Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Gyldendals Bibliothek for Hjemmet

serie: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, (1899-16)
redigeret af Vilhelm Østergaard
Detaljer
Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. Ugeskrift for dansk Literatur. Redigeret af Vilhelm Østergaard. ♦ Gyldendal, 1899-16
kollaps Noter
 note til titel I begyndelsen er det strengt taget et tidsskrift, hvorigennem man samler teksterne til bøger og kan lade dem indbinde, men senere kunne hæfterne købes uden abonnement og til sidst udkom bøgerne indbundne.
 note til titel Fra og med 10. årgang med titlen: Gyldendals Bibliothek.
 note til titel Fra og med 9. årgang forkortes serietitlen flere steder: Gyld. Bibl. Udg.
 note til titel Fra 1902 med undertitlen: Ugeskrift for dansk og norsk Literatur.
 note til titel Fra 1905 med undertitlen: Ugeskrift for nordisk Literatur.
 note til titel Fra og med 12. årgang (1910-11) opgives den ugevise hæftesubskription og der udkommer 12 årlige bind.
 url Torben Nielsen: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet. En halvglemt kulturindsats. i: Fund og Forskning. Bind 35 (1996), side 141-66.  Link til ekstern webside tidsskrift.dk
Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, serie
1899 se: Fire Digte (1899-1900) (Paludan-Müller, Fr.)
1899 se: Bogen om Lille-Bror (1908) (Geijerstam, G. af)
1899 se: Dandserinden (1900) (Paludan-Müller, Fr.)
1899 se: Gurre (Drachmann, Holger)
1900 se: Fortællinger i Prosa (Winther, Christian)
1900 se: Fortællinger (Gyllembourg-Ehrensvärd, Fru)
1900 se: Guldmageren (Hauch, C.)
1900 se: Improvisatoren (Andersen, H. C.)
1900 (faglitteratur): Jammersminde (Ulfeldt, Leonora Christina)
1900 se: Landsbybørnene (Ingemann, B. S.)
1900 se: Til Een (Winther, Chr.)
1900 se: Udvalgte Fortællinger (Schandorph, S.)
1901 se: Fortællinger paa Vers og Træsnit (Winther, Christian)
1901 se: Kun en Spillemand (Andersen, H. C.)
1901 se: Noveller (Blicher, St. St.)
1901 se: Romantiske Fortællinger (Ingemann, B. S.)
1901 se: Samlede Digte (Wessel, Johan Herman)
1901 se: Skipper Worse (Kielland, A. L.)
1901 se: Udvalgte Digtninger (Møller, Poul Martin)
1901 se: Udvalgte Fortællinger (Drachmann, Holger)
1901 se: Vaudeviller i Udvalg (Heiberg, Johan Ludvig)
1902 se: Tre Lystspil (Hertz, Henrik)
1902 (faglitteratur): Fem danske Digtere (Brandes, Georg)
1902 se: Fortællinger fra Oplysningstiden (antologi)
1902 se: Fortællinger i Prosa (Winther, Christian)
1902 se: Fortællinger (Gyllembourg-Ehrensvärd, Fru)
1902 se: Fra Landet (Nielsen, Anton)
1902 se: Den lille Hornblæser (1905) (Holst, H. P.)
1902 se: O. T. (Andersen, H. C.)
1902 se: Smaafolk (Schandorph, Sophus)
1903 se: De to Baronesser (Andersen, H. C.)
1903 se: To Fortællinger (Ingemann, B. S.)
1903 se: Det gamle Apothek (Schandorph, S.)
1903 se: Kristen Bloks Ungdomsstreger (Ingemann, B. S.)
1903 se: Lystspil (Hertz, Henrik)
1903 se: Romancer og Ballader (Winther, Christian)
1903 se: Udvalgte Fortællinger (Cait Etlar)
1903 se: Udvalgte Fortællinger (Thoresen, Magdalene)
1903 se: Vaudeviller (Heiberg, Johan Ludvig)
1904 se: Digtninger (Paludan-Müller, Fr.)
1904 se: Niels Ribes Æventyr (Østergaard, V.)
1904 se: En polsk Familie (Hauch, Carsten)
1904 se: Præriens Saga (Janson, Kristofer)
1904 se: Samlede Skrifter (Elster, Kristian)
1904 se: Udvalgte Fortællinger (Bjørnson, Bjørnstjerne)
1904 se: Udvalgte Skrifter (Ewald, Johannes)
1904 se: Øen i Sydhavet (Oehlenschläger, Adam)
1905 se: Fortællinger (Bauditz, Sophus)
1905 se: Fortællinger (Rist, P. Fr.)
1905 se: Garman & Worse (Kielland, Alexander L.)
1905 se: Makra (Ewald, Carl)
1905 se: Niels Klims underjordiske Reise (Holberg, Ludvig)
1905 se: Salomon Baadsmand (Etlar, Carit)
1905 se: Skovfogedbørnene (Schandorph, Sophus)
1905 se: Udvalgte Digtninger (Heiberg, J. L.)
1905 se: Udvalgte Digtninger (Oehlenschläger, Adam)
1905 se: Udvalgte Noveller (Blicher, St. St.)
1905 se: Yngre danske Digtere (antologi)
1906-7 se: Udvalgte Skrifter (Lange, Thomas)
1906 se: Fribytteren paa Østersøen (Rydberg, Viktor)
1906 se: Livsslaven (Lie, Jonas)
1906 se: Romantiske Skuespil (Hertz, Henrik)
1906 se: Den sidste Athenienser (Rydberg, Viktor)
1906 se: Sjødronningen (Paulsen, John)
1906 se: Udvalgte Fortællinger (Ewald, H. F.)
1906 se: Vaabensmeden (Rydberg, Viktor)
1907 se: Et Aar i Embede (Schandorph, Sophus)
1907 se: Amtmandens Døtre (Collett, Camilla)
1907 se: Familien Nordby (Ewald, H. F.)
1907 se: Familjen paa Gilje (Lie, Jonas)
1907 (faglitteratur): Illustreret dansk Literaturhistorie (Østergaard, Vilhelm)
1907 se: Ravnen (Goldschmidt, M.)
1907 se: Strænge Tider (Tavaststjerna, Karl A.)
1907 se: Tyge Brahe (Østergaard, V.)
1907 se: Udvalgte Digtninger (Baggesen, Jens)
1908-9 se: Karolinerne (Heidenstam, Verner v.)
1908 se: To Skuespil (Ibsen, Henrik)
1908 se: Det flager i byen og på Havnen (Bjørnson, Bjørnstjerne)
1908 se: Fortællinger (Drachmann, Holger)
1908 se: Germanernes Lærling (Gjellerup, Karl)
1908 se: Jagtbreve (Boganis)
1908 (faglitteratur): Mit Livs Eventyr (Andersen, H. C.)
1908 se: Valravn og Sol (Stuckenberg, Viggo)
1908:a se: Kongs-Emnerne (1908) (Ibsen, Henrik)
1908:b se: Gildet på Solhaug (1908) (Ibsen, Henrik)
1908:b se: Nye Jagtbreve (1908) (Boganis)
1909 se: To Portræter (Pontoppidan, Henrik)
1909 se: Digte i Udvalg (Aarestrup, Emil)
1909 se: Historier (Ewald, Carl)
1909 se: Kejser og Galilæer (Ibsen, Henrik)
1909 se: Samlede Novelletter (Kielland, Alexander L.)
1909 se: Sne (Kielland, Alexander L.)
1909 se: Soldaterliv i Krig og Fred (Helms, Johs.)
1909 se: Tine (Bang, Herman)
1909 se: Udvalgte Fortællinger (Skram, Amalie)
1909:b se: Sankt Hans Fest (1909) (Kielland, Alexander L.)
1910 se: Et Aar i Kjøbenhavn (Bernhard, Carl)
1910 se: Et Dukkehjem (Ibsen, Henrik)
1910 se: Dyre Rein (Lie, Jonas)
1910 (faglitteratur): Eugénie, Frankrigs sidste Kejserinde (Tschudi, Clara)
1910 se: Den gamle Præst (Knudsen, Jakob)
1910 se: Gunvor Kjeld (Krag, Thomas)
1910 se: Gustav Adolf og Trediveaarskrigen (Topelius, Zacharias)
1910 se: Guvernørens Frue (Malling, Mathilda)
1910 se: Julefortællinger (Budde, L.)
1910 se: Liv i Rusland (Kovalevsky, Sonja)
1910 se: Lykkens Yndling (Bernhard, Carl)
1910 se: Melodramer (Drachmann, Holger)
1910 se: Mogens (Jacobsen, J. P.)
1910 se: En Overkomplet (Drachmann, Holger)
1910 se: Den store Magt (Nielsen, Zakarias)
1910:b se: Vera Vorontzoff (1910) (Kovalevsky, Sonja)
1911 se: Bræen (Jensen, Johannes V.)
1911 se: Kristian den Anden (Ewald, H. F.)
1911 se: En dejlig Dag (Bang, Herman)
1911 se: Frederik Tapbjergs Plovgilde (Aakjær, Jeppe)
1911 se: Gaa paa! (Lie, Jonas)
1911 se: Hjørdis (Janson, Kristofer)
1911 se: Joppe (Christiansen, Einar)
1911 se: Kronen (Bruun, Laurids)
1911 se: Legender og Fortællinger i Udvalg (Lagerlöf, Selma)
1911 se: En Lykkeridder (Molander, H.)
1911 se: Victoria (Hamsun, Knut)
1911 se: Vilhelm Zabern (Hauch, Carsten)
1912 se: En Aften i Skovridergaarden (Bauditz, Sophus)
1912 (faglitteratur): Eugénie, Frankrigs sidste Kejserinde (Tschudi, Clara)
1912 se: Danmarks Vovehals (Østergaard, Vilhelm)
1912 se: Fortællinger (Jørgensen, Johannes)
1912 se: Fra Karl den Tiende Gustavs og Karl den Ellevtes Tid (Topelius, Zacharias)
1912 se: Fra Klit og Hav (Mylius-Erichsen, L.)
1912 se: I Eventyrland (Lie, Bernt)
1912 se: Lasse Månsson fra Skaane (Rist, Peter Frederik)
1912 se: Lodsen og hans Hustru (Lie, Jonas)
1912 se: Nattevagt (Pontoppidan, Henrik)
1912 se: Smaafolk (Schandorph, Sophus)
1912 se: Sorte og røde Hjærter (Fallström, Daniel)
1912 se: Troens Magt (Bojer, Johan)
1913 se: Seksten Aar (Larsen, Karl)
1913 se: Arbeidsfolk (Kielland, Alexander L.)
1913 se: Bornholmer Noveller (Andersen Nexø, Martin)
1913 se: Daniel Rantzow (Ewald, H. F.)
1913 se: En Herregaardshistorie (Lagerlöf, Selma)
1913 se: Jomfru Else (Sick, Ingeborg Maria)
1913 se: Pan (Hamsun, Knut)
1913 se: Sangenes Bog (Drachmann, Holger)
1913 se: Æbelø (Michaëlis, Sophus)
1914 se: Avromche Nattergal (Goldschmidt, Meïr)
1914 se: Brudeslåtten (Bjørnson, Bjørnstjerne)
1914 se: Dødsdansen (Strindberg, August)
1914 se: Excentriske Noveller (Bang, Herman)
1914 se: Komedie paa Kronborg (Bauditz, Sophus)
1914 se: Muntre Fortællinger (Wied, Gustav)
1914 se: Skøn-Jomfru (Reumert, Elith)
1914 se: Sommerdrømme (Edgren-Leffler, A. Ch.)
1914 se: Terese Kærulf (Juel-Hansen, Erna)
1914 se: Tremasteren »Fremtiden« (Lie, Jonas)
1914 se: Uden Midtpunkt (Schandorph, Sophus)
1914 se: Ulf Ran (Krag, Thomas)
1914 se: Østlands-Fortællinger (Hilditch, Jacob)
1915 se: Agnete og Havmanden (1914) (Blaumüller, Edvard)
1915 se: Arvingen (Goldschmidt, Meïr)
1915 se: Fra Karl den Tolvtes Tid (Topelius, Zacharias)
1915 se: Den gyldne Legende (Longfellow, Henry Wadsworth)
1915 se: Helligt Ægteskab (Sick, Ingeborg Maria)
1915 se: Jacob (Kielland, Alexander Lange)
1915 se: Jagt og jaget (Kaarsberg, Hans)
1915 se: Kommandørens Døttre (Lie, Jonas)
1915 se: Krøniker fra Kong Erik af Pommerns Tid (Bernhard, Carl)
1915 se: Moderne Damer (Paulsen, John)
1915 se: Navnefættere (Møller, Carl)
1915 se: Solskinsbørn (Høm. Vilh.)
1915 se: Ved Vejen (Bang, Herman)
1916 se: Drenge til Orlogs (Nielsen, L. C.)
1916 se: Falskmøntneren (Bergsøe, V.)
1916 se: Kulsviere (Nielsen, Zakarias)
1916 se: Majkens Kærlighed (Zernichow, D. v. d. Lyhe)
1916 (faglitteratur): Mogens Hejnesøn (Troels-Lund)
1916 se: Nordlands-Fortællinger (Haukland, Andreas)