Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

François Antoine Eugène de Planard (1783-1855)

Sprog: fransk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Dramatik Planard, [F. A. E. de]: Silkestigen. Comedie i een Act. Efter Planard, ved N. T. Bruun. ♦ Kiøbenhavn, J. H. Schubothes Forlag, 1811. 78 sider (1811, dramatik) BD4:sp407 👓
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik anonym [Planard]: Ægtemanden ved en Hændelse. Comoedie i to Acter [oversat paa Tydsk] af Lembert [ie: Tremler, Wenzel]. Oversat [fra Tydsk] af N.T. Bruun. Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp407
bearbejdelse: Wenzel Tremler (1770-1851, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog (tekst) Planard: Skovhuggerens Søn. Syngestykke i 3 Acter. Musiken componeret af [Geo.] Onslow. Oversat af J.L. Heiberg. ♦ [Kjøbenhavn, udgivet af Ferdinand Printzlau, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1828]. 19 sider (1828, dramatik) BD4:sp303
originaltitel: Le colporteur
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 1:010
Detaljer
musik af George Onslow (1784-1853, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
kollaps Noter
 Dramatik Planard: Marie. Musiken af [Louis Jos. Ferd.] Herold. [Oversat af Thom. Overskou.] [Kbh., 1830]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 29) (1830, dramatik) BD4:sp304
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 2:029
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Planard, E. de: Klerkevænget. Syngestykke i tre Acter. Af E. de Planard. Musiken af Herold. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, paa den Schubothske Boghandlings Forlag, 1834. 92 sider. (Trykkeri: Trykt ... hos Bianco Luno & Schneider) (1834, dramatik) BDsupp:sp795 👓
Detaljer
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 Dramatik Planard, E. de og Paul Duport: Parykmageren. Syngespil i tre Acter af E. de Planard og Paul Duport. Musiken af Ambroise Thomas. Oversat af Th. Overskou. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1839. 24 sider (tospaltet). Pris: 24 Sk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 109) (1839, dramatik) BDsupp:sp795 👓
originaltitel: Le perruquier de la Régence, 1838
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 5:109
Detaljer
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Planard, François Antoine Eugène de: Silkestigen
Komedie i 1 Akt af Planard. Oversat af N.T. Bruun
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 08-10-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
Planard, François Antoine Eugène de: Vekselen
Lystspil i 1 Akt af Planard (La lettre de change), oversat, efter Georg Lotz's tyske Oversættelse af N.P. Nielsen
oversat af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af N.P. Nielsen, f 1795 (1795-1860)
(premiere 19-02-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst) Skovhuggerens Søn
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Georg Onslow, Teksten af de Planard. Oversat af J.L. Heiberg, Dansen af P. Funck
musik af George Onslow (1784-1853, sprog: fransk)
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
(premiere 28-10-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(tekst) Marie
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af L.J. Hérold, Teksten af de Planard. Oversat af Th. Overskou
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 25-09-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst) De to Familier
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Labarre, Teksten af Aug. de Planard. Oversat af N.V. Dorph, Dansen af P. Funck
musik af Th. Labarre (1805-1870, sprog: fransk)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
danse af Poul Funck (1790-1837)
(premiere 17-09-1833 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst) Klerkevænget
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Louis Hérold, Teksten af E. de Planard. Oversat af Th. Overskou, Dansen af August Bournonville
musik af Louis Joseph Ferdinand Hérold (1791-1833, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 28-10-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst) Parykmageren
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Ambroise Thomas, Teksten af E. de Planard og Paul Duport. Oversat af Th. Overskou
musik af Ambroise Thomas (1811-1896, sprog: fransk)
tekst af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 02-09-1839 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst) Lynet
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F. Halévy, Teksten af Planard og Saint-Georges. Oversat af C.F. Güntelberg, gennemset og 3die Akt bearbejdet af Einar Christiansen
musik af Jacques François Fromental Élie Halévy (1799-1862, sprog: fransk)
tekst af Jules-Henri Vernoy de Saint Georges (1799-1875, sprog: fransk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
oversat af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 26-03-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst) Mantillen
Syngestykke i 1 Akt af Viggo Kalhauge. Tekst: Karl Rimestad efter Planard's og Hautefeuille-Goubaux's libretto »La Mantille«. Iscenesættelse: Pietro Krohn
musik af Viggo Kalhauge (1840-1905)
oversat af Carl Rimestad (1853-1904)
tekst af Prosper Parfait Goubaux (1795-1859, sprog: fransk)
(premiere 07-09-1889 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden