Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samlede Skrifter

Heiberg, J. L.: Samlede Skrifter, (1833-41, dramatik, dansk)
af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Samlede Skrifter. Skuespil. ♦ Schubothe, 1833-41. 1-7 Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Tredie Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Fjerde Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Femte Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Sjette Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Syvende Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[1a] Heiberg, Johan Ludvig: Pottemager Walter. Marionetspil i fem Acter. Side [1]-195 (1833, dramatik)
1814 indgår i: Marionettheater [b] 1. udgave: Pottemager Walter. En romantisk Spil i frem Acter. Side [96]-280
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-xvi: Fortale.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Heiberg, Johan Ludvig: Julespøg og Nytaarsløier. Comedie i to Acter med et Intermezzo. Side [197]-376 (1833, dramatik)
1817 1. udgave: Julespøg og Nytaarsløier. Comødie af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, [Forfatteren], 1817 [ie: 1816]. x + 250 [1] sider + nodebilag. (Trykkeri: Trykt hos Hofbogtrykker Christensen)
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2a] Heiberg, Johan Ludvig: Psyches Indvielse. Et mythologisk Skuespil. Udkom 1817. Side 1-85 (1833, dramatik)
1817 1. udgave: Psyche. Et mythologisk Skuespil [i fire Akter]. Første Deel. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt hos Boas Brünnich, 1817. viii + 104 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2b] Heiberg, Johan Ludvig: Prindsesse Isabella eller Tre Nætter ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de October 1829. Side 87-302 (1833, dramatik)
1829 1. udgave: Prindsesse Isabella eller Tre Aftener ved Hoffet. Lystspil i tre Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1829. 178 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[2c] Heiberg, Johan Ludvig: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville i een Act. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1825. Side 303-400 (1833, dramatik)
1825 1. udgave: Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, paa Boghandler C.A. Reitzels Forlag, 1825. 92 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
[3a] Heiberg, Johan Ludvig: Dristig vovet, halv er vundet (1834, dramatik)
1817 1. udgave: Dristig vovet, halv er vundet. Romantisk Skuespil. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Boas Brünnich, 1817 [udkom november 1816]. 212 sider
[3b] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret (1834, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[3c] Heiberg, Johan Ludvig: Elverhøi (1834, dramatik)
1828 1. udgave: Elverhøi. Skuespil i fem Acter. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjöbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828. xii + 120 sider
[4a] Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene (1835, dramatik)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
[4b] Heiberg, Johan Ludvig: Et Eventyr i Rosenborg Have (1835, dramatik)
1827 1. udgave: Et Eventyr i Rosenborg Have. Operette. Musiken componere af Weyse. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 67 sider
[4c] Heiberg, Johan Ludvig: De uadskillelige (1835, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[5a] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris (1835, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider
[5b] Heiberg, Johan Ludvig: Nina. [2. omarbejdede udgave] (1835, dramatik)
1823 1. udgave: Nina eller Den Vanvittige af Kierlighed. Skuespil i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, trykt og forlagt hos Andreas Seidelin, 1823. 251 sider
[5c] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors (1835, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[6a] Heiberg, Johan Ludvig: Alferne (1836, dramatik)
1835 1. udgave: Alferne. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandling, 1835. 86 sider
[6b] Heiberg, Johan Ludvig: Den otte og tyvende Januar (1836, dramatik)
1826 1. udgave: Den otte og tyvende Januar. Vaudeville. Udgivet af Ferdinand Anton Christian Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Bekostning, hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 78 sider
[6c] Heiberg, Johan Ludvig: Don Juan (1836, dramatik)
[6d] Töpfer, [Karl]: Seer jer i Speil! (1836, dramatik)
af Karl Friedrich Gustav Töpfer (1792-1871, sprog: tysk)
1830 1. udgave: Seer jer i Speil! Lystspil i een Act, paa rimede Vers. Efter Töpfers Manuscript »Nehmt ein Exempel dran« ved J.L. Heiberg. Udgivet af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1830. 45 sider
[6e] Heiberg, Johan Ludvig: Supplicanten. [Vaudeville i een Monolog] (1836, dramatik)
1849 i: Poetiske Skrifter [6ea] Senere udgave: Supplicanten
1862 i: Poetiske Skrifter [7d] Senere udgave: Supplicanten. Side [331]
1896 indgår i: Vaudeville-Situationer [a] Senere udgave: Supplicanten
1916 indgår i: Udvalgte Digtninger [c] Senere udgave: Supplicanten
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Kjøbenhavns flyvende Post, nummer 23, 22-2-1830.
[7a] Heiberg, Johan Ludvig: Fata Morgana (1841, dramatik)
1838 1. udgave: Fata Morgana. Eventyr-Comedie. ♦ Kjøbenhavn, Schubothes Boghandling, 1838. 125 sider
[7b] Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
[7c] Heiberg, Johan Ludvig: Nej (1841, dramatik)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
[7d] Heiberg, Johan Ludvig: Ja! Vaudeville-Monolog. Fortsættelse af Nei. Side 379-93 (1841, dramatik)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[7e] Heiberg, Johan Ludvig: Emilies Hjertebanken (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Emilies Hjertebanken. Vaudeville-Monolog af J.L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 13 Mai 1840. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 15 sider
[7f] Heiberg, Johan Ludvig: Grethe i Sorgenfri (1841, dramatik)
1840 1. udgave: Grethe i Sorgenfri. Vaudeville-Monolog af J. L. Heiberg. Første Gang opført paa det Kongelige Theater den 18 September 1840, som Prolog i Anledning af H.M. Kongens høie Fødselsdag. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 14 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.D. Qvist, Bog- og Nodetrykker)