Til indledningen til disse sider

Forrige sæson - Næste sæson

eller vælg sæson

Dansk Forfatterleksikon. Det kongelige Teaters repertoire 1748-1975. Sæson 6


Sæson nr 6 (1753-54)

25-04-1753, onsdag
 (premiere, næste) Uden Hoved og Hale (Holberg)
Rolleliste
[01] Prologus
25-04-1753 Reerslev
[02] Sganarel
25-04-1753 Londemann
[03] Vulcanus
25-04-1753 Ørsted
[04] Jupiter
25-04-1753 Als
[05] Apollo
25-04-1753 Hortulan
[05] Apollo
000-000-0000 - Rose?
[06] Momus
25-04-1753 Clementin
[01] Roland
25-04-1753 Hortulan
[02] Leander
25-04-1753 Rose
[03] Ovidius
25-04-1753 Clementin
[04] Haagen
25-04-1753 Als
[05] Henrik
25-04-1753 Londemann
[06] Leonora
25-04-1753 Jfr. Thielo
[07] Pernille
25-04-1753 Mad. Lund
[08] Gamle Gunild
25-04-1753 Ørsted
[09] Marthe
25-04-1753 ukendt
27-04-1753, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Uden Hoved og Hale (Holberg)
02-05-1753, onsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
04-05-1753, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
09-05-1753, onsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
11-05-1753, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Jørgen Dingel (Molière)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
14-05-1753, mandag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den forhexede Skaal (Fontaine og Champmesle)
16-05-1753, onsdag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den indbildt Syge (Molière)
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Doctorgraden (Molière)
17-05-1753, torsdag
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Holberg skriver sit "Tordenbrev" til personalet, se brevet på: Link til webside Deel 2, side 134
 Holberg skriver "Tordenbrev" til personalet
18-05-1753, fredag Helligdag Bededag
23-05-1753, onsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) De pene Jomfruer (Molière)
25-05-1753, fredag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses, at der i 1753-54 udskreves en Rolle i Den Ugudelige til Jfr. Bøttger paa 1 Ark
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
000-000-0000 - Jfr. Bøttger
28-05-1753, mandag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Fruentimmerets Skole (Molière)
31-05-1753, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
01-06-1753, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Jean de France (Holberg)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den lykkelige Prøve (Foix)
06-06-1753, onsdag
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Forøderen var ansat til Opførelse med en Debutantinde, Mad. Rosenkilde, f. Ferslew, i Julias Rolle, men denne udpebes straks ved sin Indtrædelse paa Scenen i 1. Akts 2. Scene, og Stykket spilledes ikke videre, mere på: Link til webside Deel 2, side 138
 (ufuldstændig opførelse), forrige, næste) Forøderen [udpebet i 1. Akts 2. Scene] (Destouches)
Rolleliste ændret
[01] Julia, en ung Enke
06-06-1753 Mad. Rosenkilde (Debut)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Jean de France [ikke annonceret] (Holberg)
08-06-1753, fredag
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
10-06-1753, søndag Helligdag Pintsedag
11-06-1753, mandag Helligdag 2. Pintsedag
12-06-1753, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
13-06-1753, onsdag
 (opførelse nr:   20), forrige, næste) Amphitrion (Molière)
 (premiere, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
Rolleliste
[01] Orontes, en Herremand
13-06-1753 Clementin
[02] Mad. Orontes, hans Frue
13-06-1753 Mad. Lenkiewitz
[02] Mad. Orontes, hans Frue
? måske periode med ukendt
[03] Angelique, deres Datter
13-06-1753 måske periode med ukendt
[03] Angelique, deres Datter
000-000-0000 - Jfr. Bøttger?
[04] Valerius, hendes Bejler
13-06-1753 Rose
[05] Stenrig, en fornem Mand
13-06-1753 Hortulan
[06] Lucas, Urtegaardsmand (senere: Gartner)
13-06-1753 Londemann
[07] En Notarius
13-06-1753 Ørsted
[08] En Lakaj
13-06-1753 C.L. Printzlau
[08] En Lakaj
000-000-0000 - - ukendt
15-06-1753, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Den honnette Ambition (Holberg)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
17-06-1753, søndag Helligdag Trinitatis
20-06-1753, onsdag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
22-06-1753, fredag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
24-06-1753, søndag Helligdag St. Hans Dag
25-06-1753, mandag
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: [deel 2, side 130] I Bladene bekjendtgjøres under 25de Juni: "Averteres efter høi Ordre Publikum, at formedelst bekjendte begangne Excesser paa den danske Skueplads, og især saasom er erfaret, at Comedien er geraadet udi stor Gjæld, som efter Apparence udi disse Sommermaaneder mere og mere vil tilvoxe, da af Fornødenhed maa Comediehuset paa nogen Tid fra denne Dags Dato tillukkes, og ikke aabnes førend Anstalter kan blive gjort til ret Istandsættelse igjen."
 lukket pga. stor gæld indtil videre
02-07-1753, mandag Helligdag Marie Besøgelses Dag
26-09-1753, onsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den forlorne Søn (Voltaire)
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
27-09-1753, torsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Menechmi (Regnard)
29-09-1753, lørdag Helligdag Mikkels-Dag
03-10-1753, onsdag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
Rolleliste ændret
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
03-10-1753 Jfr. Møller (Debut)
[03] Elmire, Orgons Hustru (fra 1810-11: Kone)
000-000-0000 - ukendt
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den lykkelige Prøve (Foix)
05-10-1753, fredag
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)
10-10-1753, onsdag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Livet som en Drøm (Barca og Boissy)
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Serenaden (Regnard)
12-10-1753, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Jørgen Dingel (Molière)
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Vulcani Kjæp (Regnard og Dufresny)
17-10-1753, onsdag
 note om teateropførelse Af Teater-Regnskaberne ses det at Jfr. Møller i 1753-54 har spillet i Dobleren
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Dobleren (Regnard)
Rolleliste ændret
[00] Medvirkende
17-10-1753 Jfr. Møller
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Den forsøgte Troskab (Gärtner)
19-10-1753, fredag
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (opførelse nr:   15), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
24-10-1753, onsdag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Ulysses von Ithacia (Holberg)
26-10-1753, fredag
 (opførelse nr:   18), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
29-10-1753, mandag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Den pantsatte Bondedreng (Holberg)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Det kortfattede Landsbyindfald (Poisson)
Rolleliste ændret
[03] Isabella
29-10-1753 Jfr. Møller (?)
[03] Isabella
000-000-0000 - ukendt
01-11-1753, torsdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
02-11-1753, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa komedie da de opførte Den Stundesløse, og Scanderes Rejse til det Philosophiske Land
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Sganarels Reise til det philosofiske Land (Holberg)
07-11-1753, onsdag
 (premiere, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
Rolleliste
[01] Baronen
07-11-1753 Reersløv
[02] Baronessen
07-11-1753 måske periode med ukendt
[02] Baronessen
000-000-0000 - Jfr. Bøttger?
[02] Baronessen
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
[03] v. Windthausen (fra 1773-74: Greven)
07-11-1753 måske periode med ukendt
[04] Hr. Liebholt (fra 1773-74: Leander)
07-11-1753 Hortulan
[05] Jfr. Salome (fra 1773-74: Cateau)
07-11-1753 Mad. Lenkiewitz
[06] Schulwitz (fra 1773-74: Pincé)
07-11-1753 måske periode med ukendt
[07] Gothard (fra 1773-74: La Ramée), (fra 1773-74: Taffeldækker)
07-11-1753 Clementin
[08] Peter, Kusk
07-11-1753 Hortulan
[08] Peter, Kusk
000-000-0000 - Als?
[09] Michel (fra 1773-74: Mester Nicolai), (fra 1773-74: Gartner)
07-11-1753 C.L. Printzlau
[10] En Tjener (fra 1773-74: Jonquille)
07-11-1753 ukendt
09-11-1753, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
12-11-1753, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Plutus (Holberg)
  Note (for Acteurerne)
14-11-1753, onsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
16-11-1753, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Jacob von Tyboe (Holberg)
21-11-1753, onsdag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Scapins Skalkestykker (Molière)
Rolleliste ændret
[02] Octavio, hans Søn
21-11-1753 Reersløv
[04] Leander, hans Søn
21-11-1753 (? måske tidligere) Als
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
23-11-1753, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Crispin Lakei og Doctor (Hauteroche)
Rolleliste ændret
[05] Alcine
23-11-1753 (?) Jfr. Bøttger
[09] Lise, en Tjenestepige
23-11-1753 Jfr. Møller?
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Det arabiske Pulver (Holberg)
28-11-1753, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie da de opførte Macheraden med dans, og Merlin Dragon
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 (opførelse nr:   22), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
30-11-1753, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Uden Hoved og Hale (Holberg)
02-12-1753, søndag Helligdag Advent
05-12-1753, onsdag
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
06-12-1753, torsdag
 [italiensk opera, første gang i denne sæsson]
ukendt dato,
 Ezio [på italiensk]
 Olimpiade [på italiensk]
 Vologeso [på italiensk]
07-12-1753, fredag
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Didrik Menschenskræk (Holberg)
12-12-1753, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie da til efterstykke Deuchaliton og Phyra som jomfru Thielo havde oversat af fransk, første gang blev opført. Rose forestillede Deuchal. og Thole Phyra
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Den Stundesløse (Holberg)
 (premiere, næste) Deucalion og Pyrrha (Foix)
Rolleliste
[01] Deucalion
000-000-0000 - ukendt
[02] Pyrrha
000-000-0000 - ukendt
[03] Amor
000-000-0000 - ukendt
  Note (Kongen og Dronningen nærv.)
14-12-1753, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige) Deucalion og Pyrrha (Foix)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Pernilles korte Frøkenstand (Holberg)
19-12-1753, onsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den nye Prøve (Marivaux)
21-12-1753, fredag
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Fruentimmerets Skole (Molière)
25-12-1753, tirsdag Helligdag Juledag
26-12-1753, onsdag Helligdag 2. Juledag
27-12-1753, torsdag Helligdag 3. Juledag
28-12-1753, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Spøgelset med Trommen (Addison)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Florentineren (Fontaine og Champmesle)

1754


01-01-1754, tirsdag Helligdag Nytaars Dag
03-01-1754, torsdag
 (premiere, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
Rolleliste
[01] Jeronimus
03-01-1754 Clementin
[02] Magdelone, hans Hustru
03-01-1754 Mad. Lenkiewitz
[03] Leonora, hans Datter af første Ægteskab
03-01-1754 ukendt
[04] Leander, hans Søn af første Ægteskab
03-01-1754 ukendt
[04] Leander, hans Søn af første Ægteskab
000-000-0000 - Reersløv?
[05] Pernille, Jeronimus's Pige
03-01-1754 ukendt
[06] Philemon, forlovet med Leonora
03-01-1754 Rose
[06] Philemon, forlovet med Leonora
000-000-0000 - Musted?
[07] Henrik, hans Tjener
03-01-1754 Londemann
[08] Magister Rosiflengius, Philemons Medbejler
03-01-1754 Hortulan
[09] Gottfred, Magisterens Tjener
03-01-1754 Als
[09] Gottfred, Magisterens Tjener
000-000-0000 - Musted?
[10] Lucretia Peers Datter
03-01-1754 ukendt
[10] Lucretia Peers Datter
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
[10] Lucretia Peers Datter
000-000-0000 - Jfr. Conradi?
[11] Oldfux
03-01-1754 ukendt
[12] Niels Vognmand
03-01-1754 Ørsted
[13] En Dommer
03-01-1754 ukendt
[13] En Dommer
000-000-0000 - Reersløv?
[13] En Dommer
000-000-0000 - Irgens?
[14] En Skriver
03-01-1754 ukendt
[15] En Kavaler
03-01-1754 Londemann
[16] En Skærsliber
03-01-1754 C.L. Printzlau
[16] En Skærsliber
? måske periode med ukendt
[17] En Skolemester
03-01-1754 Londemann
[17] En Skolemester
000-000-0000 - Beck?
[18] En Pige
03-01-1754 ukendt
[18] En Pige
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
[18] En Pige
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
[19] To Piger [1], (Sangklokkerne)
03-01-1754 ukendt
[19] To Piger [1], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
[19] To Piger [1], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
[19] To Piger [1], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
[20] To Piger [2], (Sangklokkerne)
03-01-1754 ukendt
[20] To Piger [2], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
[20] To Piger [2], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
[20] To Piger [2], (Sangklokkerne)
000-000-0000 - Jfr. Bergmann?
[21] En Frue
03-01-1754 Mad. Lenkiewitz
[22] En Officer
03-01-1754 Als
[23] Christopher, Fruens Page
03-01-1754 ukendt
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Geert Westphaler (Holberg)
04-01-1754, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
06-01-1754, søndag Helligdag Helligtrekongers Dag
09-01-1754, onsdag
 (opførelse nr:   21), forrige, næste) Amphitrion (Molière)
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Det gjenstridige Sindelav (Dufresny)
  Note (Kongen og Dronningen nærv.)
11-01-1754, fredag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Det lykkelige Skibbrud (Holberg)
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Den lykkelige Prøve (Foix)
16-01-1754, onsdag
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) Tartuffe (Molière)
 (premiere, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
Rolleliste
[01] Eraste, Mondors Brodersøn
16-01-1754 Rose
[02] Frontin, hans Tjener
16-01-1754 Londemann
[03] Lucinde, en ung Enkefrue
16-01-1754 ukendt
[04] Lisette, hendes Kammerpige
16-01-1754 ukendt
[04] Lisette, hendes Kammerpige
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
[05] Mondor, en gammel bemidlet og fornemme Mand, Erastes Farbroder
16-01-1754 Hortulan
[05] Mondor, en gammel bemidlet og fornemme Mand, Erastes Farbroder
000-000-0000 - Clementin?
[05] Mondor, en gammel bemidlet og fornemme Mand, Erastes Farbroder
000-000-0000 - Suhm?
  Note (Kongen og Dronningen nærv.)
18-01-1754, fredag
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Henrik og Pernille (Holberg)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Den forliebte Autor og Tjener (Cérou)
23-01-1754, onsdag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Nanine (Voltaire)
 (opførelse nr:   16), forrige, næste) Det tvungne Giftermaal (Molière)
  Note (Kongen og Dronningen nærv.)
25-01-1754, fredag
 (opførelse nr:     5), forrige, næste) Don Ranudo (Holberg)
27-01-1754, søndag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Den 27. januar 1754 døde Baron Holberg i 70 aar
 Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. Bind 1-5, 1854-64: Ludvig Holberg død, 70 Aar gammel, mere på: Link til webside Deel 2, side 147
  Note (Holberg død d. 27de om Natten Kl. 12)
28-01-1754, mandag
 (opførelse nr:   11), forrige, næste) Melampe (Holberg)
30-01-1754, onsdag
 note om teateropførelse Jfr. Thielo har muligvis haft Rolle i Den forkerte Verden og spillet den 30-1-1754 (jævnfør Post-Tidender 1754 Nr. 11)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Livet er en Drøm (Barca og Boissy)
Rolleliste ændret
[04] Sophronia, Kongens Broderdatter
30-01-1754 Jfr. Thielo (sidste Optræden)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den forkeerte Verden (Lesage m.fl.)
Rolleliste ændret
[00] [Medvirkende]
30-01-1754 Jfr. Thielo
  Note (Kongen, Dronningen og Prindsessen nærv.)
02-02-1754, lørdag Helligdag Marie Renselses Dag
05-02-1754, tirsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om morgenen saa Holberg blev bisat i Frue Kirke. Begravet eller bisat
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Om middagen døde Caroline Amalia Thilo, Premier Actrise ved Det Danske Theater, i sit 18de aar af et slag etc.
 (opførelse nr:   13), forrige, næste) De tre Gratier (Foix)
Rolleliste ændret
[01] Euphrosine
05-02-1754 Jfr. Bøttger
[03] Aglae
05-02-1754 Jfr. Møller
 (opførelse nr:     6), forrige, næste) Det kortfattede Landsbyindfald (Poisson)
 (opførelse nr:     8), forrige, næste) Den første April (Dufresny og Regnard)
  Note (for Acteurerne)
06-02-1754, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Maskeraden (Holberg)
 (opførelse nr:   23), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
08-02-1754, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 7. februar 1754] Om Morgenen saa jeg Thilo Liig til Cartovs [ie: vinhandler Corteaud] paa Kongens Nye Torv, hvor hendes Skilderie i fuld Corpus stod ved Hovedet, der loe og lignede overmaade.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [Den 8. februar 1754] Om Middagen blev Hun [Thilo] begravet paa St. Nicolai Kiærke-Gaard udad mod Velvingen. Den ene Fredag agerede hun paa Theateret i de 2de Comoedier Livet er en Drøm og Den forkeerte Verden og var begravet den anden Fredag - paa samme Tiid
 (opførelse nr:   12), forrige, næste) Plutus (Holberg)
13-02-1754, onsdag
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Den Ugudelige (Molière)
15-02-1754, fredag
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Uden Hoved og Hale (Holberg)
Rolleliste ændret
[06] Leonora
15-02-1754 ukendt
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den første April (Dufresny og Regnard)
20-02-1754, onsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Var paa comoedie de da opførte Den Tankefulde, etc.
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Den Sandsesløse (Regnard)
22-02-1754, fredag
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Barselstuen (Holberg)
24-02-1754, søndag Helligdag Fastelavn
27-02-1754, onsdag
 (opførelse nr:   17), forrige, næste) Jeppe paa Bjerget (Holberg)
 (opførelse nr:     7), forrige, næste) Det kortfattede Landsbyindfald (Poisson)
01-03-1754, fredag
 (opførelse nr:   10), forrige, næste) Den politiske Kandestøber (Holberg)
06-03-1754, onsdag
 (premiere, næste) Turcaret (Lesage)
Rolleliste
[01] Baronessen, en ung Enke
06-03-1754 måske periode med ukendt
[01] Baronessen, en ung Enke
000-000-0000 - Mad. Lund
[02] Kavaleren (fra 1776-77: Ritmesteren), (1) Petits-maîtres
06-03-1754 ukendt
[03] Markien, (2) Petits-maîtres
06-03-1754 Rose
[04] Turcaret, General-Toldforpagteren
06-03-1754 Clementin
[05] Madam Turcaret
06-03-1754 Mad. Lenkiewitz
[06] Raste, Turcarets Fuldmægtig
06-03-1754 Ørsted
[07] Marine, (1) to Kammerpiger
06-03-1754 ukendt
[08] Lisette, (2) to Kammerpiger
06-03-1754 ukendt
[09] Turet, en Spitzbub
06-03-1754 Ørsted
[10] Frontin, Kavalerens (fra 1776-77: Ritmesterens) Tjener
06-03-1754 Londemann
[11] Flamand, Turcarets Tjener
06-03-1754 C.L. Printzlau
[12] Madam Jacobs, en Sælgekone
06-03-1754 ukendt
[13] En Tjener
06-03-1754 C.L. Printzlau
07-03-1754, torsdag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa opera da de opførte Zerepien og 2de balletter
 Zerepien [på italiensk]
 [ballet]
 [ballet]
08-03-1754, fredag
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Turcaret (Lesage)
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) Julestuen (Holberg)
13-03-1754, onsdag
 (opførelse nr:     3), forrige, næste) Turcaret (Lesage)
 (opførelse nr:     9), forrige, næste) Den forhexede Skaal (Fontaine og Champmesle)
15-03-1754, fredag
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: Paa comoedie da de opførte Den Generale Toldforpagter og Herremands Ven [Hver Mands Ven] med dans og sang 1ste gang
 (opførelse nr:     4), forrige, næste) Turcaret (Lesage)
 (premiere, næste) Hver Mands Ven (Grand)
Rolleliste
[01] Lisimon
15-03-1754 Rose
[01] Lisimon
000-000-0000 - Musted?
[02] Clarine
15-03-1754 ukendt
[02] Clarine
000-000-0000 - Mad. Hallesen?
[02] Clarine
000-000-0000 - Jfr. Samuelsen?
[03] Hortense
15-03-1754 ukendt
[04] Duraminte
15-03-1754 Mad. Lenkiewitz
[05] Philander
15-03-1754 Hortulan
[06] Jasmin
15-03-1754 C.L. Printzlau
[07] Stephen, Kusk
15-03-1754 Londemann
[08] Fastidas
15-03-1754 Reersløv
[08] Fastidas
? måske periode med ukendt
[09] Formicin
15-03-1754 C.L. Printzlau
[10] Bondin
15-03-1754 Ørsted
[11] Douillet
15-03-1754 Clementin
[11] Douillet
? måske periode med ukendt
20-03-1754, onsdag
 (opførelse nr:   14), forrige, næste) De tre Gratier (Foix)
 (opførelse nr:   24), forrige, næste) Merlin Dragon (Desmarres)
 (opførelse nr:     2), forrige, næste) Hver Mands Ven (Grand)
  Note (Dronningen, Kronprinds. og Prindsessen nærv.)
22-03-1754, fredag
 (opførelse nr:   19), forrige, næste) Det gavmilde Testament (Regnard)
25-03-1754, mandag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
07-04-1754, søndag Helligdag Palme Søndag
11-04-1754, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
12-04-1754, fredag Helligdag Langfredag
14-04-1754, søndag Helligdag Paaskedag
15-04-1754, mandag Helligdag 2. Paaskedag
16-04-1754, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag