Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Heinrich Heine (1797-1856)

Sprog: tysk

0000 Web Link Hjemmeside: Heinrich-Heine-Portal (tysk)
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Heine: Valfarten til Kevlaar. (Efter Heine) (1872, digte) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
oversat af Henrik Smith (1831-1900)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Sjette Aargang, 1872, side 93-96. [Efter teksten:] Henrik Smith. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Heine: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s031]] Dog! (Efter H. Heine). Side 31 (1872, digte) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Efter digtet: Ved Ebbe Munk.
 Bog Heine: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s050]] [Digt]. Efter H. Heine. Side 50 (1872, digte) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Efter digtet: Ved Ebbe Munk.
 Bog Heine: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s062]] [Digt]. Efter H. Heine. Side 62 (1872, digte) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Efter digtet: Ved Ebbe Munk.
 Bog Heine: [indgår i antologien: Vers og Prosa fra yngre Forfattere [s078]] [Digt]. Efter H. Heine. Side 78 (1872, digte) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Efter digtet: Ved Ebbe Munk.
 Trykt i periodicum Heine, Heinrich: Grev Gumpelino og hans Tjener Hirsch Hyazinthos (1876, novelle(r)) 👓
originaltitel: Die Bäder von Lucca [uddrag], 1830
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag (kapitel 8-10) af afsnittet "Die Bäder von Lucca" i Reisebilder, Dritter Teil, 1830.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sextende Bind (1876), side 52-80. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Trykt i periodicum Heine, H.: Valfarten til Kevlaar. Efter H. Heine ved J. Johansen (1885, digte) 👓
originaltitel: Die Wallfahrt nach Kevlaar, 1826
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Jørgen Johansen (1838-1920)
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i bogform i samlingen: Reisebilder, bind 1, 1826.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Fireogtredivte Bind (1885), side 564-68. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske oversættelse på: Link til ekstern webside Kalliope.org
 Trykt i periodicum Heine, Heinrich: En Bjerg-Idyl. Af Heinrich Heine, oversat af Johannes Jørgensen (1886, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Sexogtredivte Bind (1886), side 281-88. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Heine, Heinrich: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1887, digte) 👓
originaltitel: Die Harzreise, 1826
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 2
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1888 Senere udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. 2. gjennemsete Udg. ♦ København, Hauberg og Gjellerup, 1888. 112 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
1901 Senere udgave: Die Harzreise. Sangírnir, týddir av M. M. ♦ Tórshavn, [ikke i boghandlen], 1901. 16 sider
1919 Senere udgave: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff ♦
1921 [uddrag] Senere udgave: Hjemkomst 1823-1824. Fra Harzrejsen 1824. Oversat af P. N. Holst. (Trykt i 500 Ekspl.). ♦ Christians-Pressen, 1921. 112 sider
1940 Senere udgave: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff. 3. Udg. ♦ Jespersen & Pio, 1940. 92 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Rejseberetning med digte.
 note til oversat titel Side 92-94: Anmærkninger [om Heinrich Heine og digtet].
 note til oversat titel Side 95-104: [Noter].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under: Geografi. Reisebeskrivelser.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pfd). Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af bogen (farve-pfd). Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Heine, Heinrich: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. 2. gjennemsete Udg. ♦ København, Hauberg og Gjellerup, 1888. 112 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1888, digte)
serietitel: Dansk Folkebibliothek
Detaljer
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
1887 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Heine, Heinrich: Tyskland. Et Vinteræventyr. I Oversættelse ved Alfred Ipsen. ♦ Kristiania, 1890. 106 + xiii sider (1890, digte)
originaltitel: Deutschland. Ein Wintermärchen, 1844
Detaljer
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
1945 Senere udgave: Et Vinteræventyr. Heines Digt om Tyskland. Gendigtet i Hundredaaret for dets Tilblivelse af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Med Forord af Paul V. Rubow. ♦ Branner, 1945. 144 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Trykt i periodicum Heine, Heinrich: Smaadigte. Af Heinrich Heine. Oversatte af Otto Borchsenius (1896, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder 19 digte uden titel.
 note om føljeton Trykt i Hver 8 Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 118-20. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Heine, Heinrich: Die Harzreise. Sangírnir, týddir av M. M. ♦ Tórshavn, [ikke i boghandlen], 1901. 16 sider (1901, digte)
Detaljer
oversat af M.M. (pseudonym)
1887 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
 Bog Heine, Heinrich: Atta Troll. Bogen om Le Grand. Heines Omvendelse. Paa dansk ved Sophus Claussen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 215 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, roman)
originaltitel: Atta Troll, 1844
serietitel: Aarhundredets Klassikere
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1968 Senere udgave: Atta Troll
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: En Sommernatsdrøm.
 note til titel På tysk trykt (ufuldstændig) i Zeitung für der eleganten Welt, 1843. Trykt i bogform 1847.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført under: XIX Literatur. 3. Samlede, blandede og udvalgte Skrifter. (Tyske blandede Skrifter).
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 28-12-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Heine, Heinrich: Nordsøen 1825-26. Oversat af P. N. Holst. ♦ (Gyldendal), 1916. 62 sider (1916, digte)
Detaljer
oversat af P.N. Holst
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel Trykt i 340 eksemplarer.
 Bog Heine, Heinrich: Heinrich Heine i et lille Udvalg ved H. Weitemeyer. ♦ Lybecker, 1917. 150 sider (1917, digte)
Detaljer
oversat af H. Weitemeyer (1846-1921)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel Oplag: 500 nummererede eksemplarer.
 Bog Heine, Heinrich: Digte. Oversat af Emil Aarestrup. ♦ Prior, 1918. 44 sider. Pris: kr. 2,25 (1918, digte)
serietitel: Minerva Serie, 3
Detaljer
oversat af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag/udgave?], 1923.
 Bog Heine, Heinrich: Elskovsvers. og andre Digte fra "Buch der Lieder". Udvalgt og tildels oversat af Olaf Hansen. ♦ Gyldendal, 1918. 112 sider (1918, digte)
Detaljer
oversat af Olaf Hansen (1870-1932)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel Oplag: 500 eksemplarer.
 anmeldelse Politiken 24-8-1918, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad]. Rimestad, Chr. Chr. Rimestad
 Bog Heine, Heinrich: Lyrisk Intermezzo. Oversat af Eugen Frank [ie: Max Lester]. ♦ Hillerød, Kongstad, 1918. 70 sider (1918, digte)
Detaljer
oversat af Max Lester (1866-1956)
1918 Senere udgave: Lyrisk Intermezzo. Oversat af Eugen Frank [ie: Max Lester]. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 68 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 Bog Heine, Heinrich: Lyrisk Intermezzo. Oversat af Eugen Frank [ie: Max Lester]. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 68 sider (1918, digte)
Detaljer
oversat af Max Lester (1866-1956)
1918 1. udgave: Lyrisk Intermezzo. Oversat af Eugen Frank [ie: Max Lester]. ♦ Hillerød, Kongstad, 1918. 70 sider
 Bog Heine, Heinrich: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff ♦ (1919, tekst)
Detaljer
noter af Einar Gjerløff
1887 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 under klassemærket: Tysk. Læsebøger (89.4).
 Bog Heine, Heinrich: Kærlighedsdigte. Et Udvalg. Oversat af P. C. V. Hansen. ♦ Gyldendal, 1919. 62 sider (1919, digte)
Detaljer
oversat af P.C.V. Hansen (1869-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 750 eksemplarer.
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 29-10-1919, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.W.J.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Heine, Heinrich: Lyrisk Intermezzo. (1822-1823). Gendigtet af Folmer Bonnén. ♦ Lybecker, 1919. 88 sider (1919, digte)
Detaljer
oversat af Folmer Bonnén (1885-1960)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note til oversat titel 50 eksemplarer af oplaget i luksusudgave.
 Bog Heine, Heinrich: Hjemkomst 1823-1824. Fra Harzrejsen 1824. Oversat af P. N. Holst. (Trykt i 500 Ekspl.). ♦ Christians-Pressen, 1921. 112 sider (1921, digte)
Detaljer
oversat af P.N. Holst (1699-1774)
1887 [uddrag] 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 Bog Heine, Heinrich: Rabbien af Bacharach. Paa Dansk med Indledning og Efterskrift af Sophus Claussen. M. 1 Portr. ♦ Gyldendal, 1926. 104 sider. Pris: kr. 3,75 (1926, roman)
originaltitel: Der Rabbi von Bacherach, 1840
del af: Portefeuillen
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
kollaps Noter
 note til titel Påbegyndt 1824, men først publiceret på tysk som en del af bogen: Salon, [Bind] IV, 1840.
 note til oversat titel Tidligere i anden oversættelse publiceret på dansk i: Portefeuillen, 1841, bind 1, spalte 13, 41, 51 og 76, under titlen: Rabbien i Bacherach. Et Fragment.
 url Fuld visning af den danske oversættelse fra Portefeuillen på: Link til ekstern webside HathiTrust
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Heinrich-Heine-Portal
 Bog (digte) Pedersen, Poul P. M.: Den døende Dag. Digte. ♦ Woel, 1929. 84 sider. Pris: kr. 4,50 (1929, digte)
del af: Ung dansk Litteratur
Detaljer
af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Axel Karlfeldt (1864-1931, sprog: svensk)
digte af Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau (1802-1850, sprog: tysk)
digte af August von Platen (1796-1835, sprog: tysk)
digte af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af Rainer Maria Rilke (1875-1926, sprog: tysk)
digte af Hugo von Hofmannsthal (1874-1929, sprog: tysk)
digte af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
digte af Thomas Hardy (1840-1928, sprog: engelsk)
digte af Oscar Wilde (1854-1900, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Heri desuden oversættelser af: Karlfeldt, Lenau, Platen, Chamisso, Heine, Rilke, Hofmannsthal, Shelley, Hardy og Oscar Wilde [brudstykker af "Ballad of Reading Gaol"].
 note til titel En række af bogens digte opr. trykt i "Tidsskrift for ung dansk Litteratur", årg. 4, nr. 9-3-1927, som digtsamling m. tit.: De røde Skove.
