Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Poetiske Skrifter

Heiberg, Johan Ludvig: Poetiske Skrifter, (1862, samling, dansk) 👓
af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Poetiske Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 1-11. Bind
serietitel: Samlede Skrifter
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: J. L. Heibergs Samlede Skrifter.
 note til titel Bind 1, side [1]-12: Fortale til Samlede Skrifter, Skuespil, første Bind (1833). Link til ekstern webside archive.org
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan. Romantisk Comedie i 4 Acter. Tildeels efter Moliere (1862, dramatik)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Også med ekstra titelblad: J. L. Heibergs Samlede Skrifter. Poetiske Skrifter, Første Bind.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter (1862, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
[1c] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1862, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1862, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse. Et mythologisk Drama. Side [1] (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: Tycho Brahes Spaadom. Side [85]- (1862, dramatik)
1819 1. udgave: Tycho Brahes Spaadom. Skuespil i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Hartv. Frid. Popp, 1819. 119 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Nina. Side [175] (1862, dramatik)
1823 1. udgave: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
[3d] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi. Side [359] (1862, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[4a] Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet halv er vundet (1862, dramatik)
1817 1. udgave: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4b] Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella (1862, dramatik)
1829 1. udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider
[5a] Heiberg, Johan Ludvig: Valgerda. Lystspil i to Acter. Side [3]-141 (1862, dramatik)
1847 1. udgave: Valgerda. Lystspil i to Acter. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1847. 109 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5b] Heiberg, Johan Ludvig: Børne-Vaudeviller. Side [145]-69 (1862, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Mit Farvel til de Smaa. 2. Dyrehavsreisen. 3. De Syge.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5c] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. Side [171]-280 (1862, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[5d] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Side [281]-365 (1862, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[6a] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1862, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[6b] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret (1862, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[6c] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1862, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[6d] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillige (1862, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[7a] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors. Side [3] (1862, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[7b] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris. Side [133] (1862, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[7c] Heiberg, Johan Ludvig: Nei. Side [247] (1862, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[7d] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten. Side [331] (1862, dramatik)
1836 i: Samlede Skrifter [6e] 1. udgave: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog]
[7e] Heiberg, Johan Ludvig: Ja. Side [343] (1862, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
[7f] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken. Side [359] (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[7g] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri. Side [371] (1862, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)
[7h] Heiberg, Johan Ludvig: Ulla skal paa Bal. Side [383] (1862, dramatik)
1845 1. udgave: Ulla skal paa Bal. En Bellmansk Situation af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 5 Juli 1845. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandel, 1845. 30 sider
[8a] Heiberg, Johan Ludvig: Blandede Digte (1862, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8b] Heiberg, Johan Ludvig: Lyriske Digte (1862, digte)
[8c] Heiberg, Johan Ludvig: Mindedigte (1862, digte)
[9] Heiberg, Johan Ludvig: Romancer og Viser. Cantater. Theater-Recitationer. Leilighedssange. Impromtuer og Tilegnelser (1862, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[10a] Heiberg, Johan Ludvig: Noveller og Fortællinger (1862, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Den farlige Taushed. 2. Kaninen. 3. Slottet i Ruel. 4. En Begivenhed, oplevet og fortalt af Ernst Emanuel (Et Fragment).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[10b] Heiberg, Johan Ludvig: Amors Liv og Levnet (1862)
1834 i: Samlede Skrifter [1cf] 1. udgave: Amors Liv og Levnet. Fortalt af ham selv
[10c] Heiberg, Johan Ludvig: Nye Digte (1862, digte)
1841 1. udgave: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1841 [udkom 21-12-1840]. 250 sider
[10d] Heiberg, Johan Ludvig: Nøddeknækkerne (1862)
1844 indgår i antologien: Urania [s143] 1. udgave: Nöddeknækkerne. Et Satyrspil. Side 143-208
[11s003] Heiberg, Johan Ludvig: Fragment af Göthes Faust (1862)
kollaps Noter
 url https://hdl.handle.net/2027/uva.x030801752. Link til ekstern webside hdl.handle.net
[11s031] Heiberg, Johan Ludvig: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse (1836. 1838). Side [31]-60 (1862, dramatik)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
1849 i: Poetiske Skrifter [8:s355] 1. udgave: Brudstykker af Calderons Comedier i Oversættelse. Side [355]-81
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: I: Huus med tvende Døre Vogtes ikke let (Første Act). II: Damen og Ternen (Første Act). III: Sanct Patricii Skærsild (Anden og Tredie Act).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11s061] Heiberg, Johan Ludvig: Seer jer i Speil. Lystspil i een Act. (Tildeels efter Töpfer). Første Gang opført paa det kongelige Theater den 11te October 1830. Side [61]-113 (1862, dramatik)
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[11s115] Heiberg, Johan Ludvig: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske. Side [115]-273 (1862, dramatik)
1836 1. udgave: Guldkorset. Lystspil i to Acter efter det Franske ved J. L. Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1836. 28 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 79)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[11s277] Heiberg, Johan Ludvig: Forsøg i det tydske sprog (1862)
[11s397] Heiberg, Johan Ludvig: Franske smaadigte. Side [397]-402 (1862, digte)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.