Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Digte

Oehlenschläger: Samlede Digte, (1823, digte, dansk) BD4:sp256
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
kollaps Noter
 note til titel 1. Deel udkom 1823, 2. Deel december 1823, 3. Deel udkom februar 1824.
 note til titel Indeholder også digte ikke tidligere udgivet.
Oversigt over andre udgaver:
1803 1. udgave: Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
1803 indgår i: Digte [s075] 1. udgave: Guldhornene. Side 75-82
1805 i: Poetiske Skrifter [1s269] 1. udgave: Langelands-Reise. I Sommeren 1804. Side [269]-418
1805 Aarets Evangelium i: Poetiske Skrifter [1s419] 1. udgave: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur. Side [419]-80
1811 Romanzer og Sange 1. udgave: Digtninger. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1811-13. 1-2. Deel, 360 +364 sider
1817 Mit Hiem 1. udgave: Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider
1929 Senere udgave: Fædrelands-Sang. [Der er et yndigt Land]. Udg. den 14. November 1929 paa Digterens 150 Aars Fødselsdag. ♦ Nexø, Læge Boesen, [1929]. 8 sider. Pris: kr. 0,50
1943 Senere udgave: Der er et yndigt Land
kollaps Indhold

[2s164] Goethe: Sangeren (1823, digte)
originaltitel: Der Sänger, 1783
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
1897 Senere udgave: Sangeren. Af Goethe ved Alfr. Ipsen
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt som del af Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1783.
 note til oversat titel Tidligere oversat af K.L. Rahbek i: Wilhelm Meisters Vandreaar, 1801, bind 1, side 264.
 url Artikel om digtet på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Kalliope
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.