + 485) + (2 + 625) sider (1887-90) 👓
Detaljer
udgiver: M.J. Monrad (1816-1897, sprog: norsk)
udgiver: Hartvig Lassen (1824-1897, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, side [1]-17: Andreas Munch. Livsskizze, af M.J. Monrad.
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 2, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 4, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 5, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[1:s19] Munch, A.: Ephemerer. (1836). Side [19]-111 (1887, digte)
[1:s89] Munch, A.: Min første Reise. Side 89-111 (1887, digte)
[1:s113] Munch, A.: Digte gamle og nye. (1848). Side [113]-278 (1887, digte)
[1:s279] Munch, A.: Nye Digte. (1850). Side [279]-352 (1887, digte)
[1:s353] Munch, A.: Nogle Efteraars-Digte. (1851-1854). Side [353]-94 (1887, digte)
[1:s395] Munch, A.: Nyeste Digte. (1861). Side [395]-502 (1887, digte)
[1:s477] Munch, A.: Fra Trondhjems-Reisen. Side 477-502 (1887, digte)
[1:s503] Munch, A.: Eftersommer. (1867). Første Afdeling. Side [503]-89 (1887, digte)
[2:s1] Munch, A.: Eftersommer. (1867). Anden Afdeling. Side [1]-52 (1888, digte)
[2:s53] Munch, A.: Udvalgte Digte. (1865-1873). Side [53]-117 (1888, digte)
[2:s119] Munch, A.: Mindedigte. (1834-1877). Side [119]-59 (1888, digte)
[2:s161] Munch, A.: Efterslæt. Side [161]-90 (1888, digte)
[2:s191] Munch, A.: Kong Sverres Ungdom. Drama i 3 Acter. (1837). Side [191]-286 (1888, dramatik)
[2:s287] Munch, A.: Donna Clara. En Natscene. (1840). Side [287]-324 (1888, dramatik)
[2:s325] Munch, A.: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzen. (1850). Side [325]-89 (1888, digte)
1861 1. udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. (Ny Udgave). ♦ Christiania, 1861. 92 sider

[2:s391] Munch, A.: Sorg og Trøst. (1852). Side [391]-460 (1888, digte)
[2:s461] Munch, A.: Salomon de Caus. Dramatisk Digtning. (1854). Side [461]-609 (1888, dramatik)
[4:s1] Munch, A.: Pave og Reformator. Historisk Digtning. (1880). Side [1]-89 (1890, digte)
[4:s91] Munch, A.: Borgruinen. Et Reiseeventyr. (1844). Side [91]-118 (1890, novelle(r))
[4:s119] Munch, A.: Den Ensomme. En Sjælehistorie. (1846). Side [119]-210 (1890, novelle(r))
[4:s211] Munch, A.: Billeder fra Nord og Syd. (1856). Side [211]-485 (1890, novelle(r))
[5:s1] Munch, A.: To Billeder fra Italien. (1849). Side [1]-20 (1890, novelle(r))
[5:s21] Munch, A.: En Nytaars-Legende. (1849). Side [21]-33 (1890, novelle(r))
[5:s35] Munch, A.: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. (1861). Side [35]-288 (1890, roman)
1861 1. udgave: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1861. 291 sider

[5:s289] Munch, A.: Reiseminder. (1865). Side [289]-491 (1890, tekster)
[5:s493] Munch, A.: Barndoms- og Ungdomsminder. (1874). Side [493]-625 (1890, tekster)
 Bog Munch, A.: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. [Nyt Opl.]. ♦ Kjøbenhavn, Gad, 1890. 256 sider (1890, roman)
Detaljer
1861 1. udgave: Pigen fra Norge. Historisk-romantisk Fortælling. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1861. 291 sider
 Bog Munch, A.: En Aften paa Giske. Historisk Skuespil i een Akt. Tredje Oplag. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Kommision hos G.E.C. Gad, 1891. 54 sider. (Folkelæsning, No. 180) (1891, dramatik) 👓
serietitel: Folkelæsning, 180
Detaljer
1855 1. udgave: En Aften paa Giske. Historisk Skuespil i een Akt. ♦ Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag, 1855. 67 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Udgivet efter Overenskomst med Forlæggeren, Universitetsboghandler G.E.C. Gad og med velvilligt Samtykke af Digterens Enke, Professorinde Munch.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Munch, A.: Sorg og Trøst. Nogle Digte. Syvende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1891. 119 sider (1891, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 1. udgave: Christiania, 1852. 3 + 114 sider [ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse].
 note til titel 2.-6. oplag ligeledes Christiania, henholdsvis: 1853, 1853, 1856, 1860 og 1871 [ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Munch, A.: Jesu Billede. Digt. 8 Udgave. ♦ Gad, 1901. 96 sider. Pris: kr. 1,00 (1901, digte)
Detaljer
1869 1. udgave: Jesu Billede. Digt. Anden Udgave. ♦ Kbh., 1869
 Bog Munch, A.: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. Med Billeder af Lorenz Frølich. Jubilæumsudgave i Anledning af 100-Aarsdagen for Digterens Fødsel den 19. oktober. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1878. 95 sider, illustreret (1911, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1861 1. udgave: Kongedatterens Brudefart. Et Digt i tolv Romanzer. (Ny Udgave). ♦ Christiania, 1861. 92 sider
kollaps Noter
 note til titel Note på bagsiden af titelbladet: Billederne i denne Udgave er udførte dels efter Kunstnerens Originaltegninger, af hvilke det er lykkedes at fremskaffe de fleste, dels efter de Orignale Træsnit i den tidligere Udgave.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 8 (November), side 149, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Munch, Andreas: Salomon de Causdramatisk Digtning i 4 Akter af A. Munch (premiere 19-12-1856 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
Munch, Andreas: Lord William Russelhistorisk Tragedie i 5 Akter af A. Munch (premiere 02-09-1869 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Munch, Andreas: Moder og SønDrama i 3 Akter af A. Munch (premiere 22-03-1871 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
Munch, Andreas: En Aften paa Giskehistorisk Skuespil i 1 Akt af A. Munch (premiere 06-02-1873 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Munch, Andreas: FjældsøenEventyr-Drama i 4 Akter af A. Munch, Musiken af P. Heise
musik af Peter Heise (1830-1879)
(premiere 25-05-1875 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden