Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869)

Sprog: svensk
(henvisning) Sturzen-Becker, Oskar Patrik
Odd, Orvar (pseudonym)

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: Svenskt biografiskt lexikon

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Toepffer, Rodolphe]: Herr Stankelbeens mærkværdige Reiser og selsomme Eventyr til Vands og Lands. Et comisk Album affattet i Tegninger af Jochum Træsnider og oplyst i kunstige Riim af Lars Riimsmed. ♦ Kbh. og Chria., H.F. Eibe - Feilberg & Landmark, 1847. 146 sider, illustreret (1847, børnebog)
originaltitel: Histoire de Monsieur Cryptogame, 1845
originaltitel: Fahrten und Abenteuer des herrn Steckelbein, 1847
Detaljer
af Rodolphe Toepffer (1799-1846, sprog: fransk)
oversat af Vincens Strøm (1818-1899)
bearbejdelse: Julius Kell (1813-1849, sprog: tysk)
1879 Senere udgave: Herr Stankelbeens mærkværdige Reiser og Eventyr til Lands og Vands. M. Illustr. ♦ (Wøldike) V. Pio, 1879
1903 Senere udgave: Herr Stankelbens mærkværdige Rejser. M. Illustr. af R. Töpffer. 2. Udg. ♦ Thaning & Appel, 1903. 80 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50
1914 Senere udgave: Herr Stankelbens mærkværdige Rejser. 3. Udg.
1943 Senere udgave: Stankelbens mærkværdige Rejser og Eventyr til Lands og til Vands. Tekst og Illustr. af Rudolf Töpffer. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1943. 78 sider, illustreret (oktav i tværformat)
1966 Senere udgave: Herr Stankelbens mærkværdige Rejser og Eventyr til Lands og til Vands. Med Ill. af Rudolf Töpffer
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske oversættelse efter den tyske bearbejdelse: Julius Kell: Fahrten und Abenteuer des Herrn Steckelbein, 1847.
 note til oversat titel Den svenske oversættelse hedder: Herr Spindelbens märkvärdiga irrfärden och sällsamma äfventyr till lands och vatten. Komiskt album, författadt i teckningar af Jockum Trädsnidare och upplyst i konstiga rim af Orvar Odd. 1847.
 note til titel De benyttede illustrationerne er originalens, tegnet af Rodolphe Töpffer og skåret i træ af Cham (ie: Amadée Noé).
 note til oversat titel [Kun forandret titeblad], D.F. Bonniers Forlag, 1849.
 note til oversat titel [Nyt oplag?], 1864.
 url Fuld visning af den tyske bearbejdelse, dritte Auflage, 1865, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1870, på:  Link til ekstern webside Google Books
 anmeldelse Rud. Töpffer: Herr Stankelbens mærkværdige rejser og eventyr. 7. udg. 1966 [heri: efterskrift af Harald Isenstein].
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden