Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber

antologi: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, (1764-79, samling, dansk) BD4:sp161
af Et patriotisk Selskab
Detaljer
Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Ved et patriotisk Selskab, 1761-83. 1.-7. Bind, 1-14 Stykke
kollaps Noter
 note til titel Titelblad for bind 1 har året 1764. Første stykkes titelblad har 1761.
 url Fuld visning af bogen, Første Bind (1.-2. stykke), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Andet Bind (3. stykke i 2. oplag 1770, 4. stykke 1766), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Tredie Bind (5.-6. stykke), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Fierde Bind (7.-8. stykke), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, Femte Bind (9.-10. stykke), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, 7 Bind (13.-14. stykke), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 1, 1. stykke 1761, Andet Stykke 2. Oplag 1770, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 2, 3. stykke (1764), på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, 5 Bind 10. Stykke (med indskudte sider til noter, ukomplet, slutter med side 144 (af 247, dvs. indeholder kun teksten til Sigrid)) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1d] anonym [Hammer, Morten]: Digt om Søefarten (1761, tekster)
af Morten Hammer (1739-1809)
[2a] Voltaire, de: Merope. Oversat af H. Schiermann (1764, dramatik)
originaltitel: Merope, 1743
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Hans Schiermann (1728-1796)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [2a] Senere udgave: Mérope. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1770
1831 Senere udgave: Merope. Fordansket af H.v. [ie: Joh. Heinr. v. Buchwald]. Kiel, 1831
1832 Senere udgave: Udvalgte Gjester. Zaire. Merope. Alzire. Efter Voltaire, ved H. v. Buchwald. Tilegnet Hendes Majestæt Dronningen. ♦ Kbh., 1832. 247 sider
[2c] anonym [Hammer, Morten]: Cleon. En Fortælning (1764, tekster)
af Morten Hammer (1739-1809)
[2d] anonym [Luxdorph, B.W.]: Tossernes Lyksalighed (1764, digte)
af B.W. Luxdorph (1716-1788)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat. [Sorøe, 1764].
[4s011] Sandøe, Jens: Ode om Guds Hellighed. Ved Jens Sandøe. Side [11]-32 (1766, digte)
af Jens Sandøe (1743-1817)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5s001] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kiærlige Daatter. Comedie udi Fem Acter. Ved Jomfrue Charlotta Dorothea Biehl. Side [1]-124 (1766, dramatik)
af Dorothea Biehl (1731-1788)
1772 i: Comedier [1b] Senere udgave: Den kierlige Datter. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Oplagt paa det typographiske Selskabs Bekostning, 1772. 118 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[5s125] Gresset, [Jean Baptiste Louis]: Ververt eller Kloster-Papegøien. En Fortælning. Side [125]- (1766, digte)
originaltitel: Ver-Vert, 1734
af Jean-Baptiste-Louis Gresset (1709-1777, sprog: fransk)
oversat af Adolph Gotthard Carstens (1712-1795)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [127-28]: [Forord af oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: At den gunstige Læser, som ved at holde denne Fortælning imod Gressets Ververt vil finde meget liden Overensstemmelse derimellem, ikke skal henregnes det til Mangel, eller Skiødesløshed; bør jeg erindre, at den Franske Original ei var mig bekiendt, da jeg for endeel Aar siden foretog dette Arbeide, men alene et Udtog og nogle faa Steder af den Engelske Oversettelse i Monthly Review 1751, March ...
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[7s001] Bull, Hans: Hvor roesværdig en ægte Landets Fadere er frem for en Herre, som sætter sin Ære i Erobringer. En Priis-Digt ved Hans Bull. Side [1]-20 (1769, digte)
af Hans Bull (1739-1783)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[7s057] Beck, Lovise Sophie: Selim og Zulima. Comoedie i 5 Acter. Side [57]-158 (1769, dramatik)
af Lovise Sophie Beck (1738-1777)
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [4-2-1767] Skrevet mine Tanker om en Comoedie, kaldet Selima.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[8s093] Vogelius, Peder: Lovtale over Erkebiskop Absalon. Ved Peder Vogelius. Side [93]-196 (1770, tekster)
af Peder Vogelius (1741-1787)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[9s001] Vogelius, Peder: Lovtale over Knud den Store. Som Priiskrift i Veltalenhed. Ved Peder Vogelius. Side [1]-138 (1771, tekster)
af Peder Vogelius (1741-1787)
[9s139] Bull, Hans: Om Landmandens Lyksalighed ved Friheds og Eiendoms Nydelse. En Priis-Digt af Hans Bull. Side [139]-60 (1771, digte)
af Hans Bull (1739-1783)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[10a] anonym [Suhm, Peter Frederik]: Sigrid eller Kierlighed Tapperheds Belønning. En Fortælling som Priisskrift i Veltalenhed (1772, roman)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
[10b] Voltaire: Alzire eller Amerikanerne. Sørgespil i Fem Optog af Herr Voltaire. Oversat af Th. Stockfleth (1772, tekster)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Th. Stockfleth (1742-1808)
1770-73 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Oeuvres chiosies de théâtre de Mr. De Voltaire [1b] 1. udgave: Alzire ou les Américains. Tragédie. Suivant la nouvelle édition in 4º 1768. Copenh., 1769
[11a] Ewald, Johan: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt (1774, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1778 Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i 3 Handlinger. En Priisdigt. U.St., o.A. [tilskrevet: 1778]
1781 i: Nye originale Skuespil [3aa] Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger, af Johan Evald. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.].104 sider
1835 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. Redigeret af J. C. Lange. ♦ 1835. 194 sider
1853 i: Samtlige Skrifter [5a] Senere udgave: Balders Død. Et heorisk Syngespil i tre Handlinger. Side 1-82
1887 Senere udgave: Balders Død
1904 indgår i: Udvalgte Skrifter [s001] Senere udgave: Balders Død. Et heroisk Sørgespil i tre Handlinger. Side [1]-80
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [12-11-1773] Læst Evalds Balders Død. Non sani hominis [ie: en gal mand].
[11b] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: De tre Venner. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid (1774, tekster)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
1775 Senere udgave: De tre Venner eller Hialmar, Asbiørn og Orvarodd. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. Anledningen er tagen af Orvarodds Saga. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Hofbogtrykker Nicolaus Møller, 1775. 60 sider
[12e] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Signe og Habor eller Kierlighed stærkere end Døden. Ved Forfatteren af Sigrid (1777, tekster)
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
[13s005] Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt af Johannes Ewald. Side [5]-142 (1779, dramatik)
af Johannes Ewald (1743-1781)
1779 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i 3 Handlinger. En Priisdigt. Kbh., 1779. 138 sider
1780 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i 3 Handlinger. Kbh., 1780
1783 i: Nye originale Skuespil [4a] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngestykke i 3 Handlinger. [Musiken af Joh. Hartmann d. Æ.]
1835 Senere udgave: Udvalgte Skrifter. Redigeret af J. C. Lange. ♦ 1835. 194 sider
1853 i: Samtlige Skrifter [5b] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side 83-180
1893 Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Med Oplysninger udg. af "Dansklærerforeningen" ved Ida Falbe-Hansen. ♦ Gyldendal, 1893. 113 sider. (Danske Forfattere, Nr. 31-32)
1904 indgår i: Udvalgte Skrifter [s081] Senere udgave: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side [81]-174
1930 Senere udgave: Fiskerne
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [27-3-1779] Læst Evalds Fiskere med stor Behag.
[13s143] Kampmann, Henrik: Lovtale over Kong Christian den Tredie. Som Priisskrift i Veltalenhed. Ved Henrik Kampmann. Side [143]-282 (1779, tekster)
af Henrik Kampmann (1750-1828)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[13s283] Sandøe, Jens: Urania eller Religionen. En Ode ved D. Jens Sandøe. Side [283]-91 (1779, digte)
af Jens Sandøe (1743-1817)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
[14c] pseudonym [Suhm, Peter Frederik]: Alfsol. En Fortælling (1783, novelle(r))
af Peter Frederik Suhm (1728-1798)
1783 Senere udgave: Alfsol. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid. ♦ København, Trykt hos Friderich Wilhelm Thiele, 1783. 60 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.