Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ludvig von Beethoven (1770-1827)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) anonym [Goethe]: Havblik og lykkelig Hjemkomst. Efter Goethe til Musik af L. Beethoven. ♦ Kbh., 1823. 2 Blade (1823, digte) BD4:sp272
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Musik (musik) Fidelio. Opera i 2 Akter af L. van Beethoven. Udførlig Tekstbog til Brug for Radio-Lyttere. Udg. af K. Jahn. ♦ Dansk Bladforlag, [1927]. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1927, dramatik)
serietitel: Radio OperaTekst
udgiver: Konrad Jahn (1888-1970)
tekst af Joseph Sonnleithner (1766-1835, sprog: tysk)
tekst af Georg Friedrich Treitschke (1776-1842, sprog: tysk)
 Note (andet) Schiller, Friedrich [von]: An die Freude. Slutningsapoteosen i Ludwig van Beethovens 9. Symfoni. ♦ Den grafiske Højskole [ikke i boghandlen], (1944). 8 sider (1944, digte)
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1945-99.
 Trykt i periodicum Beethoven: Beethoven-Notater (1948, novelle(r))
del af: Cavalcade
Detaljer
oversat af Kai Flor (1886-1965)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af: Beethovens egne Ord. [Redigeret af Philip Kruseman]. Oversat dels efter den hollandske originaludg.: Beethoven's eigen Woorden og dels efter de orignale tyske Beethoven-manuskripter af Kay Flor og med hollandskkyndig assistance af Vilh. Jung, 1948.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 6, side 80.
 Person (om) Pidoll, Carl: Forstum mede toner. Nikolaus Zmeskall von Domanovetz' erindringer. ♦ Jespersen og Pio, 1952. 222 sider. Pris: kr. 10,50 (1952, roman)
originaltitel: Verklungenes Spiel, 1949
Detaljer
af Carl Pidoll (1888-1965, sprog: tysk)
oversat af Clara Hammerich (1894-1972)
kollaps Noter
 note til oversat titel Overs. af Clara Hammerich efter "Verklungenes Spiel".
 note til titel Om Ludvig von Beethoven fortalt gennem en fiktiv ven.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Beethoven, Ludvig von: Fidelio
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Ludvig van Beethoven, Teksten af Bouilly (Léonore, ou L'amour conjugal) oversat, efter Sonnleithners [og Treitschkes] Bearbejdelse, af C.N. Rosenkilde
[Fra 1920:] Opera i 2 Akter. Oversættelse: Julius Lehmann
[Fra 1920 til 1943: Mellem 1. og 2. afdeling af 2. akt udførtes »Leonore Ouverture nr. 3«]
[Fra 1942:] opera i 2 akter (4 afdelinger)
[Fra 1962:] opera i 2 akter. Oversættelse: Volmer Dissing
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
bearbejdelse af Joseph Sonnleithner (1766-1835, sprog: tysk)
bearbejdelse af Georg Friedrich Treitschke (1776-1842, sprog: tysk)
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
oversat af Julius Lehmann (1861-1931)
oversat af Volmer Dissing (1924-1963)
(premiere 17-09-1829 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20, 1889-1975: 89)
(musik) Egmont
Sørgespil i 5 Akter af Goethe, oversat af P.T. Schorn, Musiken af L. van Beethoven. [27-3-1815, var givet nogle Scener af Egmont i Oversættelse af N.T. Bruun]
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 02-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(musik) Maaneskinssonaten
dans af Ulla Poulsen. Musik: Ludwig van Beethoven: Sonate, op. 27, nr. 2
af Ulla Poulsen Skou (1905-2001)
(premiere 14-05-1931 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 9)
(musik) Quasi una Fantasia
ballet i een akt af Harald Lander. Musik: Ludwig van Beethovens Sonate for klaver i cis moll, op. 27, nr. 2
af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 16-05-1945 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 18)
(musik) Leonore
opera i 3 akter af Ludwig van Beethoven, 1. udgaven fra 1805. Tekst: Joseph Sonnleithner efter J.N. Bouillys »Léonore, ou L'Amour conjugal«
tekst af Joseph Sonnleithner (1766-1835, sprog: tysk)
tekst af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
(premiere 16-12-1970 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden