Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Friedrich Schiller (1759-1805)

Sprog: tysk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Schiller, [Fred.]: Hymne til Glæden. Af A. Öhlenschlæger (Efter Schiller). ♦ Kbh., Brummers Forlag, 1801. 4 upaginerede Blade (1801, digte) BD4:sp275
se også: An die Freude
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1801 Senere udgave: Hymne til Glæden. Af Schiller, oversat af A. Oehlenschläger, med Musik af Kuhlau. ♦ Kbh., [1801]
 Dramatik Schiller, Fred.: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801 (1801, dramatik)
Detaljer
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
1832 i: Udvalgte Skrifter [1a] Senere udgave: Røverne. Et Skuespil i fem Acter
1888 Senere udgave: Røverne. Skuespil i 5 Akter. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ Hauberg, 1888. 232 sider
1896 i: Udvalgte Værker [2] Senere udgave: Røverne. ♦
1896 Senere udgave: Røverne. Et Skuespil. Oversat af Johannes Magnussen. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Siegfried Michaelsens Forlag, 1896. 263 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
 Bog Schiller, [Fred.]: Hymne til Glæden. Af Schiller, oversat af A. Oehlenschläger, med Musik af Kuhlau. ♦ Kbh., [1801] (1801, digte) BD4:sp276
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af Frederik Kuhlau (1786-1832)
1801 1. udgave: Hymne til Glæden. Af A. Öhlenschlæger (Efter Schiller). ♦ Kbh., Brummers Forlag, 1801. 4 upaginerede Blade
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave: Opført første Gang i det harmoniske Selskab d. 26. Jan. 1814. Kbh. 4 Blade.
 note til oversat titel Også udgave: Opført i det Venskabelige Selsk. d. 26. Dec. 1824. Kbh. 4 Blade.
 note til oversat titel Også udgave: Afsjungen i det Venskabelige Selsk. 1. Jan. 1828. Kbh. 4 Blade.
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Kabale og Kiærlighed (1805, dramatik)
originaltitel: Kabale und Liebe, 1784
Detaljer
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
1833 i: Udvalgte Skrifter [2s001] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed, et borgerligt Sørgespil. Side [1]-146
1892 indgår i: Fiesco [b] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed
1896 i: Udvalgte Værker [5] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed. ♦
1929 indgår i antologien: Den unge Werthers Lidelser [b] Senere udgave: Kabale og Kærlighed
1948 Senere udgave: Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel. Herausgegeben von Knud Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1948. 144 sider. Pris: kr. 4,85. (Trykkested: Tønder)
kollaps Noter
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider (1805, dramatik) BD4:sp369
originaltitel: Wilhelm Tell, 1804
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1834 i: Udvalgte Skrifter [3b] Senere udgave: Wilhelm Tell. Et Skuespil
1875 Senere udgave: Wilhelm Tell. Skoleudgave m. Anmærkninger ved J. Kaper. ♦ Gyldendal, 1875. 158 + xvi sider. Pris: kr. 1,00
1888 Senere udgave: Wilhelm Tell. Skuespil. Overs. af Julius Lehmann. ♦ Hauberg, 1888. 204 sider
1896 i: Udvalgte Værker [7s1679] Senere udgave: Vilhelm Tell. Skuespil i fem Akter. Oversat af P. Hansen. Side 1679-1880
1903 Senere udgave: Wilhelm Tell. Et Skuespil. Skoleudg. med Anm. ved J. Kaper. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1903. 142 sider. Pris: kr. 1,00
1944 Senere udgave: Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen. Mit Einleitung und Erläuterungen von H. Hertig Jørgensen. ♦ Reitzel, 1944. 120 sider. Pris: kr. 1,50
1955 Senere udgave: Vilhelm Tell. Af Friedrich Schiller. Illustreret af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1955]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1971 Senere udgave: Wilhelm Tell. Ill. af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget I.K., 1971. [47] sider, illustreret
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Don Carlos (1812, dramatik)
Detaljer
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
1896 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: Don Karlos. ♦
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Maria Stuart (1812, dramatik)
Detaljer
1833 i: Udvalgte Skrifter [2s147] Senere udgave: Maria Stuart. Sørgespil i fem Optog. Side [147]-356
1836 Senere udgave: Maria Stuart. Overs. 1835 [af Sille Beyer]. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 77)
1869 Senere udgave: Maria Stuart. Historisk skildring, nærmest efter Friedrich Schiller. ♦ 1869. 224 sider
1888 Senere udgave: Maria Stuart. Sørgespil. Overs. af J. Johansen. ♦ Hauberg, 1888. 188 sider
1895 Senere udgave: Maria Stuart. Skoleudgave
1896 i: Udvalgte Værker [6] Senere udgave: Maria Stuart. ♦
1946 Senere udgave: Maria Stuart. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1946. 160 sider. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Johanna d'Arc (1813, dramatik)
originaltitel: ?
Detaljer
1833 Senere udgave: Johanna d'Arc, Pigen af Orleans. Romantisk Tragoedie i fem Acter, med Prolog, af Frederik Schiller. Oversat til Brug for det Kongelige Theater [af Th. Overskou]. ♦ Kjøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 33 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 52)
1834 i: Udvalgte Skrifter [3a] Senere udgave: Den orleanske Jomfru. Et romantisk Sörgespil
1886 Senere udgave: Jomfruen fra Orleans
1896 i: Udvalgte Værker [3] Senere udgave: Jomfruen fra Orleans. ♦
 Bog Schiller, Fr.: Armenianeren eller den sortestes Intrigues Seier over Fornuften. En Historie, uddragen af Greven af O**s Papirer ved Friedrich Schiller. Overs. af J. Werfel. ♦ Kbh., 1814. Deel 1-3, (viii + 232) + 264 + (132 + 174) sider (1814, roman) EMP2712 BD4:sp470
originaltitel: Der Geisterseher, 1-3 [2 og 3 af E.F. Follenius], 1788-89
Detaljer
forord af Emanuel Friedrich Wilhelm Ernst Follenius (1773-1809, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-viii: [Fortale af oversætteren (Med cicat af Follenius' fortale)].
 Bog Schiller, [Fred.]: Barnemordersken. Efter Schiller. Af Joh. Nic. Schow. ♦ Kbh., 1814. 4 Blade (1814, digte) BD4:sp276
oversat af J.N. Schow (1779-1831)
 Dramatik Schiller: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side (1814, dramatik) BD4:sp369
originaltitel: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 1783
Detaljer
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
1832 i: Udvalgte Skrifter [1b] Senere udgave: Fieskos Sammensværgelse i Genua. Et republikansk Sørgespil
1892 Senere udgave: Fiesco. Kabale og Kjærlighed. To Sørgespil. Oversatte af Johannes Magnussen. ♦ Erslev, 1892
1896 i: Udvalgte Værker [4] Senere udgave: Fiesco. ♦
kollaps Noter
 Dramatik Schiller, Fr.: Turandot. Prindsesse af China. Tragikomisk Skuespil i fem Optog. Efter Schillers Bearbeidelse af Gozzis Original oversat til Brug for den danske Skueplads ved M.F. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1815. 152 sider (1815, dramatik) BD4:sp369
originaltitel: Turandot, Prinzesin von China, 1802
Detaljer
baseret på værk af Carlo Gozzi (1720-1806, sprog: italiensk)
oversat af M.F. Liebenberg (1767-1828)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (bearbejdelse) Shakspeare, William: Macbeth. Tragedie i 5 Acter efter Shakespeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foersom. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp379
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
 Dramatik Schiller, [Fred.]: Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rahbek. ♦ A. Schmidt, 1816. 1-2 Deel, 217 + 238 sider. Pris: 3 Rbd. (1816, dramatik) BD4:sp369
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1834 i: Udvalgte Skrifter [5] Senere udgave: Wallenstein. Et dramatisk Digt
1896 i: Udvalgte Værker [8] Senere udgave: Wallenstein. I-III ♦
1963 Senere udgave: Wallenstein
kollaps Indhold

[1a] Schiller, [Fred.]: Wallensteins Leir (1816, dramatik)
originaltitel: Wallensteins Lager
1879 Senere udgave: Wallensteins Leir
1896 i: Udvalgte Værker [8s1899] Senere udgave: Wallensteins Lejr. Side 1899-1951
kollaps Noter
[1b] Schiller, [Fred.]: Picolominierne (1816, dramatik)
originaltitel: Piccolomini
1896 i: Udvalgte Værker [8s1953] Senere udgave: De tvende Picolomini'er. I fem Akter. Side 1953-2110
kollaps Noter
[2] Schiller, [Fred.]: Wallensteins Død (1816, dramatik)
originaltitel: Wallensteins Tod
1896 i: Udvalgte Værker [8s2111] Senere udgave: Wallensteins Død. Et Sørgespil i fem Akter. Side 2111-2358
kollaps Noter
 Bog Schiller, [Fred.]: Barnemordersken. En lyrisk Monolog, efter Schillers Original og A. Rombergs Musik oversat ved Sander. Opført i det VEnskabelige Selskab d. 15. Feb. 1818. ♦ Kbh. 4 Blade (1818, digte) BD4:sp276
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
oversat af L.C. Sander (1756-1819)
 Bog Schiller, [Fred.]: Klokkesangen. Musiken af Andr. Romberg. ♦ [Kbh., 1820] (1820, digte) BD4:sp276
Detaljer
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af J.N. Schow (1779-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden Titelblad.
 note til oversat titel Også udgave: ved Joh.Nik Schow, [Kbh.,] u.A., [Slagelse, 1826] og: Opført i det musikalske Selskab Euterpes Concert d. 13. Mai 1827.
 Bog Schiller, [Fred.]: Sangens Magt. Oversat af [Lev. Chr.] Sander. Med Musik af A. Romberg. ♦ Kbh., [1823]. 4 Blade (1823, digte) BD4:sp276
Detaljer
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
oversat af L.C. Sander (1756-1819)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med årstal: Kbh., 1823, 2 Blade og Kbh., 1827.
 Bog Schiller: Schilleri Carminis "Renunciatio". Inscripti Versio Latina, quam profectionis tesseram offert Fautoribus atque Amicis Ioannes Sigismundus Strodtmann. ♦ Hafniae, Schultz, 1823. Kvartformat, 4 Blade (1823, digte) BD4:sp276 👓
andet: Johann Sigismund Strodtmann (1797-1888)
 Trykt i periodicum Schiller: Gidselet. (Efter Schiller) (1827, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Hertha
Detaljer
oversat af A.F. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 282-87. [Efter digtet:] A. F. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Schiller: Lykken. (Efter Schiller) (1827, digte) 👓
originaltitel: Das Glück, 1799
del af: Hertha
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Musen-Almanach für das Jahr 1799.
 note om føljeton Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 2. Hefte, side 258-60. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Dramatik Schiller, Fr.: Don Carlos. Infant af Spanien. Sørgespil i 5 Acter. Indrettet til det Kgl. Theaters Brug af Chr. Molbech. ♦ [1831]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 36) (1831, dramatik) BDsupp:sp791
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:036
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
 Samling Schiller, Friedrich von: Udvalgte Skrifter. Oversatte ved Frederik Schaldemose. ♦ Kjöbenhavn, Udgivet fra og trykt i det Martinske Bogtrykkeri, 1832-34. 1.-5. Bind, ? + 356 + ? + ? + ? sider (1832-34, samling) EMP2713
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 3-6: Trykt og forlagt af H.C. Brill.
 note til oversat titel Bind 6: Historiske Skrifter. De forenede Nederlandes Frafald fra den spanske Regjering.
kollaps Indhold

[1a] Schiller, Friedrich: Røverne. Et Skuespil i fem Acter (1832, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
[1b] Schiller, Friedrich: Fieskos Sammensværgelse i Genua. Et republikansk Sørgespil (1832, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side
[2s001] Schiller, Friedrich von: Kabale og Kjærlighed, et borgerligt Sørgespil. Side [1]-146 (1833, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s147] Schiller, Friedrich von: Maria Stuart. Sørgespil i fem Optog. Side [147]-356 (1833, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1812 1. udgave: Maria Stuart
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[3a] Schiller, Friedrich: Den orleanske Jomfru. Et romantisk Sörgespil (1834, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
[3b] Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell. Et Skuespil (1834, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
[4] Schiller, Friedrich: Don Karlos. Infant af Spanien. Et dramatisk Digt (1834, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
[5] Schiller, Friedrich: Wallenstein. Et dramatisk Digt (1834, dramatik)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1816 1. udgave: Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rahbek. ♦ A. Schmidt, 1816. 1-2 Deel, 217 + 238 sider. Pris: 3 Rbd.
 Bog Schiller, Frederik: Johanna d'Arc, Pigen af Orleans. Romantisk Tragoedie i fem Acter, med Prolog, af Frederik Schiller. Oversat til Brug for det Kongelige Theater [af Th. Overskou]. ♦ Kjøbenhavn, (Faaes tilkjøbs i den Schubothske Boghandel), 1833. 33 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider, Pilestræde No. 105). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 52) (1833, dramatik) BDsupp:sp792 👓
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 3:052
Detaljer
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
 Bog Schiller, Fr.: Maria Stuart. Overs. 1835 [af Sille Beyer]. Kbh., 1836. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 77) (1836, dramatik) BDsupp:sp792
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 4:077
Detaljer
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
1812 1. udgave: Maria Stuart
 Bog Schiller, Friedrich v.: Digte. Oversatte af Oehlenschlæger, Ingemann, Holst, o. A., samlede af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, A.G. Salomon's Forlag, 1842. 198 sider (1842, digte) 👓
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af B.S. Ingemann (1789-1862)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
redigeret af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 url Artikler om digtene på: Link til ekstern webside Guldaderbloggen
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (bearbejdelse) Shakspeare, William: [Dramatiske Værker [10b]] Macbeth. Tragedie i fem Acter. Efter Shakspeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foerson. Side [131]-232 (1850, dramatik) 👓
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
udgiver: O. Høyer (1816-1871)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [233]-246: Om Macbeth.
 note til oversat titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Schiller, Friedrich: Maria Stuart. Historisk skildring, nærmest efter Friedrich Schiller. ♦ 1869. 224 sider (1869, roman) EMP2714
Detaljer
oversat af Anonym
1812 1. udgave: Maria Stuart
kollaps Noter
 note til oversat titel Prosafremstilling med bevarelse af mange af skuespillets replikker.
 Bog Schiller, Fr. v.: Wilhelm Tell. Skoleudgave m. Anmærkninger ved J. Kaper. ♦ Gyldendal, 1875. 158 + xvi sider. Pris: kr. 1,00 (1875, dramatik)
Detaljer
noter af Johannes Kaper (1838-1905)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [heri: Anmærkninger og levnetsbeskrivelse af Schiller ved J. Kaper].
 note om oplag 2. Oplag, 1884.
 note om oplag 3. Oplag, 1895.
 Bog Schiller, Fr. v.: Wallensteins Leir (1879, dramatik)
Detaljer
1816 i: Wallenstein [1a] 1. udgave: Wallensteins Leir
 Bog Schiller, Fr. v.: Lay of the hell (1881, digte)
 Trykt i periodicum Schiller: Jordens Deling. Efter Schiller ved J. Johansen (1885, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Jørgen Johansen (1838-1920)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femogtredivte Bind (1885), side 383-84. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schiller, Fr. v.: Jomfruen fra Orleans (1886, dramatik)
Detaljer
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
 Bog Schiller, Fr. v.: Maria Stuart. Sørgespil. Overs. af J. Johansen. ♦ Hauberg, 1888. 188 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 46-47
Detaljer
oversat af J. Johansen
1812 1. udgave: Maria Stuart
 Bog Schiller, Fr. v.: Røverne. Skuespil i 5 Akter. Oversat af Johannes Magnussen. ♦ Hauberg, 1888. 232 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 33-34
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Schiller, Fr. v.: Wilhelm Tell. Skuespil. Overs. af Julius Lehmann. ♦ Hauberg, 1888. 204 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 61-62
Detaljer
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
 Trykt i periodicum Schiller: Det tilslørede Billede i Sais. (Efter Schiller) (1890, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femogfyrgetyvende Bind (1890), side 189-92. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schiller, Fr.: Fiesco. Kabale og Kjærlighed. To Sørgespil. Oversatte af Johannes Magnussen. ♦ Erslev, 1892 (1892, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side
kollaps Indhold

[b] Schiller, Fr.: Kabale og Kjærlighed (1892, dramatik)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
 Bog Schiller, Fr. v.: Digtet om Klokken Oversat af F. Möhl. Med Illustrationer af Hans Nikolai Hansen. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1893 (1893, digte)
oversat af uidentificeret
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
 Bog Schiller, Fr. v.: Maria Stuart. Skoleudgave (1895, dramatik)
Detaljer
1812 1. udgave: Maria Stuart
 Dramatik Schiller: Udvalgte Værker. Oversatte af Johannes Magnussen med Indledninger af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Siegfried Michaelsens Forlag, 1896. 1.-8. Bind, 343 + 345--607 + 609-821 + 823-1064 + 1065-1283 + 1285-1520 + 1521-1880 + 1881-2358 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1896, dramatik) 👓
Detaljer
udgiver: Julius Magnussen (1882-1940)
forord af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i hefter.
 url Fuld visning af bogen (bind 1) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 2) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 4) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 5) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 6) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 7) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 8) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1] Schiller: Don Karlos. ♦ (1896, dramatik)
1812 1. udgave: Don Carlos
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-8: Indledning til "Don Karlos" [Signeret: Septbr. 1893, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [9]-343: Don Karlos. Infant af Spanien. Et dramatisk Digt.
[2] Schiller: Røverne. ♦ (1896, dramatik)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 345-51: Indledning til "Røverne" [Signeret: Decbr. 1893, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [353]-607: Røverne. Et Skuespil.
[3] Schiller: Jomfruen fra Orleans. ♦ (1896, dramatik)
1813 1. udgave: Johanna d'Arc
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 609-15: Indledning til "Jomfruen fra Orleans" [Signeret: Februar 1894, P. Hansen].
 note til oversat titel Side [617]-821: Jomfruen fra Orleans. En romantisk Tragedie.
[4] Schiller: Fiesco. ♦ (1896, dramatik)
1814 1. udgave: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 823-28: Indledning til "Fiesco" [Signeret: Mai 1894. P. Hansen].
 note til oversat titel Side [829]-1064: Fiescos Sammensværgelse. Et republikansk Sørgespil.
[5] Schiller: Kabale og Kjærlighed. ♦ (1896, dramatik)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1065-71: Indledning til "Kabale og Kjærlighed" [Signeret: Juli 1894. P. Hansen].
 note til oversat titel Side 1073-1283: Kabale og Kjærlighed. Et borligerligt Sørgespil.
[6] Schiller: Maria Stuart. ♦ (1896, dramatik)
1812 1. udgave: Maria Stuart
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1285-91: Indledning til "Maria Stuart" [Signeret: August 1894, P. Hansen].
 note til oversat titel Side 1293-1520: Maria Stuart. Et Sørgespil.
[7s1527] Schiller: Bruden fra Messina eller de fjendtlige Brødre. Et Sørgespil med Kor. Side 1527-1672 (1896, dramatik)
originaltitel: Die Braut von Messina
kollaps Noter
 note til titel Side 1521-25: Indledning til "Bruden fra Messina" [Signeret: Januar 1895, P. Hansen].
[7s1679] Schiller: Vilhelm Tell. Skuespil i fem Akter. Oversat af P. Hansen. Side 1679-1880 (1896, dramatik)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1673-1678: Indledning til "Wilhelm Tell" [Signeret: April 1895, P. Hansen].
[8] Schiller: Wallenstein. I-III ♦ (1896, dramatik)
1816 1. udgave: Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rahbek. ♦ A. Schmidt, 1816. 1-2 Deel, 217 + 238 sider. Pris: 3 Rbd.
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1881-85: Indledning til "Wallenstein" [Signeret: Mai 1895, P. Hansen].
[8s1887] Schiller: Wallenstein. Et dramatisk Digt. Side 1887-2358 (1896, dramatik)
[8s1899] Schiller: Wallensteins Lejr. Side 1899-1951 (1896, dramatik)
1816 i: Wallenstein [1a] 1. udgave: Wallensteins Leir
[8s1953] Schiller: De tvende Picolomini'er. I fem Akter. Side 1953-2110 (1896, dramatik)
1816 i: Wallenstein [1b] 1. udgave: Picolominierne
[8s2111] Schiller: Wallensteins Død. Et Sørgespil i fem Akter. Side 2111-2358 (1896, dramatik)
1816 i: Wallenstein [2] 1. udgave: Wallensteins Død
 Bog Schiller: Røverne. Et Skuespil. Oversat af Johannes Magnussen. Med Indledning af P. Hansen. ♦ Siegfried Michaelsens Forlag, 1896. 263 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1896, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
1801 1. udgave: Røverne. Et Sørgespil af Schiller, oversat. ♦ Helsingør, 1801
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side 1-7: Indledning til "Røverne" [Signeret: Decbr. 1893, P. Hansen].
 note til titel Indledningen med antikva, resten med fraktur. Samme sats som i Udvalgte Værker, men med andet titelblad og andre sidetal.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Schiller, Fr. v.: Wilhelm Tell. Et Skuespil. Skoleudg. med Anm. ved J. Kaper. 4. Opl. ♦ Gyldendal, 1903. 142 sider. Pris: kr. 1,00 (1903, dramatik)
Detaljer
oversat af Johannes Kaper (1838-1905)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København og Stuttgart.
 Bog Schiller, Fr. v.: Ti Digte. Paa Dansk ved U. Birkedal. ♦ Gyldendal, 1906. 80 sider. Pris: kr. 1,50 (1906, digte)
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også i udgave på hollandsk papir, pris: 15,00 kr.
 Samling Goethe og Schiller: Den unge Werthers Lidelser. Kabale og Kærlighed. Faust. Eckermann, Samtaler med Goethe. Udg. af Carl Roos og Herluf Møller. ♦ Gyldendal, 1929. 596 sider. Pris: kr. 1,50 (1929, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 25
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
udgiver: Carl Roos (1884-1962)
udgiver: Herluf Møller, f 1880 (1880-1973)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
kollaps Indhold

[b] Schiller: Kabale og Kærlighed (1929, dramatik)
oversat af Herluf Møller, f 1880 (1880-1973)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
[c] Goethe, Johann Wolfgang von: Faust (1929, dramatik)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Carl Roos (1884-1962)
1847 1. udgave: Faust. Tragoedie. I 2 Dele med Paralipomena, overs. af Chr. F. W. Bech. ♦ Bakke [Gyldendal], 1847 [ie. 1846]. Del 1-2, 243 + 386 sider
 Note (andet) Mery og Camille du Locle: Don Carlos. Opera i 4 Akter, 7 Afdelinger, af Mery og Camille du Locle. Paa Dansk ved Kaj Bendix med Bistand af S. Levysohn og Christen Jul. Musik af Guiseppe Verdi. ♦ Wilh. Hansen, [1930]. 24 sider (1930, dramatik)
originaltitel: Don Carlos, 1867
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Joseph Méry (1797-1866, sprog: fransk)
af Camille du Locle (1832-1903, sprog: fransk)
oversat af Kaj Bendix (1883-1919)
oversat af Salomon Levysohn (1858-1926)
oversat af Christen Jul (1887-1955)
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Bog Schiller, Friedrich [von]: An die Freude. Slutningsapoteosen i Ludwig van Beethovens 9. Symfoni. ♦ Den grafiske Højskole [ikke i boghandlen], (1944). 8 sider (1944, digte)
se også: Hymne til Glæden
Detaljer
andet: Ludvig von Beethoven (1770-1827, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1945-99.
 Bog Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen. Mit Einleitung und Erläuterungen von H. Hertig Jørgensen. ♦ Reitzel, 1944. 120 sider. Pris: kr. 1,50 (1944, dramatik)
Detaljer
noter af Henrik Hertig (1915-2007)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
 Bog Schiller, Friedrich: Maria Stuart. Ved Jørgen Hendriksen. ♦ Gad, 1946. 160 sider. Pris: kr. 5,50 (1946, dramatik)
serietitel: Tyske Digterværker
Detaljer
noter af Jørgen Hendriksen (1908-1967)
1812 1. udgave: Maria Stuart
 Bog Schiller, Friedrich: Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel. Herausgegeben von Knud Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1948. 144 sider. Pris: kr. 4,85. (Trykkested: Tønder) (1948, dramatik)
serietitel: Deutsche Texte für das dänische Gymnasium, 2
Detaljer
oversat af Knud Pedersen (f. 1906)
1805 1. udgave: Kabale og Kiærlighed
 Bog Schiller, Friedrich: Vilhelm Tell. Af Friedrich Schiller. Illustreret af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1955]. [47] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1955, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 8
Detaljer
illustrationer af Maurice del Bourgo (sprog: engelsk)
bearbejdelse: Kenneth William Fitch (1908-1965, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af Henry Carl Kiefer (1890-1957, sprog: engelsk)
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 101, 1952.
 note til oversat titel På omslaget er forfatteren skrevet: Fr. Schiller, på titelbladet: Friedrich Schiller.
 note til oversat titel Side [45]: Friedrich von Schiller [biografi].
 note til oversat titel Side [46-47]: Jean la Fitte og slaget om New Orleans [tegneserie, tegnet af Henry C. Kiefer].
 url Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 2. Egmont Serieforlaget, 2006. Link til ekstern webside
 Dramatik Schiller, Friedrich [von]: Maria Stuart. 3. opl (1956, dramatik)
 Dramatik Schiller, Friedrich [von]: Maria Stuart 4. opl (1960, dramatik)
 Dramatik Schiller, Friedrich [von]: Maria Stuart. Paa Dansk ved Johannes Magnussen. Wilhelm Tell. Paa Dansk ved P. Hansen. Indledning: Frederik Dessau (1963, dramatik)
serietitel: Borgens Billigbøger, 13
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
forord af Frederik Dessau (1927-2019)
 Bog Schiller, Friedrich [von]: Wallenstein (1963, dramatik)
serietitel: Verdensklassikere
Detaljer
oversat af Herluf Møller, f 1880 (1880-1973)
1816 1. udgave: Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rahbek. ♦ A. Schmidt, 1816. 1-2 Deel, 217 + 238 sider. Pris: 3 Rbd.
 Bog (baseret på værk) anonym: Wilhelm Tell. Ill. af Maurice del Bourgo. ♦ Forlaget I.K., 1971. [47] sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 29
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Maurice del Bourgo (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1805 1. udgave: Vilhelm Tell. Skuespil af Schiller. Oversat af K. L. Rahbek. Professor. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt hos Andreas Seidelin i store Kannikestræde No. 45, 1805. 214 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Friedrich von Schillers skuespil.
 Børnebog Fujita, Tamao: Wilhelm Tell. Frit efter Friedrich von Schillers drama sat i musik af G. A. Rossini. Ill. af Hiroshi Mizusawa. På dansk ved Mona Giersing. ♦ Lademann, 1972. [27] sider, illustreret (25x26 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fortællinger fra Berømte Musikværker
Detaljer
af Tamao Fujita (1906-1999, sprog: japansk)
af Gioachino Antonio Rossini (1792-1868, sprog: italiensk)
illustrationer af Hiroshi Mizusawa (sprog: japansk)
oversat af Ann Brannen (sprog: engelsk)
oversat af Mona Giersing
kollaps Noter
 note til oversat titel Den danske udgave er oversat efter den engelske udgave, oversat fra japansk af Ann Brannen.
 note om trykkested Trykt i Japan.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Schiller, Friedrich: Fridolin
Skuespil i 5 Akter af Fr. v. Holbein (Fridolin, efter Schillers Digt »Der Gang nach dem Eisenhammer«. Oversat af H.H. Schønberg
af Franz von Holbein (1779-1855, sprog: tysk)
oversat af H.H. Schønberg (1785-1845)
(premiere 05-09-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Schiller, Friedrich: Maria Stuart
Tragedie i 5 Akter af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Fra 1836:] Oversat af Sille Beyer
[Fra 1892:] Sørgespil i 5 Akter
[Fra 1928:] skuespil i 5 akter. Oversættelse: Valdemar Rørdam
[På Betty Nansen Teatret:] Oversat af Tom Kristensen
[Fra 1954:] Musiken arrangeret af Arne Hammelboe
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
oversat af Tom Kristensen (1893-1974)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
musik af Arne Hammelboe (1916-2005)
(premiere 10-04-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 128)
Schiller, Friedrich: Kabale og Kærlighed
[indtil 1828-29: borgerligt] Sørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[Til Dagmarteatret:] Skuespil ... Oversat af Johannes Magnussen
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 01-09-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(bearbejdelse) Macbeth
Tragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat efter Schillers Bearbejdelse (Machbeth), og indrettet af P. Foersom, Musiken af C.E.F. Weyse
[Fra 1894:] Oversættelse: Edvard Lembcke, musiken tildels af C.E.F. Weyse
[Fra 8-10-1907: 3. akts 2. scene udelades]
[Fra 1944:] tragedie i 17 billeder. Musik: Hans Schreiber
[På Århus Teater:] Oversættelse og bearbejdelse: Svend Methling
[Fra 1961:] skuespil i 2 akter. Oversættelse: Knud Sønderby, musik: Niels Viggo Bentzon, dans: Niels Bjørn Larsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Hans Schreiber, f 1912 (1912-1969)
oversat af Svend Methling (1891-1977)
oversat af Knud Sønderby (1909-1966)
musik af Niels Viggo Bentzon (1919-2000)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 15-11-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 33, 1889-1975: 69)
Schiller, Friedrich: Johanna d'Arc, Orleans Mø
Sørgespil i 5 Akter med Prolog af Fr.v. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater fra 1833-34:] Johanna d'Arc, Pigen af Orleans, romantisk Tragedie. Oversat af Th. Overskou
[På Dagmarteatret under titlen:] Jomfruen af Orléans. Oversat af Ernst v.d.Recke
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
(premiere 17-04-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Schiller, Friedrich: Wallensteins Lejr
Forspil i 1 Akt af Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 16-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Schiller, Friedrich: Røverne
Sørgespil i 5 Akter af Schiller. Oversat af J.C. Ryge.
