Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Rousseau, J. J.: Emile (1796-99, roman)
originaltitel: Emile, 1761
Detaljer
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 87-91.
 Bog Rousseau, J. J.: Den nye Heloise eller Breve fra to Elskende i en lille By ved Foden af Alperne, samlede og udgivne af J. J. Rousseau. ♦ A. Soldins Forlag, 1797. Bd. 1-3 (hver i to dele), 478 + (272 + 264) + (238 + xxxx + 248) sider (1797, roman) EMP4592 BD4:sp493
originaltitel: Julie, ou La nouvelle Heloïse, 1761
Detaljer
oversat af Ole Albertsen, f 1772 (1772-1797)
oversat af Jonas Collin (1776-1861)
oversat af Jens Johan Garnæs (1772-1817)
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: Bind 1, side 82, under Ole Albertsen: J.J. Rousseau, Den ny Heloise. 1.-2. Del. Kbh. 1797 (anonym). [3.-4. D. blev oversat af J. Collin. 1798-99 - og 5.-6. D. af Joh. Garnæs. 1800]. 1.-2. Bd. udkom i 2. forb. Oplag. Kbh. 1807 med A.'s Navn som Oversætter paa Titelbladet (jfr. Bibl.Dan. IV. p.493).
 note til oversat titel Bind 3, del 2, side iii-vi: Fortale [af forf.].
 note til oversat titel Bind 3, del 2, side v-xxxx: Anden Fortale [af forf., i dialogform].
 note til oversat titel Andet forbedrede Oplag. 1807. Bd. 1-2.
 Dramatik Rousseau, Jean Jaques: [indgår i antologien: Smil og Taarer [b]] Pygmalion. Melodrama af Jean Jaques Rousseau. ♦ 1814. 18 sider (1814, dramatik) BD4:sp299 👓
 Tekster Rousseau: [indgår i: Candide [b]] Bekendelser (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 15[b]
Detaljer
udgiver: Andreas Blinkenberg (1893-1982)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 17, side [106]-11: Jean-Jacques Rousseau: Bekendelser.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Rousseau, Jean-Jacques: Le devin de village
(premiere 1767 af Den franske Hoftrup)
(musik) Majdronningen
hyrdespil i en akt med musik af bl.a. C.W. von Gluck, J.J. Mouret, Jean Jacques Rousseau og J.N. Funchs samlet og bearbejdet af Johann Neopmuk Fuchs. Tekst: Charles Simon Favart, bearbejdet af Max Kalbeck, oversættelse: Hans Hartvig Seedorff, dans: Elna Jørgen-Jensen
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
musik af Jean-Joseph Mouret (1682-1738, sprog: fransk)
musik af Johann Nepomuk Fuchs (1842-1899, sprog: ukendt)
tekst af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
bearbejdelse af Max Kalbeck (1850-1921, sprog: tysk)
oversat af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
danse af Elna Ørnberg (1890-1969)
(premiere 17-04-1933 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 23)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden