Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Shelley: Digte af Shelley. Oversatte af Ad. Hansen (1877, digte) 👓
del af: Nær og Fjern
Detaljer
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenenes titler: De to Aander. En allegori (1820). Døden (1817). Hin Tid er død for evig (1817). Bort, bort paa Vinger snare (1821).
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 248 (1-4-1877), side 9-10.
 Dramatik Shelley, P. B.: Beatrice Cenci. Tragedie, paa Dansk af J. Magnussen. Salmonsen, 1878. Med Portræt (1878, dramatik)
originaltitel: The Cenci, 1819
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
 Bog antologi: Oversatte engelske Digte. Ved Adolf Hansen. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1884. 105 sider (1884, digte)
Detaljer
af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
af Matthew Arnold (1822-1888, sprog: engelsk)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: W.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 1 [Anmeldelse af Bernhard Hoff]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Shelley, Percy B.: [indgår i: Efteraar [s086]] Til Edward Williams (og Jane). Side 86-89 (1888, digte) 👓
oversat af Niels Møller (1859-1941)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Dramatik Shelley, P. B.: Den løste Prometheus. Lyrisk Drama i fire Akter Oversat af Adolf Hansen. Med Indledning og Anmærkninger. Udgivet i Hundredaaret efter Digterens Fødsel. ♦ Gyldendal, 1892. 16 + 146 sider (1892, dramatik)
originaltitel: Prometheus Unbound, 1820
Detaljer
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med Portræt.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 anmeldelse København 12-5-1892, side 2 [Anmeldelse, signeret: O.M.]  Link til ekstern webside Mediestream  Madsen, Oscar Oscar Madsen
 Bog Shelley: [indgår i antologien: Udvalg af engelske Digtere [1b]] [Digte] (1905, digte)
 Bog Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider (1906, digte)
originaltitel: The sensitive plant, 1820
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1925 Senere udgave: Den følende Blomst. Paa Dansk [efter "The sensitive plant] ved Sophus Claussen. (2. Udgave). ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1925. 68 sider. Pris: kr. 3,50
1936 Senere udgave: Den følende Blomst. Paa Dansk ved Sophus Claussen. 3. Udg. Gyldendal, 1936. 68 sider
1951 Senere udgave: Den følende Blomst. Paa dansk ved Sophus Claussen. ("The sensitive plant"). (4. udg.). ♦ Gyldendal, 1951. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1952 Senere udgave: The sensitive plant. Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Langkjærs Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1952. 2 x 24 sider
1965 Senere udgave: Den følende Blomst. Overs. fra engelsk af Sophus Claussen efter "The sensitive plant". 5. Udg.
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet i samlingen: Prometheus Unbound ... with other poems, 1820.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Paa Dansk [efter "The sensitive plant] ved Sophus Claussen. (2. Udgave). ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1925. 68 sider. Pris: kr. 3,50 (1925, digte)
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Parallel dansk og engelsk tekst.
 Bog (digte) Pedersen, Poul P. M.: Den døende Dag. Digte. ♦ Woel, 1929. 84 sider. Pris: kr. 4,50 (1929, digte)
del af: Ung dansk Litteratur
Detaljer
af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Axel Karlfeldt (1864-1931, sprog: svensk)
digte af Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau (1802-1850, sprog: tysk)
digte af August von Platen (1796-1835, sprog: tysk)
digte af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
digte af Rainer Maria Rilke (1875-1926, sprog: tysk)
digte af Hugo von Hofmannsthal (1874-1929, sprog: tysk)
digte af Thomas Hardy (1840-1928, sprog: engelsk)
digte af Oscar Wilde (1854-1900, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Heri desuden oversættelser af: Karlfeldt, Lenau, Platen, Chamisso, Heine, Rilke, Hofmannsthal, Shelley, Hardy og Oscar Wilde [brudstykker af "Ballad of Reading Gaol"].
 note til titel En række af bogens digte opr. trykt i "Tidsskrift for ung dansk Litteratur", årg. 4, nr. 9-3-1927, som digtsamling m. tit.: De røde Skove.
 Bog Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Paa Dansk ved Sophus Claussen. 3. Udg. Gyldendal, 1936. 68 sider (1936, digte)
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
 Bog Shelley, Percy Bysshe: Adonais. En elegi ved John Keats' død. Oversat fra engelsk af Kai Friis Møller. (Axel Secher har udført træsnittet af John Keats). ♦ Grafisk Cirke [ikke i boghandlen], [1950]. [23] sider (kvartformat) (1950, digte)
originaltitel: Adonais, 1821
Detaljer
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
andet: John Keats (1795-1821, sprog: engelsk)
andet: Alex Secher (1913-1989)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 200 nummererede eksemplarer.
 note til oversat titel Med portræt.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Paa dansk ved Sophus Claussen. ("The sensitive plant"). (4. udg.). ♦ Gyldendal, 1951. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1951, digte)
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
illustrationer af Anonym
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
 Bog Shelley, Percy Bysshe: The sensitive plant. Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Langkjærs Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1952. 2 x 24 sider (1952, digte)
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med parallel engelsk og dansk tekst.
 Bog Shelley, Percy B[ysshe]: Den følende Blomst. Overs. fra engelsk af Sophus Claussen efter "The sensitive plant". 5. Udg. (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 19
Detaljer
oversat af Sophus Claussen (1865-1931)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Optrykt efter 2. udgave. Med den engelske originaltekst.
 anmeldelse Politiken 23-10-1965, side 14 [Anmeldelse af Thomas Bredsdorff].  Bredsdorff, Thomas Thomas Bredsdorff
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden