Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

François-René de Chateaubriand (1768-1848)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Chateaubriand, René de]: Atala eller tvende Vildes Kjerlighed i Ørken. Overs. fra Fransk ved Matthias Rahbek. ♦ 1801, 139 sider (1801, roman) EMP3867 BD4:sp488
originaltitel: Atala, 1801
Detaljer
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
1888 Senere udgave: Atala. Ved Johannes Jørgensen. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 102 sider. (Dansk Folkebibliothek, 19)
kollaps Noter
 note til titel Kobberstukken titelvignet.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Athena
 Bog Chateaubriand, F. A.: René eller Den Tungsindige. En Episode af F. A. Chateaubriands Genie du Christianisme. Pendent til Atala eller tvende Vildes Kiærlighed i Ørken. Overs. af J. Paludan. ♦ 1805. 61 sider. (Iris, 4) (1805, roman) EMP3868 BD4:sp488
originaltitel: Genie du Christianisme, 1802
serietitel: Iris, 4
Detaljer
oversat af Johan Paludan (1756-1821)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Athena
 Bog Chateaubriand: Atala. Ved Johannes Jørgensen. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 102 sider. (Dansk Folkebibliothek, 19) (1888, roman) EMP3869
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 19
Detaljer
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
1801 1. udgave: Atala eller tvende Vildes Kjerlighed i Ørken. Overs. fra Fransk ved Matthias Rahbek. ♦ 1801, 139 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel På titelbladets bagside: [Note om forfatteren].
 url Fuld visning af den danske oversættelse (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) (Bergstrøm-Nielsen, Cari) (Udg.): Fremmed Frugt. Udvalgte Oversættelse af europæisk Poesi. Ved Johannes Jørgensen. (Udvalget foretaget i Samraad med Oversætteren). ♦ Gyldendal, 1945. 148 sider. Pris: kr. 6,75 (1945, roman)
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Paul Verlaine (1844-1896, sprog: fransk)
digte af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
digte af Stéphane Mallarmé (1842-1898, sprog: fransk)
digte af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
digte af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Aloysius Bertrand (1807-1841, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indholder digte af bl.a.: Paul Verlaine, Baudelaire, Chateaubriand, Mallarmé, Goethe, Heinrich Heine, Esaias Tegnér, Aloysius Bertrand.
 note til oversat titel Oplag: 2500 eksemplarer.
 Bog Chateaubriand, François René: René (1968, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 273
oversat af Eva Seibæk
forord af Henning Fenger (1921-1985)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden