Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Vaudeviller

Heiberg, Johan Ludvig: Vaudeviller, (1903, dramatik, dansk) 👓
af Johan Ludvig Heiberg
Detaljer
Vaudeviller. Ny Samling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1903. [1] 300 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri). (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter Johan Ludvig Heibergs "Poetiske Skrifter. Paany samlede og ordnede af Forfatteren". (5te og 6te Bind, 1848-49).
 note til titel Upagineret side: Indhold.
kollaps Indhold

[s001] Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Første gang opført paa det kongelige Theater den 22de October 1826. Side [1]-64 (1903, dramatik)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
[s065] Heiberg, Johan Ludvig: De Uadskillelige. Første gang opført ved Vaudeville-Selskabets Forestillinger paa det kongelige Theater den 11te Juni 1827. Side [65]-141 (1903, dramatik)
1827 1. udgave: De uadskillelige. Vaudeville. Med et Kobber, efter Tegning af Eckersberg. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kbh., trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 83 sider
[s143] Heiberg, Johan Ludvig: Kjøge Huuskors. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 28de November 1831. Side [143]-226 (1903, dramatik)
1831 1. udgave: Kjøge Huuskors. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1831. 88 sider
[s227] Heiberg, Johan Ludvig: De Danske i Paris. Første Gang opført paa det kongelige Theater den 29de Januar 1833. Side [227]-300 (1903, dramatik)
1833 1. udgave: De Danske i Paris. Vaudeville. ♦ Kjøbenhavn, faaes tiljøbs i den Schubotheske Boghandel, 1833. 76 sider

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.