Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Comedier

Biehl, Charlotte Dorothea: Comedier, (1773, dramatik, dansk) BD4:sp309 👓
af Dorothea Biehl
Detaljer
Comedier. Ved Charlotte Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Udgivet af det typographiske Selskab, 1773. Første-Anden Deel
kollaps Noter
 note til titel Hvert stykke med særskilt titelblad, paginering og arksignatur. Første Deel trykt med fraktur, Anden Deel med antikva.
 note til titel 2 sider: [Indholdsfortegnelse].
 note til titel 10 sider: Fortale.
 url Fuld visning af bogen (pdf, Første Deel) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf, Anden Deel) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1a s002] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kierlige Mand. Comedie udi fem Acter, tillige med trende Prologer, ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ 1772. 158 sider (1772, dramatik)
1764 1. udgave: Den kierlige Mand. Comedie udi fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1764. 111 sider
[1a s127] Biehl, Charlotta Dorothea: Melpomenes og Thaliæ Trætte. [Prolog] opført den 2 Jan. 1765. Side [127]-35 (1765, dramatik)
[1a s136] Biehl, Charlotta Dorothea: Den glædede Thalia. [Prolog] opført den 3 Octobr. 1766. Side [136]-46 (1766, dramatik)
[1a s147] Biehl, Charlotta Dorothea: Den forvundne Angest. [Prolog] opført den 4 Jan. 1768. Side [147]-58 (1768, dramatik)
[1b] Biehl, Charlotta Dorothea: Den kierlige Datter. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Oplagt paa det typographiske Selskabs Bekostning, 1772. 118 sider (1772, dramatik)
1766 i: Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber [5s001] 1. udgave: Den kiærlige Daatter. Comedie udi Fem Acter. Ved Jomfrue Charlotta Dorothea Biehl. Side [1]-124
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Trykt hos H.C. Sander og J.F. Morthorst.
[1c] Biehl, Charlotta Dorothea: Den alt for lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi fem Acter. Ved Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, 1772. 142 sider (1772, dramatik)
1773 Senere udgave: Den altfor lønlige Beiler eller den, som giør Hemmelighed af alle Ting. Comedie udi 5 Acter. ♦ U. St., [ca. 1773]
1781 i: Nye originale Skuespil [3ab] Senere udgave: Den altfor lønlige Beiler eller den som giør en Hemmelighed af alle Ting. Coemedie udi 5 Acter
[1d] Biehl, Charlotta Dorothea: Den Ædelmodige. Comedie i fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiøbenhavn, Bogtrykt hos Nicolaus Møller, 1767. 125 sider (1767, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel På tilbladet: Imprimatur: B. Möllmann.
 note til titel Side [3]: Til Kongen.
 note til titel Side [5-8]: Allernaadigste Konge! [signeret: Charlotta Dorothea Biehl].
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [1-9-1766] Skrevet mine Tanker om Jfr. Biehls Piece den Ædelmodige ...
[2a] Biehl, Charlotta Dorothea: Haarkløveren. Comedie udi Fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1765. 103 sider (1765, dramatik)
[2b] Biehl, Charlotta Dorothea: Den listige Optrækkerske. Comedie udi Fem Acter. Forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Ludolph Henrich Lillies Enke, 1765. 118 sider (1765, dramatik)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[2c] Biehl, Charlotta Dorothea: Tvistigheden eller Critiqve over den listige Optrækkerske, Comedie i een Act, forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Paul Herman Höecke, 1766. 51 sider (1766, dramatik)
[2d] Biehl, Charlotta Dorothea: Den forelskede Ven eller Kiærlighed under Venskabs Navn. Comedie i Fem Acter forfattet af Charlotta Dorothea Biehl. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos Paul Hermann Höecke, 1765. 116 sider (1765, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Side 116: Imprimatur, B. Möllmann.
 note til titel Side 116: Avertissement. De mange adskillige Domme, som dette Stykke har været underkastet, forpligter mig til at forsikkre Læseren, at jeg uden mindste Forandring overleverer det her saaledes, som det paa Theatret er bleven forestillet.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [24-8-1765] Skrev min Betænkning om Jfr. Biehls Forelskede Ven og Listige Optrækkerske [ikke optaget i Det smagende selskabs skrifter].
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [29-8-1765] Skrevet Betænkning paa nye om Md:selle Biehls 2 Comoedier, og Oversættelsen af Vertvert.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [10-9-1765] Svart Jfr. Biehl paa hendes Billet anl. noget, som M. Treskow paa sin Farbroders Auction havde sladdret om hendes Comoedier.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.