Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Samtlige Skrifter

Ewald, Johannes: Samtlige Skrifter, (1850-55, samling, dansk) 👓
af Johannes Ewald
noter af F. L. Liebenberg
Detaljer
Samtlige Skrifter. Udgivne ved Understøttelse af Samfundet for den danske Litteraturs Fremme. ♦ Kjøbenhavn, E.L. Thaarups Forlag, 1850-55. 1-8 Deel, (viii + 234) + 347 + 346 + 313 + 350 + 330 + 235 + 368
kollaps Noter
 note til titel Forord og anmærkninger af F.L. Liebenberg.
 url Fuld visning, 1-2 Deel, på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, 3-4 Deel, på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, 5-6 Deel, på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, 7-8 Deel, på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[3s001] Ewald, Johannes: Adam og Eva eller Den ulykkelige Prøve. Et dramatisk Stykke i fem Handlinger med Mellemsange. Side [1]-142 (1851, dramatik)
1769 1. udgave: Adam og Ewa eller den ulykkelige Prøve. Et dramatisk Stykke i fem Handlinger med Mellem-Sange. ♦ Kiöbh., Trykt hos Philibert, 1769. 252 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 273-308: Anmærkninger.
[3s143] Ewald, Johannes: Rolf Krage. Et Sørgespil i fem Handlinger. Side [143]-270 (1851, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 308-346: Anmærkninger.
[3s296] Klopstock: [Fragment af Messias]. Side 296-308 (1851, digte)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af den indledende tekst: Efter Adam og Eva havde Th. [E.L. Thaarup] isinde af optage i Texten en hidtil utrykt Oversættelse af Klopstocks Messias, I. Sang, 1-302 Vers, der findes imellem de ewaldske Mspter. Udg., der antager denne begyndte Oversættelse for ældre end Omarbeidelsen af Adam og Eva, har fundet den for lidt heldig til at anføres andetsteds end her i Anmærkningerne:.
[5a] Ewald, Johannes: Balders Død. Et heorisk Syngespil i tre Handlinger. Side 1-82 (1853, dramatik)
1774 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [11a] 1. udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt
[5b] Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side 83-180 (1853, dramatik)
1779 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [13s005] 1. udgave: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt af Johannes Ewald. Side [5]-142

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.