[Gørbing Frank:] Oversat ved Mathias Rahbek
[Paa Dagmarteatret:] Skuespil, oversat af Johannes Magnussen
[På Etablissement National:] Skuespil i 1 Akt, frit efter Schillers Røverne, paa Dansk af --
[I Ulvedalene:] Bearbejdet af Adam Poulsen
[På Odense Teater:] Skuespil i 5 Akter (12 Afdelinger). Oversat af C. Riis Knudsen. Scenemusik af Vilhelm Rosenberg
oversat af J.C. Ryge (1780-1842)
oversat af Matthias Rahbek (1780-1846)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
oversat af Adam Poulsen (1879-1969)
oversat af C. Riis-Knudsen (1863-1932)
musik af Vilhelm Rosenberg (1862-1944)
(premiere 15-08-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Schiller, Friedrich: Don Carlos, Infant af Spanien
Sørgespil i 5 Akter af Fr. Schiller, oversat af K.L. Rahbek og (indrettet til det kgl. Teater) af C. Molbech
[Fra 1905:] Dramatisk digt i 5 akter. Oversættelse: Johannes Magnussen
[På Århus Teater:] Et dramatisk digt (i 13 billeder). Oversættelse: Johannes Magnussen
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
bearbejdelse af Christian Molbech (1783-1857)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 20-09-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5, 1889-1975: 13)
Schiller, Friedrich: Piccolomini
af Schiller
(premiere 05-05-1889 af Det hertugelige Sachsen-Meiningenske Hof-Theater)
Schiller, Friedrich: Wallensteins Død
af Schiller
(premiere 06-05-1889 af Det hertugelige Sachsen-Meiningenske Hof-Theater)
Schiller, Friedrich: Fiesco
Sørgespil i 5 Akter af Friedrich von Schiller. Oversat af Johannes Magnussen
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 13-04-1893 på Dagmarteatret)
Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell
Skuespil i 5 Akter af Fr.v. Schiller. Oversat af Peter Hansen. Musiken af Sophus Stockmarr
oversat af P. Hansen (1840-1905)
musik af Sophus Stockmarr (1853-1917)
(premiere 26-12-1895 på Dagmarteatret)
(andet) Don Carlos
Opera i 5 Akter (7 Afdelinger) af Giuseppe Verdi. Tekst: F.J. Méry og Camille du Locle efter Schillers drama »Don Carlos«. Oversættelse: Kaj Bendix
[På Det kgl. Teater:] Dans: Kaj Smith
[Fra 1948:] opera i 4 akter (7 afdelinger), tildels nyoversat og bearbejdet af Holger Boland
musik af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
tekst af Joseph Méry (1797-1866, sprog: fransk)
tekst af Camille du Locle (1832-1903, sprog: fransk)
oversat af Kaj Bendix (1883-1919)
danse af Kaj Forgeron Smith (1900-1935)
oversat af Holger Boland (1905-1989)
(premiere 20-11-1915 på Det ny Teater
premiere 02-03-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 52)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden