Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ambroise Thomas (1811-1896)

Sprog: fransk
Anquetil (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Musik (musik) Planard, E. de og Paul Duport: Parykmageren. Syngespil i tre Acter af E. de Planard og Paul Duport. Musiken af Ambroise Thomas. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1839. 24 sider (tospaltet). Pris: 24 Sk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 109) (1839, dramatik) BDsupp:sp795 👓
originaltitel: Le perruquier de la Régence, 1838
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:109
Detaljer
af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Anquetil: Blanco Capello eller Venedig og Florents i det sextende Aarhundrede. Udgives som Tillæg til "Flyveposten". ♦ 1855. Deel 1-2, 216 + 198 sider (1855, roman) EMP4747
originaltitel: Bianca Capello, 1853
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Flyveposten 13-6-1855, note side 2: Til vore udenbyes Abonnenter vil i disse Dage med Pakkeposten blive afsenddt Resten af Romanen "Danserinden" de 23 første Ark af Romanen "Bianca Capello", ialt 26 Ark.
 note om fraklipningsføljeton Tillægsark til Flyveposten fra 23-3-1855.
 Musik (musik) Carré, Michel, og Jules Barbier: Mignon. Opera i tre Akter. Overs. af Adolph Hertz. Musiken af Ambroise Thomas. ♦ F. Borchorsts Forlag, 1880. 22 sider. Pris: kr. 0,40. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 225) (1880, dramatik)
originaltitel: Mignon, 1866
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:225
Detaljer
af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
1909 Senere udgave: Mignon. Opera i tre Akter. Musiken af A. Thomas. Overs. af A. Hertz. ♦ Gyldendal, 1909. 18 sider. Pris: kr. 0,50. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 225)
1920 Senere udgave: Mignon. Opera i 3 Akter af Michel Carré og Jules Barbier. Oversat af Adolph Hertz. Musiken af Ambroise Thomas. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1920. 32 sider. Pris: kr. 1,35
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til Schubothe.
 note om oplag 2. Oplag, 1881.
 note om oplag 2. Oplag [ie: 3. Oplag], 1887.
 Bog (musik) Carré, Michel, og Jules Barbier: Mignon. Opera i tre Akter. Musiken af A. Thomas. Overs. af A. Hertz. ♦ Gyldendal, 1909. 18 sider. Pris: kr. 0,50. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 225) (1909, dramatik)
Detaljer
af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
1880 1. udgave: Mignon. Opera i tre Akter. Overs. af Adolph Hertz. Musiken af Ambroise Thomas. ♦ F. Borchorsts Forlag, 1880. 22 sider. Pris: kr. 0,40. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 225)
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1901-08.
 Bog (musik) [Carré, Michel, og Jules Barbier]: Mignon. Opera i 3 Akter af Michel Carré og Jules Barbier. Oversat af Adolph Hertz. Musiken af Ambroise Thomas. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1920. 32 sider. Pris: kr. 1,35 (1920, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1922
Detaljer
af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
1880 1. udgave: Mignon. Opera i tre Akter. Overs. af Adolph Hertz. Musiken af Ambroise Thomas. ♦ F. Borchorsts Forlag, 1880. 22 sider. Pris: kr. 0,40. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 225)
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1922.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Parykmageren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Ambroise Thomas, Teksten af E. de Planard og Paul Duport. Oversat af Th. Overskou
tekst af François Antoine Eugène de Planard (1783-1855, sprog: fransk)
tekst af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 02-09-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(musik) Mignon
Opera i 3 Akter af Ambroise Thomas, Teksten af Michel Carré og Jules Barbier [frit efter J.W. v. Goethe's Roman »Wilhelm Meister«]. Oversat af Ad. Hertz
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
andet af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Adolph Hertz (1824-1882)
(premiere 06-01-1880 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 56, 1889-1975: 76)
(musik) Hamlet
Opera i 5 Akter af Amboise Thomas, Teksten af M. Carré og J. Barbier. Oversat af H.P. Holst
tekst af Michel Carré, f 1821 (1821-1872, sprog: fransk)
tekst af Paul Jules Barbier (1825-1901, sprog: fransk)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
(premiere 20-11-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden