Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Yngre danske Digtere

antologi: Yngre danske Digtere, (1905, samling, dansk) 👓
Detaljer
Yngre danske Digtere. 1880-1890. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905. 457 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Bagsiden af titelbladet: [Forord, signeret Red. af Gyld.Bibl.].
 note til titel Kort bibliografi før hver forfatters bidrag.
kollaps Indhold

[s001] Andersen, Anton: Grævlingen. (Af "Juledæmring", smaa Fortællinger og Skitser, 1904). Side 1-28 (1905, novelle(r))
af Anton Andersen (1856-1911)
1904 indgår i: Juledæmring [s146] 1. udgave: Grævlingen. Side [146]-81
[s028] Andersen, Anton: Paa Tomten. (Af "Fyn", Digte, 1901). Side 28-30 (1905, digte)
af Anton Andersen (1856-1911)
1901 1. udgave: Fyen. Digte. ♦ Gyldendal, 1901. 80 sider. Pris: kr. 1,50
[s031] Benzon, P. E.: Svovl. (Indledningskapitlet). Side 31-45 (1905, novelle(r))
af Peter Eggert Benzon (1857-1925)
1895 1. udgave: Svovl. To Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 228 sider
[s046] Benzon, P. E.: Blæsten og Møllen. (Af "Kornmod", Digte, 1883). Side 46-49 (1905, digte)
af Peter Eggert Benzon (1857-1925)
1883 1. udgave: Kornmod
[s050] Betzonich, Axel E.: Paa Jagt efter Lykken. (Af "Under aaben Himmel", Skitser, 1891). Side 50-57 (1905, novelle(r))
af Axel E. Betzonich (1851-1899)
1891 1. udgave: Under aaben Himmel
[s059] Blaumüller, Edvard: Vision. (Af "Manddom", blandede Digte, 1900). Side 59-63 (1905, digte)
af Edvard Blaumüller (1851-1911)
1900 1. udgave: Manddom. Blandede Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [2] 189 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[s063] Blaumüller, Edvard: Hans Brøchner. (Af "Manddom", blandede Digte, 1900). Side 63-68 (1905, digte)
af Edvard Blaumüller (1851-1911)
1900 1. udgave: Manddom. Blandede Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [2] 189 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[s069] Blaumüller, Edvard: Jule-Evangelium. (Af "Manddom", blandede Digte, 1900). Side 69-70 (1905, digte)
af Edvard Blaumüller (1851-1911)
1900 1. udgave: Manddom. Blandede Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1900. [2] 189 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[s070] Blicher-Clausen, J.: Nehls Holte. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 70-81 (1905, digte)
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte af J. Blicher-Clausen. ♦ København, Det nordisk Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Langkjærs Bogtrykkeri, København)
[s081] Blicher-Clausen, J.: Spring, min Skat. (Af "Gyldenregn", Digte, 1901). Side 81-82 (1905, digte)
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
1901 1. udgave: Gyldenregn. Digte af J. Blicher-Clausen. ♦ København, Det nordisk Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: Langkjærs Bogtrykkeri, København)
[s082] Blicher-Clausen, J.: Min Falk du unge hvide. (Af "Inga Heine", Nutidsfortælling, 1898). Side 82-83 (1905, digte)
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
1898 1. udgave: Inge Heine. En Nutidsfortælling. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 224 sider
[s083] Blicher-Clausen, J.: Giv mig Stilhed -! (Af "Violin", 1. Del, 1899). Side 83-84 (1905, digte)
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
1900 1. udgave: Violin. Et Nutidsdigt med et Forspil og Intermezzoer. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1900. 220 [1] sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Langkjærs Bogtrykkeri, København)
[s084] Blicher-Clausen, J.: Intermezzo. (Af "Den sidste Hauge", 1903). Side 84-85 (1905, digte)
af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
1903 1. udgave: Den sidste Hauge. Violin, anden Del. ♦ København, Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen), 1903. 240 sider. Pris: kr. 4,50
[s086] Bruun, Laurids: For god. (Af "Historier", 1886). Side 86-115 (1905, novelle(r))
af Laurids Bruun (1864-1935)
1886 indgår i: Historier [s091] 1. udgave: For god. (1884). Side [91]-135
[s116] Christiansen, Einar: Hjarl. En Ungdoms Historie (2det Kapitel)[1894]. Side 116-26 (1905, novelle(r))
af Einar Christiansen (1861-1939)
1894 1. udgave: Hjarl. En Ungdomshistorie. ♦ Den Gyldendalske Boghandels Forlag, 1894. 496 sider
[s126] Christiansen, Einar: Erindrer du vor første Stund. (Af "Mine Sange", 1896). Side 126 (1905, digte)
af Einar Christiansen (1861-1939)
1896 1. udgave: Mine Sange
[s127] Christiansen, Einar: Jeg husker dine Kjoler, hver enkelt især -. (Af "Mine Sange", 1896). Side 127 (1905, digte)
af Einar Christiansen (1861-1939)
1896 1. udgave: Mine Sange
[s128] Claussen, Sophus: De to Søstre paa Montmartre. (Conte Cruel) (Af "Antonius i Paris", 1896). Side 128-42 (1905, novelle(r))
af Sophus Claussen (1865-1931)
1896 1. udgave: Antonius i Paris. Hans Optegnelser ved Sophus Claussen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. [2] 216 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
[s142] Claussen, Sophus: Grave. (Af "Djævlerier", Digte, 1904). Side 142-46 (1905, digte)
af Sophus Claussen (1865-1931)
1904 1. udgave: Djævlerier. ♦ Gyldendal, 1904. 198 sider. Pris: kr. 3,00
[s147] Elmgaard, Bertel: Skolemesteren. (Af "Stille Egne", Fortællinger og Skitser, 1885). Side 147-62 (1905, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
1885 1. udgave: Stille Egne. Fortællinger og Skitser. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1885. [1] 372 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
[s163] Esmann, Gustav: Grete. (Af "Livet er -!", Fortællinger, 1904). Side 163-75 (1905, novelle(r))
af Gustav Esmann (1860-1904)
1904 1. udgave: Livet er -!. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 143 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykeri, København)
[s176] Ewald, Carl: Vinen. (Af "Historier", 1902). Side 176-95 (1905, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1902 indgår i: Historier [s045] 1. udgave: Vinen. Side [45]-80
[s195] Ewald, Carl: Og Lunden løves, og Løvet falder. (Af "Min store Pige", 1904). Side 195-96 (1905, digte)
af Carl Ewald (1856-1908)
1904 1. udgave: Min store Pige. ♦ Gyldendal, 1904. 176 sider. Pris: kr. 3,00
[s197] Fønss, Otto C.: Bebudelse. (Af "Septemberdage", Digte, 1900). Side 197-200 (1905, digte)
af Otto C. Fønss (1853-1922)
1900 1. udgave: Septemberdage
[s201] Fønss, Otto C.: Afsked. (Af "Septemberdage", Digte, 1900). Side 201-03 (1905, digte)
af Otto C. Fønss (1853-1922)
1900 1. udgave: Septemberdage
[s204] Holm, Viggo Valdemar (Woldemar): Udi Linnehuset. (Af "Fra Hexernes Tid", kuriøse Historier, 1887). Side 204-12 (1905, novelle(r))
af Viggo Holm (1855-1899)
1887 1. udgave: Fra Hexernes Tid. Kuriøse Historier. ♦ P.G. Philipsen, 1887
[s213] Ipsen, Alfred: Sonetter. (Af "Ekko", en Samling Digte, 1894). Side 213-18 (1905, digte)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
1894 1. udgave: Ekko. En samling Digte. ♦ Gyldendal, 1894. [14] 168 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Et Alter. Diamanter. Tilbageblik. Ligfærd. Granitstudier. Julestemning. Hjemtanker.
[s219] Janssen, Børge: Ene. (Af "Morild", Studier og Stemninger, 1894). Side 219-23 (1905, novelle(r))
af Børge Janssen (1867-1933)
1894 1. udgave: Morild. Studier og Stemninger. ♦ Odense, Miloske Forlag, 1894. [8] 159 sider
[s224] Juel-Hansen, Erna: Tøbrud. (Af "Sex Noveller", 1885). Side 224-36 (1905, novelle(r))
af Erna Juel-Hansen (1845-1922)
1885 1. udgave: Sex Noveller. Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1885. 155 sider
[s237] Jørgensen, Johannes: Traaden ovenfra. (Af "Lignelser", 1898). Side 237-39 (1905, novelle(r))
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
1898 1. udgave: Lignelser. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 64 sider
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s138] Senere udgave: Tråden ovenfra. Side 138-[39]
[s240] Jørgensen, Johannes: De profundis. (In memoriam Paul Verlaine. [død] 9. Jan. 1896) (Af "Digte", 1898). Side 240-43 (1905, digte)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
1898 1. udgave: Digte MDCCCXCIV-MDCCCXCVII [ie: 1894-98]. ♦ Det nordiske Forlag, 1898. 70 sider
[s244] Kaarsberg, Hans: Isbjørnen. (Af "Stort Vildt", 1901). Side 244-60 (1905, novelle(r))
af Hans Kaarsberg (1854-1929)
1901 1. udgave: Stort Vildt. 1898-1900. [Illustreret af K.H.R.]. ♦ Gyldendal, 1901. 179 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
[s261] Knudsen, Jakob: Stavnsbåndets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænken ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. (Af "Morskabsbogen"). Side 261-75 (1905, novelle(r))
af Jakob Knudsen (1858-1917)
1902 indgår i antologien: Morskabsbogen [s131] 1. udgave: Stavnsbaandets Løsning. Iagttagelser fra Udsigtsbænkene ved Mindesten for Chr. D. F., Greve af Reventlow, i Frederiksborg Slotshave. Side [131]-51
[s276] Larsen, Karl: Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92 (1905, novelle(r))
af Karl Larsen (1860-1931)
1891 indgår i: Den brogede Bog [s001] 1. udgave: Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard, hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. Side [1]-32
[s292] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303 (1905, novelle(r))
af Karl Larsen (1860-1931)
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [aa] 1. udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener
[s303] Larsen, Karl: Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303 (1905, digte)
af Karl Larsen (1860-1931)
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [f] 1. udgave: Stoddere
[s304] Liisberg, H. C. Bering: Den 23. August 1658. (Af "Trange Tider", historisk Roman, 1901). Side 304-11 (1905, novelle(r))
af H.C. Bering Liisberg (1854-1929)
1901 1. udgave: Trange Tider. Historisk Roman. ♦ Gyldendal, 1901. 336 sider. Pris: kr. 4,50
[s312] Madsen, Oscar: Glade Ungdom! (Af "Decemberdrømme", 1892). Sider 312-14 (1905, digte)
af Oscar Madsen (1866-1902)
1892 1. udgave: Decemberdrømme. Schubothe, 1892. [4] 130 [2] sider
[s314] Madsen, Oscar: Flyvende Sommer. (Af "Decemberdrømme", 1892). Sider 314-15 (1905, digte)
af Oscar Madsen (1866-1902)
1892 1. udgave: Decemberdrømme. Schubothe, 1892. [4] 130 [2] sider
[s316] Malling, Vilh.: Andreas Alplandalp. (Af "Blændværk og andre Fortællinger og Skitser", 1902). Side 316-23 (1905, novelle(r))
af Vilhelm Malling (1846-1912)
1902 indgår i: Blændværk [s097] 1. udgave: Andreas Alplandalp. Side [97]-110
[s324] Matthison-Hansen, Aage: Jeg ved -. (Af "Sange og Sonetter", 1894). Side 325-26 (1905, digte)
af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
1894 1. udgave: Sange og Sonetter. ♦ Gjellerup, 1894. 43 sider
[s325] Matthison-Hansen, Aage: Børn. (Af "Venusspejlet og andre Digte", 1899). Side 325 (1905, digte)
af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
1899 1. udgave: Venusspejlet og andre Digte. ♦ Axel Andersen, 1899. 49 sider
[s326] Matthison-Hansen, Aage: Venusspejlet. (Fantasi over et Billede af Burne-Jones). (Af "Venusspejlet og andre Digte", 1899). Side 326-27 (1905, digte)
af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
1899 1. udgave: Venusspejlet og andre Digte. ♦ Axel Andersen, 1899. 49 sider
[s328] Michaëlis, Sophus: Bonden. (Af "Dødedansen", 1900). Side 328-44 (1905, novelle(r))
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
1900 1. udgave: Dødedansen
[s345] Møller, Niels: Gæster. (Af "Koglerier", 1895). Side 345-61 (1905, novelle(r))
af Niels Møller (1859-1941)
1895 1. udgave: Koglerier. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1895. 304 sider
[s361] Møller, Niels: Ørnen og Skarnbassen. (Efter en aisopisk Fabel). (Af "Røster", Digte, 1897). Side 361-65 (1905, digte)
af Niels Møller (1859-1941)
1897 1. udgave: Røster
[s366] Møller, Peder R.: Midsommernatten. Side 366-68 (1905, digte)
af Peder R. Møller (1848-1926)
[s369] Nansen, Peter: Offer og Accidenser. (Af "Korte Veje", Scener og Smaahistorier, 1890). Side 369-70 (1905, novelle(r))
af Peter Nansen (1861-1918)
1890 indgår i: Korte Veje [s145] 1. udgave: Offer og Accidenser. Side [145]-47
[s371] Nansen, Peter: Af "Julies Dagbog". (1893). Side 371-79 (1905, novelle(r))
af Peter Nansen (1861-1918)
1893 1. udgave: Julies Dagbog. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1893. 274 sider
[s380] Pontoppidan, Henrik: Naadsensbrød. (Af "Fra Hytterne. Skyggerids fra Landsbyen", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 380-87 (1905, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1887 1. udgave: Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder. ♦ Kjøbenhavn, 1887. [2] 139 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
[s388] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. (Af "Krøniker", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 388-92 (1905, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16
[s393] Rist, P. Fr.: Af en Officersfrues Papirer. (Pastiche 1800). (Af "Soldater", Fortællinger, 1890). Side 393-406 (1905, novelle(r))
af P.F. Rist (1844-1926)
1890 1. udgave: Soldater. Af Forf. til "En Rekrut fra fire og treds". ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1890. 326 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
[s407] Rosenberg, P. A.: Sankt Sebastian. (Af "Erotiske Digte", 1896). Side 407-08 (1905, digte)
af P.A. Rosenberg (1858-1935)
1896 1. udgave: Erotiske Digte
[s408] Rosenberg, P. A.: Alpeblomster! (Af "Erotiske Digte", 1896). Side 408-09 (1905, digte)
af P.A. Rosenberg (1858-1935)
1896 1. udgave: Erotiske Digte
[s410] Røse, Vilhelm: Kukkevise. (Af "Bygevejr", Digte, 1892). Side 410-11 (1905, digte)
af Vilhelm Røse (1863-1907)
1892 1. udgave: Bygevejr. Digte. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning - Albert Bayer, 1892. [6] 212 sider
[s411] Røse, Vilhelm: Allerkjæresten min. (Af "Bygevejr", Digte, 1892). Side 411-12 (1905, digte)
af Vilhelm Røse (1863-1907)
1892 1. udgave: Bygevejr. Digte. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning - Albert Bayer, 1892. [6] 212 sider
[s413] Skram, Amalie: Det røde Gardin. (Af "Sommer", Smaa Fortællinger, 1898). Side 413-16 (1905, novelle(r))
af Amalie Skram (1846-1905)
1899 indgår i: Sommer [s113] 1. udgave: Det røde gardin. Side [113]-21
[s417] Steenbuch, Axel: Østenvind. Side 417-34 (1905, novelle(r))
af Axel Steenbuch (1856-1935)
[s435] Stuckenberg, Viggo: Min Moder. (Af "Sne". Det Nordiske Forlags smaa Digtsamlinger, 1901). Side 435-41 (1905, digte)
af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1901 1. udgave: Sne. ♦ Det nordiske Forlag, 1901. 125 sider
[s442] Wied, Gustav: Døren. (Af "To Kroner og Halvtreds og andre Skærmydsler", 1901). Side 442-57 (1905, dramatik)
af Gustav Wied (1858-1914)
1901 indgår i: To Kroner og halvtreds [s179] 1. udgave: Døren. Side [179]-205

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.