 Bog Heine, Heinrich: [indgår i antologien: Hvededynger [?]] Marketenderskens Vise. Fra den store Krig (1930, digte)
originaltitel: Lied der Marketenderin, 1853
del af: Ny Jord
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i;: Deutschen Musenalmanachs für 1854.
 note om føljeton Trykt i Ny Jord, 1888, Bind 1, side 485-86, under titlen: Marketenderskens Sang. Fra Trediveaarskrigen. [Efter digtet:] Heinrich Heine. Paa Dansk ved Soph. Cl.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Heine, Heinrich: Æselvalget (1936, digte)
 Tekster Heine, Heinrich: Der Weber (1937)
 Bog Heine, Heinrich: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff. 3. Udg. ♦ Jespersen & Pio, 1940. 92 sider. Pris: kr. 2,75 (1940, roman)
Detaljer
noter af Einar Gjerløff
1887 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
 Bog (digte) (Bergstrøm-Nielsen, Cari) (Udg.): Fremmed Frugt. Udvalgte Oversættelse af europæisk Poesi. Ved Johannes Jørgensen. (Udvalget foretaget i Samraad med Oversætteren). ♦ Gyldendal, 1945. 148 sider. Pris: kr. 6,75 (1945, roman)
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Paul Verlaine (1844-1896, sprog: fransk)
digte af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
digte af François-René de Chateaubriand (1768-1848, sprog: fransk)
digte af Stéphane Mallarmé (1842-1898, sprog: fransk)
digte af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Aloysius Bertrand (1807-1841, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indholder digte af bl.a.: Paul Verlaine, Baudelaire, Chateaubriand, Mallarmé, Goethe, Heinrich Heine, Esaias Tegnér, Aloysius Bertrand.
 note til oversat titel Oplag: 2500 eksemplarer.
 Bog Heine, Heinrich: Et Vinteræventyr. Heines Digt om Tyskland. Gendigtet i Hundredaaret for dets Tilblivelse af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Med Forord af Paul V. Rubow. ♦ Branner, 1945. 144 sider. Pris: kr. 5,50 (1945, digte)
Detaljer
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
1890 1. udgave: Tyskland. Et Vinteræventyr. I Oversættelse ved Alfred Ipsen. ♦ Kristiania, 1890. 106 + xiii sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1946.
 Bog Heine, Heinrich: Digte. ♦ Thaning & Appel, 1946. 38 sider. Pris: kr. 3,75 (1946, digte)
serietitel: Parnas-Bøgerne
oversat af Anonym
 Bog Heine, Heinrich: Kærlighedsdigte. Fra Buch der Lieder og andre Digtsamlinger. Overs. af danske Digtere og udvalgt af Poul Sørensen (1962, digte)
serietitel: Borgens Billigbøger, 8
redigeret af Poul Sørensen (1906-1973)
 Bog Heine, Heinrich: Tyskland. Et Vintereventyr. Gendigtet paa dansk af Hans Hartvig Seedorff. Tegninger af Sven Okkels. 3. Udg. gennemset af Oversætteren og forsnynet med Noter (1967, digte)
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
illustrationer af Sven Okkels (1927-2023)
 Bog Heine, Heinrich: Atta Troll (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 13
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1901 1. udgave: Atta Troll. Bogen om Le Grand. Heines Omvendelse. Paa dansk ved Sophus Claussen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 215 sider. Pris: kr. 3,00

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Den flyvende Hollænder
romantisk Opera i 3 Akter [Musik og Tekst] af Richard Wagner efter Heinrich Heines »Memoiren des Herrn Schnabelewopski«, Teksten oversat af A. Zinck
[Fra 1936:] Oversættelse: August Zinck, i ny bearbejdelse ved Johannes Fønss
musik og tekst af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
oversat af August Zinck (1831-1885)
oversat af Johannes Fønss (1884-1964)
(premiere 07-09-1884 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15, 1889-1975: 101)
(andet) Asra
østerlandsk eventyr-ballet i 3 billeder med prolog og epilog af Poul Knudsen efter Heinrich Heines »Die Astra«. Musik: Carl Nielsen til Oehlenschlägers »Aladdin«, bearbejdet af Emil Telmányi, koreografi: Elna Jørgen-Jensen
tekst af Poul Knudsen (1889-1974)
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
musik af Emil Telmányi (1892-1988)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
(premiere 03-12-1932 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
(tekst) Dichterliebe
ballet af Bruce Marks. Musik: Sangcyklus af Robert Schumann (Op. 48) med tekst af Heinrich Heine
af Bruce Marks (f. 1937, sprog: ukendt)
musik af Robert Schumann (1810-1856, sprog: tysk)
(premiere 04-11-1972 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 27)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden