Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Skrifter

Ewald, Johannes: Udvalgte Skrifter, (1904, samling, dansk) 👓
af Johannes Ewald
noter af F. L. Liebenberg
Detaljer
Udvalgte Skrifter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 503 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Efter Johannes Ewalds samtlige Skrifter (I-VIII), udgivne ved Undersøttelse af Samfundet for den danske Literaturs Fremme (1850-55).
De tilføjede Noter tildels paa Grundlag af F.L. Liebenbergs Anmærkninger til ovennævnte Udgave.
 note til titel Side [329]-441: Joh. Ewalds Levnet og Meninger (Fragment).
 note til titel Side [443]-69: Fortale til Joh. Ewalds samtlige Skrifter. Første Bind, 1780 [Signeret: Kiøbenhavn, den 14. Febr. 1780, Johannes Ewald].
kollaps Indhold

[s001] Ewald, Johannes: Balders Død. Et heroisk Sørgespil i tre Handlinger. Side [1]-80 (1904, dramatik)
1774 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [11a] 1. udgave: Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt
kollaps Noter
 note til titel Side 80: [Anmærkninger].
[s081] Ewald, Johannes: Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger. Side [81]-174 (1904, dramatik)
1779 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [13s005] 1. udgave: Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt af Johannes Ewald. Side [5]-142
kollaps Noter
 note til titel Side 173-74: [Anmærkninger].
[s179] Ewald, Johannes: Udvalgte Digte. Side [175]-328 (1904, digte)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I: Udvalg af Cantater og aandelige Poesier. II: Udvalgte Festdigte til Kongehuset. III: Philet. IV: Udvalg af Blandede Digte.
[s471] Ewald, Johannes: De brutale Klappere. Et tragicomisk Forspil i een Handling. Side [471]-503 (1904, dramatik)
1771 1. udgave: De brutale Klappere. En tragi-comisk Forspil. Til Brug for den kgl. danske Skueplads. Kbh., den 25. Novbr. 1771
kollaps Noter
 note til titel Side 502-03: [Anmærkninger].

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.